Aktualności

Maryjo, Królowo Świata, Królowo Pokoju, Królowo rodzin, Królowo Wszystkich świętych, Aniołów i tylu jeszcze wezwań!
2017-08-22
Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
22 sierpnia wspominamy królewski tytuł Maryi – naszej Matki i Królowej. Chcemy aby Jej obecność i królowanie obejmowały każdy obszar naszego życia. Uwielbiamy Boga w wyniesieniu Maryi do godności Królowej nieba i ziemi. To ukoronowanie naszych różańcowych tajemnic – rozważanych krok po kroku. Od zaproszenia do kroczenia drogami wiary i zaufania w I radosnej – aż po koronę Chwały w niebie. Tej drogi nie przechodzi się lekko, nie jest ona łatwa, a czasem bolesna do granic wytrzymałości. Ale z Maryją mamy pewność, że idziemy drogami naszego życia do Jezusa i z Jezusem. Będąc dziećmi Maryi Królowej doświadczamy też tego Jej królewskiego majestatu dla naszego życia i Jej matczynej, acz Królewskiej Miłości.
Maryjo, Królowo Różańca Świętego – módl się za nami!
I Ogólnopolski Kongres Różańcowy - 6-8 września na Jasnej Górze! Zaproszenie dla wszystkich!
2017-08-20
Po raz pierwszy na zaproszenie OO. Paulinów z Jasnej Góry, odbędzie się Ogólnopolski Kongres Różańcowy. Jest tak wiele tradycyjnych i nowych inicjatyw i intencji oraz zorganizowanych grup modlących się na Różańcu Świętym, że przyszło natchnienie abyśmy się u Matki Bożej Częstochowskiej spotkali wszyscy. Okazja jest wspaniała bo to 300 setna rocznica koronacji Jasnogórskiego Wizerunku Maryi, a jednocześnie setna rocznica objawień fatimskich oraz 140 rocznica objawień MB w Gietrzwałdzie. Czujmy się zaproszeni do obecności w tych dniach na Jasnej Górze. Łączymy się duchowo i planujemy pielgrzymowanie dla naszych grup modlitwy, dla naszych róż.
Kongres będzie miał część wykładową w połączeniu czuwaniami i modlitwą w dwóch pierwszych dniach oraz spotkanie ogólne dla wszystkich w dniu 8 września. Tak się składa że właśnie tego dnia wspominamy 16 rocznicę powstania Różańca Rodziców.
Chcemy jako Różaniec Rodziców aktywnie włączać się w to dzieło spotkania i modlitwy, radować się świadectwem żywego Kościoła, świadectwem miłości do Maryi i owoców modlitwy różańcowej.
Zapraszamy wszystkich rodziców, animatorów i osoby wspierające Różaniec Rodziców, ale również wszystkich innych chętnych do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Niech wspólna różańcowa modlitwa płynąca z Jasnej Góry i łącząca w sobie również modlitwę tysięcy i milionów rozsianych po całej ziemi, odmienia oblicze tego świata. Niech spotkanie napełnia nasze serca nadzieją i ufnością w moc płynącą ze wstawiennictwa Matki Bożej.
Animatorów RR prosimy również o kontakt z nami – poprzez emaile.
Chcemy poinformować, że ruszyły już zapisy na I Ogólnopolski Kongres
Różańcowy, który odbędzie się w dniach 6-8 września 2017 r. na Jasnej Górze.
Można to zrobić, dzwoniąc pod numer telefonu +48 34 377 74 14, w godz.
8.00-20.00.

Strona i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego

.
Nowy system i nowa strona internetowa obsługująca Różaniec Rodziców – przerwy techniczne w dniach 26-27 sierpnia
2017-08-20
Kochani rodzice, animatorzy i wszyscy wspierający Różaniec Rodziców.
Od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się do unowocześnienia i zmian na stronie internetowej Różańca Rodziców. Czasy i technologie się zmieniają, zatem powstała potrzeba zaktualizowania rozwiązań technicznych i konstrukcji strony internetowej Różańca Rodziców.
Staraliśmy się, aby dla użytkowników zmiany były minimalne, ale pojawi się nieco nowych funkcji i możliwości. Prosimy traktować nowy projekt strony z wyrozumiałością i przesyłać na adres admina wszelkie uwagi, które są istotne i mogą pomóc w jak najlepszym dopracowaniu ostatecznego kształtu.
Nowy układ strony internetowej oraz nowy system będą instalowane w dniach 26 - 27 sierpnia dlatego w tych dniach wystąpią ograniczenia w dostępie do strony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, a przede wszystkim o modlitwę aby skutecznie i sprawnie udało się to wszystko uruchomić – na Większą Chwałę Boga i niejako w prezencie na święto Matki Bożej Częstochowskiej
Dziękujemy bardzo za wykonywaną nieustannie od lat pracę naszych administratorów systemu i prosimy Boga, aby On sam im w swojej szczodrości wynagrodził tyle żmudnej, niewidocznej, ale jak bardzo ważnej dla nas pracy!
Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie! Pamiętam o Tobie! Czuwam!
2017-08-14
Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Wiemy komu zawierzyliśmy, wiemy kto nami się opiekuje i kto jest nam Matką i Królową!
Wielkość Narodu Polskiego bierze się z zaufania i wierności do Maryi jako Matki i Królowej.
Czujemy się Jej dziećmi i domownikami, czujemy się jej poddanymi i kochamy Maryję miłością dziecka ufającego w dobroć mamy!
Święto Wniebowzięcia w sposób szczególny te barwy miłości Polaków do Maryi wyciąga na wierzch i nimi maluje narodowy obraz. Szczęśliwa Polska cała bo w niej Maryi kwitnie chwała, szczęśliwa i bezpieczna pod matczynym płaszczem opieki, miłości i modlitwy.
Wniebowzięcie pokazuje też troskę Syna o Matkę i o Jej dzieci, a tysięczne razy doświadczamy tego w życiu naszych dzieci i rodzin.
To czas dziękowania i jednocześnie ufnego powierzania swoich codziennym ważnych i zwykłych spraw w Matczyne ręce Maryi!
To jest jednocześnie czas modlitwy i wielkiej pracy duchowej dla każdego z nas. Czas duchowej walki o właściwe pojmowanie miłości do Ojczyzny, Miłości do rodziny i Miłości do Boga. Modlimy się za wszystkich którzy dla Ojczyzny oddali życie, modlimy się za tych co nami rządzą, o światło Ducha Świętego w ich powołaniu oraz o ochronę przed zakusami złego ducha, przed każdym złudnym mniemaniem i szukaniem własnego dobra kosztem dobra wspólnego.
Modlimy się za siebie samych, za nasze rodziny i nasze dzieci – o wierne wypełnianie swojego powołania i zaufanie Bogu.
Maryjo – Królowo Polski, módl się za nami!

Audycja nt. Różańca Rodziców w Dom Józefa TV – Kalisz 4 maja 2017 rok
Modlitwa w intencji Ojcostwa w Gdańsku Oliwie! Kolejne spotkanie 11 sierpnia!
2017-08-09
Od grudnia 2016 roku w każdy drugi piątek miesiąca, w kościele pw. MB Królowej Korony Polskiej OO. Cystersów w Gdańsku Oliwie odprawiana jest Msza św. z modlitwą przebłagalną za grzechy przeciwko prymatowi ojcostwa, godności mężczyzny i kobiety, świętości życia i rodziny.

Kolejne spotkanie w piątek, 11 SIERPNIA od godz. 17:30 ZAPRASZAMY do kościoła OO. Cystersów pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Gdańsku-Oliwie na Mszę św. z ​adoracją​ przebłagalną za grzechy​ przeciwko​ ​​prymatowi ojcostwa, godności mężczyzny i kobiety, ​świętości życia i rodziny​​.​

Będziemy także wspólnie się modlić o jak najlepsze przygotowanie, przeżycie i owoce ​​Wielkiej Kadyńskiej Pokuty i Modlitwy o Pokój, która odbędzie się 13 października br. w 100 rocznicę zakończenia Objawień Fatimskich u OO. Franciszkanów w Kadynach, z udziałem m.in. Misjonarza Miłosierdzia o. Jamesa Manjackala MSFS oraz zaproszonych gości i pielgrzymów, także z Rosji.

Serdecznie zachęcamy do osobistego uczestnictwa i modlitwy.

Przekażcie zaproszenie swoim krewnym, przyjaciołom, znajomym i każdemu w potrzebie.
Kazanie i Konferencja o ojcostwie ks. Jacka Nawrota z Mszy św. 9 czerwca - WARTO ODSŁUCHAĆ!

WAŻNE Dialog w małżeństwie – Spotkania małżeńskie – rekolekcje dla KAŻDEGO małżeństwa

.
We wspomnienie liturgiczne św. Jana Vianney (04.08) dziękujemy naszym proboszczom za ich poświęcenie!
2017-08-04
Proboszcz to ojciec parafii, jest dla nas kimś, kto się o nas troszczy i w bezpośredni sposób uobecnia Boga Ojca w naszym życiu! Każdy proboszcz troszczy się i modli za swoich parafian. Każdy oddaje całość swego serca i życia dla naszego dobra – zwłaszcza dla dobra duchowego.
Potrzeba im naszego wsparcia duchowego modlitwą, ale i życzliwości oraz pomocy w każdej z codziennych spraw.
Pomódl się za swego proboszcza, dziś i w każdy dzień, podziękuj Bogu za jego osobę i oddanie.
Dziękujemy Bogu zwłaszcza za tych proboszczów, którzy wspierają i pomagają rozwijać i propagować Różaniec Rodziców. I prosimy aby Bóg otwierał serca tysięcy nowych proboszczów na taką różańcową formę modlitwy rodziców w intencji dzieci.
Szczególnie modlimy się za proboszcza Archikatedry w Gdańsku Oliwie, naszego opiekuna, oraz za proboszcza z Góry Św. Anny wspierającego nas w rozlicznych działaniach na rzecz rozwój modlitwy.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JANA MARII VIANNEY’A ZA KAPŁANÓW

Święty Janie Mario Vianney’u z podziwem wspominamy twoje oderwanie się od rzeczy doczesnych, głęboką pokorę i akceptację upokorzeń; twoje męstwo w przeciwnościach i atakach szatana; twoją czystość, zjednoczenie z Bogiem i miłość do Eucharystii; twoje współczucie dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla chorych, ubogich i grzeszników.

Przyjdź z pomocą kapłanom z naszej parafii (diecezji) w dążeniu do nabycia tych cnót, którymi ty na co dzień żyłeś, tak aby mogli stać się kapłanami według Bożego Serca. Amen.

Homilia i Konferencja o ojcostwie ks. Jacka Nawrota - WARTO ODSŁUCHAĆ I KORZYSTAĆ!

Audycja nt. Różańca Rodziców w Dom Józefa TV – Kalisz 4 maja 2017 rok
Święty Alfons Maria de Liguori, rozpoczyna poczet wielkich świętych wspominanych w sierpniu – miesiącu trzeźwości
2017-08-01
Miesiąc sierpień jest jak co roku pełen wielkich i małych przeżyć i odkryć duchowych. Rozpoczynamy go z patronem prawników św. Alfonsem – który porzucił stan prawniczy, aby w czystości serca opiekować się duszami najbardziej potrzebujących i opuszczonych.
Rozpoczynamy również z Powstańcami Warszawskimi, walczącymi o najświętszą sprawę, bohaterami nieugiętymi przed wrogami Polski.
Sierpień to od dziesiątków lat miesiąc trzeźwości i modlitwy o trzeźwość Narodu Polskiego. My, Polacy, potrzebujemy wielkiej walki o uwolnienie od uzależnień, zwłaszcza od wielkiej i niszczącej plagi alkoholizmu – którą dostrzegał i zwalczał prymas Tysiąclecie Stefan Kardynał Wyszyński.
Potrzeba wielkiej modlitwy i ofiarowania naszej dobrowolnej abstynencji, za tych którzy źle się mają, za osoby uzależnione, zwłaszcza od alkoholu, ale i różnych innych uzależnień.
Dlatego w sierpniu NIE PIJĘ ALKOHOLU, NIE KUPUJĘ I NIE CZĘSTUJĘ!

Homilia i Konferencja o ojcostwie ks. Jacka Nawrota - WARTO ODSŁUCHAĆ I KORZYSTAĆ!
Święty Ignacy, módl się za nami!
2017-07-31
Święty Ignacy z Loyoli, założyciel Towarzystwa Jezusowego, popularnie zwanego Jezuitami, pozostawił nam bogactwo duchowości i metodę ćwiczeń duchowych jako drogi wzrastania,
Jednocześnie dał świetny przykład i wskazanie co do wierności jaką powinniśmy okazywać Ojcu Świętemu, Namiestnikowi Chrystusa na ziemi.
A wszystko to poprzez harmonijne połączenie wiary i rozumu, części duchowej człowieka z jego fizycznym i intelektualnym bogactwem traktowanym jako Boży dar.
Dla nas rodziców modlących się za swoje dzieci św. Ignacy pozostawił wspaniały skarb modlitwy medytacyjnej, rozważania Słowa Bożego w kontekście codzienności, oraz skarb codziennego rachunku sumienia. Ten rachunek rozpoczyna się od dziękowania Bogu za obdarowanie jakiego doświadczamy każdego dnia i każdej godziny. Wielkim darem są dla nas dzieci i za ten dar nieustannie chcemy Bogu dziękować.
Św. Ignacy jest też patronem matek w stanie błogosławiony, zatem bardzo bliski cudowi narodzin nowego życia, bardzo bliski naszym rodzicielskim troskom i sprawom.
Św. Ignacy, módl się za nami!

I specjalny prezent na okres letni: Audycja nt. Różańca Rodziców w Dom Józefa TV – Kalisz 4 maja 2017 rok
Panno Święta co w Ostrej Świecisz Bramie!
2017-07-28
Dziś moje drogi doprowadziły mnie do Ostrej Bramy w Wilnie, do Matki Miłosierdzia, która spogląda na swój wierny lud i chroni go, wyprasza łaski, zaprasza do siebie! Ten letni czas pielgrzymowania wiedzie nas w różne zakątki świata, do sanktuariów w tysiącach miejsc, abyśmy się przekonali że Bóg chce mieszkać w naszych sercach. Maryja zawsze nas do Niego prowadzi, zawsze wskazuje na Jezusa.
U Matki Miłosierdzia, Ostrobramskiej Maryi modliłem się za cały Różaniec Rodziców, rodziców i dzieci, animatorów i kapłanów w to zaangażowanych, o dalsze rozszerzanie dzieła i o owoce Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego, który odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 6-8 września tego roku.
Maryjo, Królowo Korony Polskiej, Królowo Różańca Świętego, Królowo Pokoju, módl się za nami!
Normalizacja postępuje, a stare broni się przed zmianami. Potrzebna nasza obywatelska modlitwa!
2017-07-20
Potrzeba naszego modlitewnego wsparcia dla rządzących!
Potrzeba modlitwy również za tych, których błędne mniemania uwiodły, aby tylko nie wprowadzać reformy wymiaru sprawiedliwości i całego polskiego systemu prawnego. Przez wstawiennictwo Królowej Polski módlmy się o światło Ducha Świętego dla wszystkich Polaków! Módlmy się o światło wiary i roztropności w podejmowanych działaniach przez wszystkich, którzy pracują na rzecz rozwoju Polski. Niech łaska Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela będzie z nami wszystkimi.

Polska doświadczyła w ostatnich dniach wielkiego uznania w oczach opinii światowej w czasie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz pary książęcej z Anglii, księcia Wiliama i księżnej Katerine. Zobaczyli oni wielkość i piękno polskiego narodu i wyrazili to wobec nas, a przede wszystkim wobec całego świata.
Polska podnosi się z kolan, uwalnia się po kilkudziesięciu latach z rozkradania majątku narodowego i uzależnienia od zagranicy. Teraz jest czas odnowy i budowania, teraz jest też czas, aby naprawić między innymi ustrój prawny wywodzący swe korzenie z komunizmu.
Widzimy jak bardzo przeszkadza to tym, którzy do tej pory przekonywali że Polska jest słaba i nic nie da się zrobić, a złodzieje i oszuści mogli nas jako kraj zupełnie swobodnie rabować.
Dlatego bardzo potrzebna jest nasza modlitwa za rządzących i za parlamentarzystów. Niech Bóg oświeca umysły i serca, niech udzieli nam w Polsce pokoju i jedności w naszym narodzie.
Módlmy się za pana Prezydenta Andrzeja Dudę, aby swoją osobą i działaniem służył Narodowi i jedności Polski. Módlmy się przez wstawiennictwo naszej Matki i Królowej Najświętszej Maryi Panny, patronów naszej ojczyzny i naszych patronów.
Pielgrzymujemy duchowo na Górę Karmel po opiekę MB Szkaplerznej,
2017-07-14
Sama Maryja zaprasza nas i obdarowuje swoją opieką, modlitwą i miłością!
Wielkim znakiem nadziei była dla mnie wczorajsza msza św. W Katedrze Oliwskiej, gdy po mszy grupa kilkudziesięciu osób zachęcona zaproszeniem do przyjęcia Szkaplerza Maryi niemal tłumnie podeszła go otrzymać z rąk kapłańskich.

Szkaplerz święty, płaszcz Maryi, który podarowała zakonowi Karmelitańskiemu jest dla każdego z nas. I pod jego poły chcemy się chronić przed wszelkim złem.
Jako rodzice, poprzez naszą modlitwę różańcową zabieramy tam również nasze dzieci.
Dziś szczególnie dziękujemy Karmelitanom i Karmelitankom za ich modlitwę i oddanie się Bogu.
Łącząc się z nimi nawiedzamy Karmelitańskie świątynie, ponawiając oddanie pod opiekę MB Szkaplerznej lub ufnie przyjmując Szkaplerz.

Maryjo, Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wiemy, że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich. Spraw, abyśmy zawsze byli wierni Tobie. Opiekuj się naszymi sercami, oczyść je z wszelkich brudów grzechowych, przystrój je w wonne kwiaty cnót. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze, aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas, widząc Jezusa w naszych sercach. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami, daj nam pociechę oglądania Twego świętego Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia.
Matko Szkaplerza świętego! Przyobiecałaś, że nie będzie potępiony ten, kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz. Przypominaj nam nieustannie o tym, abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwały. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
Różaniec Rodziców w audycji Radia Maryja dla małżonków i rodziców.
2017-07-10
Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy zaproszenie do audycji dla małżonków i rodziców w Radio Maryja, która odbyła się w dniu 11 lipca od godziny 21.30 do północy.
Tym razem wraz z prowadzącym oraz dwoma małżeństwami a także z udziałem słuchaczy dzieliliśmy się świadectwami nadziei, mocy i opieki Bożej, których poprzez Różaniec święty w intencji dzieci doświadczamy.
Mówiliśmy również o tym co aktualnie nas w tej modlitwie inspiruje oraz w jaki sposób ten ruch modlitwy się rozwija.
Zapraszamy do odsłuchania programu z nagrania archiwalnego oraz dzielenie się tym aby jak najwięcej rodziców mogło się z tym zapoznać i umocnić w swojej modlitwie.

Tu link do odsłuchania Audycja dla Małżonków i Rodziców 11lipca2017_Audio


Św. Anna Współpatronką Różańca Rodziców od 24 czerwca 2017 roku.
2017-06-28
W historii naszej modlitwy różańcowej zapisana została kolejna ważna data – to dzień kiedy franciszkanin, Gwardian Sanktuarium na Górze św. Anny O. Jonasz ogłosił, to na co czekaliśmy od września ubiegłego roku. Św. Anna czczona w tutejszym Sanktuarium została oficjalnie współpatronką Różańca Rodziców. Po tym oficjalnym ogłoszeniu dokonaliśmy Aktu Zawierzenia naszej modlitwy Św. Annie.
Odbywało się to w trakcie V tej pielgrzymki na Górę św. Anny, którą podejmują rodzice troskający się o swoje dzieci i wspólnie modlący się. Zaczynało się od regionalnych spotkań z okolicznych parafii, ale zasięg Różańca Rodziców jest ogólnokrajowy, zatem przyjeżdża coraz więcej osób i z coraz dalszych miejscowości.
Rozpoczęliśmy modlitwą różańcową, poprowadzoną przez piszącego te słowa, w której dziękowaliśmy za wielkie łaski, za całe dobro którego dzięki wspólnej różańcowej modlitwie doświadczamy. Następnie rozpoczęła się Msza święta z kazaniem ks. proboszcza o. Ambrożego – w którym przedstawił cztery obszary zaangażowani i troski rodziców, do tego ilustrowane świadectwami z życia Sanktuarium.
Po czym nastąpił wspomniany Akt ogłoszenia św. Anny naszą Patronką i Zawierzenia Jej naszej modlitwy. Z jak wielką mocą wybrzmiały słowa tradycyjnej pieśni – wezwania do św. Anny przywołane przez O. Ambrożego. Niech się co chce ze mną dzieje, ja w Św. Annie mam nadzieję !
Czas umykał szybko i już po mszy św. rozpoczął się w Auli Sanktuarium Koncert uwielbienia, poprzedzony poruszającymi świadectwami uczestników modlitwy, rodziców i animatorów. A działo się to w dniu szczególnym, w Uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i dniu wspomnienie św. Jana. Teraz wypada nam spotykać się w tym miejscu co roku, aby ponawiać nasze Zawierzenie św. Annie i dzielić radością spotkania oraz świadectwem mocy płynącej ze wspólnotowej modlitwy Różańcowej Rodziców.24 czerwca pielgrzymujemy na Górę Św. Anny
2017-06-18
Św. Anna patronką Różańca Rodziców. W tym roku już po raz piąty rodzice różańcowi z okolic Góry Św. Anny pielgrzymują właśnie do Św. Anny aby tym razem przyjąć Ją za drugą patronkę Różańca Rodziców. Natchnienie do takiego kroku przyszło po wielu spotkaniach i refleksji o tym jak pięknych i dobrych rodziców miała Maryja.
W tym roku zapraszamy w dniu 24 czerwca, rejestracja grup pielgrzymów od godz. 13.30 – a potem modlitwa różańcowa i Eucharystia, następnie spotkanie i świadectwa oraz Koncert ewangelizacyjny. Kontakt do organizatorów: p. Krystyna tel 501-191-905
Zapraszamy do obecności i pielgrzymowania oraz łączności duchowej ze zgromadzonymi rodzicami!
Boże Ciało 2017 - Jezu dziękujemy Ci za Twoje Królowanie w Polsce!
2017-06-15
W tych dniach na ulice polskich miast i wsi wyjdzie wyjątkowa osoba – sam Jezus Chrystus Eucharystyczny. Co może w Polsce zobaczyć i kogo? Jak chcemy go w naszych miastach i wsiach, w naszych domach przyjąć? Czy spotka mnie na ulicy i przyklękając będę Go witał, a potem pójdę za nim w procesji? A może zaplanowałem sobie relaks na łódce lub na rowerach?
Wiele udało się w ostatnich latach i miesiącach zmienić, ale wiele jeszcze zmian przed nami! Są wciąż politycy którzy przeszkadzają i knują swoje sprawy bez żadnej myśli o dobru kraju i szacunku dla niepodległej Polski – sprzedajni. Są nadal pogubieni artyści lub pseudo artyści i ich poplecznicy chcący za publiczne pieniądze w publicznych miejscach wystawiać bluźniercze pseudo sztuki. Ale jest też wiele zmian na dobre, wiele osób i całych wspólnot modlitwy troszczących się o losy całej Polski i każdego człowieka.
Chcemy dziękować Bogu za wszystko - tak jak rodzice dbający o dobro swych dzieci z różańcem w ręku! Albo jak parafianie dbający o dobro swej parafii i wspierający swego proboszcza! Również jako zatroskani o dobro Polski i Polaków społecznicy i obywatele. Widać że potrzeba naszej aktywności bo zagrożeń jest wiele. Potrzeba działania i modlitwy.
Niech sumienie nam odpowie jaki był ten rok od poprzedniego Bożego Ciała. Niechaj to będzie czas refleksji i podziękowania za wszelkie dobro jakiego nam Bóg udzielił. Niechaj to będzie wreszcie czas świadectwa, że Jezus Żyje, że jest obecny i w moim życiu i w życiu społecznym całej Polski. Niechaj to też będzie czas Jego zwycięstwa poprzez nawracanie naszych sumień. I czas świadectwa że jest miejsce do nawrócenia nawet dla najbardziej zatwardziałego grzesznika. Przechodź Panie Jezu przez nasze ulice, nawiedzaj nasze domostwa i umacniaj w wierze, pociągaj do siebie tych, którzy się pogubili. Ufamy Tobie! Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś Królem Polski!
Każde życie jest piękne i ma sens – brońmy go i zachwycajmy się jego pięknem!
2017-06-08
Tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny w wielu miastach już przeszły gromadząc tysiąc zaangażowanych osób, w innych będą! Weźmy w tym udział, fizycznie i duchowo.

W Gdańsku na Marsz dla Życia i Rodziny zapraszamy w niedzielę 11 czerwca. Będziemy szli pod hasłem, jak co roku: „Św. Jan Paweł II – Promotor godności życia i rodziny”, a termin wpisuje się w obchody 30 rocznicy wizyty Św. Jana Pawła II w Trójmieście. Zapraszamy na uroczystą Eucharystię do Bazyliki Mariackiej o godz. 12.00 odsłonięcie wystawy przygotowane przez Gdański Oddział IPN pt. To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze „być” i nasze „mieć” Jan Paweł II w Trójmieście – czerwiec 1987. Marsz, rozpocznie się ok. godz.13.30, przed głównym wejściem do Bazyliki Mariackiej.

W tym roku główny akcent zostanie położony na świadectwa rodzin wielodzietnych, również tych z niepełnosprawnymi dziećmi, jak tych które oczekując potomstwa skorzystały z naprotechnologii. Marszowi towarzyszył będzie „mały Jasio” czyli model naturalnej wielkości 10-tygodniowego dziecka w łonie matki i stópek, jakie otrzymają uczestnicy i widzowie natomiast dzieci jak co roku otrzymają krówki z logiem Marszu.

Marsz przejdzie ulicami: Piwną, Kołodziejską, Węglarską, Pańską, Podmłyńską, Wielkie Młyny, Rajską, prawą stroną ul. Wały Piastowskie i zakończy koncert uwielbienia prowadzony przez zespół Empire Gospel Choir przed pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Jako wielkie dopełnienie tej informacji niech posłuży historia o dziecku porzuconym i chorym, które dzięki opiece i miłości dorosłej osoby osiąga szczyty! Niesamowita historia 14-letniej Lorelei (Alberta) Mosnegutu, która zwyciężyła brawurowo rumuńską edycję Mam talent! Relacja i film na stronie Gościa Niedzielnego /

.
Kolejny ważny akt roku fatimskiego – Polska zawierzona Niepokalanemu Sercu Maryi!
2017-06-07
Wczoraj 6 czerwca 2017 roku Episkopat Polski wraz z władzami państwowymi oraz zgromadzonymi tłumami wiernych ponowił Akta Zawierzenia Polski i wszystkich Polaków Niepokalanemu Sercu Maryi. To bardzo ważne wydarzenie o wielkim znaczeniu dla Polski i naszej historii, dla każdego z nas! To jest też początek drogi zawierzania Polaków Niepokalanemu Sercu Maryi, w kolejnych miesiącach to zawierzenie będzie się dalej realizowało w diecezjach i parafiach aby objąć nas w naszych rodzinach.
Dla nas także ważną datą jest dzień 8 września – czyli rocznica powstania Różańca Rodziców – w Uroczystość Narodzenia Matki Bożej. Właśnie tego dnia będziemy zgromadzeni w zasadzie po raz pierwszy tak licznie na Pierwszym Ogólnopolskim Kongresie Różańcowym. I tego właśnie dnia będzie czas na wypowiedzenie słów Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Ten Akt Zawierzenia będzie się dokonywał w Diecezjach, parafiach i rodzinach!
I Bogu niech będą dzięki że to się rozpoczęło, że jako kraj zostaliśmy zawierzeni, a teraz to będzie się realizować aż o poziomu każdego z nas osobiście.
Reporterzy Gościa Niedzielnego będąc pod wrażeniem wielkiego duchowego przeżycia w Sanktuarium fatimskim na Krzeptówkach wypowiedzieli znamienne słowa – Tu jest polska Fatima, Jesteśmy teraz w Fatimie!
Matka Kościoła - Maryja wraz z Apostołami!
2017-06-05
Drugi dzień po Zesłaniu Ducha Świętego przeżywamy Uroczystość Matki Kościoła. Duch Święty ożywia i prowadzi Kościół, a Maryja jest razem z nim, razem z apostołami dzisiejszego Kościoła i z jego wiernym ludem.
To że jest, odczuwamy na każdym kroku, to że jest Matką napełnia nasze serca otuchą.
O Jej wszak wstawiennictwo i pomoc prosimy nieustannie, ufnie i we wspólnocie Różańca Rodziców.

Przyjdź Duchu Święty i otwieraj nasze serca, napełniaj je Miłością i pokojem.
Duch Święty przychodzi nam z pomocą!, On nas pociesza, umacnia i doprowadzi do Prawdy!
2017-06-04
Wiele wspólnot Kościoła czuwało w nocy przed Świętem Zesłania Ducha Świętego na uwielbieniu i modlitwie. My w Gdańsku od lat też mamy tradycję że w kościołach stacyjnych modlą się wspólnoty, czuwają i wielbią Boga, aby spotkać się na mszy świętej o północy w Gdańskiej Bazylice Mariackiej.
W tym roku msza święta celebrowana była przez biskupa Zbigniewa Zielińskiego (niegdyś opiekuna RR), który wśród wielu rzeczy wymienił jako wielki i ważny atrybut Kościoła Nadzieję. Nadzieję, wypływającą ze Zmartwychwstania, trwającą w Kościele i dar którym mamy się dzielić z innymi. W naszej wspólnocie modlitwy za dzieci, za nasze rodziny i za nas jako rodziców chcemy trwać i rozwijać się w tej Nadziei, bo z nami jak z apostołami w Wieczerniku jest Maryja. Bo Ona daje nam Jezusa, bo Ona jest Panną Wierną!
Niech Duch Święty prowadzi nas w naszych powołaniach, do bycia ojcem lub matką, w naszej modlitwie i w naszej aktywności na rzecz szerzenia modlitwy rodziców w intencjach dzieci. Przyjdź Duchu Święty do każdej róży, do animatorów i rodziców, do dzieci i do całych rodzin. Przemieniaj każdą niedobrą sytuację i umacniaj swoją mocą wszystko to co dobrego ustanawiasz w naszych sercach i w naszym życiu! Przyjdź!

Świadectwo w Kaliszu, o różańcu rodziców od 31 minuty transmisję poprzez telewizję TRWAM / .

TWÓRZMY RÓŻE RODZICÓW jako prezent dla naszych dzieci!
Weź swoich rodziców do kina na film o Różańcu!
2017-05-26
Film o Różańcu i Zwycięstwach przez modlitwę - pasjonująca opowieść z wielu miejsc świata:
Premiera filmu TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI – ten film trzeba obejrzeć!
Od 19 maja jest już wyświetlany w wielu kinach w całej Polsce - warto poświecić czas i wybrać się na niego oraz zachęcić innych. Jako Różaniec Rodziców przyjęliśmy honorowy patronat nad tym filmem i wspieramy obecnie jego dystrybucję modlitwą i informując o dostępności w kinach. Teraz jest czas aby tym dobrem się podzielić i umacniać swoją nadzieję!

Tu jest Strona filmu Teraz i w godzinę śmierci!
Tu jest lista kin z seansami filmu Teraz i w godzinę śmierci!

Zaproś na film swojego tatę i swoją mamę, swoich przyjaciół i znajomych, przekaż to zaproszenie - informację jak największej liczbie osób! Niech Różaniec zwycięża świat - dla Jezusa i Maryi!

Zaufajcie Wspomożycielce a zobaczycie cuda!
2017-05-24
Święto Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych ustanowił papież Pius VII w roku 1815 dla Rzymu i państwa kościelnego na podziękowanie za opiekę Matki Bożej nad Kościołem. W roku 1959 na prośbę biskupów polskich zostało ono wprowadzone w Polsce.

Św. Jan Bosco był wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki wiernych. I my rodzice różańcowi jesteśmy Jej bardzo wierni w modlitwie, i my Jej się powierzamy i powierzamy Jej opiece nasze dzieci i rodziny.
Niezawodnie wspomoże, pokieruje i rozwiąże najtrudniejsze sprawy w sposób którego może nawet się nie spodziewaliśmy.

Wraz z księdzem Bosco, z zakonem Salezjańskim wzywajmy szczególnie dziś wstawiennictwa i pomocy naszej Wspomożycielki!
Maryjo Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

Dodatkowo:
Fatima a islam, Grzegorz Górny odczytuje znaki czasów w SALVE TV

i film o Różańcu i Zwycięstwach:
Premiera filmu TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI – ten film trzeba obejrzeć!

.
Teraz i w godzinę śmierci … - film o nadziei i zwycięstwach Różańca - już w kinach w Polsce!
2017-05-22
Film to opowieść o zwycięstwach za sprawą Maryi i za sprawą modlitwy różańcowej, która mogła by trwać w nieskończoność. To zwycięstwa normalne, w naszych codziennych sprawach i życiu rodzin, ale są też bardziej spektakularne i głośne w losach świata i w dramatycznych okolicznościach!
Odpowiedź trójki małych dzieci na Apel Maryi o modlitwę i pokutę w intencji pokoju uchroniły Portugalię od wojny! Włączył się cały naród i Bóg wysłuchał modlitwy.
Film który wiele takich zwycięskich wątków opowiada zupełnie nowym językiem – obrazów i dźwięków, fabuły bazującej na realnych faktach powstał z potrzeby serca. Został on sfinansowany przez tych którzy kochają Maryję i Różaniec przez małe dobrowolne wpłaty.
Od 19 maja jest już wyświetlany w wielu kinach w całej Polsce - warto poświecić czas i wybrać się na niego oraz zachęcić innych. Jako Różaniec Rodziców przyjęliśmy honorowy patronat nad tym filmem i wspieramy obecnie jego dystrybucję modlitwą i informując o dostępności w kinach. Teraz jest czas aby tym dobrem się podzielić i umacniać swoją nadzieję!

Tu jest Strona filmu Teraz i w godzinę śmierci!
Tu jest lista kin z seansami filmu Teraz i w godzinę śmierci!

Przekaż tą informację jak największej liczbie osób! Niech Różaniec zwycięża świat - dla Jezusa i Maryi!
Wielki obrońca życia i godności człowieka – prof. Włodzimierz Fijałkowski
2017-05-19
W tym roku wśród wielu rocznic i ważnych dat znalazła się jeszcze jedna – 100 lecie narodzin wybitnego polskiego lekarza, społecznika, naukowca, myśliciela, patrioty, ojca rodziny a przede wszystkim obrońcy życia i godności człowieka – profesora Włodzimierza Fijałkowskiego.
Spotkanie z profesorem poprzez dzieła jakie po sobie pozostawił jest wielkim przeżyciem. Postać profesora Fijałkowskiego została uczczona przez grupę senatorów z inspiracji środowiska obrońców życia wyrastającego z filozofii życia profesora. Największym jego i najbardziej ludzkim stwierdzeniem, gdy był przymuszany do dokonywania aborcji w latach komunizmu stało się stwierdzenie: JAKO CZŁOWIEK ODMAWIAM.
Wszyscy korzystamy z pracy, myśli i osiągnięć profesora Fijałkowskiego. Grupa senatorów pod przewodnictwem gdańskiego senatora Antoniego Szymańskiego wydała oświadczenie wspominające osobę i osiągnięcia prof. Fijałkowskiego.
W Oświadczeniu senatorów RP czytamy: W związku z 100 - rocznicą urodzin Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, która przypada 4 czerwca 2017r. wybitnego lekarza, humanisty, uczonego, społecznika, który był wzorem osobowym dla młodych pokoleń, nie tylko związanych profesjonalnie z medycyną, jako Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej pragniemy wyrazić nasz najgłębszy szacunek za Jego wybitne dokonania.
Opracowano i przygotowano program obchodów urodzin, który poniżej zamieszczamy – wielkość dzieła i osoby składnia do wielkiej wdzięczności Bogu za dar takiego lekarza, naukowca i człowieka.

100-LECIE URODZIN PROF. WŁODZMIERZA FIJAŁKOWSKIEGO wydarzenia w maju i czerwcu 2017 roku w Łodzi


1. 20 maja 2017r. sobota Centrum Służby Rodziny ul. Broniewskiego 1a 93-162 Łódź

. Konferencja "W zgodzie z naturą przecież to (EKO)logiczne"

Panel pierwszy
I Ekologiczny program prokreacji wg prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

10.00 - 10.15 – powitanie
10.15 - 11.30 – prof. Włodzimierza Fijałkowskiego wspominają w rozmowie:
prof. Dorota Kornas – Biela, dr Maria Welento - Tyszko, senator Antoni Szymański , Paweł Fijałkowski

11.30 – 12.15 Przerwa kawowa

Panel drugi
II Chcemy być rodzicami

12.15 - 12.45 - Chcemy być rodzicami - przygotowanie prekoncepcyjne
12.45 - 13.15 - Wyznaczanie okna płodności (fertile window) według metod rozpoznawania
płodności – mgr Mirosława Szymaniak
13.15 – 13.45 - Postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w endokrynologicznych
zaburzeniach płodności – dr Joanna Smyczyńska

13.45 – 14.30 - Debata

14.30-15.30 Obiad

Panel trzeci
III Chcemy być zdrowi i płodni

15.30 - 16.00 - Wartość diagnostyczna karty cyklu miesiączkowego - zlecanie badań w oparciu
o indywidualny profil zdrowia kobiety – dr Ewa Ślizień - Kuczapska
16.00 - 16.30 - Wpływ antykoncepcji hormonalnej na płodność – dr Piotr Gratkowski
16.30 - 17.00 - Rozpoznawanie płodności po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej
– Magdalena Ogrodowczyk

Debata do 17.30

Zakończenie

KONFERENCJA OTWARTA, WSTĘP WOLNY skierowana głównie do młodych rodziców i myślących o rodzinie

2. 27 maja sobota Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach
Ul. Jana Pawła II 46 95-200 Pabianice
Uroczysta eucharystia Archidiecezjalnej Pielgrzymki Rodzin –
wspomnienie prof. Włodzimierza Fijałkowskiego oraz osób kontynuujących jego dzieło.

3. 9 czerwca piątek Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi ul. Czerwona 3 90-001 Łódź
Konwersatorium pt.: 100 lecie urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego
17.00 – 17.10 – Powitanie - prof. dr hab. n. med. Janusz Wasiak
17.10 – 17.50 - Moja ocena miejsca prof. Włodzimierza Fijałkowskiego w polskiej ginekologii i położnictwie. - prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba - Śląski Uniwersytet Medyczny.
17.50 – 18.30 - Świadectwo życia prof. Włodzimierza Fijałkowskiego - droga do Prawdy. – Dr hab. Dorota Kornas - Biela prof. KUL .
KONWERSATORIUM OTWARTE, WSTĘP WOLNY skierowane głównie do lekarzy i studentów Uniwersytetu Medycznego

4. 17 czerwca sobota Prawda koło Łodzi ul. Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego
Prawda 95-030 Rzgów
10.00 – 22.00 - Rodzinny piknik śladami Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego
„ MOJA DROGA DO PRAWDY”
Organizator: Paweł Fijałkowski oraz sołectwo Prawda pod patronatem Burmistrza miasta Rzgów

GOŚCIEM SPECJALNYM PIKNIKU będzie o godz. 16.00 JACEK PULIKOWSKI
w rozważaniu „W Prawdzie o szczęściu”

SPOTKANIE OTWARTE, WSTĘP WOLNY skierowane do myślących o rodzinie na serio.

Z radością przedstawiam Państwu ten program i pozostaję do dyspozycji Paweł Fijałkowski tel. 605 22 37 97

RODZINNY PIKNIK ŚLADAMI PROF. WŁODZIMIERZA FIJAŁKOWSKIEGO
„MOJA DROGA DO PRAWDY”
IMPREZA OTWARTA. WSTĘP WOLNY
Termin: 17 czerwca 2017 r. godz. 10.00 – 22.00
Miejsce : Prawda, ul. Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego 95-030 Rzgów
Organizator: Paweł Fijałkowski oraz sołectwo Prawda pod patronatem burmistrza Rzgowa
Sponsorzy: „OVOVITA” , „ABIPLAST” „MTM” Tomasz Fijałkowski
Podczas pikniku czynny plac zabaw - „dmuchańce”

PROGRAM PIKNIKU
10.00 – otwarcie oraz zapisy do zawodów sportowych
10. 15- 11.00 – program - „Nasze talenty”
11. 00-13. 00 - zawody sportowe i sprawnościowe : rodzinny mecz piłki nożnej, rowerowy tor przeszkód, rzuty do celu itp.- organizator GOSTiR
13.00 – na bigos przy ognisku harcerskim zaprasza Koło Gospodyń Wiejskich z Prawdy
14. 00 – 15.00 – pokazy strażackie
15.00 – 15 .30 – dekoracja zwycięzców zawodów sportowych
16.00 – 17. 00 – GOŚĆ SPECJALNY PIKNIKU – JACEK PULIKOWSKI Rozważanie z „dyskusją aż po świt” dla myślących o rodzinie na serio „w Prawdzie o szczęściu”
17.30 – 19.00 - koncert „Jazz miły dla ucha” gra PIOTR KRZEMIŃSKI QUARTET
19.00 – 20.00 - dyskoteka dla dzieci
20.00 – 22.00 – dyskoteka
22.00 - zamknięcie pikniku .

Uwaga! Możliwość rozbicia własnego namiotu przy „harcerskim ognisku” od piątku godz. 12.00 do niedzieli godz. 12.00 OBOWIĄZUJĄ ZASADY PRAWA HARCERSKIEGO - zgłoszenia tel. 605 22 37 97


Św. Andrzej Bobola - patron Polski i jedności!
2017-05-16
Szesnastego maja obchodzimy uroczyste wspomnienie Św. Andrzeja Boboli - wyjątkowego świętego, który o swój kult upomniał się po śmierci. Jest to od niedawna również patron Polski i od zawsze jest patronem naszej jedności. Jedności w wierze i jedności narodowej.
Niech ten dzień będzie szczególnym dniem modlitwy w intencji Polski, o pokój w rodzinach i w narodzie Polskim. Modlitwy za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i Najświętszej Maryi Panny naszej Królowej!
Zachęcamy gorąco do przystąpienia do Krucjaty Różańcowej za Polskę! i do każdej innej formy modlitwy w intencji naszej Ojczyzny! O to duchowe dobro, o dziedzictwo i jego ochronę przed zakusami zła trzeba się nieustannie żarliwie modlić!
Rocznica objawień w Fatimie - pokuta, modlitwa, nawrócenie, zdośćuczynienie!
2017-05-11
Gdy kończyła się pierwsza wojna światowa, w Portugalii sprawował rządy antyreligijny masoński reżim, a w Rosji zaczynała swoje szaleństwo rewolucja bolszewicka w Fatimie, Matka Boża ukazywała się trojgu małym wiejskim dzieciom. Łucja (10 lat), Hiacynta (7 lat) i Franciszek (9 lat) nie umieli czytać, ale potrafili się modlić. Te małe dzieci otwarte były na Boga na tyle że zanim objawiła się Matka Boża, przez ponad rok, od marca 1916 roku, przygotowuje ich na to Anioł.
Anioł zachęca je do modlitwy i do umartwień, które byłyby zadośćuczynieniem za grzechy ludzi.
13 maja 1917 r. to dzień, który rozpoczyna serię spotkań dzieci z Matką Bożą określaną jako „Jasna Pani”. Dzieci otrzymują orędzie, którego w znacznej części nie rozumieją i zachowują dla siebie w postaci tzw. tajemnic. Siostra Łucja będzie je ujawniać stopniowo z latami, a o upublicznieniu najbardziej trzeciej tajemnicy fatimskiej ma zadecydować sam papież i robi to dopiero św. Jan Paweł II w roku 2000.

Maryja przez dzieci, poczynając od 13 maja w kolejnych miesiącach prosi o codzienne odmawianie różańca w intencji pokoju, aby przyjmowały cierpienia jako zadośćuczynienie za grzechy i nawrócenie grzeszników, ukazuje im Niepokalane Serce. Przekazuje też pragnienie Pana Jezusa aby kult Jej Niepokalanego Serca się szerzył i zapowiada wielki cud na zakończenie objawień.
Maryja mówi o zdeprawowaniu świata grzechem, konieczności nawrócenia i zadośćuczynienia za grzechy oraz pokazuje piekło tym małym dzieciom. Piekło jako miejsce grozy i nieszczęścia wynikające z odrzucenia Boga. Daje też dzieciom wskazanie jak tego uniknąć, poprzez nieustanną modlitwę, nawrócenie i zadośćuczynienie Jej Niepokalanemu Sercu. Na świecie ma być rozpowszechnione nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, a jeśli to się zrobi, to wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie
Alternatywą postawy nawrócenia jest rozprzestrzenienie się zła, błędów Rosji oraz ukaranie świata za jego zbrodnie, przez wojny, głód i prześladowania Kościoła oraz Ojca Świętego. Przepowiedziana jest też groza II wojny światowej.

Matka Boża przekazała po raz kolejny, że dla ratowania grzeszników przed piekłem należy wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, a także ustanowić nabożeństwo pięciu kolejnych Pierwszych Sobót Miesiąca, wraz z Komunią św. wynagradzającą.

Objawienia fatimskie zakończyły się 13 października 1917 roku. Towarzyszył im do dziś nie wyjaśniony, "cud słońca" obserwowany przez 70-tysięczny tłum, widoczny w promieniu 40 km od Fatimy.
Trzecia Tajemnica fatimska opisuje świat po nieprzyjęciu napomnienia przez ludzkość – świat który my znamy dziś już z historii. A jednak zło które zapuściło w tym czasie korzenie i zagościło w codzienności naszego świata nadal się rozprzestrzenia. I to z wielką zorganizowaną siłą. Błędy Rosji tak naprawdę nie zostały wyeliminowane.
Nasze zadanie na dziś to powrócić do orędzia Matki Bożej z Fatimy – nawracać się, modlić codziennie na różańcu i szerzyć kult Niepokalanego Serca Maryi.
Łączymy się w całym świecie duchowo z Ojcem Świętym odwiedzającym Fatimę 13 maja i z wszystkimi modlącymi się oraz rozszerzającymi miłość do Maryi. W całej Polsce i w świecie, w bardzo wielu miejscach miliony ludzi tego dnia będą się modlić właśnie w tych intencjach. My, rodzice do tego się z całą otwartością dołączamy.
Teraz i w godzinę śmierci … - film o nadziei i zwycięstwach w sto lat po objawieniach w Fatimie –w kinach w Polsce od 19 maja!
2017-05-10
Opowieść o zwycięstwach za sprawą Maryi i za sprawą modlitwy różańcowej mogła by trwać w nieskończoność. To zwycięstwa normalne, w naszych codziennych sprawach i życiu rodzin, ale są też bardziej spektakularne i głośne w losach świata i w dramatycznych okolicznościach!
Odpowiedź trójki małych dzieci na Apel Maryi o modlitwę i pokutę w intencji pokoju uchroniły Portugalię od wojny! Włączył się cały naród i Bóg wysłuchał modlitwy.
Film który wiele takich zwycięskich wątków opowiada zupełnie nowym językiem – obrazów i dźwięków, fabuły bazującej na realnych faktach powstał z potrzeby serca. Został on sfinansowany przez tych którzy kochają Maryję i Różaniec przez małe dobrowolne wpłaty.
Od 19 maja będzie wyświetlany w wielu kinach w całej Polsce - warto poświecić czas i wybrać się na niego oraz zachęcić innych. Jako Różaniec Rodziców przyjęliśmy honorowy patronat nad tym filmem i wspieraliśmy jego powstawanie modlitwą, a niektórzy z nas również finansowo. Teraz jest czas aby tym dobrem się podzielić i umacniać swoją nadzieję!

Tu jest Strona filmu Teraz i w godzinę śmierci!
Tu jest lista kin z seansami filmu Teraz i w godzinę śmierci!

Przekaż tą informację jak największej liczbie osób! Różaniec zwycięża świat!
Modlitwa w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu - maj 2017
2017-05-07
Święty Józef jest dla nas rodziców i rodzin, zwłaszcza ojców, wielką pomocą w tym co mamy wykonać dla dobra dzieci. Tym bardziej cieszymy się z wyjątkowego zaproszenia na co miesięczne majowe spotkanie w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu na nabożeństwo W INTENCJI RODZIN I OBRONY ŻYCIA POCZĘTEGO. Na zaproszenie kustosza Sanktuarium mogliśmy dać świadectwo o Różańcu Rodziców jako konkretnej odpowiedzi na fatimskie wezwanie Matki Bożej do codziennej modlitwy różańcowej.
Była to również wspaniała okazja, aby naszą rodzicielską modlitwę powierzyć również świętemu Józefowi, prosić o jego opiekę i wstawiennictwo dla naszych rodzin, a zwłaszcza mężów i ojców. Wśród obecnych pielgrzymów było wielu rodziców i róże różańcowe z okolicy Kalisza i z całej Polski. To może pierwszy raz ale i wielka zachęta do wzięcia udziału w tym comiesięcznym czuwaniu i spotkaniu ze Świętą Rodziną w Sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego. Dzielimy się tą wiadomością z wielką radością i podziękowaniem św. Józefowi za Jego opiekę nad Rodzinami.
Kto nie mógł przybyć może jeszcze zobaczyć transmisję poprzez telewizję TRWAM / .

W związku z tym świadectwem BARDZO wiele osób zachęciło się do udziału w Różańcu Rodziców, do modlitwy za swoje dzieci właśnie w takiej formie. Wiele osób zgłasza się indywidualnie poprzez stronę internetową ale BARDZO WIELE osób myśli o tym aby samodzielnie zakładać takie róże w swoich środowiskach, parafiach, szkołach, rodzinach, wspólnotach i kręgach znajomych i przyjaciół.
I MY TEŻ DO TEGO ZACHĘCAMY – aby skorzystać z informacji zamieszczonych na naszej stronie internetowej, skorzystać z dostępnych do pobrania materiałów, również dla Animatora. Nie ma w Różańcu Rodziców żadnych składek, raczej nie praktykuje się comiesięcznych spotkań, chyba że róża tak ustali. Myślimy że to poruszenie serc związane z rocznicą objawień FATIMIE jest swojego rodzaju szansą aby zbliżyć się do Matki Bożej, aby zaprosić jak najwięcej osób do wspólnej modlitwy i wspierania swoich dzieci i swoich rodzin! TWÓRZMY RÓŻE RODZICÓW jako prezent dla naszych dzieci!

O niepojętym Miłosierdziu Bożym, będę śpiewał przed wszystkim ludem!
2017-04-23
Na zakończenie oktawy Wielkanocy mamy święto Miłosierdzia Bożego. Ustanowione na życzenie samego Jezusa, który posłużył się skromną zakonnicą siostrą Faustyną Kowalską.
Ten dzień święta jest wielkim darem dla świata i dla każdego z nas. W tym dniu otwarte są źródła nieprzebrane Miłosierdzia Bożego, wypływającego z Serca Jezusa otwartego na Krzyżu. Tu zaczynamy rozumieć ogrom łaski Zmartwychwstania Pańskiego – w obdarowaniu niezmierzonymi łaskami Miłosierdzia dla nas słabych, grzesznych i niedowierzających.
Korzystajmy z tej wyjątkowej okazji aby uprosić łaski sobie , swoim bliskim i dla całego świata!

To święto i ta łaska szczególna uproszenia Miłosierdzia dla siebie , swoich bliskich i dla całego świata rozlewa się na cały rok, na każdy dzień i chwilę. Wiemy o źródle Miłosierdzia i nieprzebranej możliwości korzystania z niego! Jezu ufam Tobie!
Zakończenie nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia
2017-04-22
Sobota przed Świętem Miłosierdzia Bożego
Dzień dziewiąty: Dusze oziębłe

Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej obrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. - Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego serca Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które podobne są do trupów i takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego i pociągnij je w sam żar miłości swojej, i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

Ogień i lód razem nie może być złączony,
Bo albo ogień zgaśnie, albo lód będzie roztopiony.
Lecz miłosierdzie Twe, o Boże,
Jeszcze większe nędze wspomóc może.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego... (1228-1229)

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia
2017-04-21
Piątek Wielkanocny
Dzień ósmy: Dusze czyśćcowe
Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe - dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości - niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam stawiła moc miłosierdzia Twego.

Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego
Wznosi się jęk do miłosierdzia Twego.
I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody
W strumieniu wylanym krwi i wody.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. (1226-1227)

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia
2017-04-20
Czwartek Wielkanocny
Dzień siódmy: Dusze szczególnie czczące i wysławiające miłosierdzie Jezusa
Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Dusza, która wysławia dobroć swego Pana,
Jest przez Niego szczególnie umiłowana.
Jest zawsze bliską zdroju żywego
I czerpie łaski z miłosierdzia Bożego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje - które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie położyli, niech się spełni na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że: Dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie moje - ja sam bronić je będę w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie, jako swej chwały. (1224-1225)

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia
2017-04-19
Środa Wielkanocna
Dzień szósty: Dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci
Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział: uczcie się ode mnie, żem cichy i pokornego serca - przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca niebieskiego, są bukietem przed tronem Bożym, którego zapachem sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Jezusa i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

Prawdziwie dusza pokorna i cicha
Już tu na ziemi rajem oddycha,
A wonią pokornego jej serca
Zachwyca się sam Stwórca.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia, na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. (1220-1223)

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Radość w codzienności, świętość w zwykłym życiu - Oktawa Wielkanocna i piąty dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia
2017-04-18
Już po dniach świątecznych odnajdujemy w naszym życiu radość z tego co własnie świętowaliśmy! Alleluja! Jezus Żyje ! Zmartwychwstał jak powiedział!
Niech Jego prawica chroni nas od wszelkiego zbłądzenia i odłączenia od Kościoła, a tych co dali się zwieść niech przyprowadzi do domu Ojca jak najszybciej!

Dzień piąty: Dusze heretyków i odszczepieńców
Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki.

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze heretyków i dusze odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

I dla tych co podarli szatę Twej jedności,
Płynie z serca Twego zdrój litości.
Wszechmoc miłosierdzia Twego, o Boże,
I te dusze z błędu wyprowadzić może.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich , trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. (1218-1219)

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Lany poniedziałek, Smigus - dungus, teraz polewam ciebie wodą z życzliwości!
2017-04-17
Nikt nie lubi obudzić się w poniedziałek, oblany zimnym strumieniem wody, nawet parę kropel wyrywających nas z błogiego snu bywa nieprzyjemne.
A jednak cechą życia chrześcijańskiego jest radość przeżywana we wspólnocie, nawet tej od psikusów.
Niech taka prosta radość zagości w naszych sercach, rodzinach, społecznościach i całym Narodzie.
W bardzo klarowny sposób wyraził to nasz przyjaciel senator RP Antoni Szymański - i z portalem W polityce - przytaczam tą wypowiedź:
Tak jak w fizyce, również w życiu społecznym wiara należy się faktom. Wierzę w świat realny, na którym nie zawsze jest łatwo żyć. Nie tracę jednak nadziei, że można go zmieniać, by stawał się bardziej ludzki.Jestem przekonany, że wśród Polaków może być mniej nieufności i podziałów, a więcej przyjaźni i braterstwa. Mniej brutalności a więcej pojednania, wzajemnego szacunku i otwartości na siebie nawzajem. Czy Zmartwychwstanie Syna Bożego nie daje nam nadziei na to, że i my zmartwychwstaniemy? - Jako osoby, jako rodziny i jako naród?!
Pogodnie patrzmy, zatem w przyszłość, bo ona zależy także od nas. A wiara nasza nie jest daremna, bo Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Za św. Franciszkiem zanoszę dzisiaj taką modlitwę i do niej zapraszam:
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda; jedność, tam gdzie panuje zwątpienie; nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz; światło, tam gdzie panuje mrok; radość, tam gdzie panuje smutek. Spraw abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać; albowiem dając otrzymujemy; wybaczając zyskujemy przebaczenie; a umierając, rodzimy się do wiecznego życia, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Radosnych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzy Antoni Szymański, Senator Rzeczypospolitej Polskiej.

Czwarty dzień nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia.:
Poniedziałek Wielkanocny
Dzień czwarty: Dusze pogan i nie znających jeszcze Jezusa

Dziś sprowadź mi dusze pogan i tych którzy mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecają ich, aby oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.

Niech światło Twej miłości,
Oświeci dusz ciemności,
Spraw, aby Cię dusze poznały,
I razem z nami miłosierdzie Twe wysławiały.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij ich do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować; spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. (1216-1217)

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Alleluja! Jezus Żyje! Zmartwychwstały Chrystus, nasz Pan przynosi w darze Zbawienie!
2017-04-16
Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkim co nam ofiarował.
Niech będzie uwielbiony przez każdą duszę, i niech każdy wie z niezbitą pewnością - Jezus Chrystus ukrzyżowany i zabity na Krzyżu - Zmartwychwstał przynosząc nam Życie!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!


Dzień trzeci nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia: Dusze pobożne i wierne
Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.

Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

Są niezbadane miłosierdzia dziwy,
Nie zgłębi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy,
Na wszystkich patrzysz okiem litości,
I wszystkich pociągasz do swej miłości.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jak na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. (1214-1215)

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Grób Pański – nadzieja która zawieść nie może – Jezus
2017-04-15
W ten czas ciszy Grobu Pańskiego Bóg mówi do każdego człowieka. Przez obrazy i znaki, z których największym jest rzeczywista Obecność Jezusa w Eucharystii. Ten Grób jest zupełnie inny – w jego obecności mam okazję spojrzenia w głąb, to jest czas mojego nawrócenia. W świetle ciszy mogę wreszcie spokojnie pomyśleć i podejmować ważne decyzje. Odwrócić się od zła, złego nawyku, złego, niegodnego podejścia, złego kompromisu i zwrócić się w kierunku Boga. Chcę poprzez ciszę powrócić do Ojca, który ma wciąż otwarte ramiona na moje powitanie.
Dzień drugi nowenny do Bożego Miłosierdzia:
Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie moje.
Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.
Zdrój Bożej miłości,
W sercach czystych gości,
Skąpane w miłosierdzia morzu,
Promienne jak gwiazdy, jasne jak zorza.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kapłanów i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym to sercu są zamknięte, udziel im mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. (1212-1213)
Wstańcie, chodźmy – Jezus zaprasza do drogi razem! Mimo ciemności! Aż pod Krzyż i poza Krzyż!
2017-04-14
A jest to Droga Krzyżowa, droga na Golgotę. Ta droga prowadzi przez zdradę ucznia nazwanego przyjacielem. Dziś czas ciemnicy, Piątek podłego sądu nad niewinnością! Piątek ubiczowania i powstawania z upadków. Panie zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nad moją słabością i odstępstwem. Dziś to czas stawania w prawdzie nad swoim życiem.
Każda z zadanych ran i każdy z biczy raniących Twoje święte Ciało może być z mojej ręki! Panie Daj mi serce wrażliwe, abym zatrzymał cios, a ręka moja zmieniła się w rękę pomocną – podtrzymującą, wsparciem dla potrzebującego.
Ciemnica i oczekiwanie na wykonanie wyroku, a tej ciemności na zawsze pozostaniesz Królem, tym który narodził się na świadectwo prawdzie. Kyrie Elejson, Christe Elejson!
Umiera za moje i twoje grzechy! Jezus jest Panem.

Dziś pierwszy dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia, do Serca Jezusowego przyprowadzamy w modlitwie i nadziei Miłosierdzia dusze grzeszników. Jezus mówi: Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz.(1210)
Eucharystia - żywa obecność Chrystusa poprzez ręce Kapłanów - dzień Kapłański!
2017-04-13
W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę ustanowienia Eucharystii. To tajemnica obecności i bliskości Boga w naszym życiu. On jest tak bardzo blisko, tak bardzo dostępny, że aż mnie zawstydza iż nie umiem z tej Obecności w pełni korzystać. A jednak za każdym razem kiedy przez ręce Kapłana i jego posługę otrzymuję od Boga przebaczenie i pojednanie wiem, że jestem zachęcony do tego bliskiego spotkania z Jezusem, z Jego Bóstwem i Miłością. W udzielaniu sakramentów objawia się też tajemniczy wymiar posługi Kapłanów. Ich ogromna władza duchowa, ich wielkość i pokora.
Za każdego Księdza, za powołania i posługę pełną poświęcenia Bogu dziękujemy. Za rodziców i tych którzy wychowali oraz uformowali wspaniałych kapłanów Bogu dziękujemy. I modlimy się za każdego duchownego, o umocnienie i siły, o ochronę przed złem i piękne wypełnianie powołania do stanu Kapłańskiego!
Myśl nasza biegnie ku księdzu który mnie ochrzcił. Wspominam i dziękuję tego który pokazał mi piękno sakramentu pojednania i po raz pierwszy podał Ciało Jezusa w Najświętszym Sakramencie Eucharystii. Dziękuję Bogu za wszystkich proboszczów, ojców parafii w których mieszkałem i mieszkam, z ich ojcowską troską o dobro duchowe moje i każdej powierzonej sobie osoby. Dziękuję za pracę biskupów, za tego biskupa który udzielił mi sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, po polsku zwanego Bierzmowaniem. I za dłonie kapłańskie które błogosławiły nasz związek małżeński, za każdego kapłana który spowiadał i pouczał mnie. Dziękuję za obecność kapłańską przy naszych dzieciach, udzielających im sakramentu Chrztu i wprowadzających w życie duchowe. Dziękuję za ochronę i obronę przed złym duchem oraz za poświadczenie obecności Boga na tej ziemi na której mieszkam. Dziękuję za ostatnią posługę wobec moich najbliższych i przyjaciół, wobec rodziców i innych osób z rodziny. Dziękuję wreszcie za nadzieję i naukę miłości w pełni objaśnioną w Tradycji i nauce Kościoła. Niech Bóg Wszechmogący wynagrodzi im w obfitości ich starania i poświęcenie. Niech udziela im pocieszenia i chroni od zła wszelkiego. Niechaj poznają jak bardzo są ukochanymi synami Boga i dziećmi Maryi Panny.
Katyń, Smoleńsk – Tragiczna zbrodnia, dopełniona przez tragiczną katastrofę – Polska pamięta w modlitwie.
2017-04-10
Katastrofa w Smoleńsku czeka na pełne zbadanie, tak jak zbrodnia Katyńska. W obu przypadkach nie ma wskazania winnych. W odniesieniu do Katynia znamy przynajmniej podstawowe dokumenty i wiemy że prowodyrem i sprawcą były zbrodnicze władze państwa sowieckiego ze Stalinem na czele.
Ale w Wielkim Tygodniu my, ludzie wierzący, nie możemy się zatrzymywać na rozpaczaniu i smutku tragedii. Nie możemy też pozostać na modlitwie i wspominaniu zmarłych. Nam potrzebna jest pamięć przebaczająca, modlitwa która uleczy serca i pomoże nam złączyć swoje codzienne krzyże, nasz narodowy krzyż związany z tragediami Katyńską i Smoleńską, z Krzyżem Jezusa.
To nasza cząstka Drogi Krzyżowej – jaką widać Naród Polski musi przejść, aby duch był zahartowany i niezłomny, abyśmy potrafili w najtrudniejszych chwilach wybrać Jezusa i Krzyż zamiast łatwego i wygodnego fotela przed telewizorem i kompromisu ze złem.
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie Jezu, niechaj krew spływająca z Twego Serca uleczy serca zwłaszcza tych, którzy nie rozumiejąc tragedii smoleńskiej występują przeciw Polsce.
Hosanna, synowi Dawidowemu, a za niedługi czas – ukrzyżuj! Niedziela Męki Pańskiej!
2017-04-09
To trudny dzień, dzień kiedy Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy i obwoływany jest królem! A w ciągu kilku dni zostaje nieuczciwie skazany i zabity po okrutnej męce. To właśnie nam pokazał nasz Pan, jak niestałe są nasze serca i nasze postanowienia, bez Łaski Boga, opierane jedynie na ludzkiej naturze.
A jednak On sam oddaje się za nas, umiera na Krzyżu Zbawienia za nasze grzechy.
Rozpoczynamy Wielki Tydzień w duchu skruszonego serca, rozpoznającego swoje słabości i idącego pod Krzyż, gdzie wierna Matka i Uczeń. Panie Jezu, wejrzyj na nasze skruszone serca i przemień je na wzór Serca Swojego.
Maryjo, Matko Bolesna, wstawiaj się za nami!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste - zmiłuj się nad nami!
W roku fatimskim – pierwsze soboty – wdzięczność i zadośćuczynienie Maryi!
2017-03-31
Rok rocznicy objawień w Fatimie jeszcze bardziej prowadzi nas do Miłości Boga poprzez Miłość do Maryi – Niepokalanej Matki Jego Syna.
W związku z tym zachęcamy do odprawienia nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Jest to modlitwa wynagradzająca za grzech przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachęcam również do nabywania wspaniałej książki na ten temat na podstawie świadectwa polskiego apostoła różańca Świętego p. Anatola Kaszczuka: < Różaniec uratuje ciebie i świat

Jako wprowadzenie i zachętę zamieszczam < Konferencję O Adama Szustaka - Nabożeństwo fatimskie

W dniu 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia
2017-03-24

Głos sumienia - Marek Jurek Wystąpienie na Narodowy Dzień Życia
Tymczasem w kilku miastach Polski w tym w Gdańsku radni, nie licząc się z opinią środowiska naukowego, przeforsowali projekt dofinansowania programu in vitro – związanego faktycznie prowadzącego do masowego uśmiercania poczętego życia i uprzedmiotowienia człowieka w zakresie płodności. W ostatnich dniach władze kilku polskich uczelni nie zezwoliły na wykłady nt. godności życia poczętego p. Rebeki Kiessling – zapewne pod presją środowisk ateistycznych i wrogów życia.
Tysiące osób dało się wciągnąć w czarne marsze propagujące aborcję i kulturę śmierci – czyli zabijanie nienarodzonych. Widzimy to naocznie jak wiele inicjatyw propaguje kulturę śmierci i jak są potężne.
Dlatego jest potrzebna nasza JESZCZE WIĘKSZA DETERMINACJA w obronie życia.
Wspieramy modlitwą tych którzy działają dla ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jedną z ważnych inicjatyw będzie na przykład Konferencja w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym nt. prokreacji. Jak powinna dziś wyglądać praktyka wspierania rodzin w zakresie leczenia i wparcia zdrowia prokreacyjnego? Na to pytanie w sposób kompleksowy postarają się odpowiedzieć wykładowcy Konferencji - wskazując przede wszystkim ujęcie całościowe!
Ważnym elementem tego dnia są podejmowane zobowiązania do modlitwy w intencji życia poczętego – to nasza codzienna walka o życie. To wielka potrzeba modlitwy i mobilizacji do walki o podmiotowość człowieka – KAŻDEGO CZŁOWIEKA.
Niech Św. Jan Paweł II będzie nam przewodnikiem w tej aktywności:
Jan Paweł II w obronie życia poczętego pisze w encyklice Evangelium vitae z 25 marca 1995 r: "Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota" (EV 61)
J M J - Jezus Maryja Józef - święta Rodzina
2017-03-19
Corocznie 19 marca świętujemy Uroczystość Świętego Józefa. W tym roku jest ona z racji niedzieli przeniesiona na 20 marca. Św. Józef jest dopełnieniem Świętej Rodziny, Opiekunem Jezusa i Maryi - cichym, pokornym i cierpliwym. To Józef jest głową Świętej Rodziny, to On za nią odpowiada, za jej bezpieczeństwo i jej codzienne życie. Józef razem z Maryją ofiarują małego Jezusa w Świątyni. Józef pielgrzymuje z Rodzina do Jerozolimy.
To potężny patron Kościoła i rodzin. On opiekuje się ojcami i pracującymi. On też jest patronem dobrej śmierci.
Święty Józefie, módl się za nami!
Na Wielki Post!
2017-03-13
Życie daje nam wiele sygnałów w codzienności o działaniu Boga w naszych sprawach i zdarzeniach.
Potrzebujemy ciągle świadectwa i wsparcia innych, oraz wzajemnej inspiracji do wzrastania w wierze i ufności.
Dziś przyjaciel przysłał mi słowa Siostry Łucji z Fatimy odniesione do Różańca - tyle razy tego doświadczamy, że warto na nowo i wciąż je przytaczać:

Przez moc, którą Bóg Ojciec powierzył w tych ostatnich czasach Różańcowi,nie ma problemu osobistego, ani rodzinnego, ani narodowego,ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać Różańcem”Siostra Łucja z Fatimy

Msza św. przebłagalna z grzechy przeciw świętości życia, prymatowi ojcostwa i godności mężczyzny i kobiety - w Gdańsku Oliwie!
2017-03-07
Już po raz czwarty w kościele Ojców Cystersów w Gdańsku Oliwie, ul. LLeśna 5/6, w piątek 10 marca będzie odprawiona Msza z modlitwą przebłagalną za grzechy przeciw świętości życia, prymatowi ojcostwa i godności mężczyzny i kobiety.
Wobec agresji i niszczenia normalnych wzorców życia, wobec bluźnierstw jawnie rozgłaszanych i promowanych potrzeba naszej modlitwy przebłagalnej. Trzeba w duchu Fatimy modlić się o przebłaganie za te grzechy oraz nawrócenie grzeszników. Za nasze rodziny i dzieci, za nasze małżeństwa i współmałżonków.

Msza święta będzie poprzedzona Drogą Krzyżową o godz. 17.30, po mszy św. świadectwa i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Prowadzenie franciszkanin o.Gracjan Landowski z Kadyn.
Zapraszamy i zachęcamy do łączności duchowej w modlitwie oraz rozpropagowania tej informacji.
Rekolekcje Marana Tha - dobra okazja na duchową przemianę!
2017-03-03
W dniach 10-12 marca odbędą kolejne rekolekcje Marana Tha - w Gdańsku na Zaspie.
Zapraszamy wszystkich chętnych i potrzebujących do udziału, to wspaniała okazja aby doświadczyć Miłości Boga i Jego obecności oraz działania w naszym życiu.

Więcej na stronie internetowej wspólnoty Marana Tha: http://www.marana-tha.pl/
zachęcamy do łączności duchowej i wspierania modlitwą oraz przekazania innym tej wiadomości.
Niezwykłą połączenie Środa Popielcowa i Dzień Pamięci Niezłomnych! Abyśmy kiedyś mogli powiedzieć – zachowałem / zachowałam się tak jak trzeba!
2017-03-01
Tegoroczny Wielki Post rozpoczyna się Środą Popielcową, kiedy publicznie przyjmujemy znak pokuty i pokornie prosimy Boga o przebaczenie win, rozpoczynając Wielki Post.
I właśnie tego dnia obchodzimy dzień pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Tych spośród nas, którzy potrafili się zachować tak jak trzeba! Wartości czerpane z właściwie pojmowanego patriotyzmu kazały stawać z honorem w sytuacjach najtrudniejszych, a czasem i oddać życie. To dobrze, że polska młodzież potrafiła odnaleźć i przypomnieć nieznanych bohaterów.
Dzięki nim możemy z podniesionym czołem, jako Naród patrzeć na swoją historię i spoglądać w przyszłość. Bóg, Honor i Ojczyzna - to nie są zakurzone hasła z przeszłości – to najpiękniejsze wartości odpowiednio ułożone i stanowiące podstawę polskiej kultury.
Wiara przeżywana w pokorze, prostocie i w sposób duchowy prowadzi nas do rzeczy większych. „Abyśmy wymagali od siebie nawet wtedy gdy inni nie wymagają” jak uczył św. Jan Paweł II.
Niech okres Wielkiego Postu będzie nam takim owocnym czasem kształtowania sumień i charakterów na większą Chwałę Bogu i ku pożytkowi ludzi.
Potrzebna modlitwa za Warszawę, za Polskę i za artystów i twórców!
2017-02-21
Potrzebna jest nasza modlitwa do której zapraszam i zachęcam - módlmy się z Polskę i Polaków - abyśmy pozostali wierni Bogu i Ewangelii - oraz nauczaniu św. Jana Pawła II.

POTRZEBA MODLITWY ZA POLSKĘ, ZA ARTYSTÓW I ZA TWÓRCÓW, ZA LUDZI KULTURY i SZTUKI. O TO ABY SIĘ NAWRACALI I ODNAJDYWALI W SOBIE POWOŁANIE DO DOBRA I PIĘKNA.

Ostatnie bluźniercze wybryki w teatrze powszechnym ( to niestety trzeba pisać z małej litery) w Warszawie pokazują jak bardzo ta grupa społeczeństwa się zdegenerowała i odeszła od tradycji piękna i dobra - od Polski i jej korzeni zanurzonych w Bogu!
Jeśli pozwolimy szargać nasze świętości to tak jakbyśmy sami napluli na grób św. Jana Pawła II gardząc jego testamentem miłości. Niech naszą odpowiedzią będzie gorąca i ufna modlitwa o nawrócenie bluźnierców.
Zerwany Kłos – błogosławiona Karolina Kózkówna w kinach!
2017-02-18
Studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i doświadczeni aktorzy nakręcili film o Błogosławionej Karolinie. Przygotowali dzieło wykraczające poza schematy kultury z brakiem obecności Boga w życiu.
Błogosławiona Karolina jest szczególnym patronem na współczesne czasy pomieszania dobra ze złem, na czasy negowania czystości obyczajów – normalnych w dawniejszych czasach.
Na ten film trzeba pójść koniecznie.
Życie dopisało swój dramatyczny scenariusz do tego filmu – właśnie w tych dniach zginęła i pochowana została z honorami państwowymi Helena Kmieć. Wolontariuszka która została zamordowana na misji w Boliwii. Jak Karolina żyła pięknie dla innych, a oddała życie w kwiecie wieku – na misji wiary.
Dzieją się różne akcje w których warto wziąć udział, warto innych zaprosić i poinformować!
2017-02-16
W najbliższy weekend będą co najmniej dwie dobre okazję dla formacji duchowej – zachęcamy.
Pierwsza jest dedykowana mieszkańcom Trójmiasta i okolic – jest to
< Kurs Marana Tha - wyzwolenie w Jezusie, organizowany przez wspólnotę z której wywodzi się Różaniec Rodziców.
Najbliższy kurs w dniach 17-19 lutego w Rumii - Parafia: Bł. Edmunda Bojanowskiego
Początek w piątek 17 lutego na Mszy św. o godz. 18:00 w kościele parafialnym ul. Fredry 24.
Dalszy ciąg w sobotę 18 lutego i niedzielę 19 lutego w szkole nr 6, ul. Sienkiewicza 30,

Kolejna okazja dla mieszkańców Bydgoszczy i okolic to Konferencja na któ®ą zaprasza Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie.
W ramach Konferencji spotkanie z Małgorzatą Więczkowską, ks.Sławomirem Kostrzewą oraz Agnieszką Kowalkowską na temat "Fascynacje młodych. Moda. Kult ciała. Pseudopotrzeby.
Podczas spotkania odbędzie się pokaz mody. Warsztaty odbędą się w Domu Polskim w Bydgoszczy w sobotę, 18.02.2017 r.od godz.9.00 - 17.00 . Później zapraszamy chętnych na Mszę Św. na godz.18.00 do Katedry. Wykłady są skierowane do nauczycieli, wychowawców i katechetów oraz rodziców. Szczegóły na plakacie. Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie dla zainteresowanych osób. Serdecznie zapraszamy .
< Plakat z informacjami szczegółowymi
Ks.Tomasz Kalociński - Moderator Ruchu Światło-Życie z Diecezji Bydgoskiej
Mirosława i Marek Chmielewicz - Odpowiedzialni za Diakonię Społeczną.
Potrzebna jest nasza aktywność – lokalnie dzieją się różne akcje w których warto wziąć udział, warto innych zaprosić i poinformować!
2017-02-16
W najbliższy weekend będą co najmniej dwie dobre okazję dla formacji duchowej – zachęcamy.
Pierwsza jest dedykowana mieszkańcom Trójmiasta i okolic – jest to
< Kurs Marana Tha - wyzwolenie w Jezusie, organizowany przez wspólnotę z której wywodzi się Różaniec Rodziców.
Najbliższy kurs w dniach 17-19 lutego w Rumii - Parafia: Bł. Edmunda Bojanowskiego
Początek w piątek 17 lutego na Mszy św. o godz. 18:00 w kościele parafialnym ul. Fredry 24.
Dalszy ciąg w sobotę 18 lutego i niedzielę 19 lutego w szkole nr 6, ul. Sienkiewicza 30,

Kolejna okazja dla mieszkańców Bydgoszczy i okolic to Konferencja na któ®ą zaprasza Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie.
W ramach Konferencji spotkanie z Małgorzatą Więczkowską, ks.Sławomirem Kostrzewą oraz Agnieszką Kowalkowską na temat "Fascynacje młodych. Moda. Kult ciała. Pseudopotrzeby.
Podczas spotkania odbędzie się pokaz mody. Warsztaty odbędą się w Domu Polskim w Bydgoszczy w sobotę, 18.02.2017 r.od godz.9.00 - 17.00 . Później zapraszamy chętnych na Mszę Św. na godz.18.00 do Katedry. Wykłady są skierowane do nauczycieli, wychowawców i katechetów oraz rodziców. Szczegóły na plakacie. Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie dla zainteresowanych osób. Serdecznie zapraszamy .
< Plakat z informacjami szczegółowymi
Ks.Tomasz Kalociński - Moderator Ruchu Światło-Życie z Diecezji Bydgoskiej
Mirosława i Marek Chmielewicz - Odpowiedzialni za Diakonię Społeczną.
Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa od 7 do 14 lutego
2017-02-07
Wśród wielu inicjatyw wspierających rodzinę należy odnotować nową inicjatywę międzynarodową – Tydzień dla małżeństwa.
Najpiękniejszym i najlepszym darem rodziców dla dzieci jest nasza miłość małżeńska. Jak o nią dbać, jak dbać o małżeństwo, jak korzystać z łaski sakramentu? – To są zadania nasze do odrobienia.
W ramach Tygodnia Małżeństwa zaplanowano wiele ciekawych spotkań i imprez - na których po prostu można znaleźć dla siebie coś ciekawego. Mimo że to już trzecia edycja myśmy to zauważyli po raz pierwszy i od razu chcemy to wspierać i propagować.
Zaproszenie otrzymaliśmy za pośrednictwem Senatora Antoniego Szymańskiego oraz HLI od Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich O/Gdańsk, zatem przekazujemy je dalej!
Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków małżeństwa do udziału w obchodach III edycji Tygodnia Małżeństwa w Polsce. Projekt ten jest częścią międzynarodowej inicjatywy Marriage Week International, która obecnie działa już w 22 krajach, na 4 kontynentach. Pragniemy promować ideę trwałej i szczęśliwej miłości. Chcemy zachęcać pary małżeńskie do umocnienia swoich związków, pogłębienia relacji, wzmocnienia, odnowienia więzi poprzez udział w warsztatach psychologicznych, wykładach oraz innych spotkaniach mających na celu pielęgnację i celebrację małżeństwa.
Rozpoczynamy uroczystą Galą Otwarcia 7 lutego 2017 r. o godz. 17.30 w Europejskim Centrum Solidarności. Gorąco zapraszamy na to spotkanie wszystkich, którzy zgadzają się, że małżeństwo to temat warty uwagi i piękny projekt na życie. Zachęcamy także do licznego udziału w ciekawej debacie: Czy małżeństwo ma przyszłość ?, która odbędzie się 10 lutego 2017 o godz. 16.00 na Wydziale Nauk Społecznych UG, przy ul. Jana Bażyńskiego 4. Pozostałe propozycje znajdziecie Państwo na stronie: tydzienmalzenstwa.pl.
Każda Państwa obecność na powyższych wydarzeniach to konkretne wsparcie dla Waszego związku oraz głos, że małżeństwo to ważna sprawa.
Sól ziemi i Światłość świata! Dawajmy świadectwo Bożej Opieki jakiej doświadczamy we wspólnocie modlitwy Różańca Rodziców!
2017-02-06
Tak powstał i tak się rozszerza na cały świat ten ruch modlitwy rodziców za dzieci! Poprzez doświadczenie Bożej Miłości i opieki, doświadczenie wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny w życiu naszych dzieci i rodzin – i mówienie innym o tych doświadczeniach, o tych łaskach – wielkich i małych.
Wczoraj na Mszy świętej po raz kolejny usłyszeliśmy to wezwanie – daj świadectwo prawdzie i miłości, nie zatrzymuj dla siebie obdarowania jakim jest ta wielka łaska modlitwy różańcowej za dzieci. To jest wielka pomoc i bardzo często nadzieja tam gdzie już zabrakło nadziei. Dziesiątki tysięcy rodziców modlących się za swoje dzieci w każdym zakątku Polski i świata – robią to z własnej woli! Modlą się i cieszą owocami modlitwy, uzdrowionymi dziećmi, uwolnionymi od uzależnień, uzdrowionymi małżeństwami i relacjami w rodzinie. O tym wszystkim KONIECZNIE TRZEBA MÓWIĆ I PISAĆ.
Mamy cieszą się ze spokoju serca jaki otrzymują powierzając Bogu przez Maryję swoje dzieci i wypełnianie swoich macierzyńskich obowiązków. Ojcowie odbudowują i rozwijają dobre relacje ze swoimi dziećmi, znajduj siłę i pomysły aby być dobrymi ojcami i mężami w swoich rodzinach.
To wszystko może się dziać bo znajdują się serca otwarte i odważne - aby dziękować Bogu za łaski i dzielić się tym z każdym potrzebującym otuchy i pomocy oraz inspiracji do modlitwy.
Zamieszczam link do naszego świadectwa sprzed 1,5 roku - Świadectwo o kapłaństwie i życiu poświęconym Bogu - świadectwo aktora

31 stycznia wspominamy św. Jana Bosco
2017-01-31
Patron młodzieży, chłopców, ministrantów, uczniów, studentów, redaktorów, wydawców. Święty który wymyka się wszelki próbom klasyfikacji. Z małego energicznego chłopca wyrasta rozważny, ale i zawsze radosny kapłan. Osoba która umiała łączyć różne środowiska, a swoją świętością otwierać ludzkie serca. Jan Bosco jest patronem naszej drugiej róży w Różańcu Rodziców i pokazuje nam drogę radości i odpowiedzialnego podejścia do dorastania dzieci. To my mamy im pomóc, postawić cel wspierać w jego osiągnięciu i podnosić z upadków poprzez nasze wsparcie duchowe.
A tym celem jest świętość i Zbawienie duszy. Wszystko inne ma po prostu temu celowi służyć. Niech Jan będzie dla nas rodziców i wychowawców zawsze inspiracją do wielkiej, niezłomnej nadziei!
Św. Janie Bosco módl się za nami!

Nawrócenie św. Pawła 25 stycznia.
2017-01-25
Ten dzień powinien w każdym z nas budzić wielkie nadzieje! Bóg nikogo nie zostawia i nawet największego grzesznika, prześladowcę wiary zaprasza do współpracy z Łaską. Obdarza te osoby łaską nawrócenie i wiary, łaską przebaczenia i pojednania. Zaprasza na nowe drogi i do nowego lepszego życia.
Ufajmy zatem, że Bóg nie opuści także nas, nie pozostawi naszych dzieci, naszych rodzin, osób nam bliskich. Wiemy z niezbitą pewnością, że każda modlitwa jest wysłuchana a łaska udzielona jest w czasie właściwym, najlepszym dla nas.
Ufajmy też że Bóg przemienia serca wrogów Kościoła, jak przemienił serce Szawła i pod nowym już imieniem Pawła, zaprosił go do ewangelizacji całego świata! Dlatego módlmy się za prześladowców, za tych którzy jawnie próbują niszczyć Kościół, prośmy o zmiłowanie i miłosierdzie dla nich i dla nas.
Módlmy się też o łaskę wytrwania dla osób prześladowanych, o łaskę umocnienia w wierze i wspomożenie w trudach ! Módlmy się też za wszystkich misjonarzy, głoszących wielkie dzieła Boże na całym świecie – o dobre i obfite owoce ich pracy!


A jako świadectwo, dla umocnienia i skorzystania, piękna i ufna modlitwa jednej z mam:

"Jezu,wierzę,
że Ty kochasz moje dzieci bardziej niż ja je kocham. Dlatego Tobie je
oddaję, Tobie je powierzam, są bardziej Twoje niż moje. Pozwól mocą Twej
miłości, aby ich serca zostały oczyszczone ze zranień, zniewoleń i
słabości. Przyciągnij je do siebie i daj im Swego Ducha, aby żyły w
łączności z Tobą. Chcę żyć spokojnie, bez obaw i niepokoju, ufając, że
oddałam je we właściwe ręce. Chcę żyć w spokoju, oczekując z wiarą ich
przemiany. Rozpocznę już dziś dziękować Ci i uwielbiać Cię, ponieważ
moje dzieci odmieniają swoje życie."

Zakaz finansowania aborcji z funduszy federalnych w USA
2017-01-24
Kolejny krok ku normalności – prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump już w pierwszych dniach urzędowania dał znak w jakim kierunku pójdzie ta administracja.
Dotrzymując obietnicy wyborczej podpisał rozporządzenie, które wprowadza zakaz finansowania aborcji z pieniędzy federalnych. Oczywiście na polu ochrony życia w USA jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, ale aktywność i postawienie zagadnienia już na samym początku działania potwierdza determinację w naprawianiu USA.
Wściekłość z jaką atakowany jest nowy prezydent USA jest bezprzykładna i zdaje się wynikać z jego konsekwencji w przywracaniu normalności w relacjach społecznych. Nie oceniamy jego programu i wszelkich innych aspektów, ale ten jeden ruch wskazuje że można mieć nadzieję!
My w Polsce mając znacznie lepszą sytuację, mamy jeszcze wciąż nie postawioną kropkę nad i w ochronie życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wciąż brakuje konstytucyjnej ochrony życia oraz prawnie mamy trzy przypadki kiedy legalnie można zabić dziecko w łonie matki. To jest zadanie wymagające współpracy i jedności wszystkich zaangażowanych w ochronę życia, wymagające determinacji i zrozumienia zachodzących procesów. To wymaga wielkiej modlitwy i walki duchowej, zarówno w nas jak i w całym życiu społeczny w Polsce. Gdy uda się dokończyć pracę nad ochroną życia Polska zwycięży. To nasze zadanie i zobowiązanie na przyszłość na rzecz kolejnych pokoleń Polek i Polaków!
Dzień Babci, dzień dziadka – wdzięczność za Miłość!
2017-01-22
To są piękne dni kiedy chcemy w sposób szczególny okazać wdzięczność naszym dziadkom i babciom. Dziadek buduje poczucie dumy z bycia Polakiem, ze swojej rodziny, pomoże i pocieszy. Babcia swoim ciepłem i opiekuńczością jest dla naszych wnuczków zawsze oparciem.
Babcia i dziadek są od tego aby rozpieszczać – i to rozpieszczanie, oczywiście w rozsądnych granicach, jest cenne. Ono mówi dzieciom, że warte są więcej niż inne rzeczy, że warte są naszego bezwzględnego zainteresowania i wsparcia.
Miłość babci i dziadka często jest bezcennym darem jakiego potrzebują nasze dzieci, a ich ufna i wytrwała modlitwa bezcennym przykładem życia i formowania do modlitwy.


Nauka dla Polski z przysięgi nowego prezydenta USA płynąca
2017-01-21
Wysłuchałem z uwagą relacji z zaprzysiężenia nowego Prezydenta USA Donalda Trumpa.
I właściwie obok całego sztafażu organizacyjnego wrażenie zrobiły na mnie trzy fakty.

Przed samą uroczystością przysięgi zaproszono trzy osoby do wygłoszenia adresu dla nowego prezydenta. I cóż się okazuje, to nie była mowa trawa wynikająca z ateistycznie pojmowanego humanizmu, ale wskazania duchowe i czerpiące swą inspirację z wartości religijnych, między innymi osiem błogosławieństw. Wygłaszane z mocą i świadomością wagi słów, wskazujące z dumą i otwartością źródło jakim jest Biblia i jej główna postać Jezus Chrystus. Błogosławieństwo Ameryki i Amerykanów, w takim kontekście, nie jest czymś zdawkowym. To jest świadome odwołanie się do podstawowego źródła wiedzy o człowieku i uznanie pierwszorzędnej, podstawowej roli Boga w historii człowieka i świata.

Po drugie, przysięga była odbierana na Biblię. Biblię historyczną Jerzego Waszyngtona oraz osobistą biblię prezydenta, która jest obecna od dziesięcioleci w historii jego rodziny. To pokazuje że te wartości nie są przypadkowe w życiu narodu amerykańskiego. I z tych rzeczy obywatele są dumni, nikt, tak jak w Europie, a nawet w Polsce nie śmiałby drwić z tych wartości i faktów. Tego naturalnego i oczywistego stanu rzeczy musimy się nauczyć w Polsce i sukcesywnie wprowadzać to do tradycji naszego życia społecznego i narodowego. Tym bardziej że uznaliśmy Jezusa jako naszego Pan i Króla – w wymiarze osobistym i narodowym.

Po trzecie po przysiędze znowu zaproszono trzech duchownych z prośbą o modlitwę i błogosławieństwo dla nowego prezydenta i dla Narodu. To błogosławieństwo wygłosili duchowni religii objawionych – żyd i chrześcijanie. To właśnie dziedzictwo tradycji judeochrześcijańskiej jest jak się okazuje fundamentem siły i tożsamości amerykańskiej, narodu i państwowości. Taka formuła powoływania nowej władzy wskazuje, że to wartości podstawowe są w tym przypadku najważniejsze. Rządzącym okazany jest właściwy wymiar ich roli – są odpowiedzialni przed Bogiem, a nie przed historią, do historii przechodzą, ale ich zadania są odnoszone do wartości etycznych i to czerpanych z tradycji judeochrześcijańskiej.

Ale najciekawsze jest podsumowanie – niemal w ŻADNEJ stacji radiowej i telewizyjnej ani w innych mediach, nie usłyszałem ŻADNEJ refleksji na ten temat. Rozumiem stacje amerykańskie - bo dla nich to oczywiste, ale w polskich zupełnie pominięto na początku tą część uroczystości przysięgi. Dopiero drugiego dnia w konserwatywnych mediach znalazły się pierwsze refleksje. I cóż to może oznaczać, ano fakt politycznej poprawności, która siedzi w nas głębiej niż możemy przypuszczać. Nie do końca dowierzamy, że to może być normą, nie do końca jesteśmy w życiu publicznym przyzwyczajeni i przygotowani na obecność modlitwy i refleksji religijnej nie związanej ze sprawowaniem kultu. A tu po prostu jest odwołanie do Boga jako oczywistej rzeczywistości. I jest to tak ważny element, że może i zdecydowanie powinien być dla nas wskazaniem kształtowania tradycji narodowych i demokratycznych!
W myśl tej tradycji - nawiązując do tradycji polskiego ładu konstytucyjnego czerpiącego z Konstytucji III Maja, my Polacy powinniśmy naszą ustawę zasadniczą rozpoczynać w Imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Jedynego Ojca i Syna i Ducha Świętego! I to jest dla nas współcześnie zadanie na miarę historii.
Pro Ecclesia et Populo dla Różańca Rodziców.
2017-01-09
Z początkiem nowego roku chcemy podzielić się wielką radością wynikająca z uhonorowania Różańca Rodziców nagrodą Pro Ecclesia et Populo przyznawaną na Pomorzu osobom zaangażowanym w życie Kościoła i Narodu. Jako nagrodzeni inspiratorzy, twórcy i moderatorzy tego ruchu modlitwy odczytujemy tą nagrodę jako wielką wdzięczność Bogu i Maryi za obdarowanie nas darem jakim jest różaniec w intencji dzieci. Odczytujemy również jako docenienie roli modlitwy różańcowej w życiu człowieka i społeczeństwa, swoiste odkrywanie Różańca świętego dla każdego z nas i dla przeżywania wiary w sposób wspólnotowy i społeczny!
Dziękujemy Bogu za wszystkie łaski, za każdą połączoną w modlitwie rodzinę, za każde dziecko objęte duchową opieką przez swoich rodziców. Dziękujemy za dar Kościoła w którym to wszystko mogło się zrodzić i rozwijać. Dziękujemy za kapłanów wspierających nas w zadaniach wychowawczych, dziękujemy za każdego animatora i moderatora zaangażowanego w szerzenie Różańca w Polsce i na całym świecie.
To właśnie z Różańcem możemy odmieniać oblicze tej ziemi.

Niech Bóg będzie w tym uwielbiony!

< Relacja wideo z gali nagrody Pro Ecclesia et Populo


< Pro Ecclesia et Populo - relacja w Niedzieli

Audio o Różańcu Rodziców w św. Rodzinie w Pile

A jako świadectwo piękna i ufna modlitwa jednej z mam:

"Jezu,wierzę,
że Ty kochasz moje dzieci bardziej niż ja je kocham. Dlatego Tobie je
oddaję, Tobie je powierzam, są bardziej Twoje niż moje. Pozwól mocą Twej
miłości, aby ich serca zostały oczyszczone ze zranień, zniewoleń i
słabości. Przyciągnij je do siebie i daj im Swego Ducha, aby żyły w
łączności z Tobą. Chcę żyć spokojnie, bez obaw i niepokoju, ufając, że
oddałam je we właściwe ręce. Chcę żyć w spokoju, oczekując z wiarą ich
przemiany. Rozpocznę już dziś dziękować Ci i uwielbiać Cię, ponieważ
moje dzieci odmieniają swoje życie."


Nowy rok 2017 – rok Fatimski, rok różańcowy!
2017-01-02
Sto lat temu trójka małych, niepiśmiennych dzieci w niewielkiej wiosce portugalskiej odpowiedzią czystych serc na objawienie Maryi zmieniła losy świata! Te małe dzieci potrafiły ufnie i z czystymi sercami modlić się za siebie i za innych, a także w intencjach wskazanych przez Maryję. Potrafiły modlić się i świadczyć o Bogu Miłosiernym i Wszechmocnym, o Miłości Maryi i Jej wielkim wstawiennictwie za całym światem. A Maryja wskazała nam poprzez te dzieci Różaniec Święty, jako modlitwę i pomoc w walce duchowej.
To właśnie niech będzie przesłaniem dla naszego Różańca Rodziców na cały nadchodzący rok 2017.
Rozszerzajmy Różaniec, dzielmy się tymi łaskami jakich sami doświadczamy oraz przez świadectwo dawajmy nadzieję tym rodzicom, którzy są w trudnych sytuacjach, czasem w desperacji lub rozpaczy. Mówmy im i zapraszajmy do Różańca za dzieci. Bóg może to WSZYSTKO co jest trudne i złe odmienić! Od tysiącleci nie słyszano aby Maryja zawiodła kogokolwiek kto się do Niej w opiekę ucieka i o Jej wstawiennictwo prosi. A tu mamy całą armię takich osób, wspólnotę 20 osób w danej róży i wspólnotę całego ruchu Różańca Rodziców których jest kilkadziesiąt tysięcy osób!
Niech ten rok będzie dla nas szczególnym rokiem apostołowania dla różańca. Zapraszajmy też swoich współmałżonków jeżeli jeszcze się nie modlą na różańcu za swoje dzieci. Zapraszajmy mężów i żony, zapraszajmy do RR swoich braci i siostry, ciocie i mamy, ojców i wujków, córki i synów. Zapraszajmy przyjaciół i znajomych, ale również nieznajome a potrzebujące osoby - wszystkich! I powierzajmy ich decyzję naszej modlitwie. Niech tylko spróbują, niech rozpoczną a zobaczą jak wielkim darem jest ta modlitwa i jak bardzo łatwo jest ten „obowiązek” codziennej modlitwy wypełnić i ile radości on przynosi.
Sursum Corda! W górę serca!
Rok 2016 odchodzi w przeszłość!
2016-12-31
Kolejny rok za nami, do Różańca rodziców w tym jubileuszowym roku dołączyło ponad 430 róż, czyli ponad 8600 rodziców rozpoczęło modlitwę za swoje dzieci. Przeżyliśmy 15 rocznice powstania Tego ruchu modlitwy i 10 rocznicę zawierzenia MB Oliwskiej. Przeżyliśmy wiele pielgrzymek do różnych miejsc, 1050 rocznicę Chrztu Polski i Zawierzenie Jezusowi Polski jako Królowi i Panu.
Za wszystko to w czym my, nasi bliscy i wszyscy Polacy nie potrafiliśmy sprostać powołaniu i wypełnieniu woli Boga przepraszamy. Niech Bóg dobry i miłosierny wybaczy nam nasze grzechy i słabości. Ale niech obdarza nas łaską skruchy i pokuty, abyśmy umieli oddawać się Mu w całości.
Więcej jednak dziękujmy bo Bóg darzył nas obfitością łask, nas nasze rodziny i nasze dzieci, całą Polskę i świat. Boże bądź uwielbiony w swoim Miłosierdziu dla każdego człowieka!
GLORIA IN EXCELSIS DEO!
2016-12-24
Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego, składamy serdeczne życzenia dla wszystkich rodziców, animatorów, moderatorów, kapłanów i innych osób zaangażowanych w Różańcu Rodziców.

Niech blask Betlejemskiej Nocy rozświetla wszystkie wasze dni obdarowaniem jakim jest Jezus dla każdego człowieka.
Niech w waszych domach gości pokój i dobro, radość i pomyślność.
Niech to będą skarby w jakie uposażymy nasze dzieci i rodziny na przyszłość!

A NA ZIEMI POKÓJ DOBREJ WOLI!
POLSKA pilnie potrzebuje naszej różańcowej modlitwy!
2016-12-21
„Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. Odbywajcie swoje nabożeństwa różańcowe. W każdej polskiej rodzinie razem ojciec i matka, i dzieci, klękajcie razem do pacierza, do różańca”.
W przeddzień swojej śmierci kardynał A. Hlond wypowiada prorocze słynne słowa: „Teraz was błogosławię i waszą trzodę, i wasz lud, i Warszawę. Aby Królestwo Boże powiększało się i osiągnęło zwycięstwo. Walczcie z ufnością! Pod opieką Błogosławionej Maryi Dziewicy pracujcie! Zwycięstwo gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem Błogosławionej Maryi Dziewicy”.

„Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo — jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki MATKI BOŻEJ. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem”.

Módlmy się za Prezydenta RP, za Rząd i panią Premier oraz za parlamentarzystów aby potrafili w mocy Ducha Świętego prowadzić odważnie i z rozwagą sprawy Polski. Módlmy się za koalicję rządzącą i oraz za opozycję, aby potrafili wznosić się ponad interesy partyjne dla dobra Polski i Polaków.
Módlmy się za wszystkich Polaków abyśmy umieli właściwie oceniać sprawy, nie pozwolić się manipulować, ale bronić tradycyjnych polskich wartości jakie zawierają się w trzech słowach: BÓG, HONOR i OJCZYZNA.

Dlatego właśnie teraz przed świętami Przyjścia Pana Jezusa na świat, przed Wigilią – co zawsze jednoczyła Polaków proszę i zachęcam do modlitwy różańcowej za Polskę, do Krucjaty trwającej od lat.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę - poznaj i dołącz!

Oraz do modlitwy za poszczególnych polityków przez wstawiennictwo Matki Bożej Trybunalskiej:
Modlitwa za Polskę - http://www.zapolske.pl/cg
Jak odmawiać Różaniec Rodziców ? Jak odmawiać Różaniec Święty?
2016-12-16
W zestawieniu światowym jednej z najważniejszych firm internetowych na świecie oceniano jakie informacje są najczęściej wyszukiwane przez ludzi w internecie. W wersji polskojęzycznej fraza JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC znalazła się na wysokiej dziewiątej pozycji.
A to oznacza że Polacy są religijni, że są Maryjni i potrzebują modlitwy, a modlitwa różańcowa jest podświadomie pierwszym naszym wyborem. Ale też to oznacza że nie potrafimy się nią modlić i potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy ewangelizacji różańcowej! Co więcej ludzie na nią czekają i są otwarci!
Dlatego postanowiłem że będziemy również publikować, czasem wydawałoby się, banalnie proste informacje o tym jak odmawiać różaniec święty. A dodatkowo jak odmawiać różaniec święty w modlitwie rodziców zorganizowanej wspólnotowo przez nas.

Różaniec jest modlitwą głęboko medytacyjną – która łączy praktykę odmawiania konkretnych modlitw z rozważaniem konkretnie wskazanych scen z życia Jezusa i Świętej Rodziny. Jest zatem modlitwę o głębokich korzeniach biblijnych. I to modlitwa prowadząca do Jezusa oraz do Zbawienia w Jezusie! To właśnie dlatego jest tak owocna!

Różaniec w całości składa się z: części wprowadzającej i czterech części w których są pogrupowane tajemnice odpowiednio Radosne, Światła, Bolesne i Chwalebne.

Modlitwa potrzebuje działania! Działanie potrzebuje formacji i wsparcia. Pismo i Video
2016-12-11
Prawdziwa modlitwa, aby była owocną powinna kończyć się moją konkretną, osobistą decyzją o zmianie na dobre jakiegoś obszaru z mojego życia! Po modlitwie mam wstać z kolan lepszy. Dlatego potrzebujemy wsparcie i pomocy formacyjnej - JAK TO ROBIĆ ABY ZROBIĆ DOBRZE I NA STAŁE!
Z tego właśnie powodu, ABY WSPIERAĆ RODZICÓW W ICH ZADANIACH, rozszerzyliśmy nasze propozycje formacyjne o miesięcznik TAK RODZINIE .
I z całego serca zachęcamy do prenumeraty i propagowania tego pisma, kupowania i korzystania z niego!

Inna i bardzo ciekawa inicjatywa, w której uczestniczymy od wielu lat, to Konferencja na Uniwersytecie Gdańskim na temat rozwoju osobowości młodego człowieka.
Tegoroczna z wielu racji była konferencją wyjątkową, dziesiąta edycja, 20 lat od pierwszej i w tygodniu w którym Polska przyjęła Jezusa Chrystusa za swego Pana i Króla.
Jako specjalny prezent świąteczny zamieszczamy link do wideo

Wykłady X Konferencja - Miłości Trzeba się uczyć – Uniwersytet Gdańsk 2016
.
8 Grudnia - czas łaski i dziękowania za łaski jakimi Bóg przez Niepokalaną nas obdarza!
2016-12-08
W tym roku dziękowaliśmy Bogu za 10 lat opieki Matki Bożej Oliwskiej nad Różańcem Rodziców i za piętnaście lat trwania tej modlitwy!. Dziękowaliśmy za wszelkie łaski otrzymane i za nadzieję oraz pokój jaki wprowadza w nasze serca i działania.
Dziękowaliśmy za wszystkich modlących się rodziców, za animatorów i moderatorów tego dzieła modlitwy rozproszonych w całej Polsce i w całym świecie, za wszystkich kapłanów wspierających rodziców oraz posługujących nam i naszym rodzinom. Dziękowaliśmy za opiekę i modlitwę Kościoła. W końcu dziękowaliśmy Bogu za dobro jakiego udziela naszym dzieciom, za ich życie i każdy dzień, każdą dobrą rzecz w ich życiu.

I z ufnością prosiliśmy o obfitość łask na przyszły rok i przyszłe lata. O rozszerzanie się tego dzieła modlitwy.
To dziękowanie umieszczone w sercu Kościoła, w Eucharystii 8 grudnia w Katedrze Oliwskiej o godzinie 18-tej miało jak co roku swoisty wymiar, bo złączone było z Uroczystością Maryi Niepokalanej. O tej prawdzie wiary powiedział w homilii ks. proboszcz W. Waluk - wskazując że właśnie Maryja, Niepokalana jest dla nas bramą do Jezusa - bramą do Nieba, zapowiedzią Zbawienia, o ile potrafimy się od naszej grzeszności odwrócić, a właśnie w tym dopomaga Ona. Ma wszak tytuł Wspomożenie Wiernych, Ucieczka grzeszników, Ona jest naszą Królową!

A wiemy też że w łączności duchowej w bardzo wielu kościołach i miejscach w Polsce i na świecie modlili się rodzice i animatorzy róż rodziców. Bardzo uroczyście i podniośle wybrzmiało ponowienie Aktu Zawierzenia dzieci i tej modlitwy Matce Bożej Oliwskiej, Maryi Niepokalanej odczytane po błogosławieństwie przez ks. proboszcza.

Jako szczególny prezent z tej okazji zamieszczamy link do wystąpień na X Konferencji - Miłości Trzeba się uczyć – Uniwersytet Gdańsk 2016
.
8 grudnia jak co roku ponawiamy w Katedrze Oliwskiej Akt Zawierzenia Maryi!
2016-12-02
W tym roku już po raz dziesiąty w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia, w Różańcu Rodziców odnawiamy Akt Zawierzenia Dzieci i naszej modlitwy Maryi. Zapraszamy na Mszę św. w Gdańsku, w Archikatedrze Oliwskiej: o godzinie 17.30 różaniec prowadzony przez rodziców, a o 18-tej Msza św. i ponowienie Aktu Zawierzenia.
Gorąco zachęcamy do osobistego odwiedzenia Katedry Oliwskiej tego dnia i do łączności duchowej w modlitwie dla tych którzy są oddaleni i będą się modlić w swoich parafiach i środowiskach!
Jakże wiele jest powodów, aby Bogu i Maryi dziękować! Ilość róż i rodziców nieustannie zwiększa się, coraz więcej osób w bardzo wielu miejscach Polski i świata odpowiada na wieść o Różańcu Rodziców swoim zaangażowaniem. Jest bardzo wielu zaangażowanych animatorów i moderatorów, bardzo wielu kapłanów pomaga nam, prowadzi formację i opiekę nad poszczególnymi różami i środowiskami które tworzą się w parafiach. Dziękujemy za opiekę i posługę naszym kapłanom i biskupom. Dziękujemy Bogu za poszerzenie intencji o relacje w naszych rodzinach i za dzieci odrzucone, pozostawione sobie samym.
Dziękujemy również wielu ludziom mediów, szerzących wiadomości o naszej wspólnocie modlitwy. W tym roku szczególne podziękowania należą się redakcji miesięcznika TAK RODZINIE , która zgodziła się abyśmy przyjęli ten miesięcznika jako pomoc formacyjną dla naszego ruchu modlitwy.
Koniecznie trzeba wymienić Radio Maryja we wtorkowych audycjach dla małżonków i rodziców, miesięcznik Różaniec, Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego, portal www.edukacjamedialna.pl, radio EM z Katowic i wiele innych. Jest nas modlących się rodziców już ponad sześćdziesiąt osiem tysięcy, a chcemy aby to były setki tysięcy rodziców, a nawet miliony! Aby ta modlitwa przepajała nasze rodziny i środowiska! To jest możliwe i potrzebne! Aby Bóg był poznawany i kochany, aby rodzice wiedzieli że mogą Maryi spokojnie powierzyć przyszłość i teraźniejszość swoich dzieci!

Niechaj tego dnia nasze serca będą szczególnie nastrojone na ufne powierzanie się Bożej Miłości przez ręce Maryi!
Dlatego zachęcamy do przygotowania Modlitwa nowenny na portalu Katolik.pl
Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - kolejne dni
2016-11-29
Modlitwa nowenną to dziewięć dni przygotowania duszy na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Dzień pierwszy przypada na 29 listopada.
Zaczynamy tą modlitwę z otwartym sercem, ufnie prosząc o oczyszczenie naszych serc!
Kolejne dni:
Modlitwa nowenny na portalu Katolik.pl

TAK Rodzinie - pismo dla każdej rodziny, dla rodziców! Uwaga, w grudniowym numerze – prezent.
2016-11-29

W grudniowym numerze miesięcznika TAK RODZINIE – przyjętego przez nas jako wsparcie formacyjne dla rodziców znajdziemy:

Świadectwo Magdy i Henryka z Różańca Rodziców - „Byliśmy na samym dnie”
Wywiad z Adamem Woronowiczem – aktorem, który urodził się w Boże Narodzenie.
Temat numeru: Czekając na narodzenie… - Opowiadają rodzice, czekający na narodziny swego dziecka w grudniu, czyli szczęście ma wiele imion.

Ponadto:
Stałe cykle:
Tu działa Bóg,
Wychowanie, Rozwój duchowy małżonków,
Historia nieznana (pasjonujące losy Cichociemnego, który stał się sławnym architektem) i komiks,

oraz prezent specjalny: Płyta CD z kolędami zespołu „Moja Rodzina”.

Naprawdę warto aby w naszych domach gościły na stałe takie porządne pisma informacyjne!

Miesięcznik Tak Rodzinie można kupić tak jak i Różaniec, również w salonach empiku, tylko trzeba poprosić bo najczęściej gdzieś się tam schowa na półkach z pismami.

A poniżej link do Wydawnictwa: TU MOŻNA zaprenumerować i zamówić TAK RODZINIE

Idźmy z radością na spotkanie Pana! Pokój zakwitnie kiedy Pan przybędzie!
2016-11-28
Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych k'nam przybędzie,
Wielka światłość w dzień ów będzie!

Roraty zapraszają do formowania ducha na przyjście Pana. Poranne kroki taty lub mamy z małymi dziećmi za rękę, jeszcze w ciemności bo dzień ma dopiero nadejść.

Ten wysiłek ogrzewa duszę i napełnia ją drobinami światła z roratnych świec, z lampionów roratnych i z roziskrzonych dziecięcych oczu. Nasze poranne modlitwy rozświetlają potem cały dzień, pozwalają na większe czyny i na wielkoduszność wobec innych.

Idźmy z radością!
Zapraszamy wszystkich rodziców z Różańca Rodziców do wsparcia modlitwą oraz darem materialnym inicjatywy zbudowania centrum pastoralnego ojców Michaelitów dla dorosłych i młodzieży na Białorusi
Pomoc dla budowy Centrum Pastoralnego GATOWO

Pierwsza świeca adwentowa – Panie Przyjdź! Marana Tha!
2016-11-27
Czekamy z otwartym sercem na przyjście Pana. Czekamy aby Jezus narodził się w Betlejemskim żłobie.
Ale biada gdyby nie narodził się w tobie i we mnie, gdybyśmy czekali na Jezusa a nie szukali Go wokół siebie w potrzebujących Miłości. Nasi bliscy potrzebują naszej obecności, pomocy i uśmiechu. Potrzebują wsparcia i pochwały. Potrzebują czasu oddanego wyłącznie dla nich, i potrzebują daru z nas! Królestwo Jezusa zaczynamy budować najpierw w swojej rodzinie, w pracy i w środowisku sąsiadów.
Są też chrześcijanie potrzebujący pomocy na świecie, tacy, którzy życiem świadczą o wierze w Boga, którego próbowano wyrwać z ich duszy. Im potrzeba naszej modlitwy i czasem daru materialnego.
Takie dar możemy również ofiarować modlitwą - i niech ten czas Adwentu będzie również czasem obdarowywania wielu innych osób informacją oraz zaproszeniem do Różańca Rodziców. To fakt, który może zmienić życie całych rodzin i środowisk! Podaruj miejsce w Różańcu Rodziców osobie, która potrzebuje takiej formy modlitwy dla swoich dzieci! Można też podarować prenumeratę Anioła Stróża dzieciom, albo Różańca lub TAK Rodzinie dla dorosłych. To prezent który będzie trwał cały rok i będzie budował dobro!
Już wkrótce przekażemy informację gdzie można wysłuchać wykładów zrealizowanych w trakcie X Konferencji na UG MIŁOŚCI TRZEBA SIĘ UCZYĆ.

Zapraszamy wszystkich rodziców z Różańca Rodziców do wsparcia modlitwą oraz darem materialnym inicjatywy zbudowania centrum pastoralnego ojców Michaelitów dla dorosłych i młodzieży na Białorusi
Pomoc dla budowy Centrum Pastoralnego GATOWO


TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ TAK RODZINIE

TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ RÓŻANIEC

TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ ANIOŁA STRÓŻA


Króluj nam Chryste! Wiele przeżyć i radości, wiele informacji i nowej wiedzy o tym JAK ROZWIJAĆ SIĘ W MIŁOŚCI!
2016-11-21
W niedzielę 20 listopada zakończyła się jubileuszowa X edycja Konferencji nt. Rozwoju Młodego Człowieka na Uniwersytecie Gdańskim.
Ten rok wyjątkowy, ta wyjątkowa data i okazja oraz wspaniale zaproponowany temat sprawiły, że atmosfera Konferencji była i podniosła i jednocześnie bardzo harmonijnie ciepła, budująca. Rozpoczęliśmy tradycyjnie mszą świętą w Katedrze Oliwskiej ze wspaniałą homilią ks. Kanonika Andrzeja Pradeli w której przedstawił trzy kroki: Miłość spotykamy – zachwycamy się nią a następnie w imię tej Miłości zaczynamy służyć.
W sobotę w auli biblioteki UG zgromadzonych gości powitał ks. Biskup Zbigniew Zieliński, adresując słowo do zgromadzonych gości, do gospodarzy obiektu czyli środowiska uniwersyteckiego oraz do wykładowców i organizatorów.
Część wykładową zaczęliśmy od wystąpienia nt. Języków miłości – w którym p. Iwona Niedbalska wskazała zarówno pięć konkretnych sposobów komunikowania miłości jak i omówiła kolejność, cechy i implikacje z tego wynikające.
Zagadnienie zostało niezwykle obrazowo i jednocześnie szczegółowo rozwinięte w wykładzie dr Magdaleny Błażek o kształtowaniu osobowości i wadze relacji w odniesieniu do budowania właściwych postaw wobec siebie nawzajem, właśnie w imię dobra poprzez miłość.
Bardzo naturalnym i harmonijnym rozwinięciem dwu pierwszych wystąpień stał się wykład O. dr Ksawerego Knotza w którym wprowadził słuchaczy w te zagadnienia, ale już szczegółowo w odniesieniu do więzi małżeńskiej i relacji w rodzinie.
Wykład dr Macieja Dębskiego nt. uzależnienia od mediów wprowadził nas w to jak bardzo totalnie jesteśmy nimi otoczeni i jak wcześnie następuje obecnie inicjacja w tej dziedzinie. Te procesy mogą być bardzo destrukcyjne dla wzajemnych relacji w rodzinie i dodatkowo najczęściej odpowiedzialni za to są sami rodzice dając dziecku multimedia bez wsparcia w zakresie wartości i sposobu korzystania z multimediów.
W trakcie trwania Konferencji połączyliśmy się przez relację w sieci internetowej z Łagiewnikami i wspólnie uczestniczyliśmy w Akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana! Wielkie przeżycia i emocje, wielkie nadzieje!
Wszystkie pozostałe wykłady, możliwość spotkanie i porozmawiania z tak wybitnymi wykładowcami i wzajemnie z sobą, możliwość zakupienia wielu unikatowych książek w tematyce Konferencji to wszystko składa się na bogactwo przeżyć i radości jakie uczestnicy zabrali ze sobą do swoich domów, rodzin i środowisk.
Dla mnie osobiście bardzo ważnym akcentem była możliwość spotkania osobiście z grupą uczestników Różańca Rodziców z różnych miejscowości z Polski - animatorów i rodziców. Potrzebujemy spotykania się i wymiany doświadczeń, możliwości zadania pytania i wspólnego zastanowienia się nad różnymi aspektami rozwijającej się inicjatywy RR. Takie są podstawowe wnioski z tego spotkania i na pewno będziemy je realizować. Już dziś chcemy zaplanować spotkanie o większym wymiarze na wiosnę przyszłego roku.
A teraz naszym zadaniem jest budowanie Królestwa Jezusa w naszych sercach, rodzinach, miejscowościach, w Polsce i na całym świecie!
Uwaga dla tych którzy nie mogli uczestniczyć - planowane jest umieszczenie wykładów z Konferencji na stronie Lokomotywy w formie video. O możliwościach obejrzenia poinformujemy.
Króluj nam Chryste! W Polsce i w całym świecie! W naszych sercach i naszych rodzinach!
2016-11-20
Polacy wraz z Episkopatem i władzami Państwa, zgromadzeni w Sanktuarium w Łagiewnikach, oddali się pod Królewskie panowanie Jezusa Chrystusa! Dziś ten Akt jest wypowiadany w całej Polsce, na wszystkich mszach, we wszystkich miejscowościach!

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

* * *

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

W Katedrze Oliwskiej Mszą św. rozpoczeliśmy X Konferencję nt. rozwoju młodego człowieka na początku XXI w.
2016-11-18
X edycja Konferencji w Gdańsku rozpoczęła się tradycyjnie Mszą świętą w Archikatedrze Oliwskiej w piątek 18 listopada o godzinie 18.00. Modliliśmy się o dobre owoce Konferencji oraz o Boże błogosławieństwo dla naszych dzieci, dla młodzieży i dla nas wszystkich którzy czujemy się za przyszłość i rozwój młodych ludzi odpowiedzialni. Hasło tegorocznej Konferencji MIŁOŚCI TRZEBA SIĘ UCZYĆ można i trzeba rozwijać u źródła Miłości - trzeba to robić z Bogiem. My mamy to szczęście żeśmy uwierzyli i rozpoznali to źródło Miłości jakim jest Bóg, który sam się nam objawił i objawia. My mamy ten skarb jakim jest rzeczywista obecność Boga w Eucharystii i dlatego właśnie z Nim rozpoczynamy Konferencję, która będzie szczegółowo zajmować się ta tematyką.

Bogaty program Konferencji i zaproszeni wykładowcy są wyjątkowa okazją do wzbogacenia się o wiedzę.
Dlatego zapraszamy po raz kolejny na Konferencję której obrady rozpoczynają się w sobotę o godz. 9.00 na Uniwersytecie Gdańskim.
Przyjdź, bądź uczestnikiem Konferencji, poświęć trochę swego czasu i umocnij swoją wiarę oraz wiedzę!

Planowane jest spotkanie osób z Różańca rodziców obecnych na Konferencji na koniec bloku wykładowego - w sobotę ok. godz. 17.00
informacja szczegółowa będzie dostępna w sekretariacie przed salą obrad.

< www.konferencja.rozaniecrodzicow.pl - strona Konferencji z programem
W Gdańsku X Konferencja nt. Rozwoju Osobowości Młodego Człowieka
2016-11-13
Już po raz dziesiąty, na przestrzeni 20 lat w Gdańsku organizowana jest Konferencja nt. Rozwoju Osobowości Młodego Człowieka na którą zapraszamy animatorów róż, moderatorów i rodziców modlących się w Różańcu Rodziców.
Konferencja ta, tak jak nasza modlitwa, wypływa z troski rodziców i wychowawców o przyszłość i o środowisko wzrastania dzieci i młodzieży w gwałtownie zmieniających się warunkach życia. Konferencja została objęta patronatem JE Arcybiskupa Gdańskiego Sławoja Leszka Głodzia, oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego JM prof. UG, dr hab. Jerzego Gwizdały. Patronują nam także przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność Krzysztof Dośla i Senator RP Ziemi Gdańskiej Antoni Szymański.
Konferencja odbędzie się w wyjątkowym czasie, w dniach 19-20 listopada 2016 roku, tj. właśnie w tym czasie, gdy cała Polska będzie zawierzać siebie i swoją przyszłość Jezusowi Chrystusowi – Królowi Wszechświata. Jako organizatorzy pragniemy, aby ten wyjątkowy, rocznicowy charakter zbiegał się z wyjątkową historyczną dla losów Polski i Polaków datą. Z programem Konferencji oraz sylwetkami wykładowców można zapoznać się na stronie < www.konferencja.rozaniecrodzicow.pl Tu też można się zgłosić
W tym wyjątkowym roku - Roku Miłosierdzia i jednocześnie rocznicy Chrztu Polski - organizatorzy jubileuszowej X Konferencji nt. Rozwoju Osobowości Młodego Człowieka zaproponowali temat: Miłości trzeba się uczyć! To zadanie dla nas rodziców i dla naszych dzieci oraz rodzin!
Na rozwój osobowości młodych ludzi patrzymy przez wiele nowych możliwości jakie we współczesnym świecie przed nimi się otwierają. Patrzymy również na zagrożenia i sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Dla tych celów potrzeba nam świadomej pracy nad wszystkimi możliwymi zagrożeniami w celu racjonalnego zredukowania ich możliwych skutków. Zredukowania i utrzymania takiego stanu w sposób trwały. Tak aby młodzi ludzie sami potrafili aktywnie rozróżniając dobro i zło, wybierać dobro. Aby umieli rozwijać to co dobre i piękne w sobie i wokół siebie.
ZAPRASZAMY!

A przed Intronizacją Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana włączamy się w Nowennę ogłoszoną przez Episkopat Polski! Chcemy się do tego ważnego wydarzenia przygotować duchowo!
Boże coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały!
2016-11-11
W Dniu Niepodległości, w rocznicę odzyskania niepodległości, w święto Narodu Polskiego wszystkim osobom zaangażowanym w Różaniec Rodziców składamy najlepsze życzenia pięknego świętowania i wielu patriotycznych pięknych przeżyć.
W całym Narodzie, w miastach i wioskach, na uczelniach i w szkołach, w różnych instytucjach i w tysiącach polskich rodzin organizowane są różne spotkania i wydarzenia dla świętowania Niepodległości Polski. Pieśni i wspominanie, modlitwa i msze święte w tysiącach polskich Kościołów są wyrazem patriotyzmu i przywiązania do Boga i Ojczyzny w naszej narodowej tradycji!
Tyle wolności ile prawdy i odpowiedzialności. Dlatego podejmujemy różne działania, dlatego modlimy się i pracujemy na rzecz Polski przez wspieranie rozwoju młodego pokolenia, poprzez dbanie o przyszłość Polskiego Narodu!
Niech żyje Polska!

A przed intronizacją Jezusa Chrystusa jako Króla włączamy się w Nowennę ogłoszoną przez Episkopat Polski! Chcemy się do tego ważnego wydarzenia przygotować duchowo!
Oktawa Wszystkich Świętych - modlimy się za dusze w czyśćcu
2016-11-02
W Dzień Zaduszny i kolejne sześć dni modlimy się za dusze przebywające w czyśćcu o łaskę nieba dla nich. Modlimy się za naszych bliskich i za dobroczyńców Różańca Rodziców, za dusze zmarłych rodziców z naszego grona i za dzieci zmarłe, które były otoczone opieką modlitwy rodzicielskiej.

W listopadzie, w dniach od 1 do 8, mamy okazję codziennego
uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych, gdy pobożnie nawiedzimy cmentarz i równocześnie pomodlimy się w ich intencji oraz intencji Ojca świętego..

To wielki przywilej dany nam poprzez Kościół od Boga.
Korzystajmy z niego w miarę możności jak najczęściej.
Wszyscy święci w Niebie czekają na nas, nasze modlitwy aby nam pomagać!
2016-10-31
Czekają aby nas wspomagać, na nasze prośby i modlitwy , aby je zanieść przed tron Boży!
Tak prosta jest to prawda o obcowaniu świętych, a wymagająca od nas jedynie uwagi i zaangażowania. Po prostu pamięć o tych, którzy przeszli przez bramę śmierci do życia wiecznego. Życia z Bogiem w niebie - Na tym się skupia dziś nasza uwaga. To jest cel o powszechnej dostępności zapewniają nas święci w niebie. Alternatywa jest trwanie bez Boga w piekle.
Tej alternatywy nie należy lekceważyć, to nie jest jeszcze jedna zabawa, czy śmieszny wybryk intelektualny. Przed każdym z nas staje to pytanie - jaki jest sens mojego życia, każdej mojej decyzji i każdej wykonanej pracy. Czy nadaje jej sens mojej pracy, czy po prostu żyję z dnia na dzień?
Stajemy nad grobami, stajemy przy cmentarnym krzyżu, aby chwilę pomyśleć i pomodlić się. Za tych co już odeszli i za siebie aby nasza droga była dobra, abyśmy zostawili po sobie dobro i dziedzictwo miłości!
Dla Różańca Rodziców to wyjątkowy dzień - bo każda z naszych róż ma swojego świętego patrona. Bogactwo Kościoła to święci patronowie, czy to każdego z nas czy naszych prac czy też właśnie róż! Oni sa dla nas i wzorem i pomocą, wsparciem i nadzieją!
W te dni pamiętamy też o wszystkich Polakach rozproszonych po całym świecie, na każdym kontynencie i w tak wielu krajach znajdują się groby i miejsca ostatniego spoczynku naszych rodaków.
Módlmy się również za nich, za tych zapomnianych i zaginionych. To nasz polski obowiązek, pamiętać o naszych braciach i siostrach którzy do Polski nie mogli powrócić, a o których Polska zapomnieć nie może!
Tydzień misyjny w Kościele - wesprzyj Misje - pomóż sobie!
2016-10-24
Myśmy uwierzyli i doświadczyli Bożej Miłości! Nie możemy na tym poprzestać i chcemy dzielić się tym doświadczeniem wiary i Bożej Opieki nad naszymi dziećmi i naszymi rodzinami. Ten tydzień to też wezwanie do wsparcia Misji w świecie – tam wszędzie gdzie trudno dotrzeć z informacją o Ewangelii do innych osób.
Zachęcam do wsparcia inicjatywy Zgromadzenia księży Michaelitów na Białorusi. Chcemy zaprosić wszystkich rodziców z różańca rodziców do wsparcia modlitwą i darem materialnym inicjatywy zbudowania centrum pastoralnego dla dorosłych i młodzieży Centrum Pastoralne GATOWO

Gatowo to miejscowość niedaleko Mińska – a inicjatywa mimo wielu przeszkód rozwija się od kilku lat, zaś wspieranie jej i modlitwą i regularnym darem materialnym daje wiele radości!
TAK RODZINIE - miesięcznik formacyjny Różańca Rodziców
2016-10-17
Miesięcznik Tak Rodzinie, wydawany od lat przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Rembertowie, jest wprost dedykowany zadaniom formacyjnym dla rodziców. Jest to świetnie redagowane i przygotowane dla nas – rodziców pismo wspierające rzetelną wiedzą i artykułami nasze zadania rodzicielskie. Na skutek naszej prośby i zgody ze strony Redakcji i Wydawnictwa, miesięcznik Tak Rodzinie stał się od tego roku pismem formacyjnym Różańca Rodziców.
Zatem zachęcamy, aby nabywać i propagować ten miesięcznik, aby wykupić prenumaratę miesięcznika Tak Rodzinie dla siebie dla swoich róż. Taką możliwość odbieramy jako kolejny dar Maryi dla nas rodziców. Obok bowiem modlitwy otrzymujemy konkretną pomoc – informacje i wskazówki jak radzić sobie z zadaniami rodzicielskimi, z wyzwaniami i trudnościami. Postarajmy się, aby było obecne również dla wszystkich rodziców, a zwłaszcza dla członków Różańca Rodziców w naszych parafiach. Można np. zamówić jakąś ilość i na stałe co miesiąc rozprowadzać je w swoich parafiach!
Jednym ze źródeł łaski w modlitwie Różańca rodziców jest szerzenie świadectwa o tej idei modlitwy. Niech nasze działania dla szerzenia Różańca Rodziców realizują się również poprzez wskazanie dobrych materiałów formacyjnych - w miesięczniku Tak Rodzinie.
Pierwszym naszym zadaniem jest modlitwa różańcowa w intencji dzieci, ale kolejne to szukanie właściwych rozwiązań dla pojawiających się problemów i zadań. Korzystajmy ze sprawdzonych przez lata wzorców.
W najnowszym, październikowym numerze – świadectwo małżeństwa Angeliki i Grzegorza Górnych. Piękna, barwna i poruszająca historia, która inspiruje do zaangażowania w wierze i szukania wsparcia w modlitwie i u Maryi!
WIELKA POKUTA - Ogólnonarodowe spotkanie i nabożeństwo pokutne Polaków w Częstochowie – 15.X.2016
2016-10-13
Różańcowy październik w tym roku to miesiąc bezpośrednio poprzedzający zawierzenie Polski Jezusowi. Modlimy się w intencjach naszego Narodu, z Maryją naszą Królowa, która chce prowadzić i prowadzi nas do Jezusa. Do Jego królowania w naszych sercach, rodzinach, miejscach zamieszkania i pracy, w całej Polsce. Żyjemy w wyjątkowym okresie historii, gdy Naród polski reprezentowany przez osoby szanujące katolicką wiarę i wypływające z nich kulturę oraz tradycje narodowe obchodzi 1050 rocznicę chrztu. Naszym ważnym zadaniem jest, aby to świętowanie było przede wszystkim poprzez modlitwę i powierzanie się Bogu. Aby zwieńczone zostało zapowiedzianym Jubileuszowym Aktem Zawierzenia Narodu Jezusowi Chrystusowi jako Królowi.

Aby się to dokonało w skruszonych sercach, powstała też inicjatywa WIELKA POKUTA , aby za grzechy narodu publicznie przeprosić, aby nawrócić się z nich.
Jest za co przepraszać: Za współpracę z Komunizmem, za masowe grzechy aborcji, za rozprzestrzeniający się w Polsce okultyzm,nawrót do magii, za masowe grzechy pijaństwa, za grzechy ludzi Kościoła, za naszą letniość w wierze - pomimo tak wielkiego obdarowania!

Ta ogólnonarodowa modlitwa przebłagania i nabożeństwo pokutne zostało zaplanowane w dniu 15 w Częstochowie, duchowej stolicy Polski. Chcemy tam byli również przedstawiciele Różańca Rodziców i także łączymy się z tą inicjatywa pokutną duchowo. Chcemy przepraszać Boga i Maryję za wszystkie grzechy nas samych i całego narodu polskiego. Przepraszać za każdą i każdego z nas w tym wszystkim co potrzebuje nawrócenia, poprawy i zadośćuczynienia. Zachęcamy aby każdy kto może przybył na to całodniowe czuwanie i modlitwę, zaś ci którzy z różnych przyczyn (tak jak my) nie mogą niech łączą się duchowo, ofiarując swoje cierpienia i swoją modlitwę przebłagalną.
Więcej na stronie inicjatywy WIELKA POKUTA

Rozmowa z Lechem Dokowiczem , jednym z inicjatorów WIELKIEJ POKUTY

Reportaż w Gloria TV - rozmowa z L. Dokowiczem i M. Bodasińskim


KONFERENCJA na UG - Ekologia Rodziny
2016-10-11
Pod wielce intrygującym tytułem odbędzie się w dniu 15 października br. na Uniwersytecie Gdańskim konferencja poświęcona aktualnym wyzwaniom i sprawom dotyczącym życia polskich rodzin.

To bardzo ważna i niezwykle bogata w treści Konferencja zatem zapraszamy do uczestnictwa więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod adresem : < Konferencja Ekologia Rodziny

Dziękować to oddawać Chwałę Bogu, to jest naprawdę wierzyć, że Bóg zwyciężył! Dlatego ważne jest nasze świadectwo!
2016-10-09
……………………………………….
W Ewangelii św. Łukasza czytamy dziś:
… wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, ( … )
Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?
………………………………………
Dziękowanie za łaski jakie otrzymaliśmy od Boga przez modlitwę, przez wstawiennictwo Maryi i świętych, przez różaniec i ufną wiarę jest dopełnieniem tej wiary. Kiedy dziękuję za łaskę zdrowia, za szczęśliwą podróż, za rozwiązanie trudnej sytuacji to wyrażam całość swej wiary i zaczynam widzieć właściwą miarę rzeczy. To wtedy moja osobista pycha, uświadomiona lub nieuświadomiona schodzi na ostatnie miejsce, a ważne staje się źródło dobra - Bóg. To wówczas zaczynam uczyć się rozpoznawać Boga i potrzebę Jego obecności w moim życiu.
Żeby nie było tak, że Jezus zapyta o tych dziewięciu i ja wśród nich się znajdę, muszę uczyć się dziękować za wszystko, za dobro i za to co wydaje mi się złe, za to co budujące i za to co jest trudnym, czasem tragicznym doświadczeniem.
Zwłaszcza kiedy jest dobrze i pięknie, zwłaszcza wtedy gdy Bóg przemienił złą sytuację w dobrą, pomógł pojednać się rodzinie, uwolnił dzieci od jakiegoś nałogu czy uzależnienia, doznały uzdrowienia lub uwolnienia od trudnej sytuacji – wtedy dziękujmy Bogu!
I w ramach tego podziękowania KONIECZNIE DZIELMY SIĘ ŚWIADECTWEM BOŻEJ OPIEKI I POMOCY!
To na większą Chwałę Boga, zawsze podkreślając Jego Miłość do każdego człowieka i Miłość Maryi, miłość z której otrzymujemy dobro i pomoc.

Boże dziękujemy Ci za wszelkie łaski i za całe dobro jakie poprzez Serce Maryi i Jej wstawiennictwo dociera do nas. Dziękujemy Ci za Maryję i za Jej Różaniec, za łaskę poznania i uczestnictwa w tej modlitwie! Niech każde nasze Ave Maryja, każde nasze Zdrowaś Maryjo, będzie wyśpiewaniem dziękczynienia za Twoje łaski Boże.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. AMEN.

Trzeba jednak pamiętać o tym aby też dziękować człowiekowi, osobom z którymi żyjemy, pracujemy, mieszkamy, naszym najbliższym! Za opiekę i za pomoc, za to że możemy na nich liczyć i za proste, prozaiczne przysługi jakimi nas wspomagają! Postawa dziękowania niech stanie się naszym najgłębszym nawykiem.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami! Królowo Zwycięska Twej opiece się powierzamy!
2016-10-07

Zawitaj Królowo Różańca Świętego!

Kiedy Imperium osmańskie w 1571 roku z ogromną flotą zmierzało do Rzymu i unicestwienia Chrześcijaństwa, papież Pius V widząc skromność sił chrześcijańskich stających do obrony wezwał do modlitwy! Wezwał konkretnie do modlitwy Różańcowej i w tym znaku pod opieką Matki Bożej Różańcowej wojska Chrześcijańskiej pokonały nawałę turecką. Zwycięstwo odrodziło ducha Europy i było ewidentnym świadectwem interwencji Bożej przez modlitwę różańcową do Matki Bożej. Już od następnego roku papież Pius V ustanowił święto Matki Bożej Zwycięskiej, zmienione następnie na święto Matki Bożej Różańcowej.
To nie przypadek że w październiku, w sposób szczególny oddajemy się w opiekę Maryi w modlitwie różańcowej. Tych zwycięstw małych i wielkich wciąż nam potrzeba. POTRZEBA NAM ODNOWIENIA DUCHA NIEZWYCIĘŻONEGO, w naszych rodzinach, w Polsce, w Europie i na świecie!
Pod znakiem Maryi to się dokonywało i dokonuje, Jej Zwycięstwa są zawsze dla nas zwycięstwami miłości. I ostateczne zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi też się dokona, a my zróbmy wszystko aby mieć w tym jakiś swój udział.
Dlatego módlmy się za nasze dzieci i rodziny w Różańcu rodziców, Koniecznie rozszerzajmy to dzieło, mówmy o tym swoim znajomym, w rodzinie, w szkole, przyjaciołom i zupełnie przygodnie spotkanym ludziom. Dawajmy im tą nadzieję jakiej sami doświadczamy, nadzieję że z Maryją wszystko można zwyciężyć!
W tym roku w sposób szczególny modlimy się o obronę życia poczętego. O mądrość i jedność dla tych co walczą o tą obronę oraz nawrócenie tych którzy przeciw życiu nienarodzonych występują!
Św. Janie Pawle II módl się za nami, św. Matko Tereso z Kalkuty, módl się za nami, Niepokalana Maryjo Dziewico, Zwycięska Królowo Różańca świętego, módl się za nami!

A tu dodatkowo - Radość z dziękowania za Życie!
APEL o modlitwę w intencji ochrony życia, o prawe sumienia! Walka o życie trwa, szturmujmy Niebo z naszymi różańcami!
2016-10-04
Tygodnik "Idziemy" zaprasza wiernych do wzięcia udziału w modlitwie o prawe sumienia i światło Ducha Świętego dla wszystkich decydujących w Polsce o prawnej ochronie życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech w tych dniach w naszych Kościołach trwa modlitwa.
POTRZEBNY JEST NASZ MASOWY RÓŻAŃCOWY SZTURM DO NIEBA W OBRONIE ŻYCIA!
Zapraszamy do jak najliczniejszego udziału w tej modlitwie. Niech nikt z nas w tych dniach nie będzie obojętny, i modlitwą oraz postem wspierajmy tych co walczą o godność kobiet, dzieci, rodzin i Polskę wolną od grzechu dzieciobójstwa! Szczególna rola w tej modlitwie przypada mężczyznom, którzy powołani jesteśmy do obrony naszych rodzin. Potrzeba też wielu męskich rąk złożonych do modlitwy i kciuków trzymanych na różańcu.

Potrzebna jest nasza modlitwa i nasze konkretne działanie w tych dniach w intencji OBRONY ŻYCIA. Nasze zadanie to przeciwstawić się złu. Różańcem zwyciężymy, przez wstawiennictwo Matki Bożej - Mocą Bożą. Czy będziemy w pracy czy w domu, sięgnijmy po nasze różańce prosząc Boga o miłosierdzie dla Polski. O oddalenie zakusów zła i nawrócenie tych którzy to zło rozsiewają.
Święci Patronowie Polski módlcie się za nami! Maryjo, Królowo Polski módl się za nami!

Historia kobiety heroicznej
Jesienią 1919 roku Emilia z mężem Karolem i 13-letnim synem Edmundem mieszkali w Wadowicach przy ulicy Kościelnej, w wynajmowanym mieszkaniu. Emilia przed trzema laty straciła Olgę - córkę, która zmarła w kilkanaście godzin po porodzie. Teraz miała ponad 35 lat, obawiała się, że już więcej nie będzie mogła mieć dzieci. Gdy się dowiedziała, że spodziewają się kolejnego dziecka była bardzo szczęśliwa. Jednak nad tym szczęściem zaciążył fakt medyczny. Znany ginekolog i położnik z Wadowic stwierdził, że ciąża jest zagrożona, a ciężarna matka jej nie donosi. Nie ma szans na urodzenie żywego dziecka! Jeśli jednak zdecyduje się na donoszenie ciąży, to kosztem własnego życia. „Nie przeżyje pani tego porodu, proszę dokonać aborcji” - powiedział matce.
Emilia odmówiła aborcji, zabicia swego dziecka. 18 maja 1920 roku urodził się mały Karol, Józef Wojtyła - przyszły Jan Paweł II – NASZ PAPIEŻ! Matka papieża, Emilia Wojtyła żyła jeszcze przez 9 lat, w chwilach trudnych miała wsparcie swego męża.

Dlatego dziękujemy za nasze życie - a tu wypowiedź warta posłuchania i obejrzenia: Radość z dziękowania za Życie!

Właśnie tego, takiego bohaterstwa i wiary polskich kobiet i mężczyzn potrzeba! Rodzicielstwo to wielki dar jakim posługujemy, tym którzy przyjdą po nas, to dar z którego każdy z nas darmo skorzystał!
Módlmy się też o nawrócenie tych, którzy nie potrafią zrozumieć piękna ofiarnej rodzicielskiej miłości - miłości Matki i Ojca. Módlmy się na różańcu, aby Bóg udzielił im tej łaski i ochronił ich od grzechów przeciw życiu! Aby obronił Polskę przed tymi grzechami przeciw życiu popełnianymi w majestacie prawa!
Módlmy się w naszych rodzinach, razem z dziećmi i módlmy się w naszych Kościołach, wspólnotach i w parafiach! Zamawiajmy msze święte, inicjujmy odmawianie Różańca w intencji ochrony życia w naszych parafiach i włączajmy się w taką modlitwę.

Proszę też o przysyłanie informacji do nas o tym jakie działanie będą przez was podejmowane , abyśmy się mogli wzajemnie tym dzielić jak świadectwem!
Zawitaj Królowo Różańca Świętego!
2016-10-01
Zawitaj w sercu każdego człowieka, każdego z nas! Zawitaj w naszych rodzinach i we wszystkich naszych relacjach w rodzinach naszych. Pomóż nam wymodlić łaski potrzebne do tego, aby nasze rodziny były jak najbardziej podobne do Twojej Świętej Rodziny. Abyśmy jako rodzice czerpali wzór z tego jak Ty ze świętym Józefem tworzyliście piękne i święte relacje w swojej rodzinie. Dopomóż abyśmy umieli poświęcać swoje egoizmy dla dobra innych, dopomóż nam odnajdować to co pochodzi od Ojca i Jemu ofiarować przez Twoje wstawiennictwo każde nasze działanie.
Maryjo, Zwycięska Królowo Różańca świętego! Dzięki Tobie odnosimy małe i wielkie zwycięstwa, przez różaniec i wytrwałość w modlitwie! Dziękujemy Ci za wszelkie łaski, dziękujemy już teraz za ogrom łask jaki w tym miesiącu październiku, wyleje się na nas, nasze rodziny, na Polskę i świat cały przez ufną modlitwę różańcową i przez Twoja miłość do każdego z nas!
Jak śpiewamy w Katedrze Oliwskiej w każdą pierwszą sobotę miesiąca - Pomóż nam w wierze trwać, nie odejść od Boga ni na krok!


Ave, Ave, AVE, MARYJA, Zdrowaś, Zdorwaś, ZDROWAŚ MARYJA !

TAK RODZINIE - miesięcznik formacyjny Różańca Rodziców
2016-09-19
Z radością przekazujemy informację, o nowej inicjatywie aby miesięcznik Tak Rodzinie, wydawanym przez Siostry Loretanki z Rembertowa stał się naszym pismem formacyjnym .

Miesięcznik Tak Rodzinie jest jakby wprost dedykowany zadaniom formacyjnym dla rodziców. Jest to świetnie redagowane i przygotowane dla nas – rodziców pismo wspierające rzetelną wiedzą i artykułami nasze zadania rodzicielskie. Poprosiliśmy więc, aby miesięcznik Tak Rodzinie stał się naszym pismem formacyjnym Różańca Rodziców - tak jak Różaniec jest pismem formacyjnym dla Żywego Różańca. I na tą prośbę Siostra Dyrektor Wydawnictwa zgodziła się wstępnie, mamy nadzieję już na stałe na takie właśnie wsparcie naszej modlitwy różańcowej rodziców. W rozmowie telefonicznej Redaktor Naczelny pisma potwierdził taką decyzję.

Zatem zachęcamy, aby już od bieżącego miesiąca nabywać i propagować ten miesięcznik, aby wykupić prenumeraty. Ten pomysł i możliwość odbieramy jako kolejny dar Maryi dla nas rodziców. Nabywajmy, a najlepiej prenumerujmy to pismo dla siebie i dla swoich róż, postarajmy się aby było obecne również dla wszystkich rodziców, a zwłaszcza dla członków Różańca Rodziców w naszych parafiach. Można np. zamówić jakąś ilość i na stałe co miesiąc rozprowadzać je w swoich parafiach!
Niech nasze działania dla szerzenia Różańca Rodziców realizują się również poprzez wskazanie dobrych materiałów formacyjnych - w miesięczniku Tak Rodzinie!

Miesięcznik Tak Rodzinie i jego prenumeratę można zamówić:
przez Internet na stronie www.sklep.loretanki.pl lub przez e-mail: sklep@loretanki.pl
telefonicznie: (22) 673 58 39; (22) 673 46 93
lub: u listonosza albo na poczcie (od 1 grudnia)


W ramach przygotowania do Intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce powstałą inicjatywa WIELKA POKUTA Zachęcamy aby się w nią włączyć

Ponadto: W tym roku chcemy zaprosić wszystkich rodziców z różańca rodziców do wsparcia modlitwą i darem materialnym inicjatywę Zgromadzenia Michaelitów na Białorusi: Centrum Pastoralne GATOWO
Modlitwa św. Kardynała NEWMANA i św. Matki Teresy z Kaltuty
2016-09-16

PROMIENIOWAĆ CHRYSTUSEM

Drogi Jezu, pomóż mi nieść Twoją woń wszędzie, dokąd idę.
Zanurz moją duszę w Twoim duchu i życiu.
Przeniknij i weź w posiadanie całe moje jestestwo
do tego stopnia, żeby moje życie było wyłącznie odblaskiem Ciebie.
Świeć przeze mnie; i tak bądź we mnie,
aby każda dusza, którą napotkam, mogła odczuć Twoją obecność we mnie. Pozwól jej spojrzeć i widzieć nie moja osobę, lecz tylko Jezusa.

Bądź ze mną, a wtedy będę promienieć, jak Ty promieniejesz;
tak świecić, aby być światłem dla innych;
całe światło, o Jezu, będzie pochodzić od Ciebie,
nic nie będzie ode mnie;
to będziesz Ty, promieniujący na innych przeze mnie.

Niech więc Ciebie chwalę, w sposób najbardziej miły Tobie:
promieniując na wszystkich wokół mnie.
Pozwól mi głosić Ciebie, nie głosząc;
nie za pomocą słów lecz przez przykład;
dzięki porywającej sile współczującego oddziaływania tego, co czynię;
jako namacalnego ogromu miłości, którą moje serce zachowuje dla Ciebie. Amen.

Modlitwę tę codziennie po Komunii Św. odmawiała św. Matka Teresa z Kalkuty wraz z Siostrami, niech i nam będzie przewodnikiem na drogach życia!
Podwyższenie Krzyża
2016-09-14
Z niczego nie będę się chlubił, tylko z Krzyża Chrystusowego!

To takie proste do wypowiedzenia, takie trudne do wypełnienia.

Panie natchnij mnie abym umiał przyjmować Krzyż z Twoich rąk i nieść go z radością! Bo przez niego wiedzie droga do Zbawienia!

Ofiaruję wszystkie cierpienia za RR na większą Chwałę Boga!
Imię Maryi - nadzieja i radość każdego chrześcijanina, każdego człowieka
2016-09-12
Dziś obchodzimy święto imienia Maryi, w to imię odnoszono największe zwycięstwa, takie jak pod Lepanto, Victoria wiedeńska, Obrona Częstochowy, czy też Bitwa Warszawska - Cud nad Wisłą w 1920 roku.
W to imię zwyciężamy nasze codzienne słabości i w tym imieniu pokładamy ufność o której 9 wieków temu pisał i mówił św. Bernard - Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, ó Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Dlatego z taką radością i miłością wołamy Cześć Maryi, cześć i Chwała ...., AVE, AVE, AVE MARYJA!
To już 15 lat Różańca Rodziców
2016-09-05
W roku 2016 jest wiele okazji do świętowania jubileuszy, wśród niech jest również nasz mały jubileusz 15 lat Różańca Rodziców, który przypada 8 września. Przez te 15 lat Bóg poprzez ręce Maryi, obdarował rzesze rodziców i dzieci tak wieloma łaskami, że trudno to opisać. Różaniec rodziców odmienia życie rodzin i losy dzieci, jest umocnieniem i nadzieją w trudnych sytuacjach. Jest to wielki dar Maryi, Matki Bożej obecnej w Feretronie Oliwskim, na te trudne czasy. Z potwierdzonych róż jest już ponad 66 tysięcy rodziców uczestniczących w modlitwie, setki tysięcy dzieci są nią objęte w sposób bezpośredni!

Dlatego będziemy w sposób szczególny dziękować właśnie w dniu rocznicy powstania
8 września na mszy św. w Katedrze Oliwskiej o godz. 18-tej celebrowanej przez ks. Andrzeja Kowalczyka. Przygotowanie do Mszy św. rozpoczniemy różańcem o godzinie 17.30 poprowadzonym przez rodziców.
Zapraszamy wszystkich którzy mogą przyjechać na ten dzień do Gdańska Oliwy do Katedry.

A tych którzy nie mogą dojechać zachęcamy do łączności duchowej, do modlitwy lub zorganizowania takiej mszy dziękczynnej w swoich parafiach. Zachęcam też do nadsyłania świadectw do odczytania!
List św. Matki Teresy do Polaków! Szczególny testament dla nas!
2016-09-05
Moi Drodzy
Bracia i Siostry w Polsce!

Jak wiecie, jestem w szpitalu, ale słysząc o zmianach prawa, jakie są rozważane w Polsce, czuję, że Bóg chce, abym zwróciła się do Was w imieniu nienarodzonych dzieci.
Życie jest najpiękniejszym darem Boga. On stworzył nas do wielkich rzeczy, aby kochać i być kochanym. Bóg daje nam czas na ziemi, abyśmy poznali Jego Miłość, abyśmy doświadczyli Jego Miłości do głębi naszego istnienia. Abyśmy Go kochali, byśmy kochali naszych braci i siostry. Życie jest darem Boga. Darem, którym tylko Bóg może obdarzać. I Bóg w swojej pokorze dał mężczyźnie i kobiecie zdolność współpracy z Nim w przekazywaniu życia. Jakikolwiek był Jego zamiar, nie wolno nam ingerować w ten piękny Boży dar ani go niszczyć. Dlaczego dzisiaj ludzie boją się małego dziecka? Ponieważ chcą mieć łatwiejsze, bardziej komfortowe, wygodniejsze życie? Więcej wolności? Bać się należy jedynie łamania Bożych praw, ponieważ Bóg w swojej nieskończonej i czułej miłości pragnie tylko naszego dobra, naszego szczęścia, naszej miłości.
Moi kochani Polacy! Uczcie swoich młodych kochać Boga. Uczcie ich modlić się. A jeśli będziecie trzymać się razem, będziecie kochać się wzajemnie taką miłością, jaką Bóg kocha każdego z nas. Z całych sił starajmy się utrzymać jedność polskich rodzin. Wnośmy prawdziwy pokój w naszą rodzinę, otoczenie, miasto, kraj, w świat. Zaczynajmy od pełnego miłości pokochania małego dziecka już w łonie matki. Jak już wielokrotnie mówiłam w wielu miejscach, tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie, jest aborcja, ponieważ jeżeli matka może zabić swoje własne dziecko, co może powstrzymać Ciebie i mnie od zabijania się nawzajem?
Najbezpieczniejszym miejscem na świecie powinno być łono matki, gdzie dziecko jest najsłabsze i najbardziej bezradne, w pełni zaufania całkowicie zdane na matkę. I pamiętajcie, że Jezus powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Ofiarowuję wszystkie swoje cierpienia, wynikające z choroby i bezradności, abyście dokonali prawidłowego wyboru - abyście wybrali życie, zgodnie z wolą Bożą. Módlmy się! Niech Bóg Was błogosławi.

Kalkuta, 24 września 1996 r.
Miłość ma moc łączenia i moc uzdrawiania! Św. Matka Teresa z Kalkuty Kanonizowana 4 września 2016r.
2016-09-04
W Roku Miłosierdzia Bóg daje nam świętą, którą wszyscy rozpoznają po miłosierdziu jakie hojnie rozdawała najbardziej potrzebującym! Matka Teresa z Kalkuty podjęła te prace i zadania których NIKT nie chciał nawet zauważyć. I zmieniła świat na lepszy.
Połączyła dwa Narody albański i hinduski, połączyła dwa kontynenty – Europę i Azję, połączyła miliony ludzi swoją bezinteresowną, heroiczną pracą dla tych osób które zostały całkowicie odrzucone i porzucone w swej niedoli. W swojej posłudze i modlitwie połączyła dwa wieki – wiek trzynasty świętego Franciszka i wiek XX św. Matki Teresy z Kalkuty.
Święta Matko Tereso, ucz nas wprowadzać pokój tam gdzie go brakuje, miłość w miejsce złości, pociechę potrzebującym, ucz nas wypełniać to o co modlił się św. Franciszek!
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.
We wrześniowym numerze Różańca o różańcu rodziców, w TAK Rodzinie wywiad z Andrzejem Duffkiem.
2016-08-29
Już dotarły do nas najnowsze wydania miesięczników formacyjnych Różaniec i Tak Rodzinie. W pierwszym jest duch pielgrzymowania i jakby podsumowanie obecności Ojca św. Franciszka na ŚDM.
Z racji naszej 15 rocznicy powstania Różańca Rodziców, która przypada 8 września, redakcja poprosiła mnie o odpowiedź na kilka pytań i zrobił się z tego wywiad. Te refleksje są pewnym podsumowaniem naszej dotychczasowej drogi duchowej i zaproszeniem do świętowania i dziękowania za tak wiele łask otrzymanych we wspólnocie tej modlitwy. Przez te 15 lat Bóg poprzez ręce Maryi, obdarował rzesze rodziców i dzieci tak wieloma łaskami. Różaniec Rodziców odmienia życie rodzin i losy dzieci, jest umocnieniem i nadzieją w trudnych sytuacjach. Jest to wielki dar Maryi na te trudne czasy. Dlatego będziemy w sposób szczególny dziękować właśnie w dniu rocznicy powstania 8 września na mszy św. w Katedrze Oliwskiej o godz. 18-tej. Przygotowanie do Mszy św. rozpoczniemy różańcem o godzinie 17.30 poprowadzonym przez rodziców.

W miesięczniku TAK Rodzinie wiele ciekawych materiałów, ale chyba najciekawszy jest wywiad z Andrzejem Duffek. To przedsiębiorca z Gdańska, który uległ wypadkowi i przez pewien czas znajdował się w stanie agonii. Co z tego wynikło i przemiana życia oraz dalsza droga zapisane jest na czterech stronach pisma. Zachęcamy do prenumerowania pisma Tak Rodzinie - prenumerata na stałe, aby posiadać w domu materiały pomocne w wielu aspektach wychowania.
Pogrzeb BOHATERÓW oddaniem hołdu i zobowiązaniem do codziennej wytrwałej walki o Polskę wielką i piękną!
2016-08-28
W Gdańsku, 28 sierpnia 1946 r., władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na sierżancie Feliksie Selmanowiczu, ps. Zagończyk, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej, a po II wojnie - dowódcy plutonu 5. Wileńskiej Brygady AK. Wraz z nim stracona została sanitariuszka Brygady, Danuta Siedzikówna „Inka” – osiemnastoletnia dziewczyna niezłomna.
Zwłaszcza postać Inki wzbudza wielkie emocje – przypominając jak w soczewce niewyobrażalne barbarzyństwo i zbrodnie komunistycznego reżimu – zwyciężonego przez wiarę, heroizm i bohaterstwo!
W Ince i w Zagończyku, widzimy wielkość oddania i poświęcenia jakie każdy z nas winien jest w imię naszego narodowego hasła – Bóg – Honor – Ojczyzna. „Powiedzcie babci że zachowałam się jak trzeba” – to zdanie Danusi Siedzikówny, wzywa również nas po 70-ciu latach do walki o zachowanie testamentu polskości. Do zachowania godnego naszych poprzedników, do postepowania honorowego i szlachetnego, do walki o Polskę wierną Bogu i Ewangelii SEMPER FIDELIS – wierną Kościołowi.
Dziękujemy dziś Bogu za tych bohaterów nazwanych z imienia, którzy reprezentują całą rzeszę bohaterów bezimiennych, którzy swoją postawą obronili i wywalczyli dla nas Polskę! Właśnie tak mamy wychowywać nasze dzieci, aby wyrastały na wiernych i walecznych synów i córki polskiego Narodu.
Niech nasz codzienny różaniec będzie również podziękowaniem Bogu za tych którzy nam Polskę katolicką obronili !
Królowo Polski ślubujemy, Królowo Polski przyrzekamy! – Tobie się zawierzamy w całości!
2016-08-26
We wszystkich polskich parafiach, także na emigracji - zgodnie z postanowieniem episkopatu - odbędzie się w piątek 26 sierpnia 2016 roku, w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, Akt Zawierzenia Matce Bożej. Wierni będą ją prosić m.in. o błogosławieństwo dla Polski.
Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik objaśnia że to kolejny etap obchodów 1050-lecia chrztu Polski.
Akt Zawierzenia Matce Bożej to wypełnienie objawień fatimskich, które przekazała Maryja dzieciom w Fatimie. Jest to zobowiązanie, by żyć jak prawdziwy chrześcijanin, odrzucić grzech i przebaczać innym. To także zobowiązanie do pogłębiania i obrony naszej wiary.
W 1946 roku Kardynał August Hlond, odpowiadając na objawienia fatimskie wraz z Episkopatem Polski oddał Polskę w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi, potem był tzw. Akt Milenijny w 1966 roku. Dzięki temu wiara w narodzie polskim, w Polsce - mimo komunizmu przetrwała, a Polska nie była tak prześladowana jak inne kraje komunistyczne. Były też powołania do życia kapłańskiego i zakonnego.
W tym roku z racji 1050. rocznicy chrztu Polski, Episkopat Polski postanowił ponowić ten akt milenijny z prośbą O zachowanie wiary i błogosławieństwo Boże dla Polski. Tak jak w 1946 r. akt ten ma trzy etapy: parafialny, diecezjalny i ogólnopolski na Jasnej Górze, który odbył się 3 maja. Etapy diecezjalne odbywały się w diecezjach z racji jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski. Natomiast 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej Akt ten ma być powtórzony w każdej parafii.
Mamy teraz ten wyjątkowy skarb wiary i żywego Kościoła, obecnego także w życiu społecznym Państwa Polskiego. Włączajmy się w to Zawierzenie, bądźmy obecni na mszach świętych w swoich parafiach, lub tam gdzie akurat jesteśmy. Niech nasza modlitwa i obecność umacnia nasze serca, a Zawierzenie niech będzie naszym aktem przyznania się do miłości do Matki Bożej, Ojczyzny i Kościoła.
22 sierpnia Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
2016-08-22
Maryja jest Matką Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, którego królestwo trwa wiecznie. Lud chrześcijański od wieków czci Maryję jako Królową i zdobi koronami Jej wizerunki – przez co wyraża też cześć dla Jezusa. Maryja króluje w setkach przepięknych sanktuariów w Polsce. Do Niej pielgrzymujemy i Jej się powierzamy, a przez Nią Bogu!
Maryja jest Królową naszych serc, naszych rodzin, jest Królową Polski, jest Królową Aniołów, jest Królową Pokoju i wiele innych tytułów znamy z Litanii Loretańskiej. Najważniejsze jednak jest to iż jednocześnie jest naszą Matką, a jako Królowa obdarza nas swoją Miłością i Opieką!
Dziękujemy Ci Jezu za Maryję Królową!
Św. Maksymilian - zło dobrem zwyciężył!
2016-08-19
Św. Maksymilian zmarł w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Oto opis świadka jego śmierci - warto przeczytać i przemedytować: < Wywiad ze świadkiem śmierci św. Maksymiliana
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
2016-08-15
…powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej”(Breviarium fidei VI, 105). Papież Pius XII wypowiedział to uroczyście w bazylice św. Piotra w dniu 1 listopada 1950 roku.

Dziękujemy Bogu za Maryję, za Jej obecność w Polsce, w życiu każdego z nas, każdej rodziny i społeczności polskiej. Za Jej towarzyszenie nam w codziennych trudnościach i macierzyńską opiekę zwłaszcza wtedy gdy przezywamy chwile dramatyczne i tragiczne. Nie opuściła Maryja swego narodu nigdy! I podczas potopu szwedzkiego i w obronie naszych granic. Była na proporcach i w znakach szkaplerznych wojsk króla Sobieskiego pod Wiedniem. Była z powstańcami walczącymi z zaborcami i przy odzyskiwaniu niepodległości. Maryja Hetmanka Wojska Polskiego wspomagała obrońców Warszawy i Lwowa, była w ciemną noc okupacji hitlerowskiej i z Powstańcami Warszawskimi.
To Ona dała nam tak wielkich pasterzy jak kardynał Hlond i kardynał Wyszyński oraz św. Jana Pawła II. Ona jest z nami od Bałtyku po gór szczyty, Ona króluje w Częstochowie, Kodniu, Gietrzwałdzie, Licheniu i setkach innych sanktuariów w Polsce.
Ona jest nam przewodniczką pewną do Jezusa.
My rodzice powierzamy Jej losy naszych dzieci i mamy niezbitą pewność że je wspomoże!
Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!
Cenna jest w oczach Pana śmierć jego świętych!
2016-08-12
Są osoby, które trudno zastąpić, osoby dające nam siebie w całości. Taką osobą była zmarła 07 sierpnia 2016r. Elżbieta Polakiewicz. Wraz z mężem Leszkiem od samego początku, od ponad dwudziestu lat prowadziła audycje dla Małżonków i Rodziców w Radio Maryja. Elżbieta umiała zachować spokój i pogodę ducha mimo tak wielu cierpień jakie dane było jej w życiu doświadczyć. Jest świadectwem ufności i wytrwałości w modlitwie,do ostatnich dni odmawiała swoją dziesiątkę w Różańcu Rodziców. Odeszła do Pana w pokoju, otoczona modlitwą i rodziną.
Elżbieta była piękną osobą, z wewnętrznym światłem dobroci i miłości.
Módlmy się o niebo dla niej i o ukojenie bólu po stracie najbliższej osoby dla rodziny.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 sierpnia w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Toruniu.
W sierpniu nie piję alkoholu, nie kupuję i nie częstuję! Ofiaruję to wyrzeczenie w intencji osób uzależnionych!
2016-08-05
Sierpień to miesiąc szczególny. W Polsce świętujemy wielkie dzieła dokonywane przez naszych przodków: heroiczną walkę Powstańców Warszawskich, historyczne zwycięstwo nad Sowietami za przyczyną cudownego wsparcia Matki Bożej i ofiarniczą śmierć św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, oraz bezprecedensowy zryw ku wolności i godności człowieka zrealizowany w całej Polsce w ruchu Solidarności.
Z tak wielu powodów przed laty Episkopat Polski zaprosił wszystkich Polaków do dobrowolnej abstynencji w miesiącu sierpniu.
My, rodzice mamy tu szczególne zadania – w intencji naszych dzieci, często o uwolnienie ich od uzależnienia czy też nałogu potrzebny jest nasz post. Nasze zaparcie się siebie i ofiara dobrowolna - dlatego zachęcamy aby KONIECZNIE przyłączyć się do tej sierpniowej krucjaty przeciw uzależnieniom poprzez abstynencję od alkoholu w sierpniu.
Niektóre grzechy zwalczyć można tylko postem i modlitwą!
W specjalnym prezencie dla wszystkich - Różaniec śpiewany
Chwała Bohaterom, dla nas zadanie podnieść i przenieść ten sztandar godności
2016-08-01
Sierpień to miesiąc szczególny. W Polsce świętujemy wielkie dzieła dokonywane przez naszych przodków: heroiczną walkę Powstańców Warszawskich, historyczne zwycięstwo nad Sowietami za przyczyną cudownego wsparcia Matki Bożej i ofiarniczą śmierć św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, oraz bezprecedensowy zryw ku wolności i godności człowieka zrealizowany w całej Polsce w ruchu Solidarności.
Z tak wielu powodów przed laty Episkopat Polski zaprosił wszystkich Polaków do dobrowolnej abstynencji w miesiącu sierpniu.
My, rodzice mamy tu szczególne zadania – w intencji naszych dzieci, często o uwolnienie ich od uzależnienia czy też nałogu potrzebny jest nasz post. Nasze zaparcie się siebie i ofiara dobrowolna - dlatego zachęcamy aby KONIECZNIE przyłączyć się do tej sierpniowej krucjaty przeciw uzależnieniom poprzez abstynencję od alkoholu w sierpniu.
Niektóre grzechy zwalczyć można tylko postem i modlitwą!

W specjalnym prezencie dla wszystkich - Różaniec śpiewany
Już od jutra wprowadzam w czyn słowa papieża Franciszka! W sierpniu nie piję alkoholu, nie kupuję i nie częstuję!
2016-07-31
Pielgrzymka Ojca Św. Franciszka do Polski nie mogła stać się światowym newsem. Nikogo nie zabito, nie zgwałcono, nikt nie napadał na Polaków ani na przybyszów. Nie pojawił się skandal - to o czym miały by pisać media światowe. Ale myśmy doświadczyli czegoś wielkiego!
Myśmy doświadczyli wielkiego dobra i umocnienia wiary, zapału miłości i niezłomnej nadziei. Pielgrzymi z całego świata doświadczyli polskiej gościnności i serdeczności. Wszyscy razem doświadczyliśmy młodego, pięknego Kościoła.
I poznaliśmy z bliska fenomen papieża Franciszka, który głębię wiary przekłada na proste słowa i najprostsze ale ważne zachowania. To wielki i pokorny kapłan, proszący nas o modlitwę, a jednocześnie z mocą świadczący o Jezusie Chrystusie. Na mnie największe wrażenie sprawiła jednak dojrzałość wiary młodych ludzi, a także reakcja pary prezydenckiej z Panamy na wieść że to oni własnie za trzy lata będą gościć młodzież świata. Tak, potrzeba odwagi aby cieszyć się wiarą nawet na stanowisku prezydenta.
A nasze zadanie na sierpień - nie piję alkoholu, nie kupuję i nie częstuję - ofiaruję to w intencji tych którzy nie mogą przestać pić, lub wyjść z jakiegoś innego uzależnienia!
Namiestnik Chrystusa, Następca św. Piotra – papież Franciszek w Polsce dzień Miłosierdzia
2016-07-30
Ojciec Święty nawiedził klasztor Siostry Faustyny i przeszedł do Bazyliki Miłosierdzia, aby wyspowiadać pięć osób. Znak miłości miłosiernej - konfesjonał, miejsce w którym Bóg odmienia nasze życie, dając nam nowe, czyste szaty dla duszy.
Namiestnik Chrystusa, Następca św. Piotra – papież Franciszek w Polsce dzień kolejny
2016-07-29
Proszę, dziękuję, przepraszam - jakby wyjęte z dziecinnej kinder sztuby. Magiczne słowa i zwroty jakich uczyliśmy się w dzieciństwie jako oczywistych zachowań w rodzinie przypomina papież Franciszek z okna papieskiego. I to widać ważne aby w codzienności umieć poprosić, podziękować i zawsze przeprosić, aby nad naszym gniewem nigdy nie zaszło słońce. Abyśmy kładli się spać pojednani, i pogodzeni ze sobą, w harmonii miłości.
A następny dzień to cisza w niemieckim obozie Auschwitz gdzie mordowani byli Polacy, Żydzi i osoby z innych narodów Europy. Modlitwa w celi św. Maksymiliana Kolbe i nawiedzenie szpitala dziecięcego. To ważna lekcja o cierpieniu, która kończy się Drogą Krzyżową, czyli złączeniem z cierpieniem Chrystusa. Na tej Drodze mamy pełnić uczynki Miłosierdzia - pokazane obrazami artystycznymi i przykładami w czasie nabożeństwa. Każdy z nas według sobie danej miary.

Jezu - Ufamy Tobie!
Namiestnik Chrystusa, Następca św. Piotra – papież Franciszek w Polsce
2016-07-27
To czas szczególny, święty i wyjątkowy. Kiedy Namiestnik Chrystusa odwiedza nas osobiście, aby umocnić naszą wiarę, aby spotkać się z młodzieżą i zabrać ze sobą iskrę Bożego Miłosierdzia – dla świata!
Dziś 27 lipca 2016 roku o godzinie 16 tej przybył do Polski Papież Franciszek, przygotujmy na jego spotkanie nasze serca i rodziny, nasze domy i miejscowości. Niech zawisną flagi Polski i Papieska, aby pokazać że jesteśmy razem i solidarni.
Pokazać że w Polsce jest miejsce dla normalności i wiary, że jesteśmy otwarci i gościnni.
Módlmy się w intencji Ojca świętego Franciszka i o błogosławione owoce Jego pielgrzymowania do Polski.
Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami i za wszystkimi pielgrzymami,
Święty Józefie – módl się za nami i za wszystkimi pielgrzymami,
Święty Michale Archaniele – módl się za nami i za wszystkimi pielgrzymami,
Święty Janie Pawle II – módl się za nami i za wszystkimi pielgrzymami,
Święci Patronowie Polski – módlcie się za nami i za wszystkimi pielgrzymami.

< Błogosławieni miłosierni, albowiem oni Miłosierdzia dostąpią
Już dziś oficjalne otwarcie ŚDM'2016
2016-07-26
Centralnym wydarzeniem dnia 26 lipca będzie Msza św. otwarcia ŚDM, która rozpocznie się na krakowskich Błoniach o godz. 17.30. Przewodniczył jej będzie kard. Stanisław Dziwisz. Tuż po niej rozpocznie się koncert zespołów muzyki chrześcijańskiej.
Ale takich koncertów i wydarzeń będzie cała masa w Krakowie, czy to w miejscach powszechnie dostępnych czy też w różnego rodzaju instytucjach i kościołach.
Tu widać prawdziwie bogactwo Kościoła, widać energię i chęć dzielenia się wiarą.
A my wspieramy to naszą ufną i gorącą modlitwą!
Modlimy się o dobre, błogosławione owoce tego czasu. Dla każdego uczestnika, dla Polski, świata i dla całego Kościoła.
Zwłaszcza teraz kiedy widać wzmożenie działania zła, kiedy giną niewinni ludzie i zabijani są chrześcijanie!
Jak widać to czas na umocnienie w wierze i przygotowanie na próbę w zlaicyzowanym świecie.
Królowo Polski - módl się za nami!
Patronowie dnia dzisiejszego św. Anno i św. Joachimie - módlcie się za nami!
Młodzi nadzieją Kościoła, młodzi budzą ducha niezwyciężonego – przyjmujemy ich z otwartymi sercami w Polsce!
2016-07-24
To jest jak wiosenny deszcz, jak potok przybierający na sile – obecność setek tysięcy młodych Katolików w Polsce - w całej Polsce. Spotkać ich można od Bałtyku, po gór szczyty! Pomagają przezwyciężać schematy, chcą czerpać z naszej duchowej skarbnicy i dzielą się świadectwem swojej wiary!
Wczoraj mieliśmy okazję przywitać grupę pielgrzymów z wielu krajów w naszym domu i właśnie takie refleksje przychodzą mi do głowy w związku z ich obecnością! Kilkunastu młodych Katolików z Meksyku, Kolumbii, Hiszpanii, Anglii, Paragwaju i z Polski raduje się swoją obecnością i dzielą się radością spotykania z polską kulturą.
I chcą się nauczyć polskich pieśni religijnych i sami chcą odmówić różaniec w tak wielu intencjach przywiezionych z całego świata, a różaniec rozbrzmiewa wieloma językami.
Niech ten czas będzie owocny dla każdego z nas. Niech to będzie też czas obdarowania wszystkich pielgrzymów skarbem wiary Polaków.
Królowo Polski – módl się za nami i za wszystkimi pielgrzymami,
Świeci Patronowie Polski – módlcie się za nami i za wszystkimi pielgrzymami.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni Miłosierdzia dostąpią – Are You ready?
2016-07-19
Ten tydzień już namacalnie rozpoczyna Światowe Dni Młodzieży. Wiele grup przyjeżdża lub przyjechało do Polski, do różnych diecezji i parafii. Gościmy ich w naszych domach i miejscowościach fizycznie, pokazujemy to co dobre i piękne. Ale przede wszystkim gościmy ich duchowo i przyjmujemy to obdarowanie jakim są dla nas od Boga.
Modlimy się codziennie o błogosławione owoce tego czasu – dla każdej zaangażowanej osoby, dla wszystkich pielgrzymów i uczestników oraz dla Polski i dla całego świata, dla całego Kościoła powszechnego.
Okaż nam Panie Miłosierdzie Swoje - według litości Serca Jezusowego!

Dzielmy się również świadectwem modlitwy rodziców w intencji dzieci – świadectwem Różańca Rodziców z tym którzy do nas przybywają! W zakładce - > Do pobrania znajdują się informacje w językach Angielskim, Niemieckim i Francuskim.
Nowenna do MB Szkaplerznej dzień dziewiąty - 15 lipca, W Karmelu wielkie święto jutro!
2016-07-15
>Matko Kościoła!... Daj nam odradzać się wciąż całym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmartwychwstaniu Twego Syna< - Jan Paweł II

Maryjo, Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wiemy, że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich. Spraw, abyśmy zawsze byli wierni Tobie. Opiekuj się naszymi sercami, oczyść je z wszelkich brudów grzechowych, przystrój je w wonne kwiaty cnót. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze, aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas, widząc Jezusa w naszych sercach. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami, daj nam pociechę oglądania Twego świętego Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia.
Matko Szkaplerza świętego! Przyobiecałaś, że nie będzie potępiony ten, kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz. Przypominaj nam nieustannie o tym, abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwały. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

MODLITWA do MATKI BOŻEJ SZKAPERZNEJ
(na zakończenie nowenny)
Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza świętego i Matko nasza! Nieustannie przywołujesz nas do Siebie.
Pani i Królowo nasza!
Jak niegdyś przez dar Szkaplerza świętego ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku, a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki, tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odchodzącej od Boga jako znak pojednania i ratunku dla świata.
Bądź ocaleniem dla całej ziemi, Kościoła i naszego narodu. Odnów znaki i powtórz cuda! Otrzyj łzy cierpiącym, ochraniaj niewinność dzieci, broń wiary świętej w sercach młodzieży; rodzinom naszym uproś pokój i miłość wzajemną, i ducha ofiary!
Naszej całej Ojczyźnie, którą tak bardzo umiłowałaś, błogosław od tronu Twej łaski. Niech będzie pociechą dla Twego Serca!
Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców naszych, byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności. Amen.

Tak wielu rodziców i liczne róże rodziców są wśród czcicieli MB Szkaplerznej, tej która osłania nas swoim płaszczem. Jeśli jeszcze nie przyjąłeś / łaś Szkaplerza świętego - to jutro jest wielka i piękna okazja aby uroczyście to uczynić. Trzeba odnaleźć kościół karmelitański i poprosić o przyjęcie do bractwa Szkaplerza świętego - przyjąć szkaplerz - czyli szatę Matki Bożej i dołączyć do rodziny karmelitańskiej.
Nowenna do MB Szkaplerznej dzień ósmy - 14 lipca
2016-07-14
>Po Bogu w Trójcy Jedynym, nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego. Gdy wiec szukamy w naszych myślach modlitewnych, z kim mielibyśmy rozmawiać, komu mielibyśmy się zwierzyć, z kim naszą samotność dzielić, to chyba z Nią<.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Ozdobo Karmelu i Matko nasza! Dając nam tę szlachetną odznakę Twojej miłości — Szkaplerz święty, nie tylko chciałaś widzieć w nas swoje sługi, ale zapragnęłaś jeszcze przybrać nas za swoje córki i za swoich synów i raczyłaś nas tak nazwać. Błagamy Cię, wyjednaj nam u Jezusa tę łaskę, abyśmy nigdy nie byli dla Ciebie powodem smutku, ale Twoją radością i Twoją chwałą!
Chcemy też być dobrymi Twymi braćmi, jak tego sobie życzyłaś. Dzięki pomocy takiej Matki, która wszystko rozumie — wyzwolimy się ze wszystkiego, co nas od Ciebie oddala, co nie podoba się Chrystusowi Panu. >Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas<. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
Nowenna do MB Szkaplerznej dzień siódmy - 13 lipca
2016-07-13
>Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemie, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi<.
Stefan kard. Wyszyński,
Maryjo, Strażniczko Karmelu i Matko! Tyś nas zapewniła, że święta Twa suknia, jeżeli ją godnie nosimy, będzie nam puklerzem i tarczą przeciwko pociskom nieprzyjacielskim i że uchroni nas od wszelkiego zła. Prosimy Cię gorąco: niech nas zachowa Twoja potężna obrona nie tylko od niebezpieczeństw ciała, ale przede wszystkim od niebezpieczeństw duszy i wiecznego potępienia. Spraw za swoją przemożną przyczyną, abyśmy nie popełnili takiej winy, przez którą moglibyśmy być odrzuceni przez Boga.
Kornie upadając przed Tobą, ufamy, że nie będzie takiego bólu, którego byś nie ukoiła, nie będzie takiej zasadzki, której byś nie oddaliła, bo jesteś najbardziej kochającą Matką. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Maryjo, Wspomożenie wiernych, Ucieczko grzeszników, Módl się za nami!
Nowenna do MB Szkaplerznej dzień szósty - 12 lipca
2016-07-12
>Bóg nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Maryi<.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Królowo Karmelu i Matko nasza, która swego wiernego sługę Szymona zaszczyciłaś świętym Szkaplerzem — znakiem zbawienia i synostwa Twego, przyobiecując niezliczone zdroje łask i błogosławieństw Bożych tym wszystkim, którzy będą pobożnie tę szatę nosić i należycie wypełniać obowiązki swego powołania, a naśladując Twoje święte cnoty, będą się stawali wiernymi Twoimi sługami, spraw, abyśmy przez wierność podjętym zadaniom, korzystali w życiu i po śmierci z Twoich obietnic, a przez to zostali dopuszczeni do chwały wiecznej.
Spraw, Królowo Szkaplerza świętego, aby nosząc Twój Szkaplerz, dusze nasze upodabniały się coraz bardziej do Ciebie, a przez Ciebie do Chrystusa, i aby wzrastała w nas ufność, że Ty każdej naszej potrzebie zaradzisz i osłonisz przed burzami życia. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
Nowenna do MB Szkaplerznej dzień piąty - 11 lipca
2016-07-11
>Jak bardzo postać Maryi promieniuje światu właśnie dziś, gdy tylu mądrych i roztropnych ludzi żenuje się mówić o ubożuchnym Dziewczęciu, które Bóg wypatrzył sobie w Nazarecie i uczynił Matką Syna Swego<.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Twierdzo Karmelu, która pośród ataków nieprzyjacielskich osłaniałaś tarczą swej opieki zakon karmelitański i ocaliłaś go od upadku, prosimy Cię pokornie, o Pani i Orędowniczko nasza, broń nas od nieprzyjaciół duszy i ciała: abyśmy służyli Bogu w pokoju i bezpieczeństwie na większą Jego cześć i na chwałę Twoją.
Królowo Karmelu! Przychodzimy do Ciebie i składamy w Twoje Matczyne dłonie nasze przyszłe losy, losy Kościoła i naszej Ojczyzny. Ulżyj nam w dźwiganiu krzyża, który nosimy, i ukaż blask zwycięstwa prawdy, dobra, piękna i pokoju. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
Nowenna do MB Szkaplerznej dzień drugi - 8 lipca
2016-07-09
>Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa, Ona jest po to, aby do Niego prowadzić<.
Sł. Boży Stefan Kard. Wyszyński
Maryjo, Gwiazdo Karmelu i Matko nasza, która pałając szczególną. miłością. ku dzieciom odzianym Szkaplerzem św., nawiedzasz ich dusze, pocieszasz je słowem i przykładem, uproś nam, o Królowo nasza, aby Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, swą Boską światłością rozproszył ciemności naszego umysłu; abyśmy poznali wartość Jego miłości ku nam zwróconej i serdecznie Go miłowali, abyśmy zrozumieli doniosłość naszych obowiązków i sumiennie je wypełniali, abyśmy wszystkie myśli, słowa i czyny kierowali ku większej chwale Bożej i zbudowaniu naszych bliźnich. Padając przed Twoim tronem powierzamy Ci wszystko, co nas dręczy, niepokoi i boli. Ufamy, że przyjmiesz to jak Matka i dasz naszym duszom i sercom niezmącony pokój! Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Krew Chrystusa - zapłata naszego zbawienia!
2016-07-05
Zgodnie z tradycją Kościoła, miesiąc lipiec to czas poświęcony szczególnej czci Najdroższej Krwi Chrystusa. Pierwsze wzmianki o czczeniu Krwi znajdziemy we wczesnochrześcijańskich hymnach i dziełach Ojców Kościoła.
Kult Przenajdroższej Krwi związany jest z tajemnicą Krzyża i Eucharystii i kult relikwii Krwi Chrystusa opiera się na dwóch ich -odnalezieniach-, które miały miejsce w 804r i 1048r. Pierwsze zostało odnotowane w „Annałach Królewskich Franków”, a drugie opisane w dwóch źródłach: „O odnalezieniach Krwi Pańskiej” i w „Kronikach” szwedzkiego mnicha Hermana di Reichenau. Na podstawie tych źródeł znana jest historia rzymskiego żołnierza Longina, który na Golgocie przebił włócznią bok Jezusa. Po nawróceniu Longin przywiózł do Mantui ziemię z Kalwarii zbroczoną Krwią Chrystusa oraz gąbkę, którą pojono konającego Jezusa. W 1053 r. papież Leon IX przybył do Mantui, oddał cześć relikwii i potwierdził jej autentyczność.
Ogromny wpływ na rozwój czci Krwi Jezusa miały cuda Eucharystyczne np. w Lanciano i Orvieto (Włochy).
Powrót kultu Krwi Chrystusa (po kryzysie w epoce odrodzenia) nastąpił w epoce napoleońskiej, kiedy ataki na Kościół były wzmożone. W 1808 r. w bazylice San Nicola in Carcere w Rzymie, gdzie znajdowały się relikwie Krwi Chrystusa powstało Bractwo Przenajdroższej Krwi. Jego założyciel, ks. Franciszek Albertini, pragnął przez „Koronkę Przenajdroższej Krwi” mobilizować ludzi do walki z ówczesnymi problemami – bezrobociem, demoralizacją czy alkoholizmem. Apostołem Krwi Chrystusa był w XIX stuleciu także rzymski kapłan św. Kasper del Bufalo założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Obecnie w Częstochowie pod opieką Misjonarzy znajduje się jedyne w Polsce sanktuarium Przenajdroższej Krwi, gdzie od 1998 r. czczone są relikwie Krwi Chrystusa z Mantui – dar Sióstr Przenajdroższej Krwi z Schellenbergu z Księstwa Lichtenstein.

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas!
Jak szczęśliwa Polska cała – w niej Maryi kwitnie chwała!
2016-07-02
Maryja – Królowa Polski, zaprasza do swoich sanktuariów w wielu miejscach naszego kraju.

Dziś 2 lipca aż w czterech ważnych miejscach są uroczystości w sanktuariach . A kolejne dni wakacji to kolejne wielkie i piękne przeżycia!


Pierwsze miejsce, tak bardzo bliskie mi osobiście i bardzo ważne dla mężczyzn! To Kodeń i cudowny obraz Matki Bożej Kodeńskiej, uprowadzony z Rzymu w XVI wieku i od tej pory obecny na Podlasiu! Dla caratu był tak niebezpieczny że został aresztowany i zesłany do Częstochowy na ponad 50 lat. Dzieje obrazu Kodeńskiego i historia łask udzielanych poprzez Maryję w Kodniu to cudowna historia. Jej początku opisała Zofia Kossak w książce Błogosławiona wina, która polecamy każdemu. To piękna opowieść o wierze i nawracaniu, o wielkości Polski – sięgająca korzeni chrześcijaństwa europejskiego. W podpisie obrazu występuje tytuł Matka Boża Gregoriańska, de GVADELUPE.

W Sanktuarium Kodeńskim czczona jest jak Matka jedności, jedności i pojednania których tak bardzo nam potrzeba i w naszych rodzinach i w Polsce, i w świecie.

W Kościerzynie na Pomorzu pielgrzymów zaprasza Maryja Królowa Rodzin – jakże nam bliska.

W Tuchowie trwa Wielki Odpust Tuchowski od 1 lipca do 10 lipca – a 2 lipca jest święto MB Tuchowskiej. Matka Boża Tuchowska trzyma w prawej ręce różę, symbolizującą czystość. Przez ten atrybut łączy się z tradycją różańcową. Wszak słowo różaniec pochodzi właśnie od róży. Odmawianie różańca porównywano do ofiarowania Matce Bożej róż.

Maryja w Licheniu czeka na rzesze pielgrzymów codziennie i codziennie zaprasza!. A właśnie dziś jest jej uroczystość patronalna w Licheniu. To Matka polskich losów i pragnień, Matka walki o wielką Polskę, Polskę ducha i miłości, solidarności i Miłosierdzia, o Polskę katolicką.


Maryjo Królowo Polski - módl się za nami.
Dzień Ojca - naszym ojcom dziękujemy za ich życie i za wszystko!
2016-06-23
A tego dnia możemy - i chyba powinniśmy podziękować Ojcu Naszemu, który jest w niebie!
Dziękujemy Ci za nasze życia Ojcze i za świat jaki nam dałeś, w którym możemy doświadczać Twojej Miłości.
Dziękujemy Ci za naszych bliskich i za każdą chwilę szczęścia i każde dobro jakim nas obdarzasz, Ojcze!
Dziękujemy Ci za opiekę i pomoc kiedy nam trudno, za pocieszenie i otuchę gdy nam smutno.
Dziękujemy za naszych ziemskich ojców!
Dla Życia - Marsz w Gdańsku
2016-06-21
Ulicami Gdańska przeszedł w niedzielę 19 tego czerwca Archidiecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny. „Życie jest cenne i piękne, rodzina jest piękna”. Tak jak w całej Polsce, w setkach mniejszych i większych miast!

Potrzebujemy obrony życia, obrony Rodzin w których to życie bierze początek. Potrzebna jest nasza aktywność bo dzisiejszy czas nie będzie trwał zawsze, a nawet dziś nie wszyscy rozumieją jak wielką wartością jest normalna, spokojnie i dobrze żyjąca rodzina. Rodzina w której czymś zupełnie normalnym jest czwórka dzieci, w której mama może poświęcić swój czas wychowaniu tych dzieci, a tato jest w stanie zapewnić im godne życie!
Św. Antoni, niebieski obywatel od znajdowania! Boga w swoim życiu!
2016-06-13
Ta wielka postać Kościoła, pokorny portugalski mnich, znany ze swej obecności w Padwie i z żarliwości w głoszeniu Ewangelii jest nieustannie żywym świadectwem działania Boga w świecie.
Ileż to drobnych i większych rzeczy udało się nam odnaleźć prosząc o pomoc św. Antoniego, ileż ważnych i dobrych decyzji podjąć! Ileż ważnych spraw rozwiązać zgodnie z wolą Bożą.
Św. Antoni znany był z kazań, które trafiały wprost do serca, a gdy ludzie nie chcieli go słuchać mówił do ryb w morzu i te całymi ławicami podpływały pod brzeg. Widzący ten wielki znak ludzie nawrócili się i przyjęli ze skruszonym sercem słowa Boga przeznaczone dla nich.
Święty Antoni ma w każdym niemal kościele swoją figurę i skarbonę. To święty interesowny, nie dla siebie wszakże ale dla ubogich, których jest niezmordowanym opiekunem. Zbiera jałmużnę i obdarowuje nią potrzebujących, a ze skarbca Bożego Miłosierdzia uprasza łaski dla każdego.
W dniu 13 czerwca obchodzimy wspomnienie liturgiczne tego Świętego Franciszkanina – dziękujmy mu za wszelkie łaski i prośmy o jego wstawiennictwo!
Serce Jezusa - wszelkiej chwały i czci najgodniejsze - zmiłuj się nad nami!
2016-06-03
W całym miesiącu czerwcu zwracamy się szczególnie ku Sercu Jezusa, ku całej głębi, pełni i tajemnicy Boga.

Zranione na Krzyżu, wydało z siebie Krew i Wodę dla każdego z nas.
W Nim właśnie mogą w pokoju spocząć nasze małe serca.
I z taką szczerą ufnością powierzajmy Sercu Jezusowemu nasze sprawy, duże i małe, nasze małżeństwa, rodziny i dzieci.

W litanii słyszymy m. innymi takie piękne wezwania:
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.


Jezu, Cichy i Pokornego Serca - uczyń serca nasze według Serca Twego!

Litania do Serca Jezusowego - śpiewana
Na 04 czerwca - Zaproszenie do Sanktuarium Góry św. Anny na IV regionalną Pielgrzymkę Różańca Rodziców
2016-06-02
Tegoroczna pielgrzymka regionalna Różańca Rodziców na Górę św. Anny odbędzie się w dniu 4 czerwca. Rodzice z rejonu Sanktuarium Góry św. Anny potrafili się zorganizować i w porozumieniu z Proboszczem już czwarty raz zapraszają wszystkich do wspólnej modlitwy, dziękczynienia, próśb w swoich intencjach oraz dzielenia się świadectwami owoców modlitwy i radosnego świętowania.
Na tej pielgrzymce będzie również gościł Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. Przemysław Drąg.
Spotkanie rozpoczyna się od godziny 14.00 rejestracją grup (Plac Rajski).
14.30 okazja do spowiedzi świętej.
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia w Bazylice św. Anny
15.15 Msza św. w Bazylice św. Anny w intencjach pielgrzymów

Po Mszy świętej odbędzie się radosne, rodzinne świętowanie w namiocie przed Domem Pielgrzyma.
A w tym m.innymi od godz. 17.00 rozpocznie się Koncert Baśniowej Kapeli,
W trakcie również świadectwa i prezentacja grup pielgrzymkowych.
W namiocie będzie ciasto - można przywieźć dla swoich najbliższych lub też zakupić na miejscu.
Z radością przekazujemy to zaproszenie od Ojca Ambrożego oraz Krysi i Piotra rodziny Deko - dla wszystkich rodzin i rodziców zaangażowanych w Różańcu Rodziców z rejonu Polski Południowej, ze Śląska i okolic. Zapraszają „byśmy spotkali się w miłym gronie i zbudowali się wzajemnie swoją obecnością i rozmową. A przede wszystkim byśmy wspólnie podziękowali Matce Bożej za otrzymane łaski uczestnicząc we Mszy Św.”
Zapraszamy ! Szczegółowo można zasięgnąć informację pod adresem : rozaniecrodzicowanna@gmail.com
Dzień dziecka – okazja do obdarowania dzieci najpiękniejszym darem - modlitwą!
2016-06-01
Od niemal 15 lat obdarowujemy nasze dzieci modlitwą w Różach Rodziców modlących się na sposób żywego różańca za swoje dzieci! Zaczynało się od jednej róży, piętnastu rodziców zatroskanych o rozwój swoich dzieci i ich bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelakim złem.
A Bóg pobłogosławił tej modlitwie i rozszerzał to dzieło przez te kilkanaście lat, obdarował nas wieloma łaskami w naszych rodzinach i dla naszych dzieci. Jesteśmy też obdarowani naszą Patronką Maryją, Matką Bożą Oliwską, Jej wstawiennictwem i wstawiennictwem setek świętych patronów dla tysięcy naszych róż. Jesteśmy obdarowani wspólnotą modlitwy, a często i wsparcia oraz formacji ze strony naszych kapłanów i pasterzy, ale również ze strony Wydawnictwa Sióstr Loretanek z Rembertowa.
Ostatnio jesteśmy obdarowani wsparciem miesięcznika > TAK Rodzinie < , który publikuje wiele materiałów wspomagających nas rodziców w zadaniach wychowania i formacji naszych dzieci i ich ochrony przed zagrożeniami.
Jest za co dziękować i wiemy że wiele róż a także wielu rodziców właśnie 1 czerwca modli się na Eucharystii dziękując Bogu i prosząc o dalszą opiekę.
Niech ten miesiąc poświęcony Sercu Jezusowemu będzie czasem szczególnych łask, podziękowania i modlitwy za dzieci!
Dar Maryi i Sióstr Loretanek dla Różańca Rodziców - miesięcznik TAK Rodzinie!
2016-05-21
Z radością przekazuję również informację, o nowej inicjatywie jaka zrodziła się po VIII pielgrzymce Rodziny Loretańskiej i czytelników miesięcznika Różaniec w dniu Zesłania Ducha Świętego . Wielokrotnie pisałem tu o formacji duchowej za pośrednictwem miesięcznika Różaniec, oraz o miesięczniku Tak Rodzinie, wydawanym przez Siostry Loretanki.


Po dłuższym czasie czytania tego miesięcznika i zastanowieniu się, po pielgrzymce i w dniu Zesłania Ducha Świętego przyszła refleksja, że miesięcznik Tak Rodzinie jest jakby wprost dedykowany zadaniom formacyjnym dla rodziców. Jest to świetnie redagowane i przygotowane dla nas – rodziców pismo wspierające rzetelną wiedzą i artykułami nasze zadania rodzicielskie. Poprosiliśmy więc, aby miesięcznik Tak Rodzinie stał się naszym pismem formacyjnym Różańca Rodziców - tak jak Różaniec jest pismem formacyjnym dla Żywego Różańca. I na naszą prośbę Siostra Dyrektor Wydawnictwa zgodziła się wstępnie, mamy nadzieję już na stałe na takie właśnie wsparcie naszej modlitwy różańcowej rodziców.


Zatem zachęcamy, aby już od miesiąca czerwca nabywać i propagować ten miesięcznik, aby wykupić prenumeraty. Ten pomysł i możliwość odbieramy jako kolejny dar Maryi dla nas rodziców – specjalny dar w Jej miesiącu. Nabywajmy, a najlepiej prenumerujmy to pismo dla siebie i dla swoich róż, postarajmy się aby było obecne również dla wszystkich rodziców, a zwłaszcza dla członków Różańca Rodziców w naszych parafiach, aby zamówić jakąś ilość i na stałe co miesiąc rozprowadzać je w swoich parafiach!
Niech nasze działania dla szerzenia Różańca Rodziców realizują się również poprzez wskazanie dobrych materiałów formacyjnych - w miesięczniku Tak Rodzinie!


Miesięcznik Tak Rodzinie i jego prenumeratę można zamówić:
przez Internet na stronie www.sklep.loretanki.pl lub przez e-mail: sklep@loretanki.pl
telefonicznie: (22) 673 58 39; (22) 673 46 93
lub:
u listonosza albo na poczcie (od 1 grudnia)
Pielgrzymka do Loretto - dziękowaliśmy i prosiliśmy!
2016-05-16
W sobotę 14 maja pod hasłem, Z Maryją uwielbiam Miłosierdzie Boże, odbyła się ogólnopolska pielgrzymka czytelników miesięcznika Różaniec i Rodziny Loretańskiej do Loretto koło Wyszkowa. Przyjechało kilkadziesiąt grup, autokarów z okolic bliższych i dalszych, ale również pielgrzymi indywidualni. Tegoroczna pielgrzymka naznaczona była potrójnymi rocznicami i okazjami. Pierwsze to Rok Miłosierdzia, drugie to 1050 rocznica Chrztu Polski, a trzecia to 150 rocznica narodzin bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela sanktuarium i zakonu Loretańskiego.
To sobotnie świętowanie w gronie Rodziny Loretańskiej rozpoczęliśmy Godzinkami do NMP a następnie wystąpieniami i konferencjami. Wielkie wrażenie wywarł na pielgrzymach przemawiający w mocy Ducha Świętego, w przededniu Święta Zesłania Misjonarz diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Robert Wielądek. To Duch Święty pobudza i umacnia, uświęca i jest nam NIEZBĘDNY do życia duchowego! Wystąpienie zakończone modlitwą o działanie Ducha Świętego bardzo umocniło nas i rozpaliło serca.
Ważne dwa wystąpienia to Senator RP Czesław Ryszka, który nawiązując do spuścizny i dokonań oraz myśli bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego nt. walki duchowej prowadzonej w mediach pokazał współczesne zagrożenia i potrzebę naszej aktywności w tym miejscu. W drugim ciekawą inicjatywę Wydawnictwa Rafael, nakręcenia fabularyzowanego filmu dokumentalnego o Różańcu, a ściślej o zwycięstwach różańcowych przedstawił p. Marcin Węc z Krakowa.
Różaniec w części Radosnej z rozważaniami poprowadził ks. Kamil Falkowski z młodymi przygotowującymi się do ŚDM – co przypomniało nam o potrzebie wspierania tego wydarzenia i potrzebie stałej modlitwy i wsparcia duchowego młodzieży.
Msza św. Koncelebrowana, której przewodniczył ks. Biskup senior Kazimierz Romaniuk, była centralnym punktem spotkania. W wygłoszonej homilii ks. Biskup wspaniale zarysował potrzebę ufnej wiary w moc Boga działającą w każdym z nas, zwykłym człowieku. Kimże było owych dwunastu Apostołów z odległej prowincji wobec przepychu i mocy Imperium Rzymskiego, wobec uczonych retorów z Grecji i całej Synagogi Żydowskiej. A jednak to Oni ożywieni Duchem Bożym, mieli moc zmieniania słowem rzeczywistości i świadczenia o Prawdzie Zbawienia. Duch Święty nadał ich działaniom moc, a im samym odwagę i mądrość. Te wszystkie dary są i dla każdego z nas! Wystarczy poprosić i otworzyć swoje serce.
Ważne wystąpienie redaktora naczelnego miesięcznika Różaniec, ks. Szymona Muchy wskazywało na wielką odpowiedzialność Polski i oczekiwania Europy wobec nas, Naszym zadaniem jest ustrzec skarbu wiary, rozwinąć go i przekazać kolejnym pokoleniom, ale też wspierać Europę w jej powracaniu do Boga.
Pięknym i bardzo barwnym akcentem spotkania, który spotkał się z ogromnie życzliwym przyjęciem, był Zespół Sobótka z Czarnolasu grający radosną i bliską nam muzykę religijną i ludową.
Zakończenie spotkania to odmówiona w wielkim skupieniu i z żarliwością Koronka do Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymi odjeżdżali z Loretto podniesieni na duchu, radośni, wciąż żyjący atmosferą spotkania!
I my tam również byliśmy, aby doświadczyć tej matczynej troskliwości i miłości ze strony Maryi, powierzyć swoje sprawy, modlić się w wielu intencjach i dziękować za łaski otrzymywane tak obficie za pośrednictwem Różańca Rodziców. Spotkaliśmy rodziców z wielu stron i mieliśmy też okazję pocieszyć się wspólną modlitwą, rozmowami i spotkaniem.
Już dziś zapraszamy wszystkich za rok!


Pielgrzymka Oliwska 348 raz powróciła do Katedry!
2016-05-09
Przy dźwiękach orkiestry, z pieśniami i wielkim entuzjazmem po raz kolejny Pielgrzymka Oliwska prowadzona przez Feretron MB Oliwskiej powróciła w niedzielę 8 maja do Katedry Oliwskiej.
Tegoroczne wyjście do Wejherowa było zupełnie inne niż każdego roku, bo to był dzień pogrzebu naszego metropolity Arcybiskupa T. Gocłowskiego.
Ale historii i tradycji zmieniać nie wolno, pielgrzymowanie od setek lat jest świadectwem żywej wiary i tka samo było w tym roku.
Pielgrzymi po kilku dniach wysiłku i wzbogacenia duchowego z wielką energią - witani przez Proboszcza i parafian wrócili do domu, razem z MB Oliwską. Czymś wspaniałym jest właśnie ta energia i nadzieja, optymizm i radość wprost bijące od Pielgrzymów.
A na zakończenie, jeszcze przed uroczyście odśpiewanym Apelem Jasnogórskim i końcowym Błogosławieństwem coś co spotkać można tylko na Kaszubach, na Pomorzu – czyli tańczący a właściwie kłaniający się na powitanie Katedry Feretron MB Oliwskiej.
Dziękujemy Ci Matko za wszystkie łaski jakimi Bóg przez Ciebie nas obdarza!
Pierwszy Metropolita Gdański, nasz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski w swej ostatniej drodze - do Domu Ojca!
2016-05-05
Zmarły w niedzielę pasterz Archidiecezji Gdańskiej, był dla nas jak ojciec. Potrafił w prostych słowach zawierać wielkie myśli, które zawsze kierowały ku Bogu.
To on sam, własną ręką korygował ostateczne brzmienie Aktu Zawierzenia naszych dzieci, którym rozpoczynamy modlitwę w Różańcu rodziców. Poprawiał i uściślał ten tekst w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy wydawaliśmy w druku obrazki z wizerunkiem MB Oliwskiej. Dlatego Kościół jest nam tak bliski, bo pasterze Kościoła z troską pochylają się nad sprawami naszych rodzin i to nad sprawami najważniejszymi. Dziękujemy Bogu za takiego pasterza!
Oprócz wszystkich wielkich przymiotów, o których będą mówić i pisać inni, był nam przyjacielem i troskliwym pasterzem. A teraz niejako symbolicznie w swoją ostatnią drogę wyruszy, tak jak 348 pielgrzymka Oliwska, która w dzień jego pogrzebu rozpocznie pielgrzymowanie do Wejherowa, w piątek 6 tego maja.
Dla Biskupa Tadeusza, naszego Biskupa i ojca diecezji ta droga kończy się w Domu Ojca, Boże przyjmij go do swojej Światłości! Dziękujemy za jego posługę, za wszystkie prace i prosimy o łaskę Nieba dla niego!

Na twarzach i w postawie osób nawiedzających Archikatedrę Gdańską w Oliwie, w ich modlitwie i często ukradkiem ocieranych łzach widać jak bardzo Ksiądz Arcybiskup Tadeusz był Kochany. Jak wiele dla nas wszystkich w Gdańsku, na Pomorzu i w Polsce zrobił!
On po prostu był dla nas! I swoją osobą, nawet teraz po śmierci pokazuje jak ważny jest Bóg w sercach Polaków i jak bliski i ważny dla nas Polaków jest Kościół i jego pasterze!
Niech Bóg będzie uwielbiony w całym dobru jakiego przez księdza Arcybiskupa Tadeusza mogliśmy doznawać!
Witaj Majowa Jutrzenko! Nasi przodkowie wiedzieli skąd idzie moc i dobro! Królowo Polski przyrzekamy!
2016-05-03
W imię Boga w Trójcy świętej Jedynego.
Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski,
mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski
i czernichowski, wraz z stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski
reprezentującymi (...)dla dobra powszechnego, dla
ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha
niniejszą Konstytucyję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy,
dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną swoją wolą nie uznał potrzeby
odmienienia w niej jakiego artykułu.

Tak w imię Boże nasi pradziadowie rozpoczynali Konstytucję III maja. Świadomość Boga, w polskiej tradycji i w Wyznaniu Rzymsko katolickim, oraz świadomość Jego obecności w życiu narodu w naturalny sposób widoczna jest w całej Konstytucji i to już od początku.

Boże dziękujemy Ci za tamtych Polaków i prosimy o wielkość dla nas współczesnych, abyśmy umieli to dziedzictwo obejmować, rozwijać i w przyszłe pokolenia przenosić!
Razem z całym Kościołem Polski, z biskupami i wszystkimi wiernymi, w 1050 rocznicę Chrztu Polski - Królowo Polski - przyrzekamy!
Bronimy życia modlitwą i działaniem!
2016-04-28
Dotarł do nas apel ze strony ORDO IURIS o wspieranie Obrony Życia i pomoc przy zbieraniu podpisów - publikuję poniżej
>>
W całej Polsce rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, która powstrzymuje aborcję i gwarantuje każdemu dziecku na prenatalnym okresie rozwoju, prawną ochronę życia, równą z tą przysługującą dzieciom już narodzonym. Nieodłączną częścią projektu jest zobowiązanie państwa do udzielenia adekwatnej pomocy rodzinom, w których wychowują się dzieci dotychczas objęte aborcyjnym prawem.

Chcemy, aby już w najbliższych miesiącach spełniła się obietnica równej ochrony życia każdego dziecka, zawarta w treści Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o prawach dziecka oraz wynikająca z zasad konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej.
To nasze wspólne dzieło i wspólne zadanie.

Musimy zebrać przynajmniej 100 000 podpisów, aby projekt trafił pod obrady Sejmu.

Wiemy, że projekt spotykał się po raz pierwszy z przychylnością polityków. Szerokie poparcie dla inicjatywy obywatelskiej musi dodać im odwagi do jednoznacznego opowiedzenia się za pełną realizacją konstytucyjnej zasady prawnej ochrony życia. Liczba zebranych podpisów będzie miała ogromne znaczenie dla przezwyciężenia potężnego aborcyjnego lobby, które agresywnie walczy o przetrwanie.

Już dzisiaj wiemy, że nasza wspólna inicjatywa ma wielkie poparcie społeczne i licznych zwolenników. Każdy z nas musi w pełni zmobilizować siły, aby projekt chroniący najsłabszych spośród nas, stał się obowiązującym prawem.

Wypełnione formularze proszę odesłać pocztą do końca czerwca na adres: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”, ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa.

Więcej na temat naszej inicjatywy może Pan przeczytać na stronie internetowej Komitetu „Stop Aborcji”: www.wybierajzycie.pl oraz na stronie internetowej Ordo Iuris
Episkopat polski zatwierdzili treść i tytuł Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
2016-04-25
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i PanaNieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
POLONIA SEMPER FIDELIS - Rocznica Chrztu Polski - Bogu niech będą dzięki za ten dar!
2016-04-14
1050 lat temu nasi prapradziadowie oddali swe życie i życie przyszłych pokoleń Polaków pod opiekę Boga w Trójcy Jedynego w akcie Chrztu. Najpierw władza wraz ze swoim dworem, a następnie z latami cały kraj i cały naród. Od tej pory liczymy polską państwowość i od tego czasu rozpoznajemy ducha polskości ZAWSZE WIERNEJ BOGU. To dzięki wierze i dzięki przywiązaniu do Kościoła Polska i Polacy obronili swoją tożsamość przez ponad tysiąc lat zmagając się z wichrami dziejów. I w naszych najnowszych dziejach, a zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach rozpoznajemy rękę Boga i wstawiennictwo Maryi jako pomoc przeciw najtrudniejszym wyzwaniom.
Jest to moment historyczny, który nie może ograniczyć się do samych wspomnień. Otrzymaliśmy dar i skarb wiary. Naszym zadaniem jest przenieść to przez nasze czasy i jeszcze w jakiś sposób wzbogacić. To czas na refleksję i odnowę duchową, to jest czas podejmowania współczesnych wyzwań i ich przetwarzania na zwycięstwa, które swoje źródło mają w Bogu.
Świętujmy zatem rocznicę Chrztu Polski w sposób materialny i w sposób duchowy. Wyjątkowo mamy teraz w naszych dziejach taką sytuację, że również władze państwowe, osoby je sprawujące rozumieją ten wymiar duchowy. Niech to świętowanie będzie dla nas okazją do osobistej refleksji nad wiarą i nad jej miejscem w życiu i dziejach Polski.

W czasie wizyty w Polsce w roku 1979 Św. Jan Paweł II papież przedstawił to takimi słowami:
Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia.

i dalej mówił:

Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus (Piotr Skarga, Kazania sejmowe). Trzeba iść po śladach tego, czym - a raczej kim - na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy Go wyznawali wiarą Kościoła. Ale także i dla tych, pozornie stojących opodal, poza Kościołem. Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się.

a zakończył jakże znanymi i wielkimi słowami, które skierowane są również do naszych serc:
I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:

Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi! Amen.

Nasza rodzicielska modlitwa na różańcu za dzieci włącza się w cały ten duchowy i dziejowy ciąg wydarzeń. Obejmuje ona wdzięczność za dar wiary jaki otrzymaliśmy od naszych rodziców oraz troskę o jej zaszczepienie i umocnienie w życiu naszych dzieci.

Niech w tym wszystkim Bóg będzie uwielbiony !
Obrona Życia - zadanie dla każdego z nas!
2016-03-31
Godność człowieka, każdego człowieka wymaga aby dbać o KAŻDEGO, chorego słabego, takiego który sam o siebie zadbać nie może!
Wspierajmy modlitwą i czynem, oraz finansami tych którzy o obronę życia dbają. Wspierajmy inicjatywy dążące do całkowitej ochrony Życia! Jest nas ponad 64 tysiące w całej Polsce i na świecie, nasza modlitwa i działania mogą naprawdę wiele zmienić! Zawierzajmy w modlitwie sprawę całkowitej ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmiercie w Polsce i na świecie. Ale szczególnie obecnie w Polsce, za polityków i działaczy PRO LIFE o natchnienia Ducha świętego, a dla przeciwników módlmy się o nawrócenie.

W tym roku, ze względu na Święta Wielkanocne, przypadająca zwykle 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego i obchody Dnia Świętości Życia miały miejsce w poniedziałek 4 kwietnia. I znowu wielka liczba osób podjęła codzienną modlitwę w intencji nienarodzonych i ich rodziców.
Pan prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
2016-03-27
Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Zmartwychwstał Pan i żyje i daje nam życie swoje,
Otrzyjcie już łzy płaczący,
Wszyscy w Chrystusa wierzący - weselcie się i radujcie!

To jest święta noc, noc zmartwychwstania, w której Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. A z Nim i za Nim wyszliśmy również my wszyscy z otchłani grzechu i śmierci!

Dziękujemy za wszelkie życzenia i wyrazy życzliwości. W radości Zmartwychwstania życzymy wszystkim przyjaciołom, rodzicom różańcowym, animatorom, moderatorom i opiekunom duchowym róż rodziców, aby Łaska Chrystusa Zmartwychwstałego wydawała w waszym życiu obfite owoce! Alleluja! Jezus Żyje!
Wielka Sobota, cisza Grobu Pańskiego zapowiada wielką Tajemnicę!
2016-03-26
Przeszliśmy z Jezusem nasze Drogi Krzyżowe. Czasem w Kościele, czasem po ulicach miast, przeżywając Pasję i Ukrzyżowanie. Z modlitwą i adoracją Krzyża świętego, z wyciszeniem i wejrzeniem w nasze sumienia.
Jezus do Grobu złożony, kończy drogę krzyżową, ale nie kończy historii. Prawdziwe dzieje właśnie u Grobu Pańskiego zyskują nowy początek.
Potrzebujemy ciszy i refleksji nocy Wielkiego Piątku i pierwszej części Soboty, aby i nad nami zajaśniał nowy brzask, Nowe Światło. Własnie w liturgii Wigilii Paschalnej jest piękne nabożeństwo Światła i powrót do źródeł Chrześcijaństwa, do naszego Chrztu.
Jezu, Cichy i Pokornego Serca, uczyń serca nasze na wzór Serca Twego.


Drugi dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia!
Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim.
One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość
miłosierdzie Moje.
Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Dzień Kapłański, dzień Eucharystii – Jezus sam zaprasza!
2016-03-24
W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę ustanowienia Eucharystii. To tajemnica obecności i bliskości Boga w naszym życiu. On jest tak bardzo blisko, tak bardzo dostępny, że aż mnie zawstydza iż nie umiem z tej Obecności w pełni korzystać. A jednak za każdym razem kiedy przez ręce Kapłana i jego posługę otrzymuję od Boga przebaczenie i pojednanie wiem, że jestem zachęcony do tego bliskiego spotkania z Jezusem, z Jego Bóstwem i Miłością. W udzielaniu sakramentów objawia się też tajemniczy wymiar posługi Kapłanów. Ich ogromna władza duchowa, ich wielkość i pokora.
Za każdego Księdza, za powołania i posługę pełną poświęcenia Bogu dziękujemy. Z rodziców i tych którzy wychowali oraz uformowali wspaniałych kapłanów Bogu dziękujemy. I modlimy się za każdego duchownego, o umocnienie i siły, o ochronę przed złem i piękne wypełnianie powołania do stanu Kapłańskiego!
Wielki Tydzień - Ewangelia Męki Pańskiej – w Kościele odnajdujemy Chrystusa
2016-03-20
Rozpoczynając Wielki Tydzień w całej Polsce i całym świecie czytamy Ewangelię Męki Pańskiej i rozważamy ją. Widzimy słabość człowieka i wielkość Boga. Jezus modli się w Ogrójcu, przyjmuje niesprawiedliwy wyrok i bierze na siebie Krzyż. Dla mnie i dla ciebie, za człowieka który nieustannie upada, ale w Jezusie znajduje nadzieję że może powstać. Może powstać z upadku nawet w ostatniej chwili jak łotr na krzyżu, który dopiero w ostatnich chwilach swego życia rozpoznał dobro i skruszył swoje serce.
A do świątyni przynieśliśmy palmy, którymi witamy Chrystusa wkraczającego do Jerozolimy, do naszego życia. To On nadaje sens naszemu życiu i każdej naszej pracy. To Jezus jest Panem życia i śmierci i każda praca z nim złączona posiada swoją wartość. Niech te palmy, poświęcone w Kościele obrazują naszą nadzieję złożona w Chrystusie!

Dzień po dniu chcemy z Jezusem iść i podejmować Krzyż, trwać w modlitwie i rozważaniu tych tajemnic cierpienia i ofiary jaką On wziął na swoje barki dla naszego zbawienia.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
Święty Józefie, módl się za nami!
2016-03-19
19 marca, w święto św. Józefa modlimy się za Jego wstawiennictwem. Modlimy się za WSZYSTKICH mężczyzn, o odnowienie charyzmatu męskości i ojcostwa.
Józef jest dla nas wielkim wzorem głowy rodziny – Świętej Rodziny. Przykłady ojcostwa i szlachetnej męskiej opieki nad rodziną potrzebne są we współczesnych czasach, a najbardziej potrzebny jest przykład wiary i wielkiej miłości wzajemnej w rodzinie!
Warto prosić św. Józefa w każdej z naszych codziennych spraw, warto za jego wstawiennictwem modlić się za nasze rodziny.
Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje
2016-03-11
Nie ma innej drogi jak ta z Jezusem.
Każda inna jest drogą na manowce. Dlatego idziemy za Jezusem również wtedy gdy on bierze Krzyż i podąża drogą na Kalwarię, aby dać się ukrzyżować - za nas!
W Polsce mamy tą wielką i piękną tradycję Wielkopostną nabożeństw Drogi Krzyżowej - drogą tą Jezus przeszedł aby każdy z nas wiedział że nie jest sam. Abyśmy wiedzieli że nawet gdy nas fałszywie i niesprawiedliwie osądzą On już za nas to odcierpiał. Że z kolejnych upadków można się podnosić, że jest z nami Maryja. Są na naszej drodze osoby dobre jak Weronika z pocieszeniem i Szymon Cyrenejczyk z pomocą. A przebaczać trzeba do końca - i tym którzy współcierpią, i tym którzy nas krzywdzą.
Jezu, cichy i pokornego serca, Zmiłuj się nad nami
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste , zmiłuj się nad nami!
Polska jest piękna w swojej niezłomności i honorze swoich żołnierzy i obywateli!
2016-03-01
Bóg, Honor, Ojczyzna – to jest testament jaki zostawili nam Żołnierze Niezłomni, bohaterowie walczący o ideały do końca. Takich właśnie mamy obywateli, taka jest Polska, która nie zginie póki my żyjemy.
Wobec całego ambarasu z byłym prezydentem Wałęsą (i jemu podobnymi), który co się faktycznie potwierdziło, donosił na swoich kolegów, a potem dał się tym szantażować i dopiero wyrządził Polsce wiele złego, postawa Niezłomnych, aż po ofiarę z życia wskazuje nam piękno polskiego ducha – niezwyciężonego, bo trwającego przy Bogu.
Módlmy się za Ojczyznę, za tych co dla niej żyli i umierali oraz za tych którzy dla niej pracują.
Módlmy się też za tych których błędne mniemania zwiodły, którzy dali się uwikłać i zdradzili o łaskę nawrócenia, żalu i naprawienia krzywd wyrządzonych.
Wielka pielgrzymka papieża Franciszka do Meksyku.
2016-02-17
Piękne spotkania z mieszkańcami Meksyku mają w sobie ogromną energię spontaniczności. Niemal dotykalnie odczuwało się tchnienie Ducha Świętego w tym świętym czasie nawiedzenia. Papież Franciszek, Namiestnik Chrystusa jedzie tam gdzie trzeba się upominać o uznanie dla godności osoby, jest z biednymi i odrzuconymi, odwiedza tych którzy się źle mają.
Ta podróż to jakby współczesne zobrazowanie Ewangelii – //… byłem, głodny i spragniony, byłem chory i w więzieniu, a odwiedziliście mnie //.
Ojciec święty daje również nam wskazania jak przeżywać ten czas Wielkiego Postu, w prostocie i w pokornym przyjmowaniu codzienności, w nawracaniu się każdego dnia.
Dzięki Telewizji TRWAM i Radio Maryja możemy wspólnie z rzeszami Latynosów, Indian i potomków Hiszpanów przeżywać te piękne chwile, słuchać zupełnie innych pieśni religijnych i zobaczyć całkiem odmienne tradycje i sposoby przeżywania swojej religijności.
Wczoraj kiedy jechałem samochodem w godzinach popołudniowych zachwyciły mnie w transmisji Radio Maryja wspaniałe, egzotyczne i śpiewane z wielką energią pieśni – śpiewane przez wielkie zgromadzenie mężczyzn. A dodatkowo można było też usłyszeć hiszpańską wersję znanej nam Polakom i kojarzącej się wprost ze św. Janem Pawłem II pieśni BARKA.
Dziękujemy ci Panie za to bogactwo Kościoła i za to że możemy go doświadczać.
Dziękujemy za tą pielgrzymkę i przesłanie Ojca św. Franciszka - dane nam na czas nawracanie się w okresie Wielkiego Postu
Świętych kapłanów, daj nam Panie – 15 lutego wspominamy Bł. Ks. Michała Sopoćkę
2016-02-15
Michał Sopoćko urodził się on 1 listopada 1888 roku na Wileńszczyźnie w ubogiej rodzinie szlacheckiej, gdzie pielęgnowano polskie tradycje patriotyczne. Rodzice zadbali o podstawowe wykształcenie dzieci. Wybór drogi życiowej i wczesne odczytanie powołania Michał zawdzięcza właśnie moralnej postawie rodziców, ich głębokiej pobożność i miłości rodzicielskiej. To w rodzinach rodzą się święte powołania do służby Bogu i ludziom.
W 1910 r. Michał Sopoćko rozpoczął czteroletnie studia w Seminarium Duchownym w Wilnie. W cztery lata później rozpoczął swoją kapłańską posługę w parafii Taboryszki koło Wilna.
W kolejnych latach odbył studiu na Uniwersytecie Warszawskim i w Wyższym Instytucie Pedagogicznym. Będąc od 1932 r. spowiednikiem sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ks. Sopoćko spotkał siostrę Faustynę Kowalska, która od maja 1933 r. została jego penitentką. Spotkanie to okazało się ważne dla obojga. Ona znalazła w nim mądrego spowiednika, który był inspiratorem powstania jej Dzienniczka Duchowego, a on za jej przyczyną stał się czcicielem Miłosierdzia Bożego i opisał podstawy teologiczne tego kultu.
Pasjonującą książkę – album o losach ks. Michała Sopoćki pt. UFAJĄCY napisał Grzegorz Górny, a zilustrował to zdjęciami Janusz Rosikoń. W świetle losów ks. Michała Sopoćki widać jak wielkim darem jest Boże Miłosierdzie i w jaki sposób Bóg prowadził całe to dzieło.
Książka Ufający - Śladami bł. ks. Michała Sopoćki wydana w wydawnictwie ROSIKON PRESS jest cały czas dostępna w sprzedaży i może być fantastycznym prezentem w Roku Miłosierdzia!
Objawienia w Lourdes - dzień chorego w Kościele
2016-02-11
Niewiele jest osób na świecie, które nie słyszałyby o Lourdes. Rozgłos, jaki towarzyszy temu miejscu, już dawno osiągnął wymiar ogólnoświatowy. Dzięki objawieniom Matki Bożej to niepozorne, leżące u stóp Pirenejów miasteczko stało się siedzibą jednego z największych na świecie sanktuariów maryjnych i ogromnym centrum pielgrzymkowym.
W Polsce kulturowo w pieśni > Po górach dolinach rozlega się głos < wszyscy rozpoznają tą sytuację w której 14 letnia Bernadetta Soubirous ujrzała Matkę Bożą i usłyszała Jej tytuł NIEPOKALANE POCZĘCIE.
Uzdrowienia w Lourdes słyną w całym świecie, uzdrowienia duchowe i fizyczne. Ateistyczna Francja to miejsce, gdzie skrupulatnie sprawdzany jest każdy przypadek, i już to przyczyniło się do niepodważalnej sławy miejsca.
Po prostu z punktu widzenia medycyny uzdrowienia są całkowite i niewytłumaczalne, a jednocześnie dokładnie udokumentowane.
Uzdrowienia dzieją się nadal, nie ma granicy łaski Boga, nie ma granicy miłosierdzie i granicy dla dobroci i łaskawości Maryi!
Kościół właśnie tego dnia gdy obchodzimy pamiątkę objawień w Lourdes wskazuje na los chorego, na szczególne miejsce cierpienia chorych i na łaski jakie ma dla nich. W postaci modlitwy i w postaci sakramentu namaszczenia chorych.

A już od 29 stycznia można oglądać w polskich kinach film pt. Bernadetta. Cud w Lourdes. To wyjątkowa produkcja filmowa o objawieniach maryjnych, które odmieniły życie milionów ludzi. Twórcy pozostali wierni realiom historycznym, a postać Bernadetty została przedstawiona w oparciu o dzieła ojca Laurentina, najwybitniejszego znawcy tematyki Lourdes. A więc do Kina!
W życiu, pamiętaj o rzeczach ostatecznych - memento mori
2016-02-10
10 lutego w Środę Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Czas szczególnej modlitwy, refleksji i formowania sumień. Tegoroczny Wielki Post ma szczególny wymiar, jako czas przygotowania do 1050 rocznicy Chrztu Polski. To czas dany osobiście każdemu z nas na refleksję nad własnym Chrztem Świętym i nad jego rolą w życiu. Mamy też w perspektywie Intronizację Chrystusa na Króla Polski, która zapowiedział i sukcesywnie prowadzi Episkopat Polski. To Jezus ma być prawdziwie źródłem wartości kształtujących nasze życie, dlatego nasze sumienia potrzebują pokornego przyznania się do słabości i nawrócenia.
Przeżyjmy ten czas w sposób wyjątkowy z otwartymi sercami na to co Bóg zechce w nas zmienić i co zechce z nami uczynić.
To nie czas na neutralność - Módlmy się za Ojczyznę! Za konkretne osoby!
2016-01-19
Naszą reakcją na eskalację agresji europejskiej wobec Polski, nowego rządu i Prezydenta jest modlitwa. Dlatego dołączamy się do apelu wielu środowisk o modlitwę za Ojczyznę.
Za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki módlmy się za Polskę, Prezydenta, rząd, polityków i wszystkich Polaków, by w duchu miłości Ojczyzny zjednoczyli się w służbie dla dobra wspólnego. Niech Duch Święty oświeci serca i umysły rodaków rozdartych niezgodą, która jest krwawiącą raną w sercu naszej Ojczyzny. Niech miłość nieprzyjaciół przezwycięży podziały i stanie się fundamentem budowania pomyślnej przyszłości dla Polski.

Polecajmy Bogu te intencje przez wstawiennictwo błogosławionego męczennika ks. Jerzego Popiełuszki:

Modlitwa za Ojczyznę ks. Jerzego Popiełuszki

Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie!

Pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności,

by prosić o Twoje błogosławieństwo.

Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca.

Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy.

I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego.

Amen.

http://www.zapolske.pl/cg
Na podanej stronie można odszukać nazwisko konkretnego polityka i zadeklarować modlitewne wsparcie w intencji jego działań.
Niech modlitwa będzie naszym działaniem dla Polski na cały Nowy Rok.
Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie – niedziela Chrztu Pańskiego
2016-01-10
W czasie Chrztu Bóg wypowiedział takie zdanie do każdego z nas. To jest obdarowanie nas darem Życia Bożego i darem Wiary.
Jako rodzice zawierzający swoje dzieci Bogu i Maryi robimy wszystko, aby naszym dzieciom skarb Wiary przekazać. Wobec zalewu systemowego zła, zalewu kultury ateizmu czy tez pogaństwa nasza modlitwa potrzebna jest codziennie, codziennie potrzebne jest jej rozszerzanie i propagowanie. Po Miłosierdzie Boże możemy sięgnąć poprzez bramę Wiary.
Módlmy się zatem i dzielmy wiarą na co dzień.
To działa - już działa - ZOBACZ JAK:
Niesamowity klip naszych piłkarzy ręcznych – duma i waleczność serc – Polska jest piękna!
Objawienie Pański, odradza się tradycja chrześcijańska w Polsce i pomagamy Misjom
2016-01-06
Dzięki wielu osobom zaangażowanym w budowaniu kultury chrześcijańskiej w Polsce, po okresie komunizmu możemy dziś świętować Objawienie Pańskie czyli Trzech Króli. Pamiętamy że od upadku komunizmu upłynęło kilkanaście lat zanim przywrócono to święto do oficjalnego kalendarza w naszym kraju. Odbudowanie i rozwijanie kultury i tradycji katolickich to dla nas jedno z najważniejszych zadań! Obecnie mamy ku temu warunki, mamy normalny rząd, dbający o dobro Polski i Polaków. Mamy Prezydenta godnie reprezentującego Polskę i wyrażającego wolę Narodu. Mamy sejm i senat z większością opowiadającą się za tradycyjnymi, polskimi i ludzkimi wartościami.
Jest jednak wiele do zrobienia, trzeba powrócić do normalności w wielu dziedzinach życia naszego narodu. Dlatego tak ważna jest nasza modlitwa i świadectwo tradycyjnych wartości wyrażane właśnie w pochodach Trzech Króli w niemal całej Polsce.
Módlmy się za Polskę, za siebie nawzajem i za rządzących aby Bóg ich prowadził, aby dawał im dobre natchnienia i siły do ich realizacji. Prośmy Boga o pojednanie i pokój w Polsce oraz o to aby chronił nasz kraj przed zakusami złego. Przez wstawiennictwo naszych narodowych patronów, a przede wszystkim za wstawiennictwem naszej Królowej, Matki Boga, Maryi.


Dziś też mamy Dzień Pomocy Misjom – pamiętamy o tych kapłanach, siostrach i osobach świeckich, którzy poświęcili swoje życie, aby głosić Dobrą Nowinę tam gdzie jest taka potrzeba.
Chciałby osobiście zachęcić wszystkich członków Różańca rodziców i poszczególne róże do wsparcia Ojców Michaelitów w ich dziele budowania centrum ewangelizacyjnego w miejscowości GATOWO pod Mińskiem na Białorusi.
Można to uczynić poprzez dowolną wpłatę na konto, ale najlepiej aby to była regularna wpłata nawet niewielkiej sumy, ale regularna np. 10zł, 20 zł lub więcej raz na miesiąc.
Więcej szczegółów i numer konta bankowego na stronie :
Gatowo - Pomóż zbudować kościół na Białorusi
.

To jest jedno z miejsc, takich miejsc i takich misjonarzy są tysiące. Ważne aby mieli oni nasze wsparcie i modlitewne i materialne. Aby to wsparcie modlitewne było naszym udziałem w dziele ewangelizacji i misji, potrzeba konkretnych rąk i serc, i za te serca dziękujemy dziś Bogu. Chcemy ich wysiłki wesprzeć również w konkretny sposób – to jest datkiem materialnym.
I najlepiej jest kiedy jest to wsparcie regularne, np. raz na miesiąc 10 lub 20 zł na konkretnego misjonarza albo corocznie nieco większa kwota na konkretny projekt np. na początku roku. Z naszych tysięcy ofiarnych serc i tych niewielkich kwot można zbudować naprawdę skuteczną pomoc. Czasem tak niewiele potrzeba aby zmienić całe życie osób i społeczności lokalnych poprzez pomoc i działanie misji i misjonarzy.
Życzenia noworoczne 2016 – dla rodziców i dla Polski
2016-01-01
Czas to dar jakim każdy z nas został obdarowany w obfitości. W dniu pierwszym Nowego roku wspominamy dzień naszych narodzin na świecie i narodzin w czasie Chrztu świętego - narodzin do życia z Chrystusem.
Ostatnio słyszałem stwierdzenie, które urzekło mnie swa prostotą. Jest powiedzenie w języku polskim – z kim przestajesz, takim się stajesz - . My chcemy przestawać z Panem Jezusem i z Maryją, chcemy się stawać Chrystusowi, dlatego w różańcu rozważamy cząstki jego życia, i życia Świętej Rodziny.
I właśnie takiej pełni radości z obecności Jezusa w życiu każdego z nas życzę, u progu Nowego roku 2016, wszystkim rodzicom modlącym się na różańcu za swoje (i powierzane) dzieci, dzieciom, rodzinom i wszystkim ludziom dobrej woli.
Polsce i nam wszystkim Polakom życzyć wypada aby ten ważny czas jubileuszu Chrztu Polski, nawiedzenia przez Papieża naszego kraju zakończył się narodowym odnowieniem Ślubów Jasnogórskich i Zawierzeniem naszego kraju królowaniu Serca Jezusowego. Abyśmy otwierali się na wypełnienie planów Bożego Miłosierdzia wobec Polski i Polaków. Abyśmy odnaleźli pełnię naszego powołania do świętości – również w życiu społecznym i narodowym.
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko, Królowo Pokoju!
Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły, Gloria in exelcis Deo!
2015-12-24
Kochani rodzice i animatorzy róż modlący się za swoje dzieci!
Dziękujemy Bogu za ten rok modlitwy, troski i zaufania złożonego w Bogu przez serce Maryi.
W noc wigilijną otwieramy nasze serca na Bożą obecność, na przyjście Jezusa do naszych rodzin i domów, do naszej codzienności, a przede wszystkim do naszych serc. Otwieramy nasze serca na naszych najbliższych, zwłaszcza na miłość małżeńską jaką chcemy obdarowywać nasze dzieci wraz z modlitwą. Niechaj te Święta Narodzenia Pańskiego będą dla nas czasem przemiany, przebaczenia, pojednania, pokoju i radości w imię przychodzącego Jezusa.
Bądźmy dla siebie wzajemnie światłami oznajmiającym światu o Narodzeniu Jezusa w Betlejem!
Życzymy sobie wzajemnie zdrowia i radości a my do tych życzeń dołączamy się z modlitwą!
Módlmy się za Ojczyznę!
2015-12-16
Naszą reakcją na eskalację agresji poprzedniej ekipy wobec Polski i jej nowego rządu i Prezydenta jest modlitwa. Dlatego dołączamy sie do apelu wielu środowisk, w tym FRONDY o modlitwę za Ojczyznę.
Za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki módlmy się za Polskę, Prezydenta, rząd, polityków i wszystkich Polaków, by w duchu miłości Ojczyzny zjednoczyli się w służbie dla dobra wspólnego. Niech Duch Swięty oświeci serca i umysły rodaków rozdartych niezgodą, która jest krwawiącą raną w sercu naszej Ojczyzny. Niech miłość nieprzyjaciół przezwycięży podziały i stanie się fundamentem budowania pomyślnej przyszłości dla Polski.

Polecajmy Bogu te intencje przez wstawiennictwo błogosławionego męczennika ks. Jerzego Popiełuszki:

Modlitwa za Ojczyznę ks. Jerzego Popiełuszki

Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie!

Pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności,

by prosić o Twoje błogosławieństwo.

Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca.

Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy.

I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego.

Amen.

http://www.zapolske.pl/cg
Na podanej stronie można odszukać nazwisko konkretnego polityka i zadeklarować modlitewne wsparcie w intencji jego działań.
Niech modlitwa będzie naszym działaniem dla spokoju w Polsce przed świętami Bożego Narodzenia i na cały Nowy Rok.

Wizerunek Maryi z Guadalupe - cud trwający od wieków
2015-12-12
Wiemy z historii Kościoła, że 12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi św. Juanowi Diego. Mówiła w jego ojczystym języku Nahuatl. Maryja ubrana była we wspaniały strój: w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna. Najświętsza Pani zwróciła się ona do Juana Diego: - Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okażę współczucie twemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś-.

Początkowo biskup Meksyku nie dał wiary Juanowi. Juan więc poprosił Maryję o jakiś znak, którym mógłby przekonać biskupa. W czasie kolejnego spotkania Maryja kazała Indianinowi wejść na szczyt wzgórza. Rosły tam przepiękne róże kastylijskie. Madonna poleciła Juanowi nazbierać całe ich naręcze i schować je do tilmy (to rodzaj indiańskiego płaszcza, opuszczony z przodu jak peleryna, a z tyłu podwiązany na kształt worka). Juan szybko spełnił to polecenie, a Maryja sama starannie poukładała zebrane kwiaty. Juan natychmiast udał się do biskupa i w jego obecności rozwiązał rogi swojego płaszcza. Na podłogę wysypały się kastylijskie róże, a biskup i wszyscy obecni uklękli w zachwycie. Na rozwiniętym płaszczu zobaczyli przepiękny wizerunek Maryi z zamyśloną twarzą o ciemnej karnacji, ubraną w czerwoną szatę, spiętą pod szyją małą spinką w kształcie krzyża. Jej głowę przykrywał błękitny płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami, spod którego widać było starannie zaczesane włosy z przedziałkiem pośrodku. Maryja miała złożone ręce, a pod stopami półksiężyc oraz głowę serafina. Za Jej postacią widoczna była owalna tarcza promieni.

Ten sam płaszcz św. Juana Diego, wiszący do dziś w sanktuarium wybudowanym w miejscu objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Na obrazie nie ma znanych barwników ani śladów pędzla. Na materiale nie znać upływu czasu, kolory nie wypłowiały, nie ma na nim śladów po przypadkowym oblaniu żrącym kwasem. Oczy Matki Bożej posiadają nadzwyczajną głębię. W źrenicy Madonny dostrzeżono niezwykle precyzyjny obraz dwunastu postaci.
Największym cudem Maryi była pokojowa chrystianizacja meksykańskich Indian. Czas Jej objawień był bardzo trudnym okresem ewangelizacji tych terenów. Pierwsze nawrócenia Azteków nastąpiły około 1524 roku. Ochrzczeni stanowili jednak bardzo małą i nie liczącą się grupę. Po objawieniu Indianie nawracali się setkami tysięcy i milionami.

Maryja brzemienna na obrazie z Guadelupe jest dla nas wezwaniem do obrony nienarodzonych i właśnie 12 grudnia wspominamy ten cud objawienia się Maryi brzemiennej.

Guadelupe odwiedziła również kopia MB Częstochowskiej w pielgrzymce od oceanu do oceanu – wielkie świadectwo miłości do Maryi poprzez kontynenty świata.
Maryja od oceanu do oceanu - zapowiedź filmu dokumentalnego o peregrynacji kopii obrazu MB Częstochowskiej po świecie

Audycja - od oceanu do oceanu - więcej informacji o peregrynacji kopii obrazu MB Częstochowskiej po świecie


Pomódl się za Polskę, ofiaruj modlitwę za polityka!
2015-12-09
Drodzy rodzice różańcowi,
w ramach naszej modlitwy w trzeciej intencji modlimy się o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci. Na to środowisko szczególny wpływ mają rządzący naszym krajem i krajami w których żyjemy.
Polaków i osoby żyjące w Polsce zachęcamy wraz z "Naszym Dziennikiem" do modlitwy za Polskę i polityków. Zachęcamy do włączania się do akcji całymi rodzinami i wspólnotami, czy też naszymi różami. Wybierzmy takiego polityka, którego będziemy wspierać przez całą kadencję Sejmu i Senatu. Może to być poseł lub senator z naszego regionu.
Szczegóły na stronie:
http://www.zapolske.pl/cg
Na podanej stronie można odszukać nazwisko konkretnego polityka i zadeklarować modlitewne wsparcie w intencji jego działań (na pierwszej stronie wyświetlają się nazwiska Członków Rządu oraz pana Prezydenta. Pozostałe są dostępne po nietrudnym wyszukaniu). Zachęcam do tego, aby modlić się nie tylko za polityków, którzy już działają na rzecz obrony życia i rodziny, ale też za tych, którzy na razie tych wartości nie podzielają.
Ta akcja jest po to, aby w Polsce działo się lepiej i aby rządzący mieli siłę do mądrych decyzji w sprawach związanych z obroną życia i rodziny, energię do ofiarnej pracy oraz odwagę do bronienia Polski i Polaków przed polityczną "poprawnością". Im lepsze robi ktoś rzeczy, tym bardziej bywa atakowany i dlatego potrzebuje wsparcia.
Potraktujmy tę akcję jako formę zaadoptowania polityka na czas jego kadencji.
Zachęćmy do takiej modlitwy bliskie nam osoby! Niech całe rodziny modlą się za swoich przedstawicieli (z imienia i nazwiska), podobnie wspólnoty.
Jeśli możemy uczynić coś tak konkretnego dla Polski, to zróbmy to poprzez naszą modlitwę, mocą naszej wiary, wzywając łaski Boga!
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia, odnawiamy Akt Zawierzenia Dzieci w Archikatedrze Oliwskiej - ZAPRASZAMY!
2015-12-07
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia, odnawiamy Akt Zawierzenia Dzieci w Różańcu Rodziców. Zapraszamy na Mszę św. w Gdańsku, w Archikatedrze Oliwskiej: o godzinie 18-tej Msza św. z Aktem Zawierzenia! Gorąco zachęcamy do osobistego odwiedzenia Katedry Oliwskiej tego dnia i do łączności duchowej w modlitwie dla tych którzy są oddaleni i będą się modlić w swoich parafiach i środowiskach!

Jakże wiele jest powodów aby Bogu i Maryi dziękować! Ilość róż i rodziców nieustannie zwiększa się, coraz więcej osób w bardzo wielu miejscach Polski i świata odpowiada na wieść o różańcu rodziców swoim zaangażowaniem. Jest bardzo wielu zaangażowanych animatorów i moderatorów, bardzo wielu kapłanów pomaga nam, prowadzi formację i opiekę nad poszczególnymi różami i środowiskami które tworzą się w parafiach. Dziękujemy za opiekę i posługę naszym kapłanom i biskupom. Dziękujemy Bogu za poszerzenie intencji o relacje w naszych rodzinach i za dzieci odrzucone, pozostawione sobie samym.
Dziękujemy również wielu ludziom mediów, szerzących wiadomości o naszej wspólnocie modlitwy, Radio Maryja we wtorkowych audycjach dla małżonków i rodziców, Różaniec, Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego, portal www.edukacjamedialna.pl, radio EM z Katowic i wiele innych. Jest nas już ponad sześćdziesiąt jeden tysięcy, a chcemy aby to były setki tysięcy rodziców! Aby ta modlitwa przepajała nasze rodziny i środowiska! To jest możliwe i potrzebne! Aby Bóg był poznawany i kochany, aby rodzice wiedzieli że mogą Maryi spokojnie powierzyć przyszłość i teraźniejszość swoich dzieci!

Niechaj tego dnia nasze serca będą szczególnie nastrojone na ufne powierzanie się Bożej Miłości przez ręce Maryi!
Wychować swoje dzieci w wierze – piękne świadectwo rodziców Prezydenta RP.
2015-12-05
Właśnie wyszła książka Rodzice Prezydenta w której możemy zobaczyć piękny przykład i niemal przepis na wychowanie wspaniałych dzieci. Jeszcze nie czytałem, ale posłuchałem prezentacji na temat tej książki i chciałbym już teraz gorąco ją zarekomendować.
Posłuchacie sami:
O książce z rodzicami prezydenta
Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i zaproszenie do Gdańska Oliwy
2015-11-30
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest dla nas dniem szczególnym. Jest to czas łaski, w tym dniu jest również godzina łaski, tego dnia tworzymy w naszej wspólnocie modlitwy wyjątkową wspólnotę łączności w Zawierzeniu naszych dzieci i rodzin. W tym dniu staramy się świętować poprzez udział w Eucharystii i często właśnie odprawianej w naszych intencjach.

Dlatego chcemy się przygotować poprzez nowennę przed tą uroczystością.
Zachęcam do skorzystania z opisu nowenny znajdującej się na portalu KATOLIK.PL:
Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia

W dniu 8 grudnia na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP zapraszamy do Archikatedry Oliwskiej do Gdańska Oliwy na Mszę św. dziękczynną za wszelkie łaski otrzymane w tej modlitwie z odnowieniem Aktu Zawierzenia w łączności ze wszystkimi rodzicami modlącymi się na całym świecie! Rozpoczęcie o godzinie 18.00.
Za Konferencję w Gdańsku - Bogu niech będą dzięki!
2015-11-23
Tegoroczna IX Konferencja nt. zagrożeń osobowości człowieka na początku XXI wieku poświęcona hasłu KOCHAĆ I WYCHOWYWAĆ we wspaniały sposób wypełniła swoje zadania.

Rozpoczęliśmy tradycyjnie, mszą świętą w katedrze Oliwskiej – modląc się za uczestników i wykładowców, powierzając Bogu ten czas i owoce Konferencji. W konferencji w czasie mszy św. ks. Jan Uchwat wskazał na drogę małych kroków jako sposób realizacji wielkich celów. Tak właśnie chcemy czynić, osiągać wielkie efekty codzienną wytrwałą modlitwą i pracą.

W sobotę po uroczystym otwarciu i adresie powitalnym ze strony prof. Franciszka Makurata, gości powitała pani dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG prof. Beata Pastwa-Wojciechowska – wskazując na potrzebę takiej Konferencji i otwartość Wydziału dla tej inicjatywy. Następnie zgromadzonych gości powitał senator RP Antoni Szymański, współpracujący z nami od wielu lat. W krótkim wystąpieniu wskazał na potrzebę uporządkowania zagadnień kulturowych i cywilizacyjnych niejako programowo zniekształconych przez poprzedni rząd i parlament. Sztandarowymi przykładami są tzw. konwencja przemocowa UE i przymus sześciolatków w edukacji, choć jest tego znacznie więcej.
Kolejne słowo powitalne wygłosił p. Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "S" Regionu Gdańskiego. Nawiązał do wielkich przesłań św. Jana Pawła II - Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni nie wymagali. Słowo od JE Arcybiskupa Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia zostało odczytane przez ks. Grzegorza Daroszewskiego, dyrektora Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, który następnie poprowadził modlitwę rozpoczynającą Konferencję i pobłogosławił nam. Wielkim i ważnym znakiem tegorocznego spotkania była obecność wśród nas św. Jana Pawła II w postaci relikwii wystawionych na stole prezydialnym.

W części merytorycznej usłyszeliśmy najpierw wykład p. dr Magdalenę Błażek z UG na temat Źródeł poczucia własnej wartości. Okazuje się, że prawdy podawane od wieków przez Kościół są zgodne również wynikami badań naukowych prowadzonych zupełnie niezależnie. W kolejnym wystąpieniu terapeuta i współautor warsztatów rozwoju osobowości p. Jacek Racięcki w zasadzie zilustrował to pokazując jak podmiotowość człowieka i jego godność stanowią o nim samym i w jaki sposób można wspierać rozwój poprzez wskazanie prawdziwych źródeł wartości w celu odbudowania tego co wcześniej chcący, czy niechcący utracono. Dopełnieniem tego było wskazanie akcji DobryStrój jako praktycznej realizacji postulatów odnajdowania godności osoby w życiu codziennym.

Drugi blok obrad rozpoczęliśmy od wykładu Ewy Kowalewskiej na temat tzw. pigułki ,, dzień po ’’ i jej dramatycznie złych skutków społecznych i osobistych dla osób je wykorzystujących. Fakty destrukcji wywoływanej przez ten specyfik chemiczny - niemal powszechnie udostępniany młodzieży są porażające i przerażające. Wydaje się to wielką i przerażającą manipulacją i o takich właśnie aspektach, ale w ujęciu metodycznym. O manipulacji psychocybernetycznej mówił następnie Andrzej Wronka.

Kolejny wykład był chyba jednym z najbardziej oczekiwanych wystąpień z racji kryzysu ojcostwa. O ojcostwie jako zadaniu wypowiedział się ks. Dr Jacek Nawrot, pokazując różne aspekty ojcostwa, wskazując na odmienność roli ojca i roli matki w kształtowaniu chłopców i młodzieńców ku ojcostwu. Pełnia wypowiedzi i zilustrowanie tego różnymi przykładami stanowiła o wielkiej sile takiego ujęcia zagadnienia.

Kończący ten blok wystąpień wykład o przebodźcowaniu i potrzebie ciszy, o tym że współczesny człowiek boi się jej i dlaczego tak się dzieje poprowadziła dr. Karolina Siodmiak. To wystąpienie było niezwykle potrzebne i jakby otworzyło nas na zagadnienie natłoku bodźców i roli konieczności ich uporządkowania. Aż szkoda że mogliśmy na to poświęcić tak mało czasu.

W bloku Edukacja prof. UG dr hab. Anna Zawadzka przedstawiła wykład W poszukiwaniu szczęścia dziecka w materialistycznym świecie – a w nim szereg schematów którym podlegamy w naszych ocenach i działaniach. W świetnym wystąpieniu Renaty Mroczkowskiej o właściwej odpowiedzi na dylemat Być czy mieć jaką daje się realizować we właściwie zdefiniowanej szkole znalazł się w znacznej mierze ilustracja tez wcześniejszego wykładu.

Drugi dzień Konferencji w niedzielny poranek rozpoczęliśmy modlitwą prowadzoną przez opiekuna wspólnoty Maran-tha ks. prof. Andrzeja Kowalczyka. Potrzebujemy takiego wsparcia duchowego dla zajmowania się zagrożeniami i sposobami przeciwdziałania.
Pierwszy wykład tego dnia okazał się niemal fundamentalny. Wychodząc od historii stworzenia zapisanej w Biblii karmelita, O. Bertold Dąbkowski pokazał jaką wagę ma zachowanie czystości i jak wielkim zagrożeniem jest jej zlekceważenie. W oparciu o wybrane wydarzenia biblijne i cytaty wskazywał poszczególne elementy związane z ideą czystości cielesnej, nawet na sam język jakim się posługujemy. Pokazał również jak bardzo aktualne jest dziś wezwanie do czystości i jakim totalnym zagrożeniom podlegamy.

Jako moderator RR przedstawiłem stan aktualny i aspekty społeczne tak znacznego ruchu modlitwy.

Niejako podsumowaniem Konferencji stał się ostatni wykład przygotowany przez ks. A. Kowalczyka pt. Biblijne spojrzenie na działania organizacji liberalnych w edukacji. Wskazał on na zorganizowane struktury, które działają przeciw normalności, przeciw kulturze i cywilizacji chrześcijańskiej. Można to zilustrować słowami Świat swoje - a my swoje. Świat materialistyczny, zateizowany i antyludzki proponuje destrukcje dla człowieka, my mamy swoje wartości które dają szczęście i wolność ponieważ oparte są na prawdzie. A prawda ta wynika z Ewangelii i wiary. Wcześniej słyszeliśmy to w wykładach naukowych rozpatrujących szczegółowe tematy, a ks. Profesor ukazał to w kontekście cywilizacyjnym i ewangelicznym. I jak się okazuję jest to po prostu oczywiste.

Dla zilustrowania pozytywnych działań na rzecz cywilizacji życia i miłości usłyszeliśmy ostatnie wystąpienie pana Marcina Węc z inicjatywy www.WielkaZmiana.pl czyli inicjatywy która ma na celu zrealizowanie filmu dokumentalnego nt. Mocy modlitwy różańcowej zmieniającej świat.
Tegoroczna Konferencja pokazała nam jak bogate jest środowisko osób zatroskanych o rozwój osobowości młodych ludzi i ochronę ich przed zagrożeniami. Pokazała potencjał intelektualny i naukowy z którego warto i trzeba korzystać.

Bogu niech będą dzięki za tak wspaniałe spotkanie, które jak ufamy będzie miało dalsze błogosławione skutki. Dziękujemy wszystkim który pomogli i wspierali nas modlitwą. Ci z rodziców, którzy przyjechali, przybyli na ta Konferencję nie zawiedli się.
PRZECIW PORNOGRAFII w kulturze i reklamie - protest wobec porno we Wrocławiu
2015-11-20
Stowarzyszenie Twoja Sprawa i wiele innych organizacji podjęło ważny i słuszny protest przeciw bezczelnej obecności i promowaniu pornografii w kulturze.
Poniżej komunikat Stowarzyszenia:
Szanowni Państwo,
Plakat przedstawiający fragment ciała dziewczyny ubranej jedynie w przezroczyste majtki i trzymającej w nich rękę, reklamuje spektakl Teatru Polskiego we Wrocławiu. Z reklamą można zapoznać się TUTAJ. Spektakl jest przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych, ale obsceniczny plakat umieszczony na licznych nośnikach na ulicach Wrocławia mogą oglądać także dzieci.

Plakat zawiera treści, które naszym zdaniem nie są odpowiednie dla najmłodszych mieszkańców miasta, są przejawem wulgaryzacji przestrzeni publicznej, seksualizacji dzieci, a wreszcie przykładem braku szacunku do rodzin mieszkających we Wrocławiu, szczególnie tych, które starają się chronić wrażliwość swoich dzieci.

Reklama spektaklu – naszym zdaniem – stoi w jawnej sprzeczności z misją społeczną, jaka powinna przyświecać publicznym instytucjom kultury. Warto dodać, że po opublikowaniu tego plakatu na Facebooku, profil Teatru Polskiego został zablokowany przez administratora. Z kolei zgodnie z orzecznictwem Rady Reklamy, billboardy i plakaty umieszczane w przestrzeni publicznej są traktowane jak reklamy skierowane do dzieci.

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanego przez nas listu i wysłania go mailem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, któremu podlega Teatr Polski we Wrocławiu (z kopią do działu marketingu teatru). Wszystko zajmie tylko kilka minut. STS przeciw promocji porno przez wrocławski teatr
Stowarzyszenie Twoja Sprawa


POPIERAMY!

Popieramy też protest przeciw samemu spektaklowi w czasie którego na scenie - pseudoaktorzy porno odtwarzają akty pornograficzne! Nie wolno nam stać z założonymi rękoma wobec takiej brutalizacji życia i kultury w Polsce - przez teatr, który ma w nazwie Polskę!
Poniżej można też złożyć protest przeciw samemu spektaklowi z elementami porno:
STOP porno we wrocławskim teatrze

Módlmy się o uwolnienie Polski od tego typu ekscesów, o nawrócenie sprawców tych działań i o piękno i dobro w polskiej kulturze.
Różaniec Rodziców
Konferencja o zagrożeniach młodego człowieka - zapraszamy do Gdańska !
2015-11-10
Drodzy Rodzice i Animatorzy Róż rodziców, mdlących się za swoje dzieci!
W imieniu organizatorów Konferencji o zagrożeniach duchowych zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku .

W tym roku odbędzie się ona tradycyjnie na Uniwersytecie Gdańskim w budynku Biblioteki głównej w Gdańsku Oliwie w dniach 21-22 listopada. Będzie poprzedzona Mszą św. w Katedrze Oliwskiej w piątek 20 listopada o godz. 18-tej.

Program jest niezwykle bogaty, a zaproszeni goście gwarantują bardzo wysoki poziom merytoryczny. Jest to też często rzadka okazja do bezpośredniej rozmowy i wymiany swoich doświadczeń oraz wysłuchania unikalnych wykładów. Konferencja ma charakter naukowy, ale i popularyzatorski, w związku z czym prezentowane będą przekrojowe tematy dotyczące spraw wychowania i rodzicielstwa.

Hasłem tegorocznej Konferencji jest Kochać i wychowywać. Błędy, skutki, prewencja<, a to przecież w pełni odzwierciedla program formacyjny naszej modlitwy.
Dlatego zachęcamy do licznego udziału osoby z całej Polski i z zagranicy.

Patronat honorowy nad Konferencją przyjęli:
JE Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódż, Metropolita Gdański;
JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek.
Obecność zapowiedział również senator RP Antoni Szymański - wybitny obrońca rodziny.


Program i wszelkie informacje organizacyjne można uzyskać ze strony Konferencji: http://konferencja.rozaniecrodzicow.pl


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa – zgłoszenie można wysłać przez Internet za pomocą formularza ze strony Konferencji za pomocą formularza jw.

Zapraszamy też do wspierania duchowego modlitwą oraz w miarę możności wsparcia materialnego organizacji tej Konferencji. Prosimy też o wysyłanie wiadomości o Konferencji do WSZYSTKICH znajomych i zainteresowanych tematyką – o rozszerzanie informacji na ten temat w swoich środowiskach.

W czasie konferencji będzie można nabyć wiele interesujących pozycji literatury z zakresu poruszanych tematów.
ZAPRASZAMY!

W imieniu organizatorów

Ireneusz Rogala
rozaniecrodzicow.pl

Oktawa Wszystkich Świętych - okazja do odpustu zupełnego -
2015-11-02
W listopadzie, w dniach od 1 do 8, mamy okazję codziennego
uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych, gdy pobożnie nawiedzimy cmentarz i równocześnie pomodlimy się w ich intencji.

To wielki przywilej dany nam poprzez Kościół od Boga.
Korzystajmy z niego w miarę możności jak najczęściej.
Dzień Wszystkich Świętych - pokazali nam drogę do Nieba
2015-10-31
Listopad zaczyna się wezwaniem do świętości w naszym życiu. Codziennie o to modlimy się w Różańcu rodziców, aby drogę do świętości w naszym życiu codziennym odkrywać - najpierw dla siebie, a następnie dla dzieci. Nasze dzieci czerpią dobro z nas, mają wzorce postepowania przede wszystkim w nas - rodzicach. W dzień Wszystkich Świętych mamy okazję, aby podsumować swoje życie. To swoisty rachunek sumienia w odniesieniu do rzeczy najważniejszych. Możemy też w sposób szczególny prosić o wsparcie naszych patronów w niebie, również patronów naszych róż, i wszystkich Świętych Bożych.
Potrzebujemy radykalnej decyzji naszego serca, aby ciągle się nawracać, aby pytać swego sumienia, czy dobrze postępuję jako rodzic i weryfikować to w Konfesjonale, na spowiedzi. Prośmy Wszystkich Świętych o wsparcie w naszym życiowym powołaniu do rodzicielstwa, o czystość naszych serc i ich przemianę ku dobremu. Świętość to służenie innym i dobro dla innych w zwykłych sprawach – które z dnia na dzień z roku na rok stają się niezwykłe. Niech realizuje się w naszej codzienności poprzez przebaczenie, nawrócenie i pojednanie w naszych relacjach rodzinnych.

Nasza droga do świętości zanurzona jest w codzienności. W tych zadaniach jakie Bóg stawia przed nami aktualnie. Rok temu pisałem, że niezwykle potrzebna była nasza modlitwa w intencji Synodu Biskupów poświęconego sprawom rodziny. Teraz widzimy jeszcze wyraźniej – potrzeba naszej modlitwy za Biskupów i uczestników Synodu – za biskupów i za kapłanów.
Niezwykle potrzebna jest modlitwa za Polskę, za polityków i o jedność narodu, o to aby rządzący właściwie pojmowali te zadania przed jakimi postawiła ich Opatrzność i aby sprostali wyzwaniom współczesnego świata. Wierzymy, że poprzez modlitwę tak wielu ludzi w Polsce, to Duch Boży kierował Polakami, abyśmy wybierali ludzi sumienia i wartości zdecydowanie katolickich! Tu się realizuje w zdecydowany sposób trzecia intencja naszej modlitwy - o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci.
Nowy Biskup dla Gdańska - ks. Bp. Zbigniew Zieliński przyjął świecenia biskupie w Katedrze Oliwskiej
2015-10-24
Ojciec święty Franciszek mianował ks. prał. Zbigniewa Zielińskiego, proboszcza bazyliki Mariackiej w Gdańsku, biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Uroczystość przyjęcia sakry biskupiej odbyła się w dniu 24 października od godz. 18 do 21 tej w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku Oliwie. Święceń udzieli Arcybiskup Gdański Sławoj Leszek Głódź.

Dla nas jest to szczególna radość z racji tego iż w czasie kiedy ks. Biskup Zieliński był w latach 2007-2014 proboszczem parafii Archikatedralnej w Oliwie był również opiekunem Różańca Rodziców i nadał swoisty wymiar formacyjny tej modlitwie.
Ufamy, iż w nowym powołaniu Bóg obdarzy Biskupa Zbigniewa wieloma łaskami i powierzamy jego osobę w naszych modlitwach i w dniu święceń i na całą posługę biskupią.
Październik miesiąc i czas różańcowych zwycięstw!
2015-10-13
Codziennie modlimy się na różańcu za swoje dzieci i dzieci innych rodziców w naszej róży. Codziennie prosimy aby nasze grzechy i zaniedbania nie były im kulą u nogi, aby nasze porażki nie były ich porażkami. Codziennie oddajemy nasze dzieci pod opiekę Maryi, aby prowadziła je do Jezusa. Takie świętobliwe słowa, ale jakże prawdziwe w kontekście rocznicy objawień fatimskich i kolejnej rocznicy Zwycięstwa pod Lepanto!!!
To przecież troje małych dzieci o czystych sercach zatrzymało ateizm w Portugalii. To pokorna modlitwa niewinnych dzieci ale i wiara całych tłumów w obecność Maryi i Jej pomoc pozwoliła na to aby moc Boga się objawiła. Wojna nie dotknęła Portugalii, a rządy masońskie, bezbożne zakończyły się pokojowym oddaniem władzy. To modlitwa Kościoła zjednoczonego pod przywództwem Papieża, za wstawiennictwem Maryi Królowej Różańca Św. przyniosły zwycięstwo nad turecką nawałą, nad przeważającymi siłami floty nieprzyjacielskiej pod Lepanto. A nas w Różańcu Rodziców jest ponad 60 000, i nieustannie przybywa, w całej Polsce i w świecie! Naszą misją jest dawanie nadziei innym poprzez rozszerzanie tej modlitwy.

Potrzebujemy zwyciężać ku dobremu, potrzebujemy modlić się, potrzebujemy czystości serca i wytrwałości w modlitwie. Potrzebny jest różaniec każdego z nas, codziennie. Za nasze dzieci i za ich środowisko wzrastania, za rodziny i relacje w naszych rodzinach. O łaskę wiary i odnawiania oraz umacniania wiary, o łaskę nawrócenia grzeszników i łaskę nawrócenia naszych serc.
Razem ze św. Rodziną, Jezusem, Maryją i Józefem świętym troskamy się o naszą przyszłość, o przyszłość rodzin i naszych dzieci. Modlimy się również za tych którzy pracują na rzecz obrony rodziny przed atakami zła, przed atakami zaplanowanych struktur zła przeciw rodzinie.

Nasza modlitwa niech obejmuje również ten czas przed wyborami parlamentarnymi w Polsce i same wybory. Prośmy Ducha świętego o natchnienia ku dobremu i przemianę serc, o umocnienie szlachetnych i prawych kandydatów i ich zwycięstwo, tak aby rządy w Polsce sprawowali ludzie dobrzy, uczciwi i szlachetni.

Błogosławione dzieci z Fatimy Franciszku i Hiacynto, módlcie się za nami, św. Janie Pawle II, św. Jadwigo Śląska, bł. ks. Jerzy Popiełuszko módlcie się za nami
Papież Rodziny – św. Jan Paweł II.
2015-10-11
Dzień papieski jest jakby przypomnieniem Bożego Ojcostwa i potrzeby obrony rodziny przed zaplanowanymi na wiele lat i realizowanymi działaniami aby ją rozbić i zniszczyć, aby ją wyrugować z życia społecznego.
W liście do rodzin święty Jan Paweł II napisał m. innymi te słowa:
Rodzina bierze początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat, co wyraziło się już „na początku”, w Księdze Rodzaju (1,1), a co w słowach Chrystusa w Ewangelii znalazło przewyższające wszystko potwierdzenie: „Tak [...] Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16).
Oraz inne:
Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem.
A dalej:
Przysięga małżeńska określa, a zarazem ustanawia to, co jest dobrem wspólnym małżeństwa i rodziny. „Biorę ciebie... za żonę — za męża — i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”22. Małżeństwo jest szczególną komunią osób. Rodzina — na gruncie tej komunii — ma stawać się wspólnotą osób. Nowożeńcy podejmują to zadanie „wobec Boga i Kościoła” (…)Słowa przysięgi małżeńskiej orzekają o tym, co stanowi wspólne dobro — naprzód małżeństwa, z kolei zaś rodziny. Dobrem wspólnym małżonków jest miłość, wierność i uczciwość małżeńska oraz trwałość ich związku „aż do śmierci”.

Mamy skarby nauczania Św. Jana Pawła II, szczególnie cenne dla nas, teraz gdy rodziny sa tak bardzo atakowane przez cywilizację śmierci, ze wszystkich strony i we wszystkich wymiarach. Dlatego w Różańcu Rodziców modlimy się za dzieci, ale obejmujemy modlitwą również WSZYSTKIE relacje w rodzinie, wszystkich członków rodziny aby wyrastające dzieci w naszych rodzinach doświadczały miłości i dobra. Św. Janie Pawle II, MÓDL SIĘ ZA NAMI!
Różaniec Rodziców się rozwija, rozszerza i powiększa! Maryja zwycięża i pomaga nam zwyciężać nasze słabości!
2015-10-05
Od początku października i już w końcu września obserwujemy ogromny ruch na naszej stronie internetowej. Różaniec rodziców bardzo się rozwija i jest coraz bardziej popularny.
Na początku października otrzymaliśmy wspaniały prezent od dobrych ludzi, mamy kolejną partię obrazków MB Oliwskiej z Aktem zawierzenia. Można je u nas bezpłatnie otrzymać wysyłając większą kopertę z adresem zwrotnym i znaczkami - proszę tylko napisać ile sztuk potrzeba - zachęcam aby zawsze brać zapas – będziemy mogli obdarzyć obrazkami większą ilość osób.
Z popularnością naszej strony wiążą się czasem również kłopoty techniczne - niektóre serwery pocztowe odrzucają mailing z naszej strony. My wysyłamy emaile z tajemnicą i prośbą o potwierdzenie - ale czasem z przyczyn technicznych mogą nie dochodzić (np. wpadają do skrzynki SPAM, lub nawet są odrzucane - dotyczy to ok. 3 % mailingu).
Dlatego istnieje możliwość sprawdzenia i potwierdzenia w zakładce >>Moja róża<< na naszej stronie internetowej. Za kłopoty nie z naszej winy wszystkich przepraszamy!

Prosimy też o modlitwę, aby jak najszybciej została uruchomiona nowa strona internetowa – nad czym prace trwają.
W dzień św. Franciszka otwarcie Synodu o rodzinie!
2015-10-04
Hasło tegorocznego synodu to: //Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym//
Ojciec Święty zawsze podkreślał znaczenie rodziny i małżeństwa, które są podstawową komórką społeczeństwa i Kościoła. Mamy nadzieję i modlimy się o to aby Synod jasno wypowiedział się na temat sakramentalności i świętości małżeństwa. Małżeństwo to nie tylko jakiś ludzki ideał, ale Boży dar. Niektórzy twierdzą, że oblubieńcza relacja między Chrystusem a Kościołem to tylko pewna metafora. Ale zgodnie z nauczaniem Kościoła jest to istotny element sakramentu. Ten Synod jest bardzo ważny dla przyszłości rodziny i Kościoła.

Kościół broni godności człowieka, mającej swe oparcie w Bogu Stwórcy. To Bóg daje nam swoją łaskę i wszystko, co niezbędne, aby osiągnąć szczęście naturalne, a także nadprzyrodzone, w wieczności. To Bóg nadaje sens naszemu istnieniu poprzez obdarowanie nas swoją Miłością i miłością wzajemną w małżeństwie, w rodzinie i w świecie.
Potrzebna jest ta nasza modlitwa, modlitwa rodzicielska, ojców i matek, modlitwa małżonków i dziadków, modlitwa dzieci o czystych sercach. Potrzebna jest modlitwa całych rodzin.

Nie dawajmy się też oszukać mediom które będą starały się skupić uwagę na jakichś pobocznych sprawach, a nie powiedzą o istocie Synodu, o trosce o świętość rodziny i człowieka.

Królowo rodzin, módl się za nami;

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.

Królowo świata, módl się za nami;

Święta Rodzino z Nazaretu, módl się za nami;

Jezusie, Maryjo, Józefie święty, módlcie się za nami.
2 października - święto Aniołów Stróżów - to wielcy nasi przyjaciele!
2015-10-02
Anioł to posłaniec Boży, który ma zawsze bardzo konkretne zadanie. Aniołowie Stróże to zadanie mają dla nas szczególnie bliskie - strzec, pomagać, wspierać, umacniać - być z nami w każdej sytuacji z gotowością do pomocy.

O Aniołach Stróżach mówił w ich liturgiczne wspomnienie ojciec Św. Franciszek - Ojciec Święty przypomniał, że każdy człowiek otrzymał od Boga anioła, aby mu doradzał i strzegł. Tego anioła należy pokornie słuchać. Wskazał, że dowód ojcostwa, które wszystko miłuje i obejmuje znajdujemy na pierwszych stronach Biblii. Kiedy bowiem Bóg wygania Adama z Raju nie zostawia go samym, ani też nie mówi „radź sobie jak potrafisz”.

Warto od najmłodszych lat pokazywać naszym dzieciom jakiego wspaniałego przyjaciela ma każdy z nich - i to wyłącznie dla siebie!
Warto o tym pamiętać też w naszej dorosłości - o naszych przyjacielach niebieskich.

A dla dzieci wielkim pożytkiem i wsparciem jest miesięcznik Anioł Stróż wydawany przez siostry Loretanki.

Warto go kupować dla dzieci - a najlepiej zamówić jako prezent niespodziankę prenumeratę na imię i nazwisko dziecka!
TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ ANIOŁA STRÓŻA
Październik i różaniec, dziś w Polsce to na szczęście bliskie skojarzenie!
2015-10-01
Pierwszego października, ze św. Teresą z Lisieux, rozpoczynamy różańcowy miesiąc szczególnej łączności poprzez Różaniec z Maryją!
Każdego dnia oddajemy Ci Maryjo cześć i pozdrawiamy z miłością. Ufamy w obronę Twej modlitwy i opieki Maryjo! W miesiącu październiku chcemy szczególnie oddać Ci cześć Maryjo jako Królowej Zwycięskiej. Tej która wysłuchuje, podnosi i umacnia, a przede wszystkim daje nadzieje zwycięstwa. Razem z Tobą Maryjo chcemy zwyciężać nasze słabości i pomagać tym, którzy tego potrzebują. Chcemy również zwyciężać bój o Polskę, wolną od politycznej poprawności, od zagrożeń dla rodziny i życia, od rozbijania rodziny i promowania ateizmu.

Prosimy za siebie, za swoich bliskich, za nasze miasta i wsie, za całą Polskę i o pokój na świecie. W łączności z papieżem Franciszkiem prosimy w intencji rodzin i o najlepsze owoce synodu biskupów nt. rodziny.
Ty Maryjo jesteś tak blisko nas i tak nam bliska, Ty ukazujesz Jezusa i jak matka za rękę nas bierzesz aby do Niego doprowadzić! Ty królujesz w tylu sanktuariach w Polsce, zapraszaj wszystkich do siebie i pociągaj!
Dziękujemy Ci, Maryjo za wszystkie łaski wymodlone w naszych różach rodzicielskich, za każde dziecko i każdego rodzica, za każdą umocnioną rodzinę! Dziękujemy za to że nas zebrałaś i podarowałaś nam to różańcowe narzędzie dla codziennej pomocy. Dziękujemy za to że naprawdę zapraszasz nas na codzienne spotkanie ze sobą co najmniej na 4-5 minut, a czasem i dłużej.

Dla naszej formacji i propagowania modlitwy różańcowej warto i TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ RÓŻANIEC
AVE MARYJA!
APEL o modlitwę w intencji Synodu o Rodzinie - CITIZEN GO
2015-09-30
Już 4 października, w dzień św. Franciszka, rozpoczyna się Synod o Rodzinie. To jedno z najważniejszych wydarzeń w Kościele. Jednocześnie to takie wydarzenie, które potrzebuje ogromnego wsparcia modlitewnego wszystkich wierzących. Zapewnijmy o naszym wsparciu Papieża Franciszka i pozostałych Uczestników Synodu. Módlmy się w tej intencji indywidualnie, w naszych rodzinach i większych wspólnotach.

Synod jest ogromną szansą pokazania i przypomnienia światu wartości trwałego, wiernego małżeństwa i szczęśliwej rodziny oraz drogi, jaka do nich prowadzi. Módlmy się za Papieża, Biskupów oraz Świeckich biorących udział w Synodzie (Polskę reprezentują Państwo Jadwiga i Jacek Pulikowscy - cenieni od lat specjaliści w tematyce małżeńskiej i rodzinnej), aby jak najlepiej przekazali światu ewangeliczną prawdę o małżeństwie i rodzinie, a świat tę prawdę usłyszał.

P. Magdanelna Korzekwa zaprasza nas do wspólnej modlitwy i do przekazania tej informacji do naszego Ojca Św. Franciszka : Polacy modlą się za Synod i piszą do Papieża
Nowy Biskup dla Gdańska - ks. Bp. Zbigniew Zieliński
2015-09-26
Ojciec święty Franciszek mianował ks. prał. Zbigniewa Zielińskiego, proboszcza bazyliki Mariackiej w Gdańsku, biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Uroczystość ogłoszenia nominacji odbyła się w samo południe 26 września w Auli Jana Pawła II w Gdańsku Oliwie.

Dla nas jest to szczególna radość z racji tego iż w czasie kiedy obecny ks. Biskup Zieliński był w latach 2007-2014 proboszczem parafii Archikatedralnej w Oliwie był również opiekunem Różańca Rodziców i nadał swoisty wymiar formacyjny tej modlitwie.
Ufamy iż w nowym powołaniu Bóg obdarzy Biskupa Nominata wieloma łaskami i powierzamy jego osobę w naszych modlitwach.
Zmarł ks. Feliks Folejewski, wielki apostoł Różańca i Miłosierdzia Bożego
2015-09-23
Są tacy ludzie i kapłani, których nikt nie zastąpi. Oni pokazują że Bóg dla każdego z nas ma swoją, najlepszą drogę – a ci życiem ukazują jak jest piękna.
Ks. Folejewski był asystentem kościelnym miesięcznika Różaniec i autorem ogromnej ilości materiałów formacyjnych. Co miesiąc przygotowywał Konferencję formacyjną z której korzystaliśmy poprzez Różaniec i w naszym codziennym różańcu. Do końca aktywnie pracował i miał cały czas plany na kolejne zadania. Bóg zaprosił go do siebie właśnie teraz.
Szerzej o ks. Folejewskim można przeczytać na stronie Gościa Niedzielnego, my z ufnością powierzamy Bogu jego duszę. Panie przyjmij go do swego Królestwa.
Uroczystości pogrzebowe w dniach 25 i 26 września w Warszawie.
Apel Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę!
2015-09-15
Pokutny Apel – wezwanie do 40-dniowego POSTU i RÓŻAŃCA w intencji Ojczyzny – od dnia 15. września – Święta Matki Boskiej Bolesnej.
Pokutny Apel uczestników Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę – do wszystkich Biskupów, Kapłanów, całego Duchowieństwa, do ludzi świeckich, do wszystkich Polaków, by z dniem 15 września, to jest w święto Matki Boskiej Bolesnej, zorganizować i rozpocząć w diecezjach, parafiach, wśród naszych rodzin 40 dni postu i modlitwy różańcowej (co najmniej jeden dziesiątek, najlepiej tajemnicę Zasłanie Ducha Świętego), ofiarowanie Mszy Świętej w intencji Polski.

Wraz z Maryją Królową Polski oraz pozostałymi Patronami Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Jeśli zamawiamy Mszę Świętą prosimy by poprzedzić ją modlitwą na Różańcu Świętym.

40 dni postu kończy się w sobotę przed wyborami, ale post i modlitwę różańcową kontynuować będziemy do poniedziałku, aby prawidłowo i bez fałszerstw przebiegło liczenie naszych głosów.

Nasi przodkowie walczyli z bronią w ręku, ginęli często w strasznych cierpieniach by Polska była Polską zatem niczym wielkim w porównaniu z tym będzie nasz czterdziestodniowy post, wyrzeczenie, modlitwa różańcowa. Choć tyle za nasze grzeszne życie i za grzechy publiczne w naszej Ojczyźnie możemy ofiarować Bogu by odwrócił to zło, które atakuje Kościół i Polskę, to zło, które sprowadziliśmy na naszą Ojczyznę żyjąc tak jakby Boga nie było.

Jak powiedział Prymas Polski August kard Hlond: „Jedyną broń, której używając Polska odniesie zwycięstwo to Różaniec!”
Komunikacja i potwierdzenia udziału w modlitwie
2015-09-14
Kochani rodzice i animatorzy Różańca Rodziców,

W związku z nieustannym rozwojem tego ruchu w jakim dane jest nam uczestniczyć ruch na naszej stronie internetowej się zwiększa, zwiększa się w znaczący sposób ilość maili wychodzących od nas co miesiąc w celu potwierdzenia modlitwy (a czasem dodatkowych wysyłek maili w ważnych sprawach).
Ostatnio został wprowadzony bardziej efektywny system wysyłkowy, ale i to nie zawsze pomaga. +

My wysyłamy emaile z daną tajemnicą i prośbą o potwierdzenie do konkretnych osób. Ale czasem z przyczyn technicznych mogą one nie dochodzić (np. wpadają do skrzynki SPAM, do innych skrzynek pocztowych lub nawet są odrzucane - dotyczy to ok. 3 % mailingu).
Dlatego istnieje możliwość sprawdzenia i potwierdzenia w zakładce >>Moja róża<< na naszej stronie internetowej.
Za kłopoty przepraszamy, i staramy się sprawy te nadal na bieżąco monitorować.
Przy okazji chcę poinformować że nadal pracujemy nad nowym kształtem strony internetowej i w tej intencji też prosimy o modlitwę.

8 września czternasta rocznica powstania Różańca Rodziców
2015-09-08
Już czternaście lat upłynęło od pamiętnych rekolekcji wspólnoty Marana Tha, po których grupa rodziców zorganizowała pierwszą różę i zaczęła się modlić za swoje dzieci.

Przez ten czas doświadczaliśmy i nadal doświadczamy opieki Maryi i wiele Bożej pomocy. Wielu innych, tysiące i dziesiątki tysięcy innych rodziców dołączyło do tej grupy. Powstało tysiące róż rodziców we wszystkich zakątkach świata, tam gdzie są Polacy i katolicy.

Wielka radość przepełnia nasze serca, wiele dobra jakiego doświadczyły nasze dzieci i nasze rodziny skłania nas do dziękowania Bogu i tym którzy podjęli to Boże wezwanie aby różaniec rodziców rozszerzać i do niego się włączać.
Właśnie w 14 rocznicę powstania we wspólnocie Marana Tha w Gdańsku Oliwie w kościele św. Jakuba obok Katedry Oliwskiej za wszystkie łaski dziękowaliśmy na Mszy św. sprawowanej przez ojca duchowego tego dzieła - ks. prof. Andrzeja Kowalczyka. I modliliśmy się o dalsze rozszerzanie tego dzieła, o rozwój i błogosławione owoce dla rodzin i dzieci w Polsce i na całym świecie.
Pomóż zatrzymać Gender w szkołach
2015-09-01
Zamieszczamy apel organizacji CITIZEN GO w sprawie gender w szkołach:

Kolejny raz PE będzie głosował nad dokumentem, który w swojej nazwie i wielu częściach mówi o słusznych sprawach, jednak jest nie do zaakceptowania ze względu na szereg innych groźnych zapisów, zwłaszcza ze względu na forsowanie ideologii gender w podręcznikach i programach szkolnych. Dlatego zachęcam Państwa do głębszego zapoznania się z projektem rezolucji "W sprawie wzmacniania pozycji dziewcząt przez edukację w UE” oraz podpisania petycji:

http://citizengo.org/pl/zatrzymaj-gender-w-szkolach-eu.

Dokument, mimo pozytywnego tytułu, zawiera szereg groźnych przepisów. W szczególności: w p. 29 promuje "edukację" seksualną wobec dzieci. Znając standardy różnych krajów UE w tym względzie, trudno taktować ten punkt dokumentu jako wyraz troski o dzieci i ich wychowanie, lecz bardziej jako próbę wprowadzenia permisywnej "edukacji" seksualnej już dla najmłodszych. W p. 30 promuje postawę pro-aborcyjną, w p. 31 domaga się wprowadzenia standardów genderowych do podręczników szkolnych, a w p. 32 domaga się działań, które zatrą naturalne różnice płciowe.

Nie pozwólmy na deprawację dzieci przez programy i podręczniki szkolne. Informujmy o tych zagrożeniach znajomych, zwłaszcza rodziców oraz podpisujmy petycję: http://citizengo.org/pl/zatrzymaj-gender-w-szkolach-eu i zachęcajmy innych, aby też to uczynili.

Głosowanie w sprawie raportu już 8 września.
Nowy rok szkolny, nowe zadania i wyzwania - potrzeba modlitwy!
2015-08-31
Kochani rodzice modlący się za swoje dzieci!

Warto protestować w obronie dzieci!

Drodzy Przyjaciele!
Na manifestację w Warszawie „STOP deprawacji w edukacji”, która odbyła się 30 sierpnia, przybyło kilka tysięcy rodziców. Protestowali przeciwko seksualizacji dzieci w szkole w ramach genderowej edukacji seksualnej.

POKRĘTNE DEKLARACJE MINISTER EDUKACJI
Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska zaczęła się już powoli wycofywać z deklarowanych wcześniej zmian podstawy programowej Wychowania do życia w rodzinie, mówiąc, że to nieporozumienie. Wystarczyła manifestacja kilku tysięcy rodziców, która odbyła się 30 sierpnia w centrum Warszawy. Co innego mówiła podczas poprzednich konferencji prasowych. Jej deklaracje są jednak pokrętne i niejednoznaczne, niemniej „podobno” zmiany te nie są planowane, chodzi „tylko” o dostarczenie dzieciom oczekiwanej przez nie wiedzy na temat seksu. Ta wiedza w polskich szkołach jest przekazywana w ramach przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Wypowiedź Ministra Edukacji sugeruje akceptację MEN dla wpuszczania do szkół edukatorów seksualnych z organizacji „Ponton” i in., działających w imieniu organizacji proaborcyjnych i genderowych.

Wrzesień który rozpoczyna kolejny rok szkolny jest dla wielu rodziców miesiącem nowych wyzwań i zadań. Jest modlitwa za dzieci małe, w wieku szkolnym lub licealnym, czy nawet za studentów. Wielu rodziców wspiera swoją modlitwą również dzieci dorosłe. W każdym wieku dzieciom potrzeba naszego rodzicielskiego wspierania modlitwą. W obecnych czasach zmasowanego ataku na rodzinę, szczególnie dorosłe dzieci potrzebują oparcia i pomocy duchowej. We wrześniu szczególna opieka otaczamy nauczycieli i wychowawców naszych dzieci, modlimy się za tych wszystkich, którzy dla naszych dzieci czynią dobro i o nawrócenie tych którzy świadomie czy nie świadomie czynią zło.
Ósmego września obchodzimy czternastą już rocznicę zapoczątkowania różańca rodziców i powstania pierwszej róży pw. Św. Stanisława Kostki , patrona polskiej młodzieży. Tego dnia w kościele pw. Św. Jakuba obok Katedry Oliwskiej o godzinie 18.30 zostanie odprawiona Msza św. w intencjach Różańca Rodziców z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski. Wszystkich serdecznie zapraszamy, a osoby spoza Trójmiasta, które nie mogą dojechać zapraszamy do łączności duchowej.
Zachęcamy do korzystania z miesięczników formacyjnych „Różaniec” i „Tak Rodzinie” oraz dla dzieci z „Anioła Stróża. Warto zaangażować się w propagowanie tych pism w swoim środowisku –jeśli nie ma w parafii Różańca albo Anioła Stróża – uzgodnić z ks. proboszczem i zmówić choć po 10 szt. aby były dostępne.
Módlmy się również o to aby Różaniec Rodziców został włączony jak najszybciej i najlepiej do struktury Żywego Różańca – abyśmy korzystali z pełni łask przyobiecanych tej modlitwie.

Manifestacja w Warszawie >>Stop deprawacji w edukacji<<
2015-08-27
W imieniu HLI oraz własnym zapraszam do wizęcia udziału w proteście przeciw deprawowaniu dzieci poprzez system edukacyjny.
Organizatorzy: Zapraszamy wszystkich na wielką manifestację rodziców STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI, na Placu Zamkowym w Warszawie w niedzielę 30 sierpnia br. (Msza św. w kościele św. Anny o godz. 12:00, rozpoczęcie manifestacji o godz. 13:00).

Przed rozpoczęciem roku szkolnego - niech to będzie wyraz troski nas - rodziców do losy i przyszłość naszych dzieci.

Ci z nas którzy nie mogą dojechać do Warszawy w tym dniu - prosimy wspierajcie aktywnych działających rodziców swoją modlitwą/
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
2015-08-22
Maryjo, bądź Królową naszych serc, naszych rodzin i domów, naszych miejscowości, miast i wsi. Ty jesteś Królową Polski i całego Świata, Nieba i Ziemi.
Niech Twoje Królowanie przyniesie nam pokój i dobro, niechaj jak najwięcej osób uznaje Ciebie za swoją Królową.
Św. Jacku - módl się za nami!
2015-08-17
Wśród wielu patronów świętych wielką sławą i naszym zaufaniem powinien się cieszyć św. Jacek.
Żyjący w latach ok. 1183-1257, a urodzony w Kamieniu na Śląsku w rodzie Odrowążów łączy Śląsk z Małopolską i jest jednym z wielkich duchowych dzieci św. Dominika. W Rzymie poznał św. Dominika, wstąpił do jego zakonu i przeszczepił zakon Dominikański na grunt polski. Podejmował wiele wypraw misyjnych na wschód (m.in. Kijów, Smoleńsk) i do Prus. Znany jest jako wielki, a pokorny cudotwórca, asceta i niestrudzony misjonarz. Spoczął w Krakowie w kościele oo. Dominikanów, gdzie do dziś można nawiedzić jego konfesję. We wspomnienie św. Jacka w dniu 17 sierpnia polecajmy się jego cudownej opiece i wstawiennictwu. Polecajmy zakon Dominikański i prośmy o powołania do tego zakonu, tak bardzo zasłużonego w zwalczaniu wszelkich herezji i propagowaniu Różańca Świętego.
A przez wstawiennictwo św. Jacka módlmy się również za Polskę w tych trudnych czasach.
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! Maryjo nasza Królowo - módl się za nami!
2015-08-15
Litania Narodu Polskiego

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.
Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.
Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.
Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami.
Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami.
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.
Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módlcie się za nami.
Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.
Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami.
Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami.
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę, módl się za nami.
Święci Andrzeju Świeradzie, i Benedykcie, módlcie się za nami.
Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.
Święty Brunonie, Apostole ziem polskich, módl się za nami.
Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.
Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.
Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia, módl się za nami.
Święty Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami.
Święta Kingo, Patronko górników, módl się za nami.
Święty Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca, módl się za nami.

Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej, módl się za nami.

Święta Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami.
Św. Janie Pawle II, módl się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże, módl się za nami.

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami.
Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia, módl się za nami.
Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa, módl się za nami.
Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski, Ojcze kultury polskiej, módl się za nami.
Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami.
Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka, módl się za nami.
Błogosławiona Jolanto, Wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej, módl się za nami.
Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami (Męczennikami sandomierskimi) , módlcie się za nami.
Błogosławiony Melchiorze, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami.
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, módl się za nami.

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie.
Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie.
Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie.
Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie.
Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie.
Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie.
Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.

Winy królów naszych, przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie.
Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie.
Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie.
Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie.
Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie.
Winy ludu naszego, przebacz, o Panie.
Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie.
Winy całego Narodu polskiego, przebacz, o Panie.

Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie.
Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie.
Płacz matek i żon, usłysz, o Panie.
Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie.
Płacz dzieci katowanych za pacierz polski, usłysz, o Panie.
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie.
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie.
Wołanie krzywdzonego ludu robotniczego, usłysz, o Panie.
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych, usłysz, o Panie.
Brzęk pękających kajdan naszych, usłysz, o Panie.

Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi, daj nam, o Panie.
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie.
Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie.
Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie.
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie.
Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie.
Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, wzbudź nam o Panie.
Przez Bogurodzicę, Ojca świętego na długie lata zachowaj nam, o Panie.
Przez Najświętsze Życie twoje, żyć dobrze nas naucz, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.
Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.
Przez Ducha Świętego Zesłanie, "ducha dobrego" daj nam, o Panie.
Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności Polskę naszą zachowaj o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie.
Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Sobieskiego i Kościuszki nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe nie opuszczaj nas, o Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięzców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnomyślnością i pokojem. W: Amen.

ANTYFONA
W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskana wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.
Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze "Bierzmowania Dziejów" - udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II - Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen.
Mamy nowego prezydenta RP, niech mu Bóg błogosławi, niech Bóg błogosławi Polsce i Polakom!
2015-08-06
Prezydent Andrzej Duda wskazał troskę o dobro wspólne i o odbudowanie poczucia wspólnoty narodowej oraz dumy z polskości jako cel i zasadę swego działania jako polityka sprawującego najważniejszy urząd w Polsce. Dziękujemy Bogu za to że dał nam właśnie takiego prezydenta, osobę która ma poczucie misji i nie jest małostkowa. Widać to choćby po tym że przemawia bez kartki, mówi od serca i mówi rzeczy proste i ważne ze zrozumieniem powagi swojego powołania.
Wiemy, że Prezydent A. Duda będzie miał przeciw sobie również wrogich i brutalnych przeciwników politycznych. Zniósł mężnie buczenie parlamentarzystów PO, gdy upomniał się w orędziu o głodne dzieci. Zniósł jak policzek i jeszcze wyciągnął rękę do zgody zapowiadając otwarcie na współpracę z wszystkimi w celu odbudowania wspólnoty narodowej Polaków. Na taką siłę i determinację stać tylko ludzi wybitnych. My ze swej strony możemy dawać mu tylko wsparcie. Miejmy nadzieję że tacy którzy potrafią buczeć gdy Prezydent RP wypowiada się w obronie najsłabszych i pokrzywdzonych znikną z polskiego życia publicznego i z polskiego parlamentu!
My wiemy jak bardzo prezydent potrzebuje wsparcia i modlitwy wspierającej jego działania i działania jego współpracowników. Polska potrzebuje naszej modlitwy aby została odbudowana nasza duchowa, narodowa jedność! I tego zobowiązania się podejmujemy. Boże dopomóż prezydentowi Dudzie, dopomóż Polakom i Polsce.
Od wielu dni modlitwa za prezydenta RP Andrzeja Dudą trwa w całej Polsce. Dziś szczególnie na mszach świętych w całej Polsce jest on polecany opiece Bożej, wstawiennictwu NMP Królowej Polski i świętych patronów naszego kraju. Od rana w każdym niemal zakątku Polski modlono się za Polskę i Prezydenta Andrzeja Dudę.


Bóg zwyciężył – Modlitwa za Prezydenta RP Andrzeja Dudę – w całej Polsce !
2015-08-04
W dniu objęcia urzędu prezydenta RP Andrzeja Dudę, wybranego przez naród w maju w całej Polsce organizowana jest modlitwa. Powszechne przekonanie, że to właśnie dzięki modlitwie możliwa byłą tak wielka mobilizacja i zwycięstwo nad obcymi Polsce ideami znajduje obecnie swój wyraz w modlitwie za Prezydenta.
Modlimy się dziś i podejmujemy zobowiązanie do otaczania modlitwą osoby Prezydenta w ciągu całej jego kadencji. Modlimy się o to aby godnie sprawował swój urząd, aby realizował swoje zadania uwzględniając ponad tysiącletnią tradycję państwa polskiego i chrześcijaństwa w Polsce. Modlimy się o ochronę przed zakusami zła wobec Polski i jej prezydenta. Modlimy się za wszystkich współpracowników prezydenta o dobre wypełnianie podejmowanej misji odbudowania wielkiej tradycji polskości zawartej w słowach bliskich każdemu Polakowi: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Modlimy się też za tych, którzy dali się zwieść różnej maści mącicielom aby otworzyli swoje serca i oczy na potrzebę powrotu do normalności w polskim życiu publicznym.

Ta modlitwa ma różny charakter: w trakcie wyborów podejmowane były modlitwy różańcowe, organizowano nowenny eucharystyczne w różnych kościołach poszczególnych miast i regionów, na stałe modli się za ojczyznę Krucjata różańcowa za ojczyznę. Modlitwę i czuwania podejmowały liczne wspólnoty modlitewne, modlono się w wielu klasztorach i zgromadzeniach zakonnych. My, rodzice modlący się na różańcu za nasze dzieci włączaliśmy naszą modlitwę w ten ogromny duchowy wysiłek i zryw modlitwy.

Teraz poczynając od pierwszego dnia MUSIMY pamiętać, że prezydentowi PR, p. Andrzejowi Dudzie nasza modlitwa potrzebna jest co dnia. Widać po wszczętych przeciw niemu akcjach i prowokacjach medialnych, że będzie zaciekle zwalczany przez bezbożników i różnej maści wrogów Polski, Kościoła i ludzi. Niech nasza modlitwa codzienna towarzyszy jemu, jego rodzinie i współpracownikom w tym naprawianiu tego co w Polsce zepsuto (nawet w ostatnich dniach). Niech będzie jego codziennym umocnieniem i wsparciem, a dla nas niech będzie udziałem w zmienianiu Polski ku dobremu.

Nawet media dalekie od religijnego zaangażowania dostrzegły ten fenomen - poniżej link do artykułu w Rzeczypospolitej:
W całej Polsce Modlitwy za Prezydenta RP w dniu objęcia urzędu
Rozwój Różańca Rodziców – rozszerzenie intencji ogólnych 3 i 4
2015-08-03
Chcemy dzielić się kolejnymi informacjami nt. różańca rodziców, przydatnymi w rozwoju tej modlitwy. Ten ruch modlitwy zapoczątkowany niespełna 14 lat temu wciąż się rozwija i pogłębia w swojej formie. W trakcie wielu lat różańca rodziców od samego początku było tak, że ta forma modlitwy rozszerzała się dzięki świadectwu. Tu można posłuchać naszego świadectwa z VII pielgrzymki Rodziny Loretańskiej 16 maja 2015roku na temat Różańca Rodziców

W ostatnim czasie dotarły do nas trzy bardzo istotne świadectwa i przesłania.
Po pierwsze rozszerzenie trzeciej intencji ogólnej na całe nasze rodziny i relacje w rodzinach. To świadectwo z diecezji Warszawsko Praskiej – gdzie właśnie po takim rozszerzeniu rozumienia intencji naszej modlitwy RR zaczął się rozwijać bardzo dynamicznie i jest tam ponad 300 nowych róż rodziców.
Drugie rozszerzenie to modlitwa za dzieci odrzucone, pozostawione w domach dziecka, dzieci niechciane. Przyszło ono do nas ze Śląska w trakcie 3 regionalnej pielgrzymki na Górę Św. Anny. W ramach czwartej intencji ogólnej modlimy się o rozszerzanie dzieła Różańca Rodziców, a teraz chcemy to rozszerzyć aby z naszej modlitwy korzystały również dzieci odrzucone, pozostawione same sobie, dzieci w domach dziecka i dzieci ulicy (które są w wielu krajach świata). Chcemy się tym bogactwem modlitwy dzielić również z nimi.

A trzecie ważne przesłanie to zachęta by Różaniec Rodziców włączył się w strukturę Żywego Różańca. Przy zachowaniu całej naszej niezależności i odrębności w intencjach podstawowych, korzystamy przecież z metody Żywego Różańca, chcemy być w łączności z Kościołem i doświadczać wszelkich łask poprzez Kościół dostępnych. Te natchnienia płyną z wielu serc i znalazły swoje odzwierciedlenie w zaproszeniu do wzbogacenia struktury Żywego Różańca również naszą modlitwą, naszym ruchem. Módlmy się również o to, aby Różaniec Rodziców został włączony jak najszybciej do struktury Żywego Różańca w taki sposób aby to prowadziło do rozwoju naszej modlitwy i łączności z Kościołem.

Zachęcamy do przysyłania świadectw do nas, do dzielenia się sprawami zwykłymi i niezwykłymi - odwagi dawajcie świadectwo łaski Bożej i zachęcajcie do dzielenia się świadectwami.
________________________________________
W ramach formacji różańcowej zachęcamy do korzystania z miesięcznika „Różaniec”, miesięcznika „TAK rodzinie” oraz kwartalnika „Królowa Różańca Świętego”. Zachęcamy do propagowania tych pism w swoim środowisku! Można się skontaktować z wydawnictwami np. z Siostrami Loretankami i zamówić większą ilość (np. 10 szt.) Różańca do swojej parafii. W mojej parafii nie schodziło początkowo nawet 10 egzemplarzy, a teraz pójdzie i 15. Sukcesywnie osoby zainteresowane odkrywają potrzebę pisma formacyjnego w swoim domu i środowisku!
W sierpniu nie piję, nie kupuję i nie częstuję alkoholem. W sierpniu podejmuję abstynęcję w intencji tych którym potrzeba wyzwolenia z nałogu!
2015-08-02
Sierpień przeżywamy jako miesiąc trzeźwości, miesiąc walki z wszelkimi zniewoleniami jakie mogą dotykać osoby ludzkiej. Niech ten czas będzie dla każdego z nas czasem szczególnej walki duchowej o wolność dla siebie i dla tych którzy samodzielnie ze zniewoleniem poradzić sobie nie potrafią. Szczególnym znakiem tego braterskiego wsparcie niech się stanie dobrowolnie podejmowana abstynencja. W sierpniu nie piję alkoholu w żadnej sytuacji, nie kupuję, nie częstuję a innych zachęcam do podejmowania tego samego wysiłku!

Sierpień to miesiąc szczególny. W Polsce świętujemy wielkie dzieła dokonywane przez naszych przodków: heroiczną walkę Powstańców Warszawskich, historyczne zwycięstwo nad Sowietami za przyczyną cudownego wsparcia Matki Bożej i ofiarniczą śmierć św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, oraz bezprecedensowy zryw ku wolności i godności człowieka zrealizowany w całej Polsce w ruchu Solidarności.

Sierpień to też miesiąc pielgrzymowania w intencjach błagalnych i dziękczynnych.

W tym roku sierpień zapisuje się w sposób szczególny w historii Polski. W święto Przemienienia Pańskiego w dniu 6 sierpnia Andrzej Duda obejmuje urząd Prezydenta RP. Wreszcie możemy znowu być dumni z Polskiego Prezydenta, dumni z jego postawy i wiary. Jego postawa i jego prośba o modlitwę nie może pozostawać bez naszego odzewu.
Zatem módlmy się za Polskę, za prezydenta elekta, o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci i rozwoju naszych rodzin. Módlmy się 6 sierpnia i każdego dnia, ponieważ już teraz widać jak bardzo będzie to potrzebne przeciw bezbożnikom wojującym z Kościołem i obecnością Boga w życiu Narodu.

Ostatniego dnia lipca - Św. Ignacego z Loyoli, patrona matek w ciąży i żołnierza Chrystusa! AMDG
2015-07-31
AMDG - Ad Majorem Dei Gloriam - na większą Chwałę Boga!
Św. Ignacy z Loyoli zmienił świat podążając z słowem Jezusa, rozważając je codziennie, wsłuchując się w codzienny rachunek sumienia i ufnie stając zawsze w obronie Kościoła i Ojca Świętego.
Jezuici stanowili od samego powstania duchowe i intelektualne wojsko papieża. To dzięki wielkiej głębi ćwiczeń duchowych św. Ignacego świat mógł się przemieniać i odnajdować coraz lepiej Boga.
Dzięki Jezuitom w znacznej mierze została odkryta i zbudowana na nowo jedność pomiędzy rozumem i wiarą. Pomiędzy poznaniem naukowym i światem duchowym.
Modlimy się za wstawiennictwem św. Ignacego za wszystkie matki w stanie błogosławionym o zdrowe dzieci i udany poród. Modlimy się też za cały świat nauki i naukowców, aby w swoje, pracy wciąż odkrywali i lepiej poznawali Boga i Jego dzieła.
W końcu razem ze św. Ignacym i wszystkimi Jezuitami na świecie polecamy Bogu Ojca świętego Franciszka aby pewną ręką prowadził Kościół w służbie zbawienia ludzkości!
Czy cuda nadzwyczajne są nam potrzebne? Czy obecność w Sanktuarium jest ważniejsza niż w swoim parafialnym Kościele?
2015-07-28
W tych dniach mamy wspomnienie liturgiczne dwóch niezwykłych świętych – związanych z cudami nadzwyczajnymi. 27 lipca - św. Pantaleon (z IV wieku), którego cud krwi tj. przejście krwi przechowywanej w ampułce z postaci skrzepniętej do płynnej właśnie tego dnia można obserwować w klasztorze Wcielenia w Mediolanie od kilkuset lat. 28 lipca wspomnienie mnicha libańskiego, św. Charbela, który za życia zasłynął świętością, a po śmierci od ponad stu lat jego ciało pozostaje w stanie niezmienionym, co więcej wydziela wonną ciecz nieznanego pochodzenia. Św. Charbel jest niesłychanie skuteczny w wypraszaniu łask dla swoich czcicieli i dla Libanu, swej ojczyzny ziemskiej. (więcej o tych świętych w Gościu Niedzielnym i na FRONDA.pl).
Wobec faktów fizycznie doświadczanych, czy mamy prawo wątpić w potrzebę cudów, których sam Bóg, jak wierzymy (utwierdzeni powagą Kościoła), udziela ludziom. Przecież nie dla niezdrowej sensacji, czy dla wykonania jakichś spektakularnych działań, a dla obudzenia, pogłębienia i utwierdzenia wiary. Stąd trzeba wnosić, że i ta nadzwyczajność cudów jest potrzebna – potrzebujemy w dzisiejszym zsekularyzowanym świecie namacalnego potwierdzenia Bożej opieki nad nami. I tego samego doświadczamy przecież w Sanktuariach, nasze pielgrzymki do miejsc świętych, to nie jest wyraz lekceważenia świętości naszych proboszczów i naszych kościołów, ale raczej wyraz chęci pogłębienia, tego czego oni dokonują w naszej codzienności.
Codziennie odmawiamy nasz rodzicielski różaniec i doświadczamy cudów nienazwanych, cudu zdrowia, spotkania, rozwoju, ochrony przed złem, spokoju serca i poprawienia relacji w rodzinie.
Doświadczamy cudu wiary w moc modlitwy i opieki Maryi nad nami i naszymi dziećmi. Te miejsca i osoby, które Bóg naznaczył szczególnymi łaskami są dla nas darem dodatkowym i jakby Jego uśmiechem, którym nas chce wspomóc dodatkowo w danej chwili i sytuacji życia.
Za cuda nadzwyczajne i za zwyczajne jesteśmy Bogu niesłychanie wdzięczni. Odwiedzane przez nas Sanktuaria dają okazję, aby te podziękowania przeżyć głębiej osobiście i je wyrazić. Bóg widzi i znowu obficie obsypuje łaskami.
Pielgrzymujemy i modlimy się - zapraszamy do Oliwy!
2015-07-24
Lato to czas wytężonej pracy, wypoczynku i pielgrzymowania do miejsc świętych. Prosimy
o to aby ofiarować swój pielgrzymi trud również w intencjach różańca
rodziców: za te dzieci za które już teraz się modlimy oraz za te za które
nikt się nie modli i za dzieci odrzucone. Niech ten czas wakacji i
wypoczynku będzie dla nas również czasem pielgrzymowania, jeśli nie
fizycznego to duchowego do miejsc świętych i sanktuariów rozsianych w
świecie i w Polsce.

W sposób szczególny zapraszamy do Archikatedry Oliwskiej w czasie
wakacyjnych pielgrzymek, czy wypoczynku w okolicach Trójmiasta. Zaraz po
wejściu do Katedry, po prawej stronie jest kaplica królewska, w której można
nawiedzić feretron z obrazem MB Oliwskiej i osobiście zawierzyć swoje dzieci,
pomodlić się, spojrzeć w przepiękne oblicze Maryi i Jej Syna i doznać
wspaniałego uczucia Bożej Opieki. To może być skarb bezcenny na cały rok, to
może być ożywiające zdarzenie przynoszące nadzieję zwycięstwa nad swymi
słabościami i kłopotami na każdy kolejny dzień. W sobotę pierwszego sierpnia
zapraszamy do odwiedzenia Katedry Oliwskiej o godz. 21 – na wspólnej
modlitwie comiesięcznym różańcu z MB Oliwską naszą patronką!
Prezydent bez sumienia podpisał ustawę o in vitro
2015-07-22
Za niego też trzeba się modlić, ale przede wszystkim za Polskę, o uwolnienie od ludzi bez sumienia, którzy by chcieli Polską rządzić.

To bardzo smutny dzień w dziejach Polski, kiedy urzędujący prezydent RP, obrazujący majestat Rzeczypospolitej - mimo świadomości, realnie wyrażanej przez niego, że ustawa jest zła - podpisuje ją i wprowadza w ten sposób do polskiego porządku prawnego.
Jakim trzeba być zakłamanym człowiekiem aby dla źle pojmowanego interesu politycznego czynić zło tak świadomie.
Dobrze się stało że Naród pozbawił tą osobę dalszej możliwości psucia Polski, bo jak widać nawet ostatnie dni swojej niecnej obecności na Urzędzie do tego wykorzystuje.

Boże ulituj się nad Polską, Maryjo chroń nas przed ludźmi bez sumienia, św. Mario Magdaleno, patronko dnia dzisiejszego - módl się o nawrócenie grzeszników!

Błogosławiony bądź polski kapłanie
Sprawa narodowa - modlitwa, przebaczenie, uwielbienie Boga i uzdrowienie - rekolekcje z O. Baszoborą
2015-07-18
Można było uczestniczyć w nich na żywo w telewizji internetowej:

www.jezusnastadionie.tv

Chcemy wzrastać w życiu Jezusa, i chcemy mieć serce na wzór serca Boga.

Nabierz odwagi i przyjdź spotkać Jezusa, gdy przyjdą trudności walcz i pokonaj je aby zobaczyć Jezusa!
Nie wystarczy na Jezusa patrzeć - trzeba Go zaprosić do swego serca i swego domu!

Wielbimy Jezusa, w tym że przychodzi do nas, Boga że w Duchu Świętym przychodzi ze świętością i namaszczeniem do naszej rzeczywistości. Uzdrawia i uwalnia z nałogów, z alkoholizmu, z nikotynizmu, z palenia, z pornografii i z innych uzależnień.
Oddajemy Ci cześć Panie!
Dziś pielgrzymujemy duchowo na Górę Karmel po opiekę MB Szkaplerznej,
2015-07-16
Sama Maryja zaprasza nas i obdarowuje swoją opieką, modlitwą i miłoscią!
Szkaplerz święty, płaszcz Maryi, który podarowała zakonowi Karmelitańskiemu jest dla każdego z nas. I pod jego poły chcemy się chronić przed wszelkim złem.
Jako rodzice, poprzez naszą modlitwę różańcową zabieramy tam również nasze dzieci.
Dziś szczególnie dziękujemy Karmelitanom i Karmelitankom za ich modlitwę i oddanie się Bogu.
Łącząc się z nimi nawiedzamy Karmelitańskie świątynie, ponawiając oddanie pod opiekę MB Szkaplerznej lub ufnie przyjmując Szkaplerz.

Maryjo, Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wiemy, że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich. Spraw, abyśmy zawsze byli wierni Tobie. Opiekuj się naszymi sercami, oczyść je z wszelkich brudów grzechowych, przystrój je w wonne kwiaty cnót. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze, aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas, widząc Jezusa w naszych sercach. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami, daj nam pociechę oglądania Twego świętego Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia.
Matko Szkaplerza świętego! Przyobiecałaś, że nie będzie potępiony ten, kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz. Przypominaj nam nieustannie o tym, abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwały. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Warto przeczytać i posłuchać na stronie Gościa Niedzielnego
Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej o niepodpisywanie ustawy!
2015-07-12
Apelujmy do Prezydenta Rzeczypospolitej o niepodpisywanie ustawy o selekcji dzieci poczętych in vitro.

Panie Prezydencie!

Zwracamy się do Pana o niepodpisywanie tzw . ustawy _o leczeniu niepłodności_. Zwracamy uwagę, iż niezależnie od oceny właściwości etycznej zapłodnienia pozaustrojowego, niezależnie od poglądów na ewentualne przepisy prawne opisujące jego funkcjonowanie – ustawa o in vitro w żadnym wypadku nie może przekreślać obowiązujących przepisów potwierdzających prawa do życia, przysługujące każdemu dziecku od poczęcia i nie może kwestionować jego człowieczeństwa, obojętnie czy negując, czy "nadając” mu prawa ("nadawanie praw” jest również negacją ich aktualnego istnienia w prawie). O prawach dziecka poczętego wyraźnie mówi m.in. Kodeks Karny, art. 152 - 154, 157a; Kodeks Cywilny, art. 927; Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, art. 74, 182; ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, art. 2; ustawa o planowaniu rodziny, art. 6-7. Żaden z tych przepisów nie ogranicza praw dziecka poczętego do dzieci poczętych in ventre i nie wyłącza dzieci poczętych in vitro.
Tu podpisz apel do Prezydenta
Brońmy Polskę przed In vitro !
2015-07-05
46 senatorów RP poparło antyludzką regulacje In vitro, 43 odrzuciło ten antyludzki akt prawny, a czworo senatorów się wstrzymało. Tych czworo mogło odwrócić sytuację!
Widać że nie wystarczy stać obok i nic nie robić. Trzeba stanowczo przeciwstawić się złu. Trzeba wyraźnie i odważnie przyznawać się do prawdy i normalności.

Módlmy się, aby to zło nie stało się normą prawną w Polsce. Módlmy się za tych senatorów, którzy upodlili się głosując za zbrodniczym prawem invitro, aby Bóg dał im łaskę nawrócenia
Miejsca święte, sanktuaria, pielgrzymowanie i formacja!
2015-06-30
Lipiec to miesiąc wakacji i pielgrzymowania do tak wielu sanktuariów w
Polsce, a także miesiąc licznych rekolekcji wyjazdowych. To jest bogactwo
polskiego Kościoła, setki i tysiące miejsc formowania sumień, podejmowania
wysiłku przemiany i rozwoju. Szukajmy takich okazji rozwoju i korzystajmy z
nich obficie. Serdecznie zapraszamy wszystkich odwiedzających Trójmiasto i
polskie wybrzeże do nawiedzenia Katedry Oliwskiej i spotkania z MB Oliwską,
naszą patronką. A szczególna okazja to wieczorne nabożeństwo do MB Oliwskiej
w pierwszą sobotę miesiąca, o godz. 21- szej. Zachęcamy
też do zaplanowania pielgrzymki na dzień 1 sierpnia, kiedy to właśnie
przypada kolejna pierwsza sobota.
Szesnastego lipca świętujemy wspomnienie NMP z Góry Karmel i Szkaplerza
Świętego. To kolejna wspaniała forma modlitwy maryjnej zakorzeniona w
polskiej tradycji, bardzo bliska wielu rodzinom i rodzicom. Szkaplerz Maryi
(czyli wierzchnia szata) obrazuje jakby tą troskliwą opiekę jaką ogarnia nas
Matka Boża. To też wyraz jedności Kościoła, łączności z Karmelem i to
łączności ponad przestrzenią i czasem.

26 lipca wspominamy rodziców NMP , św. Joachima i św. Annę - patronów
świętości w życiu codziennym, rodzinnym, we właściwym wypełnianiu naszych
rodzicielskich powinności. To oni wychowali Najświętszą Maryję Pannę - oni
umieli przyjąć i ochronić skarb jakim była Niepokalana. Chcemy podążać za
tym wzorem w naszym rodzicielskim powołaniu Czas wakacyjny może być
czasem błogosławionym, ale również czasem trudnym – w którym dzieci będą
podlegać szczególnym pokusom i zagrożeniom – np. ze strony sekt i okultyzmu.
Dlatego w tym czasie szczególną opieką modlitewną otaczajmy nasze dzieci i
całą młodzież wypoczywającą na wakacjach, a także ich opiekunów, również
harcerzy i wszystkich odpowiedzialnych za wakacyjny wypoczynek.
Piotr, Paweł, a dzień wcześniej Ireneusz – Święci od rzeczy wielkich!
2015-06-29
Kościół w 29 dniu czerwca obchodzi uroczystość Apostołów Piotra i Pawła. Uroczystość, która przywołuje niejako konstytucję Kościoła opartą na prymacie Piotra i powierzeniu mu pieczy nad Urzędem Nauczycielskim, oraz nauczaniu Pawła skierowanym do całego świata wskazującym misyjny charakter Kościoła. Te dwa wielkie filary Kościoła otoczone są wieloma innymi i pięknymi postaciami – wśród niech wspominamy wielkich, acz mniej znanych np. świętego Ireneusza. Te postacie w jakiś sposób tworzą klamrę dziejową. Święty Biskup Ireneusz to pierwszy apologeta w Kościele, jego główne dzieło Adversus heresiam (Przeciw herezjom) było przywoływane wielokrotnie przez św. Jana Pawła II i jest bardzo aktualne do dziś w zlaicyzowanym, zateizowanym, pogubionym świecie.

W świętych, w ich wspominaniu i odkrywaniu niezwykłych losów mamy zapisane wielkie bogactwo Kościoła Katolickiego. Mamy zapisaną jego łączność z dawnymi i nowymi laty, a wreszcie umocowanie Kościoła w Chrystusie, w tym co Jezus pozostawił ludziom i jak chce tego udzielać. Po prostu korzystajmy z tego bogactwa!

Modlitwa do św. Ireneusza z Lyonu za heretyków i o doskonałość naszej wiary

Dziękujmy Bogu za wszystkich naszych świętych patronów i za dar wielkich świętych Kościoła, a za ich przyczyną szukajmy pomocy, wsparcia i rozwiązywania naszych niełatwych spraw.
O co chodzi faktycznie z tym In vitro ?
2015-06-24
Otrzymaliśmy od Human Life International Polska zaproszenie do działania w celu poinformowania - co z tym In vitro i o co w tym wszystkim chodzi.
Ponieważ w przekazie medialnym w zasadzie nie podawane są fakty, a tylko jakaś polityczna ideologia zaistniała potrzeba dostarczenia rzetelnej wiedzy.
Dzięki ulotce, którą każdy z nas może sobie wydrukować na drukarce domowej możemy zarówno zapoznać się z podstawowymi informacjami, jak i przekazać je naszym znajomym, przyjaciołom oraz tym którzy będą tego potrzebować.
To ważne, ponieważ strona lewicowa chce jeszcze teraz, przed wyborami, przepychać ideologiczne ustawy, tak aby później odwoływać się do status quo.

Poniżej linki do materiałów:
< Akcja informacyjna – In Vitro pytania i odpowiedzi


< Ulotka – In Vitro pytania i odpowiedzi

< Konferencja prasowa w Sejmie RP nt Dlaczego nie dla ustawy o in Vitro
Nie boję się, gdy ciemno jest - Ojciec za rękę prowadzi mnie - 23 czerwca - dzień ojca!
2015-06-23
Wszystkim ojcom, z okazji ich święta, składamy serdeczne życzenia odnajdowania i wypełniania swego ojcowskiego powołania! Życzenia te oplatamy także naszą modlitwą za wszelkie dobro jakiego doświadczyliśmy i doświadczamy od naszych ojców. Modlimy się również za tych ojców, którzy przeżywają trudne chwile, aby Bóg ich wspomagał, dodawał sił i natchnień do pełni ojcostwa. Do dobra i miłości, tak aby stawali się tą opoką rodziny i domu.

>>
... Sanki są w zimę, rower jest w lato - Mama to nie jest to samo co Tato ... < Arka Noego – Nie boje się … Ojciec za rękę prowadzi mnie!
Sobota i niedziela 13 i 14 czerwca – byliśmy na Górze Św. Anny i w Gdańsku Oliwie!
2015-06-15
Trzecia pielgrzymka Różańca Rodziców do Sanktuarium na Górze Św. Anny byłą wspaniałym świętem radości i dziękowania Bogu i Maryi. Kilkuset rodziców, bardzo wielu z całymi rodzinami, razem z dziećmi przybyło aby przeżyć ten czas radości i dziękczynienia, aby się spotkać i wspólnie modlić.

Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą różańcem świętym, który w sposób szczególny wybrzmiał właśnie w dniu Niepokalanego Serca Maryi, a który dane mi było poprowadzić. To cudowna łaska modlić się wspólnie z setkami pielgrzymów, zawierzać losy swoich dzieci i rodzin, prosić o łaski i dziękować za tak wiele dobra jakie nas spotyka nieustannie.
I następnie Msza święta koncelebrowana ze wspaniałą oprawą liturgiczną oraz pięknym, poruszającym serca kazaniem proboszcza sanktuarium, ojca Ambrożego. Na zakończenie modlitwa zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, była ukoronowaniem spotkania liturgicznego. Bazylika wypełniona pielgrzymami po brzegi!
Na czas spotkania po liturgii organizatorzy zorganizowali Namiot, w którym dzieci uczestniczyły w specjalnym dla nich koncercie. A w tym czasie dla rodziców konferencję o zagrożeniach duchowych poprowadziła znana od wielu lat, również z naszych konferencji, Małgorzata Więczkowska - z portalu Edukcja Medialna .
Wiele świadectw mocy Bożej i opieki Maryi, wśród nich piękne świadectwo mamy, która rok temu zastanawiała się czy podoła obowiązkom animatora jednej róży, a w tym roku pomogła utworzyć już osiem róż rodziców!
Do Gdańska wieczorem i nocą wracałem uskrzydlony świadectwami, radością spotkania tak wielu radosnych, zaangażowanych i modlących się rodziców oraz nadzieją i wiarą umacnianą wstawiennictwem Matki Bożej.

W Gdańsku w niedzielę, w Katedrze Oliwskiej przeżywaliśmy wielkie święto naszej wspólnoty i kościoła jakim była uroczystość jubileuszu 50 lat kapłaństwa ks. prałata dr. hab. Andrzeja Kowalczyka , moderatora wspólnoty Marana-tha i Ojca Duchowego naszej modlitwy różańcowej. Nie byłoby Różańca rodziców, gdyby nie ten kapłan, nie ta wspólnota i nie jego charyzmatyczna, wytrwała i wierna posługa. Na uroczystej mszy świętej dziękowaliśmy za wszelkie łaski, za posługę i prosiliśmy o siły i wiele lat dalszej opieki na nami. Uroczyste Ciebie Boga Wysławiamy wyśpiewane przez wiernych wypełniających Katedrę, zabrzmiało radosnym i gorącym hymnem dziękczynienia i uwielbienia Boga za dar tak wspaniałego kapłana.

Mamy w Polsce piękny Kościół, mamy za co dziękować Bogu! Niech Maryja nas prowadzi, niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkim!

Ireneusz Rogala
Zapraszamy na Górę Św. Anny - 13 czerwca 2015
2015-06-03
Różaniec rodziców się rozwija, staje się coraz bardziej znany i można powiedzieć - popularny!

W dniu 13 czerwca br. na Górze Św. Anny modlić się będą rodzice ze Śląska, z Zagłębia i z okolic, a nawet z innych regionów Polski.
Spotykamy się u św. Anny, na modlitwie i dzieleniu świadectwami. Spotykamy się aby dziękować i prosić o dalsze łaski i rozwój dzieła modlitwy rodziców i rodzin!
Rozpoczynamy modlitwą różańcową o godzinie 14.30 - a potem msza św, i dalszy program spotkania.

Zapraszamy WSZYSTKICH CHĘTNYCH, w imieniu własnym, proboszcza Góry św. Anny i animatorów z okolic, zaangażowanych w organizację!
Przyjedź wraz ze swoją różą i zapraszaj innych! Daj im okazję do poznania Różańca rodziców!

A poniżej relacja <Świadectwo nt. Różańca Rodziców z pielgrzymki do polskiego LORETTO k_Wyszkowa


Dodatkowo świadectwo nt. Różańca rodziców na Zjeździe Różańca rodziców i rodzin Diecezji Warszawsko - Praskiej
<Świadectwo nt. Różańca Rodziców - diecezja Warszawsko - Praska 23 maja 2015
Marsze dla Życia i Rodziny! Zaproszenie do Gdańska na 7 czerwca 2015!
2015-06-02
W przededniu Dnia Dziecka w całej Polsce w 140 miastach przeszły Marsze dla Życia i Rodziny. Media nie były w stanie - albo nie chciały pokazać tej ogromnej determinacji i masowej skali zaangażowania prorodzinnego.

W kolejnym tygodniu Przejdziemy wraz z Jezusem Eucharystycznym ulicami polskich miast i wsi.

Zaś z Gdańska przyszło zaproszenie na kolejna niedzielę na Marsz dla Życia i Rodziny:
Ulicami Głównego Miasta w Gdańsku w niedzielę 7 czerwca przejdzie VI Archidiecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny.
Zapraszamy o godz.14.30 przed Pomnik Poległych Stoczniowców na Plac Solidarności.
Marsz organizowany w Roku Jana Pawła II, ogłoszonym przez Parlament RP, będzie szczególną forma dziękczynienia,
w pierwszą rocznicę Kanonizacji Św. Jana Pawła II.
Głównym hasłem Marszu będzie: „Jan Paweł II – Promotor godności życia i rodziny”.
Natomiast głównym jego mottem słowa JP II: „…Bóg uczynił wielkim i niezastąpionym darem mężczyznę „dla” kobiety i kobietę „dla” mężczyzny oraz zadaniem w życiu małżeńskim...”. Ma to przede wszystkim odniesienie do prób redefiniowania małżeństwa, poprzez ratyfikowanie przemocowej Konwencji Rady Europy.
Marszowi towarzyszyć będą dwie akcje społeczne: Pieluszka dla Maluszka – uczestnicy przynoszą pieluszki jednorazowe dla Domu Samotnej Matki i Caritas oraz prowadzona przez wolontariuszy kwesta jako Dar dla Hospicjum.
W imieniu organizatorów:

Waldemar Jaroszewicz
Antoni Szymański

Zachęcamy do jak najszerszego włączenia się w ten Marsz i wsparcie modlitwą.
Świadectwo z okazji Dnia dziecka
2015-06-01
Właśnie otrzymaliśmy takie niezwykłe świadectwo - i zachęcamy do skorzystania z tej rady!

Jestem córką swoich rodziców.
Z pewnością jedną z wielu córek swoich rodziców zatroskanych o przyszłość i szczęście swoich dzieci.
W pewnym wieku niektórzy zatroskani rodzice pytają
swoje córki >kiedy wyjdą za mąż<.
W imieniu tych córek odpowiadam wszystkim rodzicom
>>Nie pytajcie się, a módlcie się!<<
Polecam :)
W ten właście sposób zaprosiłam moich rodziców do Różańca Rodziców.
To był początek Róży Jana Pawła II, moja Mama była w niej pierwsza.
Niedługo po tym spotkałam na swojej drodze innych rodziców, którzy byli zatroskani o to,
kiedy ich synowie się ożenią.
Zaproponowałam im Różaniec Rodziców. Oboje tych rodziców weszło do Róży Jana Pawła II.
Bardzo szybko, z polecenia, Róża się uzupełniła do końca :)
Rodzice modlą się wiernie, a ja jako >córka< podsyłam im kolejne tajemnice co miesiąc.
Pragnę się podzielić jednym z niezwykłych owoców naszej Róży Jana Pawła II.
Minęło dwa lata od powstania Róży Jana Pawła II, a w sercach
dzieci zrodziła się chęć założenia swojej Róży, w intencji, która była Źródłem Róży Jana Pawła II.
Mianowicie dziewczęta i panowie (dzieci tych rodziców) zaczęli
tworzyć swoją własną Różę, aby modlić się o Piękną Miłość.
Powstała Róża św. Filomeny dla kobiet i Róża św. Józefa Zakochanego dla mężczyzn, na zbliżonych zasadach żywego Różańca :)
Szczegóły i intencje w załączonych plikach (zgłoszenia na adres: roza-filomeny@zwybrzeza.pl).
Dzisiaj Maryja wszystkich nas łączy swym pięknym węzłem modlitwy.
A z grona róży >dzieci< powstało już kilka pięknych małżeństw :)
Chwała Panu!
Byliśmy w Loretto (polskim) na pielgrzymce Żywego Różańca i rodziny Loretańskiej - 16 maja 2015
2015-05-28
Z racji ważnych spraw dziejących się na poziomie krajowym z pewnym opóźnieniem podajemy informacje – relacje z pielgrzymki Żywego Różańca, czytelników miesięcznika Różaniec i rodziny Loretańskiej do Loretto, w okolicach Wyszkowa, która odbyła się 16 maja 2015r.
To już siódme takie spotkanie, odbywające się w sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. To wspaniała okazja do spotkania się i podzielenia świadectwami. To też okazja do nawiedzenia przepięknego sanktuarium Matki Bożej w Loretto. Program spotkania został tak pomyślany, aby połączyć świadectwa z modlitwą i muzyką. Msza święta koncelebrowana przez ks. Szymona Muchę, krajowego moderatora Żywego Różańca, była jakby podsumowaniem i dziękczynieniem za wszelkie łaski i dobro. A wspomniany przez celebransa w homilii patron tego dnia św. Andrzej Bobola – był tego dnia jakby szczególnie blisko ze swoją modlitwą i wstawiennictwem o jedność Kościoła i za Polskę. Nic dziwnego, że modliliśmy się i za sprawy własne i za sprawy Kościoła i za Polskę. Po mszy była też okazja do podziękowania Siostrom Loretankom, za ich trud i wkład w propagowanie i szerzenie Różańca świętego. Dziękowaliśmy za ich całoroczną pracę determinację i wiarę. Dziękowaliśmy też za bogactwo materiałów formacyjnych – za miesięcznik Różaniec, za Anioła Stróża i za miesięcznik TAK Rodzinie!. Dziękowaliśmy też za bardzo bogatą ofertę wydawniczą książek skierowanych dla wszystkich w rodzinie począwszy od dzieci i młodzieży, przez rodziców aż do starszego pokolenia, dziadków.
Jako rodzice zostaliśmy z żoną zaproszeni do podzielenia się swoim świadectwem na temat Różańca rodziców, a ponieważ animator z Grodziska Mazowieckiego nagrał to i udostępnił w sieci to dla rozszerzania różańca rodziców podajemy link:
<Świadectwo nt. Różańca Rodziców z pielgrzymki do polskiego LORETTO
Zwycięstwo Andrzeja Dudy to pierwszy krok w zmienianiu Polski!
2015-05-25
Teraz Prezydentowi elektowi i całej Polsce potrzeba naszej modlitwy wspierającej to co zapoczątkowały wybory. Polskę można zmieniać i trzeba zmieniać, tak aby rzeczywiście stawała się godna swojej Królowej Maryi. Nasze zadanie to modlitwa o jak najwierniejsze wypełnianie Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego.
To prosty, choć niełatwy program. To zadanie i cel, który prowadzi nas do lepszego i godnego życia w Polsce.
Bogu niech będą dzięki za zwycięstwo, i niech Jego wola się wypełnia.
Maryjo, Wspomożycielko wiernych, módl się za nami,
Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami,
Maryjo, Królowo Polski módl się za nami!

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.
Modlitwa w intencji Ojczyzny, wybieramy nowego Prezydenta RP - Jeżeli PAN domu nie zbuduje - na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą - Ps 127
2015-05-23
Zapraszamy do modlitwy Litanią Narodu Polskiego:

Litania Narodu Polskiego

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.
Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.
Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.
Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami.
Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami.
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.
Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módlcie się za nami.
Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.
Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami.
Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami.
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę, módl się za nami.
Święci Andrzeju Świeradzie, i Benedykcie, módlcie się za nami.
Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.
Święty Brunonie, Apostole ziem polskich, módl się za nami.
Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.
Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.
Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módl się za nami.
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami.
Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia, módl się za nami.
Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa, módl się za nami.
Błogosławiony Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami.
Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski, Ojcze kultury polskiej, módl się za nami.
Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami.
Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka, módl się za nami.
Święta Kingo, Patronko górników, módl się za nami.
Błogosławiona Jolanto, Wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej, módl się za nami.
Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami (Męczennikami sandomierskimi) , módlcie się za nami.
Błogosławiony Melchiorze, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami.
Błogosławiony Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca, módl się za nami.
Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej, módl się za nami.
Święta Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami.
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, módl się za nami.
Św. Janie Pawle II, módl się za nami.

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie.
Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie.
Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie.
Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie.
Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie.
Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie.
Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.

Winy królów naszych, przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie.
Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie.
Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie.
Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie.
Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie.
Winy ludu naszego, przebacz, o Panie.
Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie.
Winy całego Narodu polskiego, przebacz, o Panie.

Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie.
Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie.
Płacz matek i żon, usłysz, o Panie.
Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie.
Płacz dzieci katowanych za pacierz polski, usłysz, o Panie.
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie.
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie.
Wołanie krzywdzonego ludu robotniczego, usłysz, o Panie.
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych, usłysz, o Panie.
Brzęk pękających kajdan naszych, usłysz, o Panie.

Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi, daj nam, o Panie.
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie.
Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie.
Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie.
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie.
Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie.
Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, wzbudź nam o Panie.
Przez Bogurodzicę, Ojca świętego na długie lata zachowaj nam, o Panie.
Przez Najświętsze Życie twoje, żyć dobrze nas naucz, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.
Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.
Przez Ducha Świętego Zesłanie, "ducha dobrego" daj nam, o Panie.
Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności Polskę naszą zachowaj o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie.
Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Sobieskiego i Kościuszki nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe nie opuszczaj nas, o Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięzców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnomyślnością i pokojem. W: Amen.

ANTYFONA
W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskana wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.
Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze >>Bierzmowania Dziejów<< - udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II - Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen.

NOWENNA W INTENCJI OJCZYZNY
ORAZ WYBORU PREZYDENTA, KTÓRY BĘDZIE WIERNIE SŁUŻYŁ PANU BOGU I OJCZYŹNIE

Dzień 9. 24 maja (niedziela)
Intencja: O światło Ducha Świętego dla Polaków i szczególną opiekę Królowej Polski nad naszą Ojczyzną w dzień II tury wyborów prezydenckich.
Modlitwa i czyn intencji Ojczyzny, w intencji wyboru prezydenta RP, który będzie godnie reprezentował Polskę !
2015-05-18
W BARDZO wielu miejscach Polski, we wspólnotach i środowiskach rozgorzała modlitwa za Ojczyznę, związana z ważnym wydarzeniem jakim będzie wybór prezydenta Polski.
Wyraźnie widać po działaniach i owocach działań kogo można wybrać, a kogo nie wolno upoważnić do reprezentowania Polski. Widać po podpisanych ustawach antyobywatelskich i anty cywilizacyjnych, widać po panicznych ruchach w drugiej turze wyborów.
Do modlitwy nowenną do Ducha świętego wzywa i zachęca Krucjata Różańcowa za Ojczyznę.
W wielu miejscach Polski, w tym w Lublinie i w Gdańsku podjęto inicjatywy nowenny eucharystycznej w intencji wyboru prezydenta szanującego Polskę i dobrych wartości które Polskę kształtują.
Zachęcamy Was wszystkich drodzy rodzice i animatorzy róż do dołączania się ze swoją modlitwą w tych intencjach, w tych miejscach w których mieszkacie i działacie, niezależnie gdzie to jest w całym świecie!
Poniżej zamieszczamy intencje na kolejne dni :

NOWENNA W INTENCJI OJCZYZNY
ORAZ WYBORU PREZYDENTA, KTÓRY BĘDZIE WIERNIE SŁUŻYŁ PANU BOGU I OJCZYŹNIE

Dzień 7. 22 maja (piątek)
Intencja: Za wstawiennictwem św. Rity - O wybór Prezydenta Polski, który w trudnych sytuacjach będzie ufał Miłosierdziu Bożemu i służył narodowi polskiemu troszcząc się o jego prawdziwe dobro.


Dzień 8. 23 maja (sobota)
Intencja: Za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski - o obronę Polski przed zagrożeniami zewnętrznymi i wybór Prezydenta Polski, który będzie zabiegał o bezpieczeństwo i rozwój naszej Ojczyzny.

Dzień 9. 24 maja (niedziela)
Intencja: O światło Ducha Świętego dla Polaków i szczególną opiekę Królowej Polski nad naszą Ojczyzną w dzień II tury wyborów prezydenckich.

Jeżeli PAN domu nie zbuduje - na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą... Ps 127
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę wzywa od soboty 16 maja do nowenny modlitwy różańcowej Tajemnicą Zesłania Ducha Świętego w intencji Ojczyzny!
2015-05-16
Przed drugą turą wyborów w Polsce (24 maja), która wypada w dniu Zesłania Ducha Świętego, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę wzywa Rodaków do nowenny modlitwy różańcowej codzienną Tajemnicą Zesłania Ducha Świętego o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Nowennę różańcową rozpoczynamy 16 maja w dniu św. Andrzeja Boboli Patrona Polski autora Ślubów Lwowskich, ostatni dzień nowenny wypadnie w Dniu Zesłania Ducha Świętego, 24 maja a więc w dniu wyborów.

W tych dniach nowenny prosimy o indywidualne odmówienie modlitwy do Ducha Świętego i powierzenie losów naszej Ojczyzny Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.


Na zakończenie nowenny (choć można i codziennie) odmówimy uroczysty Akt Ślubów Jasnogórskich, najlepiej wspólnie w rodzinach.
Niech Bóg wybaczy nam nasze niewierności i weźmie nas pod Swą opiekę by Polska – uznając nad sobą Dekalog w swej codzienności – powróciła jak syn marnotrawny w objęcia miłosiernego Ojca!
Maryjo Królowo Polski prowadź nas w drodze do Twojego Syna – Jezusa Chrystusa.
W sobotę 16 maja spotykamy się w polskim Loretto, k. Kamieńczyka
2015-05-14
Na zaproszenie redakcji miesięcznika Różaniec i sióstr Loretanek spotykamy się w sobotę 16 maja w sanktuarium MB Loretańskiej w polskim Loretto koło Kamieńczyka.
Chcemy dziękować Maryi za wszelkie łaski i pprosic o opiekę, zwłaszcza w bieżącym czasie.

Zapraszamy wszystkich rodziców modlących się w ramach Różańca Rodziców (zwłaszcza z okolic) na ta pielgrzymkę i to spotkanie.
Rozpocznie się ono o godz. 9.30 i potrwa do godzin popołudniowych.
13 maja - Rocznica objawień fatimskich – modlimy się o dar pokoju!
2015-05-13
Dziś przypominamy sobie prostą prawdę Bożej obecności w naszym życiu poprzez wiarę.
Wiarą trzech dziecięcych serc objawiona Maryja przemówiła do tysięcy i milionów ludzi na całym świecie. Troje pastuszków na odległym krańcu świata, w małej nic nie znaczącej wiosce swoją prostą, ufną modlitwą, czystymi sercami i ofiarowaniem cierpienia zmieniło świat.
To dla nas przykład i nadzieja. To jest nasza droga modlitwy i zaufania Maryi. Ona, Matka nigdy nas nie opuszcza, Ona przynosi nam otuchę i wyprasza pokój, Ona prowadzi nas w końcu do Boga.
W tych trudnych czasach, w tych ważnych chwilach zawierzamy Ci Maryjo nasze serca i nasze życie. Zawierzamy troski i nadzieje, zawierzamy siebie i naszych najbliższych, naszych małżonków, nasze dzieci i całe rodziny. Zawierzamy Ci Maryjo nasze losy i losy naszego kraju. Ufamy, że jako Królowa Pokoju, jako Matka Miłosierdzia wstawiasz się za nami i wyjednasz potrzebne łaski. Nie ma takiej trudności i przeszkody, której Twoja modlitwa i wstawiennictwo nie pokonają.
Zawierzamy się Twemu Niepokalanemu Sercu! Niechaj Ono zakróluje!
Maryjo, Królowo Świata módl się za nami!
Przed drugą turą wyborów Prezydenta RP - nasze zadanie to modlitwa.
2015-05-10
Zapraszamy do modlitwy Litanią Narodu Polskiego:

Litania Narodu Polskiego

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.
Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.
Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.
Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami.
Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami.
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.
Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módlcie się za nami.
Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.
Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami.
Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami.
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę, módl się za nami.
Święci Andrzeju Świeradzie, i Benedykcie, módlcie się za nami.
Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.
Święty Brunonie, Apostole ziem polskich, módl się za nami.
Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.
Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.
Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módl się za nami.
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami.
Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia, módl się za nami.
Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa, módl się za nami.
Błogosławiony Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami.
Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski, Ojcze kultury polskiej, módl się za nami.
Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami.
Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka, módl się za nami.
Święta Kingo, Patronko górników, módl się za nami.
Błogosławiona Jolanto, Wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej, módl się za nami.
Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami (Męczennikami sandomierskimi) , módlcie się za nami.
Błogosławiony Melchiorze, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami.
Błogosławiony Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca, módl się za nami.
Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej, módl się za nami.
Święta Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami.
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, módl się za nami.
Św. Janie Pawle II, módl się za nami.

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie.
Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie.
Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie.
Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie.
Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie.
Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie.
Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.

Winy królów naszych, przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie.
Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie.
Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie.
Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie.
Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie.
Winy ludu naszego, przebacz, o Panie.
Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie.
Winy całego Narodu polskiego, przebacz, o Panie.

Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie.
Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie.
Płacz matek i żon, usłysz, o Panie.
Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie.
Płacz dzieci katowanych za pacierz polski, usłysz, o Panie.
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie.
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie.
Wołanie krzywdzonego ludu robotniczego, usłysz, o Panie.
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych, usłysz, o Panie.
Brzęk pękających kajdan naszych, usłysz, o Panie.

Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi, daj nam, o Panie.
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie.
Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie.
Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie.
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie.
Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie.
Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, wzbudź nam o Panie.
Przez Bogurodzicę, Ojca świętego na długie lata zachowaj nam, o Panie.
Przez Najświętsze Życie twoje, żyć dobrze nas naucz, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.
Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.
Przez Ducha Świętego Zesłanie, "ducha dobrego" daj nam, o Panie.
Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności Polskę naszą zachowaj o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie.
Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Sobieskiego i Kościuszki nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe nie opuszczaj nas, o Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięzców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnomyślnością i pokojem. W: Amen.

ANTYFONA
W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskana wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.
Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze "Bierzmowania Dziejów" - udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II - Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen.
Dziś - 8 maja - wielkie łaski przez modlitwę Supliką do Matki Bożej Pompejańskiej!
2015-05-08
W Polsce 8 maja to uroczystość Św. Stanisława Biskupa - Patrona Polski. Przez Jego wstawiennictwo módlmy się o dobry wybór Prezydenta RP.
A we Włoszech WIELKIE święto w Sanktuarium w Pompejach i odczytanie supliki do Królowej Różańca z Pompejów. Nowenna Pompejańska, kult MB Pompejańskiej bardzo się w Polsce rozszerza. Świadectwa licznych łask potwierdzają jak bardzo Maryja nas kocha. Koniecznie warto się przyłączyć, bo można uzyskać WIELKIE ŁASKI, a sama modlitwa jest bardzo piękna i poruszająca - zamieszczamy ją poniżej w całości.

Suplika do Matki Bożej z Pompejów
+ W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Czcigodna Dziewico Zwycięska, Pani nieba i ziemi, na imię Której cieszą się niebiosa i drży piekło, o chwalebna Królowo Różańca Świętego my oddane Twoje dzieci, zgromadzeni w twoim Sanktuarium w Pompejach w tym uroczystym dniu (tj. 8 maja i w pierwszą niedzielę października), wylewamy uczucia naszego serca i z ufnością synowską przedstawiamy Ci nasze troski. Z tronu łaskawości, gdzie zasiadasz Królowo, zwróć o Maryjo, Twoje litościwe spojrzenie na nas, na nasze rodziny, na cały świat. Niech wzbudzą w Tobie współczucie zmartwienia i cierpienia, które zaprawiają goryczą nasze życie. Zobacz, o Matko, ile czyha na nas niebezpieczeństw duszy i ciała, jak wiele uciska nas nieszczęść i udręk.
O Matko, wybłagaj dla nas

Apel Wandy Półtawskiej - Proszę, walczcie o Polskę!
2015-05-05
Podczas koncertu >Siła Miłości< poświęconego Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbrück, w którym uczestniczyła Wanda Półtawska zaapelowała do Polaków o mądry wybór prezydenta Polski.

W krótkim wystąpieniu powiedziała słowa: >Proszę, walczcie o Polskę, ona umiera! < i dodała: >>Dlaczego ten koncert, dlaczego poezja? Bo to ona podtrzymywała w nas ducha walki. Pamiętajcie, że jego nie da się zabić czy stracić, on istnieje!<<

Pani profesor, przyjaciółka świętego Jana Pawła II apelowała: >> Co się dzieje z Polską? Pozwalamy rządzącym na aborcję, pigułkę dzień po, in vitro - to jest nowa obozowa zagłada (...) Musicie wydobyć z siebie ducha <<.

Trzeba działać i modlić się gorąco! Tylko od nas zależy by Bronisław Komorowski jak najszybciej opuścił pałac prezydencki, by cała genderowa frakcja utraciła wsparcie w Prezydencie RP. By nasze dzieci i wnuki zostały ochronione przed cywilizacją śmierci.

W tych dniach szczególnie ofiarujmy naszą modlitwę i cierpienia w intencjach Ojczyzny, o wybór prezydenta, który będzie prawy, który będzie szanował polską tradycję i kulturę.
POTRZEBNE NASZE NIE dla deprawującej >edukacji< seksualnej!
2015-04-30
Niezwykle niepokojące wieści dochodzą do nas z Ministerstwa Edukacji. Dzięki Klubowi Przyjaciół Życia z Gdańska dowiadujemy się o zapowiedzi, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje WIELKIE zmiany w przedmiocie Wychowanie do życia w rodzinie.
W miejsce edukacji seksualnej typu A - wychowanie do odpowiedzialności ma być wprowadzona permisywna, biologistyczna edukacja seksualna typu B, zachęcająca młodych do wczesnej aktywności seksualnej. Obawiamy się także, że na wszystkich poziomach edukacji zostanie wprowadzona genderowa promocja swobodnego wyboru płci oraz postulatów środowisk LGBT, co prowadzi do zaburzeń prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Nowy przedmiot ma być obowiązkowy i realizowany bez pytania o zgodę rodziców.
Obecnie rozpoczął się szeroko zakrojony monitoring edukacji seksualnej w Polsce, który MEN realizuje przy współpracy z Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Grupą Edukatorów Seksualnych Ponton. Są to organizacje o radykalnych poglądach feministycznych, propagujące permisywną edukację seksualną, ideologię genderową oraz aborcję na życzenie.
Konieczne jest nasze działanie, nasza modlitwa i przeciwstawienie się wprowadzaniu w życie tych destrukcyjnych ideologicznych pomysłów. KONIECZNA JEST JUŻ DZIŚ!

Petycja do MEN – Nie dla deprawującej edukacji seksualnej w szkole – podpisz!


Wobec nasilenia pomysłów i agresji genderowego lobby widać jak bardzo ważne są nasze wybory, w tym wybór nowego prezydenta, który zmieni dotychczasową politykę chowania głowy w piasek!

.
Różaniec Fatimski – w majowym miesięczniku Różaniec! Więcej Różańca w Różańcu !
2015-04-29
Majowy numer >>Różańca<< naprawdę warto mieć w domu. Warto kupić sobie egzemplarz a nawet dwa aby się móc z kimś bliskim podzielić.
Aby być człowiekiem różańcowym nie wystarczy odmawiać codziennie swoją tajemnicę. Trzeba jeszcze wejść w ta specjalna duchowość, trzeba klimat miejsc różańcowych wprowadzić do swojego życia, miejsca pracy, do domu – wszędzie tam gdzie mogę dawać świadectwo.
Majowy numer miesięcznika >Różaniec< pozwala lepiej nastroić duszę na głos Maryi, na przesłanie Matki i Jej Serca. I to w bardzo wielu aspektach.
Może dlatego Wydawnictwo Sióstr Loretanek zdecydowało się na powiększenie objętości >Różańca< o osiem stron, aby jeszcze więcej materiałów formacyjnych / informacyjnych mogło docierać do czytelników.
I jeszcze dodatkowe wkładki – z którymi warto coś zrobić!
W numerze majowym Różańca zaproszenie do LORETTO, k/Kamieńczyka w Polsce. Zaproszenie na 16 tego maja na pielgrzymkę w której również my mamy dać świadectwo na temat Różańca Rodziców - jak ta modlitwa zmienia życie i je wzbogaca, jak chroni rodzinę w tych trudnych czasach.
Czytajmy Różaniec, propagujmy Różaniec i zmieniajmy świat Różańcem .
Pan jest Pasterzem moim - Niczego mi nie braknie.
2015-04-27
IV Niedziela po Wielkanocy - niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna tydzień modlitwy za kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne.

Potrzebujemy kapłanów jak powietrza, jako tych którzy rozdzielają duchowe dobra, pokarm naszym duszom i łaskę Bożego przebaczenia i pojednania.

Jezus mówi : JA JESTEM DOBRYM PASTERZEM... ZNAM OWCE MOJE I ŻYCIE ZA NIE ODDAJĘ

Te słowa są skierowane do każdego z nas wprost.
Niech budzą w nas pragnienie i działanie. W tym czasie szczególnie i nieustannie módlmy się w intencji kapłanów, o nowe powołania i o rozwój i świętość w powołaniu dla kapłanów i osób zakonnych.
To nasze bogactwo i nasze umocnienie w drodze życia, we wzrastaniu ku niebu!
Oświadczenie Forum Kobiet Polskich
2015-04-21

Bronisław Komorowski zdecydował, że nie chce być
prezydentem wszystkich Polaków!


Podpisując uroczyście ratyfikację przemocowej Konwencji Rady Europy CAHVIO w siedzibie feministycznej organizacji Centrum Praw Kobiet prezydent Bronisław Komorowski jednoznacznie opowiedział się po stronie skrajnych środowisk feministycznych, LGBT oraz lewicowych. Środowiska te nie reprezentują ogółu Polaków, ale mniejszość, która zdobyła olbrzymie wpływy i chce narzucić swoje wartości całemu społeczeństwu.

Ratyfikacja tej bardzo kontrowersyjnej konwencji nie była konsultowana ze społeczeństwem. Nasze wnioski jak i wielu innych organizacji prorodzinnych o podjęcie debaty publicznej były odrzucane. Wielokrotnie zwracaliśmy się z usilnymi prośbami o spotkanie z prezydentem czy premierem,. Ostatnia taka prośba została złożona w Kancelarii Prezydenta RP zaledwie tydzień temu. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Jeszcze raz posłużono się tragediami kobiet, aby narzucić nam prawo wprowadzające rozwiązania ideologii feministycznej i genderowej, groźne dla naszych rodzin i dzieci oraz prowadzące do bardzo poważnych negatywnych zmian społeczno-kulturowych. Niejednokrotnie zwracał na to uwagę Episkopat Polski oraz organizacje kobiece i prorodzinne, a także wielu profesorów i znawców prawa. Pan prezydent nie może twierdzić, że nie był o tym poinformowany.

Argumentacja prezydenta Bronisława Komorowskiego, że czuje się zobowiązany do zapobiegania przemocy wobec kobiet, jest kompletnie niezgodna z treścią konwencji. Nie wprowadza ona niczego w tej sprawie, czego nie ma już w polskim prawodawstwie, a to co wprowadza – to demontaż rodziny, tradycji i trwałych wartości!

Integralna decyzja prezydenta wskazuje na świadomy wybór drogi, jaką się nam narzuca.

W odpowiedzi na słowa wypowiedziane przez Bronisława Komorowskiego podczas ratyfikacji, że jej odrzucenie naraziłoby Polskę na wstyd, pytamy: Czy taki wielki byłby wstyd o zasięgu międzynarodowym, gdyby prezydent RP posłuchał głosu Kościoła i polskiego społeczeństwa oraz chronił nasze rodziny przed genderową indoktrynacją?
Ewa H. Kowalewska – prezes FKP
Anna Lisiewicz – sekretarz FKP
Prezydent się nie popisał i podpisał konwencję genderową
2015-04-14
Niestety obecny prezydent, mieniący się katolikiem, podpisał ratyfikację konwencji przemocowej wprowadzającej faktycznie ogromne zmiany cywilizacyjne w Polsce.
Jak stwierdzono w komunikacie rzecznika Konferencji Episkopatu Polski >>Konwencja nie wnosi nic nowego, a w krajach gdzie obowiązuje od lat przemoc jest znacznie większa niż w Polsce<< Podpisanie ratyfikacji konwencji antyprzemocowej to wielka zmiana cywilizacyjna - stwierdził ks. Kloch. Wymienił najbardziej kontrowersyjne zapisy Konwencji Rady Europy: definicje płci społecznej i niestandardowych ról społecznych, kompetencje GREVIO ...

Jako rodzice już teraz musimy być czujni, a przede wszystkim modlić się nieustannie aby to zło, zaplanowane i systemowo wprowadzane w Polsce mimo wszystko nie dotykało polskich dzieci i nie niszczyło polskich rodzin. JEZU UFAM TOBIE!
Królowo Polski módl się za nami.
Oktawa Wielkanocy i Boże Miłosierdzie
2015-04-12
Dziewiąty dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia to dzień w którym Jezus powiedział: Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego..


To wprowadza nas w Miłosierdzie Boże, bo KAŻDY z nas jego potrzebuje. Potrzebujemy udawać się do Jezusa Miłosiernego z naszymi słabościami i z nadzieją przebaczenia.

„Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mojego; która dusz przystąpi spowiedzi i Komunii świętej , dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” Dz. 699. (słowa Pana Jezusa skierowane do s. Faustyny)

Ojciec nasz w niebie, który swego Syna nie żałował, który nie wstrzymał swej karzącej reki nad nim, karzącej za nasze grzechy - po to aby dla nas z Serca Jezusowego wypłynęły skarby Miłosierdzia - łaska za łaską.

Chcę pamiętać o tym w każdym moim pacierzu, w każdym Ojcze nasz wypowiadanym w modlitwie, w każdej Eucharystii i Spowiedzi świętej.
JEZU UFAM TOBIE !
Oktawa Wielkanocy i ósmy dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia
2015-04-10

Zmartwychwstał Pan Alleluja!

Jezus powiedział do św. siostry Faustyny: >>Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.<<

Jezu najmiłosierniejszy, kóryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe - dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości - niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam stawiła moc miłosierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz.


Oktawa Wielkanocy i siódmy dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia
2015-04-09
Zmartwychwstał Pan Alleluja!

Jezus powiedział do św. siostry Faustyny: >>Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.<<


Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje. Są one zjednoczone z Tobą i dźwigają ludzkość całą na swoich barkach. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, i które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serce przepełnione weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały.

Niech nasza modlitwa będzie modlitwą pełnej ufności.

Dziś wyruszają na pielgrzymkę do Ziemi świętej osoby z Gdańska Oliwy, które wiozą również nasze intencje - intencje Różańca Rodziców. Włączajmy je w naszą modlitwę i ich pielgrzymowanie niech nas wspomoże.
Oktawa Wielkanocy i szósty dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia
2015-04-08

Zmartwychwstał Pan Alleluja!

Prawdziwie Pan Zmartwychwstał - Święta Wielkanocne trwają w oktawie. Radość odkupienia i nadziei zbawienia otwartej dla każdego z nas nie sprowadza się do dwu czy też trzech dni - ona opromienia całe życie. W tej radości i według tej nadziei mają sens nasze modlitwy. Poranek Zmartwychwstania jest potwierdzeniem ofiary Krzyża, to całkowicie zmienia nasz świat.

Dzień szósty nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia: Dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci.

Jezus powiedział do św. siostry Faustyny: >>Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.<<

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia, na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. ... Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu ...
Oktawa Wielkanocy i piaty dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia
2015-04-07
Zmartwychwstał Pan Alleluja! wysłuchaj ...

Do św. siostry Faustyny Jezus powiedział:
>>Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki. <<

Tak niestety trzeba nazywać tych którzy odchodzą od Wiary Kościoła, którzy wymyślają sobie swoje interpretacje Ewangelii i na dodatek krzyczą głośno >SOLA SCRIPTURA<

Modlimy się o powrót do Kościoła tych których uwiodły błędne mniemania i nie potrafią odnaleźć drogi do domu, do jedności z Matką Kościołem Powszechnym. Oby Zmartwychwstały Pan udzielił im swego światła!

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich , trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen
Oktawa Wielkanocna i czwarty dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia
2015-04-06

Zmartwychwstał Pan Alleluja! wysłuchaj ...

Do św. siostry Faustyny Jezus powiedział:
Dziś sprowadź mi dusze pogan i tych którzy mnie jeszcze nie znają.

Modlimy się o rozszerzanie Ewangelii i o to aby do wszystkich dotarła Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu!
Pan Zmartwychwstał prawdziwie - Alleluja!
2015-04-05
Wszystkie dzieła Pańskie Błogosławcie Pana.

On powstał z martwych, On daje życie i daje je w obfitości.

Dzwony dzwonią, ludzie śpieszą do Kościołów na Msze Rezurekcyjne - aby rozradować się faktem Zmartwychwstania, i dalej nieść je światu.

Dziś trzecie dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia - modlimy się za dusze wierne i szczególnie bliskie Bogu.
Wielka Sobota - z ciemności do Światła
2015-04-04
Trwaliśmy przy grobie Pańskim, On jakby zniknął nam z oczu, trwaliśmy wierząc w Zmartwychwstanie.
I nadeszła chwila kiedy w procesji Światła niesiony Paschał symbolizujący Chrystusa rozświetlił świątynię.
Jezus Żyje, i z Niego mamy życie w obfitości.

Drugi dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia - modlimy się w intencji dusz Kapłańskich i zakonnych.
Wielki Piątek - trwamy w liturgii paschy, - męka i śmierć Jezusa
2015-04-03
Ciemnica i fałszywy osąd.
Drwiny oplucie i bestialskie znęcanie się nad niewinnością.

Droga Krzyżowa, droga męki, upadków i powstawania.

Golgota i Krzyż na którym dokonuje się moje odkupienie.

Dziś też rozpoczyna się inna droga - droga nowenny Miłosierdzia Bożego. Dzień pierwszy - modlimy się o Miłosierdzie Boże dla grzeszników.
Wielki Czwartek - dzień Kapłański
2015-04-02
Dziękujemy Bogu za naszych Kapłanów i za Najświętszy Sakrament.
Dziękujemy za wszystkie łaski i całą posługę sakramentalną i duchową.

Jezus umywa nogi i podnosi nas z grzechu, Jezus przychodzi w posłudze Kapłańskiej.
Niedziela Palmowa - otwarcie Wielkiego Tygodnia - Pasja w Gościu Niedzielnym
2015-03-27
Jezus wjeżdża do Jerozolimy, tłumy wiwatują, słychać HOSANNA, WITAJ KRÓLU ŻYDOWSKI, HOSANNA.

Święcimy palmy, a Kościół czyta Ewangelię o Męce Pańskiej - o haniebnym procesie, biczowaniu, drodze krzyżowej, o ludzkiej niewierności i sprzedajności, o tych nielicznych którzy z Jezusem pozostali, o Krzyżu i Śmierci Jezusa.

Wprowadzeni jesteśmy do Wielkiego Tygodnia, do przeżywania Triduum Paschy.

Jedna z największych i najważniejszych produkcji w historii kina światowego - Pasja w reżyserii M. Gibsona, opowiada obrazem filmowym o tych wydarzeniach. Może być pomocą dla odkrywania wielkości tych dni dla każdego z nas. I z wielką radością przyjęliśmy wiadomość że jest i będzie w całej Polsce dostępna w wydaniu Gościa Niedzielnego właśnie na Niedzielę Palmową. Jest to wspaniały prezent dla czytelników od Gościa Niedzielnego, dla każdego z nas!

Dlatego zachęcamy aby nabywać i dzielić się tym dobrem z potrzebującymi.
Przed świętem Zwiastowania - modlimy się o życie i o nawrócenie wrogów życia.
2015-03-21
Zbliża się dzień Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, wspomnienie jednej z najpiękniejszych chwil wszechświata. Oto człowiek o niewinnym czystym sercu odpowiada na Boże zaproszenie do współdziałania i poprzez to ludzkość zostaje obdarowana spotkaniem z nieskończonym Bogiem w swojej naturze.
Narodziny Jezusa pokazują i rozpoczynają drogą podobną do życia każdego z nas od poczęcia, przez narodziny i godne życie aż do śmierci i Zmartwychwstania. W taki sposób sam Bóg pokazuje i podkreśla wartość KAŻDEGO życia, każdej osoby ludzkiej – od poczęcia do naturalnej śmierci.
Jeszcze kilka lat temu nie było wątpliwości co do tej rzeczywistości, ale teraz coś co mógł wymyślić tylko chory umysł pod pozorami dobra wprowadza się do rzeczywistości naszego życia społecznego. Dziś posłowie nie potrafią obronić swoich sumień, a prezydent nie rozpoznaje zła i zagrożeń jakie niosą wprowadzane, antyludzkie rozwiązania prawne, takie jak konwencja przemocowa Rady Europy CAHVIO.

Potrzeba naszej ufnej i żarliwej oraz wytrwałej modlitwy w obliczu takich zmian i ataków na życie i rodzinę. Potrzeba determinacji i działania w walce o zachowanie godności osoby ludzkiej, każdej osoby, która ma życie. I tej najmniejszej jeszcze przed urodzeniem, i tej przewlekle chorej, staruszki która zapomniała prawie wszystko. Jeśli zapomnimy o słabych, biednych, chorych i potrzebujących nas, jak będziemy mogli się spodziewać iż o nas nie zapomną?

Na różnego rodzaju Konferencjach, spotkaniach i nabożeństwach wyrażamy naszą troskę o ochronę tej podstawowej wartości jaką jest życie człowieka i jego godność. Na Mszach świętych w całej Polsce będziemy modlić się o obronę życia, wiele osób podejmujemy duchową adopcję nienarodzonych a zagrożonych aborcją, pielgrzymujemy do sanktuariów, do Jezusa i Maryi ufnie powierzając im nasze losy i losy Polski oraz świata. Oto jeden z dni walnej bitwy o życie, bitwy która musi być zwycięska!
Niech nasza modlitwa wspomaga tych, którzy pracują dla życia i walczą o nie przeciw cywilizacji śmierci. Niech nasza modlitwa wspomaga też w nawróceniu tych, którzy się zagubili, którzy świadomie lub nieświadomie czynią zło. Niechaj Bóg oświeci ich umysły i serca łaską wiary i nawrócenia.
Uroczystość św. Józefa - Oblubieńca NMP
2015-03-19
W uroczystość św. Józefa polecajmy jego wstawiennictwu wszelkie nasze sprawy i bolączki. W marcowym numerze miesięcznika Różaniec jest moje świadectwo o tym jak św. Józef pomaga znaleźć pracę i w innych potrzebach.
Pamiętajmy o naszych mężach, ojcach, dziadkach i synach!

Módlmy się litanią do św. Józefa:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa do świętego Józefa

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w twej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.
Ważna Konferencja na KUL - WIELCY OBROŃCY ŻYCIA
2015-03-17
Wielkie dzieła i piękne idee dzieją się poprzez konkretne osoby. W naszej najnowszej historii mieliśmy to szczęście, że po stronie życia działały wielkie osoby, wielcy ludzie i piękne osobowości.
Pokazanie i przybliżenie tych wielkich obrońców Życia to tematyka VI Międzynarodowej Konferencji Imienia Ks. Prof. dr hab. Tadeusza Stycznia Organizowana z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia pt. Wielcy Obrońcy Życia
Odbędzie się ona w poniedziałek 23 marca w Lublinie na KUL im. Św. Jana Pawła II w Auli Kardynała S. Wyszyńskiego. Ponizej program:
9.45 WPROWADZENIE W TEMATYKĘ KONFERENCJI – Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL – Prorektor ds. Studenckich
10.00 OCHRONA ŻYCIA W POLSCE I NA ŚWIECIE: KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II – Dr Marek Czachorowski – Lublin
10.30 BOHATERSKIE OBROŃCZYNIE ŻYCIA W AUSCHWITZ-BIRKENAU – Dr inż. Antoni Zięba PSOŻC Kraków
11.00 ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA W PRACY GINEKOLOGA-POŁOŻNIKA PROF. WŁODZIMIERZA FIJAŁKOWSKIEGO – Prof. dr hab. Bogdan Chazan, UJK Kielce
11.30 ODDANY ŻYCIU KAPŁAN I ETYK KS. PROF. TADEUSZ STYCZEŃ – Mgr Cezary Ritter KUL Lublin
12.30 TROSKA O ŻYCIE W POSŁUDZE TERESY STRZEMBOSZ – Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL Lublin.
13.00 ARCYBISKUP KAZIMIERZ MAJDAŃSKI – WIĘZIEŃ DACHAU I ZAŁOŻYCIEL ISNaR – Ks. dr Krzysztof Wolski – prodziekan WSnR Łomianki.
13.30 SŁUŻBA ŻYCIU REALIZOWANA PRZEZ WALENTEGO MAJDAŃSKIEGO – Mgr lic. Agnieszka Dowejko – Instytut Świętej Rodziny. Łomianki
14.00 OBRONA ŻYCIA W POSŁUDZE DUSZPASTERSKIEJ KS. JANA ZIEI – Mgr lic. Maria Jolanta Wołochowicz i Mgr lic. Piotr Wołochowicz Misja Służby Rodzinie – Warszawa

Zapraszamy w imieniu organizatorów.
Bliższe informacje organizacyjne Dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL adres email: psychfiz@kul.pl
Teraz widać, że trzeba zmienić prezydenta który popiera antyrodzinne rozwiązania prawne!
2015-03-15
Niestety, prezydent RP mimo apeli wielu Polaków, organizacji prorodzinnych i Kościoła dołączył do grona propagatorów genderyzmu i podpisał ustawę ratyfikacyjna Konwencji przemocowej. Dał tym jasny dowód na to iż nie nadaje się na Prezydenta Rzeczypospolitej SEMPER FIDELIS. Nie jest mężem stanu, a jego zgoda to zgoda na antyrodzinne i przeciwne tradycji Polskiej rozwiązania prawne.
Tylko zmiana na stanowisku prezydenta może zablokować faktyczne wejście Konwencji w życie.

Dosadnie na portalu Fronda ocenił zachowanie prezydenta red. Tomasz Terlikowski >> Prezydent stracił okazję, by pokazać, że jest katolikiem. Podpisanie przez niego ustawy pozwalającej na ratyfikowanie genderowej konwencji jest dowodem na to, gdzie ma on nauczanie Kościoła.
Prezydent Bronisław Komorowski zupełnie jednoznacznie pokazał, gdzie ma Kościół katolicki i Jego nauczanie. Na nic zdały się apele biskupów i jasne stanowisko papieża Franciszka, który akurat o gender wypowiadał się wielokrotnie i bardzo mocno. Dla prezydenta, który wciąż powtarza, że jest katolikiem, nie miało to jednak znaczenia. On uznał, że wybiera ateistyczną i antyludzką ideologię w miejsce nauczania Jezusa Chrystusa.<<

Módlmy się za Polskę! i za polskie rodziny aby Bóg chronił nas przed złymi rządami i złym prawem.
Działamy i modlimy się w sprawie odrzucenia przez Prezydenta RP konwencji przemocowej - PILNE
2015-03-09
Drodzy Rodzice i Animatorzy róż rodziców!
Czas jest krótki.

Wobec forsowania Konwencji przemocowej potrzebne jest nasze działanie i nasza modlitwa.
Wprowadzenie w życie zapisów konwencji prowadzi do groźnych zmian społeczno-kulturowych oraz jest skierowane przeciwko rodzinie oraz prawu rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z przekonaniami.

Dlatego zachęcamy aby wysyłać do pana Prezydenta listy protestacyjne z prośbą o zawetowanie wprowadzenia tej Konwencji. poparcie-dla-prezydenckiego-weta-wobec-przemocowej-konwencji-rady-europy

Święci patronowie Polski , módlcie się za nami!

Maryjo, Królowo Polski módl się za nami.

Modlimy się nadal w sprawie nie przyjęcia konwencji przemocowej
2015-03-02
Drodzy Rodzice i Animatorzy róż rodziców!

Potrzebna jest nadal nasza modlitwa.
Senat RP głosami senatorów PO i PSL upoważnił Prezydenta RP do ratyfikacji antyrodzinnej, przemocowej Konwencji Rady Europy CAHVIO.

Wprowadzenie w życie zapisów konwencji prowadzi do groźnych zmian społeczno-kulturowych oraz jest skierowane przeciwko rodzinie oraz prawu rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z przekonaniami. Będzie też promowała wszelkie związki >niestereotypowe< w tym tzw. > małżeństwa< jednopłciowe oraz wprowadzi do szkół biologistyczną edukację seksualną zawierającą promocję zachowań homoseksualnych.

Proces legislacyjny tej antyrodzinnej Konwencji pokazuje jak zakłamani i niesamodzielni są posłowie i senatorowie z rządzącej Polską koalicji.

Już tylko podpis prezydenta RP dzieli nas od wprowadzenia tej nieludzkiej i antyrodzinnej Konwencji do polskiego porządku prawnego.

Ofiarujmy nasze modlitwy i nasze cierpienia, aby Bóg nie dopuścił tego zła, o nawrócenie szerzących zło i umocnienie obrońców katolickiej cywilizacji i rodziny w Polsce!

Święci patronowie Polski , módlcie się za nami!

Maryjo, Królowo Polski módl się za nami.

Niezłomni, Obrońcy Polski i godności – Żołnierze Wyklęci, Narodowy Dzień Pamięci! 1 MARCA
2015-03-01
Wykonali swoje rozkazy do końca. Stawili komunistycznej władzy zbrojny opór w latach 1944 – 63 , mówi się że było ich ok. 200 tysięcy. Otrzymali za to >nagrodę< w postaci więzień, poniżenia aż do śmierci.
Polacy nie zapominają o swoich bohaterach. Wczoraj zobaczyłem tłumy młodych w Gdańsku i zrozumiałem jak wielki sens miała ich cicha walka o godność. I tak dzieje się setkach i tysiącach miejsc w Polsce. Niezłomni Żołnierze Wyklęci stoczyli setki bitew i potyczek o znaczeniu lokalnym, bez linii frontu i sztabu, w oderwaniu od siebie. Działali mimo ogromnej różnicy sił i obojętności wolnego świata, który nas sprzedał w Jałcie. Jak niegdyś powstańcy styczniowi, wygrali dla nas godność i dlatego należy im się nasza PAMIĘĆ.
Dziś, 1 marca Polacy, młodzi i starsi - spotykają się w wielu miejscach w Polsce, dołącz do nich aby uczcić pamięć bohaterów! !
CZEŚĆ WASZEJ PAMIĘCI!
O modlitwie zaufania i mocy Ewangelii.
2015-02-26

Módlmy się modlitwą zaufania,
O sposobach modlitwy w zaufaniu Bogu o. Józef Witko w homilii
którą można obejrzeć i wysłuchać pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=6KlaQ194P2k


O mocy proroctwa w Ewangelii ks. Michał Olszewski SCJ
pod adresem : https://www.youtube.com/watch?v=z4OFoQsy5-E
.
Niechaj nasza modlitwa Różańcowa będzie właśnie taką ufną codzienną modlitwą. Mamy haryzmat władzy rodzicielskiej.

Piszemy list do Marszałka Senatu ws. przemocowej Konwencji Rady Europy CAHVIO - DALEJ SIĘ MODLIMY!
2015-02-23
Drodzy Rodzice i Animatorzy róż rodziców!

Potrzebna jest nasza aktywność i modlitwa. Odpowiedzmy jak najszerzej na apel p. Kowalewskiej z HLI

W dniach 4 – 6 marca br. Senat RP będzie głosował w sprawie ratyfikacji bardzo kontrowersyjnej, wręcz orwellowskiej, przemocowej Konwencji Rady Europy CAHVIO.
Wprowadzenie w życie zapisów konwencji prowadzi do groźnych zmian społeczno-kulturowych oraz jest skierowane przeciwko rodzinie oraz prawu rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z przekonaniami. Będzie też promowała wszelkie związki >niestereotypowe< w tym tzw. > małżeństwa< jednopłciowe oraz wprowadzi do szkół biologistyczną edukację seksualną zawierającą promocję zachowań homoseksualnych.

W tej sprawie zwracamy się specjalnym Listem do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.
Inicjatywę tę prowadzi Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International Polska. Bardzo prosimy przyłączcie się!
Niechaj każdy z nas napisze List do Pana Marszałka Senatu! Zapewniamy, że list ten zostanie dostarczony do jego biura. Można to zrobić przez stronę:
http://www.naszestanowisko.pl/konwencjaCAHVIO/index.php

Wiele osób zupełnie się nie orientuje, jak poważne zagrożenia niesie ta przemocowa konwencja. Odpowiadając na wielkie zapotrzebowanie, przygotowaliśmy bezpłatną czarno-białą ulotkę informacyjną na ten temat. Można je pobierać ze strony http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/10179 . i samemu wydrukować. Gorąco zachęcamy, aby je rozdawać znajomym.

Prosimy o jak najszersze upowszechnienie naszej inicjatywy pisania Listu do Marszałka Senatu.
Zapraszamy też Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia na Facebooku:
www.facebook.com/klub.przyjaciol.ludzkiego.zycia

W imieniu Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia
– Human Life International Polska
Ewa H. Kowalewska
Pamiętaj o śmierci, pamiętaj o rzeczach ostatecznych – zadbaj o swoją świętość!
2015-02-18
Środą Popielcową rozpoczeliśmy czas postu, czas Wielkiego Postu. Jest to specjalny okres w życiu człowieka, który powinien być wykorzystany dla uporządkowania tego co trudne, tego z czym nie potrafiliśmy się uporać dłuższy czas. Post, czyli odmówienie sobie tego co się nam słusznie należy w imię ofiary i w celu zadośćuczynienia, pomaga nam zrozumieć osoby ubogie, cierpiące i zrozumieć sens naszego cierpienia.
Powinien nam otworzyć oczy na rzeczywistość zakrytą codziennością, krzątaniem i zapobiegliwością. Trzeba naszego aktu woli aby samemu pozbawić się pewnego dobra, przywileju lub przyjemności w imię zadośćuczynienia za nadużycie, za niewłaściwe użycie dla przywrócenia właściwej miary rzeczom.

Dopiero z pewnej perspektywy widzimy co było, co jest dobre a co złe.
Tegoroczny post na pewno musi mieć w intencjach modlitwy i zadośćuczynienia co najmniej trzy sprawy.
Modlitwę za rodziny i w obronie rodzin, o umocnienie tych którzy na rzecz dobra rodziny pracują i działają oraz o nawrócenie tych wszystkich którzy niszczą rodzinę, tradycję i kulturę życia.
I druga ogromnie ważna intencja to modlitwa o pokój w Europie i na świecie.
A trzecia, chyba najważniejsza i najbardziej bolesna to za mordowanych i prześladowanych chrześcijan na świecie. Pamiętajmy o tych wszystkich męczonych i mordowanych w imię Chrystusa, prześladowanych za Krzyż i za Ewangelię, dziękując Bogu za naszych kapłanów.

Niechaj ten post i ta modlitwa będą nam drogą do świętości życia w naszych rodzinach i środowiskach, wspólnotach, wsiach i miastach. I pamiętajmy, aby na tej drodze nigdy nie zostawić Chrystusa, nie opuścić Go, nie zagubić się i nie zgubić Jego drogi, także Drogi Krzyżowej!

WAŻNE!
Piszmy do senatorów RP, do Senatu i Marszałka Senatu w sprawie przemocowej Konwencji CAHVIO z postulatem jej odrzucenia!
Petycję, prośbę można wyrazić tutaj!
Modlimy się i działamy - Prośba do Senatorów o zatrzymanie przemocowej (genderowej) Konwencji CAHVIO
2015-02-17
W atmosferze szantażu politycznego, bez właściwej powagi i rozumnej refleksji, bez uwzględnienia tysięcy głosów sprzeciwu w dniu 6 lutego Sejm RP przegłosował ustawę o ratyfikacji ideologicznej Konwencji Rady Europy CAHVIO.
Obecnie Konwencją przemocową ma się zająć Senat. Już 25 lutego odbędzie się posiedzenie senackich komisji, a cały Senat może wypowiedzieć się na temat tego skrajnie kontrowersyjnego dokumentu już na początku marca. Z zapowiedzi widać iż struktury genderowe przygotowały całą strategię, aby przepchnąć tą Konwencję przez polski system legislacyjny.
POTRZEBNY JEST NASZ SPRZECIW, potrzebna jest nasza modlitwa i działanie!

Dlatego apelujemy do senatorów, aby zahamowali ratyfikację Konwencji jako dokumentu szkodliwego dla kobiet, rodzin i całego narodu.

Petycję, prośbę można wyrazić tutaj!.
Nowy miesięcznik FRONDA - źródło dobrych inspiracji społeczno kulturalnych >> Kto daje dzieciom Boga, daje im wszystko<<
2015-02-15
Nowy miesięcznik Fronda pod redakcją Grzegorza Górnego to projekt skierowany do warstwy średniej polskiego społeczeństwa, która nie chce się podporządkować tzw. poprawności politycznej i wynikającej z niej linii myślenia.
Ogromne kompetencje i wielka wiedza na temat procesów życia społecznego jaką pokazuje nieustannie redaktor naczelny G. Górny z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w nowym tytule prasowym.
Już pierwszy numer pokazuje niezależność myślenia, przywiązanie do wartości klasycznych i szerokie horyzonty poznawcze autorów. Grzegorz Górny zanany nam ze swej działalności publicystycznej, autor wielu książek i wystąpień, był m. innymi gościem naszej konferencji nt. Zagrożeń osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku.
To właśnie obraz zagrożeń, ale i wskazanie inspiracji do działania, do przeciwstawiania się poprawności politycznej, wskazywanie realnych dostępnych rozwiązań było tematem pamiętnego , porywającego wykładu na Uniwersytecie Gdańskim w 2013 roku.

Tego się spodziewamy po nowym miesięczniki Fronda pod jego redakcją. Potwierdza to pierwszy numer, który jest już do nabycia, w którym przeczytamy m. innymi wywiad z Dominiką Figurską, matką pięciorga dzieci a w nim takie słowa: > Często rozważam, jak możemy zabezpieczyć nasze dzieci na wypadek jakiegoś potężnego kryzysu, co im dać, gdyby nas zabrakło? Co im zostawić, żeby sobie poradziły? I przychodzi mi do głowy właśnie tylko ta jedna odpowiedź. Jedynie wiara da im wewnętrzną siłę potrzebną do przeżycia <<

Dlatego gorąco polecamy ten miesięcznik, aby również on pomagał nam w kształtowaniu dobrego środowiska wzrastania naszych dzieci!
Dzień chorych 11 lutego NMP Niepokalane Poczęcie z Lourdes
2015-02-11
W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła się ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego – 16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty.
11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous wraz z siostrą i przyjaciółką udała się w pobliże Starej Skały – Massabielle – na poszukiwanie suchych gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy dziewczyna została sama, usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła światłość, z której wyłoniła się postać „Pięknej Pani” z różańcem w ręku. Odtąd objawienia powtarzały się.
Wiele cudów uzdrowienia duszy i ciała wydarzyło się przez tak wiele lat od tamtych czasów.
W czasach naszych Papież Jan Paweł II właśnie we wspomnienie MB z Lourdes ustanowił w 1992 roku dzień chorych w Kościele. To czas szczególny, czas odnajdowania Boga w naszym życiu właśnie w sytuacji choroby i cierpienia.

My w Gdańsku Oliwie mieliśmy okazję spotkać się z Niepokalanie Poczętą NMP pielgrzymującą w swej figurze i właśnie w tym dniu obecnej w Archikatedrze Oliwskiej. Jak blisko jest nas, jak ufnie można powierzyć Jej swoje życie i nawet najtrudniejsze sprawy.
Najświętsza Panno w Lourdes objawiona, módl się za nami.
Najświętsza Panno pokutę zalecająca, módl się za nami
Najświętsza Panno, uzdrawiające źródło wskazująca,módl się za nami
Najświętsza Panno potwierdzająca Swe Niepokalane Poczęcie,módl się za nami

Ave, Ave, Ave Maryja!.
Lutowy Różaniec - wspaniały miesięcznik dla naszej formacji – naprawdę warto przeczytać!
2015-02-07

Nieustannie zachęcamy do prenumeraty i czytania miesięcznika Różaniec wydawanego przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek z Rembertowa .

Wiele materiałów i prac publikowanych i opracowywanych przez Siostry może nam pomagać w odkrywaniu duchowości maryjnej i różańcowej.

Ale numer lutowy jest wyjątkowo dobry, właściwie całą zawartość pomaga aby stanąć w prawdzie o sobie samym i zmierzyć się ze swymi słabościami. Potrzebujemy takiej formacji, która pomoże nam odpowiedzieć sobie na różne pytania:

Dlaczego boli minie mój grzech, a może dlaczego nie boli?

Jak wrócić ze złej drogi, jak powrócić z upadku i upodlenia?

Dlaczego przebaczyć?

Jak podjąć decyzję o zmianie życia?

I jakby na deser piękny wiersz - obraz różańca w słowach.

Jeśli tylko możesz postaraj się, poszukaj i kup lutowy Różaniec – niech będzie w twoim domu, a może ktoś potrzebujący będzie miał okazję go przeczytać.
NAPRAWDĘ WARTO MIEĆ RÓŻANIEC!
Potrzebny szturm modlitwy wobec zagrożenia antyrodzinną Konwencją CAHVIO
2015-02-06
Drodzy rodzice!
Stało się zło!, posłowie PO, lewicy i część PSL, przegłosowali wprowadzenie w Polsce antyrodzinnej Konwencji RE CAHVIO. Wbrew tradycji i zdrowemu rozsądkowi!
Nasza modlitwa jest teraz szczególnie potrzebna .
Tylko od odpowiedzialności prezydenta RP zależy czy wejdzie ona w życie, czy w Polsce rozpocznie się wdrażanie obłąkanej ideologii gender i eksperymentów społecznych w pełnej skali wobec wszystkich obywateli.

Mamy nadzieję w Bogu i w Maryi, aby mimo wszystko nie weszła ona w życie. Módlmy się żarliwie i ofiarujmy w tej intencji nasz cierpienia, post wg. możliwości i modlitwy.
Wspierajmy osoby działające na rzecz zablokowania Konwencji i komunikujmy posłom, zwłaszcza koalicji rządzącej - jak bardzo obłąkane pomysły przegłosowali.

Przesyłajmy teraz nasz sprzeciw wobec tej Konwencji do Prezydenta RP.
Potrzebny szturm modlitwy wobec zagrożenia antyrodzinnej Konwencji CAHVIO
2015-02-05
Drodzy Przyjaciele!
Szanowni Państwo!
Mając świadomość, że w dniu 6 lutego Sejm RP może podjąć ostateczną decyzję w sprawie ustawy zezwalającej na ratyfikację Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, która pod pozorem przeciwdzialania przemocy wprowadza do życia społecznego ideologię gender, godzącą w małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, marginalizującą rodzinę, ograniczającą wpływ rodziców na wychowanie dzieci i niszczącą ład społeczny,
chcąc ocalić chrześcijański kształt naszej Ojczyzny, a także odnowić chrześcijaństwo w Europie i na świecie,
prosimy i błagamy:
osoby konsekrowane, księży, siostry,
rodziców i dziadków, nauczycieli, wychowawców,
młodzież i dzieci,
wszystkich, którym leży na sercu ocalenie chrześcijańskiej Polski,
o zjednoczenie się w wielkiej modlitwie w tych najbliższych dniach poprzedzających głosowanie nad ratyfikacją Konwencji w naszym parlamencie, a kto może - także o zjednoczenie się w poście w tej intencji.

> Jest jeszcze czas, aby wyprosić dar ocalenia,
stąd z wielką wiarą i ufnością wołajmy:

Ufamy Tobie Maryjo, Matko Boża i Tobie powierzamy polskie dzieci, młodzież, małżeństwa i rodziny.
Matko Boża, Królowo Polski!
Ocal Miłość i Życie, ocal dzieci, młodzież, małżeństwa i rodziny. Ocal Polskę, Europę, ocal świat!
Święty Józefie Obrońco Rodziny, Wspomóż Nas!
AMEN


W imieniu Forum Kobiet Polskich - Ewa Kowalewska
W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia - Paweł Wosicki
w imieniu Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio - Maria Ryś (prof. UKSW)
Św. Jan Bosco zawsze radosny, dziś jego wspomnienie!
2015-01-31
Ostatni dzień stycznia to wspomnienie liturgiczne św. Jana Bosco.
W tym roku szczególnie warte pamiętania z racji 200-tnej rocznicy urodzin Świętego.
W różańcu rodziców Św. Jan Bosco jest postacią szczególną, wskazującą nam drogę wspierania młodych ludzi, często naszych dzieci w ich drodze rozwoju. I postawienie przede wszystkim na relacje dzieci z Bogiem, poprzez naszą modlitwę i formowanie cnót chrześcijańskich.
Bądź radosny - unikaj grzechu który zabiera ci prawdziwą radość.
Sw. Janie Bosco módl się za nami!
Ojciec Święty Franciszek o ojcostwie do Kościoła i do Polaków!
2015-01-28
W ramach Katechez środowych Ojciec Święty mówił o ojcostwie, wskazywał szczególne znaczenie ojcostwa i jego rolę w rodzinie i wychowaniu dzieci.
Do Polaków powiedział m. innymi: >>- Moi drodzy, medytując nad rolą ojca w rodzinie ludzkiej, zdajemy sobie sprawę, że brak doświadczenia ojcowskiej miłości może stanowić przeszkodę w stworzeniu prawdziwej relacji z Bogiem, który jest Ojcem. Módlcie się zatem za wszystkich ojców, aby zawsze podejmowali ich odpowiedzialność i byli dla swoich dzieci znakiem miłości Boga <<
Módlmy się za ojców, o odnowienie haryzmatu ojcostwa i szczególnej odpowiedzialnej roli mężczyzn! Również o to aby zdecydowanie częściej podejmowali modlitwę w intencji swoich dzieci!
Polecamy też inicjatywę Tato.net, Jedna z mam wskazała nam pozycję, która może być pomocna w zrozumieniu roli ojca: Moc błogosławieństwa ojca - ksiażka

Jeszcze większą inspiracją do działania i modlitwy w intencji ojców niechaj będzie informacja jaką otrzymaliśmy od ks. K Poświaty z Gatowa z Białorusi. Tam powstała róża różańcowa ojców w intencji dzieci! Niechaj będzie to dla nas inspiracją do zapraszania tatusiów, ojców do wspólnej modlitwy i do modlitwy za dzieci !
Módlmy się za mężczyzn o odnowienie charyzmatu ojcostwa!
Nawrócenie św. Pawła – święto naszego codziennego nawracania!
2015-01-25
25 stycznia to dzień upamiętniający nawrócenie Apostoła Narodów św. Pawła, który może i dla nas stać się okazją do własnej refleksji nad nawróceniem.
Co to znaczy nawrócić się?! – To rozpoznać swoje wnętrze i te miejsca, gdzie brak pełnej harmonii z Bogiem i jego wolą. Może to być brak umiarkowania w jedzeniu, nadmierna pobudliwość do gniewu, chciwość i pożądanie dóbr materialnych. Mogą to być nieuporządkowane relacje w rodzinie i brak przebaczenie nawet dawnych zatargów i przewin, mogą to być zaniedbania i brak właściwej troski o wypełnienie swoich rodzicielskich lub małżeńskich zadań. Potrzebujemy wielkiej determinacji i pomocy Ducha Świętego w naszej decyzji nawrócenia, Odwróćmy się od tego co nas niszczy i nie pozwala żyć w harmonii z Bogiem i zwróćmy się właśnie do Boga. Do Jezusa w Kościele, w sakramencie pojednania i pokuty i w Eucharystii. Potrzebujemy Jego obecności w naszym życiu, bardziej niż pożywienia i powietrza, chociaż często nie zdajemy sobie z tego sprawy.

I na szczęście mamy nasze wsparcie w Maryi, Wspomożycielce wiernych i Pocieszycielce strapionych. Mamy naszą Królową Różańca świętego, która jest Ucieczką grzeszników, naszą patronkę Oliwską, która z taką dobrocią i miłością patrzy z obrazu w Oliwskim Feretronie. Chciejmy skorzystać z Jej Serca i Jej dobroci, oraz powiedzmy o tym innym potrzebującym.
Zaprotestuj przeciw zabijaniu przy pomocy pigułek - stop aborcji
2015-01-17
Pod naciskiem środowisk feministycznych i w interesie producenta deklarującego promocję farmakologii wczesnoporonnej w krajach „gdzie tradycyjne, społeczne i religijne, normy i polityka rządów ograniczyły dostęp do antykoncepcji awaryjnej”, Ministerstwo Zdrowia chce dopuścić do swobodnej sprzedaży środek „ellaOne”. Prezentuje się go jako „antykoncepcję awaryjną” jednak ma on działanie wczesnoporonne, wymierzone bezpośrednio w życie dziecka poczętego. Ministerstwo Zdrowia usiłuje uzasadnić swe posunięcie decyzją Komisji UE z 7 stycznia b.r. dopuszczającą ten środek do sprzedaży bez recepty. Przemilcza się jednak, że prawo unijne wprost stwierdza, że nie może modyfikować przepisów krajowych, które ograniczają lub nie dopuszczają środków wczesnoporonnych do obrotu.

Sprzeciw wobec udostępniania aborcji przy pomocy pigułek w Polsce! - tu kliknij
.

Organizatorem akcji jest CITIZEN GO.
Rodzice w AKCJI zapraszają na konferencję Moniki i Marcina Gajdów w Trójmieście!
2015-01-07
Korzystając z zaproszenia Towarzystwa Edukacyjnego LOKOMOTYWA w ramach programu >>Rodzice w AKCJI<< zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji Moniki i Marcina Gajdów która odbędzie w Trójmieście w dniu 17 stycznia w godzinach 10-16. Koszt uczestnictwa 30zł/os lub 40zł /małżeństwo.

Więcej informacji na stronie www.lokomotywa.edu.pl.

Zgłoszenia można przesyłać na adres internetowy: konferencje@lokomotywa.edu.pl

Organizatorzy zaznaczają, że opłata nie może być przeszkodą w uczestnictwie i wystarczy się z nimi na ten temat skontaktować. Adres dokłądny miejsca Konferencji zostanie podany wkrótce.
Towarzystwo Lokomotywa od lat współpracuje z nami, zaś tematyka i osoby prowadzące są gwarantami iż spotkanie będzie na pewno owocne.
Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli! Pomyśl o misjach! Wspieramy Misje!
2015-01-06
Dzięki wielu osobom zaangażowanym w odbudowanie kultury chrześcijańskiej w Polsce, po okresie komunizmu możemy dziś świętować Trzech Króli. I jak pamiętamy musiało od upadku komunizmu upłynąć kilkanaście lat zanim przywrócono to święto do oficjalnego kalendarza w naszym kraju. Odbudowanie i rozwijanie kultury i tradycji katolickich to dla nas jedno z najważniejszych zadań!

Dziś też świętujemy Dzień Pomocy Misjom – chcemy pamiętać o tych kapłanach, siostrach i osobach świeckich, którzy poświęcili swoje życie aby głosić Dobrą Nowinę tam gdzie jest taka potrzeba.

Chciałby osobiście zachęcić do wsparcia Ojców Michaelitów w ich dziele budowania centrum ewangelizacyjnego w miejscowości GATOWO pod Mińskiem na Białorusi.
Można to uczynić poprzez dowolną wpłatę na konto, ale najlepiej aby to była regularna wpłata nawet niewielkiej sumy ale regularna np. 10 lub 20 zł raz na miesiąc.
Więcej szczegółów i numer konta bankowego na stronie :
Gatowo - Pomóż zbudować kościół na Białorusi
.

Ważne aby mieli oni nasze wsparcie i modlitewne i materialne. Aby to wsparcie modlitewne było naszym udziałem w dziele ewangelizacji i misji, potrzeba konkretnych rąk i serc, i za te serca dziękujemy dziś Bogu. Chcemy ich wysiłki wesprzeć również w konkretny sposób – to jest datkiem materialnym.
I najlepiej jest kiedy jest to wsparcie regularne, np. raz na miesiąc 10 lub 20 zł na konkretnego misjonarza albo corocznie nieco większa kwota na konkretny projekt np. na początku roku. Z naszych tysięcy ofiarnych serc i tych niewielkich kwot można zbudować naprawdę skuteczną pomoc. Czasem tak niewiele potrzeba aby zmienić całe życie osób i społeczności lokalnych poprzez pomoc i działanie misji i misjonarzy.

I dodatkowo dwa bardzo ciekawe materiały do zapoznania się:jeden na portalu FRONDA:

Kardynał Burke O kryzysie męskości w Kościele.

oraz wideo:

O spowiedzi i wytrwałości w proszeniu - ks. Pawlukiewicz
Rozpoczęliśmy nowy rok, zaczynamy z Maryją Bożą Rodzicielką!
2015-01-01
Różaniec rodziców jest świadectwem Bożej łaski na współczesne czasy. Jest to dar Maryi dla nas, rodziców pragnących chronić swoje dzieci od zła, błogosławić im i obdarować je najlepszym darem – darem miłości płynącej przez nasze serca od BOGA.
Świadectwem łaski jest nieustannie powiększająca się liczba osób i róż – na koniec 2014 roku było to 2706 róż rodziców (czyli ponad 54 tys. osób) rozsianych po całej Polsce i świecie.
I jesteśmy znakiem nadziei mającej swe źródło w Bogu, we wstawiennictwie Maryi i świętych oraz w Kościele powszechnym.
Nadzieja wypływająca z modlitwy, ufnej, szczerej i autentycznej nie obiecuje iż nie będzie na świecie zła, ale mówi nam iż w Bogu wszystko na sens, nawet to co pozornie w tej chwili zdaje się nam bez sensu. Dzielmy się tym świadectwem radości i pokoju serca płynącego z modlitwy różańcowej rodziców z innymi jak najobficiej, abyśmy z naręczami pełnymi róż stanęli kiedyś przed Maryją.
Abyśmy upraszali naszym dzieciom wiele dobra i abyśmy umieli przemieniać ten świat (a w nim nasze własne serca) ku dobremu!
Maryjo – Święta Boża Rodzicielko pomagaj nam!
Św. Józefie - módl się za nami!

I specjalny prezent konferencja: O spowiedzi i wytrwałości w proszeniu - ks. Pawlukiewicz.
Bóg naprawdę zamieszkał pośród nas, w naszych rodzinach
2014-12-29
Na Niedzielę Świętej Rodziny – ostatnią niedzielę roku otrzymaliśmy od Konferencji Episkopatu Polski list do rodzin i o rodzinach. List który podsumowuje bliską przeszłość i wskazuje zadania na przyszłość.

To właśnie rodzina jest miejscem gdzie kształtuje się człowiek z pełnią jego człowieczeństwa. Między innymi to właśnie wskazano na Nadzwyczajnym Synodzie Biskupów w październiku.
Proces wychowania człowieka nie odbywa się samoistnie. Potrzeba dojrzałych w wierze rodziców, potrzeba świadectwa małżonków i całych rodzin – dla pełni człowieczeństwa i dla głoszenia Ewangelii w rodzinie i o rodzinie.
III Nadzwyczajny Synod Biskupów zauważa z wielkim niepokojem powiększającą się strefę samotności i wyobcowania. Doświadczają jej dzieci i młodzież, osoby starsze i schorowane, a nawet małżonkowie w relacji do siebie nawzajem. Jak stwierdzili w dokumentach soborowych Ojcowie synodalni, bardzo często jest ona konsekwencją odrzucenia Boga i trzeba powrócić do obecności Boga w życiu rodzinnym.

Czyż różaniec rodziców nie jest właśnie taką inicjatywą, namacalną i realizowaną przez samych rodziców. Dzieje się to z pomocą duchową i formacyjną kapłanów, ale to sami rodzice chcą się modlić za swoje dzieci i organizują się w tej modlitwie. Przy tym czynimy tak w pełnej łączności z Kościołem!

W liście KEP biskupi polscy przypominają. że każda rodzina potrzebuje siły duchowej, aby przeciwstawić się różnym prądom usiłującym zniszczyć jej istotę i odebrać jej radość Ewangelii. Taką siłę daje modlitwa rodzinna. To wspólne wołanie do Boga, który jest naszym Ojcem, pozwala odkryć głębię miłości złożonej w ręce ludzi. Dziś jednak nie wystarczy sama tylko modlitwa. Rodzice, wspólnoty parafialne, ruchy katolickie i stowarzyszenia muszą podejmować na bieżąco wyzwania stojące przed nami. >>Nie pozwólmy odebrać sobie nadziei, nie pozwólmy strącić się w przepaść samotności << przypomina często papież Franciszek.

Jeszcze przed zakończeniem starego roku docierają do nas sygnały o kolejnych zorganizowanych działaniach zagrażających dzieciom i młodzieży.
Są to np. projekty zmian w działaniu MEN mogące ograniczyć uprawnienia rodziców w tak ważnej sprawie, jaką jest wychowanie dzieci i obrona ich przed szkodliwymi ideologiami.
Wskazują na to opracowania i analizy, niestety ignorowane (jak większość sensownych wypowiedzi) przez MEN.
Dlatego poniżej zachęcamy do zaprotestowania przeciw kolejnemu ograniczeniu roli rodziców w procesie wychowania.
Petycja kierowana do sejmowej podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania

Trwając w oktawie Bożego Narodzenia, radując się z przyjścia Pana Jezusa, z Jego obecności w naszych domach i rodzinach zawierzajmy Mu to wszystko co leży nam na sercu, nasze wszelkie troski i pragnienia przez wstawiennictwo Maryi i Józefa – przez świętych rodziców, którzy są nam najlepszymi patronami!
ŚWIĘTO MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW
2014-12-28
„Solidarni z życiem”

ŚWIĘTO MŁODZIANKÓW
MĘCZENNIKÓW

Niedziela, 28 grudnia 2014 r.

MSZA ŚWIĘTA w intencji obrony ludzkiego życia
oraz
złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dzieci Poczętych:


Bazylika Świętej Brygidy w Gdańsku
godzina 18.30


Po Mszy św. wyruszy tradycyjna procesja ze świecami
do Konkatedry Mariackiej,
gdzie zostaną odśpiewane suplikacje


Przyjdź, aby podziękować Panu Bogu za Dar Życia
i przeprosić za wszystkie zamachy na ludzkie życie.


Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Civitas Christiana Oddział w Gdańsku
Pójdźmy wszyscy do stajenki - do Jezusa i Panienki! Boże Narodzenie - w naszych sercach i rodzinach!
2014-12-25
Niech Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi, w ubogiej stajence w Betlejem przemienia nasze serca, nasze rodziny, wspólnoty, parafie, naszą Ojczyznę Polskę i wszystkich ludzi i narody na całym świecie!. Niech tu zostanie na zawsze i niech przemieni nas do głębi i niech raczy obdarzyć nas swoją łaską i błogosławieństwem - bo to jest w życiu najważniejsze.
A tych z nas, którzy ciągle mają jeszcze wiele do zrobienia, niech obdarzy chwilą refleksji i zatrzymania w zabieganiu! Niechaj zatrzyma ich u swojego ubogiego żłóbka, pozwoli wsłuchać się w kolędy i odnaleźć prawdziwy pokój serca!

Aby żyć i działać z mocą i ochotą na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!
Podaruj na święta bliskim piękny prezent – miejsce w róży rodziców, podziel się wiadomością o różańcu rodziców!
2014-12-20
Do napisania tej wiadomości natchnęła mnie informacja o tym jak miedzy innymi szerzy się różaniec rodziców. Jedna z naszych najbardziej wytrwałych moderatorek ofiarowała swemu kuzynowi miejsce w róży rodziców jako prezent świąteczny! Dzięki temu zaczął się modlić i jest jej bardzo wdzięczny za tą wiadomość. Dodatkowo dzięki temu wśród jego znajomych wielu mogło poznać tą inicjatywę modlitwy i dalej obdarowywać swoje dzieci tym dobrem duchowy.

Jezus przychodzi do naszych domów i rodzin, przychodzi do miejsc pracy i miejsc publicznych, wieść o jego narodzinach, mimo iż przygłuszona handlowym szumem dociera do wszystkich. Dajmy Mu szansę, aby na stałe zamieszkał w jeszcze większej ilości rodzin, aby przychodził w codziennej modlitwie i naprawiał to co czasem niechcący popsuliśmy lub psujemy. Dajmy szansę przez zaproszenie Jego Matki do naszej codzienności w modlitwie różańcowej.

Zachęcam aby właśnie w czasie Świąt Narodzenia Pana Jezusa, obdarowywać swoich bliskich i znajomych takim prezentem duchowym, miejscami w nowo tworzonych różach - zaproszeniem do modlitwy w Różańcu rodziców, również poprzez Internet!

Dzielmy się świadectwem modlitwy - jak ona zmienia mnie i życie moich dzieci, jak nam pomaga! Dzielmy się tym dobrem z innymi, aby świat był choćby trochę bardziej otwarty na Boże Narodzenie!
Ważne sprostowanie!
2014-12-18
Kochani Rodzice modlący się na Różańcu za swoje dzieci Drodzy Animatorzy,

W ramach materiałów pomocniczych do pobrania z naszej strony zaproponowaliśmy rozważania do tajemnic różańcowych. W jednej z tajemnic pojawiło się tam wezwanie do Maryi tytułem współodkupicielki. Jedna z mam modlących się z nami zwróciła na to uwagę, iż jest to wezwanie błędne, zbyt daleko idące i przytoczyła właściwe uzasadnienie za ks. prof. Markiem Chmielewskim z KUL-u.

Kościół Katolicki uznaje 4 dogmaty maryjne: Boże Macierzyństwo, Niepokalane Poczęcie, Dziewictwo Maryi i Wniebowzięcie NMP. Był niegdyś postulowany dogmat o Wszechpośrednictwie i o Współodkupicielstwie Matki Bożej, ale stolica apostolska go nie uznała i nie zatwierdziła, jako kontrowersyjny. Szczególnie nie do przyjęcia jest współodkupicielstwo Maryi, jako tej która nie jest Bogiem, lecz stworzeniem Boga; niepokalanym, ale stworzeniem.

Uznając swój błąd (niezamierzony), chcąc pozostawać w pełnej zgodności z nauczaniem Kościoła usunęliśmy z naszych materiałów i proponowanych rozważań sformułowanie błędne >>Współodkupicielko<< i zastąpiliśmy je następującym brzmieniem:

>>Matko Bolesna, współcierpiąca z Synem, Maryjo!<<.

Dla sprostowania błędu, dla uniknięcia jakiejkolwiek kontrowersji prosimy, aby również w swoich materiałach i w jakichkolwiek materiałach pobranych z naszej strony internetowej i powielanych usunąć sformułowanie błędne i nie posługiwać się nim. Aktualnie w materiałach do pobrania została zamieszczona wersja poprawiona rozważań.

Za błąd i za zamieszanie przepraszam i proszę o modlitwę w naszej intencji o dobre posługiwanie w tej inicjatywie modlitwy.
Ireneusz Rogala
Modliliśmy się wspólnie, dziękowaliśmy i prosiliśmy Boga o dalsze łaski przez wstawiennictwo Maryi!
2014-12-09
W dniu Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia po raz kolejny dziękowaliśmy za wszelkie łaski jakie otrzymaliśmy w Różańcu rodziców i modliliśmy się na Mszy św. w Archikatedrze Oliwskiej. Różaniec z udziałem rodziców, przed Najświętszym Sakramentem poprowadził ks. proboszcz Waldemar Waluk, który następnie koncelebrował Mszę świętą i w homilii wskazał m. innymi wielkość powołania każdego z nas do świętości. Jak co roku, ponowiliśmy w łączności ze wszystkimi rodzicami na świecie nasz Akt Zawierzenia dzieci i naszą modlitwę Matce Bożej Oliwskiej ! Po mszy św. odmówiliśmy modlitwę nowenny do MB Oliwskiej polecając wszelkie nasze intencje Jej opiece.

Wiemy o tym że w wielu miejscach w Polsce w łączności duchowej rodzice na mszach świętych modlili się w intencji swoich dzieci. Bardzo wielu nawiedziło Katedrę Oliwską , m.innymi dojechali do nas moderatorzy z Grodziska Mazowieckiego, aby właśnie tego dnia być w tej wspólnocie modlitwy. A obecnie potwierdzonych zgłoszeń z Polski i z całego świata jak widać po liście róż jest już 53440 osób!
Ufamy iż każde westchnienie i modlitwa, a szczególnie te zanoszone w dniu Niepokalanego Poczęcia niosą naszym dzieciom i nam jako rodzicom dobro i przybliżają nas ku Bogu.

Dziękujemy CI Maryjo za wielkie rzeczy jakie czynisz w nas, w naszych rodzinach i dla naszych dzieci!
Specjalny dzień 8 grudnia, odnawiamy Akt Zawierzenia Dzieci w Archikatedrze Oliwskiej - ZAPRASZAMY!
2014-12-07
W dniu Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia, odnawiamy Akt Zawierzenia Dzieci w różańcu rodziców. Zapraszamy na Mszę św. w Gdańsku, w Archikatedrze Oliwskiej: o godzinie 17.30 Różaniec, a o 18 Msza św. z Aktem Zawierzenia! Gorąco zachęcamy do osobistego odwiedzenia Katedry Oliwskiej tego dnia, lub przynajmniej łączności duchowej w modlitwie!

Jakże wiele jest powodów aby Bogu i Maryi dziękować! Ilość róż i rodziców nieustannie zwiększa się, coraz więcej osób w bardzo wielu miejscach Polski i świata odpowiada na wieść o różańcu rodziców swoim zaangażowaniem. Jest bardzo wielu zaangażowanych animatorów i moderatorów, bardzo wielu kapłanów pomaga nam, prowadzi formację i opiekę nad poszczególnymi różami i środowiskami które tworzą się w parafiach. Dziękujemy za siedmioletnią opiekę ks. Zbigniewa Zielińskiego, który objął nową parafię w Gdańsku i dziękujemy za nowego proboszcza ks. Waldemara Waluka. Chcemy od samego początku objąć go naszą modlitwą.

Dziękujemy również wielu ludziom mediów, szerzących wiadomości o naszej wspólnocie modlitwy, Radio Maryja we wtorkowych audycjach dla małżonków i rodziców, Różaniec, Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego, radio EM z Katowic i wiele innych. Jest nas już kilkadziesiąt tysięcy a chcemy aby to były setki tysięcy rodziców! Aby ta modlitwa przepajała nasze rodziny i środowiska! To jest możliwe i potrzebne! Aby Bóg był poznawany i kochany, aby rodzice wiedzieli że mogą Maryji spokojnie powierzyć przyszłość i teraźniejszość swoich dzieci!

Niechaj tego dnia nasze serca będą szczególnie nastrojone na ufne powierzanie się Bożej Miłości przez ręce Maryi!
Adwent – czas oczekiwania, czas przygotowania – zapraszamy też na 8 grudnia do Oliwy!
2014-12-03
W niedzielę rozpoczęliśmy okres przygotowania na przyjście Pana. To czas szczególny w okresie roku i w naszych rodzinach. Jest to czas takiego uporządkowania spraw duszy i ciała, aby do wigilijnej wieczerzy zasiadać w pięknej harmonii. Cztery tygodnie tego czasu to może być i dużo, i mało – najlepiej zatem korzystać z wszystkich okazji do własnego nawrócenia i przygotowania się duchowego do Świąt Bożego Narodzenia.
Niechaj nie przysłaniają nam tej perspektywy codzienne zabiegi, sprzątania i poszukiwanie materialnych prezentów.
Ważną dniem będzie dla nas rodziców uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, którą obchodzimy szczególnie zawierzając nasze dzieci Matce Bożej pod opiekę i odnawiając ten Akt Zawierzenia.
W tym roku 8 grudnia wypada w poniedziałek i tego właśnie dnia zapraszamy do Katedry Oliwskiej na odnowienie Aktu Zawierzenia: różaniec św. o godz. 17.30 i następnie Mszę św. o godzinie 18.00 – zapraszamy wszystkich, którzy mogą przybyć z Gdańska, Trójmiasta i okolic oraz z całej Polski i z całego świata. A tych rodziców i te róże, które są rozproszone i nie będą w tym czasie w Oliwie zachęcamy do łączności duchowej i wspólnoty modlitwy. Wiemy z wielu źródeł że właśnie tego dnia w wielu miejscach są przez różaniec rodziców organizowane specjalne msze św. z odnowieniem Aktu Zawierzenia.

ZAPRASZAMY!
Rok życia Konsekrowanego, rok dziękczynienia i modlitwy o powołania i za powołania.
2014-11-30
Dziękujemy Bogu za wszystkie osoby, które odpowiedziały na zaproszenie do służby Bogu i człowiekowi. Potrzebujemy na drodze naszego wzrastania kapłanów i osób konsekrowanych, potrzebujemy źródeł łaski i modlitwy w naszym zlaicyzowanym świecie.
Jakże często prosiłem siostry Karmelitanki o modlitwę w poszczególnych intencjach. Jak wiele zawdzięczamy Siostrom Loretankom w ich dziele drukowania Różańca i książek religijnych.
A to przecież nawet niewielki ułamek tych co podjęli zaproszenie do Bożej służby!

Pamiętajmy o wszystkich zakonnikach i zakonnicach w swojej modlitwie i korzystajmy z ich posługi.
Nie szydzę z wiary, nie popieram aborcji – protest przeciw kampanii empiku z udziałem satanisty i aborcjonistki.
2014-11-28

Kochani rodzice, w czasie gdy przygotowujemy się do Świąt Narodzenia Pańskiego, różne instytucje próbują z tego zrobić jarmarczną okazję do kupowania i sprzedawania. Przeciw takiemu instrumentalnemu traktowaniu Świąt wypowiedział się ostatnio Arcybiskup H. Hoser wskazując na zachowanie sieci empik.
Nie wolno nam dopuścić aby ci, którzy korzystają z naszych pieniędzy, z naszej chęci podzielenia się radością w okresie świątecznym sprowadzili święta do bezmyślnego procesu kupowania prezentów, a do tego promowali wartości radykalnie sprzeczne z duchem tych Świąt poprzez zatrudnianie satanisty czy też zadeklarowanej aborcjonistki chwalącej się swoimi poczynaniami.
Dlatego zachęcamy do osobistego włączenia się do protestów organizowanych przez różne gremia. W Internecie protest jest zorganizowany przez sprawdzoną organizację CITIZEN GO i można w nim wziąć udział wchodząc na zamieszczony poniżej link:
http://citizengo.org/pl/swiatecznych-zakupow-nie-robie-w-empiku-podpisz-protest.

Robienie zakupów w empiku jest w tej sytuacji w jakiejś mierze finansowaniem satanizmu, satanisty i aborcjonistki. Jest jakimś współudziałem w złu jakie te osoby promują swoimi wypowiedziami i postawami.

Sam niewydarzony pomysł takich kampanii przez empik oraz reakcja po pierwszych protestach wskazują na niezrozumienie jak bardzo jest on zły i jak nie pasuje do polskiej kultury i do polskiego społeczeństwa.
O ojcostwie w Gdańsku - zapraszamy na rekolekcje do domu św. Maksymiliana w Gdańsku
2014-11-26
W imieniu o. Pawła oraz prowadzących rekolekcje ZAPRASZAMY wszystkich chętnych i potrzebujących na rekolekcje dotyczące ojcostwa.
Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Gdańsku www.dmk.pl

zaprasza

28 - 30 listopada 2014

na

Rekolekcje dla wszystkich, które poprowadzą GRZEGORZ GÓRNY

i o. dr ROBERT ZBIERAŃSKI OFM Conv.

Temat: O najważniejszej relacji ojciec - dziecko

Ojcostwo Boga jest miejscem, w którym człowiek może odnaleźć swoją wartość i siłę. Droga wiary trwająca całe życie jest drogą poznawania Boga Ojca przez wieź z Jezusem Chrystusem – Synem Ojca. Ikoną tej pierwotnej relacji jest naturalna więź dziecka z ojcem. W niej wzrasta poznanie dobrego Boga oraz własnej tożsamości i wartości. To tu buduje się siła i odwaga w działaniu. Doświadczenia grzechu zaciemniają jednak obraz dobroci Bożej w miłości ojcowskiej. Dlatego potrzebne jest oczyszczeni i nowe odczytanie tego obrazu – przyjęcie miłości ojcowskiej.

Na naszych rekolekcjach, gdzie będzie czas na katechezę i medytację biblijną, na spotkanie oraz modlitwę: Msze świętą, Sakrament Pokuty, adorację, modlitwę błogosławieństwa.

Proszę o zabranie ze sobą Biblii.

Cele:

pomoc w osiągnięciu zrozumienia Twojej relacji z ojcem

poznanie czym są więzy duszy i jaki mają wpływ na obecne życie

poznanie źródła trudności w relacjach

określenie wpływu ważnych wydarzeń na postawy, decyzje i zachowania

odkrywanie miłości, szacunku i akceptacji dla siebie

wejście na drogę wdzięczności za życie

Dla kogo?

Rekolekcje skierowane są do wszystkich, którzy nie odkryli jeszcze własnej godności i wartości w sercu Boga Ojca, ale chcą iść drogą przyjmowania i dawania daru życia.

ZAPISY:

telefonicznie: +48 609 113 117

e-mail: biuro@dmk.pl


Prowadzą:

o. dr Robert Zbierański OFM Conv., franciszkanin, pedagog, duszpasterz franciszkańskiej wspólnoty akademickiej w Gdańsku, prowincjalny moderator Ruchu Światło-Życie, zastępca dyrektora Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego.

red. Grzegorz Górny: mąż Angeliki Korszyńskiej-Górny (2 Tm 2,3), ojciec pięciorga dzieci; dziennikarz, pisarz, eseista, publicysta, reporter, autor filmów dokumentalnych, producent filmowy i telewizyjny; współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika Fronda (w l. 1994-2005 
i 2007-2012 roku). W l. 2005–2006 redaktor naczelny tygodnika Ozon. Autor m.in. zbiorów esejów pt. „Demon Południa” i „Anioł Północy”; felietonów miesięcznika W Drodze (2003-2009) wydanych w zbiorze pt. „Między matriksem a krucyfiksem”; tekstów albumów pt. „Ufam. Śladami siostry Faustyny”, „Ufający. Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”, „300 lat wytrwałości”, „Dowody Tajemnicy” oraz „Świadkowie Tajemnicy” nagrodzonej Feniksem 2013 (wyd. w USA pt. „Witnesses to Mystery”); zbioru wywiadów pt. „Jednostki specjalne” (m. in. z kard. Josephem Ratzingerem i Viktorem Orbánem); zbioru reportaży pt. „Ludzie z Doliny Śmierci”; książek „Sprawiedliwi. Jak Polacy ratowali Żydów przed Zagładą” oraz „Zbrodnia i medycyna”.

Rekolekcje rozpoczynają się w piątek kolacją o godz.18.00, a kończą w Niedzielę obiadem o godz. 14.00.

Pokój i dobro!
o. Piotr Pliszka OFM Conv.
Dyrektor Domu Pojednania i Spotkań
im. św. Maksymiliana M. Kolbego
ul. Świętej Trójcy 4
80-822 Gdańsk
tel. +48 508 44 22 89
dyrektor@dmk.pl
www.dmk.pl


Zagraj w >>Misję<< i poznaj tajniki bycia liderem - gra planszowa o Jezuitach!
2014-11-25
Ze strony Gościa Niedzielnego dowiedziałem się o najnowszej grze planszowej o Jezuitach - MISJA.
Napisano tam m. innymi:
>>Gra planszowa "misja" to pierwsza jezuicka planszówka. Wcielasz się w jedną z czterech postaci (Ignacy Loyola, Franciszek Ksawery, Stanisław Kostka lub papież Franciszek) i uczysz, na czym polega prawdziwe przywództwo. Władza nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do osiągnięcia celu - wspaniałej wizji świata. Gracze rozwijają infrastrukturę na terenie miasta, budują szpitale, szkoły i uniwersytety, wspierają biednych, a także prowadzą misje zakonu. Wszystko to osadzone w kontekście burzliwej i zaskakującej historii Towarzystwa Jezusowego.

Jako że gra jest przeznaczona dla 2-6 graczy to może być ciekawy prezent dla całej rodziny!
więcej na stronie www.gramisja.pl
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie… - tylko trzeba w to uwierzyć! I warto w to uwierzyć!
2014-11-23
Na koniec roku liturgicznego obchodzimy w Kościele święto Chrystusa Króla. Jakie to ma dla mnie znaczenie?! Każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, jakie znaczenie dla mojego życia, dla mojej rodziny, dla moich bliskich ma to że Jezus zwyciężył śmierć, że otworzył dla nas perspektywę zbawienia umierając za nas, za ciebie i za mnie , na krzyżu? Jakie ma znaczenie, że istnieje Jego Królestwo i On jest Królem?

Uczciwa odpowiedź na to pytanie prowadzi do kratek konfesjonału i do modlitwy. Prowadzi do otwarcia na źródła łaski jakie mamy w Kościele, prowadzi do sakramentów które nas leczą, oczyszczają i uzdalniają do jedność z Bogiem. Uzdalniają nas do przekroczenia swoich słabości w relacjach z innymi i zapraszają do stołu Pańskiego.

Wielkim skarbem jest dla nas rodziców droga Różańca Świętego prowadzącego nas w rodzicielstwie poprzez życie Świętej Rodziny. Ufnie, poprzez wstawiennictwo Maryi i Świętych, powierzamy siebie i nasze rodziny Bogu, wierząc że On jest źródłem miłości i wszelkiego Ojcostwa.
On jest rozwiązaniem naszych problemów i problemów naszych dzieci. On nas może poprowadzić w prawdzie i otoczyć opieką. On jest źródłem pociechy nawet w największej tragedii. On jest dobry i chce nam dobra udzielać!

W to Święto dziękujemy Bogu przez Chrystusa Króla, Pana i Zbawiciela za wszelkie dobro jakiego w tym roku doświadczyliśmy. Dziękujemy za łaski, które sobie uświadamiamy i za te których nawet nie jesteśmy świadomi. Dziękujemy za łaskę modlitwy, za Różaniec Rodziców, za pojednane rodziny i ochronione od zła dzieci, dziękujemy za każde zwycięstwo nad naszą słabością i grzechem i za każdy sakrament pojednania.

Bądź uwielbiony Boże Ojcze i błogosławiony, bądź uwielbiony i błogosławiony Chrystusie – Panie, Królu i Zbawicielu, bądź uwielbiony Duchu Święty, który nas oświecasz i prowadzisz do świętości.
Bądź uwielbiony Boże w Twoich Świętych, w Maryi, którą nam dałeś za matkę. Bądź uwielbiony w przykładzie wszystkich Świętych, za św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII, za bł. Ks. Jerzego, za bł. Karolinę Kózkównę. Bądź uwielbiony Boże w Kościele świętym!

Wspominamy lilię czystości, bł Karolinę Kózkównę
2014-11-18
Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia - kolędy. Od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem - modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem ...
Wybieramy Polskę samorządową katolicką!
2014-11-10
Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania....

św. Jan Paweł II, papież
\
Listopad zaczął się dla nas wszystkich wielkim wezwaniem do świętości w naszym życiu. Po to modlimy się w Różańcu rodziców, aby drogi świętości odkrywać - najpierw dla siebie, a następnie dla dzieci. W trzeciej intencji ogólnej modlimy się o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci. To środowisko będą kształtować między innymi wybrani 16 listopada samorządowcy.
Dlatego niezwykle potrzebna jest teraz modlitwa za Polskę, za polityków i o dobrych polityków.

O dobry samorząd, który będzie wspierał normalne rodziny i tradycje polskie i katolickie, który będzie się przeciwstawiał wszelkiej abberacji.
Tegoroczny listopad to okazja do świętowania Niepodległości m. innymi właśnie poprzez wybory przedstawicieli do władz samorządowych. Niech kieruje nami Duch Boży abyśmy wybierali ludzi sumienia i wartości zdecydowanie katolickich!
Oktawa Wszystkich Świętych - wierzę w świętych obcowanie, Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
2014-11-02
W tym czasie w sposób szczególny wspominamy naszych zmarłych, bliskich, z rodziny i przyjaciół. W Oktawie modlimy się ZA ICH DUSZE O NIEBO. Nawiedzając pobożnie cmentarz i modląc się w intencji zmarłych możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać dla nich Odpust Zupełny!

Nasza modlitwa i ofiarowanie odpustu za duszę zmarłej osoby w tym czasie ma szczególną wartość.
Polecamy w modlitwie wszystkich zmarłych rodziców i zmarłe w ciągu ostatniego roku dzieci, za które się modliliśmy.

Nasza modlitwa może pomóc wielu osobom potrzebującym pogodzenia się z samym sobą i z wolą Opatrzności Bożej.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
Taki duży i taki mały może Świętym być!
2014-11-01
W Niebie bal, radość i życie. W dzień Wszystkich Świętych dziękujemy Bogu za ich opiekę i wstawiennictwo. I dziękujemy Bogu za każdy okruch dobra i piękna jakim poprzez Świętych obdarzył swój Kościół.
Ze św. Janem Pawłem II na kremówkach i w zabiegach o wolność człowieka, o życie nienarodzonych i dobro normalnych rodzin.
Z Bł. Ks. Jerzym Popiełuszko w intencji Ojczyzny i o godność każdego człowieka. Ze św. Augustynem o Boga w ludzkich sercach. Ze św. Franciszkiem za każdego ubogiego i w intencji przyrody.
Z Maryją o wspomożenie każdego grzesznika, który się nawraca i tego który chce się nawrócić,
Ze św. Stanisławem Kostką za młodzież w Polsce i na świecie. Z bł. Wincentym Kadłubkiem o piękno polskiej Kultury. Ze św. Andrzejem Bobola o pojednanie Kościołów wschodnich z Katolickim.
Ze św. Anną i Klarą, ze św. Barbarą o bezpieczeństwo i Jadwigą o wszystkich studentów i profesorów uczelni. Ze św. Benedyktem za Europę, że św. Ignacym z Loyoli w obronie Papieża.
Ze św. Dominikiem o czystość wiary z różańcem w ręku.
Ze św. Maksymilianem i św. Apostołami,

A przecież ich nie wyliczymy tutaj z całą plejadą cnót ukazywaną i praktykowaną w życiu.

Z nimi wszystkimi chcemy walczyć o dobro w tym życiu aby w przyszłym świętować te zwycięstwa jakie w końcu uda się odnieść.
Wszyscy Święci módlcie się za nami!
Koniec października - 31.X - okazja do dziękowania, a nie halloween!
2014-10-30
Jak co roku miesiąc październik stał się wielką okazją do wejścia w głębię modlitwy różańcowej. W tym miesiącu szczególnie wiele na różańcu uprosić można, a również podzielić się świadectwem z osobami potrzebującymi pomocy duchowej.

Różaniec staje się w jakiś sposób fenomenem polskiej duchowości, on prowadzi nas do włączania się w życie kościoła. W tym roku do Różańca rodziców w samym październiku przystąpiło ponad tysiąc osób!
Różaniec zaprasza przede wszystkim poprzez prostotę, głębię i dostępność dla każdego – ale również poprzez łaski wylewane strumieniami na modlących się wiernych.
Różaniec bardzo często staje się pierwszym lub jednym z pierwszych kroków nawrócenia.

Dlatego, gdy odwiedzą nas dzieci nieświadome roli swojego udziału w halloween, zaprośmy je do jednej dziesiątki różańca za zmarłych z rodziny. Niechaj to będzie tajemnica Zmartwychwstania, znak zwycięstwa nad śmiercią! Dajmy im szansę i bądźmy na to od razu przygotowani!
APEL STOP PROMOCJI OKULTYZMU! - PILNE!
2014-10-27
ZAMIESZCZAMY WAŻNY APEL I INFORMACJĘ ABY ZASTOPOWAĆ OKULTYZM, W OBECNYM CZASIE ZAWŁASZCZA tzw. HALLOWEEN

Ze względu na coraz szerszą promocję okultyzmu i magii w środkach społecznego przekazu odbywającą się z okazji tak zwanego „święta Halloween” jako Diecezjalny Duszpasterz Osób i Rodzin zagrożonych działalnością sekt – zwracam się do Dyrekcji Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczycieli, Katechetów i przede wszystkim Rodziców o zatrzymanie fali propagowania ideologii obcej chrześcijaństwu.

W tym czasie kiedy Kościół przygotowuje się do obchodów Uroczystości Wszystkich Świętych w Szkołach i Placówkach Oświatowych odbywają się zabawy i apele związane z pogańskimi obchodami święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Jest to tym bardziej karygodne, że uczestniczą w tym niczego nieświadome dzieci, które zachęca się w myśl poznawania innych kultur do przebierania za upiory, wiedźmy i opływające krwią straszydła. Taka postawa dla nieukształtowanego dziecka może być przyzwoleniem i bezkrytycznym otwarciem na okultyzm i magię.

Twórca współczesnego satanizmu Anton Lawey w swojej książce „Biblia Szatana”, która stała się instruktarzem dla współczesnych grup satanistycznych i okultystycznych – napisał, że noc z 31 października na 1 listopada jest największym świętem lucyferycznym. Nikt z nas nie chce przecież świadomie popularyzować satanizmu. Pamiętajmy że w tą noc dokonuje się według kronik policyjnych najwięcej aktów ofiarowania i poświęcenia ludzi (zwłaszcza niemowląt) i zwierząt siłom osobowego zła.

Kościół w swoim nauczaniu opartym na Bożym Objawieniu przestrzega przed angażowaniem się w jakiekolwiek formy okultyzmu i magii. Uczynił to w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punktach 2116 i 2117, w Nocie Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Toskanii na temat magii i demonologii (Florencja, 1 czerwca 1994 r.) oraz w dokumencie przygotowanym wspólnie przez dwie komisje i dwie kongregacje Stolicy Apostolskiej: „Jezus Chrystus dawcą wody żywej” (Watykan, 3 lutego 2003 r.).

Wielu Biskupów zaniepokojonych fascynacją okultyzmem wydało na ten temat oświadczenia, między innymi Biskup Włocławski Wiesław Mering ubolewając, że w ostatnich latach przeżywanie uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jest zakłócane przez satanistyczny Halloween. „Co będzie z obecnym pokoleniem, czy nauczymy go szacunku do zmarłych?” – pytał hierarcha dodając, że „jeszcze nie tak dawno pierwsze dni listopada kojarzyły nam się z zadumą, modlitwą, przemierzaniem wielu kilometrów, aby nawiedzić mogiły bliskich a dziś ta tradycja zanika (…) Sataniści w dniu 1 listopada najbardziej szydzą sobie z świętości, odprawiają czarne msze, bezczeszczą ciała zmarłych – dodał. Hierarcha zaapelował do rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby świadectwem swojego życia uczyli szacunku do zmarłych, cmentarzy, miejsc świętych. – „Nawet najbardziej niewinna zabawa z dynią, kościotrupem, czy trumną jest szalenie niebezpieczna” – przestrzegał Biskup Mering. Swoją homilię zakończył stwierdzeniem, że „nie da się dwom panom służyć, Bogu i bestii. Dla chrześcijanina rytmem życia są Jezusowe błogosławieństwa”. (Homilia na Uroczystość Wszystkich Świętych, Katedra Włocławska 1 listopada 2007 r.)

Konferencje Episkopatów, np. w Anglii i Walii zachęcają do stworzenia w tym czasie alternatywy: przebierania się za świętych z różnych krajów, aby pokazać chrześcijańską radość życia, a nie okultystyczną fascynacje śmiercią. Na koniec warto wspomnieć słowa Gdańskiego Kuratora Oświaty, który zachęca do kultywowania rodzimych tradycji, a nie obcych ideologii (List z 20 października 2009 r. – odpowiedź na zapytanie Diecezjalnego Duszpasterza Osób i Rodzin zagrożonych działalnością sekt w sprawie organizowania obchodów Halloween w szkołach)

/-/ Ksiądz Grzegorz Daroszewski
Diecezjalny Duszpasterz Osób i Rodzin
zagrożonych działalnością sekt, GDAŃSK
Szerzymy Różaniec również w materiałach formacyjnych! - akcja dobra na PAŹDZIERNIK
2014-10-27
Jeśli chcemy docierać z dobrą nowiną, ze świadectwem o łaskach płynących z modlitwy różańcowej, rozszerzajmy również dostępność Miesięcznika Różaniec w naszych parafiach. Wszędzie tam, gdzie nie ma w parafii dostępnego Różańca można zaproponować proboszczowi jego wprowadzenie do dostępnej prasy katolickiej. Można stać się jego apostołem i promotorem, Jak to zrobić?
Krok 1 - uzgadniamy z ks. proboszczem żeby pozwolił dostarczać Różaniec do parafii w ilości np. 10 lub 20 szt + 1 szt. dla ks. proboszcza
Krok2 - Zamawiamy u sióstr Loretanek tą ilość z prośbą o możliwość zwrotu gdyby większa ilość się nie sprzedała. Ale 10 - 20 szt. powinno pójść.
Krok 3 - Dostarczamy księdzu przed pierwszą niedzielą miesiąca i doglądamy aby zawsze był dostępny. Po sprzedaniu rozliczamy się i z księdzem i z Wydawnictwem. Na początku warto wyłożyć swoje pieniądze na pierwsze zamówienie (jeśli jest taka możliwość) aby Siostry nie czekały na przelew.
Po 3-4 miesiącach stanie się to w parafii zwyczajem. A nakład może pójść nieco w górę.

Taki sam manewr dokonujemy z Aniołem Stróżem oraz kwartalnikiem Królowa Różańca świętego,,

To nasz parafialny apostolat materiałów formacyjnych o różańcu oraz dla dzieci.
Proszę o przekazanie informacji do nas jeśli ktoś takie działanie zrealizuje i jak poszło, aby dzielić się doświadczeniami!

TU MOŻNA ZAMÓWIĆ RÓŻANIEC .

TU MOŻNA ZAMÓWIĆ ANIOŁA STRÓŻA .


TU MOŻNA ZAMÓWIĆ kwartalnik Królowa Różańca Świętego, ,A TU MOŻNA ZAMÓWIĆ WARTOŚCIOWE KSIĄŻKI
.

SURSUM CORDA! Działajmy z determinacją!
Tydzień misyjny wezwaniem do wspierania misji i misjonarzy!
2014-10-20
Rozpoczęliśmy tydzień misyjny w Kościele i w tym czasie szczególnie zachęcamy do entuzjazmu dla misji i wspierania misjonarzy oraz dzieł misyjnych modlitwą, ofiarowanym cierpieniem i pomocą materialną .
Każdy może mieć swoje sposoby wpierania misji
My mamy kilka bliskich nam inicjatyw misyjnych:

Adopcja na odległość i Dzieła misyjne realizowane przez Salezjanów

lub Adopcja na odległość prowadzona przez Zgromadzenie Pallotynów i Siostry Pallotynki

Innym wielkim dziełem, które prowadzą na Białorusi księża Michaelici z Polski jest budowa
Centrum Pastoralnego w Gatowie k/ Mińska

Są jeszcze znani ze swej pracy misyjnej WERBIŚCI i możliwość zamówienia Mszy św. Wieczystych
za konkretne osoby z przeznaczeniem ofiar w intencji Misji .


I jeszcze innym jest wspieranie Sióstr Karmelitanek modlących się w intencjach misyjnych - polecam gorąco m. innymi
Siostry Karmelitanki z Ełku - często wspierające nas swą modlitwą.
Październik miesiącem zwycięstw różańcowych!
2014-10-14
Tegoroczny październik pokazuje ogromną potrzebę modlitwy za dzieci i mobilizację wielu środowisk i rodziców. Róż przybywa niemal co dnia raz jedna, innym razem kilka. Wielu mówi i szerzy różaniec rodziców – tą potrzebę ochrony duchowej i obdarowania modlitwą swoich dzieci. Mówią i świadczą bo sami otrzymali pomoc, wsparcie i pokój serca! Jest nas już niemal 52 tysiące rodziców! A samych animatorów Róż rodziców jest ok. 1500!
W 97 rocznicę objawień fatimskich, 13 X 2014r. w Gdańsku Żabiance w sanktuarium MB Fatimskiej odbyło się diecezjalne spotkanie Żywego Różańca. Przepięknie oprawiona Msza święta, koncelebrowana przez kilkunastu kapłanów wraz z księdzem biskupem Wiesławem Szlachetką poprzedzona została procesją różańcową wśród bloków osiedla. Z modlitwą, śpiewami, odmawianiem różańca i świecami prowadzona przez Krzyż i Poczty Sztandarowe. To napawa wielkim entuzjazmem i optymizmem, że tysiące ludzi chce się modlić i wspólnie dawać świadectwo swego przywiązania i zaufania do Boga i Maryi.
Szczególne podziękowania należą się Siostrom Loretankom, które przyjechały z Warszawy, aby dać świadectwo miłości do Maryi, zwycięskiej mocy Różańca świętego i pokazać bogactwo materiałów formacyjnych przez siebie przygotowywanych!
W październiku koniecznie należy pamiętać o dokonaniu prenumeraty miesięcznika RÓŻANIEC
TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ RÓŻANIEC .
TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ ANIOŁA STRÓŻA .


TU MOŻNA ZAMÓWIĆ WARTOŚCIOWE KSIĄŻKI
.SURSUM CORDA!
Rocznica objawień fatimskich okazją do nawrócenia nawet dla największych grzeszników!
2014-10-13
Objawienia w Fatimie zakończyły się spotkaniem wielkiej rzeszy osób. W tłumie byli wierzący i niewierzący. Byli ludzie Kościoła i żołnierze oraz żandarmi mający za zadanie w jakiś sposób przeciwdziałać wydarzeniom. Byli również masoni i ateiści chcący wydrwić i wyśmiać naiwną wiarę >>pospólstwa<<.
Tymczasem tchnienie Łaski Bożej zmieniło wszystkie serca i zmieniło historię Portugalii, a także w jakiejś mierze historię całego świata. Maryja prosiła dzieci o modlitwę w intencji nawrócenia grzeszników, o modlitwę i o ofiarowanie umartwień i cierpienia. A Bóg potwierdził to wielkim i zupełnie wszystkich zaskakującym cudem >>SPADAJĄCEGO SŁOŃCA<<. Nikt z obecnych nie miał wątpliwości, że to cud ręką Bożą uczyniony, osobę Maryi wynoszący w chwale! Łaska Boża jest dla każdego z nas!
Te prośby Matki Bożej są nadal aktualne i skierowane do każdego z nas!

Rocznica Fatimy to dla nas szczególne wezwanie do modlitwy i ofiarowania cierpienia za grzeszników zatwardziałych, zwłaszcza tych którzy aktywnie zwalczają Kościół i wszelkie normalne wartości ludzkie. To dla nas również okazja do uproszenia łask i własnego nawracania się oraz umocnienia wiary.
Bądź pozdrowiona Panno Maryjo i módl się za nami.

Dzień Papieski! Powiedz o żywym pomniku św. Jana Pawła II innym.
2014-10-12
Czy można pamiętać o naszym św. Janie Pawle II częściej niż raz, kilka razy w roku? Na przykład codziennie?
Jako „żywy pomnik” zbudowany naszemu świętemu można traktować Różaniec Rodziców.

Pamiętamy zawołanie św. Jana Pawła II: „Totus Tuus Maryjo”. Pamiętamy jak nasz Papież ukochał modlitwę różańcową, jak ubogacił Różaniec tajemnicami światła i zachęcał do odmawiania tej modlitwy. Widzieliśmy, jak wiele różańców wręczył w czasie licznych audiencji w Watykanie i podczas swoich pielgrzymek. Pamiętamy też, jak bardzo kochał dzieci i młodzież, z jaką troską się o nich wypowiadał.
Rodzice modlący się za swoje dzieci na Różańcu oddają swoje dzieci pod opiekę Maryi – najlepszej Matki.
„Żywy pomnik” św. Jana Pawła II jakim może być Różaniec Rodziców – to wypełnienie prośby naszego Papieża do Polaków, aby modlili się na różańcu a jednocześnie oddanie hołdu i podziękowania Papieżowi Polakowi za cały Jego pontyfikat, za wszystko co zrobił dla Polski, Polaków i całego świata.
Dlatego dziś w dniu papieskim zachęcamy do podzielenia się wiadomością o tym żywym pomniku z innymi!
Królowo Różańca Świętego - módl się za nami! (2)
2014-10-07
Każdego dnia oddajemy Ci Maryjo cześć i pozdrawiamy z miłością. Ufamy w obronę Twej modlitwy i opieki Maryjo!
Prosimy za siebie, za swoich bliskich, za Polskę i o pokój na świecie. W łączności z papieżem Franciszkiem prosimy w intencji rodzin i o najlepsze owoce synodu biskupów nt. rodziny.
Ty Maryjo jesteś tak blisko nas i tak nam bliska, Ty ukazujesz Jezusa i jak matka za rękę nas bierzesz aby do Niego doprowadzić! Ty królujesz w tylu sanktuariach w Polsce, zapraszaj wszystkich do siebie i pociągaj! Dziękujemy CI za wszystkie łaski!
Ogólnopolska modlitwa w intencji praw rodziny i ochrony życia - 3-4 października!
2014-10-02
Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Z wielkim niepokojem obserwujemy, nasilającą się w ostatnim czasie, aktywność skrajnie lewicowych środowisk, które forsują w Parlamencie rozwiązania prawne uderzające w prawo do życia każdego człowieka od chwili poczęcia, a także naruszające autonomię rodziny i jej niezbywalne prawa, w tym prawo do wychowania dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że środowiska te dysponują potężnymi środkami, zarówno finansowymi jak i propagandowo-politycznymi. Naszą odpowiedzią, oprócz czynnie wyrażanego sprzeciwu obywatelskiego i działalności edukacyjnej, powinna być żarliwa modlitwa w obronie fundamentów, na których zbudowana jest nasza cywilizacja.
Apelujemy o organizowanie i włączenie się w modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w nocy z 3 na 4 października (proponujemy rozpoczęcie czuwania o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim i zakończenie poranną Mszą Św.). W czasie czuwania zanośmy prośby o powstrzymanie szczególnie niebezpiecznych projektów ustaw i rozwiązań, godzących w prawo do życia i prawa rodziny:
• projektu ustawy legalizującej procedurę „in vitro”, uderzającej zarówno w prawo do życia od momentu poczęcia jak i w sposób poważny naruszającą godność osoby ludzkiej;
• projektu ustawy ratyfikującej Konwencję Rady Europy ws. przemocy wobec kobiet, uderzającej w prawa rodziny i będącej w swej istocie zobowiązaniem do przyjęcia rozwiązań prawno - społecznych opartych o ideologię gender;
• demoralizacji młodego pokolenia poprzez narzucanie permisywnej edukacji seksualnej typu B dzieciom i młodzieży.
Z radością informujemy, że inicjatywę tę podejmują już obrońcy życia w wielu miejscach w całej Polsce, w tym m.in.: w Częstochowie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Rzeszowie, Gdańsku i wielu innych miejscowościach.
Apelujemy do wszystkich obrońców życia i ludzi dla których przyszłość naszej Ojczyzny jest sprawą ważną, o włączenie się w tę, tak potrzebną inicjatywę modlitewną.
Niniejsza inicjatywa modlitewna zyskała aprobatę i poparcie Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski Księdza Biskupa Jana Wątroby.
Niech szczególną zachętą do włączenia w tą modlitwę będą słowa św. Jana Pawła II zapisane w encyklice „Evangelium vitae”: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”.
Za Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Paweł Wosicki, prezes
Antoni Szymański, wiceprezes
Antoni Zięba, wiceprezes
Anna Dyndul, sekretarz
Piotr Zajkowski, członek zarządu
Zbliża się październik - miesiąc naszej Królowej Różańcowej! Czas szczególnej łaski!
2014-09-25
To dobry czas aby podziękować za wszelkie łaski, aby dzielić się świadectwem opieki Maryi. Dlatego zachęcam do nadsyłania świadectw działania modlitwy Różańca rodziców w waszych rodzinach i w losach waszych dzieci.

To jest również właściwy czas aby zadbać o rozwój swojej formacji, a z pewnością pomocne będą w tym pisma różańcowe i inne wydawnictwa:

TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ RÓŻANIEC

TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ ANIOŁA STRÓŻA

ORAZ ZAMÓWIĆ WARTOŚCIOWE KSIĄŻKI.

Zachęcam gorąco do nabywania i prenumeraty kwartalnika
KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO,
,
którego najnowszy numer właśnie otrzymałem. Jest w nim bardzo wiele świadectw nt. owoców modlitwy różańcowej i nowenny pompejańskiej. To jakby pomocna dłoń Maryi do nas wyciągnięta.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z serią wydawniczą
NOWE PORTRETY ŚWIĘTYCH.
To seria ośmiu książek w których we współczesny sposób opisane są ogromnie interesujące losy mniej i bardziej znanych Świętych Kościoła. To wspaniała lektura i świetna propozycja na prezenty, np. pod choinkę lub z okazji imienin.

WARTO SKORZYSTAĆ!
-------------------------------
Zagrożenie ratyfikacją Konwencji która pod pozorem ochrony kobiet wprowadza GENDER !
2014-09-24
Z uwagi na wprowadzenie do porządku najbliższych obrad Sejmu (24-26.09.2014 r.) ustawy wprowadzającej ideologiczną Konwencję Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, otrzymaliśmy informację o liście skierowanym do Marszałka Sejmu przez organizacje kobiece i prorodzinne, z wnioskiem o pilne spotkanie przedstawicieli tych ogólnopolskich organizacji z Marszałkiem Sejmu RP.

Sejm zmierza do pilnej ratyfikacji tej konwencji, chociaż nie była ona konsultowana ze społeczeństwem, w tym z organizacjami prorodzinnymi. Konwencja ta mimo zbliżającego się drugiego czytania ustawy ratyfikującej nie była nawet skierowana do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej oraz Sejmowej Komisji Edukacji celem zasięgnięcia ich opinii, choć jej treść dotyczy obszaru działania tych komisji.
Autorzy listu do Marszałka Sejmu wnoszą o wycofanie ustawy ratyfikacyjnej z najbliższych obrad Sejmu, skierowanie jej do właściwych komisji sejmowych, spotkanie oraz przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych.

Wszystkie niezależne opinie wskazują iż jest to wyjątkowo szkodliwa regulacja prawna, która uderza przede wszystkim w dobro rodziny i tradycyjne wartości obecne w polskim Narodzie! W czasie posiedzenia Sejmu widać wyraźnie złą wolę rządu w przygotowaniu informacji i wprowadzaniu konwencji. A sekretarz Stanu w Kancelarii PRM M. Fuszara cynicznie wskazuje jakoby miała ona wręcz służyć rodzinie! Posunęła się ona w swej hipokryzji nawet do wykorzystania wypowiedzi św. Jana Pawła II dla uzasadnienia wprowadzenia antychrześcijańskiej konwencji! Ciekawe że nie podąża za całością nauczania św. Jana Pawła II

POTRZEBNA JEST NASZA MODLITWA I PILNE ZAANGAŻOWANIE W STOSUNKU DO POSŁÓW KTÓRZY REPREZENTUJĄ NASZE REGIONY!

Dlatego wzywamy wszystkich rodziców do modlitewnego szturmu do Nieba, przez pośrednictwo Maryi i wszystkich naszych patronów, z głęboką troską o przyszłość naszych dzieci , rodzin i Polski, aby Bóg uchronił nas od tego zagrożenia!

TU MOŻNA PODPISAĆ PETYCJĘ PRZECIW RATYFIKACJ GENDEROWEJ KONWENCJI .

---------------------------------------
Zagrożenie gender realne, ale na szczęście nieco odsunięte w czasie ! Potrzeba stałej aktywności
2014-09-11
Drugie czytanie ustawy upoważniającej do ratyfikacji ideologicznej Konwencji RE o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zostało usunięte ze środowego (10.09.) porządku obrad Sejmu!
To tylko chwila na wzmożenie naszych zabiegów o usunięcie tego szkodliwego projektu z polskiego życia publicznego.

Im więcej słyszymy rzetelnych analiz tym bardziej widać jak bardzo szkodliwy jest to program ukryty pod pretekstem ochrony kobiet przed przemocą.
Apelujmy nadal do posłów i nieustannie się módlmy w intencji odsunięcia tego i innych zagrożeń normalnego wzorca życia społecznego i modelu rodziny w Polsce.!
Ratyfikacja Konwencji promującej Gender pod pretekstem ochrony kobiet - realne zagrożenie - podpisz petycję przeciw!
2014-09-07
Otrzymaliśmy ważny komunikat Human Life International - Polska

Drodzy Przyjaciele! Rodzice! Wychowawcy!

Konwencja Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, nazywana "konstytucją gender", może zostać ratyfikowana w Polsce już w najbliższym czasie.

W super ekspresowym tempie już w najbliższą środę 10 września jako pierwszy punkt programu obrad Sejmu jest przewidziane głosowanie nad jej przyjęciem. Będzie to tzw. drugie czytanie. Jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze pod koniec obrad tego samego posiedzenia Sejmu zostanie przeprowadzone trzecie czytanie i dołączymy do krajów, które wprowadziły do swojego ustawodawstwa i życia społecznego ideologię gender.

Czy to jest cena za europejski awans premiera Tuska?

Następstwa będą bardzo poważne. Konwencja wprowadza nową definicję płci jako zjawiska kulturowego. Nakazuje "wykorzenianie” kultury, wiary i tradycyjnej rodziny pod pretekstem przestrzegania równości płci
(również tej z wyboru). Bardzo szybko będziemy zmuszeni do legalizacji związków jednopłciowych, akceptacji genderowych programów nauczania w szkołach, nastąpi wielka presja, aby zalegalizować aborcję na życzenie i atak na tzw. tradycyjną rodzinę. To prowadzi do tak poważnych zmian społecznych, że można je porównać do rewolucji kulturowej w Chinach.

Co możemy jeszcze zrobić?
Musimy się zmobilizować. Trzeba rozmawiać z posłami!!! W poniedziałki są oni obecni w swoich biurach poselskich. Prosimy, telefonujcie do nich, idźcie osobiście i uświadamiając problem, proście o odrzucenie tej ratyfikacji. Wielu posłów nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji i następstw tego głosowania.

Będziemy uważnie śledzić, jak kto głosował w tej fundamentalnej sprawie, a kto był nieobecny!

Planowane jest też zorganizowanie pikiety pod Sejmem. TU MOŻNA PODPISAĆ PETYCJĘ PRZECIW RATYFIKACJ jaka zostanie wysłana do posłów .


Ze swej strony podejmujmy żarliwą modlitwę w tym czasie, a kto może prosimy również o post!


Już 13 lat rodzice modlą się za swoje dzieci w Różańcu Rodziców! 8 września 2014r .
2014-09-05
Co rozpoczęło się spontanicznym odruchem naszych serc i potrzebą uproszenia ochrony naszych dzieci przez wstawiennictwo Niepokalanej rozrasta się na cała Polskę i cały świat.
Idea powierzania Bogu losów dzieci, ich trudnych i ważnych spraw, ich przyszłości i ochrony przed zagrożeniami okazuje się w oczywisty sposób bliska sercom rodziców pod każdą szerokością geograficzną. Jest nas już ponad 50 tysięcy rodziców, a zaangażowanie w ten ruch modlitwy wzrasta i przybiera coraz to nowe, ciekawe formy.

Świadectwa błogosławionych owoców tej modlitwy potwierdzają nieustannie słowa św. Bernarda że >> ...nie słyszano, aby ten kto się pod opiekę Maryi oddaje został zawiedziony ...<< i czerpią z nich dalszą inspirację!

Tym bardziej chcemy Bogu za ten czas i za wszelkie łaski podziękować i do tego dziękowania Bogu zachęcamy. W rocznicę powstania Różańca rodziców, 8 września, rodzice pierwszej róży spotykają się na Mszy Świętej o godz. 18.00 w Archikatedrze Oliwskiej, aby Bogu dziękować i o dalszą opiekę, dalsze łaski prosić.

Zaś dwa dni wcześniej, w pierwszą sobotę września, zapraszamy również do Katedry Oliwskiej na wieczorne nabożeństwo do MB Oliwskiej ze świecami.
Tak dla Pokoju, nie dla wojny – apel Biskupów Polskich o modlitwę i post w intencji pokoju!
2014-08-31
W rocznicę wybuchu II wojny światowej Biskupi Polscy w bardzo konkretny sposób w liście wskazali nam zagrożenia i potrzebę modlitwy o pokój we współczesnym świecie!
Każdy z nas widzi wciąż narastającą eskalację przemocy i działania wojenne toczące się już w Europie i rozszerzające się na Bliskim Wschodzie.
Potrzebna jest nasza mobilizacja modlitwy i postu oraz wsparcia dla pokoju i działań na rzecz pomocy ofiarom wojny.
Matka w modlitwie i syn nawrócony – Św. Monika i Św. Augustyn
2014-08-28
To jest dla nas przykład wytrwałości w modlitwie i jej mocy. Ileż łatwiej nam którzy słyszeliśmy tak wiele świadectw mocy modlitwy rodziców na różańcu, może doświadczyliśmy jej i mamy możliwość dzielić się świadectwem.

I dzielmy się nim, dawajmy innym nadzieję, bo nie słyszano aby Maryja opuściła kogoś kto Jej wstawiennictwa wzywa pokornie się Jej opiece oddaje.
Dziedzictwo świętości Barnarda z Clairvaux wspominamy 20 sierpnia!
2014-08-20
Św. Bernard, który urodził się w rycerskim rodzie francuskim w 1090 r. wskazuje nam na możliwy w każdych warunkach wybór drogi świętości.
Potrzebna jest tylko współpraca z łaską Bożą i radykalna decyzja o wyborze i pozostaniu na tej drodze. Św. Bernard mimo posiadanych dóbr materialnych i wysokiego urodzenia nie wahał się w wieku 22 lat wstąpić do surowego opactwa cystersów w Citeaux. I tą decyzją pociągnął za sobą kilkudziesięciu swoich towarzyszy.
Dzięki jego pracy i współpracy z Bożą Łaską, dzięki radykalnemu przyjęciu reguły Św. Benedykta nastąpił wielki rozkwit zakonu cysterskiego przynoszącego ówczesnej Europie Boga i rozwój cywilizacyjny i cześć dla Maryi Panny. Jako swoją regułę przyjęli cystersi iż ich kościoły mają za patronkę Najświętszą Maryję Pannę, a do dziś znana, pamiętana i aktualna pozostaje modlitwa św. Bernarda
>>Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,
kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa,
Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,
o Panno nad pannami i Matko,
biegnę, do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik
płaczący staję. O Matko Słowa,
racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. <<

Ta modlitwa i świadectwo świętości Barnarda z Clairvaux, niechaj nas inspirują do zaufania wstawiennictwu Maryi w Różańcu Rodziców.
Do zaangażowania w modlitwie i jej propagowania jako pomocy niezawodnej w naszym rodzicielstwie.
Pielgrzymujemy na Jasną Górę i do wielu innych Sanktuariów w Polsce!
2014-08-09
Nasze życie to pielgrzymowanie, i udział w pielgrzymce zawsze nam to uświadamia. Sierpień to miesiąc zdecydowanie >>PIELRZYMKOWY<< , choćby poprzez tak wiele pielgrzymek i pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. Od trzech lat też w Oliwie spotykamy się z pielgrzymami na pierwszo sobotnim nabożeństwie do MB Oliwskiej. W tym roku byli to pielgrzymi z Katowic i Tychów oraz indywidualni z Polski i z zagranicy. W przyszłym roku należy chyba zaplanować większe spotkanie – ponieważ pielgrzymi ZAWSZE są zachwyceni pobytem w tym czasie w Gdańsku, w Katedrze u MB Oliwskiej oraz samym nabożeństwem. Różaniec ze świecami wokół Katedry Oliwskiej, pięknie odnowionej i pamiętającej starodawne wieki wieczornym czasem - jest krótki - ale jak bardzo napełniony treścią, modlitwą i umocnieniem w wierze.
Zapraszamy za rok i już za miesiąc w pierwszą sobotę września.
A tymczasem łączymy się w sposób duchowy z pielgrzymami przemierzającymi setki kilometrów w dążeniu ku Maryi, która prowadzi nas do Jezusa!
Święto Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia
2014-08-05
Święto Przemienienia Pańskiego każe nam się zastanowić nad naszą wewnętrzną i zewnętrzną przemianą. To co było stare w łasce nawrócenia MUSI się przemienić na zupełnie nowe. Jeśli byłem smutny, chcę być teraz radosny, jeśli jeździłem szybko samochodem, chcę teraz specjalnie dokładnie przestrzegać ograniczeń prędkości, jeśli piłem alkohol nadmiernie – chcę teraz zachować radykalną abstynencję.
Niechaj Jezus w te dni będzie naszym umocnieniem na drodze radykalnej postawy nawrócenia i przemiany.
Ze skarbnicy tego święta i tej tajemnicy Przemienienia Jezusa czerpie szczególna modlitwa - Nowenna w intencji nawrócenia i przemiany współmałżonka.

Szczęśliwe małżeństwo jest jedną z tych wartości, które człowiek ceni sobie najbardziej. Jednak w dzisiejszym świecie niewielu ludziom udaje się zbudować trwały i szczęśliwy związek małżeński. Dzieje się tak dlatego, że coraz mniej osób odkrywa i rozumie Boży plan – najlepszy dla małżeństwa i rodziny. Dodatkowo małżeństwo w dzisiejszych czasach coraz częściej staje w obliczu przeróżnych zagrożeń i trudności, które musimy świadomie przezwyciężyć i pokonać dla dobra i szczęścia nas oraz naszych dzieci. Zagrożenia te są dziełem szatana, który doskonale wie, że kiedy zburzy nasze małżeńskie, osobiste szczęście, za jednym zamachem zniszczy też naszą duchowość i więź z Bogiem. A przecież najpiękniejszą rzeczą jaką możemy dać naszym dzieciom jest nasza, piękna miłość małżeńska. One tego potrzebują. Ta nowenna pomoże wam na nowo odkrywać piękno i harmonię waszej miłości małżeńskiej. Nam pomogła!

Nowennę w postaci małych książeczek można zamówić pod adresem:
http://ksj.pl/nowenna-o-przemiane-i-nawrocenie-wspolmalzonka.html .
Zapraszamy do MB Oliwskiej w pierwszą sobotę 2 sierpnia!
2014-07-29
Kolejny rok z rzędu, do MB Oliwskiej w pierwszą sobotę sierpnia przybywają pielgrzymi z Polski! Tym razem aż z Katowic i Tychów z pielgrzymką zorganizowaną, ale wiemy o innych którzy pielgrzymują indywidualnie.
Zapraszamy zatem do Oliwy do Archikatedry, do naszej patronki MB Oliwskiej na piękne nabożeństwo różańcowe ze świecami w sobotę 2 sierpnia o godzinie 21.00.
A tych którzy nie dojadą do nas zapraszamy do łączności duchowej w modlitwie.

Wszystkich którzy wyjeżdżają na wakacje uspokajam, że potwierdzić udział w modlitwie można spokojnie po powrocie z wakacji.
Dwa dni dla wspominania szczególnych świętych Jakub i Krzysztof, Joachim i Anna.
2014-07-25
W tych dniach Kościół wspomina świętych odgrywających szczególną rolę w życiu współczesnego człowieka.

Św. Jakub to człowiek wiary osadzony w bardzo konkretny sposób w rzeczywistości – wiara bez uczynków jest martwa. Nie mogę wierzyć a postępować tak jakbym nie wierzył. Nie mogę godzić się na zło , a w kościele, przed ludźmi składać pobożnie ręce do modlitwy - z takiej postawy faryzeizmu wyzwala nas radykalna postawa św. Jakuba

Św. Krzysztof patron kierowców kieruje nasze myśli i modlitwy na bezpieczeństwo podróżowania i na błogosławieństwo pojazdów.
Ale tak naprawdę kieruje nas do naszego powołania jakim jest przynoszenie Chrystusa tam gdzie Go nie ma w życiu innych ludzi. Abyśmy byli tacy – że ludzie widząc nas chcą należeć do Chrystusa.

Św. Joachim i Anna - dziadkowie Pana Jezusa to patroni naszych dziadków i tej pięknej relacji dojrzałego rodzicielstwa wobec kolejnego pokolenia. W tym roku szczególnie bliska jest nam św. Anna, do której pielgrzymowaliśmy w czerwcu, powierzając również Jej losy naszych dzieci i prosiliśmy o opiekę i wstawiennictwo na II regionalnej pielgrzymce na Górę św. Anny.
Nie wolno stać z założonymi rękami gdy dzieje się zło - w obronie prof. Chazana!
2014-07-17
Zwolniony, bo nie zabił... Wyrzucony, bo sprzeciwił się zabiciu dziecka. Pan Prof. B. Chazan jest osobą, co do której kompetencji nikt nie ma wątpliwości. Potwierdzają to tysiące małych pacjentów i całych rodzin, które w Szpitalu Świętej Rodziny przeżyły radość narodzin swoich dzieci.
Nie mam wątpliwości, że decyzja o zwolnieniu Profesora B. Chazana ma być "przestrogą" dla innych lekarzy: jeśli nie będziecie zabijać, też stracicie pracę i będziemy was szykanować.
Nie możemy na to pozwolić! Powiedzmy STOP szykanowaniu lekarzy, którzy jako szlachetni ludzie wiernie wykonują zabraniającą "spędzania płodu” przysięgę Hipokratesa, czyli nie zabijają i nie współdziałają w zabijaniu dzieci.
Wyraźmy nasz sprzeciw poprzez podpisanie się pod listem skierowanym do Prezydent M. St. Warszawy p. Hanny Gronkiewicz-Waltz:http://www.citizengo.org/pl/sprzeciw-wobec-odwolania-profesora-chazana .

>>Naród który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości<< - Św. Jan Paweł II

>>Jeżeli matce jest wolno zabić swoje dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali?<< - Bł. Matka Teresa z Kalkuty
Dziś udajemy się na Górę Karmel, - pod opiekę MB Szkaplerznej
2014-07-16
Sama Maryja zaprasza nas i obdarowuje swoją opieką,
Szkaplerz święty, płaszcz Maryi, który podarowała Karmelitanom jest dla każdego z nas. I pod jego poły chcemy się chronić przed wszelkim złem.
Jako rodzice, poprzez naszą modlitwę różańcową zabieramy tam również nasze dzieci.
Dziś szczególnie dziękujemy Karmelitanom i Karmelitankom za
ich modlitwę i oddanie się Bogu.
Łącząc się z nimi nawiedzajmy Karmelitańskie świątynie, ponawiając oddanie pod opiekę MB Szkaplerznej lub ufnie przyjmując Szkaplerz.
Nowenna do MB Szkaplerznej dzień dziewiąty - 15 lipca, Jutro w Karmelu wielkie święto!
2014-07-15
>Matko Kościoła!... Daj nam odradzać się wciąż całym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmartwychwstaniu Twego Syna< - Jan Paweł II

Maryjo, Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wiemy, że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich. Spraw, abyśmy zawsze byli wierni Tobie. Opiekuj się naszymi sercami, oczyść je z wszelkich brudów grzechowych, przystrój je w wonne kwiaty cnót. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze, aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas, widząc Jezusa w naszych sercach. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami, daj nam pociechę oglądania Twego świętego Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia.
Matko Szkaplerza świętego! Przyobiecałaś, że nie będzie potępiony ten, kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz. Przypominaj nam nieustannie o tym, abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwały. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

MODLITWA do MATKI BOŻEJ SZKAPERZNEJ
(na zakończenie nowenny)
Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza świętego i Matko nasza! Nieustannie przywołujesz nas do Siebie.
Pani i Królowo nasza!
Jak niegdyś przez dar Szkaplerza świętego ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku, a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki, tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odchodzącej od Boga jako znak pojednania i ratunku dla świata.
Bądź ocaleniem dla całej ziemi, Kościoła i naszego narodu. Odnów znaki i powtórz cuda! Otrzyj łzy cierpiącym, ochraniaj niewinność dzieci, broń wiary świętej w sercach młodzieży; rodzinom naszym uproś pokój i miłość wzajemną, i ducha ofiary!
Naszej całej Ojczyźnie, którą tak bardzo umiłowałaś, błogosław od tronu Twej łaski. Niech będzie pociechą dla Twego Serca!
Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców naszych, byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności. Amen.

Nowenna do MB Szkaplerznej dzień ósmy - 14 lipca
2014-07-14
>Po Bogu w Trójcy Jedynym, nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego. Gdy wiec szukamy w naszych myślach modlitewnych, z kim mielibyśmy rozmawiać, komu mielibyśmy się zwierzyć, z kim naszą samotność dzielić, to chyba z Nią<.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Ozdobo Karmelu i Matko nasza! Dając nam tę szlachetną odznakę Twojej miłości — Szkaplerz święty, nie tylko chciałaś widzieć w nas swoje sługi, ale zapragnęłaś jeszcze przybrać nas za swoje córki i za swoich synów i raczyłaś nas tak nazwać. Błagamy Cię, wyjednaj nam u Jezusa tę łaskę, abyśmy nigdy nie byli dla Ciebie powodem smutku, ale Twoją radością i Twoją chwałą!
Chcemy też być dobrymi Twymi braćmi, jak tego sobie życzyłaś. Dzięki pomocy takiej Matki, która wszystko rozumie — wyzwolimy się ze wszystkiego, co nas od Ciebie oddala, co nie podoba się Chrystusowi Panu. >Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas<. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
Nowenna do MB Szkaplerznej dzień siódmy - 13 lipca
2014-07-13
>Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemie, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi<.
Stefan kard. Wyszyński,
Maryjo, Strażniczko Karmelu i Matko! Tyś nas zapewniła, że święta Twa suknia, jeżeli ją godnie nosimy, będzie nam puklerzem i tarczą przeciwko pociskom nieprzyjacielskim i że uchroni nas od wszelkiego zła. Prosimy Cię gorąco: niech nas zachowa Twoja potężna obrona nie tylko od niebezpieczeństw ciała, ale przede wszystkim od niebezpieczeństw duszy i wiecznego potępienia. Spraw za swoją przemożną przyczyną, abyśmy nie popełnili takiej winy, przez którą moglibyśmy być odrzuceni przez Boga.
Kornie upadając przed Tobą, ufamy, że nie będzie takiego bólu, którego byś nie ukoiła, nie będzie takiej zasadzki, której byś nie oddaliła, bo jesteś najbardziej kochającą Matką. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Maryjo, Wspomożenie wiernych, Ucieczko grzeszników, Módl się za nami!
Nowenna do MB Szkaplerznej dzień szósty - 12 lipca
2014-07-12
>Bóg nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Maryi<.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Królowo Karmelu i Matko nasza, która swego wiernego sługę Szymona zaszczyciłaś świętym Szkaplerzem — znakiem zbawienia i synostwa Twe¬go, przyobiecując niezliczone zdroje łask i błogosławieństw Bożych tym wszystkim, którzy będą pobożnie tę szatę nosić i należycie wypełniać obowiązki swego powołania, a naśladując Twoje święte cnoty, będą się stawali wiernymi Twoimi sługami, spraw, abyśmy przez wierność podjętym zadaniom, korzystali w życiu i po śmierci z Twoich obietnic, a przez to zostali dopuszczeni do chwały wiecznej.
Spraw, Królowo Szkaplerza świętego, aby nosząc Twój Szkaplerz, dusze nasze upodabniały się coraz bardziej do Ciebie, a przez Ciebie do Chrystusa, i aby wzrastała w nas ufność, że Ty każdej naszej potrzebie zaradzisz i osłonisz przed burzami życia. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
Nowenna do MB Szkaplerznej dzień piąty - 11 lipca
2014-07-11
>Jak bardzo postać Maryi promieniuje światu właśnie dziś, gdy tylu mądrych i roztropnych ludzi żenuje się mówić o ubożuchnym Dziewczęciu, które Bóg wypatrzył sobie w Nazarecie i uczynił Matką Syna Swego<.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Twierdzo Karmelu, która pośród ataków nieprzyjacielskich osłaniałaś tarczą swej opieki zakon karmelitański i ocaliłaś go od upadku, prosimy Cię pokornie, o Pani i Orędowniczko nasza, broń nas od nieprzyjaciół duszy i ciała: abyśmy służyli Bogu w pokoju i bezpieczeństwie na większą Jego cześć i na chwałę Twoją.
Królowo Karmelu! Przychodzimy do Ciebie i składamy w Twoje Matczyne dłonie nasze przyszłe losy, losy Kościoła i naszej Ojczyzny. Ulżyj nam w dźwiganiu krzyża, który nosimy, i ukaż blask zwycięstwa prawdy, dobra, piękna i pokoju. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
Nowenna do MB Szkaplerznej dzień czwarty - 10 lipca
2014-07-10
>Równowaga stojącej pod krzyżem Maryi pomaga całemu światu<.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Chwało Karmelu i Matko nasza, która w dowód szczególnej miłości do dzieci odzianych Twą świętą szatą, raczyłaś zaszczycić je mianem Twego najsłodszego Imienia, prosimy Cię pokornie, obudź w naszych sercach pragnienie, abyśmy we wszystkich uciskach i dolegliwościach życia u Ciebie szukali wsparcia, ulgi i pociechy. Zachęcaj nas Twym życiem i przykładem do pełnienia dobrych uczynków i spraw, o Matko Miłosierdzia, abyśmy naśladując Twoje święte cnoty, stali się godni zaszczytnej nazwy synów Twoich; abyśmy zapisani zostali w księdze żywota, pomiędzy Twymi dziećmi i braćmi Jezusa Chrystusa.
Usłysz nasze błagania. Ty na Kalwarii w wielkim bólu stałaś się dla nas Matką. Ty najlepiej rozumiesz nasze cierpienia. Osłaniaj nas przed pokusami złego i zaprowadź nas do Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
Nowenna do MB Szkaplerznej dzień trzeci - 9 lipca
2014-07-09
>Matka nigdy nie odchodzi — ani od kołyski, ani z Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka<.
Sł. B. Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Mistrzyni Karmelu i Matko nasza, przepełniona dobrocią dla nas, która raczyłaś przyjąć ofiary złożone Ci przez synów Twego zakonu, błagamy Cię, o Pani nasza, przemień nasze dusze w świątynie Boga żywego, aby przyozdobione kwiatami cnót i dobrych uczynków mogły godnie przyjąć Boski Majestat; abyśmy wielbiąc i miłując Boga, mogli wiernie Mu służyć i nigdy naszych świątyń duszy nie skalać grzesznym przywiązaniem do stworzeń.
O Matko! Tyle w nas słabości, tyle nędz i mroków! Ty możesz umocnić nasze dusze i serca. Zawierzamy Ci całkowicie. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
Nowenna do MB Szkaplerznej dzień drugi - 8 lipca
2014-07-08
>Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa, Ona jest po to, aby do Niego prowadzić<.
Sł. Boży Stefan Kard. Wyszyński
Maryjo, Gwiazdo Karmelu i Matko nasza, która pałając szczególną. miłością. ku dzieciom odzianym Szkaplerzem św., nawiedzasz ich dusze, pocieszasz je słowem i przykładem, uproś nam, o Królowo nasza, aby Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, swą Boską światłością rozproszył ciemności naszego umysłu; abyśmy poznali wartość Jego miłości ku nam zwróconej i serdecznie Go miłowali, abyśmy zrozumieli doniosłość naszych obowiązków i sumiennie je wypełniali, abyśmy wszystkie myśli, słowa i czyny kierowali ku większej chwale Bożej i zbudowaniu naszych bliźnich. Padając przed Twoim tronem powierzamy Ci wszystko, co nas dręczy, niepokoi i boli. Ufamy, że przyjmiesz to jak Matka i dasz naszym duszom i sercom niezmącony pokój! Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Nowenna do MB Szkaplerznej dzień pierwszy 7 lipca
2014-07-07
Rozpoczynamy dziś naszą nowennę - dziewięć dni podążania do Maryi i z Maryją do Jezusa aby przedstawić i przemodlić nasze sprawy. Zaproś do tej Nowenny również swoich znajomych i przyjaciół.

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej
(na rozpoczęcie nowenny)
O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędowniczko Szkaplerza świętego, Matko Boga! Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie błagalnie ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza świętego, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja.
Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra Matko, serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich potrzebach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wieków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój mą duszę, o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu świętym żyć i umierać pragnę. Amen.


DZIEŃ PIERWSZY - 7 lipca:

>Miłujcie Maryję! Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Niech Ona okazuje się dla was i przez was Matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tej macierzyńskiej opieki< Św. Jan Paweł II
..............
Maryjo, Kwiecie Karmelu i Matko nasza! Łaska Boża ukazała się niegdyś prorokowi Eliaszowi w postaci jasnego obłoku, który wzniósłszy się nad morzem, użyźnił spragnioną ziemię obfitym deszczem. Pokornie Cię błagamy, racz nam wyjednać obfite zdroje łask niebieskich, które ubogacą nasze dusze, aby wydawały stokrotny plon świętych cnót i dobrych uczynków i abyśmy służąc Bogu w wierze oraz miłości, już w tym życiu mogli się cieszyć błogą nadzieją oglądania Go w szczęśliwej wieczności.
Składamy w Twoje Matczyne ręce nasze potrzeby i intencje tej nowenny, ufni, że nie odrzucisz naszej prośby, najlepsza i najczulsza Matko. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
Nowenna do MB Szkaplerznej - rozpoczynamy 7 lipca
2014-07-06
Szkaplerz Maryi – płaszcz opieki Jej Miłości i Modlitwy . Pod Jej opiekę oddajemy się w bractwach szkaplerznych włączając się w wielką rodzinę Karmelitańską.
Jest to kolejna z form pobożności i duchowości maryjnej, to kolejny sposób aby okazać miłość i przywiązanie do naszej Matki - Maryi. A piękny przykład tej duchowości dał nam Św. Jan Paweł II.

Dlatego zachęcamy wszystkich rodziców różańcowych do włączenia się w bractwa Szkaplerzne i przyjęcie Szkaplerza świętego . A z tymi którzy już przyjęli szkaplerz zapraszamy do wzięcia udziału w nowennie przed świętem MB Szkaplerznej począwszy od poniedziałku 7 lipca.

W czasie wakacji zapraszamy nieustannie do Archikatedry Oliwskiej aby nawiedzić Matkę Bożą Oliwską, naszą patronkę, i spoglądając w Jej piękne, jasne oblicze powierzyć swoje dzieci i swoje rodzicielstwo!
Dziękujemy Bogu za spotkanie na Górze św. Anny i zapraszamy do Oliwy!
2014-07-01
Letni czas pozwala na pielgrzymowanie do wielu miejsc świętych i sanktuariów. Daje to okazję do przemyślenia i przemodlenia wielu ważnych spraw naszego życia.

Rodzice z Róż różańcowych z Leśnicy Opolskiej już drugi raz zorganizowali regionalną pielgrzymkę do Sanktuarium Św. Anny Samotrzeciej na Górze św. Anny. Dzięki zaproszeniu również i my mieliśmy szansę i radość uczestniczenia w niej i okazję do podziękowania Bogu za wszelkie dobro jakiego poprzez modlitwę doświadczamy. Była też możliwość do spotkania się i podzielenia świadectwem.
Ojcowie Franciszkanie wraz z organizatorami przygotowali wspaniałą oprawę liturgiczną mszy świętej na którą przybyło kilkuset rodziców z regionu. Po mszy świętej spotkanie rodziców (i dzieci) przeniosło się do Sali rekolekcyjnej sanktuarium aby dalej świętować w radości.

W imieniu własnym, organizatorów oraz proboszcza Sanktuarium Św. Anny już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie wszystkich chętnych rodziców w dniu 13 czerwca 2015 roku.

A już w tym miesiącu w sobotę piątego lipca zapraszamy do Gdańska Oliwy na piękne wieczorne nabożeństwo do MB Oliwskiej o godzinie 21.00 w Katedrze Oliwskiej.
Zaproszenie na 28 czerwca na II regionalną pielgrzymkę na Górę Św. Anny
2014-06-23

Rodzice z Róż różańcowych z Leśnicy Opolskiej już drugi rok z rzędu organizują regionalną pielgrzymkę do Sanktuarium Św. Anny Samotrzeciej na Górze św. Anny. W tym roku i my przyjęliśmy od nich zaproszenie aby dawać świadectwo wielu łask jakimi Bóg za wstawiennictwem Matki Bożej i różańca obdarza rodziców w Polsce i na świecie. Będzie to okazja do podziękowania Bogu za wszelkie dobro jakiego poprzez modlitwę doświadczamy oraz okazja do spotkania się i podzielenia świadectwem a także przybliżenia tej modlitwy i całej inicjatywy Różańca rodziców.

Zapraszamy rodziców w okolic Góry Św. Anny do osobistego odwiedzenia sanktuarium i wzięcia udziału w spotkaniu, a tych którzy z różnych powodów nie mogą dołączyć zachęcamy do łączności duchowej i modlitwy.

W sprawach organizacyjnych można się kontaktować z organizatorami spotkania pod nr. telefonu: 724332583 lub adresem mailowym rozaniecrodzicoww@gmail.com .Spotkanie rozpocznie się 28 czerwca od uroczystej Mszy świętej w Bazylice Św. Anny o godzinie 15.00

A następnie będzie piknik rodzinny z koncertem Baśniowej Kapeli dla dzieci oraz spotkaniem dla rodziców.W ten sposób rodzą się regionalne inicjatywy i możliwość do spotkania i dzielenia świadectwem wiary i łaski Bożej.

W imieniu własnym, organizatorów oraz proboszcza Sanktuarium Św. Anny zapraszamy na spotkanie wszystkich chętnych członków różańca rodziców i całe róże rodziców.Ireneusz Rogala
--
Na uroczystości Bożego Ciała 2014
2014-06-17
W tych dniach na ulice polskich miast i wsi wyjdzie wyjątkowa osoba – sam Jezus Chrystus Eucharystyczny. CO będziemy mu mogli w Polsce pokazać? Jak chcemy go w naszych miastach i wsiach przyjąć? Czy tak jak w Warszawie, gdzie paradowała gromada ludzi pogubionych w swojej seksualności i relacjach społecznych? Czy tak jak politycy pod stołem układający swoje sprawy bez żadnej myśli o dobru kraju i szacunku dla niepodległej Polski? Czy może tak jak pseudo artyści i ich poplecznicy z Poznania i z ministerstwa kultury wraz z samym Ministrem chcący za publiczne pieniądze w publicznym miejscu wystawiać bluźniercze pseudo sztuki? A może jak Minister Edukacji ignorująca wolę niemal miliona rodziców w sprawie sześciolatków czy też tolerująca ideologię gender w programach szkolnych?! Albo jak rząd RP nie broniący rodziny przed zagrożeniami ideologii promowanych w tzw. Konwencji o przemocy?!

A może inaczej? Może jak rodzice dbający o dobro swych dzieci z różańcem w ręku!? Może jak parafianie dbający o dobro swej parafii i wspierający swego proboszcza! Może jak zatroskani o dobro Polski i Polaków społecznicy i obywatele. Widać że potrzeba naszej aktywności bo zagrożeń jest wiele. Potrzeba działania i modlitwy.

Niech sumienie nam odpowie jaki był ten rok od poprzedniego Bożego Ciała. Niechaj to będzie czas refleksji i podziękowania za wszelkie dobro jakiego nam Bóg udzielił. Niechaj to będzie wreszcie czas świadectwa, że Jezus Żyje, że jest obecny i w moim życiu i w życiu społecznym całej Polski. Niechaj to też będzie czas Jego zwycięstwa poprzez nawracanie naszych sumień. I czas świadectwa że jest miejsce do nawrócenia nawet dla najbardziej zatwardziałego grzesznika. Przechodź Panie Jezu przez nasze ulice, nawiedzaj nasze domostwa i umacniaj w wierze, pociągaj do siebie tych, którzy się pogubili. Ufamy Tobie!
Przyjdź Duchu Święty i ukaż nam Drogę, Prawdę i Życie!
2014-06-06
W całej Polsce organizowane są czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego - to szczególny czas łaski! Młodzi spotykają się w Lednicy, w Gdańsku jest czuwanie wspólnot i nocna Msza Święta w bazylice Mariackiej, w wielu miejscach zapraszamy ze szczególną żarliwością do naszych serc Ducha Pocieszyciela.
Dziś niezmiernie potrzeba nam świętości i otwartości na działanie Ducha Świętego. Dziś niezmiernie potrzeba nam Jego uświęcającego prowadzenia. W świecie agresywnego ateizmu, potrzeba nam mocy i miłości aby to zło dobrem przezwyciężać. Już ponad 49 tysięcy rodziców podjęło modlitwę w Różańcu rodziców - to wielki powiew Ducha, to wielkie i napełniajace radością wspólnotowe przeżywanie troski o swoje dzieci poprzez modlitwę!


Właśnie w Duchu Świętym możemy w pełni odczytać głębię naszego powołania - Przyjdź Duchu Święty do nas, do rodzin i domów, odnawiaj w nas miłość rodzicielską, abyśmy umieli nią obdarzać nasze dzieci!
Przyjdź w obfitości i udzielaj nam swoich charyzmatów. Daj odwagę do podążania z wskazaniami Ewangelii. Udziel pokoju i radości w miłości służebnej. Daj łaskę skruchy i nawrócenie wrogom Kościoła, poprowadź szczególnie tych którzy sieją zgorszenie ku Jezusowi i nam daj łaskę ich przyjęcie w Kościele.

Maryjo, która zawsze jesteś z nami, Królowo Pokoju módl się za nami!
Modlitwa najlepszym prezentem DLA DZIECI!
2014-06-01
Każdy z nas rodziców w sercu nosi cząstkę miłości dla dzieci, a pełnię miłości ma dla nas Bóg, który jest naszym Ojcem.

W dniu dziecka obdarzajmy szczególną duchową opieką nasze dzieci. Odwołując się do Ducha Świętego prośmy o Jego uświęcające działanie w naszych rodzinach i w życiu naszych dzieci.
A dla siebie samych odwołujmy się do Miłości Ojca Niebieskiego w naszych prośbach. Dziękujmy też Bogu za wszelkie dobro i opiekę nad nami i naszymi dziećmi.
Niech świadectwa codziennej Bożej opieki umacniają nas,
ZACHĘCAM DO DZIELENIA SIĘ ŚWIADECTWAMI RÓŻAŃCA RODZICÓW!
Prosimy o modlitwę w intencji Ks. prof. Andrzeja Kowalczyka. Msza św. w sobotę o godz. 10.00 w Gdańsku.
2014-05-29
Różaniec rodziców ukształtował się we wspólnocie Marana-tha, prowadzonej przez Ks. A. Kowalczyka w Gdańsku. To po rekolekcjach prowadzonych przez niego rozpoczęliśmy tą modlitwę, z jego posługi i doświadczenia wielokrotnie mieliśmy okazję skorzystać. Można powiedzieć, że jest duchowym ojcem tego dzieła modlitwy.
Dziś zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do wszystkich grup różańca rodziców rozsianych w całej Polsce i w całym świecie oraz do każdego z was z osobna z prośbą o modlitwę w intencji Ks. Kowalczyka.

W czwartek 29 maja ks.A. Kowalczyk udaje się do Warszawy, aby poddać się poważnej operacji.
- Prosimy o zdrowie, o Boże błogosławieństwo dla księdza i lekarzy,
- o sprawne ręce i światło Ducha Św. dla operujących lekarzy oraz o opiekę i prowadzenie Matki Bożej!

W najbliższą sobotę 31.05.2014 o godz. 10.00 odbędzie się w Gdańsku w kościele św. Józefa Msza Święta w intencji: " Księdza Andrzeja Kowalczyka do Matki Bożej Szkaplerznej o łaskę uzdrowienia i opiekę w życiu kapłańskim".

I. Rogala; Różaniec Rodziców, Gdańsk Oliwa.
Pielgrzymowanie z Matką Bożą Oliwską do Kalwarii Wejherowskiej!
2014-05-27
W tym roku 346 Piesza Pielgrzymka Oliwska z feretronem Matki Bożej Oliwskiej wyruszy z Archikatedry na Kalwarię Wejherowską w piątek 30 maja po Mszy św. o godz. 7.00 Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania, a także do wyprowadzenia pielgrzymki. Zapraszamy także panów do niesienia Feretronu. Zapisy na pielgrzymkę będą w kancelarii i na trasie. Powrót pielgrzymki w niedzielę o godz. 21. Do skarbony przy wystawionym w katedrze feretronie można składać zapisane na kartkach intencje, w których będą się modlić pielgrzymi.
Osoby spoza Trójmiasta i wszyscy którzy nie mogą osobiście uczestniczyć są zaproszone do łączności duchowej, i modlitwy w intencjach niesionych przez uczestników
Wielkie zagrożenie dla POLSKI! Gender wprowadzane do systemu prawnego tylnymi drzwiami!
2014-05-20
Cytując słowa św. Jana Pawła II >>Musimy być mocni mocą wiary<<, i to wiary świadomej, dojrzałej i roztropnej! Cała Polska raduje się z wielkiego święta jakim jest kanonizacja naszego Papieża. Tymczasem hipokryzja rządu i premiera, który osobiście uczestniczył w uroczystościach kanonizacji sięga szczytu!


Otrzymaliśmy następujący, alarmujący komunikat z Human Life International .:


Na drugi dzień po kanonizacji św. Jana Pawła II polski rząd zaakceptował i skierował do Sejmu RP projekt ustawy o ratyfikacji tzw. konwencji genderowej, która nosi mylącą nazwę: Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.


KONSTYTUCJA GENDER
Można ją nazwać „konstytucją genderową”. Obliguje ona do wprowadzenia prawnego obowiązku przestrzegania założeń ideologii genderowej, co musi skutkować wymuszeniem bardzo poważnych, antychrześcijańskich zmian społecznych. Dotyczy to wychowania dzieci, funkcjonowania rodzin oraz prywatnego życia obywateli.


DEFINICJA GENDER
Dokument ten całkowicie zmienia prawną definicję płci, określając ją jako „społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i cechy, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn” (art. 3). Całkowicie pomija biologiczne różnice pomiędzy kobietą, a mężczyzną oraz zakłada, że płeć można dowolnie wybierać. Nakazuje uznawanie dowolnie określanych ról i zachowań jako wyznacznika płci, wymuszając instytucjonalizację tzw. nowych form rodzinnych.


WALKA Z MAŁŻEŃSTWEM I RODZINĄ
Konwencja (art. 12) wprowadza obowiązek walki z tradycją i dorobkiem cywilizacyjnym, które są traktowane jako zagrożenia. Na państwo nakłada obowiązek edukacji i promowania „niestereotypowych ról płci” czyli m. in. homoseksualizmu czy transseksualizmu (również wobec dzieci i młodzieży). W imię ideologicznej walki z niejasno definiowaną dyskryminacją kobiet pozwala naruszać powszechnie uznane zasady prawa. Zakłada, że przemoc wobec kobiet jest systemowa, a jej źródłem są religia, tradycja i kultura, które należy zwalczać jako „stereotypy”. Sumując, konwencja wprowadza taki rodzaj inżynierii społecznej, która zmarginalizuje znaczenie tradycyjnego małżeństwa i rodziny. Przestrzegania zapisów konwencji ma pilnować międzynarodowa organizacja, od decyzji której nie przewidziano żadnego odwołania. Będzie się to wiązało z olbrzymimi kosztami. Po ratyfikacji Polska zrzeknie się części suwerenności w tak ważnych sprawach jak rodzina czy obyczajowość.


(…)
Wkrótce może okazać się, że zostaniemy zmuszeni do zrównania związków jednej płci z małżeństwami i zgody na adoptowanie przez nich dzieci. Chrześcijańskie placówki adopcyjne będą zmuszone powierzać dzieci gejom lub zakończyć swoją działalność. Nie będziemy mogli odwoływać się do własnych przekonań i wiary. Stracimy prawo do ochrony naszych dzieci przed propagandą homoseksualną i propozycjami zmiany płci. W szkołach pojawi się przymusowa progresywna edukacja seksualna, której celem będzie zmiana świadomości naszych dzieci. Będziemy karani za protesty, a nawet pozbawiani praw rodzicielskich. To wszystko dzieje się już w Anglii, we Francji czy w USA.


WIELKA BATALIA O PRZYSZLOŚĆ
Nadszedł czas wielkiej batalii. Prosimy, rozmawiajcie z posłami, zwłaszcza z Platformy Obywatelskiej. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie jest to zagrożenie. Nie wolno nam milczeć w tej sytuacji. Organizujmy się i piszmy protesty przeciw tej Konwencji. Do posłów i ministrów a także do samego premiera


I módlmy się usilnie, aby Polska ochroniła swoje dziedzictwo wiary katolickiej.
Święci Janie Pawle II i Janie XXIII wstawiajcie się za ukochaną przez was Polską, za nami i za Kościołem!
Marsz dla Życia i Rodziny - 18 maja w Gdańsku!
2014-05-13
Komitet Organizacyjny Marszu nadesłał na zaproszenie do radosnego przejścia ulicami Gdańska. Z radością się nim dzielimy!
ZAPRASZAMY na Marsz dla Życia i Rodziny w Gdańsku w niedzielę 18 MAJA 2014
o godz. 15:00
Będzie to również Marsz dziękczynienia za Świętego Jana Pawła II.
Święty Jan Paweł II, szerząc „cywilizację miłości”,
bronił godności i świętości ludzkiego życia oraz rodziny.
Postawił nam to jako zadanie na Trzecie Tysiąclecie.

Miejsce spotkania: Plac Solidarności (przed pomnikiem Poległych Stoczniowców)
Zbiórka: od godz. 14:30 - okres oczekiwania umili koncert zespołu Zakończenie: Dlugi Targ
Przyjdźmy całymi rodzinami! Zaprośmy przyjaciół!
Przynieśmy ze sobą kolorowe chusty, którymi będziemy machać. Dajmy do rąk naszych dzieci papieskie i polskie chorągiewki, które na pewno są w naszych domach.
To będzie radosny marsz z okolicznościowymi balonikami!
Prosimy o możliwie szerokie podzielenie się tym zaproszeniem ze swymi znajomymi z Gdańska i okolic, a wszystkich rodziców o wspieranie modllitwą tego dzieła.

Patronat nad marszem przyjął
JE ks. abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański.
Królowo Polski - módl się za nami!
2014-05-03
Tegoroczny maj rozpoczynamy wciąż rozradowani wielkim świętem Kanonizacji Jana Pawła II – maryjnego papieża Rodziny!
W święto Maryi Królowej Polski chcemy dziękować za wszelkie łaski i szczególne wybranie naszego Narodu przez Maryję, na jej Królestwo.

Jak szczęśliwa Polska cała! W niej Maryi kwitnie chwała, od Bałtyku po gór szczyty kraj nasz płaszczem Jej okryty! Matko Boska! Królowo Polska! O Pani nasza!
Częstochowska i Oliwska, Kodeńska i Licheńska, Oborska i Ostrob-ramska! Matko Sianowska i Jazłowiecka, Maryjo Królowo nasza, Królowo Piotrkowska
Królowo w tysięcznych sanktuariach Polski królująca! Miłości nasza i orędowniczko nasza! Matko pielgrzymów i poszukujących, słabych i cierpiących.
Dziękujemy Ci Maryjo za łaski nam uproszone, za Świętego Jana Pawła II oraz za wielkiego świętego papieża Jana XXIII, wielbiciela polskości i polskiego narodu.
Piękny jest maj, pięknem nabożeństwa majowego, pięknem rozkwi-tającej przyrody i pierwszych komunii świętych i matur zdawanych w całej Polsce oraz miesiąc pierwszych objawień Fatimskich.
Z radością powierzamy Maryi po raz kolejny losy naszych dzieci, również poprzez wstawiennictwo dwu nowych świętych Jana Pawła II i Jana XXIII.
Mamy w Kościele dwóch nowych Świętych
2014-04-27
27 kwietnia 2014 rok wpisze się jako wyjątkowa data kanonizacji dwóch papieży!

W homili podzczas mszy kanonizacyjnej papież Franciszek pięknie opisał ich postaci, a o >>naszym<< powiedział : Jan Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami. Proces, któremu on z nieba towarzyszy i wspiera.

To wielkie wzmocnienie dla działań na rzecz dobra rodziny - Mamy nowego patrona rodzin! Bogu niech będą dzięki!

Tymczasem pod wodzą premiera, który na kanonizacji był osobiście, Rada Ministrów dwa dni później podjęła uchwałę o przedłożeniu do ratyfikacji antyrodzinnej i antychrześcijańskiej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja ta w istocie swej promuje gender i działania antyrodzinne - o czym premier był wielokrotnie, dokładnie informowany!
To jest skrajna dwulicowość i faktyczne zaprzeczenie realizacji nauki świętego Jana Pawła II.
To jest hipokryzja rządzących Polską w czystej postaci!

Módlmy się za naszą Ojczyznę - o uwolnienie od hipokryzji i kłamstwa w życiu publicznym oraz o powrót do nauczania JPII, do Boga!
Kanonizacja Jana Pawła II - chwała Boga objawiona w największym z Polaków! Łączymy się z pielgrzymami w modlitwie!
2014-04-23
Wielu pielgrzymów z Polski wyrusza na szlak zmierzający na plac świętego Piotra na dzień Kanonizacji >>naszego<< papieża.
Dołączamy do nich w sposób duchowy, modlimy się o bezpieczną podróż, lecz przede wszystkim modlimy się o duchowe owoce tego pielgrzymowania.
Dziękujemy Bogu za dar osoby Jana Pawła II dla Polski i świata. Dziękujemy za piękny czas Jego obecności i nauczania. On czynił nas lepszymi i wciąż wstawiał się za nami. Teraz ufamy w niebie , zapewne nie ustaje w modlitwie za Polskę i Polaków, za młodzież i za starszych, za Kościół i za wszystkich potrzebujących, choćby byli najzimniejszymi łotrami!

Różaniec rodziców jest wypełnianiem testamentu Jana Pawła II, jest kontynuacją Jego nauczania i podążaniem za papieskim wskazaniem Różańca Świętego jako ważnej pomocy na drodze Zbawienia.

Łączmy się duchowo z pielgrzymami, prosząc przez wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II o szczególne błogosławieństwo dla rodzin, rodziców i dzieci objętych naszą modlitwą oraz o jak najszerszy jej rozwój w Polsce i na świecie!
Rezurekcja – Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał!
2014-04-20
Jezus Zwyciężył! To dokonało się, dla nas dwa tysiące lat temu i ma znaczenie dla nas dziś i na zawsze!
Niechaj pełnia życia jaką przynosi Jezus do naszych serc rozpromienia je światłem Bożej Miłości, aby nie było tam żadnego miejsca dla zła.

W tym wspaniałym dniu dziękujemy Bogu za łaski jakimi nas obdarza i za nasze dzieci!
Wielka Sobota - dzień zadumanego oczekiwania, Wieczór Światła i dzwonów zwiastujących Zmartwychwstanie Pańskie!
2014-04-19
Grób cichy i zamknięty, głaz zatoczony i Jezus, którego szukam co dnia w swoim życiu, dziś jest w tym grobie.

Jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam …

Daj nam Panie stanąć u Twego boku i nie zwątpić mimo śmierci i grobu.
Ty jesteś Drogą
Ty jesteś Prawdą
I To Ty jesteś Życiem


Mimo wszystkich kłamstw świata, idę za tobą z moim księdzem i moim biskupem i papieżem
Idę za Tobą z moim Kościołem i w moim Kościele.

W Wielki piątek rozpoczęliśmy nowennę przed Świętem Bożego Miłosierdzia.
To Krew Jezusa wylana na Krzyżu jest zapłatą naszego zbawienia.

Dziś Jezus szykuje naszą ucztę dziś w Jego imię świecimy pokarmy.
Ale to On sam jest naszym pokarmem, naszym życiem!

Droga Krzyżowa Wielkiego Piątku - Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie!
2014-04-18
Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Idziemy drogą męki i upadania i powstawania.
Spotykamy Matkę i spotykamy drugiego człowieka,
Który nam pomoże, albo któremu trzeba pomóc.

Daj nam Panie stanąć u Twego boku i nie zwątpić mimo śmierci i grobu.
Ty jesteś Drogą
Ty jesteś Prawdą
I To Ty jesteś Życiem


Mimo wszystkich kłamstw świata, idę za tobą z moim księdzem i moim biskupem i papieżem
Idę za Tobą z moim Kościołem i w moim Kościele.
Od Eucharysti, przez Krzyż i grób do Zmartwychwstania!
2014-04-18
Święty czas paschalnego Triduum, przejścia od śmierci do życia. Jezus pozostaje z nami w ustanowieniu Eucharystii, a my dziękujemy za kapłańskie ręce niosące nam Chrystusa. To nasza duchowa podróż, która ma wykroczyć poza granice śmierci. To od naszego otwarcia, twojego i mojego, od osobistego kroku wiary zależy jak przeżyję ten czas i czy to faktycznie będą dla mnie Święta Zmartwychwstania Pańskiego, a w końcu jak przeżyję swoje życie!
Idę za pojmanym i niegodziwie osądzonym Chrystusem drogą krzyżową. To On niesie krzyż przeznaczony dla mnie.
Na Jego barki spadają razy biczowania i podnosi się z upadku, aby podźwignąć i mnie.
Stajemy w końcu przed tajemnicą Golgoty, klękam przy Krzyżu i chcę tu pozostać. Oto śmierć która była przeznaczona dla mnie spotyka Jezusa.
Złożony w grobie przyciąga mnie do siebie ciszą i miłością zamkniętą w nadziei. On jest zawsze ze mną a brama śmierci nie może Go ogarnąć.
Tu przy Twoim Grobie, w tej świętej ciszy, chcę oddawać Tobie moje życie, wszystko, aż do końca.
Jezu ufam Tobie!


W ten czas Świętowania Zmartwychwstania Pańskiego składamy wszystkim rodzicom modlącym się za swoje dzieci, wszystkim animatorom róż rodziców i wszystkim kapłanom, opiekunom róż rodziców najlepsze życzenia. Niech krew Chrystusa wypływająca z Jego Ran, będzie nam obroną i mocą. Niechaj pokój który jest w Jego Zwycięstwie nad Śmiercią napełnia nasze serca nadzieją która zawieść nie może!
Jeden procent podatku – na wsparcie tych, którzy dbają o dobro naszych dzieci!
2014-04-16
Zbliża się koniec okresu rozliczeń podatkowych i jako obywatele mamy prawo zadecydować o niewielkiej jednostkowo kwocie 1 procenta naszych podatków – na co zostanie przeznaczony.

Jako rodzic e dbający o dzieci i angażujący się w ochronę ich przed negatywnymi czynnikami z zewnątrz mamy pewnie wiele inicjatyw wartych wsparcia.

Z naszego punktu widzenia szczególnie dwie inicjatywy wydają się godne polecenia.
Są to:
STOWARZYSZENIE TWOJA SPRAWA
- dbające o usuwanie destrukcyjnych treści z obszaru reklam i życia publicznego , oraz ochronę młodych ludzi przed porno biznesem

Oraz

STOWARZYSZENIE RZECZNIK PRAW RODZICÓW
znane głównie z opozycji wobec źle przygotowanej reformy szkolnictwa, ale prowadzące również wiele innych działań na rzecz dobra dzieci i na stałe monitorujące działania ministra edukacji

Serdecznie polecamy te dwie organizacje do wyboru i wsparcie ich działań i zaangażowania swoim jednym procentem podatków.
NIEDZIELA Palmowa
2014-04-12
Wjazd Jezusa do Jerozolimy rozpoczyna Wielki Tydzień.
Palmy i hosanna, to wyraz uznania dla Jezusa jako króla, ale to tylko ludzkie uznanie, to takie które
za chwilę zmieni się w UKRZYŻUJ!
W niedzielę palmową słyszymy odczytaną pasję - mękę i śmierć Jezusa.
Niech nas to uzdolni do pokory i przeżycia duchowego triduum paschy!
Katynia i Smoleńska nie wolno nam zapomnieć i pozostawić bez rzetelnego, dokładnego zbadania i wyjaśnienia!
2014-04-11
Cztery lata temu, 10 kwietnia, w przeddzień Święta Bożego Miłosierdzia w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach tragicznie zginął kwiat polskich elit łącznie z Prezydentem Rzeczypospolitej i byłym Prezydentem na wychodźstwie. Polskie państwo poprzez działania premiera i rządu oddało do zbadania i wyjaśnienia tą sprawę w ręce Rosji. Oddało suwerenność nad losami swoich obywateli w ręce systemu opresji i kłamstwa jak to dzisiaj dobitnie widać. I do tej pory wszelkimi sposobami broni tej decyzji.
Tymczasem elementarny odruch człowieczy nakazuje pamięć tragicznie zmarłych i zachowanie godności tych osób poprzez rzetelne podejście do wyjaśnienia tej tragedii.

Ta tragiczna ofiara Narodu Polskiego powinna światu wskazywać na bezimienne ofiary Katynia i innych agresywnych totalitarnych działań Rosji. Na ofiary II wojny światowej poległe i umęczone z rąk sowieckich oprawców na całym sowieckim terytorium, ale i na cierpienia narodów sąsiednich - dawniejsze i współczesne.

Ta tragedia i dzisiejszy stan relacji międzynarodowych wskazują coraz większą potrzebę modlitwy za Polskę!
Módlmy się za Polskę, aby czyhające zło dobrem zwyciężyć. Święci i błogosławieni nasi patroni módlcie sie za nami, Królowo Polski módl się za nami.

Ojciec Święty Franciszek o sakramencie małżeństwa i wspólnocie małżeńskiej w modlitwie
2014-04-03
Podczas Środowej Audiencji Generalnej 2 kwietnia, Ojciec Święty Franciszek umacniał małżonków wypowiedzią o sakramencie małżeństwa.
-Naprawdę zadziwiający jest ten plan, jaki jest nierozerwalnie związany z sakramentem małżeństwa! Realizuje się on w prostocie a także kruchości ludzkiej kondycji. Dobrze wiemy jak wiele trudności i prób zaznaje życie dwojga małżonków…Ważne jest utrzymywanie żywej więzi z Bogiem, która jest podstawą więzi małżeńskiej – z naciskiem wskazał Ojciec Święty.
Powiedział on również o wartości modlitwy małżeńskiej i tej dbałości o codzienne przebaczanie sobie i codzienne budowanie małżeńskiej miłości i jedności.
Papież Franciszek mówił m.innymi:

Jakże bardzo potrzebujemy powrotu do rodzinnej modlitwy! Na początku i na końcu dnia, przed posiłkami, w najtrudniejszych chwilach i wydarzeniach życia… Możemy odkryć na nowo modlitwę różańcową, która pozwala nam odczuć obecność Maryi, Królowej Rodzin i która wraz z Józefem, Swym Oblubieńcem jest wzorem każdej naszej rodziny…Ponadto w centrum nie może zabraknąć celebrowania Eucharystii, przeżywanej wspólnie w niedzielę: stąd ze stołu Słowa i Ciała Chrystusa małżonkowie czerpią siły, by się nawzajem kochać, pomagać sobie i przebaczać nawzajem w życiu każdego dnia. Pod tym względem szczególnie trzeba pamiętać o małżonkach przeżywających trudności, aby Bóg zechciał im pomóc swoją miłością i napełnił ich swoim miłosierdziem.

To dla nas niezwykle ważny sygnał abyśmy odnawiali nasze małżeńskie relacje w modlitwie za siebie i modlitwie wspólnej.
I również w modlitwie za dzieci.
Dzień Świętości Życia – Bóg nas obdarował tym co najpiękniejsze – życiem!
2014-03-25
Wśród wielu dni dzień Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny opowiada nam jedną z najpiękniejszych chwil wszechświata. Oto człowiek, młoda, niewinna dziewczyna z narodu żydowskiego odpowiada na Boże zaproszenie do spotkania i współdziałania. Ludzkość zostaje obdarowana spotkaniem z nieskończonym Bogiem w swojej naturze.
Jezus idzie drogą każdego z nas od poczęcia, przez narodziny i godne życie aż do śmierci i Zmartwychwstania. I w ten sposób pokazuje wartość KAŻDEGO życia, każdej osoby ludzkiej.

Potrzeba naszej determinacji i walki o zachowanie godności osoby ludzkiej, każdej osoby, która ma życie. I tej najmniejszej jeszcze przed urodzeniem, i tej przewlekle chorej, staruszki która zapomniała prawie wszystko. Jeśli zapomnimy o słabych, biednych, chorych i potrzebujących nas, jak będziemy mogli się spodziewać iż o nas nie zapomną?

Na mszach świętych w całej Polsce modlimy się o obronę życia, wiele osób podejmuje duchową adopcję, oto jeden z dni walnej bitwy o życie, bitwy która musi być zwycięska!
Niech nasza modlitwa wspomaga tych którzy pracuja dla życia i walczą o nie przeciw cywilizacji śmierci. Niech nasza modlitwa wspomaga też w nawróceniu tych, którzy się zagubili, którzy świadomie lub nieświadomie czynią zło. Niechaj Bóg oświeci ich umysły i serca łaską wiary i nawrócenia.
Droga Krzyżowa nie omija Golgoty, tylko prowadzi do miejsca gdzie Jezus oddał życie za ciebie i za mnie!
2014-03-09
Jak co roku rozpoczęliśmy w Środę Popielcową Wielki Post. I jak co roku Wielki Post jest darem dla ducha, jest okresem słuchania i nawracania się. Wielki Post jest czasem odnajdowanie swego miejsca w Kościele i korzystania z łaski miłosierdzia. Tegoroczny czas postu jest również czasem oczekiwania i przygotowania do uroczystości kanonizacji bł. Jana Pawła II

Każda Pascha, jest swoista i niepowtarzalna. Jest przejściem od śmierci do życia. Każda może być już ostatnią w naszym życiu. W roku ubiegłym modliliśmy się o świętego, nowego Papieża i takim darem okazał się papież Franciszek. W tym roku widzimy wielką próbę jaką Bóg stawia przed narodem Ukraińskimi innymi narodami świata aby zapewnić pokój i poszanowanie godności człowieka.

Niech czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z nas czasem błogosławionym.
Zaplanujmy ten czas również dla własnego rozwoju duchowego. Spróbujmy wejść w rozważanie tych spraw i rzeczy w swoich rodzicielskich postawach, działaniach i troskach, które szczególnie leżą nam na sercu. W tym błogosławionym czasie Bóg może okazać szczególną łaskę poznania i zrozumienia. Niech to będzie dla nas, rodziców czas na wewnętrzną refleksję, swoisty czas osobistych rekolekcji.
Pamięci Niezłomnych dochowamy!
2014-03-01
Dzień pamięci Żołnierzy Niezłomnych, pierwszym marca stał się świętem pamięci o ofiarach złożonych dla ojczyzny w powstaniu antykomunistycznym po wojnie. Jest to święto niezwykłe bo ustanowione przez Naród samoistnie.
Dołączamy się do tego wspominania i uhonorowania Tych, którzy słowu Honor nadali specjalne znaczenie i wartość swoją niezłomną postawą wierności Bogu i Ojczyźnie.
W całej Polsce zorganizowano obchody tego święta Niezłomnych.

Dziś podejmujemy nasze zadania wierności poprzez włączenia się w Krucjatę Różańcową za Ojczyznę .

Piękny materiał na ten temat publikuje w tym tygodniu NIEDZIELA, zachęcamy do zapoznania się i włączenia.
Maryjo Królowo Polski - módl się za nami! (2)
2014-02-22
Na naszych oczach widzieliśmy jak Naród uwalnia się od tyranii dyktatora. Dzięki determinacji i odwadze Ukraińcy potrafili uwolnić się od bestialskiego i poddańczego obcym interesom dyktatu władzy. Dziękujemy Bogu za zaprzestanie bratobójczych walk i modlimy się za Ukrainę, ponieważ nie wiadomo w jakim kierunku sytuacja się rozwinie. Modlimy się za zabitych i ich rodziny. Modlimy się o pojednanie w Narodzie Ukraińskim i o przyszłość Ukrainy, aby umiała swoją wolność spożytkować dla dobra swoich obywateli.
Przykład ukraiński powinien być i dla nas inspiracją do zablokowania wszelkich działań władzy, które są przeciw swemu narodowi.
To niestety polski rząd wbrew woli miliona rodziców chce posłać dzieci do nieprzygotowanych szkół w wieku sześciu lat.
To polski rząd chce ograbić Polskie Lasy Państwowe, aby w przyszłości wyprzedawać ich majątek.
To polski rząd we współpracy z KRRiT przez trzy lata blokował kilku milionom dostęp do Telewizji TRWAM posługując się kruczkami prawnymi.
To polski rząd próbuje wprowadzić tylnymi drzwiami ideologię Gender do naszego życia społecznego poczynając od szkół i przedszkoli a na systemie prawnym kończąc.

Tylko nasza zdecydowana i aktywna postawa: modlitwa i działanie mogą temu zaradzić.
Zachęcamy więc do włączenia się w Krucjatę Różańcową za Ojczyznę

Potrzebujemy pomocy Maryi i do Niej się uciekamy.
Maryjo Królowo Polski - módl się za nami!

O zagrożeniach rodziny - wykład dr. W. Półtawskiej i zagrożenia prawne!
2014-02-17
W Łodzi na wykładzie zorganizowanym przez Civitas Christiana, p.Dr Wanda Półtawska, wygłosiła ważny wykład o zagrożeniach dla rodziny.
Potrzeba miłości małżeńskiej, pięknej i właściwie pojmowanej jest najważniejszym spoiwem i gwarantem aby rodzina rozwijała się pięknie i wydawała właściwe owoce.

Zachęcamy aby wysłuchać ważnego wykładu pani dr Półtawskiej


I druga ważna sprawa – NIEZWYKLE AKTUALNA! Sprawa, która może usankcjonować antykatolicki ustrój państwa polskiego!

Aktualnie Sejm Polski rozpatruje wysoce destrukcyjne dla życia społecznego projekty ustaw:

- o wprowadzeniu edukacji seksualnej, która ma wyeliminować sprawdzone wychowanie do życia w rodzinie, i wprowadzić edukację odartą z odniesienia do małżeństwa i rodziny;

- o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania który zamierza wprowadzić m.in. zakaz promocji tradycyjnego małżeństwa i rodziny;

- ustawy o uzgodnieniu płci, który zmierza do umożliwienia wszystkim zmiany płci;

Zwracajmy się zatem do naszych przedstawicieli – do samorządowców i parlamentarzystów o obronę konstytucyjnych wartości, jakimi jest prawo dziecka do wychowania przez matkę i ojca, ochrona małżeństwa i rodziny oraz ochronę przed ideologizacją polskiego życia społecznego.


Módlmy się w tych intencjach i działajmy!
Włączajmy się też w Krucjatę Różańcową za Ojczyznę
TV TRWAM dostepna w całej Polsce!
2014-02-14
Kilka lat walki o telewizję TRWAM, konkretnej prawnej i organizacyjnej oraz walki duchowej ze złem poprzez modlitwę, a także walki z arogancją i pogardą urzędników wobec zwykłych obywateli w końcu przyniosło efekty!
W nocy z 14 na 15 lutego wreszcie nadszedł historyczny moment, gdy Telewizja TRWAM jest dostępna w całej Polsce i to bezpłatnie. Rozpoczyna się to Mszą Świętą z Jasnej Góry, dziękczynieniem złożonym Bogu przez ręce naszej Królowej i Matki, Maryi.
Ufamy, że dobre przesłanie telewizji TRWAM pomoże wreszcie zmieniać Polskę ku dobremu, że w jakiś sposób złamany zostanie monopol poprawności politycznej. Prawda wyzwala i ufamy że poprzez lepszy dostęp do prawdy Polska uwolni się od dominacji postkomunistycznych struktur .
Niech Bóg błogosławi tym którzy tworzą i wspierają to wielkie dzieło!
Lourdes – świadectwo Bożej Łaski, macierzyńskiej miłości i opieki Maryi oraz wiary i zaufania św. Bernadetty
2014-02-11
W rocznicę objawień maryjnych w Lourdes, obchodzimy co roku w Kościele dzień chorych. To czas kiedy Kościół pochyla się z refleksją nad chorymi, cierpiącymi i wszystkimi, którzy potrzebują naszej pomocy i opieki. My, którzy jesteśmy Kościołem, mamy zadanie odnaleźć w sobie tą miłość jaką Bóg ma dla każdego cierpiącego i okazać ją w tym miejscu i czasie w którym jesteśmy osobiście postawieni.
Maryja przychodzi nam ciągle z pomocą, ale też tak jak w Lourdes pokazuje, że NIE MA TAKIEJ TRUDNEJ SYTUACJI w której Ona nie może pomóc.
Cuda jakie nieustannie mają miejsce w sanktuarium w Lourdes (i w tysiącach sanktuariów w całym świecie), wskazują nam drogę do Kogo mamy się uciekać w sprawach trudnych i najtrudniejszych i dają nam nadzieję.
Ale dzień poświęcony chorym wskazuje również wartość cierpienia – i ciała i ducha. Wartość cierpienia, które jest przeżywane i ofiarowane, cierpienia które się nie >>marnuje<<. W osobie cierpiącej jest obecny sam Jezus, i jeśli tak spojrzymy na naszą czasem trudną rzeczywistość, to odnajdziemy w sobie siły i natchnienia dla postawy miłosiernego samarytanina.
Cierpienie duchowe, gdy jakieś zło dotyka nasze dzieci, ofiarowane Bogu na Jego większą chwałę, przynosi wielkie owoce. O tym przekonaliśmy się w Różańcu Rodziców wielokrotnie. Dlatego zachęcamy aby każdego dnia, a szczególnie w dniu wspomnienie MB z Lourdes ofiarować swoje cierpienia za dzieci i na większą Chwałę Bożą!
Krucjata różańcowa za Ojczyznę! Nowa inicjatywa Niedzieli, Dołączamy!
2014-01-31
W ramach trzeciej intencji ogólnej różańca rodziców modlimy się o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci.
To środowisko to przede wszystkim rodzina, później lokalne społeczności, szkołą, parafia, harcerstwo, zespół sportowy, i inne. W dalszej kolejności to nasze miasto, czy wieś w których mieszkamy, region Polski, ale całość jest objęta przez Ojczyznę. Ojczyzna to testament i spadek po naszych ojcach i dziadach, to chwała przodków i konieczność pracy nad słabościami jakich do tej pory nie udało się w Narodzie wyplenić. Polacy mogą od wieków z dumą spoglądać na swoje dzieje, nie byliśmy nigdy totalitarnym najeźdźcą, a sąsiadów traktowaliśmy z szacunkiem dla słabszych mając zawsze tolerancję.

Dziś Polska potrzebuje naszej modlitwy, to jest przestrzeń w której rozgrywa się bitwa o duszę Narodu Polskiego. Dziś powinniśmy pracować w naszych lokalnych społecznościach, ale również wspierać się wzajem i odbudowywać Polskę jako całość. Zagrożenia dla ludzi młodych, jakie corocznie są omawiane na Konferencji w Gdańsku potęgują się i obejmują coraz to nowe sfery życia społecznego. A władze i struktury państwowe nie dość, że temu nie przeciwdziałają to jeszcze jakby wręcz sprzyjały, jakby musiały realizować zdania wymyślone i narzucone Polsce z zewnątrz.

Dlatego z radością witamy inicjatywę tygodnika NIEDZIELA, aby rozniecać i potęgować krucjatę różańcową za Ojczyznę! W Niedzieli raz w miesiącu będzie publikowany specjalny dodatek, będą promowane działania na rzecz objęcia tą modlitwą całej Polski. I my, rodzice modlący się za swoje dzieci chcemy się w tą różańcową krucjatę włączać – jak najszerzej, i z modlitwą i z działaniem i z realnym wsparciem dla jej organizatorów.
Tę błogosławioną inicjatywę zapowiedział ks. inf. Ireneusz Skubiś podczas Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu 7 stycznia br., wzywając wszystkich Polaków, aby w roku kanonizacji bł. Jana Pawła II cały Naród zjednoczył się na modlitwie wokół Królowej Polski, oddając Ojczyznę naszą Bogu przez Jej matczyne ręce, a tym samym naśladując świetlany przykład Ojca św., który cały się Jej zawierzył, czyniąc swoim zawołaniem: Totus Tuus.
Całym sercem przyłączam się do tego apelu, aby wesprzeć red. naczelnego "Niedzieli", który wypowiedział wojnę największej chyba naszej wadzie narodowej, jaką jest "słomiany zapał", i zadeklarował u tronu Jasnogórskiej Pani, że co miesiąc Tygodnik "Niedziela" uderzać będzie w dzwon mający obudzić sumienia Polaków.

Zachęcamy do zapoznania się z Apelem na stronie Tygodnika NIEDZIELA

BARDZO Proszę o zaangażowanie się osobiste i o podejmowanie modlitwy. Proszę też o nadsyłanie pomysłów i propozycji jak się w Krucjatę za Ojczyznę włączamy!
O wszelkich akcjach z naszej strony też będziemy informować,
+ SURSUM CORDA! Z MARYJĄ ZWYCIĘŻYMY!

Świety Jan Bosko - wspomnienie 31 stycznia! Nabożeństwo do MB Oliwskiej już 1 lutego w sobotę!
2014-01-28
W dniu 31 stycznia w Kościele obchodzimy obowiązkowe wspomnienie liturgiczne św. Jana Bosko.
Jan Bosko, Zawsze Radosny - włoski duchowny, założyciel zgromadzenia salezjanów i salezjanek, patron m.in. młodzieży, uczniów, studentów.
Dla nas jest on nieocenionym patronem radosnego przeżywania swego powołania i wspierania dzieci i młodzieży, także tej którą inni już spisali na stracenie.
Jan Bosko w wieku 2 lat stracił ojca, Franciszka i od tej pory wychowywała go tylko matka, Małgorzata. Żył w czasach, w których w jego rodzinnym Piemoncie dokonywały się przemiany polityczne i narastała wrogość do Kościoła. W wieku 9lat miał proroczy sen - śniło mu się to że zostanie księdzem, lecz zrozumiał go dopiero później. Swoją posługę kapłańską wykonywał przede wszystkim wśród więźniów i chorych. Dzień 8 grudnia 1841 roku to początek jego apostolstwa wśród młodzieży. Ksiądz Bosko otworzył pierwsze oratorium dla młodzieży, które znajdowało się na przedmieściach Valdocco 12 października 1844 roku. Później otworzył dla swoich wychowanków zakłady pracy, a całe dzieło rozrastało się w szybkim tempie przez następne lata. Dnia 25 marca zostało przez Jana Bosko założone Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego, a pierwszym salezjaninem został Michał Rua, późniejszy następca Jana Bosko. 11 listopada 1872 roku Bosko założył Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych. Dwa lata później Zgromadzenie wysłało pierwszych misjonarzy do Ameryki. W międzyczasie w całej Europie powstawały domy salezjańskie, również w Polsce. Jan Bosko wprowadził w swoich domach system prewencyjny. Opiera się on w całości na rozumie, religii i miłości wychowawczej. Zakazał wszelkiego rodzaju kar cielesnych. Wprowadził obowiązek, aby wychowawca starał się być dla wychowanka przyjacielem. Warto wczytywać się w życiorys św. Jana Bosco i w jego książki, warto polecać się jego opiece i odnajdować tą drogę radości przeżywania spotkania z Bogiem.
Ważnym dziełem św. Jana Bosko było odnowienie kultu Maryi, Matki Bożej Wspomożycielki wiernych. Dla nas w różańcu, Maryja jest właśnie Wspomożycielką w zadaniach, trudach i radościach wychowania naszych dzieci. W Polsce znane jest sanktuarium MB Wspomożycielki Wiernych w Rumii, gdzie wielu pielgrzymów doznaje łask za Jej wstawiennictwem.
Przed liturgicznym świętem Jana Bosko chcemy pokazać jego postać i życie jako jedną z dróg odkrywania Bożej Miłości i owocnego wspomożenia dla nas w naszych zadaniach rodzicielskich.

A już pierwszego lutego o godz. 18.30 comiesięczne nabożeństwo do MB Oliwskiej, z różańcem i procesją w Katedrze Oliwskiej. ZAPRASZAMY!
Z nadzieją wkraczamy w nowy rok
2014-01-07
Każdy rozpoczynający się rok daje okazję do refleksji nad tym co udało się nam osiągnąć, a co chcemy lub powinniśmy jeszcze zrobić.
Nadzieją napełnia nasze serca masowa obecność na pochodach Orszaku Trzech Króli, które mają zdecydowanie religijny i świąteczny charakter. Mamy i prawo i obowiązek głosić całemu światu, że narodził się nasz Zbawiciel. Narodził się po to aby dać nam prawdziwą wolność i miłość.
Nadzieją napawa też fakt, iż ubiegły rok kończyliśmy z liczbą 2249 zarejestrowanych róż rodziców, a już 7 stycznia było o dwanaście więcej czyli 2261 róż, to jest ponad 45 200 rodziców. Ta wciąż rosnąca liczba rodziców włączająca się do Różańca rodziców i odnajdująca w niej drogę duchowego wspierania swoich dzieci pozwala z ufnością spoglądać w przyszłość w tak trudnych czasach.
Liczymy że w nowym roku zostanie uruchomiona nowa, lepiej zorganizowana i bardziej funkcjonalna strona internetowa, liczymy że w jeszcze liczniejszym gronie będziemy się spotykać na nabożeństwach do MB Oliwskiej która jest naszą patronką. Liczymy, że rozpoczęty zwyczaj pielgrzymowania rodziców z różnych regionów do Archikatedry Oliwskiej i naszej Patronki w tym roku będzie kontynuowany jeszcze liczniej. I głęboko wierzymy, że Matka Boża Oliwska, Królowa Pokoju wyprosi nam obfitość łask dla naszych dzieci i całych rodzin.
W noworocznym prezencie linki do ciekawych materiałów na tematy interesujące rodziców:

Świadectwa nt. Różańca rodziców

Małżeństwo i Różaniec rodziców

Różaniec rodziców w Polskim Radio X,2012

Różaniec rodziców w Radio Rodzina

I. Rogala o różańcu część

I. Rogala wywiad o różańcu dla Królowej Różańca Świętego


Audycja w Radio Maryja - Różaniec siłą rodziny

Audycja w Radio Maryja - Błogosławieństwo czy przekleństwo

Audycja w Radio Maryja – Współczesne oblicza różańca

Audycja w Radio Maryja – Jak reagować na zło w rodzinie

Audycja w Radio Maryja – Zagrożenia duchowe dzieci
Dziękujemy Biskupom za troskę o rodziny!
2013-12-31
List pasterski Biskupów polskich na święto Świętej Rodziny odczytany w całej Polsce pokazał nam jak bardzo Biskupi polscy są zatroskani o dobro naszych rodzin, z jakim wyczuciem i świadomością zagrożeń starają się wskazać właściwe drogi obrony i rozwoju rodzin polskich, a także w sposób dokładny scharakteryzował jedno z zagrożeń instytucjonalnych jakim jest promocja ideologii GENDER.
Ta troska, wskazanie na przykład Świętej Rodziny i świadomość źródeł naszej wiary jakim jest przyjście Pana Jezusa to główne i podstawowe przesłanie które jest i powinno być naszą siłą w walce z zagrożeniami rodziny. Tymczasem media ateistyczne, świeckie, również publiczne - w ślad za aktywistami ateistycznymi nagłaśniają jeden i nie najważniejszy motyw listu. Potrzeba nam oczu otwartych aby takie manipulacje zauważać i im się przeciwstawiać. Wiemy bowiem, że zły duch wtedy najbardziej się piekli gdy obnażone w świetle Prawdy jest jego kłamstwo, kiedy nie może dalej niezauważony manipulować ludźmi.
Dlatego w imię solidarności z Biskupami zatroskanymi o los naszych rodzin i dzieci przeciwstawiajmy się aktywnie wszelkiemu złu i propagandzie anty kościelnej i anty ludzkiej, przede wszystkim modląc się w tych intencjach. Niech nasza rodzicielska modlitwa wspomaga wszystkich tych którzy anonimowo lub publicznie działają na rzecz rodziny, na rzecz dobra rodziców i dzieci, na rzecz życia. Módlmy się również o nawrócenie tych którzy błądząc propagują te destrukcyjne i kłamliwe ideologie i działania. To właśnie jest przedmiotem naszej modlitwy w różańcu rodziców od dawna, ale obecnie gdy uświadamiamy sobie narastanie zagrożenia niech będzie to przedmiotem naszej szczególnej modlitewnej troski!

Święto Świetej Rodziny z Nazaretu
2013-12-29
W pierwszą niedzielę po Narodzeniu Pańskim obchodzimy Święto Świętej Rodziny. I dla nas rodziców różańcowych jest ono bardzo bliskie, daje podstawowe wzorce i przykłady zachowania w rodzinie i dla rodziny.

Życie rodzinne to nie sielanka. Widać to w wydarzeniach spotykających Świętą Rodzinę, która zmuszona jest ratować życie Dziecka pospieszną ucieczką do obcego kraju. Jednak Józef i Maryja przyjmują trudy w jedności, we wzajemnym szacunku, znajdując oparcie w sobie nawzajem. Nas także Bóg zachęca dziś do wzajemnej miłości, a znając naszą słabość, także do cierpliwości, do przebaczenia, do pokornego znoszenia jedni drugich. To od nas zależy, czy skupimy się na sobie i swoich racjach, czy na słowie Chrystusa, które wprowadza pokój.

Różaniec rodziców prowadzi nas właśnie do ciągłego spoglądania na Świętą Rodzinę, na Maryję i na Józefa, a przede wszystkim na Jezusa. Obok przykładu otrzymujemy w tej modlitwie równeiż siłę duchową aby sprostać naszemu powołaniu. I w to Świeto rodziny za takie obdarowanie Bogu dziękujmy!
W Święto Młodzianków solidarni z Życiem
2013-12-27
„Solidarni z życiem”


ŚWIĘTO MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW

28 grudnia (sobota) 2013 r.


MSZA ŚWIĘTA w intencji obrony ludzkiego życia

i złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dzieci Poczętych:

o godzinie 18.30 w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku.

Po Mszy św. wyruszy procesja ze świecami do Konkatedry Mariackiej, gdzie zostaną odśpiewane suplikacje.

Przyjdź ze świecą lub lampionem aby podziękować Panu Bogu za Dar Życia i przeprosić za wszystkie zamachy na ludzkie życie.


Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia

Civitas Christiana Oddział w Gdańsku

Kochani rodzice i animatorzy róż rodziców!
2013-12-22
Z okazji nadchodzących Świąt Narodzenia Pana Jezusa, chcemy wam wszystkim przekazać najserdeczniejsze życzenia otwarcia na tą Bożą Obecność w naszym życiu. Na to światło i pokój jaki w noc Bożego Narodzenia przyniósł światu i każdemu z nas Jezus. Niech atmosfera miłości w Rodzinie z ubogiej stajenki zagości w naszych rodzinach i na nowo pozwoli przełamać to z czym przez cały rok nie potrafiliśmy sobie poradzić!

Niech przełamany opłatek oznacza, przebaczenie i pojednanie w imię tego czego sami doświadczamy od Jezusa. Niechaj to podzielenie się miłością rozszerza się z naszych rodzin i obejmuje całe nasze środowisko, miasta i wsie, całą naszą ojczyznę i wszystkich tych, którzy są poza jej granicami! A to czym jesteśmy obdarzeni w ten świąteczny czas niechaj będzie najlepszym obdarowaniem dla naszych dzieci. One potrzebują przede wszystkim atmosfery rodzinnego ciepła pojednania i pokoju. Na ten czas kolędowania i radości niechaj nam Bóg udziela wszelkich łask. Maryja Panna, która tak pięknie umiała przyjąć Jezusa, niech również każdego z nas okrywa płaszczem modlitwy i swej macierzyńskiej miłości. Niech Święty Józef oiekuje się naszymi rodzinami jak swoją, niech będzie wzorem dla ojców i wsparciem dla mam.

A w prezencie świątecznym kilka linków do materiałów audio i wideo na temat Różańca Rodziców i małżeństwa oraz artykułu w KRŚ:

Świadectwa nt. Różańca rodziców


Małżeństwo i Różaniec rodziców

Różaniec rodziców w Polskim Radio X,2012

Różaniec rodziców w Radio Rodzina

I. Rogala o różańcu część

I. Rogala wywiad o różańcu dla KRŚ
Trzeba dziękować i cieszyć się z tak wielkiego obdarowania jakim jest Różaniec rodziców.
2013-12-09
Po raz ósmy zawierzaliśmy w tym roku w Katedrze Oliwskiej Różaniec Rodziców Matce Bożej Oliwskiej. Co roku wraz z nami w Oliwie gromadzi się coraz liczniejsze grono rodziców. W tym roku obok pielgrzymów indywidualnych po raz kolejny w sposób zorganizowany dołączyli pielgrzymi Różańca rodziców z Kartuz i okolic. W wielką godzinę łaski weszliśmy uroczystą Mszą świętą w intencji naszych dzieci i różańca rodziców, koncelebrowaną przez naszego opiekuna Ks. proboszcza Zbigniewa Zielińskiego, który w homilii wskazał na ideał Niepokalanej, a z drugiej strony pokazał na wagę i potrzebę rodzicielskiej modlitwy wobec tak licznych dziś zagrożeń dla młodych ludzi. Na koniec wraz z Ks. proboszczem odnowiliśmy nasz Akt Zawierzenia Matce Bożej Oliwskiej jako patronce różańca rodziców, ze świadomością łączności duchowej ze wszystkimi rodzicami na świecie, którzy wraz z nami się modlą.
Po Mszy świętej przeszliśmy do kaplicy Mariackiej, gdzie zwykle przebywa feretron Matki Bożej Oliwskiej aby odmówić dziękczynny różaniec za cały rok łask dla naszych dzieci i za dalszy wspaniały rozwój tego dzieła modlitwy rodziców z prośbą o dalsze błogosławieństwa. W Kaplicy Mariackiej był też czas na świadectwa oraz na krótkie spotkanie z Księdzem Proboszczem, który dziękując przybyłym pielgrzymom przedstawił krótko historię Feretronu Oliwskiego, nawiązującego do Pokoju Oliwskiego z 3 maja 1660 roku, kończącego potop szwedzki. Zaś zgromadzeni gorącymi oklaskami podziękowali na ręce proboszcza jemu i wszystkim naszym opiekunom, kapłanom służącym nam posługą duchową.
W czasie świadectw rodzice usłyszeli również świadectwo pani Marii Mayer z Kartuz, moderatorki, która przyczyniła się do utworzenia już 43 róż w swoim rejonie. Każda z róż ma swojego animatora i patrona. Na spotkaniu była też obecna inna moderatorka, pani Wiesia Oczko, która z kolei mieszkając w Gdańsku przyczyniła się do powstania ponad 60 róż w których są osoby z całej Polski. A w całej Polsce i świecie zgłoszono do tego dnia ponad 2230 róż czyli ponad 44600 rodziców modlących się za swoje dzieci!
Tak właśnie szerzy się różaniec rodziców, opierając się na świadectwie jednej osoby, daje nadzieję innemu rodzicowi, matce lub ojcu, że i ich dziecku Maryja może pomóc, zaradzić w najtrudniejszej sytuacji. Nie ma takiej sprawy której poprzez modlitwę nie można by w jakiś sposób rozwiązać. Jeśli jednemu dziecku udało się uwolnić z nałogu narkotyków czy alkoholizmu to i mojemu też mogę tą łaskę wymodlić. Jeśli jedno dziecko dostało lepszą pracę to i mojemu mogę wymodlić tą łaskę. Jeśli jedna rodzina połączyła się na nowo za sprawą różańca rodziców to i moja się może na nowo połączyć. Różaniec rodziców niesie wielki pokój serca tym którzy go podjęli, a zabiera wszelkie obawy i lęki. Spotkanie miało też taki wymiar radości z obdarowania łaskami w ciągu ostatniego roku i radości ze spotkania się w tym wyjątkowym miejscu w tak wyjątkowym gronie rodziców – radość duchową!
Msza św. 8 grudnia w Katedrze Oliwskiej o godz. 11.30 - ZAPRASZAMY! spotkajmy się w bardzo licznym gronie!
2013-11-29
Wraz z naszym opiekunem, proboszczem Archikatedry Oliwskiej, ks. dr Zbigniewem Zielińskim zapraszamy
na doroczną Uroczystą Mszę Św. w intencji Różańca Rodziców z odnowieniem Aktu Zawierzenia MB Oliwskiej 8 grudnia o godz. 11.30,Bądźmy z Maryją razem, z rodzicami dziękujmy i wypraszajmy nowe łaski.
O potrzebie tej modlitwy i jej owocach przekonujemy się codziennie.
Niech to spotkanie będzie naszym gorącym dziękczynieniem i ufną modlitwą o dalsze łaski.

Spotykamy się w Oliwie na sumie o godz. 11. 30 w dniu 8 grudnia, a w świecie łączymy się tego dnia duchowo, czy to na modlitwie indywidualnej, czy tez na mszach świętych organizowanych w parafiach.


Grupy chcące przyjechać do Oliwy w sposób zorganizowany prosimy o informację do nas na adres mailowy.

A od 29 listopada, podejmujemy Nowennę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP.
Na całym świecie dziękujemy za łaski wmodlone przez Różaniec Rodziców. Zapraszamy do Katedry Oliwskiej 8 grudnia na mszę świętą o godz. 11.30
2013-11-28
Jak co roku w dniu 8 grudnia ponawiamy Akt Zawierzenia naszych dzieci, nas jako rodziców, wszystkich rodzin i róż rodziców patronce naszej modlitwy, Matce Bożej Oliwskiej.
Przez ten kolejny rok doznawaliśmy wielu łask i opieki za wstawiennictwem Maryi Niepokalanie Poczętej w naszej modlitwie różańcowej, a inicjatywa tej modlitwy coraz szerzej i dalej docierała do kolejnych rodziców i rodzin.
W tym roku 8 grudnia wypada w niedzielę i w tym dniu w Katedrze Oliwskiej o godzinie 11.30 będzie odprawiona Msza święta przez naszego opiekuna, Ks. proboszcza Zbigniewa Zielińskiego, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich chcących łączyć się w modlitwie.
Wiemy, że poszczególne róże i osoby z Polski w wielu miejscach łączą się duchowo - na specjalnie zorganizowanych mszach świętych lub pojedynczo pozostając w jedności duchowej.
W roku obecnym ilość modlących się w różańcu rodziców przekroczyła wyraźnie 44 tysiące, ponad 2210 róż rodziców. Istotnym akcentem były w tym roku pielgrzymki w których uczestniczyli rodzice: 345 piesza pielgrzymka z MB Oliwską do Wejherowa w maju, oraz pielgrzymki zorganizowane, które przybyły do Katedry Oliwskiej na sobotnie nabożeństwo do MB Oliwskiej. Było też wielu pielgrzymów indywidualnych.
Ważna była również niedawno zakończona, a zorganizowana na Uniwersytecie Gdańskim VIII Konferencja naukowa o zagrożeniach duchowych, przy organizacji której intensywnie współdziałaliśmy.

8 grudnia chcemy za wszystkie łaski podziękować Bogu przez ręce Maryi i prosić o dar rozszerzania tej modlitwy rodziców. Szczególnie chcemy dziękować za dar sakramentu małżeństwa i doświadczania miłości małżeńskiej w rodzinach. Właśnie rodzina i miłość doświadczana w rodzinie jest wspaniałym darem dla naszych dzieci.
Na całym świecie dziękujemy za łaski wmodlone przez Różaniec Rodziców. Zapraszamy do Katedry Oliwskiej 8 grudnia na mszę świętą o godz. 11.30
Największy z cudów - film który warto i trzeba obejrzeć
2013-11-24
Do polskich kin wszedł film który trzeba obejrzeć - Największy z cudów.
„Największy z cudów” to porywający, pełnometrażowy film animowany dający nowe spojrzenie na cud, jakim jest Msza Święta Kościoła katolickiego z aniołami i demonami w tle.

Fabuła skupia się na trzech osobach, które spotykają się na tej samej Mszy Świętej z powodu życiowych kryzysów, z jakimi walczy każdy z nich. Msza Święta nie jest dla nich niczym nowym, ale nie są w stanie zrozumieć jej prawdziwego znaczenia. Pomoc przychodzi ze strony aniołów stróżów, którzy pozwalają bohaterom pojąć walkę dobra ze złem i cudowny triumf wiary, który unaocznia się podczas każdej Eucharystii. To, czego doświadczą w trakcie tej Eucharystii, zmieni ich życie na zawsze.Producentem filmu jest Pablo Jose Barroso z Dos Corazones Productions, producent “Cristiady”, filmu opowiadającego historię meksykańskiego Powstania Cristeros. Muzykę do filmu napisał nominowany do Oscara Mark McKenzie, który aranżował ścieżkę dźwiękową do „Tańczącego z wilkami”.

Najlepszą recenzją filmu niech będzie wypowiedź małego Szymona (9lat) Od tej pory inaczej będę uczestniczył w Mszy świętej!
Ale film jest dla każdego dla młodzieży i dla dorosłych!

Trzeba iść na niego do kina!
informacje na stronie http://www.najwiekszyzcudow.pl/


Doroczna Konferencja nt. zagrożeń osobowości na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku Oliwie - zapraszamy!
2013-11-16
W imieniu organizatorów kolejnej Konferencji o zagrożeniach duchowych zapraszam do udziału w:
VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku, która odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2013 na Uniwersytecie Gdańskim.

Motywem przewodnim tegorocznej refleksji będzie hasło:

Rodzina w sieci – sieć w rodzinie

Niezwykle bogaty program został rozdzielony na dwa dni, oraz zaproszeni goście gwarantują niezwykle wysoki poziom merytoryczny. Konferencja to też okazja do bezpośredniej rozmowy i wymiany swoich doświadczeń, a także umocnienia duchowego!
Patronat honorowy nad Konferencją przyjęli JE ks. Arcybiskup Gdański Sławoj Leszek Głódź oraz JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek.

Konferencja tradycyjnie odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w budynku Biblioteki głównej w Gdańsku Oliwie w dniach 23 i 24 listopada 2013 r., a poprzedzona zostanie Mszą św. w Katedrze Oliwskiej w piątek w dniu 22 listopada o godz. 18.30 z wykładem wprowadzającym Ks. dr. Jana Uchwata
Intelligent design – Boży pomysł na małżeństwo i rodzinę w myśli Jana Pawła II

Program i wszelkie informacje organizacyjne można uzyskać ze strony Konferencji: http://konferencja.cios.gda.pl
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa – zgłoszenie można wysłać przez Internet za pomocą formularza na stronie Konferencji: http://konferencja.cios.gda.pl/?o=zgloszenie
Zapraszamy też gorąco do wspierania duchowego modlitwą tej Konferencji oraz wszystkich osób w nią zaangażowanych. W miarę możności również do wsparcia materialnego organizacji tej Konferencji.

W czasie konferencji będzie można nabyć wiele interesujących pozycji literatury z zakresu omawianej tematyki. Czasem jest to unikalna możliwość!

W imieniu organizatorów zachęcam WSZYSTKICH chętnych spośród grona rodziców, a zwłaszcza animatorów róż do jak najwcześniejszego zarejestrowania się z powodu ograniczeń ilości miejsc i do odwiedzenia nas w tych dniach w Gdańsku, a wszystkich rodziców którzy osobiście nie mogą wziąć udziału do łączności duchowej.

RÓŻANIEC RODZICÓW JEST WSPÓŁORGANIZATOREM WYDARZENIA, zatem będzie również możliwość spotkania się i wymiany zdań w kuluarach Konferencji.

Ireneusz Rogala, rozaniecrodzicow.pl
Forum Młodzi i Miłość w Gdańsku - 19 listopada na PGE ARENA
2013-11-14
Właśnie dotarło do nas zaproszenie na FORUM MŁODZI I MIŁOŚĆ – jest to kontynuacja siedemnastu lat tradycji Festiwalu Młodzi i Miłość, organizowanego dla młodzieży w Gdańsku.
Forum Młodzi i Miłość odbędzie się na gdańskim stadionie PGE ARENA w dniu 19 listopada od godz. 17.00 i wspaniale wpisuje się w pozytywne inicjatywy skierowane do i dla młodzieży. Organizatorzy, wśród nich niezawodny Ks. Zbigniew Drzał, przygotowali wiele atrakcji i zadbali zarówno o część dla ducha, jak i umysłu nie zapominając o ciele. Będą więc wykłady nt. budowania dobrych relacji dr. Jacka Pulikowskiego, będą świadectwa sportowców, będą występy muzyczne i herbata i słodkości od gdańskich cukierników.
Prezentujemy na naszej stronie tą inicjatywę zachęcając do udziału młodych mieszkańców Trójmiasta i okolic, oraz zachęcając do podążania tym tropem w innych regionach. Żyjemy bowiemw czasach narastającego kryzysu kultury, którego przejawem jest kult skrajnego indywidualizmu i promocji treści negatywnych. Młodzież, korzystając z takiego przekazu poprzez muzykę, film, internet, imprezowy styl bycia, łatwo może ulec życiowemu zagubieniu. Prowadzi to do narastających trudności w budowaniu dojrzałych relacji oraz sprzyja postawom uzależnieniowym.
Potrzebne są w sferze kulturowej i w życiu publicznym takie imprezy, takie okazje do pokazania dobra. W imieniu organizatorów jeszcze raz zapraszamy!

To jakby preludium do naszej Konferencji o Zagrozeniach młodego człowieka, która rozpocznie się już 22 listopada w katedrze Oliwskiej Mszą świetą i wykłądem o godz. 18.30, a w sobotę od 9.00 na Uniwersytecie Gdańskim - również zapraszamy!
VIII Konferencja nt. zagrożeń osobowości człowieka w Gdańsku, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! ZAREJESTRUJ SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ!
2013-10-20
W imieniu organizatorów kolejnej Konferencji o zagrożeniach duchowych zapraszam do udziału w:
VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku, która odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2013 na Uniwersytecie Gdańskim.

Motywem przewodnim tegorocznej refleksji będzie hasło:

Rodzina w sieci – sieć w rodzinie

Niezwykle bogaty program został rozdzielony na dwa dni, oraz zaproszeni goście gwarantują niezwykle wysoki poziom merytoryczny. Konferencja to też okazja do bezpośredniej rozmowy i wymiany swoich doświadczeń, a także umocnienia duchowego!
Patronat honorowy nad Konferencją przyjęli JE ks. Arcybiskup Gdański Sławoj Leszek Głódź oraz JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek.

Konferencja tradycyjnie odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w budynku Biblioteki głównej w Gdańsku Oliwie w dniach 23 i 24 listopada 2013 r., a poprzedzona zostanie Mszą św. w Katedrze Oliwskiej w piątek w dniu 22 listopada o godz. 18.30 z wykładem wprowadzającym Ks. dr. Jana Uchwata
Intelligent design – Boży pomysł na małżeństwo i rodzinę w myśli Jana Pawła II

Program i wszelkie informacje organizacyjne można uzyskać ze strony Konferencji: http://konferencja.cios.gda.pl
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa – zgłoszenie można wysłać przez Internet za pomocą formularza na stronie Konferencji: http://konferencja.cios.gda.pl/?o=zgloszenie
Zapraszamy też gorąco do wspierania duchowego modlitwą tej Konferencji oraz wszystkich osób w nią zaangażowanych. W miarę możności również do wsparcia materialnego organizacji tej Konferencji.

W czasie konferencji będzie można nabyć wiele interesujących pozycji literatury z zakresu omawianej tematyki. Czasem jest to unikalna możliwość!

W imieniu organizatorów zachęcam WSZYSTKICH chętnych spośród grona rodziców, a zwłaszcza animatorów róż do jak najwcześniejszego zarejestrowania się z powodu ograniczeń ilości miejsc i do odwiedzenia nas w tych dniach w Gdańsku, a wszystkich rodziców którzy osobiście nie mogą wziąć udziału do łączności duchowej.

RÓŻANIEC RODZICÓW JEST WSPÓŁORGANIZATOREM WYDARZENIA, zatem będzie również możliwość spotkania się i wymiany zdań w kuluarach Konferencji.

Ireneusz Rogala, rozaniecrodzicow.pl
Październik miesiącem różańca – obfitość duchowej uczty!
2013-10-17
W tym roku, w październiku, daje się zauważyć szczególne bogactwo różnego rodzaju artykułów, materiałów, wydawnictw i rozwijających w zakresie bogactwa modlitwy różańcowej.
Należy wskazać najpierw na miesięcznik >>Różaniec<<, którego edycja październikowa jest wyjątkowo ciekawa, a listopadowa zapowiada się jeszcze ciekawiej. W październiku w >>Różańcu<< pokazana została tradycja odmawiania modlitwy z tzw. dopowiedzeniami w trakcie Zdrowaś Maryjo, znana i niezwykle pomocna w rozważaniu poszczególnych tajemnic. W listopadowym numerze natomiast podjęte zostały rzeczy ostateczne człowieka z jednej strony, oraz zagrożenia duchowe z drugiej.

W kwartalniku >>Królowa Różańca Świętego<< dostępnym m.innymi w EMPIKach, ukazał się wywiad z piszącym te słowa. Szereg pytań pozwalających na scharakteryzowanie Różańca Rodziców zyskało swoje odpowiedzi tak iż można sobie lepiej wyrobić zdanie o RR, a ci którzy nie wiedzą nic mogą się do tej modlitwy zachęcić.

Z kolei Przewodnik Katolicki opublikował świetny artykuł Ks. Przemysława Węgrzyna pod znamiennym tytułem Wielka moc Różańca, charakteryzujący z jednej strony tą modlitwę, a z drugiej ukazujący jej aktualność, potrzebę, formy i rozwój. Różaniec to modlitwa zdecydowanie żywa, mająca swoje miejsce w sercach Polaków, w całej naszej historii i kulturze, w życiu polskiego narodu. Jest to modlitwa która daje światło, odbudowuje wewnętrzną moc i daje niezbitą nadzieję! Ksiądz Węgrzyn wskazuje również na kilka współczesnych inicjatyw modlitwy różańcowej m.innymi na Krucjatę Różańcową w intencji Ojczyzny, czy też na nasz Różaniec Rodziców.

Do tej pory przeżywaliśmy już Święto Królowej Różańca Świętego, a przed nami jeszcze wiele dobrego, każdy dzień przynosi możliwość korzystania z obfitości łask, wypraszanych na Różańcu Świętym. 13 października przeżywaliśmy Zawierzenie Świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego w obecności figury MB Fatimskiej dokonał w Rzymie papież Franciszek.

Szczególnym wydarzeniem będzie II Ogólnopolski Dzień Modlitwy Różańcowej który odbędzie się 24 października. W Tygodniu Misyjnym rodzina Żywego Różańca w Polsce jednoczyć się będzie na modlitwie różańcowej, i my się do tego w oczywisty sposób dołączamy.

W tym roku będzie też zupełnie szczególna okazja w październiku, postanowiliśmy bowiem zapraszać wszystkich chętnych, a zwłaszcza animatorów i moderatorów Róż rodziców do udziału w rekolekcjach MARANA THA, pozwalających na przybliżenie duchowości wspólnoty z której wyrosła modlitwa Różańca Rodziców i otwarcie na działanie Ducha Świętego. Zapraszamy na rekolekcje, które odbędą się w dniach 26 – 27 października, w Gdańsku Osowie, przy ul. Pegaza15, zgłoszenia u nas lub pod adresem : sekretariat@marana-tha.pl
Jak widać obfitość łask jest przeogromna, od nas zależy jak będziemy umieli z niej korzystać! Odwagi!

13 października, w rocznicę zakończenia objawień fatimskich papież Franciszek zawierzył świat Niepokalanemu Sercu Maryi!
2013-10-14
Potrzeba tego Zawierzenia, gdyż zło falami wylewa się przeciw współczesnemu człowiekowi, przeciw dzieciom, rodzicom i rodzinom. Zło wciska się zorganizowanymi strukturami do życia publicznego, do mediów, do kultury i do naszej codzienności. Pomieszanie pojęć, zaburzenie normalnej struktury relacji mężczyzna - kobieta, zaburzanie samoświadomości człowieka oraz brutalny atak na Kościół, poprzez atak na kapłaństwo i kapłanów - to obraz współczesnego świata.
Na szczęście my mamy obronę w Bogu za wstawiennictwem Maryi i świętych. My rodzice codziennie odmawiając różaniec zawierzamy Bogu nasze dzieci przez Maryję.
Dlatego łączymy się z tym aktem papieskiego Zawierzenia świata i oddajemy w opiekę Niepokalanej i Jej Sercu.
Maryjo Niepokalana módl się za nami!
13 października w Gdańsku MARSZ DLA ŻYCIA! Przyjdźmy całymi rodzinami!
2013-10-10
Otrzymaliśmy zaproszenie na niedzielę 13 października w Gdańsku gdzie odbędzie się kolejny MARSZ DLA ŻYCIA. Różaniec Rodziców patronuje każdemu wydarzeniu które jest skierowane na promocję zdrowych rodzin, właściwych relacji i ochronę tego co tradycyjnie uznane jest jako dobro.
Życie jest dobrem największym i dlatego wobec wielu zagrożeń jawnych i ukrytych KONIECZNE JEST PUBLICZNE MAANIFESTOWANIE. Konieczna jest obecność nasza z naszymi ideałami w przestrzeni publicznej, którą lobby homo chce zawłaszczać dla siebie. Zapraszamy wszystkich którzy mogą przyjść i wziąć ze sobą całe rodziny do udziału w tym Marszu, a te osoby które nie będą mogły być do wsparcia modlitwą i duchowej łączności.

Błogosławiony Jan Paweł II, szerząc „cywilizację miłości”,
bronił godności i świętości ludzkiego życia oraz rodziny.
Postawił nam to jako zadanie na Trzecie Tysiąclecie.


DZIEŃ PAPIESKI
Niedziela 13 października 2013
godz. 15:30

Radosne przejście ulicami Gdańska
w okresie oczekiwania na uroczystość kanonizacyjną!


Miejsce spotkania: Plac Solidarności (przed pomnikiem Poległych Stoczniowców)
Zbiórka: od godz. 15:00 - okres oczekiwania umili koncert zespołu AMDG
Zakończenie: Bazylika Mariacka
Przyjdźmy całymi rodzinami! Zaprośmy przyjaciół!
Przynieśmy ze sobą kolorowe chusty, którymi będziemy machać. Dajmy do rąk naszych dzieci papieskie i polskie chorągiewki, które na pewno są w naszych domach.
To będzie radosny marsz z okolicznościowymi balonikami!

Patronat nad marszem przyjął abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.

Marsz dla Życia i Rodziny jest odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka,
abyśmy "wychodzili na ulice w obronie wartości i czynili raban".
Komitet Organizacyjny Marszu
Zawitaj Królowo Różańca Świętego! Kolejna rocznica zwycięstwa pod LEPANTO 7 października.
2013-10-06
Królowo i Matko, Zawitaj w naszych rodzinach i w naszym życiu! Ty jesteś naszą obroną i Twierdzą warowną wiary zwycięskiej. Potrzebujemy stałej świadomości Twej obecności w naszym życiu, bo przecież wciąż jesteś z nami i dla nas. Tylko my czasem zapominamy lub odchodzimy od Ciebie, i od Boga.
Maryjo Matko Boża Zwycięska, po raz kolejny chcemy zawierzyć Ci wszystkie nasze sprawy.
Sprawy naszych dzieci i naszej Ojczyzny. Zawierzamy nasze rodzicielskie troski, smutki i cierpienia. Ale przede wszystkim dziękujemy Ci za tak wiele łask jakich doświadczamy jako rodzice i jakich doświadczają nasze dzieci. Za dzieci uzdrowione duchowo i fizycznie, za dzieci które uwolnione są od uzależnień, za połączone rodziny które przeżywają trudny czas, za wielu dobrych ludzi którzy działają dla dobra naszych dzieci.
Dziękujemy za każde zwycięstwo nad swoimi słabościami i wzrost w wierze!
Bądź pozdrowiona Królowo Różańca Świętego!
AVE MARYJA
Wśród październikowych Świętych po św. Teresie z Lisieux, Świętych Aniołach Stróżach przychodzimy do Świętego Franciszka z Asyżu - 04 października.
2013-10-04
Franciszek to Święty który zbuntował się przeciwko kupieckiej mentalności, która sprowadza wszystko i wszystkich (nawet własne życie i życie dzieci) do kategorii zysku i pieniądza. Nie szukał ubóstwa, ale bogactwa, którego nie można kupić za pieniądze.
Franciszek fascynuje od ośmiu wieków i dlatego pielgrzymi wciąż podróżują do Asyżu, czy to fizycznie czy też duchowo. Nie spotkałem człowieka, którego by już same Franciszkowe miejsca nie urzekły. I w Polsce wiele jest takich Franciszkowych miejsc – jak choćby cudowny a jednocześnie prosty NIEPOKALANÓW.
W Asyżu wszystko jest takie, jak być powinno. To wzorzec dla kształtowania naszego życia w pełni harmonii i sumienia pozwalającego odnajdować właściwą drogę. Porcjunkula – mała kapliczka, wokół której zamieszkali pierwsi bracia – to jakby obraz tego miejsca w mojej duszy w którym Bóg chce zamieszkać i przebywać ze mną na stałe. Krucyfiks, z którego Jezus zawołał: „Franciszku, odbuduj mój dom”, wzywa mnie do podejmowania na nowo drogi wzrastania. Róże bez kolców; włosy św. Klary, które ściął osobiście Franciszek; habit czy raczej wór, w którym chodził – to obraz możliwej świętości, zupełnie innej niż współczesny rozkrzyczany, pusty świat. Kościółek San Damiano, przy którym zamieszkały Klara i pierwsze Siostry i ptaki wciąż siadające na posągu Franciszka. Konfrontacja wyobrażeń z rzeczywistością nie przynosi rozczarowania, ale zachwyt nad bogactwem, którego nie można kupić za żadną cenę, ale dane jest nam wtedy gdy na nie otworzymy nasze serca.
Prosimy ciebie Święty Franciszku – odbuduj w nas miłość do Kościoła, odbuduj w nas Kościół, i pomóż abyśmy i my współpracowali z tobą w odbudowaniu Kościoła w naszych bliskich, w budowaniu Kościoła w naszych dzieciach.
Październik tuż tuż - czy dokonałaś prenumeraty Różańca już?
2013-09-29
Październik, miesiąc różańcowy jest szczególnie bogaty w wydarzenia i okazje do duchowego rozwoju. W październiku o różańcu mówi się dużo więcej niż w ciągu całego roku, dlatego jest też więcej okazji aby propagować różaniec rodziców. Cała plejada świętych i błogosławionych, wspominana w październiku ukazuje nam drogę świętości i wskazuje na Maryję Królową Różańca Świętego. Wspominamy objawienia fatimskie 13 października, w tym dniu będzie też tegoroczny dzień papieski. W tym roku dnia 24 października odbędzie się też II Ogólnopolski Dzień Modlitwy Różańcowej, w którym Żywy Różaniec będzie się modlił o beatyfikację sł. Bożej Pauliny Jaricot, dziękując za dzieło żywego różańca. Chcemy również my korzystający z tradycji żywego różańca włączyć się w tą duchową wspólnotę modlitwy.

W październiku warto również odnowić prenumeratę miesięcznika Różaniec na kolejny rok, lub zamówić jeśli jeszcze jej nie mamy. W numerze październikowym zamieszczone są m.innymi rozważania różańcowe w postaci dopowiedzeń do modlitwy Zdrowaś Mario. To dobra okazja aby zapoznać się z taką właśnie formułą rozważań w modlitwie różańcowej.
Ten i każdy kolejny numer miesięcznika Różaniec pokazuje jak przydatne są dobre materaiły do osobistej formacji różańcowej - wystarczy się wczytać!
Ojciec Święty ogłasza dzień postu i modlitwy w intencji pokoju - 7 września 2013
2013-09-06
Kolejny mocny apel o pokój zabrzmiał na Placu św. Piotra w rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. W obliczu groźby obcej interwencji w Syrii oraz zaostrzania się tam wojny domowej Papież Franciszek poświęcił całe swoje rozważanie sprawie pokoju w tym regionie. Zwrócił się także do wiernych, również niekatolików, o podjęcie w tej intencji modlitwy i postu, a wojennym zbrodniarzom przypomniał o sądzie Boga i historii.

> Postanowiłem wyznaczyć dla całego Kościoła na 7 września, wigilię wspomnienia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju, dzień postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie<, powiedział Papież Franciszek

W łączności z Ojcem świętym podejmujmy ten apel o modlitwę w intencji Pokoju. Z naszą Patronką, Matką Bożą Oliwską pielgrzymujemy w maju do wejcherowskich wzgórz własnie w podziękowaniu za pokój, za zakończenie ówczesnych wojen.
Tym razem na wezwanie Papieża podejmujemy modlitwe i post w intencji pokoju na świecie, a zwłaszcza w Syrii.
Nowy rok szkolny - kolejny rok Różańca rodziców
2013-09-01
Wrzesień który rozpoczyna kolejny rok szkolny jest dla wielu rodziców miesiącem nowych wyzwań i zadań. Ale Różaniec rodziców to nie tylko modlitwa za dzieci małe, w wieku szkolnym lub licealnym, czy nawet za studentów. Wielu rodziców wspiera swoją modlitwą dorosłe już dzieci. W każdym wieku dzieciom potrzeba naszego rodzicielskiego wspierania modlitwą. W obecnych czasach zmasowanego ataku na rodzinę, szczególnie dorosłe dzieci potrzebują oparcia i pomocy duchowej.
Ósmego września obchodzimy dwunastą już rocznicę zapoczątkowania różańca rodziców i powstania pierwszej róży pw. Św. Stanisława Kostki , patrona polskiej młodzieży. Tego dnia w Katedrze Oliwskiej o godzinie 10.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji tej pierwszej róży i w intencjach Różańca Rodziców z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski. Wszystkich serdecznie zapraszamy, a osoby spoza Trójmiasta, które nie mogą dojechać zapraszamy do łączności duchowej.
Jak widać z zestawienia róż dostepnego na naszej stronie zgłoszono już ponad 2100 róż, co oznacza że ponad 42000 rodziców wspólnie powierza losy swoich dzieci Bogu za wstawiennictwem Maryi i wyprasza dla nich dobro.

Łączmy się duchowo z modlitwą w procesji za MB Oliwską, naszą Patronką, jaka tradycyjnie odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Archikatedrze Oliwskiej - w tym miesiącu wypada to 7 września . Na nabożeństwo do Matki Bożej Oliwskiej, ze świecami, wieczorną porą – o godz. 21.00, które kończy się Apelem Jasnogórskim przybywa coraz więcej osób indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. Jest ono duchowym dziękczynieniem za otrzymane łaski.
Syn, za którego modliła się matka – stał się wielkim świętym!
2013-08-28
Dnia 28 sierpnia obchodzimy wspomnienie św. Augustyna z Hippony, a dzień wcześniej wspominamy jego matkę , świętą Monikę. Święta Monika widząc bezbożne życie swego syna wytrwale modliła się o jego nawrócenie przez kilkanaście lat. W końcu Augustyn trafiając na liczne świadectwa Bożej Opatrzności po spotkaniu ze św. Ambrożym przeżył nawrócenie i postanowił się ochrzcić. Następnie zmienił swoje całe życie, by w końcu zostać biskupem i służyć innym świadectwem wiary i miłości. Znane jest powiedzenie św. Augustyna – >>Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu – to wszystko inne jest na swoim miejscu<<
Mimo upływu szesnastu wieków, niech dzieje św. Augustyna i świętej Moniki będą dla nas inspiracją do ufności w modlitwie dla nas - rodziców powierzających losy swoich dzieci Bogu za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny w modlitwie różańcowej. Bóg prędzej lub później przyjdzie z pomocą, a zawsze naszej modlitwy wysłuchuje.
Już dziś radujemy się zatem i dziękujemy za łaski jakimi obdarza nasze dzieci, oraz prosimy o dalszą opiekę i błogosławieństwo – z ufnością widząc owoce wytrwałości w modlitwie!
Proboszcz ojcem duchowym parafii. Swego proboszcza wspieraj modlitwą i czynem!
2013-08-04
Dziś – 4 sierpnia, we wspomnienie liturgiczne św. Jana Marii Vianney’a , patrona proboszczów, zachęcamy do szczególnej refleksji w modlitwie w intencji naszych proboszczów. To oni niosą na swoich barkach odpowiedzialność za życie duchowe parafii, to oni modlą się za WSZYSTKICH swoich parafian. To oni są poddani szczególnie podstępnym atakom złego ducha. Za wszelkie dobro, poświęcenie i pracę wykonaną na naszą rzecz, za sprawowane sakramenty i wierność Kościołowi ofiarujmy naszym proboszczom modlitwę i wsparcie konkretne, namacalne – w tym wszystkim w czym możemy.
Św. Janie Vianney, twojemu wstawiennictwu polecamy wszystkich proboszczów i ich posługę. Módl się za nami.
W sierpniu nie piję, nie kupuję i nie częstuję alkoholem. W sierpniu podejmuję abstynęcję w intencji tych którym potrzeba wyzwolenia z nałogu! (3)
2013-08-01
Miesiąc sierpień w naszej narodowej tradycji zapisał się jako miesiąc walki o wolność i wyzwolenie. Wolność od wszelkiego rodzaju prób zniewolenia polskiego Narodu i wolność do czynienia dobra. Sierpień przeżywamy jako miesiąc trzeźwości, miesiąc walki z wszelkimi zniewoleniami jakie mogą dotykać osoby ludzkiej. Niech ten czas będzie dla każdego z nas czasem szczególnej walki duchowej o wolność dla siebie i dla tych którzy samodzielnie ze zniewoleniem poradzić sobie nie potrafią. Szczególnym znakiem tego braterskiego wsparcie niech się stanie dobrowolnie podejmowana abstynencja. W sierpniu nie piję alkoholu w żadnej sytuacji, nie kupuję, nie częstuję a innych zachęcam do podejmowania tego samego wysiłku!

Wszystkich rodziców, którzy w tym wakacyjnym czasie odwiedzać będą Oliwę, zapraszamy do nawiedzenia Katedry Oliwskiej i spotkania z Matką Bożą Oliwską. Szczególnie zapraszamy do uczestnictwa w pięknym nabożeństwie do MB Oliwskiej naszej Patronki, kiedy wieczorną porą w procesji z modlitwą różańcową podążamy za feretronem. Nabożeństwo to odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a w miesiącach letnich rozpoczyna się o godz. 21.00. Najbliższe już 3 sierpnia.
Wielki dar dla naszego Kościoła i dla Polski! ŚDM w 2016 roku w Krakowie!
2013-07-28
NA zakończenie 28 Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, Papież Franciszek umówił się na spotkanie z młodymi w 2016 roku w Krakowie.

Odbieramy to jako wielki znak łaski i już teraz otaczamy modlitwą płynacą z serc rodziców modlących się za swoje dzieci w RR.

Będziemy się wytrwale i gorąco modlić przez cały ten czas, polecając młodzież opiece Maryi.
JMJ - Papież Franciszek z młodymi w Brazylii
2013-07-27
W Polsce pielgrzymi podążają wieloma drogami do Maryi na Jasną Górę i do wielu sanktuariów rozsianych po kraju i zagranicy. Pielgrzymują też do Katedry Oliwskiej aby ją nawiedzić i pomodlić się przed obrazem MB Oliwskiej.
A Papież Franciszek wśród brazyjlijskiego entuzjazmu i autentyczności wiary spotyka się z młodymi. Papież modli się za młodych i za tych którzy na rzecz młodych działają.
Łączymy się duchowo i z Papieżem i z pielgrzymami - przeżywając te wielkie chwile.
Pod płaszcz Maryi uciekamy się!
2013-07-16
Św. Szymon Stock, szósty przełożony generalny zakonu karmelitów wielokrotnie błagał Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie jednej z modlitw w Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu Aniołów. Podała mu Ona brązową szatę, wypowiadając jednocześnie słowa:

Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.
W XIV wieku Maryja objawiła się papieżowi Janowi XXII, polecając mu w opiekę "Jej zakon" karmelitański. Obiecała wówczas obfite łaski i zbawienie osobom należącym do zakonu i wiernie wypełniającym śluby. Obiecała również wszystkim, którzy będą nosić szkaplerz, że wybawi ich z czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci.
Nabożeństwo do MB Szkaplarznej, oraz przyjmowanie Szkaplerza świętego jako znaku oddania się w opiekę Maryi rozpowszechniło się w całym Kościele i jest włączeniem się w modlitwę zakonu karmelitańskiego oraz udziałem we wszystkich łaskach a także świadectwem żywej wiary.
Jako rodzice uciekamy się pod płaszcz opieki Maryi z naszymi rodzinami, z naszymi dziećmi dziękując za opiekę. Znak szkaplerza świętego jest dla nas potwierdzeniem macierzyńskiej opieki Maryi i znakiem nadziei zanurzonej w Bogu.
Na czas pielgrzymowania zapraszamy do MB Oliwskiej
2013-07-01
Lipiec rozpoczyna okres wakacyjnego wypoczynku, a jednocześnie wielu wyjazdów wakacyjnych oraz w polskiej tradycji wielu pielgrzymek. Pielgrzymowanie do miejsc świętych i sanktuariów ma wymiar poszukiwania Boga, a jednocześnie praktyczny wymiar wiary i zaufania oraz oddania Bogu swego czasu i sił. Pielgrzymowanie to również swoiste rekolekcje.

W sposób szczególny zapraszamy do Archikatedry Oliwskiej w czasie wakacyjnych pielgrzymek, czy wypoczynku w okolicach Trójmiasta. Zaraz po wejściu do Katedry, po prawej stronie jest kaplica królewska, w której można nawiedzić feretron z obrazem MB Oliwskiej i osobiście zawierzyć swoje dzieci, pomodlić się, spojrzeć w przepiękne oblicze Maryi i Jej Syna i doznać wspaniałego uczucia Bożej Opieki. To może być skarb bezcenny na cały rok, to może być ożywiające zdarzenie przynoszące nadzieję zwycięstwa nad swymi słabościami i kłopotami na każdy kolejny dzień.

Szerzenie różańca rodziców. Jest to dawanie świadectwa opieki Maryi i Miłości Bożej doświadczanej za sprawą tej modlitwy. Ilekroć mówimy o różańcu rodziców, ilekroć cokolwiek dla tego dzieła zrobimy aby kolejni rodzice dołączali do grona tych którzy obdarowują swoje dzieci modlitwą, tylekroć zyskujemy dla swoich własnych dzieci obfitość łask.
Tańczące feretrony – Matka Boża Oliwska w TVP!
2013-06-27
Dzięki zainteresowaniu internautów fenomenem tańczących feretronów kaszubskich temat podjęła nawet ogólnopolska telewizja. Za sprawą dość interesującego felietonu filmowego w czasie głównych wiadomości TVP w dniu 27 czerwca mieliśmy okazję zobaczyć i sam feretron MB Oliwskiej oraz rzeczowe objaśnienie zjawiska.
Jak widać nawet błahe czasem przyczyny mogą doprowadzić do rozpowszechnienia innych ważnych wartości.
Dzięki temu można zobaczyć rzeczywistość pielgrzymowania z MB Oliwską czy to do Wejherowa, czy to wraz z Bractwem Krzyża Świętego w każdą pierwszą sobotę miesiąca w czasie wieczornego nabożeństwa o godz. 21.00 w Katedrze Oliwskiej.

Ciekawe i inspirujące wyjaśnienie zagadnień można też odczytać z tekstu ks. Andrzeja Draguły w sprawie Tańczących feretronów


Zapraszamy do Oliwy i w lato i na każdy dzień roku.
Nieustannie nam pomaga - taka jest Matka Boża!
2013-06-26
27 czerwca w kalendarzu liturgicznym obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, które w Zgromadzeniu Redemptorystów oraz w diecezji toruńskiej przeżywane jest jako święto.

Obraz Maryi pod wezwaniem Nieustającej Pomocy przywieziono w XV w. do Rzymu z wyspy Krety. Przez 300 lat doznawał on czci w kościele św. Mateusza należącym do augustianów. W czasie wojen napoleońskich kościół ten zburzono, a obraz został zapomniany. Po odnalezieniu przekazany został redemptorystom za zgodą papieża Piusa IX w celu rozwijania jego kultu. W 1866 r. umieszczono go w kościele św. Alfonsa przy ulicy Merulana na Eskwilinie, a kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy zaczął się szybko rozszerzać po całym świecie. W tym samym roku papież Pius IX nawiedził ikonę w kościele św. Alfonsa, a rok później odbyła się koronacja obrazu koronami papieskimi. W 1871 r. powstało Bractwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zaś w 1876 r. ustanowiono święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Do różnych krajów rozsyłano tysiące wiernych kopii obrazu, a samo nabożeństwo przybrało ostatecznie bardzo cenioną przez ludzi formę Nieustannej Nowenny, która celebrowana jest co tydzień w wielu kościołach w Polsce i na świecie. W obecnym roku przypada 91 rocznica powstania w Stanach Zjednoczonych Nieustannej Nowenny, która w Polsce po raz pierwszy została odprawiona publicznie w 1951 roku w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach.

Wołamy do Ciebie,
o Matko Nieustającej Pomocy, święta Matko Odkupiciela,
wielki Znaku naszej nadziei.
Przybądź z pomocą Twojemu ludowi,
który gorąco pragnie powstać do nowego życia,
udzielaj wszystkim radości podążania ku trzeciemu tysiącleciu,
aby żyli solidarnie z najbardziej ubogimi,
głosząc w sposób nowy i odważny
Ewangelię Twojego Syna,
który jest fundamentem i celem życia ludzkości
pragnącej prawdziwego, sprawiedliwego i trwałego pokoju.
Jak Dziecię Jezus,
które podziwiamy na tej czcigodnej ikonie,
także my chcemy uchwycić Twoją dłoń.
Tobie nie brak mocy ani dobroci,
by wspomóc nas w każdej trudności i potrzebie.
Teraz jest Twoja godzina!
Przybądź nam z pomocą
i bądź dla wszystkich ucieczką i nadzieją.
Amen.

...
modlitwa z HOMILII JANA PAWŁA II W SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W RZYMIE

Kościół św. Alfonsa – niedziela 30 czerwca 1991

ze strony: www.redemptor.plKonferencja ks. M Bałwasa nt. ochrony przed zagrożeniami!
2013-06-25
Dotarła do nas relacja z Konferencji ks. Marka Bałwasa nt. zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi.
Poniżej link do:

Konferencji ks. Marka Bałwasa


Polecamy też, zwłaszcza w kontekście wakacyjnym: Strona nt zagrożeń dzieci

Ojcostwo – cenny dar dla dzieci, wspaniała przygoda życia, wielkie i piękne powołanie!
2013-06-22
W dniu Ojca w sposób szczególny modlimy się za ojców. Po pierwsze tych ojców, którzy już przystąpili do różańca, dziękując za łaskę modlitwy ojców w intencji dzieci.
Z ogromną żarliwością modlimy się o to aby jak najwięcej ojców odnalazło i rozwijało swój charyzmat bycia ojcem. Haryzmat budowania poczucia wartości każdego z dzieci na odpowiedzialnej i czułej miłości ojcowskiej. Modlimy się aby do różańca rodziców przystąpiło jak najwięcej ojców, bo jak wskazują świadectwa modlitwa ojca jest dzieciom w jakiś wyjątkowy sposób potrzebna.
Modlimy się również w intencji tych wszystkich osób które wspierają ojców we właściwym wypełnianiu roli ojca oraz za tych wszystkich młodych mężczyzn, którzy rozpoczynają życie rodzinne aby dobrze się do roli ojca przygotowali.
Modlimy się również za tych ojców, którzy się pogubili aby dzięki modlitwie, opiece Maryi i św. Józefa powrócili do Boga i spróbowali na nowo podjąć swoje powołanie!
Modlimy się dziękując Bogu Ojcu za opiekę nad nami i obdarowanie właśnie Ojcowską, cudowną miłością.
Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko w Polsce – jeszcze do 17 sierpnia Radosny Święty zaprasza!
2013-06-12
W 2009 roku, w 150 rocznicę powstania Zgromadzenia Salezjańskiego, Przełożony Generalny Towarzystwa Salezjańskiego ks. Pascual Chavez Villanueva podjął decyzję o peregrynacji relikwii św. Jana Bosko przez wszystkie kontynenty świata. Peregrynacja ta ma przygotować Rodzinę Salezjańską i wszystkich czcicieli Księdza Bosko do 200 rocznicy Jego urodzin, która przypada w 2015 roku.

W Polsce relikwie są obecne od 27 maja do 17 sierpnia 2013 roku i będą pielgrzymować przez wyznaczone parafie, szkoły i ośrodki salezjańskie.

Jedenastego czerwca mieliśmy okazję nawiedzić Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Rumii własnie z okazji peregrynacji relikwii św. Jana Bosco po Polsce! Dzielimy się tą radością dodając jednocześnie informację o dalszym programie peregrynacji relikwii tego niezwykłego Świętego. Św. Jan Bosco jest patronem drugiej róży Różańca rodziców i wspaniałym przykładem pięknej i radośnie się objawiającej w świecie Bożej Miłości. Jest On też wielkim patronem pracy na rzecz młodzieży ale i wiary w młodego człowieka.

Książa Salezjanie zorganizowali wielką peregrynację relikwii po całej Polsce, a także świecie i warto się zapoznać z jej programem, z datą nawiedzenia kolejnych miejscowości. To niezwykła i unikalna okazja, aby spotkać tego wielkiego Świętego i zawierzyć mu swoje rodzicielskie troski, ale przede wszystkim prosić o pomoc dla dzieci.

Program peregrynacji na stronie Salezjanów pod adresem:

http://salezjanie.pl/zapowiedzi/program-peregrynacji-relikwii-jana-bosko-w-polsce


Skorzystajmy jeśli tylko można z tej wyjątkowej sposobności!
Św. Janie Bosco, módl się za nami!
Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca NMP ,dwie nowe Błogosławione Siostry!
2013-06-08
To zwieńczenie oktawy Bożego Ciała, w tym roku stało się jakby wprowadzeniem do wspaniałej i poruszającej uroczystości dnia wyniesienia na ołtarze dwu nowych, polskich Błogosławionych, założycielek zgromadzeń zakonnych.
Korzystajmy z daru Świętych i Błogosławionych.
Dwie wspaniałe postaci . Osoba Błogosławionej Siostry Zofii Czeskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr prezentek, która utworzyła w XVII w. pierwszą w Polsce szkołę dla dziewcząt .
Oraz osoba Małgorzaty Łucji Szewczyk, która założyła zgromadzenie Sióstr Serafitek zajmujących się między innymi chorymi i opuszczonymi, podejmujących opiekę nad opuszczonymi dziećmi.
Są to dla nas jakby dwa nowe światła z nieba. Bóg podaje nam kolejne piękne przykłady życia, ale i wskazania jak angażować się w pracę na rzecz dobra dzieci.
Ufamy że nowe błogosławione będą się wstawiać również za nami. W dniu swej beatyfikacji zostały wpisane jako patronki kolejnych , nowotworzonych róż rodziców. Dziękujemy Bogu za ten dar!
Zaproszenie z Opola do sanktuarium na Górze św. Anny
2013-06-03
Pani Krystyna z róży pw. św. Rodziny z Leśnicy nadesłałą zaproszenie dla członków oraz symaptyków Różanca Rodziców z Opola i okolic na 8 czerwca.
Tego dnia o godz. 18.00 odbędzie się
msza dziękczynna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca NMP Różańca Rodziców rejonu opolskiego. Msza św. odbędzie się w miejscowości Góra Św. Anny w sanktuarium Świętej Anny.

http://www.swanna.pl/sanktuarium.htm.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków. Po mszy św. istnieje możliwość dołączenia się do tego
dzieła.
Z informacji docierających do nas wiemy że tego typu spotkania w różnej formie odbywają się w wielu miejscach w POlsce. Zachęcamy do również takiego przeżywania wspólnoty modlitwy oraz do odwiedzania Katedry Oliwskiej.
1 czerwca dzień dziecka - zrób swoim dzieciom prezent duchowy. Zapraszamy do Oliwskiej Katedry na nabożeństwo do Matki Bożej Oliwskiej!
2013-05-27
Modlitwa najlepszym prezentem!
Każdy z nas rodziców w sercu nosi cząstkę miłości dla dzieci, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to Bóg jest naszym Ojcem.

W dniu dziecka obdarzajmy szczególną duchową opieką nasze dzieci. Odwołując się do Ducha Świętego prośmy o Jego uświęcające działanie w naszych rodzinach i w życiu naszych dzieci.
A dla siebie samych odwołujmy się do Miłości Ojca Niebieskiego w naszych prośbach. Dziękujmy też Bogu za wszelkie dobro i opiekę nad nami i naszymi dziećmi.

Wielu z nas organizuje specjalne Msze w intencji dzieci i spotkania modlitewne właśnie pierwszego czerwca w Dniu Dziecka. Dzielmy się świadectwem Bożej Miłości.
W tym roku przypada to w pierwszą sobotę miesiąca i to zupełnie unikalna okazja aby pielgrzymować do Matki Bożej Oliwskiej, na wieczorne nabożeństwo o godz. 21! Przynosimy ze sobą świece, gorące serca i wszystkie nasze intencje i błagalne i dziękczynne!
W dniu Matki - promocja rodziny i wartości życia! Marsze dla Życia i Rodziny!
2013-05-23
Wielkimi krokami zbliżamy się do największego rodzinnego wydarzenia w naszym kraju. W ciągu najbliższych tygodni, w ponad 100 miastach w całej Polsce, przejdą Marsze dla Życia i Rodziny. Święto Mam – 26 maja - będzie ich punktem kulminacyjnym. To będzie wielkie święto rodzin. Uczestnicy Marszów pójdą pod hasłami promującymi działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej w Polsce. Będą zachęcać polskie rodziny do decydowania się na liczne potomstwo. Formułowane będą również postulaty wprowadzania rozwiązań prawnych ułatwiających rodzinom podjęcie takich decyzji.

Radosne święto rodzin

Marsze dla Życia i Rodziny to przede wszystkim radosne i kolorowe święto rodzin. Organizatorzy zapewniają, że zarówno podczas Marszów, jak i podczas Rodzinnych Pikników, będzie wiele atrakcji. Nie zabraknie również tzw. imprez okołomarszowych. Organizowane są konkursy, pokazy filmowe i teatralne, multimedialne warsztaty dla małżeństw, koncerty, sympozja. - Imprezę wyróżnia jej afirmatywny charakter. Maszerujemy również po to, by zwracać uwagę opinii publicznej na fakt, że rodzina powinna cieszyć się mianem instytucji prestiżowej, ze względu na zadania i funkcje jakie pełni. Decydentów zaś, chcemy zachęcić do wdrażania rozwiązań promujących rodzinę – wyjaśnia Anna Borkowska-Kniołek, rzeczniczka Marszów.

Rodzi się Ruch Marszowy

Marsze w obronie życia odbywają się w Polsce od wielu lat. Zwykle przybierały one formę protestu wobec podejmowanych przez lewicę prób legalizowania możliwości zabijania dzieci nienarodzonych. Pierwszy Marsz proponujący nową formułę, odchodzącą od defensywnej postawy, a przechodzącą do promocji wartości odbył się w Warszawie w 2006 roku. Z każdym rokiem na mapie Polski przybywa miast organizujących Marsze dla Życia i Rodziny. W 2011 roku było ich zaledwie 16, w ubiegłym roku 50, w obecnie już ponad 100. – Jesteśmy świadkami rodzenia się w Polsce Ruchu Marszowego. Marsze dla Życia i Rodziny, to wspólne dzieło organizacji, które łączy przekonanie, że szacunek dla życia i rodziny stanowi fundament naszej cywilizacji. Podstawa ta spotyka się obecnie z negacją w wielu wymiarach życia społecznego. Istnieje nieustająca potrzeba promocji tych wartości – wyjaśnia Jarosław Kniołek z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, koordynator Marszów.

Hasło: „Kierunek: RODZINA”

W tym roku wspólne hasło marszów brzmi: „Kierunek: Rodzina”. – Nasze hasło to swego rodzaju drogowskaz zarówno dla nas samych, jaki i dla decydentów. Dla nas, byśmy w życiu codziennym pamiętali, że to rodzina powinna być priorytetem naszych działań i decyzji, bo z nią związane jest dobro i szczęście naszych dzieci i nas samych. Dla decydentów, ponieważ to przede wszystkim oni, w myśl 18 art. Konstytucji, powinni otoczyć instytucję rodziny opieką i ją chronić. Stąd nasze postulaty związane z koniecznością wdrażania polityki prorodzinnej – tłumaczy rzeczniczka Marszów.

Kontekst dla Marszów w 2013 roku stanowi bardzo zła sytuacja demograficzna kraju. Prognozy, wskazują, że za 40 lat będzie nas 32 zamiast 38 i pół miliona. Liczba dzieci w Polsce systematycznie maleje. W 1982 r. urodziło się ich ponad 700 tys. W 2003 r. już niewiele ponad 350 tys. Dane GUS z 2011r. wskazują, że kolejne lata przyniosą nam spadek liczby urodzeń oraz spadek przyrostu naturalnego.

Zdaniem organizatorów Marszów, przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, kryzys ekonomiczny, kryzys wartości czy kryzys kulturowy. Jednak biorąc pod uwagę, liczne badania, które wskazują na to, że Polacy chcą mieć dzieci, a miarę swojego szczęścia upatrują w rodzinie to pokazuje, że główna przyczyna katastrofy demograficznej w naszym kraju jest inna.

Według badań CBOS, tylko 9 proc. Polaków jest zadowolonych z prowadzonej przez państwo polityki prorodzinnej. Większość dorosłych obywateli jest za tym, by rodzina była w centrum zainteresowania państwa, jednak decydenci nie traktują tego jako priorytet swoich działań. Dlatego, jak zapowiadają organizatorzy, podczas Marszów dla Życia i Rodziny rozpocznie się kampania w kierunku polityki prorodzinnej. Dlatego będą zbierane podpisy – pod projektem ustawy o ochronie i opiece nad rodziną (tzw. bon wychowawczy) - potrzebne do rejestracji Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. – W Polsce nie ma myślenia prorodzinnego. Nasze dobro narodowe, czyli dzietność traktujemy jak towar eksportowy. Młodym ludziom trudno się dziwić, że zakładają rodziny poza granicami naszego kraju. Jak widzimy, taka sytuacja jest rządzącym obojętna. Dlatego musimy przejść do działania i wziąć sprawy w swoje ręce. Jako obywatele mamy narzędzia i możliwości by zmienić obecny stan rzeczy – wyjaśnia Jacek Sapa, Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Informacja ukazała się na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy: http://www.ksd.media.pl/aktualnosci/1169-marsze-dla-zycia-i-rodziny-w-ponad-100-miastach-w-calej-polsce
Przyjdź Duchu Święty, napełniaj nas Twoimi darami, prowadź i umacniaj!
2013-05-19
Różaniec Rodziców w całości jest świadectwem działania Ducha Świętego. Ani nie planowaliśmy, ani nie mieliśmy odpowiednich sił i środków, a w świecie powstało tysiące róż rodziców chcących modlitwą obdarować swoje dzieci.

Przyjdź Duchu Święty, umocniaj nasze serca, przyjdź z dobrymi natchnieniami i poprowadź nas w naszym rodzicielskim, matczynym i ojcowskim powołaniu. Przyjdź do każdej naszej relacji z dziećmi, tchnij w ich życie prawdę i świętość!
Dziękujemy za wszelkie dary jakimi zostaliśmy obdarowani, za cuda i za dobro w codzienności.

Zachęcamy rodziców różańcowych do dzielenia się świadectwami działania Bożego poprzez tą modlitwę!
Szczęśliwi Rodzice - Szczęśliwe Dzieci. Małżeństwo - LOKOMOTYWA ZAPRASZA DO GDAŃSKA
2013-05-15
Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa zaprasza na spotkanie i wykład dr Jacka
Pulikowskiego pt. "Szczęśliwi Rodzice - Szczęśliwe Dzieci. Małżeństwo
fundamentem zdrowej rodziny". Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek,
17.05.2013, w górnym Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Sopocie na ul 3 maja,
start o godz. 17:30 do ok. 20.30
Wstęp wolny.

W trakcie spotkanie zostaną poruszone następujące tematy:
* jak zbudować i utrzymać relację małżeńską
* piękne różnice między kobietą a mężczyzną
* wzorzec męski i kobiecy w małżeństwie
* przekazywanie wartości dzieciom
* przepis na szczęśliwą rodzinę

Jacek Pulikowski
Mąż i ojciec trójki dzieci. Dr inżynier, wykłada na Politechnice
Poznańskiej. Od początku małżeństwa mocno zaangażowany w działalność
Duszpasterstwa Rodzin. Razem z żoną w poradni małżeńskiej od ponad 30
lat doradza rodzinom w kryzysie, prowadzi kursy przedmałżeńskie, a także
pomaga młodym przygotować się do odpowiedzialnego małżeństwa i założenia
rodziny. Zarówno w jego książkach, jak i na wykładach emanuje wprost
serdecznością i poczuciem humoru.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o przekazanie informacji dalej.

Edyta Gronowska
Kuba Gorski

Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa
www.lokomotywa.edu.pl
Akcja Jeden z nas
2013-05-14
Otrzymaliśmy z naszej Kurii Biskupiej informację o akcji Jeden z nas i przekazujemy ją dla grona naszych rodziców z zachetą do włączeina się.

Zachęcamy do włączenia się w inicjatywę JEDEN Z NAS

oraz zachęcenie do tego swoich znajomych w Polsce i innych krajach Europy.
Apel do Polek i Polaków: włączmy się w Europejską Inicjatywę Obywatelską JEDEN Z NAS
Podejmujemy w Polsce Europejską Inicjatywę Obywatelską "Jeden z nas". Ta jedna z pierwszych dopuszczonych przez Komisję Europejską inicjatyw obywatelskich, ma doprowadzić do całkowitego zaprzestania finansowania z budżetu UE aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach . W przypadku jej powodzenia w istotnym stopniu zwiększy się stopień ochrony życia ludzi najbardziej bezbronnych.
Zgodnie z traktatem lizbońskim grupa przynajmniej siedmiu obywateli z różnych krajów UE może zgłosić projekt zmian w prawie europejskim. Aby ten projekt był rozpatrywany przez Komisję Europejską oraz Parlament Europejski, konieczne jest zebranie pod nim minimum 1 miliona podpisów pełnoletnich obywateli z przynajmniej 7 krajów UE. W inicjatywę "Jeden z Nas" jest zaangażowanych już 25 krajów UE, stąd jest to największa dotychczas akcja promocji i obrony życia w Europie.
Aktualnie Unia Europejska - poprzez dotacje dla proaborcyjnych, prywatnych międzynarodowych organizacji, m.in. International Planned Parenthood Federation (IPPF), Marie Stopes International (MSI) - finansuje znaczną część zabójstw nienarodzonych dzieci w Afryce i w Azji oraz eksperymenty na ludzkich embrionach . Ten niegodny ludzi cywilizowanych proceder wszyscy Europejczycy zmuszeni są opłacać ze swoich podatków!
Prawo do życia każdego człowieka zawiera się w ogólnoludzkim, ponad wyznaniowym nakazie etycznym: "nie zabijaj!" oraz w fakcie naukowym: życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Potwierdzają to liczne publikacje naukowe, oraz popularne encyklopedie czy podręczniki. Ostatnio został on uznany w przełomowym orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 października 2011 r., który stwierdził, że zapłodnienie jest początkiem życia ludzkiego, a człowiek w fazie prenatalnej powinien podlegać ochronie, szczególnie w aspekcie jego godności oraz integralności .
Aborcja jako niszczenie życia człowieka w okresie od jego poczęcia do dziewiątego miesiąca życia w łonie matki jest zabójstwem niewinnego i skrajnie bezbronnego człowieka; dodajmy szczególnie okrutnym, bo dokonywanym bez żadnego znieczulenia. Ufamy, że decydenci UE, w której, w imię szacunku do życia człowieka, zniesiono karę śmierci nawet dla największych przestępców, opowiedzą się za zaprzestaniem finansowania aborcji i eksperymentów na embrionach ludzkich z funduszów UE.
Apelujemy do wszystkich pełnoletnich Polek i Polaków o wsparcie obywatelskiej inicjatywy "Jeden z nas" poprzez złożenie swego podpisu a także propagowanie tej inicjatywy w swojej rodzinie, sąsiedztwie, środowisku pracy. Podpisy popierające inicjatywę "Jeden z nas" można składać zarówno w formie tradycyjnej "papierowej", jak i wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej: www.jedenznas.eu .
Pragniemy, aby Polska, Ojczyzna Jana Pawła II, jednego z największych obrońców życia człowieka od poczęcia po naturalny kres, była także europejskim liderem w liczbie podpisów, zebranych pod tym szczytnym projektem!
Komitet Narodowy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Jeden z Nas" - Warszawa, 21 lutego 2013 r.
Jakub Bałtroszewicz
Joanna Banasiuk
Michał Baran
Bogdan Chazan
Mariusz Dzierżawski
Kaja Godek
Piotr Gładysz
Małgorzata Mąsiorska
Olgierd Pankiewicz
Joanna Potocka
Tomasz Terlikowski
Paweł Wosicki
Antoni Zięba
Pielgrzymowanie z MB Oliwską - 345 pielgrzymka z Oliwy do Wejcherowa i spowrotem! Zapraszamy!
2013-05-08
Korzystając z zaproszenia i zachęty ze strony proboszcza Archikatedry Oliwskiej , opiekuna Różańca rodziców, do udziału Pielgrzymce Oliwskiej dołączamy do grona tych, którzy od 345 lat za Matką Bożą Oliwską podążają do Wejherowa, aby uprosić łaski, a za otrzymane dziękować.
W tym roku chcemy dziękować za wszelkie łaski jakich doświadczamy poprzez Różaniec Rodziców już ponad jedenaście lat, chcemy dziękować za sześć lat opieki Matki Bożej Oliwskiej, ponawiać nasze zawierzenie i z ufnością powierzać swoje dzieci, swoje rodzicielstwo i swoje rodziny.
Pielgrzymka tegoroczna odbędzie się w dniach 10-12 maja, a Różaniec Rodziców po raz drugi dołączy do niej w bardziej aktywnej formie. Zachęcamy zatem aby, zaplanować ten czas, przygotować się do pielgrzymki i włączyć się w to wielowiekowe dzieło pielgrzymowania z Matką Bożą Oliwską.
Pielgrzymka rozpoczyna się w piątek 10 maja Mszą świętą o godz. 7.00 w Archikatedrze Oliwskiej, po czym wyrusza przez Osową (10.30), Chwaszczyno (12.30) i Kielno (15.00) do Szemudu (18.30). Po nabożeństwie i noclegu w Szemudzie, Pielgrzymka Oliwska dochodzi w sobotę do Wejherowa , zaś w niedzielę 12 maja, po sumie odpustowej o godz. 10.00, wyrusza w drogę powrotną do Gdańska Oliwy. Pielgrzymka kończy się Apelem Jasnogórskim w Katedrze o godz. 21.00.
Rodziców modlących się za swoje dzieci zachęcamy aby dołączyć się do tej pielgrzymki, najlepiej w sposób zorganizowany, w postaci reprezentacji róży lub kilku róż z danego terenu. Zachęcamy też osoby, które z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału osobiście do łączenia się duchowego z pielgrzymami, do powierzania swoich intencji, i modlitwy wspólnej w intencjach niesionych przez pielgrzymów w czasie tych trzech dni pielgrzymowania.
Maryjo Królowo Polski - módl się za nami.
2013-05-01
Maj to czas szczególnie poświęcony czci Matki Bożej,najpiękniejszy okres roku. W tym miesiącu jest też wiele szczególnych okazji aby Maryi dziękować, do Niej się z prośbami uciekać, a za okazane łaski okazywać szczególną cześć i przywiązanie.
Dotyczy to też szczególnie rodziców - w maju tradycyjnie dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej. Maj rozpoczynamy w duchu służby wraz ze wspomnieniem św. Józefa i wspomnieniem beatyfikacji Jana Pawła II. W maju wspominamy w Polsce rocznicę uchwalenia Konstytucji III maja. W maju wspominamy rocznicę objawień fatimskich. W maju wspominamy również święto Matki Bożej Wspomożycielki ,patronki zakonu Salezjańskiego i pamiętamy o dniu szczególnym – dniu Matki. Cały maj to codzienne, przepiękne spotkania z Maryją w nabożeństwie majowym
Jako rodzice doświadczający tak wielu łask za sprawą wstawiennictwa Maryi, poprzez różaniec w którym powierzamy swoje rodzicielstwo, losy i życie swoich dzieci Bogu, chcemy w maju w sposób szczególny dziękować i prosić o dalszą opiekę Matkę Bożą. W roku obecnym w maju będzie też święto Zesłania Ducha Świętego, szczególnie nam bliskie i tchnące w nasze życie świętość, o ile tylko zechcemy otworzyc swoje serce.

Chcemy też w sposób szczególny uczcić Matkę Bożą Oliwską – naszą patronkę, poprzez jeszcze głębszą więź i szerzenie jej kultu, poprzez naszą miłość do Niej wyrażoną w obecności. Będzie ku temu okazja w czasie 345 pielgrzymki z Oliwy do Wejherowa, która wyruszy 10 maja po Mszy świętej o godzinie 7.00 z Katedry w Oliwie. Powrót pielgrzymów w niedzielę 12 maja ok. godz. 21.00.
Pielgrzymka Oliwska jest jedną z najstarszych pielgrzymek w Polsce, idącą nieprzerwanie od 345 lat z Oliwy do Wejherowa i powrotem przez trzy dni poprzez drogi Pomorza i Kaszub. W tym roku szczególnie serdecznie zapraszamy rodziców skupionych modlitwie różańcowej i ogarniętych opieką Pani Oliwskiej do podejmowania pielgrzymiego trudu. Chcemy dziękować za dotychczasowe jedenaście lat różańca rodziców i sześć lat opieki Pani Oliwskiej nad rodzicami zatroskanymi o swoje dzieci, za ponad dwa tysiące róż w których możemy się pod płaszcz opieki Maryi uciekać.
Do miesiaca Maryi, do Święta Królowej Polski zbliżamy się i przygotowujemy!
2013-04-27
Już za tydzień obchodzić będziemy uroczystość Królowej Polski, będącą jednocześnie świętem Konstytucji 3 Maja. W tym dniu w wielu kościołach (m.in. w wałbrzyskiej kolegiacie) tradycyjnie są odnawiane Jasnogórskie Śluby Narodu.

Jak Śluby Lwowskie króla Jana Kazimierza zostały złożone w czasie potopu szwedzkiego, tak Śluby Jasnogórskie zostały złożone przed tronem Królowej Polski w czasie potopu czerwonego, tj. w sytuacji braku legalnej władzy w kraju, gdy Prymas Polski – wedle naszej narodowej tradycji – pełnił funkcję interregis. Tym sposobem Śluby Jasnogórskie, napisane przez internowanego Prymasa Tysiąclecia, stały się jakby nową Konstytucją 3 Maja, konstytucją Królestwa Niepokalanej, Polski onej wiekuistej, Narodu semper fidelis. – Trzeba to rozumieć w świetle objawień sługi Bożego o. Giulia Mancinellego SJ, w których to sama Królowa wniebowzięta kazała nazywać siebie Królową Polski obiecując Ojczyźnie naszej wielkie rzeczy ...
W uroczystość Św. Wojciecha Patrona Polski modlimy się za Ojczyznę i przypominamy, zachęcamy do stałej modlitwy za Polskę!
2013-04-23
Dziś uroczystość jednego z patronów Polski, Św. Wojciecha, który za wiarę oddał życie, który życiem pokazał iż nie wolno iść na kompromis i ulegać zachciankom współczesnego świata.
Polsce modlitwa za ojczyznę potrzebna jest jak powietrze, widzimy jak na dłoni, że mimo iż ludzie pracują, mimo wysiłków zwykłych obywateli kraj pogrąża się chaosie. Rządzący nie widzą i nie chcą widzieć spraw rodziny, spraw zwykłych ludzi, nie mają żadnej wizji poza swoimi małostkowymi interesami. Widać to na przykładach rozpadającej się służby zdrowia, edukacji kierowanej ku akceptacji dewiacji, destrukcyjnej działalności mediów, zwłaszcza telewizji, braku nadzoru nad sprawami gospodarczymi, braku ochrony polskich obywateli w świecie i w wielu innych obszarach.
Dlatego w dniu dzisiejszym zachęcamy i przypominamy o Krucjacie Różańcowej za Ojczyznę .
My jako rodzice również modlimy się o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci, ale Krucjata jest narodową ideą wspólnej troski modlitewnej o Polskę, o Ojczyznę. Dlatego zachęcam - jeśli ktoś może niech przystąpi i swoją codzienną modlitwą wspiera Ojczyznę w trudnej walce duchowej o zachowanie Polskości i Tradycji Katolickiej, o ochronę Ojczyzny przed złem i naprawienie tego co już złego się stało i się dzieje.
Święty Wojciechu módl się za nami!
Polacy wicemistrzami świata w Zarządzaniu!
2013-04-19
Z wielką przyjemnością przekazujemy najnowsze, wspaniałe informacje! Zespół Polski wywalczył w finałach światowych prestiżowego konkursu dla managerów Global Management Challenge (GMC) drugie miejsce! Jest o ogromny sukces zespołu złożonego z czterech studentów Uniwersytetu Warszawskiego pochodzących z Trójmiasta. Finały odbywały się w dniach 17-18 kwietnia w Bukareszcie.
Ale dlaczego taka informacja na stronie Różańca rodziców?!
A to z tego powodu, że w składzie drużyny jest Administrator naszej strony internetowej, od lat swoimi talentami wspierający to nasze dzieło. Nieraz brakło mu czasu na jakieś drobne korekty lub odpowiedzi na czas na przychodzące zapytania, ale teraz wiemy iż były istotne przyczyny.
Liczymy, że obecnie prace nad nową stroną internetową RR ruszą energicznie.
A dodatkowo, przekazujemy wiadomość, aby pokazać jak wielki potencjał tkwi w naszych dzieciach i młodzieży, która jest w stanie osiągnąć najwyższe światowe wyróżnienia.
Administrator naszej strony to chłopiec (obecnie mężczyzna), o którym jest zamieszczone jedno z pierwszych świadectw o zbawiennym wpływie modlitwy Różańca rodziców. To jest perspektywa możliwości modlitwy rodzicielskiej! Chwała Panu!
Katynia nie zapomnimy, Smoleńsk pamiętamy, módlmy się o nawrócenie tych, którzy tę pamięć bezczeszczą!
2013-04-09
Trzy lata temu, 10 kwietnia, w przeddzień Święta Bożego Miłosierdzia Bóg powołał na wieczną służbę polskiemu Narodowi kwiat polskich elit łącznie z Prezydentem Rzeczypospolitej. Potrzeba widać było tej ofiary polskiego Narodu, potrzeba dopełniania krwi ofiar katyńskich, aby ich bezimienność dopełniona była imionami najwyższych polskich osobistości. Do nieznanych ofiar los dołączył ofiary tragiczne – znane i z imienia i z postawy i z niezłomnej patriotycznej działalności.
Ostatni Prezydent II Rzeczypospolitej razem z aktualnie urzędującym prezydentem III Rzeczypospolitej i najważniejszymi osobistościami polskiego państwa oddali swoje życie w służbie Narodu. Ich ofiara każe światu podnieść oczy na bezimienne ofiary Katynia. Na ofiary II wojny światowej poległe i umęczone z rąk sowieckich oprawców na całym sowieckim terytorium.
Do dziś, trzy lata po takiej tragedii Narodu, polski rząd nie wyjaśnił przyczyn tragedii i zdaje się naigrywać z bólu rodzin, przyjaciół i bliskich, z patriotycznych uczuć obywateli. Mimo tego Polacy nie zapomnieli i nie pozostawili swego Prezydenta w niebycie niepamięci.
Módlmy się za Polskę, widać potrzeba naszej żarliwej modlitwy i zaangażowania aby czychające zło dobrem zwyciężyć. Bł. Jerzy Popiełuszko módl się za nami, Bł. Janie Pawle II módl się za nami, Królowo Polski módl się za nami.
Boże Miłosierdzie naszą nadzieją - dawajmy świadectwo o Różańcu!
2013-04-05
Pan Jezus ogłosił światu Święto Bożego Miłosierdzia poprzez orędzie skromnej polskiej siostry zakonnej Świętej Faustyny. Jezus przyszedł do ludzkości jeszcze przed hekatombą II wojny światowej - ludzkiego szaleństwa przeciw sobie samym.
W 2005 roku w przeddzień tego święta cały polski Naród zgromadził się wokół osoby Jana Pawła II, który odszedł do domu Ojca. Przeżywaliśmy chwile jedności narodu i narodowe rekolekcje osobiste w perspektywie wielkości Papieża uznanego na całym świecie. Świat ujrzał Papieża i Naród z którego on wyszedł w pełniejszym wymiarze. Świat również ujrzał pełniej orędzie Bożego Miłosierdzia.
W 2010 roku, w przeddzień Bożego Miłosierdzia Bóg powołuje na wieczną służbę polskiemu Narodowi kwiat polskich elit łącznie z Prezydentem Rzeczypospolitej.
Ostatni Prezydent II Rzeczypospolitej razem z aktualnie urzędującym prezydentem III Rzeczypospolitej i najważniejszymi osobistościami polskiego państwa oddali swoje życie w służbie Narodu.
Już od tej pory święto Bożego Miłosierdzia na zawsze będzie również związane z polską pamięcią narodową - ofiar II wojny światowej, wielkiego Papieża Jana Pawła II i elity polskich władz wraz z Prezydentem RP. Pomimo tak wielkich ofiar, pomimo tak wielkiej tragedii znajdują się w Polsce ludzie którzy obrażają pamięć poległych w Smoleńsku i poległych w Katyniu. Nam nie wolno dozwolić na to bestialstwo ubliżania pamięci tych którzy sami bronić się nie mogą. Dlatego potrzebna jest modlitwa za Polskę i o nawrócenie tych Polaków, którzy nie dorośli do wielkości swego Narodu. Trzeba abyśmy już nigdy nie zapomnieli o tych bezimiennych i abyśmy właśnie w Bożym Miłosierdziu szukali wsparcia dla naszego powołania i przeznaczenia.
Trzeba abyśmy zabierali się do zadań jakie Bóg nam daje.

My, rodzice modlący się na różańcu za swoje dzieci mamy zadanie wnieść w ten świat nadzieję Bożej opieki poprzez serce Maryi oplecione Różańcem Świętym. Dawajmy świadectwo Bożego Miłosierdzia przez modlitwę i czyn, przez propagowanie różańca świętego i różańca rodziców
Ojcze Święty, pamiętamy, jesteśmy, czuwamy – wstawiaj się za nami!
2013-04-02
Mija ósma rocznica, gdy 2 kwietnia 2005 roku, nasz kochany Jan Paweł II, odszedł do domu Ojca Niebieskiego.
Błogosławiony, a jakże bliski, każdy z nas ma wspomnienia z nim związane. Pamiętamy też czas odejścia, czas gdy poczuliśmy się razem u siebie, gdy telewizje państwowe i prywatne znalazły dobro aby je pokazywać. Pamiętamy, wbrew złośliwym komentarzom, wiele z nauczania Jana Pawła, pamiętamy słowa i czyny, pamiętamy w słowach i w czynach.
Świat jest inny i bez Jana Pawła jest zadaniem dla nas, abyśmy go przemieniali, abyśmy głosili Dobrą Nowinę, abyśmy „bronili tego czego nie wolno zostawić, wobec czego nie wolno zdezerterować”.
Błogosławiony Janie Pawle, z pokorą i prostotą prosimy – wstawiaj się u Boga za nami!
Wstawiaj się z Polską u Boga!
Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwie Zmartwychwstał!
2013-03-31
Radość Zmartwychwstania, Nadzieja która zawieść nie może, Miłość nie znająca granic -
to dzisiejsze newsy, to wiadomości które są najważniejsze i dziś i na całe nasze życie!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy wszystkim rodzicom, animatorom i kapłanom zaangażowanym w Różańcu Rodziców najserdeczniejsze życzenia!
ALLELUJA, JEZUS ŻYJE!
Triduum Paschalne – przejście od śmierci do Życia.
2013-03-29
Rozpoczęliśmy w Wielki Czwartek święty czas paschalnego Triduum, przejścia od śmierci do życia. Od ustanowienia Eucharystii, od spojrzenia w kapłańskie oczy i na kapłańskie ręce niosące nam Chrystusa rozpoczęliśmy duchową podróż, która ma przekroczyć granice śmierci. To od naszego otwarcia, twojego i mojego, od osobistego kroku wiary zależy jak przeżyję te Święta, jak przeżyję swoje życie!
Idę za pojmanym i niegodziwie osądzonym Chrystusem drogą krzyżową. Ale to On niesie krzyż przeznaczony dla mnie.
To na Jego barki spadają razy biczowania, to On podnosi się z upadku, aby podźwignąć i mnie.
Stajemy w końcu przed tajemnicą Golgoty, klękam przy Krzyżu i chcę tu pozostać. Oto śmierć która była przeznaczona dla mnie spotyka Jezusa.
Złożony w grobie przyciąga mnie do siebie ciszą i tą ostatnią iskierką nadziei, On jest zawsze ze mną a brama śmierci nie może Go ogarnąć. Tu przy Twoim Grobie, w tej świetej ciszy, chcę oddawać Tobie moje życie, wszystko, aż do końca.
Jezu ufam Tobie!


Na ten czas i na czas Świętowania Zmartwychwstania Pańskiego składamy wszystkim rodzicom modlącym się za swoje dzieci, wszystkim animatorom róż rodziców i wszystkim kapłanom, opiekunom róż rodziców najlepsze życzenia. Niech krew Chrystusa wypływająca z Jego Ran, będzie nam obroną i mocą. Niechaj pokój który jest w Jego Zwycięstwie nad Śmiercią niech napełnia nasze serca nadzieją która zawieść nie może!
Mamy papieża FRANCISZKA
2013-03-13
Duch Święty rękoma kardynałów dokonał wyboru, dziękujemy Bogu i otaczamy Ojca Świętego FRANCISZKA zgodnie z jego prosbą modlitwą i miłością.
Chwała niech będzie Bogu Wszechmogącemu!

Czas modlitwy i oczekiwania, czas nadziei i czas działania Ducha Świętego
2013-03-10
W tych dniach konklawe wybiera nowego papieża, decydować się będą losy przyszłości Kościoła i świata, dlatego modlimy się w intencji Kardynałów o prowadzenie Ducha Świętego.
Zachęcamy do podejmowania specjalnej modlitwy w tej intencji, do postu i ofiarowania swoich cierpień. Niech nasza modlitwa będzie najgłębszym wyrazem troski o Kościół,

Duchowo jesteśmy na Placu Św. Piotra i zwracamy się z ufnością ku Bogu.

Katyń - 5 marca Dzień Pamięci - pamiętamy, przebaczamy w imię Chrystusa!
2013-03-05
5 marca 1940 r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. W wyniku tej decyzji zgładzono około 22 tys. obywateli polskich.
W przededniu 73. rocznicy tamtych wydarzeń w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się kolejna już Konferencja dla uczniów szkól warszawskich pt. „Katyń - 5 marca Dzień Pamięci”. Jej pomysłodawcą był śp. ks. prałat Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski - cudem ocalony świadek Katynia. Konferencję każdego roku organizują nauczyciele z Solidarności oświatowej z Warszawy i Fundacja „Golgota Wschodu”.
Relacja z Konferencji na stronie KSD: http://www.ksd.media.pl/aktualnosci/1024-katyn-5-marca-dzien-pamieci
Informacja przekazana przez Biuro Prasowe Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarz

My dołączamy do tej refleksji swoją modlitwę.
Kochani Rodzice i Animatorzy róż rodziców modlących się za swoje dzieci!
2013-03-03
Na swoje pożegnanie Ojciec Święty Benedykt XVI zostawił nam swoisty testament Wiary:
>>Obchody Wielkiego Postu w kontekście Roku Wiary stanowią dla nas cenną sposobność do medytowania nad relacją między wiarą a miłością – między wiarą w Boga, w Boga Jezusa Chrystusa, i miłością, która jest owocem działania Ducha Świętego i prowadzi nas drogą poświęcenia się Bogu i innym ludziom.<<
W miesiącu marcu wydarzą się wielkie rzeczy w Kościele, modlimy się o dary Ducha Świętego i Jego prowadzenie dla kardynałów wybierających nowego papieża. Modlimy się o dobry wybór i za tego , którego Duch Święty wskaże aby z miłością i odwagą prowadził Kościół Święty.
W tym czasie przygotowania na przejście Pana spoglądamy na nasze własne powołanie i w sposób szczególny przygotowujemy się przez różnego rodzaju rekolekcje do spowiedzi wielkanocnej. Ten czas refleksji jest też szczególnym czasem łaski uczestniczenia w nabożeństwach wielkopostnych w Drodze Krzyżowej, czy w Gorzkich Żalach.


Wskazujemy na miesięcznik „Różaniec” i zamieszczane tam materiały formacyjne, niezwykle cenne w naszym duchowym rozwoju, artykuły na czas Wielkiego Postu.
ZAPROSZENIE do wysłuchania i obejrzenia niezwykłych opowieści na spotkaniu z red. Grzegorzem Górnym,
2013-02-26
Drodzy rodzice!

Z radością przekazujemy ZAPROSZENIE do wysłuchania i obejrzenia niezwykłych opowieści o Bożym Miłosierdziu na spotkaniu z Grzegorzem Górnym, na którym ten znany dziennikarz i publicysta opowie o swoich ostatnich podróżach i książkach. Grzegorz Górny był jednym z najbardziej oczekiwanych gości ostatniej edycji naszej Konferencji o zagrożeniach duchowych która odbyła się w listopadzie, ale niestety nie mógł na nią przybyć z powodu choroby. Tym bardziej zachęcamy do skorzystania z tego zaproszenia.

Spotkanie odbędzie się 2 marca 2013 r. – po Mszy św. o godz. 18.
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Gdańsku,
(GDAŃSK – WRZESZCZ, ul. Mikołaja Gomółki 11/13, 80 – 279 Gdańsk)
Wstęp wolny. Będzie możliwość nabycia prezentowanych książek.

Więcej informacji na stronie http://konferencja.cios.gda.pl/zaproszenie/
Nawracajmy się i Wierzmy w Ewangelię!
2013-02-13
Tegoroczny miesiąc luty jest dość szczególny. Kończy się w nim karnawał i rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Po okresie zabaw, po czasie radości jak w życiu przychodzi czas na refleksję, czas na posypanie głowy popiołem i rozpoczęcie szczególnego okresu liturgicznego. Wielki Post jest darem dla ducha, jest okresem słuchania i nawracania się. Wielki Post jest czasem odnajdowanie swego miejsca w Kościele i korzystania z łaski miłosierdzia.
Zaplanujmy ten czas również dla własnego rozwoju duchowego. Spróbujmy wejść w rozważanie tych spraw i rzeczy w swoich rodzicielskich postawach, działaniach i troskach, które szczególnie leżą nam na sercu. W tym błogosławionym czasie Bóg może okazać szczególną łaskę poznania i zrozumienia. Niech to będzie dla nas, rodziców czas na wewnętrzną refleksję, swoisty czas osobistych rekolekcji.

Żyjemy w Historycznym czasie, w chwili obecnej, gdy Bóg przeprowadza nas przez niezwykle ważną zmianę u steru Kościoła Świętego nasza modlitwa za Kościół i Ojca Świętego zyskuje szczególne znaczenie.
Chcemy wspierać w tym czasie naszego Papieża Benedykta XVI i jednocześnie modlimy się w zaufaniu, z sercem spokojnym, o świętego, nowego Papieża. Jezu ufam Tobie!
Otrzymaliśmy zaproszenie do Lublina na Międzynarodową Konferencję z okazji Dnia Świętości Życia!
2013-02-10
Pani dr hab. Urszula Dudziak, kierownik Katedry Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny na KUL, nadesłała bardzo interesujące zaproszenie na Międzynarodową Konferencję, której przesłanie jest nam rodzicom szczególnie bliskie - Chrońmy dzieci!

Tematyka i ranga Konferencji, bliska naszej rodzicielskiej trosce o dobro dzieci, napawają nadzieją, że są jeszcze niezależne, naukowe gremia, które chcą rzetelnie badać zjawiska i wspomagać rodziców w ich wysiłkach. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich którym na sercu leży dobro dziecka, do: pracowników naukowych, studentów, maturzystów, osób zajmujących się polityką prorodzinną, duszpasterzy, sióstr zakonnych, katechetów, doradców życia rodzinnego oraz małżonków, rodziców i dziadków.
Z radością obejmujemy swoją modlitwą inicjatywę tej Konferencji, jej przebieg i prosimy Boga o błogosławione owoce dla naszych dzieci – co wypełnia znakomicie trzecią intencje ogólną Różańca Rodziców. Osoby, które mogą uczestniczyć osobiście zachęcamy do skorzystania z zaproszenia, wszystkich innych prosimy o wsparcie modlitwą.
Zaproszenie przyjmujemy, tym bardziej, że mieliśmy okazję poznać i wysłuchać p. dr Dudziak dwa lata temu na Konferencji w Gdańsku i wiemy iż jest osobą całym serce oddaną sprawom rodziny.
Miejsce konferencji:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego
LUBLIN, Al. Racławickie 14
Termin: 25 marca w godz. 9.45 -15.00
Kontakt:
Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Katedra Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny
dr hab. Urszula Dudziak, mgr Julia Sak,
tel. 81 44 53 529 (poniedziałki godz. 13.30-15)
e-mail:psychfiz@kul.lublin.pl
Prymas, który umiał służyć Polsce, Narodowi i Kościołowi
2013-01-27
Żegnamy Prymasa Polski, Kardynała Józefa Glempa.

Modlimy się o niebo dla niego i wierzymy, że
W domu Ojca Niebieskiego też będzie swą troskliwą modlitwą otaczał Naród któremu przez tyle lat był Pasterzem.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!
Kończymy rok stary, zaczynamy nowy! Z Bogiem i z Maryją!
2012-12-30
Styczeń to miesiąc otwierający przed nami perspektywę całego nowego roku. To co było zostawiamy, choć nie przekreślamy. Dobro jest dla nas fundamentem, rzeczy złe przestrogą i obszarem do poprawienia. A przed nami przyszłość z chrześcijańską nadzieją, jaką przynosi objawiający się narodom w Jezusie Bóg. Rok zaczynamy z Bogiem i Jego Matką. Styczeń to w większości też czas kolędowania, spotykanie się rodzin i grup znajomych przyjaciół na wieczorach kolędowych. To też wizyta duszpasterska – przyjmijmy naszego księdza z całą otwartością serca i radością, jakby sam Jezus nawiedzał nasze domy!
Styczeń to również miesiąc planów i postanowień, to miesiąc rozpoczynania nowych inicjatyw. Módlmy się aby wśród tych nowych postanowień i planów znalazło się jak najwięcej tego co służyć będzie realnie ku dobru naszych dzieci i naszych rodzin. Ku rozwojowi nas jako rodziców i rozwojowi tej formy modlitwy w jaką jesteśmy zaangażowani.
Różaniec rodziców rozwija się dzięki świadectwom i dlatego BRADZO PROSIMY o nadsyłanie świadectw otrzymanych łask za sprawą tego różańca Czasem niewielka informacja lub stwierdzenie jak Bóg poprzez wstawiennictwo Maryi pomógł tobie i twoim dzieciom może być OGROMNĄ pomocą dla innych rodziców i dać im nadzieję że można odmienić życie. Niech ta łaska jaka została udzielona mnie i moim dzieciom wzbudza iskry nadziei również w innych. To nasz obowiązek, ale i obfite źródło wielu łask.
Na początku roku zadajemy pytanie o formację: czy już zaprenumerowaliście miesięcznik Różaniec, który jest zalecany jako pismo formacyjne dla członków żywego różańca? Nasza modlitwa powinna się rozwijać i umacniać, taką właśnie rolę spełnia „Różaniec” i zamieszczane tam materiały.
Celebrujmy Święto Młodzianków Męczenników ! (2)
2012-12-26
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zachęca do uroczystej celebracji Święta Młodzianków Męczenników, w dniu 28 grudnia 2012 r.(piątek).
Wspomnienie o mordzie dokonanym przez Heroda, przypomina o wielkim problemie współczesnego świata – braku szacunku dla ludzkiego życia, którego przejawami są aborcja, stosowanie środków poronnych, in vitro, czy eutanazja.
Święto to jest szczególną okazją do refleksji, modlitwy ekspiacyjnej i zadośćuczynienia za występki przeciw ludzkiemu życiu. To także dzień, w którym warto zastanowić się nad wyjątkowym darem, jakim zostaliśmy obdarzeni – życiem naszym i naszych bliźnich.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym dniu w wielu miejscach w Polsce odprawiane będą Msze święte w intencji rodziny i poszanowania ludzkiego życia, podczas których wiele osób podejmie przyrzeczenie duchowej adopcji dzieci poczętych. Po Mszach świętych wyruszą procesje ze świecami w obronie życia. Apelujemy o:

- zaangażowanie się w lokalne inicjatywy tam, gdzie tradycja obchodów tego Święta już istnieje,
- inspirowanie i organizowanie obchodów tego święta tam, gdzie tradycji takiej jeszcze nie ma.

Dziękujemy osobom które już się zaangażowały i prosimy o wsparcie duchowe i w miarę możności obecność.
Bóg się rodzi, moc truchleje, Jezus się nam narodził!
2012-12-24
Kochani animatorzy róż i rodzice modlący się za swoje dzieci!
Dziękujemy Bogu za ten rok modlitwy i troski, radości i zaufania złożonego w Bogu przez serce Maryi.
W noc wigilijną otwieramy nasze serca na Bożą obecność, na przyjście Jezusa do naszej codzienności,do naszych rodzin i domów. Otwieramy nasze serca na naszych najbliższych, zwłaszcza na miłość małżeńską jaką chcemy obdarowywać nasze dzieci wraz z modlitwą. Niechaj te Święta Narodzenia Pańskiego będą dla nas czasem przebaczenia, pojednania, pokoju i radości w imię przychodzącego Jezusa.
Wsłuchajmy się w tym czasie w słowa kolęd śpiewanych rodzinnie,w Ewangelię - Dobrą Nowinę o Bożej Dziecinie, a wyłączmy cały zgiełk telewizorów i Internetu.

Bądźmy dla siebie wzajemnie światełkami oznajmiającym światu o Narodzeniu Jezusa w Betlejem!
Narastająca agresja przeciw religii katolickiej - w tej walce potrzebna jest nasza modlitwa, potrzebne jest krucjata przeciw zalewowi zła!
2012-12-13
W ostatnim czasie narasta fala agresji przeciw tradycji katolickiej w Polsce, przeciw instytucjom Kościoła i przeciw kapłanom. Jest to agresja która znalazła swój wyraz w pierwszym od najazdu szwedzkiego ataku na ikonę MB Częstochowskiej. Jest to agresja przeciw instytucjom i ludziom Kościoła prowadzona w sposób zorganizowany przez media wrogie polskiej tradycji narodowej.
Tak właśnie medialnie został zaatakowany, za swoją działalność na rzecz kibiców, jeden z prelegentów z współorganizowanej przez różaniec rodziców Konferencji nt. zagrożeń duchowych - Ks. Dr Jarosław Wąsowicz.
Jest to zorganizowany atak medialny rozpoczęty oszczerczą i szkalującą osobę kapłana notatką w GW. Zaraz też odbyły ataki medialne w radio i w TVN. Widać, że to co robi Ks, Jarosław boli wielu w GW i w środowiskach, które chciałyby mieć zdefiniowaną sytuację że kibice to najgorsza hołota. Nie chcą one przyjąć do wiadomości, że kibice to też ludzie, to może specyficzna grupa, która jednak potrafi kultywować tradycje narodowe, która potrafi pojechać na pielgrzymkę i wspólnie się modlić.
Kibice to nie pokorne owieczki, ale nie są to w całości i tylko i wyłącznie chuligani skoncentrowani na czynieniu zła. Przeciwnie – to właśnie środowiska kibiców potrafiły organizować się np. w pomocy dla Polaków na Litwie, czy też akcje skierowane na uczczenie pamięci wybitnych, a zapominanych postaci z polskiej historii najnowszej.
Właśnie obecność kapłana wśród kibiców, jego praca na ich rzecz i wspólna modlitwa, a także pielgrzymka kibiców na Jasną Górę, która ma miejsce od pięciu lat na początku stycznia zostały wyśmiane i ukazane jako coś złego. Dobro jakie jest przedmiotem pracy księdza doprowadziło do ataku na jego osobę!
W naszej modlitwie różańca rodziców modlimy się o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci. To właśnie kapłani umiejący przemieniać świat, umiejący podać rękę naprawdę potrzebującym tworzą takie środowisko. Oni, tak jak Ksiądz Jarosław potrzebują naszego modlitewnego wsparcia.
Dlatego GORĄCO PROSZĘ O MODLITWĘ W INTENCJI WSPARCIE DZIAŁAŃ KS. JAROSŁAWA. Proszę w tych dniach o modlitwę za wszystkich, którzy działają na rzecz naszych dzieci i młodzieży. Proszę też o modlitwę aby przyszło opamiętanie i nawrócenie tych którzy czynią zło. Módlmy się za tych którzy propagują kłamstwo w życiu społecznym o ich nawrócenie i zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę.
NIE WOLNO NAM W TYM CZASIE ATAKU NA KOŚCIÓŁ POZOSTAĆ OBOJETNYMI!
Ósmego grudnia ponowilismy Akt Zawierzenia naszych dzieci!
2012-12-08
Jak co roku w dniu 8 grudnia ponowiliśmy uroczyście Akt Zawierzenia naszych dzieci, nas jako rodziców, wszystkich rodzin i róż rodziców patronce naszej modlitwy, Matce Bożej Oliwskiej.
Przez ten kolejny rok doznawaliśmy wielu łask i opieki w naszej modlitwie różańcowej za wstawiennictwem Maryi Niepokalanie Poczętej, a inicjatywa tej modlitwy coraz szerzej i dalej docierała do kolejnych rodziców i rodzin w Polsce i na całym świecie.
W tym roku uroczystość Niepokalanego Poczęcia wypadła w sobotę i w tym dniu w Katedrze Oliwskiej o godzinie 18.00 była Msza święta koncelebrowana przez naszego opiekuna, Ks. proboszcza Zbigniewa Zielińskiego i Ks. Grzegorza Daroszewskiego.
Wiemy, że wiele róż i osób z Polski i świata łączyło się duchowo z nami - na specjalnie zorganizowanych mszach świętych lub pojedynczo pozostając w jedności duchowej.

8 grudnia za wszystkie łaski dziękujemy Bogu przez ręce Maryi i i za rozszerzanie tej modlitwy rodziców. Szczególnie dziękowaliśmy za dar sakramentu małżeństwa i doświadczania miłości małżeńskiej w rodzinach.
Po Mszy świętej został odmówiony różaniec oraz odśpiewany Apel Jasnogórski, w kaplicy Mariackiej, w obecności feretronu Matki Bożej Oliwskiej – naszej Patronki!
W Święto Niepokalanego Poczęcia dziękujemy za Różaniec Rodziców. Zapraszamy do Katedry Oliwskiej 8 grudnia na 18.00!
2012-12-06
Jak co roku w dniu 8 grudnia ponawiamy Akt Zawierzenia naszych dzieci, nas jako rodziców, wszystkich rodzin i róż rodziców patronce naszej modlitwy, Matce Bożej Oliwskiej.
Przez ten kolejny rok doznawaliśmy wielu łask i opieki za wstawiennictwem Maryi Niepokalanie Poczętej w naszej modlitwie różańcowej, a inicjatywa tej modlitwy coraz szerzej i dalej docierała do kolejnych rodziców i rodzin.
W tym roku uroczystość Niepokalanego Poczęcia wypada w sobotę i w tym dniu w Katedrze Oliwskiej o godzinie 18.00 będzie odprawiona Msza święta przez naszego opiekuna, Ks. proboszcza Zbigniewa Zielińskiego, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich chcących łączyć się w modlitwie.
Wiemy, że poszczególne róże i osoby z Polski w wielu miejscach łączą się duchowo - na specjalnie zorganizowanych mszach świętych lub pojedynczo pozostając w jedności duchowej.
W roku obecnym istotnym akcentem była zorganizowana na Uniwersytecie Gdańskim VII Konferencja naukowa o zagrożeniach duchowych, przy organizacji której współdziałaliśmy.
W trakcie wykładów wyraźnie po raz kolejny potwierdziło się, jak bardzo nasza rodzicielska troska i modlitwa w obecnych czasach potrzebna jest naszym dzieciom i młodzieży.
8 grudnia chcemy za wszystkie łaski podziękować Bogu przez ręce Maryi i prosić o dar rozszerzania tej modlitwy rodziców. Szczególnie chcemy dziękować za dar sakramentu małżeństwa i doświadczania miłości małżeńskiej w rodzinach. Właśnie ta miłość jest wspaniałym darem dla naszych dzieci.
Ikona MB Częstochowskiej od oceanu do oceanu!
2012-12-06

8 grudnia 2012 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP


Ikona Częstochowska w swojej pielgrzymce „Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia odwiedza Sanktuarium Massabielskie w Lourdes!W piątek 7. grudnia o godz. 18.00 Msza św.

w kościele parafialnym Sacré Coeur (Najświętszego Serca Pana Jezusa)

pod przewodnictwem ks. proboszcza Jean-François Duha.O godz. 20:30 czuwanie modlitewne z udziałem:

- przedstawicieli Kościoła prawosławnego,

- wspólnoty polskiej: ks. Piotr Długołęcki,

- sióstr nazaretanek z Domu Polskiej Misji Katolickiej „Bellevue” w Lourdes.W sobotę 8 grudnia o godz. 9:30 Matka Boża będzie obecna w podziemnej Bazylice św. Piusa X w czasie Międzynarodowej Mszy św., której będzie przewodniczyć bp Nicolas Jean René Brouwet, ordynariusz Diecezji Tarbes i Lourdes.
Do dnia dzisiejszego (4 grudnia 2012) Ikona przejechała już ponad 30 000 km w ciągu 172 dni. Spotkało Ją już ok. 2 000 000 osób. Rozdano ok. 250 tys. ulotek pro-life w 17. językach. We wszystkich krajach na trasie witają Ją tłumy ludzi (zarówno prawosławnych, jak i katolików), którzy dają świadectwo swojej wiary i angażują się w obronę życia.Od 15 czerwca br., gdy we Władywostoku rozpoczęła się ta historyczna podróż bez precedensu, na trasie znalazło się już 21 krajów: Rosja, Kazachstan, Białoruś, Ukraina, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Chorwacja, Włochy, Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania i Irlandia. Obecnie Ikona odwiedza Francję.
Grudniowe świeta i czas oczekiwania - rocznica Zawierzenia MB Oliwskiej
2012-11-30
Kochani Rodzice i Animatorzy róż rodziców modlących się za swoje dzieci!

Miesiąc grudzień jest dla nas czasem szczególnym. Otwiera go perspektywa nawrócenia i czasu oczekiwania na radość Narodzenia Pańskiego. Ósmego grudnia, tradycyjnie dziękujemy Bogu i Matce Najświętszej za łaski otrzymane w ciągu całego roku poprzez modlitwę różańcową rodziców. Dziękujemy za tych którzy dołączyli do grona rodziców oddających w tej modlitwie swoje dzieci i ich losy Opatrzności Bożej i opiece Maryi. Dziękujemy za naszych przyjaciół, dobrodziejów i wszystkich wspomagających Różaniec rodziców. Dziękujemy za wszystkich ofiarnie pracujących na rzecz dobrego środowiska wzrastania naszych dzieci, za naukowców i księży, za nauczycieli, publicystów i polityków wspierających dobro lub chroniących je przed złem. Dziękujemy za wszystkich zaangażowanych w jakikolwiek sposób w budowanie struktur dobra, dobrych organizacji, ruchów i inicjatyw na rzecz rodziny i dzieci. I zawierzając Maryj, ponawiając corocznie zawierzenie w Święto Niepokalanego Poczęcia, ufamy iż pod Jej płaszczem mogą się czuć bezpiecznie.
Będziemy łączyć się tego dnia duchowo w całej Polsce i na całym świecie. Wiemy, że ósmego grudnia w bardzo wielu miejscowościach rodzice z „naszych” róż będą modlić się na specjalnie organizowanych Eucharystiach. Będą organizować różnego rodzaju inicjatywy, związane z ponowieniem Zawierzenia, tego dnia też wiele róż nowo organizowanych uroczyście, wraz ze swoimi kapłanami zawierza Maryi losy swoich dzieci i włącza się w tą inicjatywę modlitwy. My również jak co roku będziemy się modlić na mszy świętej o godz. 18.00 w Archikatedrze Oliwskiej.

Różaniec rodziców rozwija się dzięki świadectwu, po to między innymi publikujemy listę róż zarejestrowanych w Polsce i na świecie. Dlatego BRADZO PROSIMY o nadsyłanie świadectw otrzymanych łask za sprawą tego różańca. Dlatego też na spotkaniach jakie niektóre róże sobie organizują, zwłaszcza w okresie świątecznym, spotkaniach opłatkowych zachęcamy do dzielenia się świadectwami – co Bóg uczynił w moim życiu i życiu moich dzieci, mojej rodziny. Czasem nawet niewielka uwaga lub stwierdzenie pomaga innym. Niech ta łaska jaka została udzielona mnie i moim dzieciom wzbudza iskry nadziei również w innych.

Tradycyjnie zachęcamy do prenumeraty miesięcznika formacyjnego Różaniec, który jest zalecany jako pismo formacyjne dla członków żywego różańca i jest nam potrzebny do stałego pogłębiania formacji różańcowej. Nasza modlitwa powinna się rozwijać i umacniać, taką właśnie rolę spełnia „Różaniec” i zamieszczane tam materiały.
Konferencja nt. Zagrożeń duchowych po raz siódmy odbyła się w Gdańsku na UG.
2012-11-25
Zakończona w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata VII Konferencja nt. Zagrożeń duchowych po raz kolejny ukazała w całej pełni jak bardzo potrzebna jest wspólna praca i dzielenie się jej efektami z możliwie szerokim i kompetentnym gronem odbiorców.
Spektrum zagrożeń jest tak wielkie i czasem są one tak nieoczekiwanie blisko naszego codziennego życia iż bez wiary, bez wsparcia duchowego uzyskanego w Kościele trudno byłoby sobie poradzić w nimi.
NA spotkaniu rzeczywiście byli ludzie z całej Polski, dołączyło też pewne grono rodziców i animatorów z Różańca rodziców, była możliwość spotkania i porozmawiania, możliwość wymiany zdań, opinii i objaśnienia różnych spraw. Przede wszystkim była jednak możliwość wysłuchania unikalnych wykładów, zapoznania się z treściami, do których albo nie ma dostępu albo jest bardzo utrudniony. Na tym przykładzie widać jak bardzo potrzebna jest społeczeństwu niezależna telewizja. Jak bardzo zamknięty i jakby cenzurowany jest przekaz medialny. Całość Konferencji była nagrywana przez ekipę telewizji TRWAM i mamy nadzieję, że wkrótce zostanie przynajmniej część materiałów wyemitowana w tej telewizji. Tymczasem telewizja publiczna od lat nie zdobyła się na relację z obrad Konferencji przysyłając wykrętne tłumaczenia, a przecież jest finansowana z naszych obywatelskich pieniędzy.
Materiał w formie dźwiękowej będzie również dostępny po opracowaniu i zmiksowaniu w postaci płyt dźwiękowych. Za pośrednictwem naszej strony postaramy się przekazać informację zarówno o emisji w TV TRAWAM jak i możliwości oraz sposobach nabycia płyt CD z nagraniem dźwiękowym z Konferencji.
W tym roku Konferencja miała wymiar dwudniowy, ale i tak uczestnicy wychodzili z pragnieniem jeszcze szerszej możliwości z korzystania z przekazywanej wiedzy. Widać jak ogromna jest społeczna potrzeba informowania o zagrożeniach i sposobach przeciwstawiania się im.
Dziękujemy wszystkim, którzy się modlili w intencji dobrego przeprowadzenia i dobrych owoców Konferencji, dziękujemy wszystkim którzy nas w tej aktywności wspierali i już dziś zapraszamy do spotkania fizycznego lub duchowego za rok na VIII edycji Konferencji w Gdańsku, a w miarę możliwości 8 grudnia tego roku na dorocznej Mszy świętej w Katedrze Oliwskiej.
VII Konferencja nt. zagrożeń osobowości człowieka w Gdańsku, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! ZAREJESTRUJ SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ!
2012-11-14
W imieniu organizatorów kolejnej Konferencji o zagrożeniach duchowych zapraszam do udziału w:
VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku, która odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2012 na Uniwersytecie Gdańskim.

Motywem przewodnim tegorocznej refleksji będzie hasło:

Porta fidei – wiara doświadczana i przekazywana

Niezwykle bogaty program został rozdzielony na dwa dni, a zaproszeni goście gwarantują niezwykle wysoki poziom merytoryczny. Konferencja to też okazja do bezpośredniej rozmowy i wymiany swoich doświadczeń, a także umocnienia duchowego!
Patronat honorowy nad Konferencją przyjęli JE ks. Arcybiskup Gdański Sławoj Leszek Głódź oraz JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek.

Konferencja tradycyjnie odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w budynku Biblioteki głównej w Gdańsku Oliwie w dniach 24 i 25 listopada 2012 r., a poprzedzona zostanie Mszą św. w Katedrze Oliwskiej w piątek w dniu 23 listopada o godz. 18.00 z nauką ks. Filipa Krause "Nasza wiara".

Program i wszelkie informacje organizacyjne można uzyskać ze strony Konferencji: http://konferencja.cios.gda.pl
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa – zgłoszenie można wysłać przez Internet za pomocą formularza na stronie Konferencji: http://konferencja.cios.gda.pl/?o=zgloszenie
Zapraszamy też gorąco do wspierania duchowego modlitwą tej Konferencji oraz wszystkich osób w nią zaangażowanych. W miarę możności również do wsparcia materialnego organizacji tej Konferencji.

W czasie konferencji będzie można nabyć wiele interesujących pozycji literatury z zakresu omawianej tematyki. Czasem jest to unikalna możliwość!

W imieniu organizatorów zachęcam WSZYSTKICH chętnych spośród grona rodziców do jak najwcześniejszego zarejestrowania się z powodu ograniczeń ilości miejsc i do odwiedzenia nas w tych dniach w Gdańsku, a wszystkich rodziców którzy osobiście nie mogą wziać udziału do łączności duchowej.
Ireneusz Rogala, rozaniecrodzicow.pl
Niepodległości trzeba strzec, dla Niepodległości trzeba pracować, za Niepodległą trzeba się modlić!
2012-11-11
Z okazji Święta Niepodległości Polski składamy wszystkim rodzicom wytrwale modlącym się za swoje dzieci najlepsze życzenia.
Nasza modlitwa jest w obecnych czasach szczególnym wyrazem patriotyzmu oraz walki o utrzymanie i umocnienie niepodległości Polski, o ducha Narodu Polskiego, a także o najlepsze z możliwych warunki wzrastania naszych dzieci.
To co dziadowie i ojcowie nasi wywalczyli i przekazali nam my chcemy przekazać naszym dzieciom i wnukom - w najlepszy możliwy sposób. Takich podstępnych i totalnych zagrożeń jak obecnie dawniej nie było, a jednak praca nasza i modlitwa ma ten sam sens choć inny wymiar. Trzeba nam uwolniać się od kłamstw w życiu społecznym, trzeba uwolnić się od usłużnej podległości interesów siłom zewnętrznym – ale nade wszystko musimy się uwolnić od materializmu wszechwładnie obejmującego współczesny świat.
Dlatego w dniu Święta odzyskania Niepodległości, po raz kolejny apelujemy do wszystkich członków Różańca Rodziców – rodziców i animatorów róż, a także – a może szczególnie do kapłanów opiekujących się różami – zwracamy się z apelem o podejmowanie wezwania do modlitwy za Ojczyznę naszą - za Polskę.
Posługując się Internetem możemy zapoznać się z zasadami tej inicjatywy i zgłosić do tej Krucjaty modlitewnej za Polskę na stronie :
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
Zachęcamy z całego serca!
Nie śmierć, lecz życie, nie koniec lecz początek, nie rozpacz lecz szczęście.
2012-10-29
Tak przemawiają do nas serca Wszystkich Świętych, dając nadzieję i podnosząc na duchu, wskazując drogę. Po święcie Wszystkich Świętych obchodzimy w Kościele Dzień Zaduszny. Będziemy modlić się za naszych zmarłych bliskich i dobrodziejów, za tych wszystkich komu winniśmy wdzięczność i troskę o ich spotkanie z Bogiem w wieczności.
Modlimy się również w tym czasie za wszystkich zmarłych członków Różańca Rodziców. Modlimy się za tych, którzy już odeszli do domu Ojca, a zwłaszcza za tych, którzy zmarli w ostatnim roku.
Niech ten czas oktawy będzie okazją do nawiedzenia cmentarza i uzyskania odpustu zupełnego oraz ofiarowania go w intencji dusz czyścowych.
Zaproszenie na VII Konferencję do Gdańska,
2012-10-09
Kochani Rodzice i Animatorzy róż rodziców!

W imieniu organizatorów kolejnej z cyklu Konferencji o zagrożeniach duchowych mamy przyjemność przesłać zaproszenie do udziału w:
VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku, która odbędzie się w listopadzie tego roku.

Motywem przewodnim tegorocznej refleksji będzie hasło:

Porta fidei – wiara doświadczana i przekazywana

W tym roku program jest niezwykle bogaty, został więc rozdzielony na dwa dni, a zaproszeni goście gwarantują niezwykle wysoki poziom merytoryczny. Jest to też często niesłychanie rzadka okazja do bezpośredniej rozmowy i wymiany swoich doświadczeń, a także umocnienia duchowego!
Patronat honorowy nad Konferencją przyjęli JE ks. Arcybiskup Gdański Sławoj Leszek Głódź oraz JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek.

Konferencja tradycyjnie odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w budynku Biblioteki głównej w Gdańsku Oliwie w dniach 24 i 25 listopada 2012 r., a poprzedzona zostanie Mszą św. w Katedrze Oliwskiej w piątek w dniu 23 listopada o godz. 18.00 z nauką ks. Filipa Krause "Nasza wiara".

Program i wszelkie informacje organizacyjne można uzyskać ze strony Konferencji: http://konferencja.cios.gda.pl
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa – zgłoszenie można wysłać przez Internet za pomocą formularza na stronie Konferencji: http://konferencja.cios.gda.pl/?o=zgloszenie
Zapraszamy też gorąco do wspierania duchowego modlitwą tej Konferencji oraz wszystkich osób w nią zaangażowanych. W miarę możności również do wsparcia materialnego organizacji tej Konferencji.

W czasie konferencji będzie można nabyć wiele interesujących pozycji literatury z zakresu omawianej tematyki. Czasem jest to unikalna możliwość!

W imieniu organizatorów zachęcam zwłaszcza chętnych spośród grona rodziców do odwiedzenia nas w tych dniach w Gdańsku, a wszystkie inne osoby do łączności duchowej.
Ireneusz Rogala, rozaniecrodzicow.pl
Obrazki MB Oliwskiej, naszej Patronki znowu dostepne!
2012-10-08
Na swój miesiąc, na różańcowy październik otrzymaliśmy od Matki Bożej specjalny prezent. Dzięki zaangażowaniu i otwartym sercom dobrych ludzi udało się wydrukować kolejną edycję obrazków MB Oliwskiej – patronki Różańca Rodziców. Dostępne będą poprzez wysyłkę - jeśli ktoś prześle nam kopertę ze znaczkami, na razie w zasadzie w znacznych ilościach. Dla każdego uczestnika różańca rodziców powinno wystarczyć!
Prosimy o modlitwę w intencji wszystkich tych którzy dopomogli w druku, aby Bóg błogosławił im a Maryja otaczała swoją opieką.
Dla małżonków - Lokomotywa zaprasza w Trójmieście!
2012-10-02
Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa
zaprasza na długo oczekiwane spotkanie z udziałem Marcina Gajdy:

"Aby byli jedno - przegląd techniczny małżeństwa"
konferencja z elementami warsztatowymi dla małżonków!!!

Tematy, które zostaną dotknięte to między innymi:
- wspólnota małżeńska (granice wokół niej, miejsce dziecka w systemie
rodzinnym, nieporządki systemowe)
- miłość małżeńska (agape i eros, różne języki miłości małżonków)
- rozwój małżeństwa i rozwój w małżeństwie!!!

Zapraszamy całe pary, prosimy o zabranie długopisów i czegoś do pisania (uczestnicy zostaną zaproszeni do pracy pisemnej).

Termin: 6 października 2012 (sobota)
Początek: Msza Św. o godz.9.00 (Parafia pw. Gwiazda Morza w Sopocie), konferencja: 10.00 – 17.00
Miejsce: Sopot, aula Liceum na ul. Książąt Pomorskich 16/18
Koszt uczestnictwa: 10 zł/osobę (można zamówić obiad, koszt 15 zł)

Prosimy o pilne zapisywanie się poprzez formularz (liczba miejsc ograniczona):

konferencja-przeglad-techniczny-malzenstwa


+
Królowo Różańca Świętego dziękujemy! Maryjo - Módl się za nami.
2012-10-02
Miesiąc Królowej Różańca Świętego! To miesiąc szczególny dla nas, to miesiąc różańcowych zwycięstw i chwały Maryi uczczonej modlitwą bractw różańcowych. W dniu 7 października w sposób szczególny dziękujmy Maryi za opiekę nad nami i naszymi dziećmi.
Miesiąc Październik to miesiąc szczególnej aktywności bractw różańcowych, i z tego choćby powodu warto propagować formacyjny miesięcznik „Różaniec”. Każdy numer tego pisma niesie dla nas wsparcie w formacji, przekazuje treści jakich gdzie indziej nie znajdziemy. W październiku redakcja „Różańca” ukazuje nam postać założycielki Żywego różańca – sługi Bożej Pauliny Jaricot oraz świadectwa mocy i łask różańcowych.
Październik to dobry miesiąc aby pomyśleć o prenumeracie miesięcznika Różaniec, dla siebie, a może w prezencie dla bliskich których chcemy obdarować w ten sposób!
Tradycyjnie gości odwiedzających Oliwę zapraszamy do nawiedzenia Katedry Oliwskiej i spotkania z Matką Bożą Oliwską. Szczególnie zapraszamy do uczestnictwa w pięknym i poruszającym nabożeństwie do MB Oliwskiej, kiedy wieczorną porą w procesji z modlitwą różańcową podążamy za feretronem. Nabożeństwo to odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a w miesiącach jesiennych rozpoczyna się o godz.21.00. A wszystkich rodziców z róż zachęcamy do łączności duchowej!
Rozważanie - Poczynając od października wchodzimy w rozważania tajemnic życia Jezusa i świętej Rodziny.
Pierwsza tajemnica radosna, Zwiastowanie NMP – to tajemnica czuwania, trwania i świadomej decyzji aby pójść za natchnieniem Bożym. Bez czujnego trwania w Bogu nie odnajdziemy czasu naszego nawiedzenia, bez trwania w modlitwie nie znajdziemy siły i odwagi aby powiedzieć Bogu TAK, gdy nadejdzie czas próby. I nie jest ważne czy będzie to próba w rzeczach małych i prostych, czy też w sprawach niezwykłej wagi. Ta tajemnica wskazuje nam również obszar naszej godności i wolności w Bogu, wskazuje jak z nich korzystać i jak cenni jesteśmy w oczach Boga. To On sam chce wejść w nasze życie i przemieniać je, tylko potrzebuje naszej świadomej zgody i zaprasza do wspólnej drogi.
Niech ta tajemnica uczy nas otwarcia na dobro w naszym życiu i umiejętności dawania doba innym, przekraczania utartych dróg, przekraczania progów nadziei.
Niech Bóg będzie w naszej modlitwie uwielbiony!
Załączamy intencje papieskie dla Żywego różańca na miesiąc październik:
• Ogólna: O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach od wieków chrześcijańskich.
• Misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego były okazją do odnowy zaangażowania w dzieło ewangelizacji.
Wrzesień - nowy rok szkolny, kolejny rok Różańca Rodziców!
2012-08-30
Kochani Animatorzy róż rodziców modlących się za swoje dzieci!
Wrzesień dla większości rodziców jest miesiącem szczególnej troski o dzieci idące do szkoły. W dniu 8 września przypada też kolejna rocznica powstania Różańca Rodziców. To jest jakby obdarowanie dla nas rodziców przez Maryję szczególną pomocą w wychowaniu dzieci, wspomożenie we wszystkich troskach i wysiłkach jakie dla dobra naszych dzieci podejmujemy. W tym dniu chcemy szczególnie pamiętać o wszystkich zaangażowanych w rozszerzanie tego rodzicielskiego dzieła modlitwy różańcowej oraz o tych którzy w ostatnim roku od nas odeszli.
Serdecznie polecamy wrześniowy numer miesięcznika Różaniec poświęcony relacjom małżeńskim, ze wspaniałymi artykułami i interesującymi świadectwami, dobry również dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu.
Wszystkich rodziców , którzy we wrześniu zamierzają odwiedzać będą Trójmiasto, w szczególności Oliwę zapraszamy do nawiedzenia Katedry Oliwskiej i spotkania z Matką Bożą Oliwską. Szczególnie zapraszamy do uczestnictwa w pięknym i poruszającym nabożeństwie do MB Oliwskiej, kiedy wieczorną porą w procesji z modlitwą różańcową podążamy za feretronem. Nabożeństwo to odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a w miesiącach letnich rozpoczyna się o godz. 21.00. Najbliższe nabożeństwo już 01 września.
W sierpniu nie piję, nie kupuję i nie częstuję alkoholem, ku Wolności wyswobodził nas Chrystus! (2)
2012-08-01
Miesiąc sierpień w naszej narodowej tradycji zapisał się jako miesiąc walki o wolność i wyzwolenie. Wolność od wszelkiego rodzaju prób zniewolenia polskiego Narodu i wolność do czynienia dobra. Sierpień przeżywamy jako miesiąc trzeźwości, miesiąc walki z wszelkimi zniewoleniami jakie mogą dotykać osoby ludzkiej. Odczytany w ostatnią niedzielę lipca list naszych Biskupów wskazuje drogę, zagrożenia i zadania jakie w tym czasie przed nami stają. Niech ten czas będzie dla każdego z nas czasem szczególnej walki duchowej o wolność dla siebie i dla tych którzy samodzielnie ze zniewoleniem poradzić sobie nie potrafią. Szczególnym znakiem tego braterskiego wsparcie niech się stanie dobrowolnie podejmowana abstynencja. W sierpniu nie piję alkoholu w żadnej sytuacji, nie kupuję, nie częstuję a innych zachęcam do podejmowania tego samego wysiłku!
Podążamy nadal do wielu miejsc, gdzie Bóg w jakiś szczególny sposób zaprasza nas do spotkania z sobą. Takim szczególnym miejscem wakacyjnego spotkania z Bogiem może się stać dla wielu Oliwska Archikatedra. Wszystkich rodziców , którzy w tym wakacyjnym czasie odwiedzać będą Oliwę zapraszamy do nawiedzenia Katedry Oliwskiej i spotkania z Matką Bożą Oliwską. Szczególnie zapraszamy do uczestnictwa w pięknym i poruszającym nabożeństwie do MB Oliwskiej, kiedy wieczorną porą w procesji z modlitwą różańcową podążamy za feretronem. Nabożeństwo to odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a w miesiącach letnich rozpoczyna się o godz. 21.00. Najbliższe nabożeństwo już 01 września.
Święto MB Szkaplerznej - pod płaszcz Maryi powierzamy nasze dzieci!
2012-07-16
Szkaplerz - szata wierzchnia okrywająca habit zakonnika - nawiązująca do jego oddania się pod opiekę Matce Bożej. To ona chroni osobę duchowną przed największymi atakami, pod szkaplerzem jest dopiero habit zakonnika. Obrazuje to właśnie sytuację, w której nasze starania są pod ochroną modlitwy i miłości Maryi. Z naszymi pracami i staraniami o dobro dzieci powierzamy siebie i dzieci pod płaszcz Maryi, pod Jej przemożną władzę Królowej Nieba i ziemi. W dniu dzisiejszym i w całym naszym życiu łączymy się z duchowością zakonów karmelitańskich, a przyjmując szkaplerz jako widoczny znak łączności włączamy się również w strumień łask jakie świat poprzez modlitwy tych zakonów otrzymuje.
Szkaplerz karmelitański przyjął i z wielkim uszanowaniem nosił Bł. Jan Paweł II, wielu spośród nas, rodziców takie szkaplerze nosi, zachęcamy i innych do otwarcia się na tą duchowość.
Wakacje, pielgrzymowanie i prowadzenie przez Matkę Bożą Oliwską, naszą patronkę - do Jezusa
2012-07-06
Kochani rodzice i Animatorzy róż rodziców modlących się za swoje dzieci!
W miesiącu lipcu rozpoczęły się wakacje, te dla młodzieży pełne radości i te dla rodziców pełne troski o los, bezpieczeństwo i zapewnienie wypoczynku swoim dzieciom.
Jednocześnie rozpoczyna się czas pielgrzymowania wakacyjnego. Podążamy do wielu miejsc, gdzie Bóg w jakiś szczególny sposób zaprasza nas do spotkania z sobą. Takim szczególnym miejscem wakacyjnego spotkania z Bogiem może się stać dla wielu Oliwska Archikatedra. Wszystkich rodziców , którzy w tym wakacyjnym czasie odwiedzać będą Oliwę zapraszamy do nawiedzenia Katedry Oliwskiej i spotkania z Matką Bożą Oliwską. Szczególnie zapraszamy do uczestnictwa w pięknym i poruszającym nabożeństwie do MB Oliwskiej, kiedy wieczorną porą w procesji z modlitwą różańcową i światłęm w dłoniach podążamy za feretronem naszej Patronki. Nabożeństwo to odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a w miesiącach letnich rozpoczyna się o godz. 21.00. Najbliższe nabożeństwo w dniu 04 sierpnia o 21.00.
W ramach wsparcia formacyjnego zachęcamy do korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy i umocnienia wiary polecając szczególnie miesięcznik Różaniec , gdzie w obecnych numerach znajdziemy materiały nt. modlitwy różańcowej.


Przedmiotem kolejnej refleksji chcemy uczynić naszą modlitwę Ojcze nasz. Myśmy zobaczyli i uwierzyli Bogu, a w modlitwie różańcowej Jemu w opiekę powierzyliśmy nasze dzieci i nasze rodzicielstwo. Moje „Ojcze nasz” jest dla mnie jakby zwierciadłem tego ku czemu powinienem dążyć, i jak powinienem swoje rodzicielstwo rozwijać. W tej modlitwie, którą dał nam sam Pan Jezus odnajduję inspirację i umocnienie do formowania mojego ojcostwa i mojego rozumienia macierzyństwa(jeśli jestem mężczyzną) oraz rozmienia ojcostwa mego męża i swego macierzyństwa (będąc kobietą). To świętość ma być moim celem, to świętość, dążenie do niej i pokazanie, że jest możliwa w życiu codziennym ma być moim zadaniem rodzicielskim. Wszystko inne jest rozwinięciem świętości, jest rozwinięciem Miłości Boga której On sam nam udziela. W Ojcze nasz Bóg wyraźnie wskazuje konieczność przebaczania – w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji. Tylko tyle mogę oczekiwać od Boga na ile sam jestem w stanie przebaczyć. To w końcu świętość broni nas od złego. Warto tą modlitwę Pańską, która stanowi jakby fundament Różańca Świętego przemyśleć i kontemplować - wejść w jej głębię i odczytać dla siebie sens na każdy dzień. Ojcze nasz rozpoczyna różaniec i rozpoczyna każdą dziesiątkę, każdą tajemnicę - nieprzypadkowo.

Załączamy intencje papieskie dla Żywego różańca:
Ogólna: Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wykonywać ją w bezpiecznych warunkach.
Misyjna: Aby chrześcijańscy wolontariusze na terenach misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa.
Zaproszenie na Marsz dla Życia i Rodziny, Zaproszenie do Matki Bożej Oliwskiej!
2012-06-02
W dniu 3 czerwca w łączności z Ojcem Świętym obecnym na VII Światowym Spotkaniu Rodzin w Mediolanie, w całej Polsce w wielu miastach odbędą się Marsze dla Życia i dla Rodziny. W marsze te chcemy się jako Różaniec rodziców włączyć się i fizycznie i duchowo. Tam gdzie możemy całą różą lub nawet kilkoma różami zebrać się aby było nas widać spotykajmy się i radośnie maszerujmy, aby pokazać radość z obdarowania życiem i pełni życia w rodzinie! Jeśli w naszym mieście jeszcze w tym roku nie ma takiego marszu, módlmy się i łączmy duchowo. W tym roku maszerujemy już w 48 miastach i jest nas coraz więcej. W Gdańsku spotykamy się o godz. 15.30 przed pomnikiem Poległych Stoczniowców. Więcej na ten temat na stronie : Marsz dla Życia i Rodziny.


Wszystkich rodziców w czasie rozpoczynających się wakacji i urlopów zapraszamy do odwiedzenia naszej patronki Matki Bożej Oliwskiej. Zapraszamy do Archikatedry Oliwskiej . na chwilę spotkania z Maryją w Jej wizerunku Pani Oliwskiej, tak bardzo bliskim i ciepłym, a szczególnie zapraszamy w pierwsze soboty każdego miesiąca o godz.21-szej na Nabożeństwo do MB Oliwskiej. Ona jest naszą patronką i przewodniczką, ponawiajmy osobiście nasze zawierzenia Maryi i oddawajmy Jej w opiekę wszystkie, zwłaszcza najtrudniejsze sprawy. Ona pocieszy, pomoże, podniesie i obroni.


Zachęcamy do sięgnięcia po miesięcznik Różaniec – który koniecznie trzeba nabyć lub ZAPRENUMEROWAĆ W najbliższych miesiącach poczynając od czerwca publikowane będą szczegółowe rozważania nt. jak modlić się różańcem.
Rodzicom dzieci do lat kilkunastu polecamy miesięcznik dla rodziców Sygnały Troski .
Ja Jestem - film, który warto i trzeba obejrzeć, w najnowszym numerze Gościa Niedzielnego
2012-05-27
Gość Niedzielny co jakiś czas przynosi nam wspaniałe, dodatkowe prezenty w postaci filmów religijnych na DVD. Widać jak oddalone od życia są media państwowe i prywatne, jak mało w nich prawdy, skoro piękne filmy zanurzone w tradycji katolickiej i chrześcijańskiej, o współczesnej tematyce muszą być w drugim obiegu dołączane do gazet katolickich, a brak dla nich miejsca w telewizjach ogólno dostępnych.
W najnowszym numerze GN zamieszczony został film Ja Jestem, w przepiękny sposób ujmujący współczesne i historyczne przesłania cudów eucharystycznych. Zwłaszcza w czasie I Komunii Świętych, gdy w całej Polsce dzieci po raz pierwszy przeżywają swoje spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii, jest to szczególny dar od GN abyśmy sobie również my dorośli zdali sprawę czym jest Eucharystia.
Abyśmy poznali i uwierzyli, że oto sam Bóg, Jezus przychodzi do naszego życia, aby je przemienić i ubogacić. I potrzebuje tylko otwartości naszego serca na swoją Łaskę.
Koniecznie trzeba kupić tego GN, wartego zaledwie cztery złote, aby mieć u siebie w domu film ukazujący tą bliskość Jezusa w Eucharystii, i to w naszych czasach.
Jest to kolejny, wspaniale zrobiony warsztatowo film p. Lecha Dokowicza i współpracującą z nim grupę twórców, tym razem ilustrowany muzyką wybitnego kompozytora Michała Lorenca. Dziękujemy za tą pracę, pieczołowitość i poświęcenie, które godne są podejmowanego tematu.
Pielgrzymka Oliwska do Wejherowa 18-20 maja!
2012-05-05
Kochani animatorzy róż i rodzice modlący się za swoje dzieci w Różańcu Rodziców.
Korzystając z zaproszenia i zachęty ze strony proboszcza Archikatedry Oliwskiej , opiekuna Różańca rodziców, do udziału Pielgrzymce Oliwskiej chcemy na stałe dołączyć do grona tych, którzy od 344 lat za Matką Bożą Oliwską podążają do Wejherowa, aby uprosić łaski, a za otrzymane dziękować.
W tym roku chcemy dziękować za wszelkie łaski jakich doświadczamy poprzez Różaniec Rodziców już ponad dziesięć lat, chcemy dziękować za pięć lat opieki Matki Bożej Oliwskiej, ponawiać nasze zawierzenie i z ufnością powierzać swoje dzieci, swoje rodzicielstwo i swoje rodziny.
Pielgrzymka tegoroczna odbędzie się w dniach 18-20 maja, a Różaniec Rodziców po raz pierwszy dołączy do niej w bardziej aktywnej formie. Zachęcamy zatem aby, zaplanować ten czas, przygotować się do pielgrzymki i włączyć się w to wielowiekowe dzieło pielgrzymowania z Matką Bożą Oliwską.
Pielgrzymka rozpoczyna się w piątek 18 maja Mszą świętą o godz. 7.00 w Archikatedrze Oliwskiej, po czym wyrusza przez Osową (10.30), Chwaszczyno (12.30) i Kielno (15.00) do Szemudu (18.30). Po nabożeństwie i noclegu w Szemudzie, Pielgrzymka Oliwska dochodzi w sobotę do Wejherowa , zaś w niedzielę po sumie odpustowej o godz. 10.00 wyrusza w drogę powrotną do Gdańska Oliwy. Pielgrzymka kończy się Apelem Jasnogórskim w Katedrze o godz. 21.00.
Rodziców modlących się za swoje dzieci zachęcamy aby dołączyć się do tej pielgrzymki, najlepiej w sposób zorganizowany, w postaci reprezentacji róży lub kilku róż z danego terenu. Zachęcamy też osoby, które z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału osobiście do łączenia się duchowego z pielgrzymami, do powierzania swoich intencji, i modlitwy wspólnej w intencjach niesionych przez pielgrzymów w czasie tych trzech dni pielgrzymowania.
Spotkanie organizacyjne kapłanów i uczestników pielgrzymki odbędzie się w czwartek 17 maja o godz. 19-tej w Archikatedrze Oliwskiej. Jeśli jakaś zorganizowana grupa z Polski chciałaby dołączyć do grona pielgrzymów to prosimy o wcześniejsze powiadomienie na nasz adres internetowy.

Szczegółowe informacje o pielgrzymce dostępne są na w informatorze na podstronie poświęconej Matce Bożej Oliwskiej
Chwalcie łąki umajone, nadszedł maj – miesiąc Maryi! Pielgrzymujemy z Matką Bożą Oliwską do Wejherowa!
2012-05-02
Maj to czas szczególnie poświęcony czci Matki Bożej,najpiękniejszy okres roku. W tym miesiącu jest też wiele szczególnych okazji aby Maryi dziękować, do Niej się z prośbami uciekać, a za okazane łaski okazywać szczególną cześć i przywiązanie.
Dotyczy to też szczególnie rodziców - w maju tradycyjnie dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej. Maj rozpoczynamy w duchu służby wraz ze wspomnieniem św. Józefa, a od ubiegłego roku również wspomnieniem beatyfikacji Jana Pawła II. W maju wspominamy w Polsce rocznicę uchwalenia Konstytucji III maja. W maju wspominamy rocznicę objawień fatimskich. W maju wspominamy również święto Matki Bożej Wspomożycielki ,patronki zakonu Salezjańskiego i pamiętamy o dniu szczególnym – dniu Matki. Cały maj to codzienne, przepiękne spotkania z Maryją w nabożeństwie majowym
Jako rodzice doświadczający tak wielu łask za sprawą wstawiennictwa Maryi, poprzez różaniec w którym powierzamy swoje rodzicielstwo, losy i życie swoich dzieci Bogu, chcemy w maju w sposób szczególny dziękować i prosić o dalszą opiekę Matkę Bożą.

Chcemy też w sposób szczególny uczcić Matkę Bożą Oliwską – naszą patronkę, poprzez jeszcze głębszą więź i szerzenie jej kultu, poprzez naszą miłość do Niej wyrażoną w obecności. Będzie ku temu okazja w czasie 344 pielgrzymki z Oliwy do Wejherowa.
Pielgrzymka Oliwska jest jedną z najstarszych pielgrzymek w Polsce, idącą nieprzerwanie od 344 lat z Oliwy do Wejherowa i powrotem przez trzy dni poprzez drogi Pomorza i Kaszub. W tym roku szczególnie serdecznie zapraszamy rodziców skupionych modlitwie różańcowej i ogarniętych opieką Pani Oliwskiej do podejmowania pielgrzymiego trudu. Chcemy dziękować za dotychczasowe dziesięć lat różańca rodziców i pięć lat opieki Pani Oliwskiej nad rodzicami zatroskanymi o swoje dzieci.
Pan jest moim pasterzem – niczego mi nie braknie! Niedziela Dobrego Pasterza
2012-04-29
Poprzez łaskę sakramentu pojednania, poprzez zdjęcie ciężaru grzechu z naszej duszy, którego dokonuje Jezus posługując się człowiekiem – Kapłanem, możemy osobiście przekonać się jakim skarbem jest dla nas ksiądz.
Przez łaskę Eucharystii otrzymujemy życie, przez posługę kapłanów, naszych pasterzy przychodzi Jezus ze wskazanie, napomnieniem, pociechą , umocnieniem.
Dlatego tym bardziej zachęcamy do modlitwy za kapłanów i o liczne i święte powołania. Módlmy się dziękując Bogu za ich posługę i za to że odpowiedzieli na powołanie do służby Bożej człowiekowi. Módlmy się aby wciąż odpowiadali na to powołanie młodzi.
Módlmy się szczególnie za naszych najbliższych opiekunów, proboszcza, księży parafialnych, za biskupa miejsca i za Biskupa Rzymu. Módlmy się również za nas abyśmy umieli być pomocni kapłanom, abyśmy umieli docenić ich posługę i wdzięcznym sercem i czynem okazywali im swoją życzliwość. Módlmy się o nawrócenie tych, którzy w sposób świadomy czy też nieświadomy atakują i poniżają kapłanów, którzy rozszerzają pomówienia i plotki, aby zaprzestali swoich niecnych procederów. Niech Bóg da nam siłę i odwagę do stawania w obronie kapłanów na każdym miejscu gdziekolwiek jesteśmy.
Niech ten różaniec rodziców – w tygodniu kapłańskim oplecie szczególną modlitwą i troską cały stan kapłański.
Niczego mi nie braknie jeśli dłonie kapłańskie podadzą mi w sakramencie Eucharystii samego Jezusa.
Pan jest moim pasterzem!
Pan Zmartwychwstał - Bracia radujmy się!
2012-04-07
Wszystkim rodzicom modlącym się za swoje dzieci, wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na rzecz dobra rodziny i tym którzy nam pomagają składamy najlepsze życzenia z okazji Świat Zmartwychwstania Pańskiego! Niech Życie jakie daje nam Pan Jezus rozświetla nasze dni, a Radość Poranku Zmartwychwstania będzie udziałem każdej rodziny - zwłaszcza kiedy stajemy naprzeciw spraw najtrudniejszych.
Czas postu i wyciszenia to naszą szansą na lepsze życie!
2012-03-28
W każdym z nas obecna jest chęć poszukiwania dobra i drogi do jego osiągnięcia. Czas postu może być dla każdego z nas właśnie okazją do odkrycia swojej własnej drogi do prawdy – drogi do Boga i do uporządkowania swego życia. Każdy z nas może też być światłem i świadectwem dla innych, że warto szukać i znajdować oraz gdzie to uczynić - w Kościele, który niesie przesłanie o Bogu.
Odprawiamy drogą krzyżową, rekolekcje i inne nabożeństwa wielkopostne. Módlmy się za tych którzy głoszą rekolekcje o dobre przygotowanie i podmiotowe traktowanie tych dla których głoszą nauki rekolekcyjne. A dla nas o dobre i otwarte przyjmowanie każdej z nauk, choćby czasem zdawała nam się na pozór nieprzydatna, może właśnie wtedy powinniśmy się zmierzyć ze swoim wyobrażeniem o samych sobie. Ten okres Wielkiego Postu przygotowując nas na odnowienie łaski Chrztu Świętego i Nocy Zmartwychwstania jest jak co roku czasem błogosławionym, i nigdy nie wiem czy to nie jest mój ostatni Wielki Post.

W miesięczniku >>Różaniec<< znajdziemy wspaniałe pomoce aby pełniej przeżyć czas wielkiego postu i wejść w duchowość różańcową!
Czytajmy i prenumerujmy RÓŻANIEC – to naprawdę skarb, który warto odkryć!
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA - specjalny dar i zadanie!
2012-03-25
Z newslettera HLI:

W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła. (J 1, 4 – 6)


Drodzy Przyjaciele!
Jak co roku od wielu lat w Święto Zwiastowania 25 marca, czyli 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem, obchodzimy Dzień Świętości Życia. W tym dniu cieszymy się życiem, które jest darem Boga i dziękujemy za nie. Celebrujmy to święto szczególnie uroczyście. W tym roku szczęśliwie przypada ono w niedzielę. Przypomnijmy naszemu Księdzu Proboszczowi o tym. Może będzie można przygotować przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na sumie, przed całą wspólnotą parafialną? Przygotujmy rodzinny obiad. Ustawmy piękną świecę, symbol światłości i Życia, na naszym stole. Zapalmy ją. I módlmy się wspólnie, dziękując Bogu za dar życia. Radujmy się i weselmy, to przecież takie piękne święto!
W tym dniu obiecujemy Panu, że będziemy stać na straży rodzącego się życia. Rozejrzyjmy się dokoła, tylu jest potrzebujących naszego chrześcijańskiego optymizmu, życzliwej obecności i wsparcia.
Kolejne Marsze dla Wolności słowa i w obronie TV TRWAM - 15 marca w Bydgoszczy, 18 marca w Gdańsku, W Białymstoku, w Lublinie, a 21 kwietnia w Warszawie
2012-03-12
Przekazuję zaproszenie od Komitet organizacyjny pierwszego gdańskiego marszu dla TV-Trwam i wolności słowa, i proszę wszystkich rodziców troskających się o dobro swoich dzieci o wsparcie, czynem i modlitwą! Rodziców z Gdańska i okolic zapraszam na Marsz Gdański, a Rodziców z innych regionów na Marsze organizowane w waszych regionach, wówczas kiedy są organizowane. W Warszawie marsz dla wolności słowa dla Katolików w dniu 21 marca!
>> Wobec dyskryminacji Telewizji Trwam przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz braku reakcji rządu oraz parlamentarzystów na łamanie prawa przez ten organ państwa, zapraszamy na
PIERWSZY GDAŃSKI MARSZ DLA TV TRWAM
Niedziela, 18. marca 2012r, godzina 11:00

Demonstrację poprzedzi msza w Kościele św. Brygidy o godzinie 11.00. Po mszy, w uroczystym przemarszu, udamy się pod Pomnik Jana III Sobieskiego i dalej, pod Pomnik Poległych Stoczniowców.

NIECH BĘDZIE NAS WIELU!
Niech nasz głos będzie słyszany przez tych, którzy odmówili przyznania fundacji Lux Veritatis miejsca na cyfrowym multipleksie.
Niech nas usłyszą ci, którzy tłumią wolności konstytucyjne. Ci, którzy odmawiają nam ostatniej telewizyjnej ostoi wolnego słowa.
Niech Twój głos brzmi razem z naszymi!

Więcej informacji i aktualności dostępne są na stronie internetowej: http://MarszDlaTv-Trwam.pl/

Zaproszenie na Konferencję - TATO.NET
2012-02-28
Fundacja Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net
przy współpracy z NSZZ Solidarność UG
serdecznie zaprasza
na Konferencję
OJCOSTWO DZISIAJ
- Strategia dla organizacji wspierających rodzinę
Gdańsk, piątek, 2 marca 2012 r., godz. 10.00–15.00
Sala posiedzeń Senatu UG, ul Wita Stwosza 53
Konferencja adresowana jest do organizacji i instytucji wspierających rodzinę, działających na terenie województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.
Zainicjuje ona tworzenie sieci współpracy akcentującej rolę zaangażowanego ojca w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny.
W programie przewidujemy:
 wystąpienia specjalistów z dziedzin związanych z tematyką rodzinną, wychowawczą, edukacyjną,
 prezentację aktualnego stanu inicjatyw wspierających ojcostwo w Polsce,
 dzielenie się dobrymi praktykami w Polsce i na świecie,
 zaprezentowania najnowszych badań.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza w formie załącznika dokumentu word lub zamieszczonego na stronie http://www.tato.net/tatonet_en/gdansk-rejestracja . Na tej stronie znajdą Państwo również informacje o Inicjatywie Tato.Net oraz więcej szczegółów związanych z konferencją, która jest częścią projektu „NaviTata – nawigacja do ojcostwa”, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w kreowanie nowoczesnej strategii wspierania rodziny!
Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa zaprasza Rodziców, Wychowawców i Nauczycieli
2012-02-17
Przekazujemy zaproszenie jakie nadeszło do nas z zaprzyjaźnionego Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa. Takie inicjatywy jak ta pozwalają mieć nadzieję, że nasza oddolna aktywność przyniesie efekty. Mieszkańców Trójmiasta i okolic zapraszamy na spotkanie, a pozostałych rodziców z Polski zachecamy do szukania własnych możliwości w takich zakresach.

Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa

zaprasza Rodziców, Wychowawców, Nauczycieli na ważną konferencję:

SEKSUALNOŚĆ ZAGROŻONA
czyli JAK DZISIAJ WYCHOWYWAĆ DZIECI DO MIŁOŚCI???

Spotkanie poprowadzi dr Jacek Pulikowski


Termin: 24 lutego 2012 r. (piątek), w godz. 17.00 do 20.00
Miejsce: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Plac Zdrojowy 2

Podczas spotkania postaramy się odpowiedzieć na pytania: Jakie są przyczyny „zranień” w sferze seksualności? Kto i jak powinien rozmawiać z dziećmi o seksie? Seksualność i płciowość – dar czy obciążenie? Seksualność a godność człowieka?
16.45 – 17.00 rejestracja
17.00 – 17.15 konferencja prasowa
17.15 – 20.00 konferencja

Zapisy:
www.lokomotywa.edu.pl
konferencja@lokomotywa.edu.pl - decyduje kolejność zgłoszeń!
Koszt: 10 zł/osoby
prosimy wpłacać na konto
Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa
Sopot, Obr. Westerplatte 17/1
05144010260000000011889417
nazwisko_konferencja
W obronie wartości katolickich w życiu społecznym - wesprzyjmy telewizję TRWAM - modlitwą i czynem.
2012-01-18
Od kilkunastu miesięcy trwa batalia o przyznanie koncesji na naziemne nadawanie w standardzie cyfrowym dla telewizji TRWAM. Pomimo poprawnie składanych wniosków koncesyjnych i działań wyjaśniających ewentualne niejasności ze strony nadawcy telewizji TRWAM Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji reprezentowana przez przewodniczącego p. Dworaka nie przyznając koncesji Telewizji TRWAM dokonała faktycznego wykluczenia znacznej grupy osób z możliwości swobodnego rozpowszechniania wartości katolickich. Jest to wykluczenie z pewnej części życia społecznego, o niezwykle istotnym znaczeniu. Decyzje KRRiT należyszczególnie negatywnie oceniać w kontekście opracowanego wcześniej i zatwierdzonego przez jej przewodniczącego dokumentu nt. strategii rozwoju telewizji cyfrowej i działań planowanych przez KRRiT w tym zakresie. W kontekście powyższego dokumentu to właśnie telewizja TRWAM powinna przede wszystkim otrzymać koncesję - z uwagi na walory społeczne, programowe ekonomiczne i organizacyjne.
Trzeba tu wyraźnie wskazać, że wykluczenie wspomniene wcześniej, widoczne było w zakresie swobodnego dostępu do informacji niemal w całym roku 2010 i 2011, a uwidoczniło się szczególnie w czasie wizyt papieskich – czy to w Wielkiej Brytanii, czy to w Hiszpanii w czasie Światowych Dni Młodzieży kiedy to żadna inna polskojęzyczna stacja telewizyjna nie nadawała relacji a jedynie skróty agencyjne i niewielkie informacje reporterskie. Tymczasem były to niezwykle istotne wydarzenia o zasięgu światowym o szczególnym znaczeniu dla katolików, które relacjonowała dla Polaków wyłącznie telewizja TRWAM!
W związku z blokowaniem naszego dostępu do możliwości swobodnego działania przez konstytucyjny organ naszego państwa mamy obowiązek obywatelski podjąć działania jakie są dostępne nam w tym zakresie. A nasze działanie to przede wszystkim modlitwa - w intencji trzeciej ogólnej Różańca Rodziców modlimy się o dobre środowisko wzrastania dzieci – tylko niezależne, katolickie media mogą nam w tym pomagać. Dlatego prosimy wszystkich rodziców i róże rodziców o szczególną modlitwę w intencji o koncesję dla telewizji TRWAM, o dobre media katolickie, o nawrócenie tych którzy blokują dostęp do wartości katolickich w życiu społecznym.
Wyraźnie widać, że konieczne jest podejmowanie krucjaty w intencji Ojczyzny, oraz szczególne intencje w obronie ważnych instytucji i inicjatyw społecznych.
Niezależenie od tego prosimy o włączenie się w akcję zbierania podpisów i wysyłanie protestów przeciw dyskryminującym działaniom KRRiT. Prosimy o działania lokalne wobec posłów lokalnie wybieranych z danego terenu, zwłaszcza do posłów koalicji rządzącej obecnie Polską, aby mieli świadomość, iż wspierają struktury i działania blokujące swobodę rozpowszechnienia wartości katolickich w życiu społecznym,działają wbrew interesom katolickiego społeczeństwa. Tego społeczeństwa, które mają w swoim sumieniu reprezentować na forum publicznym w całej pełni.
Kończymy stary - zaczynamy z Maryją i z Różańcem Nowy rok 2012
2011-12-30
W roku 2011 przybyło nas w Różańcu Rodziców - modlitwę tą rozpoczęło do chwili obecnej ponad trzydzieści tysięcy rodziców. Wiele róż jest nie zarejestrowanych (nie ma takiego obowiązku) zatem ta liczba jest zapewne jeszcze większa. Modlą się Polacy praktycznie na całym świecie, ale też modlą się inne narodowości. Na razie to nieśmiało się rozszerza - ale jest zainteresowanie.
Na końcu tego roku chcemy też pamiętać o tych którzy odeszli. O tych rodzicach, którzy już zmarli, ale i o dzieciach za które się modliliśmy i modlimy. Prosimy o niebo dla nich a dla żyjących o pokój serca i pocieszenie.

Nowy rok rozpoczynamy z Różańcem - tradycyjnie zachęcam do PRENUMERATY MIESIĘCZNIKA RÓŻANIEC.
To bardzo dobre i potrzebe nam pismo formacyjne.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek z Warszawy - Rembertowa wydaje wiele ważnych i budujących pozycji, które w naszej rodzicielskiej i duchowej formacji pomagają.
Dla rodziców szczególnie przydatne będzie pismo SYGNAŁY TROSKI - również zachęcam do pranumeraty!

Święto Młodzianków Męczenników - w Gdańsku - może i w Twojej Parafii!
2011-12-23
Korzystając z zachęty p. Antoniego Szymańskiego pragnę zachęcić do rozpropagowania tego święta dla poszanowania życia ludzkiego. Oby nigdy nie zdarzyło się tak że przez naszą obojętność lub zaniechanie w jakiś sposób ludzkie życie - zwłaszcza to jeszcze nienarodzone ucierpi.
Poniżej zaproszenie p. Senatora VII kadencji Antoniego Szymańskiego:
ŚWIĘTO MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW
28 (środa) grudnia 2011 r.
MSZA ŚWIĘTA w intencji obrony ludzkiego życia
i złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dzieci Poczętych:
o godzinie 18.30 w Bazylice
Świętej Brygidy w Gdańsku.
Po Mszy św. wyruszy procesja ze świecami
do Konkatedry Mariackiej, gdzie zostaną odśpiewane suplikacje.
Przyjdź ze świecą lub lampionem,
aby podziękować Panu Bogu za Dar Życia
i przeprosić za wszystkie zamachy na ludzkie życie
Organizatorzy: Duszpasterstwo Rodzin;
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
i Civitas Christiana Oddział w Gdańsku.

Do zaproszenia dołącza się również nasza inicjatywa modlitwy rodziców w intencji dzieci – Różaniec Rodziców. Zróbmy wszystko aby jak najbardziej rozpropagować to ważne święto!
Wszystkich, którzy mogą przybyć w tym dniu do Gdańska Zapraszamy! A tych spośród nas, którzy nie mogą być w tym dniu w Gdańsku prosimy o modlitwę i łączność w modlitwie.
LOKOMOTYWA z kolędami - Zainspiruj się dobrem i pomóż pomagać!
2011-12-15
Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa, z którym współoranizowaliśmy Konferencję nt. zagrożeń osobowości, tym razem wspiera domy dziecka poprzez kolędy ! Zachecamy do skorzystania z tej możliwości i zakupienia kolęd! To może być piękny prezent świąteczny. Własnie przez takie kulturowe działanie i wypełnianie naszego życia dobrem możemy czynić ten świat lepszym!

Uczniowie Szkoły Podstawowej Lokomotywa w Sopocie pomagają swoim rówieśnikom.
Tym razem wspierają edukację dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka przy Fundacji św. Mikołaja.

Aby zrealizować swoje dzieło pomocy nagrali poraz kolejny płytę z kolędami i pastorałkami: Dzieci Dzieciom vol. 2.

Do akcji włączyli się artyści polscy: Piotr Kupicha, Mietek Szcześniak, Litza, Darek Malejonek, Libero, Czarek Paciorek

oraz Małgorzata Nawrocka, autorka Anhara, która napisała teksty do pastorałek.
Wszyscy wsparli nas bezinteresownie.....

Całkowity dochód ze sprzedaży przekażemy właśnie rodzinnym domom dziecka.

Oto klip promujący płytę:

VideoKlip na Youtube - obejrzyj


Dziękujemy wszystkim za dobre serce!!!

Tu możesz zamówić płytę z kolędami LOKOMOTYWY

Towarzystwo Edukacyjne LOKOMOTYWA

Kolejne ponowienie Zawierzenia! 8 grudnia w całej Polsce odnawiamy nasze rodzicielskie zawierzenia! W Gdańsku Oliwie w przeddzień czyli 7 grudnia!
2011-12-03
Jak co roku w dniu 8 grudnia ponawiamy Akt Zawierzenia naszych dzieci, nas jako rodziców, wszystkich rodzin i róż rodziców patronce naszej modlitwy, Matce Bożej Oliwskiej.
Przez ten kolejny rok doznawaliśmy wielu łask i opieki za wstawiennictwem Maryi Niepokalanie Poczętej w naszej modlitwie różańcowej, a inicjatywa tej modlitwy coraz szerzej i dalej docierała do kolejnych rodziców i rodzin. Ten rok 2011 jest szczególny z uwagi na to że różaniec rodziców trwa już 10 lat!

W obecnym roku uroczystość Niepokalanego Poczęcia wypada w czwartek, ale z uwagi na inne uroczystości w Katedrze Oliwskiej Msza święta w Katedrze odprawiona zostanie dzień wcześniej tj. 7 grudnia w środę o godzinie 18.00 na którą serdecznie zapraszamy wszystkich chcących łączyć się w modlitwie.

Osoby z Polski jak wiemy w wielu miejscach łączą się duchowo - na specjalnie zorganizowanych mszach świętych lub pojedynczo pozostając w jedności duchowej.

Podobnie jak w roku ubiegłym tak i teraz istotnym akcentem była zorganizowana na Uniwersytecie Gdańskim VI Konferencja naukowa o zagrożeniach duchowych przy organizacji której współdziałaliśmy.
W trakcie wykładów wyraźnie widać było jak bardzo nasza rodzicielska troska i modlitwa w obecnych czasach potrzebna jest naszym dzieciom i młodzieży.

8 grudnia w całej Polsce (a my w Gdańsku 7 mego) chcemy za wszystkie łaski podziękować Bogu przez ręce Maryi i prosić o dar rozszerzania tej formy modlitwy rodziców.
Konferencja w Gdańsku podsumowaniem pracy na rzecz ochrony człowieka przed zagrożeniami
2011-11-27
VI Konferencja nt. zagrożeń osobowości człowieka na początku XXI wieku cieszyła się w tym roku ogromnym zainteresowaniem gości. Nic w tym dziwnego zważywszy na program i planowanych wykładowców. Jednak dla mediów publicznych to nie było interesujące wydążenie. Mimo poinformowania z wyraźnym wyprzedzeniem i wskazania wagi omawianych zagadnień Dyrektor regionalnego ośrodka telewizji nie znalazł możliwości objęcia patronatem tego wydarzenia, a redakcje poszczególnych programów jakby dostały zakaz informowania o wydarzeniu i jego przebiegu. Z nieznanych nam powodów tematyka zagrożeń omawiana w kontekście poznawczym jest dla mediów publicznych – czyli opłacanych z pieniędzy publicznych - nieistotna.
Na szczęście istnieją inne środki komunikacji społecznej, w czym pomocny jest zwłaszcza Internet, co pozwala zorganizować i zrelacjonować Konferencję.
W tym roku zainteresowanie przerosło wyraźnie nasze oczekiwania w związku z czym konieczne stało zamknięcie listy zgłoszeń jeszcze przed otwarciem Konferencji.
Na szczególną uwagę zasługuje obecność na naszym spotkaniu rodziny p. Tomasza i Karoliny Elbanowskich szczególnie zasłużonej dla ochrony dzieci przed opresyjnym działaniem instytucji państwowych. Dzięki ich wytrwałej i niezależnej pracy i zaangażowania na rzecz społecznego zorganizowania przeciw destrukcyjnej reformie szkolnej dla sześciolatków, możliwe było przesunięcie tego nieprzemyślanego ruchu, a ufamy że w efekcie zostanie on zaniechany.
Wspaniałe wykłady dominikanki siostry Michaeli Pawlik nt. kłamstw filozofii wschodnich cieszyły się tak wielkim zainteresowaniem, że jeszcze w czasie przerw była oblegana przez uczestników – udzielając konkretnych wyjaśnień.
Tegoroczna Konferencja pokazała że zagrożenia nie dość że się nie zmniejszają to wręcz przeciwnie rosną i w zasadzie przeciwdziałają im już niemal wyłącznie organizacje społeczne, ale jeśli się zjednoczymy w naszym działaniu to nasze zorganizowanie ma wielką siłę. Możemy zmieniać świat modlitwą i działaniem!
Konferencja będzie dostępna w wersji audio i mamy nadzieję video na płytach DVD po zmontowaniu wszystkich nagrań.
Wszystkim, którzy modlili się w intencji uczestników i organizatorów Konferencji serdecznie dziękujemy! Wsparcie modlitewne w tej duchowej walce jest niezmiernie potrzebne! To jest droga do zwycięstwa – od lat przekonujemy się o tym modląc się na różańcu za dzieci!
Kolejna Konferencja już za rok! Zapraszamy!
Medal Europejski dla Grzegorza Górnego - red. Górny niestety nie mógł być z nami na Uniwersytecie Gdańskim na Konferencji w sobotę 26 listopada 2011r.
2011-11-22
Z ogromną radością przekazujemy wiadomości nt. jednego z naszych wykładowców, którzy przyjęli zaproszenie na naszą Konferencję dotyczącą zagrożeń osobowości człowieka. W dniu 19 listopada redaktor naczelny miesięcznika FRONDA Grzegorz Górny został uhonorowany przyznawanym przez Węgierską Wszechnicę Wolnych Mediów Medalem Europejskim.
Wyróżnienie przyznane przez Kapitułę redaktorowi Górnemu stanowi uznanie dla jego działalności na rzecz wolności mediów, dla jego działalności redakcyjnej oraz publicystyki i twórczości obecnej i znanej w całym regionie Europy Środkowej. W czasie uroczystości wręczenia nagrody zgromadzeni mieli okazję wysłuchać wykładu laureata pt. „Odnowa europejskiego sposobu myślenia”.
Redaktor Grzegorz Górny znany jest również w naszym gronie, był obecny na IV edycji Konferencji nt. zagrożeń duchowych w Gdańsku w roku 2007 z wykładem nt. manipulacji w polityce.
W tym roku przyjął nasze zaproszenie do wygłoszenia wykładu pt. Anonimowe autorytety - sposób manipulacji. Niestety z powodu choroby został zmuszony do odwołania swojego przyjazdu do Gdańska.
W czasie Konferencji będzie można kupić różnego rodzaju wydawnictwa, w tym książki tego autora, a także innych autorów i wydawnictw. Będą również dostępne nagrania CD i DVD z poprzednich edycji Konferencji.
Niezależnie od tego niezwykle bogaty program Konferencji zachęcił wiele osób do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu i niestety nie ma już wolnych miejsc!
Te osoby które nie mogą uczestniczyć osobiście zachęcamy do uczestnictwa duchowego oraz śledzenia naszych stron, z informacjami nt. dostępności materiałów pokonferencyjnych.
Prosimy o modlitwę w intencji owoców Konferencji oraz jej bezpiecznego przebiegu.
Więcej informacji na stronie www.konferencja.cios.gda.pl
Podejmujemy Krucjatę za Ojczyznę - tak świętujemy Odzyskanie Niepodległości!
2011-11-11
Z okazji Święta Niepodległości składamy wszystkim rodzicom wytrwale modlącym się za swoje dzieci najlepsze życzenia.
Ta nasza modlitwa jest też w obecnych czasach wyrazem patriotyzmu i walki o utrzymanie i umocnienie niepodległości Polski, o ducha Narodu Polskiego i najlepsze z możliwych warunki wzrastania naszych dzieci.

To co dziadowie i ojcowie nasi wywalczyli i przekazali nam my chcemy przekazać naszym dzieciom i wnukom - w najlepszy możliwy sposób. Takich podstępnych i totalnych zagrożeń jak obecnie dawniej nie było, a jednak walka nasza i dawniejsza ma ten sam sens choć inny wymiar. Trzeba nam uwolnić się od kłamstw w życiu społecznym, trzeba uwolnić się od usłużnej podległości interesów zewnętrznych – ale nade wszystko musimy się uwolnić od materializmu wszechwładnie obejmującego współczesny świat.

Dlatego w dniu Święta odzyskania Niepodległości apeluję do wszystkich członków Różańca Rodziców – rodziców i animatorów róż, a także – a może szczególnie do kapłanów opiekujących się różami – zwracam się z apelem o podejmowanie wezwania do modlitwy za Ojczyznę naszą - za Polskę.

W numerze listopadowym miesięcznika Różaniec , Siostry Loretanki dołożyły nawet indywidualne formularze do nadsyłania zgłoszeń. My posługując się Internetem możemy zapoznać się i zgłosić do tej Krucjaty modlitewnej za Polskę na stronie :
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

Zachęcamy z całego serca!
VI Konferencja nt. zagrożeń osobowości człowieka - Uniwersytet Gdański 26 listopada 2011r.
2011-11-04
ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ
Inicjatywa modlitwy Różańca Rodziców powstała dziesięć lat temu jako nasza rodzicielska odpowiedź na zagrożenia czyhające na nasze dzieci. Dziś zagrożenia te są zapewne większe i bardziej agresywnie atakują i nasze rodziny i nasze dzieci.
Właśnie w celu ich rozpoznania oraz przeciwstawienia się, poszukiwania właściwej nam, katolikom odpowiedzi na zagrożenia współczesnego świata wiele środowisk organizuje różnego rodzaju sympozja, seminaria i konferencje – dosłownie w całej Polsce.
Różaniec Rodziców od lat bezpośrednio zaangażowany jest we wsparcie i współorganizację Konferencji nt. zagrożeń osobowości człowieka na początku XXI wieku. W tym roku odbędzie się ona tradycyjnie na Uniwersytecie Gdańskim w budynku Biblioteki głównej w Gdańsku Oliwie w dniu 26 listopada. Będzie poprzedzona mszą św. w Katedrze Oliwskiej i wykładem siostry Michaeli Pawlik o zagrożeniach duchowych z dalekiego wschodu.

W tym roku, jak zwykle program jest niezwykle bogaty, a zaproszeni goście gwarantują niezwykle wysoki poziom merytoryczny. Jest to też często niesłychanie rzadka okazja do bezpośredniej rozmowy i wymiany swoich doświadczeń. Będzie też można nabyć interesujące wydawnictwa książki i płyty.

Patronat honorowu nad Konferencją przyjęli JE ks. Arcybiskup Gdański Sławoj Leszek Głódź oraz JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek
Program i wszelkie informacje organizacyjne można uzyskać ze strony Konferencji :
http://konferencja.cios.gda.pl/

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa – zgłoszenie można wysłać przez Internet za pomocą formularza ze strony Konferencji jw..

Zapraszamy też do wspierania duchowego modlitwą oraz w miarę możności wsparcia materialnego organizacji tej Konferencji.

Bardzo prosimy o rozpropagowanie tej informacji w swoich środowiskach
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
2011-11-02
Po wczorajszym święcie Wszystkich Świętych dziś obchodzimy w Kościele Dzień Zaduszny. Modlimy się za naszych zmarłych bliskich i dobrodziejów, za tych wszystkich komu winniśmy wdzięczność i troskę o ich spotkanie z Bogiem w wieczności.
Modlimy się również w tym czasie za wszystkich zmarłych członków Różańca Rodziców. Modlimy się za tych którzy już odeszli do domu Ojca, zwłaszcza za tych którzy zmarli w ostatnim roku.
Niech ten czas oktawy będzie okazją do nawiedzenia cmentarza i uzyskania odpustu zupełnego oraz ofiarowania go w intencji dusz czyścowych.
Sympozjum w Toruniu - rodzina inaczej ... 15-16 X na UMK - do nabycia film DVD z Sympozjum!
2011-10-10
Otrzymaliśmy ważne i ciekawe zaproszenie do Torunia. W dniach 15-16 października odbędzie się tam sympozjum pt. Rodzina Inaczej.
Obecnie jest do nabycia film z Sympozjum pod adresem: http://www.kdfilm.pl/sklep/?93,sympozjum-rodzina-inaczej-
a informacje kontaktowe: krzystof@kdfilm.pl oraz telefon do kontaktu w sprawie filmu z Sympozjum 509-300-363


Organizatorzy piszą tak o Sympozjum:
RODZINA INACZEJ to NORMALNA RODZINA. Normalna to znaczy taka, która urzeczywistnia Boży zamysł o rodzinie. Prawdę o normalnej rodzinie trzeba głosić i manifestować jak się da, bo przyszły takie czasy, że o normalność musimy walczyć. Chcemy, aby prawda o rodzinie, o świętości małżeństwa, o wychowywaniu dzieci przez oboje rodziców (ojca i matkę), o odpowiedzialności ojca za rodzinę, o poszanowaniu wartości chrześcijańskich w rodzinie docierała do szerokiej rzeszy ludzi, utrwalając się w ich umysłach i sercach.

W trakcie tego sympozjum będzie wiele niezwykle interesujących wykładów i wypowiedzi, nt. rodziny, ojcostwa i macieżyństwa. W niedzielę będzie można wysłuchać naszego świadectwa nt. Różańca rodziców, oraz jak sądzę będzie okazja do bardziej bezpośredniej rozmowy w trakcie sympozjum.

Sympozjum poprowadzi Grzegorz Górny z katolickiego portalu internetowego Fronda.

Podczas sympozjum czynne będą stoiska licznych wydawnictw katolickich.

Spotkanie organizują:
Wspólnota Domowego Kościoła
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Wspólnota Akademicka „Bacówka”

Więcej można się dowiedzieć wpisując w wyszukiwarce google słowa : rodzina inaczej i wchodząc na właściwy link.

Zapraszamy!
Październik miesiącem Różańca - różaniec skarb który należy odkryć! Z różańcem modlę się za Ojczyznę!
2011-10-05
Kolejny raz razem ze św. Tereską od Dz. Jezus, św. Aniołami Stróżami, św. Franciszkiem z Asyżu, św. Siostrą Faustyną i wieloma Świętymi Patronami październikowymi wkraczamy w miesiąc szczególnie poświęcony Królowej Różańca Świętego.

W tym roku październik jest miesiącem szczególnej naszej troski w modlitwie, troski o naszą Ojczyznę, o Polskę.
Siły zła, struktury antykatolickie, sprzyjające i wspierajace w sposób otwarty ideologie satanistyczne, ideologię zła i nienawiści zagrażają nam w sposób wyjątkowy. Dlatego w tych dniach tak bardzo ważna jest nasza modlitwa za Ojczyznę, za osoby które w sposób szczególny angażują się w życiu publicznym w walkę ze zorganizowanym złem, o dobre wybory w dniu 9 października!
Od tych wyborów zależy czy reprezentować nas będą osoby obojętne lub wrogie religii i wartościom katolickim, czy też osoby którym możemy zaufać.

Niech będzie to dla nas czas szczególnej odpowiedzialności wykorzystania własnej formacji i czas propagowania Różańca. Czy to w ramach różańca rodziców, czy to w ramach innych formacji różańcowych – ale również miesięcznika Różaniec.
Każdy kolejny numer miesięcznika Różaniec utwierdza mnie w głębokim przekonaniu że powinno to być nasze stałe źródło formacji i informacji różańcowej. Bez stałej formacji nie będziemy wzrastać w naszej modlitwie i nie będziemy w pełni korzystać z dobrodziejstwa łask jakie możemy uprosić.
Dlatego z całą mocą i entuzjazmem wiary zachęcam, w ramach możliwości finansowych, każdego rodzica i każdego ANIMATORA róż rodziców do rozpoczęcia prenumeraty miesięcznika Różaniec. – oraz do propagowania tej drogi formacji w modlitwie różańcowej. Zróbmy sobie i / lub swoim znajomym ten prezent z okazji miesiąca różańcowego! Sposób zamówienia prenumeraty na stronie miesięcznika Różaniec www.rozaniec.eu, lub link z naszej strony (po lewej stronie ekranu pod obrazkiem MB Oliwskiej
Papież z młodzieżą - młodzi z Papieżem - fiesta w Hiszpanii
2011-08-19
Ogromny entuzjazm wiary i spotkania z Ojcem świętym oraz wyzwania jakie stają na progu XXI wieku przed ludzkością - to są dwa najważniejsze przesłania jakie u samego progu wizyy Ojca Świętego Benedykta XVI w Madrycie wbijają się na plan pierwszy.

Ojciec Święty potrafi i chce rozmawiać z młodzieżą - a młodzi chcą Go słuchać i chcą odpowiedzieć na Jego zaproszenie do wsłuchanie się i wpatrzenie w słowa Jezusa.

Ujmująca jest prostota i szczerość wypowiedzi Papieża, przy ogromnej głębi myśli zawartej w Jego słowach.

Módlmy się gorąco o jak najpiękniejsze owoce tej pielgrzymki i tego spotakania!
Światowe Dni Młodzieży rozpoczęte - Papież prosi Polaków o modlitwę!
2011-08-17
Wczorajszą wieczorną Mszą świetą rozpoczęły się kolejne ŚDM - tym razem w Madrycie. Papież Benedykt XVI, który przybędzie na spotkanie jutro czyli 18 tego sierpnia, na dzisiejszej audiencji po modlitwie Anioł Pański prosił Polaków: >Proszę was o modlitwę w intencji mojej podróży na spotkanie z młodzieżą w Madrycie<.

Nie mozemy pozostać obojętni na takie wezwanie - zwłaszcza my - rodzice którzy codziennie polecamy los naszych dzieci w ręce Boga, za przyczyną Maryi.

Módlmy się, łączmy duchowo i ofiarujmy nasze cierpienia w intencji owoców tego spotkania.

Wobec ateistycznych i antykatolickich prowokacji pokazywanych w mediach widać jak bardzo światu potrzebna jest modlitwa za młodzież, z młodzieżą w łączności z Ojcem Świętym.
Światowe i polskie media podały informacje o tym wielkim wydażeniu dopiero wtedy kiedy grupy rozwydżonej młodzieży próbowały ją zakłócić. WIdać jakie treści są promowane i nagłaśniane w mediach. Niech będzie to dla nas jeszcze większą zachętą do modlitewnego wsparcia ŚDM z Ojcem Świetym Benedyktem XVI.
Wielkimi krokami zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Madrycie – spotkanie młodych z Ojcem św. Benedyktem XVI w Hiszpanii.
2011-08-10
Na spotkaniu tym będzie licznie reprezentowana młodzież z całego świata, w tym również z Polski.
Z radością informujemy, iż również Różaniec Rodziców ma swoich przedstawicieli na tym Spotkaniu – administrator i techniczny twórca naszej strony internetowej wraz z pielgrzymką z Warszawy zmierzają do Hiszpanii.
Również my - rodzice powinniśmy mieć jak się wydaje w tym wydarzeniu swój udział. Dlatego zachęcamy do szczególnej intencji modlitewnej – do wsparcia tego spotkania młodych z Papieżem modlitwą i ofiarowaniem naszych cierpień.
Otoczmy to spotkanie naszą modlitwą aby przyniosło i Polsce i światu jak najobfitsze owoce.
O kolejnych etapach ŚDM będziemy informować w miarę możliwości.
Razem brońmy życia - jest ogromna szansa!
2011-07-04
Od kilku dni w polskim parlamencie trwa batalia o pełną ochronę życia poczętego. Zwolennikom aborcji nie udało się zablokować rozpoczęcia procesu legislacyjnego, ale lobby to jest silne i wpływowe. Zapewne z jego poduszczenia obecnie urzędujący Prezydent RP p. Bronisław Komorowski już na wstępie zdystansował się od pełnej ochrony życia poczętego - mimo, że to jeszcze zupełnie nie jest czas jego aktywności.
Obserwując działania grupy zaangażowanych środowisk i osób, w tym posłów realizujących to trudne zadanie widać jak wielkie przeszkody napotykają i jak bardzo potrzeba im wsparcia.
Uczyńmy to co możemy w ramach naszej codziennej aktywności. Wspierajmy posłów swoją modlitwą, a kto może również czynem np. dzwoniąc lub wysyłając listy wspierające pełną ochronę życia poczętego do posłów z naszych okręgów wyborczych.
Oby żadne życie nie zostało zakończone przez to że cokolwiek zaniechaliśmy co jest w naszej możności. W bliskiej przyszłości będą się ważyć szczególnie ważne sprawy dla przyszłości polskich rodzin i całej Polski – dlatego obejmijmy jako odpowiedzialni rodzice - każdy jak kto może modlitwą tą ważną inicjatywę ochrony życia.
Za znanym obrońcą życia i rodziny byłym senatorem p. Antonim Szymańskim, podaję adres do strony na której znajduje się więcej szczegółowych informacji.

http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x43263/razem-bronmy-zycia/
Przyjdź Duchu Święty i ukaż nam Prawdę! Prawda nas wyzwoli!
2011-06-10
W całej Polsce organizowane są czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego - to szczególny czas łaski!
Dziś niezmiernie potrzeba nam świetości i otwartości na działanie Ducha Świętego. Właśnie w Duchu Świętym możemy w pełni odczytać głębię naszego powołania - Przyjdź Duchu Święty do nas, do rodzin i domów, odnawiaj w nas miłość rodzicielską, abyśmy umieli nią obdarzać nasze dzieci!
Przyjdź w obfitości i udzielaj nam swoich haryzmatów.
Daj odwagę do podążania z wskazaniami Ewangelii.
Udziel pokoju i radości w miłości służebnej.
Marsz dla Życia w Gdańsku - niedziela 22 maja!
2011-05-21
Po bardzo licznym Marszu dla Życia w Szczecinie czas na Gdańsk i Trójmiasto!
Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są sprawy obrony życia i rodziny i którzy chcieliby wyrazić publicznie wdzięczność za beatyfikację Bł. Jana Pawła II do wzięcia udziału w II Ogólnodiecezjalnym Marszu dla życia i rodziny, który odbędzie się w Gdańsku w niedzielę22 maja 2011 r. Rozpoczynamy o godz. 16.00 na Placu Solidarności przy Pomniku Poległych Stoczniowców (pod Trzema Krzyżami). Wcześniej o 15.30 odbędzie się tam koncert zespołu Ad Maiorem Dei Gloriam. Uczestnicy marszu w barwnym korowodzie (prosimy o wzięcie ze sobą kolorowych chust, chorągiewek papieskich itp.) przejdą ulicami Gdańska do Bazyliki Mariackiej. Tutaj na zakończenie marszu około godz. 18.00 obędzie się nabożeństwo dziękczynne za beatyfikację Jana Pawła II z możliwością podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Zapraszamy całymi rodzinami do wziącia udziału w marszu, któremu patronuje Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański. Więcej informacji o marszu, a także relacje z poprzedniego, który odbył się w październiku ub.r. na: www.marszzycia.pl

Cała prawda o magii znowu w Trójmieście - 21 maja w Gdyni
2011-05-19
Ks. Grzegorz Daroszewski
Archidiecezjalny Duszpasterz Osób i Rodzin zagrożonych działalnością sekt i okultyzmu zaprasza na sympozjum o zagrożeniach okultystycznych jakie odbędzie się w Gdyni w kościele NSPJ ul. Armii Krajowej 46 w dniu 21 maja br.
W programie m.innymi :
Szkodliwość magii i niektóre przyczyny otwarcia się na złe duchy” – wykład egzorcysty, Ks. Antoniego Zielińskiego.

„Okultyzm w kulturze masowej” – emisja multimedialnego fragmentu wykładu O. dr. hab. A. Posackiego, teologa i demonologa

„Wschodnie źródła magii” – wykład Siostry Michaeli Pawlik, znawcy hinduizmu

oraz poruszające świadectwo: „Życie – nawrócenie – ŻYCIE” – multimedialne świadectwo Leszka Dokowicza, operatora filmowego.

i wiele innych ważnych tematów
Pełna informacja na stronie http://cios.gda.pl/

Dołączamy się do tego zaproszenia!
A inni rodzice którzy nie mogą skorzystać bezpośrednio zachęcamy aby włączyli się duchowo modlitwą!

Witaj Maj! Trzeci Maj! O Maryjo witaj nam!
2011-05-03
Tegoroczny maj przyniósł nam Polakom szczególnie wiele radości i powodów do dumy!
Jak szczęśliwa Polska cała! W niej Maryi kwitnie chwała, od Bałtyku po gór szczyty kraj nasz płaszczem Jej okryty! Matko Boska! Królowo Polska! O Pani nasza!
Oliwska i Częstochowska, Kodeńska i Licheńska, Oborska i Ostrobramska! Matko Sianowska i Jazłowiecka, Maryjo Królowo nasza, Królowo Piotrkowska
Królowo w tysięcznych sanktuariach Polski królująca! Miłości nasza i orędowniczko nasza! Matko pielgrzymów i poszukujących, słabych i cierpiących.
Dziękujemy Ci Maryjo za łaski nam uproszone, za Błogosławionego Jana Pawła II i za czas nawiedzenia jakiego doświadczamy.
Piękny jest maj, pięknem nabożeństwa majowego, pięknem rozkwitającej przyrody i pierwszych komunii świętych i matur zdawanych w całej Polsce.
Z radością powierzamy Maryi po raz kolejny losy naszych dzieci, również poprzez wstawiennictwo naszego kochanego błogosławionego Jana Pawła II!
Jan Paweł II błogosławiony!
2011-04-30
Oto jest dzień który dał nam Pan! Weselmy się i radujmy się w nim!
Jak wiele róż obrało sobie za patrona naszego Papieża! I zapewne wiele róż nowo powstających przybierze go za swego patrona. I SŁUSZNIE! To papież różańca! To papież zawierzenia! To papież rodziny! To papież troski o dobro dziecka!
Nasz różaniec rodziców jest jednym z akcentów wypełniania woli naszego kochanego rodaka!
Błogosławiony Janie Pawle – również twemu wstawiennictwu chcemy zawierzyć ten różaniec i kazde dziecko oraz każdą rodzinę w której jest odmawiany!
Błogosławiony Janie Pawle módl się za nami!
Pan Zmartwychwstał prawdziwe!
2011-04-24
Wszystkim rodzicom modlącym się za swoje dzieci, wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na rzecz dobra rodziny i tym którzy nam pomagają składamy najlepsze życzenia z okazji Świat Zmartwychwstania Pańskiego!
Czas postu i wyciszenia - naszą szansą na lepsze życie!
2011-04-04
W każdym z nas obecna jest chęć poszukiwania dobra i drogi do jego osiągnięcia. Czas postu może być dla każdego z nas właśnie okazją do odkrycia swojej własnej drogi do prawdy – drogi do Boga i do uporządkowania swego życia. Każdy z nas może też być światłem i świadectwem dla innych, że warto szukać i znajdować oraz gdzie to uczynić - w Kościele, który niesie przesłanie o Bogu.
Odprawiamy drogą krzyżową, rekolekcje i inne nabożeństwa wielkopostne. Módlmy się za tych którzy głoszą rekolekcje o dobre przygotowanie i podmiotowe traktowanie tych dla których głoszą nauki rekolekcyjne. A dla nas o dobre i otwarte przyjmowanie każdej z nauk, choćby czasem zdawała nam się na pozór nieprzydatna, może właśnie wtedy powinniśmy się zmierzyć ze swoim wyobrażeniem o samych sobie. Ten okres Wielkiego Postu przygotowując nas na odnowienie łaski Chrztu Świętego i Nocy Zmartwychwstania jest jednocześnie jakby przygotowaniem do przyjęcia i przeżycia beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II.
W miesięczniku >>Różaniec<< znajdziemy wspaniałe pomoce aby pełniej przeżyć czas wielkiego postu i wejść w duchowość różańcową!
Czytajmy i prenumerujmy RÓŻANIEC – to naprawdę skarb, który warto odkryć!
Wybierajcie więc życie - dzień świętości życia!
2011-03-23
Narodowy dzień życia, dzień świętości życia - wielomilionowy ruch na rzecz ochrony życia jest jednym z najpełniejszych sposobów wypełnienia testamentu naszego świętego rodaka sługi bożego Jana Pawła II. Jest to też jeden z najzacniejszych i najbardziej owocnych sposobów przygotowania do nadchodzącej beatyfikacji "naszego papieża".
W tych dniach w wielu wspólnotach katolickich, ruchach i wspólnotach parafialnych podejmowane są duchowe adopcje dziecka poczętego. To wspaniały widok kiedy przed ołtarzem na zaproszenie kapłana stawia sie mniejsza lub większa grupa obrońców życia – to są prawdziwi rycerze i damy zabiegające o godność człowieka . To oni wnoszą swoimi rękami maleńkie światełka zapalonych świeczek oznaczających jedno uchronione życie do pochodni prawdy „zwyciężającej świat”.
Ten piękny obraz oddania siebie na służbę życiu później ma kontynuację poprzez codzienną modlitwę i stałe wspieranie wszystkiego co życiu służy. Obecnie naszym celem i zadaniem jest nowelizacja ustawy o ochronie życia od poczęcia aż do śmierci, pozwalająca na pełną realizację postulatu ochrony życia.
Zachęcamy rodziców którzy już modlą się na różańcu a jeszcze nie podjęli duchowej adopcji do podjęcia tego pięknego kroku i zobowiązania, dającego wiele radości.
Ratuj życie dzieci - jeśli możesz przekaż swój 1 % na ratowanie życia!
2011-03-04
Wybierz Życie:
"Wybierajcie więc życie,
abyście żyli wy i wasze potomstwo." (Pwt 30, 19)

Human Life International - Polska

Pobierz za darmo program do wypełniania deklaracji PIT.
Zaproponuje on przekazanie 1% podatku na:
Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia
KRS 0000249454

ze strony HLI - http://www.hli.org.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia organizuje i wspiera m. in.:

* działania promujące rodzinę, pomoc dzieciom i kobietom w ciąży
* edukację prozdrowotną i pro-life, w tym nauczanie ekologicznych metod rozpoznawania płodności
* rodziny wielodzietne i zagrożone ubóstwem
* pomoc dla rodzin i dzieci najbardziej dotkniętych powodzią
* ochronę macierzyństwa, ojcostwa i dziecka poczętego
* działania promujące zdrową, naturalną rodzinę
* ochronę macierzyństwa, ojcostwa i dziecka poczętego
* pomoc Polakom na Wschodzie


Sam zdecyduj, co się stanie z Twoimi pieniędzmi!
Nie oddawaj ich Fiskusowi. I tak mają już 99% twoich podatków!

Pomóż także innym w wypisywaniu PIT'ów.
Madryt 2011 Światowe Dni Młodzieży - wspierajmy już dziś młodzież na wzrastanie jutro!
2011-02-22
Hasło programowe Szarych Szeregów program na dziś, jutro i pojutrze niech nam przyświeca abyśmy mieli otwarte serca i mysli na wspieranie naszej młodzieży w uczestnictwie w tegorocznych Światowych Dniach Młodzieży. Na zaproszenie Papieża Benedykta XVI odbędą się one w tym roku w Madrycie w Hiszpanii w sierpniu.

Na pewno warto zachęcić do uczestnictwa nasze (i znajome) dzieci, które są w wieku młodzieżowym! Dołóżmy wszelkich starań do tego, aby było to wspaniałe doświadczenie duchowe dla młodych z całego świata.

Wszelkie informacje można znaleźć pod adresem:
http://www.madryt2011.pl/

Można też wspomóc organizację ŚDM poprzez dotację na stronie:
http://www.muchasgracias.info/

U góry można wybrać język (angielski lub hiszpański), a niżej kwotę jaką pragniemy przeznaczyć - można też wesprzeć konkretny projekt np. zakwaterowanie wolontariuszy lub przyjazd młodzieży z krajów Azji lub Ameryki Południowej. W prawym górnym rogu pojawi się nasz koszyk dotacji, aby przejść do płatności należy kliknąć See donations carts a następnie Checkout i dokonać wpłaty kartą lub na konto.

Pamiętajmy o tym ważnym i wspaniałym wydarzeniu w naszych codziennych modlitwach, oraz w solidarności z młodzieżą każdego 16-tego dnia miesiąca.
Chronić rodzinę, osobę, dzieci, młodzież – społeczeństwo i społeczności! Praca na rzecz Polski.
2011-01-31
Dwa wydarzenia jakie w przeciągu dwu miesięcy miały miejsce ostatnio w Gdańsku warte są szczególnego odnotowania.
Gdańskie środowiska zaangażowane w sprawy ochrony przed różnorakimi zagrożeniami duchowymi, przed manipulacją i kłamstwem w życiu społecznym doprowadziły do realizacji dwu ważnych wydarzeń – Konferencji nt. zagrożeń rozwoju osobowości człowieka oraz sympozjum nt. całej prawdy o zagrożeniach wynikających z magii i okultyzmu.
W obu przypadkach głównym organizatorem było gdańskie Centrum Informacji o Sektach i nowych ruchach religijnych (www.cios.gda.pl), zaś wśród wspierających znalazła się również nasza inicjatywa Różańca Rodziców (czynem i modlitwą).
Zarówno sala senatu Uniwersytetu Gdańskiego jak i aula Jana Pawła II przy gdańskiej Kurii w Oliwie dały godną oprawę i wskazały właściwą rangę omawianych zagadnień i poziom merytoryczny wystąpień.
W sobotę 29 stycznia aula Jana Pawła II w Oliwie wypełniła się szczelnie osobami pragnącymi poszerzyć swoją wiedzę o zagrożeniach, albo znaleźć poradę w trudnych sprawach życiowych wynikających z uwikłania w magię lub okultyzm – dla siebie lub dla swoich bliskich.
Co niesłychanie ważne i co było podkreślone na początku – nie da się owocnie i efektywnie działać w celu ochrony przed zagrożeniami duchowymi bez modlitwy. Dlatego oba wydarzenia zaczynały się od Mszy świętej i Mszą świętą się kończyły. Obrady prowadzący zaczynali modlitwą i modlitwa obecna była wg. tradycji polskiej w trakcie dnia obrad ( Anioł Pański).
Uczestnicy obrad mieli szczególnie dobrą sposobność nabyć materiały informacyjne, książki, wydawnictwa multimedialne z zakresu omawianej tematyki, a przede wszystkim
Magia - cała prawda - zaproszenie do Gdańska
2011-01-14
Otrzymaliśmy zaproszenie na sesję nt. zagrożeń ze strony Okultyzmu. Kto może dojechać z okolic Trójmiasta - serdecznie zapraszamy. Inne części Polski prosimy o wsparcie modlitwą, i śledzenie czy i kiedy w ich okolicy taka sesja będzie organizowana.
Poniżej program :
Program sympozjum

29.01.2011 r. Aula Jana Pawła II w Gdańsku Oliwie

ul. Bpa. Edmunda Nowickiego 3 obok Katedry

Wstęp wolny!!!8.00 – 8.50 Msza Święta inauguracyjna – Parafia katedralna pw. Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie ul. Bpa. Edmunda Nowickiego 5

8.55 – 9.10 Przedstawienie programu dnia.

9.10 – 9.55 „Magia w Biblii i nauczaniu Ojców Kościoła” – referat Ks. mgr lic. Grzegorza Daroszewskiego Dyrektora Gdańskiego Centrum Informacji o Sektach

10.10 – 10.55 –„Okultyzm a kultura masowa” – wykład O. dr hab. Aleksandra Posackiego: teologa i demonologa

11.10 – 11.55 „Wschodnie źródła magii” – wykład S. M. Pawlik, dominikanki, znawcy hinduizmu

12.10 – 12..40 –„Niepokalane Serce Maryi zwycięża” – Świadectwo Marii – Emanuel, misjonarki świeckiej z Częstochowy

12.40 - 13.40 Przerwa obiadowa

13.40 – 15.30 – „Życie, nawrócenie, ŻYCIE” Multimedialne świadectwo Leszka Dokowicza, operatora filmowego

15.45 – 16.35 „Współczesne zniewolenia” – spotkanie z Księdzem egzorcystą dr hab. Andrzejem Kowalczykiem

16.50 – 17.35 „Harry Potter” i „Zmierzch” pod światło. Komentuje Małgorzata Nawrocka, autorka powieści antymagicznej „Anhar”

17.50 – 18.35 – „Magiczne myślenie dziś. O energoterapii, homeopatii i nie tylko” – mówi Andrzej Wronka, teolog, publicysta.

18.35 - 18.50 – Oko w oko z bioenergoterapeutą – świadectwo Henryka

19.00 – 20.00 Msza Święta dziękczynna z Aktem Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi i modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne Parafia katedralna pw. Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie ul. Bpa. Edmunda Nowickiego 5Na sympozjum zapewniamy możliwość nabycia unikalnych publikacji i materiałów multimedialnych związanych z tematyką spotkania.Bliższe informacje na stronie www.cios.gda.pl i pod numerem 501337277Sympozjum można wspierać dobrowolnymi datkami wpłacając na konto:

Lukas Bank 12194010764721480600000000 z dopiskiem sympozjumKs. Grzegorz Daroszewski

Archidiecezjalny Duszpasterz Osób i Rodzin zagrożonych działalnością sekt i okultyzmuwww.cios.gda.pl
Objawienie Pańskie - Zajaśniała Gwiazda Mesjasza!
2011-01-05
Po raz pierwszy od 50 lat możemy bez przeszkód świętować Objawienie Pańskie. Jest to dzień kiedy magowie złożyli hołd Panu Jezusowi, jest to również dzień w którym magia została przez nich odrzucona, a wracali do domu inną drogą. Wracali po poznaniu prawdy o Wcieleniu Boga, pouczeni dodatkowo przez Anioła.
W tym dniu pamiętamy szczególnie o nowym życiu jakie czeka nas w Bogu, pamiętamy o konieczności naszego codziennego nawracania się w drodze, o konieczności naszej otwartości na głos Boga. W tym dniu warto też zrobić sobie rachunek sumienia odnośnie pierwszego przykazania : jakie są moje odniesienia do magii, do okultyzmu, czy nie ulegam pokusie tzw. bioenergoterapii, horoskopom, praktykom magicznym, różnego rodzaju amuletom, przesądom, książkom wątpliwej reputacji? Czy dbam aby moje dziecko było przed inicjacjami magicnzymi ochronione?
Czy w moim domu nie ma jakichś przedmiotów o magicznych znaczeniach np. pierścień atlantów, jakieś maski ludów afrykańskich o nieznanym pochodzeniu i znaczeniu, litery i napisy w nieznanych językach o nieznanym, symbolicznym znaczeniu, różnego rodzaju dziwne figurki egzotyczne , słoniki z podniesioną trąbą, czy wręcz wizerunki diabelskie itp. Warto się tego wszystkiego pozbyć, a dom poświęcić raz jeszcze wodą świeconą, lub poprosić o poświecenie domu księdza, który przyjdzie z wizytą duszpasterską - po kolędzie.
Dziękujemy za życzenia z okazji świąt Narodzenia Pańskiego i wchodzimy w NOWY 2011 rok
2010-12-30
Wszystkim osobom, które nadesłały nam życzenia z okazji świat Bożego Narodzenia dziękujemy i odwzajemniamy się z całą serdecznością i życzliwością życzeniami Błogosławieństwa od Dziecięcia Jezus. Niech ten czas trwającej Oktawy Bożego Narodzenia będzie dla nas inspiracją do wzrastania w dobru i miłości jaką niesie światu narodzony Boży Syn.
A w przeddzień Nowego Roku dziękujemy Bogu za wszelkie łaski i prace które z Jego pomocą udało się nam w tym roku wykonać, lub choćby rozpocząć. Jest nas już ponad 23 tysiące rodziców, którzy w różach w całej Polsce i na świecie modlą się za swoje dzieci. Dziękujemy za opiekę nad naszymi dziećmi Maryi i za Jej cudowne, nieustanne wstawiennictwo. Dziękujemy Bogu również za piękniejąca Katedrę Oliwską i tych wszystkich, którzy się tej sprawie przysługują - w tym za piękną kaplicę Matki Bożej Oliwskiej.
W nowym 2011 roku przypada DZIESIĄTA rocznica powstania inicjatywy modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci. Poczynając od 8 grudnia rozpoczęliśmy duchowe przygotowanie do tej rocznicy comiesięczną mszą świętą. Mamy nadzieję, że takie przygotowanie będzie owocowało zarówno w życiu naszych dzieci jak i szerokim rozwojem tej modlitewnej inicjatywy w Polsce i na całym świecie.
Święto Młodzianków Męczenników - w Gdańsku i w Gdyni - może i w Twojej Parafii
2010-12-21
Korzystając z zachęty Antoniego Szymańskiego pragnę zachęcić do rozpropagowania tego święta dla poszanowania życia ludzkiego. Oby nigdy nie zdażyło się tak że przez naszą obojętność lub zaniechanie w jakiś sposób ludzkie życie - zwłaszcza to jeszcze nienarodzone ucierpi.
Poniżej zaproszenie p. Senatora VII kadencji Antoniego Szymańskiego:

Zbliża się 28 grudnia w którym obchodzimy Święto Młodzianków Męczenników.
Święto to łączymy z problemem poszanowania ludzkiego życia od jego poczęcia.
W tym dniu mają miejsce m.in.: w Gdańsku i Gdyni uroczyste
Msze Święte w intencji poszanowania ludzkiego życia, podczas których dokonywane są przyrzeczenia duchowej adopcji
dzieci poczętych. Po Mszach mają miejsce procesje ze świecami ulicami miast.
Zachęcam do upowszechnienia tej tradycji.
Z wyrazami szacunku
Antoni Szymański

Zatem na sposób jaki możemy propagujmy również w naszych lokalnych środowiskach tą okazję do modlitwy w intencji poszanowania życia.

Na prezent świąteczy - Podaruj swemu dziecku Anioła, obdaruj je wzorami świętości – skorzystaj z Sygnałów Troski!
2010-12-14
Kochani Rodzice i animatorzy róż rodziców!
Zbliżają się święta Narodzenia Pańskiego!
Z tym okresem związany jest zwyczaj przełamania się opłatkiem, przebaczenia i pojednania przy wigilijnym stole. W tym czasie pragniemy naszych najbliższych obdarować życzliwością, miłością i dobrem. Właśnie dlatego pod choinką pojawiają się prezenty, które w jakiś sposób mają unaoczniać nasze dobra życzenia, chęć spełniania marzeń i obdarowywania dobrem naszych najbliższych.
Z inspiracji jednej z mam modlących się w różach rodziców, animatorki róży chcemy zaproponować w tym roku akcje obdarowywania swoich bliskich prezentami o znaczeniu duchowym.
Mama Renata zaproponowała aby obdarować swoje ( i nie tylko swoje) dzieci „Aniołem Stróżem” – prenumeratą pisma przeznaczonego dla dzieci młodszych. Ten pomysł jest o tyle piękny i ciekawy że zamawiając prenumeratę Anioła Stróża dajemy pod choinkę prezent całoroczny. Jak bardzo dumne, zadbane i kochane poczuje się dziecko do którego co miesiąc przyjdzie przesyłka osobista - i do tego z Aniołem!
To propozycja dla rodziców dzieci młodszych. Dla młodzieży ale i dla wszystkich dorosłych proponujemy zakupienie na prezent książek z serii „Nowe portrety świętych” . Jest to wspaniała seria książek, napisana współczesnym językiem, odniesiona do naszych czasów i do naszych problemów, a jednocześnie czerpiąca z doświadczenia świętości Kościoła. Czasem nasz głos nie przemówi, ale przemówi przykład, mądrość i świętość konkretnej osoby – opisanej w Nowych Portretach. Nowe Portrety Świętych można zamówić pojedynczo - lub jako całą serię wydawniczą ośmiu książek. Wówczas jest trochę taniej, a do tego mamy tej samej klasy prezenty dla ósemki naszych bliskich. W przyszłości będą się mogli wymienić książkami ale i podyskutować o „swoich” świętych. Książki są tak ciekawe i wciągające oraz pięknie wydane że z pewnością będą pięknym prezentem.
Dla rodziców gorąco zaś zachęcamy do zrobienia sobie prezentu w postaci prenumeraty pisma „SYGNAŁY TROSKI” – jest to bardzo cenne pismo pozwalające pogłębiać swoją wiedzę jako rodzica o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi.
O obdarowaniu siebie wzajemnym miesięcznikiem Różaniec, a ściślej jego prenumeratą na rok 2011 przypominam już tylko dla porządku - bo właściwie rozumie się samo przez siebie.
Zatem zróbmy prezent sobie, albo swoim bliskim, swoim dzieciom czy też znajomym w postaci wartościowych wydawnictw.
JAK TEGO DOKONAĆ?
Poprzez Internet można dowiedzieć się o prenumeracie Anioła Stróża,
Sygnałów Troski
oraz Różańca na stronie Wydawnictwa Sióstr Loretanek -
Wydawnictwa Sióstr Loretanek
Można również zamówić pisząc lub telefonując do wydawnictwa w Rembertowie: Wydawnictwo Sióstr Loretanek
04-476 WARSZAWA
ul. L. Żeligowskiego 16/20
Fax (0-22) 612-93-62
Prenumerata tel. (0-22) 673-46-93; 673-58-39
Gorąco zachęcamy do takiej formy obdarowania się Dobrymi prezentami!
Od zawierzenia do dziesiatej rocznicy powstania Różańca rodziców
2010-12-13
Po raz kolejny spotkaliśmy się w dniu 8 grudnia na modlitwie i zawierzeniu naszej modlitwy, naszych trosk rodzicielskich Maryi Niepokalanej. W tym roku Msza święta z racji prac remontowych została odprawiona w kościele św. Jakuba znajdującym się nieopodal Katedry Oliwskiej. Ale wiemy również z doniesień z różnych stron Polski, że w różnych miejscach kraju czy nawet świata wiele osób łączyło się w sposób duchowy z całą wspólnota modlitwy Różańca rodziców.
Tym razem nasza modlitwa miała jeszcze jeden szczególny wymiar. Tą eucharystią rozpoczęliśmy przygotowanie, nowennę przed dziesiątą rocznicą powstania inicjatywy różańca rodziców. 8 września przyszłego roku mamy nadzieję w licznym gronie świętować dziesięć lat obdarowania tą różańcową modlitwą nas - rodziców i naszych dzieci.
Jak co roku w dniu 8 grudnia ponawiamy Akt Zawierzenia
2010-12-07
Jak co roku w dniu 8 grudnia ponawiamy Akt Zawierzenia naszych dzieci, nas jako rodziców, wszystkich rodzin i róż rodziców patronce naszej modlitwy, Matce Bożej Oliwskiej.
Przez ten kolejny rok doznawaliśmy wielu łask i opieki za wstawiennictwem Maryi Niepokalanie Poczętej w naszej modlitwie różańcowej, a inicjatywa tej modlitwy coraz szerzej i dalej docierała do kolejnych rodziców i rodzin.

W tym roku uroczystość Niepokalanego Poczęcia wypada w środę i w tym dniu będzie odprawiona Msza świeta w Katedrze Oliwskiej o godzinie 18.00 na którą serdecznie zapraszamy wszystkich chcących łączyć się w modlitwie.

Osoby z Polski jak wiemy w wielu miejscach łączą się duchowo - na specjalnie zorganizowanych mszach świetych lub pojedynczo pozostając w jedności duchowej.

W roku obecnym istotnym akcentem była zorganizowana na Uniwersytecie Gdańskim V Konferencja naukowa o zagrożeniach duchowych przy organizacji której współdziałaliśmy.
W trakcie wykładów wyraźnie widać było jak bardzo nasza rodzicielska troska i modlitwa w obecnych czasach potrzebna jest naszym dzieciom i młodzieży.

8 grudnia chcemy za wszystkie łąski podziękować Bogu przez ręce Maryi i prosić o dar rozszerzania tej formy modlitwy rodziców.


V Konferencja nt. Zagrożeń osobowości człowieka na początku XXI wieku - modlimy się teraz dobre owoce!
2010-11-28
V Konferencja nt. Zagrożeń osobowości człowieka na początku XXI wieku była bardzo potrzebna i z pewnością będzie owocna. To zdanie zdecydowanej większość uczestników z którymi mogłem zamienić choćby kilka słów w takcie jej trwania.
Miejsce i ranga wydarzenia - aula Senatu UG, uwypukliły znaczenie podejmowanej tematyki dla życia społecznego. Otwartość i energia gdańskiego środowiska zaangażowanego w obronę istotnych wartości przywiązanych do osoby ludzkiej napełniają nadzieją, że są drogi i możliwości przeciwdziałania. Obecność gości z całej Polski – i to zarówno po stronie wykładowców jak i uczestników jest dowodem na potrzebę realizowania tego typu Konferencji i ogólnopolski wymiar omawianych zagadnień.
Cieszymy się, że mogliśmy spotkać tak wielu przesympatycznych ludzi, z ogromnym zaangażowaniem, ale i z porządnym przygotowaniem merytorycznym. Oznacza to, że są możliwości i struktury pracujące dla dobrze pojmowanego interesu rodziny i człowieka.
Z obrad organizatorzy planują przygotować materiały szczegółowe, zredagowane materiały pisemne i nagrania audio i video. O dostępności materiałów będziemy informować.

Pierwszą relację nadała TVP Gdańsk - załączam link do programu lokalnego / o konferencji jest materiał od 21 minuty:
http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/27112010/3454057Teraz modlimy się o dobre owoce tej Konferencji i za tych którzy pracują na rzecz rodziny i dobrego środowiska wzrastania naszych dzieci!
Solidarni z Ojcem Świętym w modlitwie w intencji obrony życia - sobota 27 listopada!
2010-11-24
Wraz z organizacjami działającym na rzecz obrony życia włączamy się w poparcie Ojca Świętego - modlitwą i działaniem w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To jest wyjątkowe w historii świata wydarzenie w którym nie może zabraknąć również nas – rodziców modlących się za swoje dzieci na różańcu! W ten dzień solidarności wpisuje się również nasza V Konferencja nt. zagrożeń osobowości człowieka na początku XXI wieku.
Załączam również przesłanie nadesłane do nas przez p. Ewę Kowalewską z HLI:
OD NOWEJ GWINEI PO ALASKĘ!
27 LISTOPADA MODLITWA Z OJCEM ŚWIĘTYM ZA ŻYCIE
Po raz pierwszy w historii Ojciec Święty wzywa cały Kościół do jednoczesnej modlitwy w intencji każdego poczynającego się ludzkiego życia!
Po modlitwie Anioł Pański w dniu 14 listopada Ojciec Święty przypomniał, że 27 listopada odbędzie się pierwsze czuwanie modlitewne w intencji poczętego życia. Jest ono podejmowane razem z kościołami lokalnymi na całym świecie.
Benedykt XVI dodał: Osobiście zalecam, aby odbyło się ono także w parafiach, wspólnotach, grupach i ruchach religijnych. Okres, w którym przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia, jest najbardziej odpowiednim czasem, aby odwołać się do Bożej Opieki w intencji każdej ludzkiej istoty powołanej do istnienia oraz aby dziękować Bogu za dar życia, który otrzymaliśmy od naszych rodziców.
Ojciec Święty osobiście będzie przewodniczył uroczystości według specjalnej liturgii, która rozpocznie się na Watykanie w Bazylice Św. Piotra 27 listopada o godz. 16:30. Papież oczekuje, że wszyscy się do niego przyłączymy.
Modlitwa ta (uwzględniając strefy czasowe) będzie trwała przez całą dobę. Jako pierwsi zaczną się modlić katolicy w Nowej Zelandii. W Polsce będzie wtedy szósta rano. Godzinę później modlitwę rozpoczną katolicy w Nowej Kaledonii, potem w Australii i na Filipinach. Do Ziemi Świętej modlitwa ta dotrze po dziesięciu godzinach. Pół godziny później będziemy się modlić w Polsce. W tym samym czasie o 16:30 w Rzymie Ojciec Święty rozpocznie modlitwę w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie. Ta ciągła modlitwa zakończy się o szóstej rano naszego czasu w niedzielę, kiedy modlić się będą katolicy na Alasce. Świadomość jedności z Kościołem katolickim w tej całodobowej, powszechnej modlitwie jest wyjątkowym doświadczeniem dla nas wszystkich. Z pewnością modlitwa w tej intencji będzie też kontynuowana zarówno w niedzielę, jak i przez cały Adwent.
Papieska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, jako dykasteria watykańska odpowiedzialna za prawidłową oprawę liturgiczną w Kościele katolickim, na życzenie Ojca Świętego Benedykta XVI opracowała schemat liturgii wieczoru wigilii Adwentu, który będzie poświęcony wspólnemu czuwaniu w intencji każdego poczynającego się ludzkiego życia. Schemat ten został dołączony do oficjalnego listu wystosowanego przez kard. Antonio Cañizares Llovera, przewodniczącego Papieskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz kard. Ennio Antonelli, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Rodziny. Schemat ten w języku polskim można znaleźć na stronie:
http://www.hli.org.pl/pl/wd/27-listopada/liturgia-27.html
Międzynarodowe Ruchy pro-life chcą wyrazić swoje podziękowanie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za tę inicjatywę, podkreślając osobiste zaangażowanie poszczególnych osób. Każdy może się do niego przyłączyć przez podpisanie się po petycją zamieszczoną na stronie.
http://www.tak-dla-benedykta.pl/

Obecnie list z podziękowaniem można złożyć w 14 językach. Podziękowanie wraz z listą podpisanych osób zostanie przekazane do rąk Ojca Świętego.

Human Life International - Polska

Ewa H. Kowalewska
Sygnały Troski! Nowa strona internetowa ważnego miesięcznika!
2010-11-17
Kochani rodzice!
Oprócz modlitwy mamy również obowiązek dbania o wszechstronny rozwój naszych dzieci. Z pomocą przychodzi tu
Wydawnictwo Sióstr Loretanek z Rembertowa, które już od kilku lat wydaje miesięcznik dla rodziców o nazwie Sygnały Troski. Jest to wspaniałe uzupełnienie wiedzy merytorycznej nt. zagrożeń dla młodzieży i sposobów radzenia sobie z nimi skierowane przede wszystkim do Rodziców – czyli jak najbardziej do nas.
Oprócz aktualnie wydawanych numerów w cenie promocyjnej można również zamówić wydania archiwalne, w których poruszono i opisano szczegółowo wiele interesujących nas zagadnień.
Dlatego zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej miesięcznika SYGNAŁY TROSKI, oraz zaprenumerowania tego pisma jako stałej pomocy i sprawdzonego źródła wiedzy o tym jak wspierać i chronić swoje dzieci! Strona internetowa: http://www.sygnalytroski.pl/

Przypominam że SYGNAŁY TROSKI objęły patronatem medialnym współorganizowaną przez nas Konferencję nt. Zagrożeń młodego człowieka na początku XXI wieku, w wydawcą jest to samo wydawnictwo które wydaje miesięcznik RÓŻANIEC!

Czytajmy Różaniec i SYGNAŁY TROSKI - dostępne również w sieci EMPIK!

V Konferencja naukowa nt. Zagrożenia osobowości młodego człowieka - wspieramy ! wspieramy !
2010-11-07
W listopadzie w dniach 26-28 odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim V Ogólnopolska Konferencja nt. zagrożeń osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku - >> więcej pod adresem: http://konferencja.cios.gda.pl

Zachęcamy i zapraszamy do zapoznania się z programem i uczestnictwa bądź wsparcia - czy to modlitwą czy też finansowym datkiem.

Konferencja będzie okazją do pogłębionego spotkania ze środowiskiem dbającym o dobro młodzieży i ochronę jej przed zagrożeniami. To jest faktyczne wypełnianie 3 intencji różańca rodziców - dlatego konferencję inspirujemy i wspieramy.
Dzielmy się tą wiadomością z innymi!
Wspomnienie Wszystkich Świętych - Nowe portrety świetych i Konferencja w listopadzie w Gdańsku!
2010-10-31
Pierwszy listopda to dzień Chwały w Kościele - to dzień radości z perspektywy Nieba jaką daje nam Jezus, każdego dnia w Eucharystii i dla każdego człowieka chcącego się do Jesuza nawrócić. Wiele róż rodziców ma swoich świętych patronów - w tym roku do zestawu róż dopisujemy nowo beatyfikowanych i kanonizowanych świetych Kościoła Katolickiego. A dziś dopisujemy kolejną różę Wszystkich Świętych, która zapewne zostanie ona uformowana za 3-4 tygodnie. Wierząc w Świętych obcowanie, chcemy się zwracać również do Nich o pomoc i wsparcie modlitwą przed Tronem Boga. Wiemy przecież, że Królową Wszystkich Świętych jest nie kto inny tylko nasza Patronka i Przewodniczka w modlitwie – Maryja. Niech nasze wspominanie tych, którzy odeszli przed nami do Domu Ojca Niebieskiego posłuży nam do pojednania i pokoju w sercu w stosunku do żyjących.
Dlatego oprócz modlitwy do świetych warto poznawać ich życiorysy, dzieje i idee, któe będąc ich pasją stawały się drogą do świetości.
Dlatego zachęcamy do korzystania z cyklu ksiażek Nowe portrety Świetych Wydawnictwa Loretanek z Rembertowa >>więcej pod adresem :
www.loretanki.pl/sklep

Dziś i w całym miesiącu listopadzie polecajmy w modlitwie szczególnie tych z naszego grona rodziców i dzieci, którzy odeszli do Pana wierząc, że przez przyczynę Maryi przyjmie ich do Swej Chwały.

W listopadzie planowana jest V Ogólnopolska Konferencja nt. zagrożeń osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku - >> więcej pod adresem: http://konferencja.cios.gda.pl

Zachęcamy i zapraszamy do zapoznania się z programem i uczestnictwa bądź wsparcia - czy to modlitwą czy też finansowym datkiem.
Październik miesiącem Różańca świętego! Miesiecznik Różaniec dla każdej rodziny i każdego rodzica!
2010-09-30
Wraz ze św. Tereską od Dz. Jezus, św. Aniołami Stróżami i wieloma Świętymi Patronami październikowymi wkraczamy w miesiąc szczególnie poświęcony Królowej Różańca Świętego.
Niech będzie to dla nas czas szczególnej odpowiedzialności za własną formację i czas propagowania Różańca. Czy to w ramach różańca rodziców, czy to w ramach innych formacji różańcowych – ale również miesięcznika Różaniec.
Każdy kolejny numer miesięcznika Różaniec utwierdza mnie w głębokim przekonaniu że powinno to być nasze stałe źródło formacji i informacji różańcowej. Bez stałej formacji nie będziemy wzrastać w naszej modlitwie i nie będziemy w pełni korzystać z dobrodziejstwa łask jakie możemy uprosić.
Dlatego z całą mocą i entuzjazmem wiary zachęcam, w ramach możliwości finansowych, każdego rodzica i każdego ANIMATORA róż rodziców do rozpoczęcia prenumeraty miesięcznika Różaniec. – oraz do propagowania tej drogi formacji w modlitwie różańcowej. Zróbmy sobie i / lub swoim znajomym ten prezent z okazji miesiąca różańcowego! Sposób zamówienia prenumeraty na stronie miesięcznika Różaniec www.rozaniec.eu, lub link z naszej strony (po lewej stronie ekranu pod obrazkiem MB Oliwskiej
Przed październikiem - Radio Maryja, miesięcznik Różaniec i Gość Niedzielny
2010-09-23
Kochani rodzice i animatorzy róż rodziców!


Przed październikiem - miesiącem poświęconym Różańcowi, chcemy waszej uwadze wskazać co najmniej trzy ważne okazje:

Po pierwsze w dniu 28 września będziemy wraz z siostrami z redakcji i ks. redaktorem miesięcznika Różaniec w audycji dla małżonków i rodziców o godz. 21.45 nt. Różańca w rodzinie. Zachęcamy do słuchania oraz wcześniejszego przesyłania świadectw w celu zaprezentowania na antenie oraz aktywnego włączania się do audycji.

Po drugie - www.rozaniec.eu - zachęcamy również do jak najliczniejszej prenumeraty miesięcznika Różaniec - niech w miesiącu październiku redakcja Różańca odczuje jak bardzo kochamy i chcemy poznawać Różaniec święty, a tym samym uczyńmy prezent Maryi i sobie dla osobistej formacji. Pismo nieustannie się rozwija, planuje nowe ciekawe cykle redakcyjne, wskazuje wiele ważnych inicjatyw i możliwości wspierania innych i ubogacania siebie.
Zaprenumerujmy dla siebie, a kogo stać dla znajomych czy przyjaciół. Zaproponujmy - jeśli nie ma w przykościelnym kiosku z prasą katolicka aby był również dostępny. Różaniec jest też w EMPIKu – warto nabywać i czytać!

Nasze szczególne zadanie na październik to bycie apostołem Różańca jako modlitwy i również miesięcznika formacji różańcowej!

Otrzymaliśmy również od twórców filmu SYNDROM informację, że w będzie on dodawany do najbliższego numeru (38/20100)z 26 września, tygodnika Gość Niedzielny. Film porusza bardzo ważne kwestie na temat konsekwencji jakie wynikają z aborcji i wskazuje na przemilczane fakty. Wobec zlaicyzowania mediów premiera filmu odbywa się w taki niezwykły sposób - poprzez największy tygodnik w Polsce (na szczęście katolicki). Zachęcamy do nabywania szczególnie tego numeru oraz propagowania tej informacji wśród swoich znajomych.

Zwiastun filmu można obejrzeć na You tube:

http://www.youtube.com/watch?v=ClXr7OcjDeU
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września.
2010-09-08
Kościół Powszechny obchodzi w dniu 8 września święto narodzenia Maryi - Tej, którą obdarza tak wielu łaskami i tak wielkimi tytułami. Maryja jest świętą Bożą Rodzicielką, Matką Łaski Bożej, Matką Przedziwną, Stolicą Mądrości, Przybytkiem Ducha Świętego, Arką Przymierza i Bramą Niebios. Królową Aniołów i Królową Wszystkich Świętych. Jest też Wspomożycielką Wiernych – i właśnie tymi wiernie trwającymi przy Maryi, a za Jej sprawą przy Bogu chcemy być my - rodzice katoliccy powierzając ufnie w modlitwie różańcowej swoje dzieci pod Bożą opiekę. Wierzymy, że w naszych rodzicielskich troskach i działaniach niezawodnie nas wspomoże!

Dla Różańca rodziców to szczególne święto, bo również ta inicjatywa niejako „narodziła się” właśnie 8 września 2001. Zatem w obecnym roku świętujemy 9 rocznicę powstania.
Na tą właśnie rocznice zanosimy Maryi i Bogu samemu naręcza róż rodziców modlących się za swoje dzieci – tych róż jest już ponad tysiąc, czyli rodziców ponad 20 tysięcy zaangażowanych w modlitwie różańcowej.
Tego dnia też za sprawą inspiracji jednej z córek, za którą mama modląca się w Różańcu Rodziców odeszła do wieczności postanowiliśmy poprosić o mszę św. w intencji zmarłych członków różańca rodziców. Taka Msza została zamówiona w Niepokalanowie, u braci Franciszkanów, właśnie na 8 września.
Loretto w Polsce - zaproszenie odpustowe na 12 września i na 7 września
2010-08-27
Diecezja Warszawsko–Praska i Zgromadzenie Sióstr Loretanek
serdecznie zapraszają

na uroczystości odpustowe
do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej,
w Loretto, 12 września 2010 r.
Uroczystości rozpoczną się od godziny 9 tej a o 12.00 odprawiona zostanie główna Msza Święta odpustowa koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego.

A dniu 7 września 2010r, w liturgiczne wspomnienie bł. Ignacego K., kapłana - siostry Loretanki zapraszają do katedry warszawsko-praskiej na wspólną modlitwę dziękczynną za łaski, jakich Bóg udziela przez wstawiennictwo bł. Ignacego. O godz. 17.30 Nieszpory, o 18.00 Eucharystia pod przewodnictwem ks. abp. Henryka Hosera SAC. Będą w niej uczestniczyć też rodziny, które otrzymały szczególne łaski za przyczyną bł. ks. Ignacego.
Ci z nas którzy moga - korzystajmy z zaproszeni do obecności osobistej, a ci którzy nie mogą dojechać fizycznie - łączmy się duchowo w modlitwie, zawierzeniu i oddaniu pod opiekę Maryi o błogosłąwionego Ignacego Kłopotowskiego.

W Święto Wniebowzięcia NMP pamiętamy o rocznicy powstania różańca rodziców
2010-08-15
Spośród, liczącej obecnie ponad dwadzieścia tysięcy osób, społeczności rodziców rozsianych po całym świecie co pewien czas Bóg powołuje kogoś do życia wiecznego. Wdzięczni Bogu za każdego ojca i matkę, którzy dołączają do grona Różańca Rodziców modlących się za swoje dzieci w tej wspólnocie modlitwy wspominamy tych, którzy odeszli i modlimy się dla nich o łaskę Nieba.
W tym roku na skutek prośby jednej z córek, której niedawno zmarła mama modliła się w Różańcu rodziców postanowiliśmy, aby w intencji wszystkich zmarłych członków różańca rodziców została odprawiona msza święta. Maryja Niepokalana poprowadziła to swoją świętą dłonią i stało się tak, że będąc na prywatnej pielgrzymce do św. Maksymiliana Kolbe, w dniu jego święta patronalnego 14 sierpnia, w przededniu Święta Wniebowzięcia NMP, zamówiłem właśnie w tych intencjach Mszę świętą – na rocznice powstania Różańca Rodziców czyli dzień 8 września. Msza zostanie odprawiona w Niepokalanowie tego dnia.
Właśnie w ręce Niepokalanej składamy co roku i codziennie losy naszych dzieci wierząc że Ona najlepiej nas w błogosławionej pracy rodzicielskiej wspomoże. Jej też zawierzamy wszystkie nasze sprawy, a widząc że Ona sama prowadzi swoje dzieła z ufnością spoglądamy w przyszłość, z wdzięcznością dziękujemy Bogu za każdą przez różaniec rodziców wyproszoną łaskę. Zachęcamy również do łączności duchowej w tym dniu ze wspomnianą intencją Mszy świętej. Zachęcam do pamięci o kolejnej – 9 tej rocznicy powstania różańca rodziców i ufnego zwracania się do Boga o potrzebne łaski dla naszych dzieci i naszych całych rodzin. Ofiarujmy nasze modlitwy, prace i cierpienia dla rozwoju Różańca rodziców.
Czytajmy, prenumerujmy i propagujmy również nasze formacyjne pismo – miesięcznik Różaniec.
Lipiec, a szczególnie sierpień to miesiace pielgrzymowania!
2010-08-05
Jeśli możesz ruszaj na pielgrzymkę, a jeśli nie możesz ruszaj na pielgrzymkę w łączności duchowej z tymi którzy pielgrzymują.
Fenomen polskich pieszych pielgrzymek wyrasta przede wszystkim z owoców jakie przynoszą pielgrzymom.

Możemy te owoce pomnażać i również z nich korzystać łacząc się duchowo z naszymi bliskimi i znajomymi którzy zaniosą przez pielgrzymi szlak nasze intencje do Maryi lub innego świetego, a przez ich wstawiennictwo Bogu.
Może kiedyś ruszymy na pielgrzymkę sami !

Sierpień to też miesiąc trzeźwości - jak wielu z nas o tym pamięta, aby poprzez sierpniową dobrowolną abstynęcję pomóc tym którzy są uzależnieni! To ważna i potrzebna pomoc i ofiara duchowa!
Pod płaszcz Maryi uciekamy sie! Wspomnienie MB z Góry Karmel 16 lipca jak co roku!
2010-07-16
Bractwa i zakony karmelitańskie przeżywają swoje święto oddania się opiece Maryi. Z wielką czułością o szkaplerzu karmelitańskim przyjętym i noszonym przez całe życie, mówił Jan Paweł II. Praktyka nabożeństwa do Maryi zawarta między innymi w dzieciecym oddaniu się Jej opiece, zawierzeniu i wspólnocie modlitwy znajduje piękny wyraz w bractwach szkaplerznych. Zachęcamy aby się do nich dołączać i w specjalny sposób korzystać z obiecanych łask!
Zło dobrem zwyciężaj – Błogosławiony Ks. Jerzy módl się za nami, abyśmy umieli iść drogą miłości i przebaczenia!
2010-06-05
W dniu 6 czerwca 2010r Polska, Świat i Kościół Święty otrzymują niezwykły dar w postaci wyniesienia do grona błogosławionych skromnego, słabego fizycznie, a mocnego mocą Chrystusa nowego błogosławionego – księdza Jerzego Popiełuszkę!
W tym dniu dołączamy go do grona naszych patronów róż jako wielkiego orędownika przemiany naszych serc. To właśnie ksiądz Jerzy jest dla nas współczesnym wskazaniem o mocy zawierzenia i wypełniania swego powołania. Ofiara księdza Jerzego jest też znakiem jak bardzo zatwardziałe są ludzkie serca - do dziś żyją mordercy i jego prześladowcy. Do dziś żyją i do dziś nie zdobyli się na akt skruchy, wobec jawnych przejawów wielkości i świętości swej ofiary, a grzeszności swych czynów, do dziś nie zdobyli się na najmniejszy akt skruchy, na słowo przepraszam i na wyjaśnienie swych niecnych ról i czynów. Do dziś system ateistyczny, który zdawał się niby upaść trzyma ich w swoich szponach nędznego zniewolenia.
Ale z pewnością ksiądz Jerzy również za nich wstawia się u Boga, z pewnością ks. Jerzy oręduje też za nami abyśmy umieli niegodziwość zwyciężać dobrem, abyśmy nie budowali w sobie nienawiści, a raczej litując się nad tymi ofiarami systemu modlili się żarliwie o ich nawrócenie i uwolnienie od strachu, od służalczej podległości złu.
Niech ten dzień stanie się dla nas okazją do przebaczenia i jeśli to możliwe do pojednania – w rodzinach, we wspólnotach, w społecznościach i w naszym Polskim Narodzie, również pojednania w świecie.
Niech wzorem oddania rodzicielskiego i zawierzenia będzie dla nas również w swej skromności i oddaniu matka księdza Jerzego – mama Marianna, która podąża w swej trudnej doli drogą Maryi.
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko - módl się za nami!
Nasza miłość wyrażona w modlitwie najlepszym prezentem dla dzieci
2010-05-24
Zachęcamy do zorganizowania Mszy św. w intencji dzieci przez róże rodziców - 1 czerwca - albo w oklicach daty 1 czerwca!

Dzielimy się świadectwem Bożej Miłości, mówiąc i zachęcając do różańca rodziców.
Każdy z nas rodziców w sercu nosi cząstkę miłości dla dzieci, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to Bóg jest naszym Ojcem i właśnie do Niego najlepiej się zwracać ze swoimi troskami prośbami, Jemu najlepiej powierzać los rodziny, a zwłaszcza dzieci.
Jak wiele łask i dobra uzyskaliśmy dla naszych dzieci we wspólnocie modlitwy różańca rodziców, jak wiele pokoju w sercu, ochrony od zła i rozwiązania najtrudniejszych nawet problemów. Dlatego mamy tak wielką śmiałość do zachęcania każdego napotkanego rodzica, każdego kto ma jakiś kłopot – powierzaj ufnie w ręce Maryi to wszystko poprzez różaniec, a Bóg udzieli ci dobra - bo jest dobry!

W dniu dziecka obdarzajmy szczególną duchową opieką nasze dzieci. Odwołując się do Ducha Świętego prośmy o Jego uświęcające działanie w naszych rodzinach i w życiu naszych dzieci. A dla siebie samych odwołujmy się do Miłości Ojca Niebieskiego w naszych prośbach. Dziękujmy też Bogu za wszelkie dobro i opiekę nad nami i naszymi dziećmi.

Wielu z nas organizuje specjalne Msze w intencji dzieci i spotkania modlitewne – idźmy właśnie taką drogą modlitwy i świadectwa zawierzenia również, a może przede wszystkim w Kościele. Niech ten dzień będzie dla nas specjalnym dniem modlitwy za dzieci i za tych którzy kiedykolwiek obdarowali nasze dzieci dobrem. Módlmy się o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci i za wszystkie osoby poświęcające się naszym dzieciom, za nauczycieli, katechetów, kapłanów – za wszystkich!

Niech stąpi Duch Twój - otwierajmy się na działanie Ducha Świętego w naszym życiu!
2010-05-19
Mimo wielkich tragedii powodziowych na południu kraju w całej Polsce, w wielu miejscach organizowane są nocne czuwania przed Świętem Zesłania Ducha Świętego. Właśnie poprzez działanie Ducha Świętego w konkretnych osobach powstał nasz Różaniec Rodziców. Dzięki Niemu mamy taką możliwość przez Maryję, Oblubienicę Ducha Świętego wypraszać łaski dla naszych dzieci i rodzin. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w czuwaniach nocnych, w modlitwach i Mszach ze szczególną intencją uproszenia jak najobfitszego działania Ducha Świętego w życiu naszych dzieci, naszym, naszych rodzin, wspólnot i społeczności, całej Polski, Kościoła i całego świata.
W Gdańsku spotykamy się w Kościołach stacyjnych o godz. 20.00 – Wspólnota Marana Tha zaprasza na wspólne przeżywanie Nocy Zesłania Ducha Świętego do Kościoła św. Katarzyny ojców Karmelitów na starym mieście. To szczególny czas i z całą pewnością nikt nie odejdzie nie obdarowany! Chciejmy z tego skorzystać!
A ci z nas którzy nie mają tej możliwości z różnych przyczyn niech łączą się duchowo, w modlitwach psalmach i pieśniach pełnych Ducha. Warto ten czas spędzić właśnie na radosnej modlitwie dziękczynienia i uwielbienia Boga – tak aby otworzyć się na Jego działanie w nas, w naszej codzienności. Chwała Panu! Alleluja!
Loretto w Polsce - zaproszenie Różańcowe na 22 maja - w Różańcu nasza siła!
2010-05-10
W dniu dzisiejszym dotarło do nas zaproszenie od sióstr Loretanek na różańcowe spotkanie formacyjno-modlitewne. Z pewnością będzie owocne dla każdego z modlących się na Różańcu w związku z czym zachęcamy do skorzystania z tej okazji.

Siostry loretanki zapraszają do Loretto – 22 maja 2010 r. (sobota) – czytelników miesięcznika „Różaniec”, koła różańcowe oraz członków Rodziny Loretańskiej.
„Różaniec” – ten odmawiany i ten czytany – jest naszą wspólną sprawą: scala nasze rodziny, wspólnoty i parafie, a także nas samych – wewnętrznie.
Będziemy modlić się o duchową siłę dla naszej Ojczyzny, dla rodzin, dla ludzi młodych, dla kapłanów i dla tych, którzy żyją w niewoli grzechu.
Powitanie pielgrzymów o godz. 10.00.
Mszy świętej o godz. 11.00 przewodniczyć będzie ks. bp Romuald Kamiński.
Wspólna modlitwa, spotkania formacyjne i rekreacyjne zakończą się o godz. 17.30 nabożeństwem majowym.

Spotkajmy się w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej.


Loretto k. Kamieńczyka
07-202 Wyszków
tel. (29) 741-17-87 lub 741-17-37


Redakcja „Różańca”
Wydawnictwo Sióstr Loretanek
ul. Żeligowskiego 16/20
04-476 Warszawa Rembertów
tel./faks (22) 612-93-64
e-mail: rozaniec@loretanki.pl
www.rozaniec.eu
Jak szczęśliwa Polska cała – Maryja naszą Matką i Królową!
2010-05-04
Najpiękniejszy z miesięcy poświęcony Matce Bożej, nabożeństwa majowe w Kościołach i przy kapliczkach rozsianych wśród pól, łąk i przy drogach, pierwsze Komunie Święte i białe tygodnie! Początek maja to Święto Królowej Korony Polskiej, którą to Maryja zechciała objawić się światu. Maj to dla nas przede wszystkim miesiąc radości i oddania się Maryi, a z nią Jezusowi. Wiele w Maju dzieje się dobrych i pięknych inicjatyw, wymienimy wśród nich Kongres Odnowy w Duchu Świętym - coroczne czuwanie modlitewne ruchu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze, w tym roku w sobotę 15 maja. Wśród kilkusettysięcznej rzeszy osób można co roku doświadczyć wylania łaski, dotknięcia Ducha Świętego, Jego bezpośredniej interwencji w naszym życiu. Warto być w takim świętym miejscu w takim błogosławionym czasie nawiedzenia! Niech Maj będzie dla nas okazją do świadczenia o łaskach jakimi Bóg obdarza rodziców poprzez różaniec i wstawiennictwo Maryi.
Pan jest moim pasterzem – niczego mi nie braknie!
2010-04-26
Ten tydzień rozpoczęliśmy Niedzielą Dobrego Pasterza – i warto właśnie w takim dniu pójść do sakramentu pojednania! Właśnie poprzez łaskę sakramentu pojednania, poprzez zdjęcie ciężaru grzechu z naszej duszy, którego dokonuje Jezus posługując się człowiekiem – Kapłanem, możemy osobiście przekonać się jakim skarbem jest dla nas ksiądz.
Dlatego tym bardziej zachęcamy do modlitwy za kapłanów i o liczne i święte powołania. Módlmy się dziękując Bogu za ich posługę i za to że odpowiedzieli na powołanie do służby Bożej człowiekowi. Módlmy się aby wciąż odpowiadali na to powołanie młodzi.
Módlmy się szczególnie za naszych najbliższych opiekunów, proboszcza, księży parafialnych, za biskupa miejsca i za Biskupa Rzymu. Módlmy się również za nas abyśmy umieli być pomocni kapłanom, abyśmy umieli docenić ich posługę i wdzięcznym sercem i czynem okazywali im swoją życzliwość. Módlmy się o nawrócenie tych, którzy w sposób świadomy czy też nieświadomy atakują i poniżają kapłanów, którzy rozszerzają pomówienia i plotki, aby zaprzestali swoich niecnych procederów. Niech Bóg da nam siłę i odwagę do stawania w obronie kapłanów na każdym miejscu gdziekolwiek jesteśmy.
Niech ten różaniec rodziców – w tygodniu kapłańskim oplecie szczególną modlitwą i troską cały stan kapłański.
Niczego mi nie braknie jeśli dłonie kapłańskie podadzą mi w sakramencie Eucharystii samego Jezusa.
Pan jest moim pasterzem!
Ofiarom Katynia i katastrofy pod Smoleńskiem
2010-04-24
Na wiele sposobów oddajemy hołd pamięci ofiar Katynia i katastrofy pod Smoleńskiem. Szczególnym znakiem tych dni jest zaangażowanie młodzieży i artystów. Harcerze po raz kolejny pokazali całej Polsce ale i światu, jak potrafią podążać za ideałami które na co dzień brzmią w ich ogniskowych i obozowych piosenkach czy opowiadaniach.
Poniżej zamieszczam link do spontanicznej interpretacji wiersza „Świadkowie” Jacka Kaczmarskiego dokonanej w dniu katastrofy. To dobrze, że młodzież chce i umie odnajdować właściwą miarę rzeczy w dziejącej się historii. To jest też dla nas utwierdzeniem, że „Jeszcze Polska nie zginęła…” skoro ma taką młodzież!
http://www.youtube.com/watch?v=qKh7JEX8GdI
Świadectwo daje nadzieję - różaniec rodziców jest modlitwą bardzo owocną!
2010-04-21
Kochani rodzice!
Różaniec rodziców powstał i rozwija się jako świadectwo działania i pomocy Boga w naszych codziennych potrzebach i kłopotach w wychowaniu i opiece nad dziećmi! My którzyśmy doświadczyli odczuwalnie jak Bóg pomógł nam poprzez różańcową, wspólnotową modlitwę i rozważanie życia Jezusa i Świętej Rodziny dzielimy się tym z radością, z determinacją i wielką mocą. Dlatego zachęcamy do nadsyłania świadectw wszystkich uczestników modlitwy Różańca Rodziców i animatorów poszczególnych róż. Kiedy się spotykacie, gdy tylko macie okazję komukolwiek powiedzieć jak Bóg poprzez różaniec pomógł wam rozwiązać kłopoty związane z dziećmi dzielcie się tym. Z takiego dzielenia powstają nowe świadectwa i nowe róże rodziców – a nasze dzieci tym bardziej zyskują łaski i wszelakie wsparcie u Boga.
Dotarło do nas piękne świadectwo małżeństwa o tym jak bardzo może być owocna modlitwa rodziców za dzieci! Owocna nawet bardzo konkretnie i pięknie! Należy przy tym zauważyć że istotnym elementem jest formacja własna rodziców i rozwijanie się oraz zaangażowanie! Niech to będzie dla nas przykład i zachęta do dzielenia się świadectwami i nadsyłania na nasz adres!

>>Nasza córka
Do Wspólnoty Marana-Tha należymy wraz z żoną od ponad 5 lat, od początku naszego małżeństwa. Po około 1.5 roku trwania naszego małżeństwa zaczęliśmy starać się o dziecko. Przez 3 lata nasze starania nie przynosiły skutku. Na początku rodziło się zniecierpliwienie, potem nawet bunt, trudno było pogodzić się nam z tą sytuacją. Badania nie wykazywały żadnych nieprawidłowości…Postanowiliśmy . . .
Święto Bożego Miłosierdzia potrójnie polskie od 10 kwietnia 2010r.
2010-04-11
Pan Jezus ogłosił światu Święto Bożego Miłosierdzia poprzez orędzie skromnej polskiej siostry zakonnej Świętej Faustyny. Jezus przyszedł do ludzkości jeszcze przed hekatombą II wojny światowej - ludzkiego szaleństwa przeciw sobie samym.
W 2005 roku w przeddzień tego święta cały polski Naród zgromadził się wokół osoby Jana Pawła II, który odszedł do domu Ojca. Przeżywaliśmy chwile jedności narodu i narodowe rekolekcje osobiste w perspektywie wielkości Papieża uznanego na całym świecie. Świat ujrzał Papieża i Naród z którego on wyszedł w pełniejszym wymiarze. Świat również ujrzał pełniej orędzie Bożego Miłosierdzia.
Pięć lat później w przeddzień Bożego Miłosierdzia Bóg powołuje na wieczną służbę polskiemu Narodowi kwiat polskich elit łącznie z Prezydentem Rzeczypospolitej. Potrzeba widać było tej ofiary polskiego Narodu, potrzeba dopełniania krwi ofiar katyńskich, aby ich bezimienność dopełniona była imionami najwyższych polskich osobistości. Do nieznanych ofiar los dołączył ofiary tragiczne – znane i z imienia i z postawy i z niezłomnej patriotycznej działalności.
Ostatni Prezydent II Rzeczypospolitej razem z aktualnie urzędującym prezydentem III Rzeczypospolitej i najważniejszymi osobistościami polskiego państwa oddali swoje życie w służbie Narodu. I dopiero ich ofiara każe światu podnieść oczy na bezimienne ofiary Katynia. Na ofiary II wojny światowej poległe i umęczone z rąk sowieckich oprawców na całym sowieckim terytorium.
Już od tej pory święto Bożego Miłosierdzia na zawsze będzie również związane z polską pamięcią narodową - ofiar II wojny światowej, wielkiego Papieża Jana Pawła II i elity polskich władz wraz z Prezydentem RP. Widać trzeba było tych ofiar abyśmy już nigdy nie zapomnieli o tych bezimiennych i abyśmy właśnie w Bożym Miłosierdziu szukali naszego powołania i przeznaczenia. Abyśmy dorośli do zadań jakie Bóg nam daje.
My, rodzice modlący się na różańcu za swoje dzieci mamy zadanie wnieść w ten świat nadzieję Bożej opieki poprzez serce Maryi oplecione Różańcem Świętym.

Narodowa żałoba w Polsce po katastrofie
2010-04-10
+
JMJ

Modlimy się za Polskę i za dusze zmarłych oraz za ich rodziny.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Triuduum Paschalne 2010
2010-04-02
Od ustanowienia Eucharystii rozpoczęliśmy przeżywanie Triduum Paschalnego. Dziękujemy Bogu za naszych kapłanów, zwłąszcza za posługę naszych proboszczów i biskupów. Dziękuejmy za łaski sakramentów których dostępujemy przez ich posługę. Modlimy się o nowe i święte powołania do stanu konsekrowanego, do kapłaństwa.
Niech ten czas będzie dla nas czasem ciszy i pokoju, oddania Bogu tego z czym nie potrafimy sobie poradzić. Czasem złączenia naszych cierpień z Krzyżem Chrystusa.
Po to abyśmy zaznali pełni radości poranku Zmartwychwstania Pańskiego.

Dziś też rozpoczynamy nowennę do Bożego Miłosierdzia - razem z św. Siostrą Faustyną
Każdego dnia, a dziś szczególnie zabiegajmy o ochronę życia!
2010-03-25
Marsze dla życia, duchowa adopcja, modlitwa w intencji nienarodzonych, a także konferencje i otwarcie nowych „okien życia” – tak Kościół w Polsce będzie celebrował Dzień Świętości Życia, przypadający dziś - w uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Post - czas przygotowania na przyjęcie łaski Zbawienia!
2010-02-18
Wejdźmy w głębie spotkania z Bogiem poprzez odrzucenie tego co absorbuje niepotrzebnie naszą uwagę. Niech codzienność nie zasłoni nam celu jakim jest nawrócenie, odrzucenie grzechu, stanięcie w prawdzie i pojednanie z Bogiem i z ludźmi. Niech to będzie dla każdego z nas czas łaski.
Święto osób konsekrowanych 2 luty 2010r
2010-02-02
Dziękujemy dziś Bogu za wszystkie osoby konsekrowane. Dziękujemy za ich posługę i za modlitwę. Korzystajmy z tego bogactwa Kościoła, wzbogacajmy swoje życie ale i pamiętajmy, że i one potrzebują naszego wsparcia. Módlmy się dziś o liczne i święte powołania do życia konsekrowanego, również z naszych rodzin, módlmy się również za rodziny osób powołanych do życia konsekrowanego aby umiały przyjmować wolę Boga jaka objawia się w odpowiedzi synów i córek na głos powołania.
Świeto Matki Bożej gromnicznej - tak bardzo umiejscowione w tradycji polskiego kościoła, niech będzie dla nas okazją do rozpoznania Bożego światła w naszym życiu!
W obronie Krzyża - działajmy społem!
2010-01-13
Dotarła do nas informacja, że grupa lewicującej młodzieży wysyła do Ministerstwa Edukacji wiele emaili w sprawie krzyży w szkołach. Autorami są młodzi ludzie o lewicowych inspiracjach domagający się zdjęcia krzyży ze ścian sal lekcyjnych. Nie odnotowano natomiast maili od osób opowiadających się za ich zachowaniem. Dlatego też warto wysłać nawet krótką informację
typu: \\\"Opowiadam się za zachowaniem krzyży w polskich szkołach\\\" , lub z nieco dłuższą wypowiedzią czy uzasadnieniem na
adres MEN: informacja@men.gov.pl lub na stronie internetowej
ministerstwa w zakladce Kontakt.
Obyśmy czasem poprzez zaniechanie nie znaleźli się w sytuacji, gdy mała krzycząca grupa zdominuje nas w sprawie obecności Boga w życiu publicznym.
Zachęcamy do modlitwy w tej sprawie i przede wszystkim do aktywności
Koniec roku i przesłanie Episkopatu na rok 2010 – Nadzieja dla Rodzin
2009-12-27
W Święto Rodziny otrzymaliśmy od Episkopatu Polski List pasterski z przesłaniem na przyszły rok. List Pasterski wart pogłębionej refleksji, wart odczytania kilka razy dla zrozumienia powagi sytuacji i naszej roli w tym co dzieje się w naszych rodzinach. Jesteśmy od wieków w Europie i jesteśmy od pięciu i pół roku w Unii Europejskiej, która od razu po uchwaleniu traktatu pokazała swoje ateistyczne i bezbożne oblicze. To co może nas spotkać, to co jest zagrożeniem tym razem Episkopat pokazuje z wielką precyzją i troską o rodzinę. Zachęcamy aby przeczytać po raz kolejny ten list i podążać za jego wskazaniami. Dostepny na stronie kurii Łomżyńskiej : http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=2713

Idąc za wskazaniem Episkopatu zachęcamy do wsparcia portalu FRONDA.PL – środowiska, które odważnie i z rozwagą upomina się o dobro i prawdę w życiu społecznym w Internecie i nie tylko.
Zobacz inicjatywę portalu katolickiego http://fronda.pl
Jezus przychodzi do nas, w ubóstwie i chce nas widzieć radosnymi!
2009-12-24
Dziękując Bogu i ludziom za wszelkie dobro jakiego wciąż doświadczamy składamy wszystkim rodzicom modlącym się wraz z nami za swoje dzieci i wszystkim zaangażowanym w to osobom, najlepsze życzenia z okazji świat Narodzenia Pana Jezusa.
Niech ten pokój jaki Jezus przyniósł w Betlejem na stałe zagości w naszych sercach i naszych rodzinach.

Dziękujemy za wszyskie życzenia jakie dotarły do nas pocztą zwykłą i internetem. Dziękujemy za gorliwość i wiele, wiele życzliwości. Niech nam wszytskim Błogosławi Boże Dziecię Jezus!
W dniu 8 grudnia ponawiamy Akt Zawierzenia naszych dzieci.
2009-11-26
Jak co roku w dniu 8 grudnia ponawiamy Akt Zawierzenia naszych dzieci, nas jako rodziców, wszystkich rodzin i róż rodziców patronce naszej modlitwy Matce Bożej Oliwskiej.
Przez ten kolejny rok doznawaliśmy wielu łask i opieki za wstawiennictwem Maryi Niepokalanie Poczętej w naszej modlitwie różańcowej, a inicjatywa tej modlitwy coraz szerzej i dalej docierała do kolejnych rodziców.

W tym roku uroczystość Niepokalanego Poczęcia wypada we wtorek i w tym dniu planujemy wspólną Eucharystię w Kościele św. Jakuba obok Katedry Oliwskiej (nieczynna z powodu remontu) o godzinie 18.50. Tego dnia...
Chrystus Król Wszechświata – niech będzie królem naszego życia i naszych rodzin
2009-11-22
Przez osobę Maryi, Jej wstawiennictwo i modlitwę oddajemy się pod Panowanie Jezusa, Króla Wszechświata.
Niech On będzie nam zawsze początkiem i końcem wszystkiego
Patriotyzm potrzebny jak tlen – niepodległość to zadanie do wypełnienia!
2009-11-09
We współczesnym świecie globalizacji dominujące narody narzucają innym swoje wartości, idee i realizują interesy poprzez marketing i totalny przekaz kulturowy – zwłaszcza filmy i media. Warto w te listopadowe dni zatrzymać się w codziennym biegu i poddać refleksji swoje działanie – inaczej zawładnięci cudzymi sprawami i cudzymi pomysłami wpadniemy w sieci tego co nas uzależnia i przez co tracimy wolność. Wolność o którą nasi dziadkowie i pradziadkowie wyszli walczyć i którą listopadem 1918 roku odzyskali.
Przed nami, przed naszym pokoleniem jest nowa i zapewne trudniejsza walka, bo przeciwnik jest zakamuflowany, niewidoczny – jak jadowita trucizna którą się sączy w żywy organizm. Trucizna nie zabija od razu ale dopływa do organów i tkanek, a potem zaczyna je komórka po komórce niszczyć. Lekiem jest surowica patriotyzmu, cząstka zdrowej myśli do której musimy sięgać i czerpać z doświadczeń przeszłych pokoleń, ale stosować w naszych czasach i w naszych realiach.
Patriotyzm dziś – jakie jest jego oblicze, jakie jest ono w naszym wydaniu i akie miejsce ma w naszych sercach. W czym się przejawia obecnie, co jest naszą, Polską siłą i dumą, a co musimy koniecznie poprawiać, odradzać i ulepszać? Gdzie w dzisiejszych czasach są największe zagrożenia i jakim sposobem im się przeciwstawiać?
Największym zagrożeniem jest zatruty i zdeformowany przekaz rzeczywistości przez obce media i obcą kulturę, stosowane w sposób nieodpowiedzialny i bezmyślny. Są środowiska i organizacje, działające przeciw Polsce i polskiej kulturze zanurzonej w katolicyzmie, są ludzie i idee zabójcze i zwyrodniałe, które w telewizjach i gazetach prezentowane jak coś zupełnie normalnego, niemal wszystkie filmy ogólnie dostępne zawierają sceny agresji, elementy pornografii lub przynajmniej promocji destrukcyjnego seksualizmu, jest nasączony satanizmem okultyzm i ukrywane skrzętnie działania sekt. Bez wartości prawdziwych Polska nie oparła by się temu zalewowi zła.
Ale prawdziwa Polska w Bogu ma swoje oparcie – Słowa powtórzone za ks. Piotrem Skargą przez papieża Jana Pawła II wskazują nam właściwy kierunek działania - >> Ten dąb stary tak urósł i umocnił się bo korzeń jego jest Chrystus<< -

Modlitwa na różańcu daje naszym dzieciom świat prawdziwej wolności.
Ciekawa audycja w Radiom Maryja na ten temat w dniu 10. listopada 2009r po godz. 21.40
Drogi świętości w codzienności wskazują nam Wszyscy Święci
2009-11-01
Święto Wszystkich Świętych - dzień Chwały Boga w człowieku, w Kościele - to dzień radości z perspektywy Nieba jaką daje nam Jezus, każdego dnia w Eucharystii. Rzesze naszych świętych patronów w Niebie i patronów naszych dzieci oraz patronów naszych róż różańcowych rodziców mają dziś swoje święto. Są też róże, które obrały za patronów Wszystkich Świętych. Polecajmy się wspólnie ich wstawiennictwu przed tronem Boga, dziękując za tak wiele łask wyproszonych i tak wiele dróg do świętości przez nich wskazanych. Chcemy się zwracać również do Nich o pomoc i wsparcie modlitwą przed Bogiem zarówno w naszych sprawach codziennych jak i za tych naszych bliskich, którzy odeszli do Boga. Przecież, Królową Wszystkich Świętych jest nasza Patronka i Przewodniczka w modlitwie – Maryja. Niech wspominanie tych, którzy odeszli przed nami do Domu Ojca Niebieskiego posłuży nam do pojednania i pokoju w sercu w stosunku do żyjących.

Dziś i w całym miesiącu listopadzie polecajmy w modlitwie szczególnie tych z naszego grona rodziców i dzieci, którzy odeszli do Pana wierząc, że przez wstawiennictwo Maryi Bóg przyjmie ich do Swej Chwały. Dziękujemy również za tych wszystkich, dobrodziejów różańca rodziców, którzy w tym roku narodzili się dla Nieba i prosimy dla nich o wieczny pokój.
Współczesne oblicza różańca - audycja w RM w dniu 27 X 2009r.
2009-10-24
Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 27 października 2009r. w RADIO MARYJA tematem audycji dla małżonków i rodziców - w godz. 21.40 - 23.50 będzie >>Współczesne oblicza Różańca<<.
Obecni w studio będą: siostry Loretanki z redakcji miesięcznika Różaniec, ks. Janusz Herman z par. MB Fatimskiej z Gdańska Żabianki i Ireneusz Rogala - inicjator i moderator inicjatywy modlitewnej Różaniec Rodziców. Podczas audycji chcemy przedstawiać to wszystko co jest ważne we współczesnych realiach dla tego aby modlitwa różańcowa była owocna i skuteczna, aby szerzyła się w Polsce i świecie, abyśmy umieli korzystać z tego dobrodziejstwa. Chcemy to też ilustrować różnymi aspektami praktycznymi i świadectwami działania modlitwy w życiu dzieci, rodziców i rodzin, parafii i społeczeństwa. Zadaniem naszego pokolenia jest przekazanie we współczesny nam sposób Różańca w ręce młodych, w ręce dzieci i młodzieży.
Zachęcamy do przesłania swoich własnych świadectw na adres redakcji RR, abyśmy mogli je ewentualnie wykorzystać w trakcie audycji.
Zachęcamy do słuchania osoby już modlące się jak również te które jeszcze się wahają, lub takie które jeszcze o tym Różańcu Rodziców nie słyszały. Zachęcamy tez do telefonów ze świadectwami działania łaski Bożej bezpośrednio na antenę!
Rekolekcje MARANA THA - Prawda was wyzwoli!
2009-10-21
W dniach piętek, sobota, niedziela 23-25 X, w Gdańsku Oliwie w szkole na ulicy Wąsowicza, odbędą się rekolekcje wyzwolenia w Jezusie - prowadzone przez Wspólnotę Marana Tha, pod kierownictwem ks. Andrzeja Kowalczyka. Właśnie z tej wspólnoty wywodzi się różaniec rodziców i warto skorzystać z takiej propozycji formacyjnej. Dlatego zachęcamy - jeśli ktoś ma kłopoty z sobą, z dziećmi , kłopoty życiowe i chciałby na nowo spotkać Jezusa w swoim życiu, odnaleźć sens - to jest to zaproszenie dla niego. Rekolekcje to czas błogosławiony, czas kiedy wreszcie można zastanowić się nad sobą i swoim życiem - w kontekście rzeczy i wartości najważniejszych. To czs działania łaski Bożej - chętnych zapraszamy.
Więcej informacji na stronie www.marana-tha.pl - link pod obrazkiem MB Oliwskiej - rekolekcje ewangelizacyjne
Cud słońca w Fatimie, Matka Boża naszą opiekunką
2009-10-13
Dziewięćdziesiąt dwa lata temu, rok przed końcem I wojny światowej trojgu małych dzieci objawiła się Maryja, zapowiadając pewne zdarzenia z przyszłości, wskazując na przyczyny tragedii jakimi są grzechy ludzi i odejście od Boga oraz przekazując III tajemnice. W naszych czasach poznaliśmy III tajemnicę o zamachu, męczeństwie i ocaleniu wielkiego papieża Jana Pawła i konieczności nawrócenia świata.
Maryja w Fatimie wskazała na Różaniec święty jako drogę do ocalenia świata. Różaniec jako droga podążania za Chrystusem, kontemplacja Jego osoby i medytacja Dzieła Zbawienia wydobywa nas z grzeszności świata a myśli i dążenia kieruje ku Bogu.
W rocznicę Fatimskiego cudu słońca powierzajmy pod Jej opiekę siebie i nasze rodziny, nasze dzieci. 13 X 1917 roku w samo południe Maryja objawiła swoją chwałę w obecności ok. 70 tys. przybyłych osób. Od samego rana padał deszcz i wszystko było przemoczone, nagle o godz.12. tarcza słoneczna zaczęła wirować i oderwała się od nieba, zaczęła po niebie jakby tańczyć w końcu spadając na ziemię – oczywiście nikomu nic się nie stało, a samo słońce powróciło na swoje miejsce. W mgnieniu oka wszystko wyschło, wiele osób widząc oczywisty cud nawróciło się, zwłaszcza sceptycy którzy przyjechali wyszydzić objawienia. Kilka lat później upadł masoński, ateistyczny rząd Portugalii, bez rozlewu krwi, bez żadnej rewolucji.
Taka właśnie dziecięca wiara jest nam również dziś potrzebna w świecie, w którym zaprzeczono już niemal wszystkim naturalnym prawom człowieka a wiarę próbuje się sprowadzić wyłącznie do obszaru prywatności aby następnie ją zupełnie wyrugować z życia społecznego i osobistego. Niech nasza modlitwa rodziców będzie odpowiedzią na orędzie Matki Bożej Fatimskiej i apele Jana Pawła II.
Szturmujmy wytrwale niebo codziennym różańcem – a cuda będą również naszym udziałem.
Święty Zygmunt Szczęsny Feliński - orędownik u Boga
2009-10-12
W niedzielę 11 października Polska, i świat otrzymały nowego świętego - Zygmunta Szczesnego Felińskiego. Papież Benedykt XVI kanonizował go wraz z pięcioma innymi świętymi dając nam kolejny wzór podążania drogą świętości w trudnych czasach. Bez kompromisu, a z pełną świadomością konsekwencji i przyjęciem cierpienia wynikającego z wierności Ewangelii - to droga, którą można przejść - aby owoce naszej codziennej pracy były obfite. W dniu swej kanonizacji Święty Zygmunt Szczęsny Feliński dołączył do grona naszych patronów już po raz drugi. Polecajmy się jego wstawiennictwu.
W sercu Kościoła są miejsca, gdzie życie płynie rytmem świętej pracy
2009-10-08
Żyjemy zanurzeni w co dzienności co powoduje, że z dnia na dzień znikają z naszych oczu rzeczy najważniejsze. Na pytanie o sens życia nie ma czasu, a na odpowiedź brakuje sił i pomysłów. Dlatego tak ważne jest abyśmy skarby Kościoła cenili. Z tych skarbów możemy budować dla siebie drogowskazy pośród codziennych zmagań. Takim skarbem jest zawsze Msza Święta, jest modlitwa codzienna, jest różaniec i praktyczna pobożność w moim środowisku życia. Obok tego są i na szczęście w Polsce jest ich dużo i przeobfitych, miejsca uświęcone specjalnie. Miejsca święte modlitwą zakonów, miejsca święte trwaniem przy charyzmatach udzielonych dla posługi Kościoła i Człowieka pisanego przez duże C. Są też chwile dla których warto żyć i poświęcić wiele – choć czasem tego nie rozumiemy i ocenić w danej chwili nie potrafimy.
Taką szczególną chwilą w tych dniach stała się uroczystość Poświecenia Kaplicy i równocześnie nowych maszyn drukujących w Klasztorze Sióstr Loretanek w Rembertowie. Silnik maszyny drukarskiej był przez św. Maksymiliana nazywany bratem, poświęconym i pracującym ku czci Niepokalanej. Maszyna drukarska nazywana była przez założyciela zakonu i pisma Różaniec Bł. Ignacego Kłopotowskiego, ambonką Słowa Bożego – bo dzięki niej Bóg poprzez drukowane słowo może docierać do serc ludzkich. A jednocześnie w tym czasie Siostry Święcą to miejsce na którym dokonuje się zasadnicza walka i zwycięstwo Boga w sercach ludzkich, a są to Kaplica i Ołtarz na którym sprawowana jest Najświętsza Ofiara. Zupełne wypełnienie słów modlitwy św. Benedykta ORA ET LABORA.
Poświęcenia dokonał w asyście przewodniczącego Episkopatu Polski i licznie zgromadzonych Biskupów ksiądz prymas Kardynał Józef Glemp w dniu Matki Bożej Królowej Różańca Świętego.
Jak inna była atmosfera tej uroczystości od trwającej w tym samym czasie i dniu awanturze w polityce. Jakże wspaniałe i podniosłe były delikatne i zestrojone śpiewy chórów zakonnych w porównaniu z wulgaryzmami na które człowiek natyka się w codzienności. I to tym właśnie szczęściu Polski i naszego narodu wspominam - takich miejsc i uroczystości dzięki Bogu mamy wiele – chciejmy z nich korzystać, otwierajmy oczy na dobro które jest wokół nas i dzielmy się nim. Korzystajmy również z pracy wydawnictwa Sióstr Loretanek – prenumerata miesięcznika Różaniec powinna być czymś dla nas oczywistym – jak mam się modlić na Różańcu, jak formować swoje życie, jak prostować ścieżki. Tam znajdę wskazania i odpowiedzi. Ale są też wspaniale książki – ogromna przygoda ze świętymi - opisanymi dla nas współczesnym językiem w serii Nowe portrety świętych, są inne pisma i wiele ciekawych książek.
Sięgajmy po to sami i zachęcajmy innych – niech w życiu naszych rodzin będą obecne na stałę pokój , miłość i dobro.
Razem z siostrami Loretankami świętujemy stulecie pisma Różaniec we wspomnienie MB Królowej Różańca Świętego
2009-10-05
Sto lat temu błogosławiony Ignacy Kłopotowski założył pisemko Kółko Różańcowe, protoplastę dzisiejszego miesięcznika Różaniec. Siostry Loretanki z Rembertowa dzielnie podjęły po latach kontynuację dzieła Błogosławionego Ignacego i dzięki nim możemy mieć co miesiąc dostęp do wspaniałego pisma formacji różańcowej. Szczególnie cenne jest to dla nas rodziców modlących się za swoje dzieci na różańcu gdyż obok samej modlitwy potrzebna jest również formacja duchowa i wsparcie merytoryczne. Współcześnie pismo Różaniec obok pięknych i pomocnych rozważań publikuje świadectwa oraz artykuły tematycznie powiązane z walką duchową. Są również aktualności i ważne przypomnienia lub wskazania z życia Kościoła. W dniu 7 października będzie uroczysta msza św. W Klasztorze sióstr w Rembertowie – relacje na naszej stronie postaram się umieścić jak najszybciej.
Ostatnio w numerze wrześniowym ukazał się artykuł naszego autorstwa o inicjatywie modlitwy rodziców za dzieci i wielu, bardzo wielu rodziców dołącza wciąż do naszego grona.
Modlimy się i dziękujemy Bogu za tych którzy nie żałują swego czasu i zaangażowania w to abyśmy my mogli się rozwijać i obdarowywać nasze dzieci wciąż nowymi , ciekawymi propozycjami.
Jeszcze raz zachęcamy, - prenumerujcie i czytajcie RÓŻANIEC
Chwała Panu Bogu!
Królowo Różańca Świętego módl się za nami
2009-10-01
Październik to dla nas szczególny czas łaski i szczególne zadanie na świadectwo o różańcu rodziców.
Dziś rozpoczynamy ten czas modlitwą i zawierzeniem oraz dziękowaniem za całe dobro jakiego doświadczają nasze dzieci za sprawą modlitwy rodziców w różach różańcowych. W ten miesiąc wprowadza nas swoją dziecięcą wiarą i odnajdowaniem Boga w codzienności oraz misyjnym zaangażowaniem święta karmelitanka Teresa (z Lisieux) od Dzieciątka Jezus. Z taką prostotą jak Tereska ofiarujmy Bogu wszystkie okruchy naszej troski o dzieci, o ich przyszłość i teraźniejszość.
Tak wiele cudów i świadectw działania Bożej łaski niech będzie dla KAŻDEGO i KAŻDEJ z nas umocnieniem w naszej drodze ku świętości naszych rodzin.
Do większych rzeczy stworzony - 18 września - wspomnienie św. Stanisława Kostki
2009-09-18
Patron polskiej młodzieży, patron pierwszej naszej róży i w jakimś sensie całego naszego różańca pokazał swoim życiem, że każdy człowiek już od swej młodości może przekraczać progi świętości. Na świętości św. Stanisława Kostki wzrosły pokolenia wspaniałych Polaków, na jego świętości budowała się również Europa.
Życie św. Stanisława Kostki pokazuje też jak rodzice mogą nie zrozumieć powołania swego dziecka - strzeżmy się takiej sytuacji. Trwajmy w naszej modlitwie z radością powierzając Bogu przez wstawiennictwo Maryi i św. Stanisława Kostki nasze dzieci ufając, bo >> do większych rzeczy są stworzone<< niż my sobie to potrafimy wyobrazić.
Miejmy też oczy otwarte na działanie Bożej Łaski w życiu naszych dzieci.
Zachecamy aby dawać świadectwo działania łaski Bożej za sprawą różańca rodziców, tak właśnie się on rozszerza - wyłącznie poprzez świadectwa! Czekamy!
Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej 15 września
2009-09-16
Serce każdego rodzica boli gdy dzieciom dzieje się zło. Tak bardzo przeżywamy, kiedy nasze dzieci dotyka niesprawiedliwość, kiedy nie potrafią się odnaleźć w życiu, kiedy doświadczają zła, nie mają pracy czy mają kłopoty w szkole, w grupie rówieśniczej … tych sytuacji jest nieskończenie wiele.
To cierpienie nasze ofiarujmy Bogu w intencji naszych dzieci, łącząc je z naszą codzienną dziesiątką Różańca Rodziców, a wzorem wytrwania w cierpieniu i trwania przy swoim dziecku niech będzie Maryja. Ona już od chwili ofiarowania wiedziała że „serce jej przeniknie miecz boleści”, Ona widziała niesprawiedliwy proces, widziała umęczonego i prowadzonego drogą krzyżową Syna. Ona stała pod Krzyżem i wtedy na prośbę Chrystusa przyjęła nas jako swoje dzieci.
Ona dobrowolnie przyjęła cierpienie, łącząc się w cierpieniu ze swoim Synem Jezusem - dla nas.
Kiedy podążymy Jej drogą zobaczymy, że łatwiej nam znosić cierpienia, łatwiej nam przebaczać w imię miłości, a cierpienie ofiarowane jako zadośćuczynienie Bogu ma wielką moc i daje siły do dalszego naszego wzrastania. Obok naszej modlitwy ofiarujmy Bogu nasze cierpienia i prośmy Maryję aby się wstawiała za nami.
Ósma rocznica powstania Różańca Rodziców
2009-09-07
We wtorek 8 września minęło osiem lat od czasu, gdy rozpoczęła się modlitwa różańcowa rodziców w intencji swoich dzieci. Jest to czas obdarowania, czas obfitości łaski wypraszanej przez rodziców u Boga za wstawiennictwem Niepokalanej Maryi na różańcu.
W przededniu tej rocznicy animatorzy wspólnoty Marana Tha pod kierownictwem swego pasterza mieli okazję nawiedzić na rekolekcjach Niepokalanów w dn. 4-6 września. W czasie tych rekolekcji modliliśmy się we wszystkich naszych intencjach osobistych i wspólnotowych.
Było to również wspaniałą okazję powierzyć opiece św. Maksymiliana dzieło modlitwy Różańca Rodziców, a Niepokalanej podziękować za osiem lat opieki i prowadzenia.
Zachęcamy wszystkich animatorów róż rodziców do odwiedzenia w formie pielgrzymki Niepokalanowa, do wchodzenia na drogę ufności takiej jaką miał św. Maksymilian, do nauczenia się tego sposobu rozwiązywania najtrudniejszych spraw od św. Maksymiliana poprzez zawierzenie Niepokalanej Maryi.
Warto odwiedzić Niepokalanów – to na pewno będzie czas błogosławiony - tym bardziej że tuż obok (5 km) w Szymanowie króluje Hetmanka Wojska Polskiego - Matka Boża Jazłowiecka w swoim sanktuarium prowadzonym przez siostry Niepokalanki!
O dziejach zakonu i cudownej figury Maryi ocalonej z II wojny światowej, o łaskach jakie można wyprosić z wielką miłością i radością opowiedzą siostry Niepokalanki opiekunki tego miejsca.
Warto również zwrócić uwagę na wspaniałą założycielkę błogosławioną Matkę Marcelinę Darowską – która rozpoczęła dzieło formacji dziewcząt na dobre żony, matki, Polki i Chrześcijanki .
Naszą modlitwę różańca rodziców, zawierzaliśmy Matce Darowskiej i Pani Jazłowieckiej - składając w jej dłonie podziękowania za łaski i prośby o dalszą opiekę!
Trwajmy w modlitwie, korzystajmy z dobrych propozycji formacyjnych (miesięcznik Różaniec), a jeśli możemy pielgrzymujmy do miejsc świętych, do sanktuariów - do Maryi.
O Różańcu rodziców w miesięczniku Różaniec
2009-08-17
W pierwszym po wakacjach numerze miesięcznika „Różaniec” ukazał się artykuł ze świadectwami na temat Różańca Rodziców. Warto kupić ten numer, a najlepiej zamówić sobie prenumeratę na następne numery miesięcznika w celu dostępu do dobrych artykułów formacyjnych i ważnych informacji. Aby uzyskać prenumeratę wystarczy wypełnić i opłacić na poczcie przekaz pocztowy. (druk przekazu znajduje się na naszej stronie w dziale >>Do pobrania<<).

Można zamówić wspólnie kilka egzemplarzy na okres pół roku czy nawet na cały rok.Różaniec można też kupić w dobrych kioskach, zamówić przez parafię itp.
Telefon do redakcji Różańca: tel.: (022) 612 93 64
więcej na stronie www.rozaniec.eu


„Różaniec” w tym roku obchodzi 100 lecie istnienia i jest pismem jakby dedykowanym dla tych wszystkich, którzy chcą rozwijać się w modlitwie różańcowej – czyli również dla nas - rodziców modlących się za swoje dzieci.


Zachęcamy do prenumeraty po raz kolejny!

Maryja Królową Polski - Polska Królestwem Maryi!
2009-08-10
Polonia Semper Fidelis, Regnum Poloniae - Regnum Mariae
Sercem i czynem trwamy przy Maryi. Ona jest naszą Królową, setki tysięcy pielgrzymów, setki sanktuariów w Polsce w których trwamy, w których czuwamy i o których pamiętamy. „Od Bałtyku po gór szczyty kraj nasz płaszczem Jej okryty” i abyśmy skorzystali z tej opieki trzeba byśmy się do Maryi przyznawali odważnie.

Będą wciąż próbować naszą postawę i zaangażowanie, nasze słowa i modlitwa będą w praktyce sprawdzane przez „zorganizowane struktury zła”, a jednak nie słyszano aby Maryja kiedykolwiek opuściła tych, którzy pod jej opiekę się uciekają. W rocznicę zwycięstwa nad nawałą bolszewicką z 15 sierpnia roku 20 tego stają przed nami nowe wyzwania, zaplanowali nam prowokację i takich prowokacji będzie zapewne więcej.

Dlatego trwając w modlitwie i przy naszej Królowej dajmy wyraźny znak Jej królowania w Polsce. Nadesłano do nas informację o inicjatywie wywieszenia flagi polskiej z akcentem maryjnym, z niebieską wstęgą, kolorem maryjnym. Idąc tym tropem, ja osobiście wywieszę dwie flagi biało-czerwoną i niebieską ku czci naszej Królowej.
Zachęcamy aby się w to włączyć, aby dać wyraźny znak przynależności do Królestwa Maryi!

Nie będę pił alkoholu, nie będę innym proponował - Sierpień miesiąc trzeźwości - to dzisiejsza miara patriotyzmu
2009-07-29
Od kilkudziesięciu już lat w Polsce sierpień obchodzimy jako miesiac trzeźwości, miesiąc wolności od uzależnienia alkoholowego. W tym czasie szczególnie ważne jest świadectwo osób normalnie nie nadużywających alkoholu, nasza postawa i solidarność z osobami uzależnionymi. Chciejmy ofiarować nasze nie korzystanie z JAKIEJKOLWIEK formy alkoholu, w JAKIEJKOLWIEK ilości i sytuacji.
Alkoholizm mimo pewnych oznak poprawy wciąż jest jedną z najgroźniejszych plag polskiego społeczeństwa. W naszych czasach jako naród, społeczeństwo i społeczność musimy wygrać taką batalię i odzyskać tą część wolności dla Polski. Bóg na pewno nas w tym nie opuści, a nasi wspaniali patroni też wspomogą - Matka Boża, która w cudzie sierpniowym nad Wisłą uchroniła Polskę przed bolszewikami na ponad 20 lat i święty Maksymilian Maria Kolbe, którego oddanie życia za ojca rodziny niech będzie przykładem dla każdego z nas.
Różaniec Rodziców w miesięczniku >Różaniec< Warto zaprenumerować!
2009-07-20
W kolejnym numerze miesięcznika „Różaniec” ukaże się artykuł wraz z kilkoma świadectwami na temat Różańca Rodziców. Warto zamówić sobie w postaci prenumeraty ten i następne numery miesięcznika w celu posiadania przeglądowego artykułu właśnie o tej inicjatywie modlitwy. Aby uzyskać prenumeratę wystarczy wydrukować przekaz pocztowy , wypełnić i opłacić na poczcie. Koszt jednego egzemplarza miesięcznika wynosi 4 zł 90 gr. Można zamówić wspólnie kilka egzemplarzy na okres pół roku czy nawet na cały rok. Prenumerata za drugie półrocze wynosi 26zł 50 gr, a za pierwsze 29 zł 40 gr.

„Różaniec” w tym roku obchodzi 100 lecie istnienia i jest pismem jakby dedykowanym dla tych wszystkich, którzy chcą rozwijać się w modlitwie różańcowej – czyli również dla nas - rodziców modlących się za swoje dzieci.


Zachęcamy do prenumeraty – druk przekazu znajduje się na naszej stronie w dziale >>Do pobrania<<

Jak co roku czcimy Matkę Bożą Szkaplerzną
2009-07-16
Szkaplerz - szata wierzchnia okrywająca habit zakonnika - nawiązująca do jego oddania się pod opiekę Matce Bożej. To ona chroni osobę duchowną przed największymi atakami, pod szkaplerzem jest dopiero habit zakonnika. Obrazuje to właśnie sytuację, w której nasze starania są pod ochroną modlitwy i miłości Maryi. Z naszymi pracami i staraniami o dobro dzieci powierzamy siebie i dzieci pod płaszcz Maryi, pod Jej przemożną władzę Królowej Nieba i ziemi. W dniu dzisiejszym i w całym naszym życiu łączymy się z duchowością zakonów karmelitańskich, a przyjmując szkaplerz jako widoczny znak łączności włączamy się również w strumień łask jakie świat poprzez modlitwy tych zakonów otrzymuje.
Czcicielem Matki Bożej poprzez noszenie Szkaplerza świętego było wielu świetych i świętobliwych ludzi, a z naszych czasów najbardziej znany to oczywiście Jan Paweł II.
Wypoczynek i modlitwa - czas wakacji i pielgrzymowania
2009-07-08
Tak wielu z nas w czasie wakacji będzie na różnego rodzaju pielgrzymkach – w Polsce i w świecie. Do redakcji serwisu docierają informacje o rodzicach, którzy tą naszą modlitwę Różańca Rodziców zanoszą do wielu miejsc świętych, do sanktuariów, do grobu Sługi Bożego Jana Pawła II, z dziękczynieniem za łaski i prośbą o dalszy rozwój. Jesteśmy wielką wspólnotą rodziców, ubogacaną między innymi właśnie w ten sposób. Rozwijajmy, i rozgłaszajmy to dzieło modlitwy, dzielmy się też świadectwem łask otrzymywanych za przyczyną Różańca! Również w czasie wakacji! Również z tymi, którzy inaczej by może nie usłyszeli o takiej modlitwie!

Można przywołać przykład wypoczynku i swego rodzaju rekolekcji jakie opisała p. dr. Wanda Półtawska w swojej relacji nt. przyjaźni ks. Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II z rodziną Półtawskich. Widać w tej ksiażce jak bardzo Polska jest obdarowana doświadczeniem duchowości oraz jak można w czasie wypoczynku odnawiać swego ducha.

A już we wrześniowym numerze pisma Różaniec artykuł o różańcu rodziców - gorąco zachęcam do prenumeraty pisma Różaniec!
Nieustannie nam pomaga! Maryja wciąż chce nas wspomagać
2009-06-27
Czcimy Maryję jako Nieustanną Wspomożycielkę!
Jak wiele łask, jak wiele nie zawiedzionych nadziej - tylko wystarczy poprosić i zawierzyć Maryii.

Ten wspaniały tytuł Maryi jako Nieustannej Wspomożycielki niech nam zawsze przyświeca w naszych modlitwach rodzicielskich. Nie ma takiej sprawy, nie ma takiego poblemu, którego Bóg nie mógłby rozwiązać, a najpewniejszą drogą do Boga jest powierzanie swoich losów, kłopotów i intencji poprzez Maryję.

Uczcijmy ją dziś specjalnie, i w całym naszym życiu
Rok kapłański - rok troski o tych którzy oddali swoje życia dla nas za życia!
2009-06-21
Ojciec Święty w swoim przemówieniu wygłoszonym 16 marca ogłaszając Rok Kapłański wskazał na cel tego Roku, którym jest „wspieranie dążenia kapłanów do duchowej doskonałości, od której to w decydujący sposób zależy oddziaływanie ich posługi”.

Nasze, rodziców, wspieranie kapłanów w ich posłudze to nie tylko modlitwa, to również czynne wsparcie tam, gdzie możemy być pomocni - ale jednak to przede wszystkim modlitwa i świadectwo tego jak bardzo kochamy i cenimy kapłanów. My rodzice - zwłaszcza dzieci młodszych, powinniśmy być również zatroskani o nowe powołania kapłańskie oraz otwarci na ich przyjęcie w naszych rodzinach.
Módlmy się za Kapłanów i o Kapłanów. Módlmy się o ich świętość i umocnienie w drodze realizacji powołania.
Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa, nie można zrozumieć Polski bez Chrystusa! Plac Zwycięstwa 2 czerwca 1979!
2009-06-02
Historia przychodzi do nas z lekcją i potwierdza ją swoim biegiem, właśnie w kontekście początku czerwca i pamiętnej, pierwszej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce!
Tą lekcje historii otrzymujemy w niezwykle plastyczny i z mocą wypowiedziany sposób, od człowieka, któremu trudno zarzucić koniunkturalizm czy też małostkowość, albo ignorancję czy stronniczość, od największego z Polaków
Jest nią homilia Jana Pawła II na placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 roku.
To skondensowana lekcja najpiękniejszej historii Polski, walki duchowej i etyki, zanurzona w kontekście świata poprzez uniwersalizm Kościoła i osobę Papieża. Odnajduje on bogactwo dobra i piękna w polskiej tradycji i historii a następnie wyraźnie wskazuje, że to właśnie bogactwo narodowej tradycji ukształtowało Jego samego do tak wspaniałej posługi Kościołowi i światu. Tak jak wówczas tego nie mogliśmy wiedzieć, ani nawet się spodziewać, tak obecnie powinniśmy sobie zdawać sprawę z owoców ówcześnie dziejącej się historii. A źródłem tego dobra i piękna, tej siły duchowej zdolnej obalić totalitarny system bez wystrzału był i jest Jezus Chrystus nierozerwalnie wpleciony w dzieje Narodu polskiego i … Europy i świata.
Dobrze że, przekazy medialne
Nasza miłość i nasza modlitwa najlepszym prezentem dla dzieci
2009-06-01
Każdy z nas rodziców w sercu nosi cząstkę miłości dla dzieci, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to Bóg jest naszym Ojcem.
W dniu dziecka obdarzajmy szczególną duchową opieką nasze dzieci. Odwołując się do Ducha Świetego prośmy o Jego uświęcające działanie w naszych rodzinach i w życiu naszych dzieci. A dla siebie samych odwołujmy się do Miłości Ojca Niebieskiego w naszych prośbach. Dziękujmy też Bogu za wszelkie dobro i opiekę nad nami i naszymi dziećmi.

Wielu z nas organizuje specjalne Msze w intencji dzieci i spotkania modlitewne.
Dzielmy się świadectwem Bożej Miłosci.
Matka jak Anioł towarzyszy każdemu z nas w życiu!
2009-05-25
Taki może być ideał matki. Mama, mamusia, mateńka - obraz dzieciństwa, dobra i piękna uosabia właśnie Mama. W dniu 26 maja wspominamy i honorujemy swoje mamy, módlmy się za nie, o ich zdrowie, siły i szczęście dla nich, abyśmy umieli być takimi dziećmi na jakie zasługują, niezależnie od tego kto z nas ma ile lat.
Wspomnijmy też naszą Mamę Niebieską, to też Jej święto, dziękujmy zwłaszcza my, rodzice którzyśmy pod Jej opieką swoje oddali dzieci i tyle dobra i miłości od niej doświadczyli.

To sam Jezus dał nam Maryję za Matkę. Niechaj w naszych sercach gości pokój i radość, a przede wszystkim wdzięczność za macierzyńską opiekę Maryi nad nami i naszymi dziećmi.
Maryjo - Królowo Aniołów módl się za nami;
Ofensywa Dobra - Festiwal Młodzi i Miłość w Gdańsku Matemblewie
2009-05-18
Modlimy się - a jak sobie z tym co jest trudne w życiu praktycznie poradzić!?
Modlimy się za nasze dzieci, a są miejsca i okazje szczególne, gdzie mogą doświadczyć one dobra i miłości - zadbajmy o to aby się nasza młodzież znajdowała na takich miejscach z takich szczególnych okazji.

Taka wspaniała okazja to doroczny festiwal Młodzi i Miłość organizowany w Gdańsku Matemblewie. Rozumiemy, że trudno dojechać osobom z Polski południowej, ale z Pomorza już można się wybierać. Zaprasza nas na niezwykle ciekawy program spotkania w sobotę 23 maja już od godziny 11.00 ks. Zbigniew Drzał z Matemblewa. W programie m.innymi wykład pt. SZTUKA BUDOWANIA RELACJI MIĘDZY KOBIETĄ A MĘŻCZYZNĄ
ORAZ SZCZĘŚLIWEJ RODZINY - dr SZYMONA GRZELAKA. poniżej cały program:
Twoja sprawa - o wolność od pornografii i agresywnych treści w reklamie!
2009-05-13
Jedną z bardziej destrukcyjnych rzeczy w życiu młodego człowieka jest nachalnie rozpowszechniana pornografia. Oprócz tego ze modlimy się w intencji naszych dzieci, mamy również obowiązek, jeśli jest taka potrzeba działać konkretnie dla ich dobra.
Tak sprawę rozumie grupa rodziców z okolic Warszawy i nie chcąc pozostawać obojętnymi wobec totalnej promocji zła poprzez przekaz reklamowy założyła Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Działanie tej grupy i tego Stowarzyszenia od samego początku jest bardzo zbieżne z intencjami naszej rodzicielskiej modlitwy, wszak w trzeciej intencji ogólnej modlimy się również o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci, o ochronę przed złem i za osoby które takiej ochronie poświęcają swój czas i siły. Dlatego chcemy zaproponować całemu środowisku Różańca Rodziców wspieranie tego stowarzyszenia modlitwami i czynem. O stowarzyszeniu Twoja sprawa można się więcej dowiedzieć z ich strony.
Obecnie niesłychanie ważna jest sprawa nacisku na spółkę skarbu Państwa RUCH aby zaprzestała promocji i handlu pornografią.

Za sprawą skarbu państwa właściwie wszyscy Polacy są właścicielami tej spółki i mamy prawo do tego, aby domagać się od aktualnego Zarządu usunięcia treści destrukcyjnych dla naszych dzieci z ich sieci dystrybucji. O tym, że można tak postąpić, przekonuje działanie innego dystrybutora prasy EMPIK, który już rok temu wycofał pornografię ze swojej sieci.

Zachęcamy do wsparcia akcji Stowarzyszenia Twoja Sprawa poprzez wysyłanie listów do zarządu Ruch S.A. w sprawie wycofania z ich dystrybucji wydawnictw pornograficznych.
Szczegółowe wzory listów i informacje na ten temat można znaleźć na stronie Stowarzyszenia pod adresem: http://www.twojasprawa.org.pl

Warto wejść na tą stronę gdyż znajdziemy tam wiele pomocnych materiałów, można się zarejestrować i otrzymywać bieżące informacje, wspierając na wiele różnych sposobów.

Teraz czas na nasz ruch!
Spotkania dla Zakochanych - budować dom na skale!
2009-05-10
Ignacjańskie centrum formacji duchowej z Gdyni proponuje doskonałą drogę do budowania przyszłości małżeństwa w postaci Spotkań dla Zakochanych. Jest to propozycja siedmiu spotkań formacyjnych dla narzeczonych, którzy planują wspólne życie i chcą żyć pełnią życia jaką przygotował dla nas Bóg. Spotkania dla Zakochanych organizowane w taki sposób, aby na progu nowej drogi życiowej przygotować się do pełnienia ról żony i męża we współczesnym świecie oparte są również o świadectwo życia par małżeńskich. Spotkania są na prawach kursu przedmałżeńskiego co pozwala spełnić również warunki formalne, ale największą wartością jest możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o przyszłym życiu, i zdobycie praktycznych wskazówek jak dobrze je rozpoczynać. Spotkania odbywać się będą co środę w dniach w Parafii Pw. Świętego Stanisława Kostki w Gdyni (ojcowie Jezuici).
Termin: 7 wieczorów w każdą środę od 13.05.2009 do 24.06.2009
Godziny: 18:30 do ok. 20:30 ; Miejsce: Gdynia, ul. Tatrzańska 35 – salka parafialna

Zgłoszenia telefoniczne lub mailowe: igielniak@wp.pl, kom 664 752 177

Informacja w pliku
Dobry Pasterz woła swoje owce po imieniu
2009-05-03
Tydzień modlitwy o liczne i święte powołania do kapłaństwa jest dla nas czasem szczególnej troski o przyszłość naszych dzieci! Kto będzie ich prowadził ku Bogu, kto będzie ich uczył wiary i udzielał sakramentów jeśli zabraknie kapłańskich dłoni.

Może i z naszych rodzin wyjdą powołania do stanu duchownego – módlmy się aby rodzice umieli przyjąć ten wybór i odpowiedź na powołanie ze strony swoich dzieci z Miłością. Abyśmy jako rodzice stanowili zawsze wsparcie dla tych dzieci spośród naszych dzieci które obiorą stan kapłański. Niech Bóg obficie obdarza świętymi kapłanami Polskę i świat!
Boże Miłosierdzie jest dla nas! Niedziela Miłosierdzia!
2009-04-16
Przez osobę św. siostry Faustyny Kowalskiej Jezus zaprasza nas do korzystania ze zdrojów Bożego Miłosierdzia! Niedziela Miłosierdzia, która następuje zaraz po święcie Zmartwychwstania Pańskiego może być dla nas okazją do wymodlenia wielu, wielu łask.
Korzystajmy z tego błogosławionego czasu! Szczególnie dla naszych dzieci, szczególnie w sprawach zdałoby się trudnych lub niemożliwych – u Boga wszystko jest możliwe. On bogaty w Miłosierdzie może wkroczyć w nasze życie i zmienić to z czym sobie nie potrafiliśmy poradzić. To dobry czas do pojednania i przebaczenia! To dobry czas do oddania w Boże ręce swoich spraw. Niech nasza codzienna modlitwa różańcowa w tym dniu, i w tym szczególnym czasie łaski będzie pełna ufności i zawierzenia!
Jezus Żyje!
2009-04-13
Zmartwychwstał
i niesie nam pełnię Życia!
zaczerpnijmy i poprzez modlitwę zanieśmy ją naszym najbliższym i naszym dzieciom!
Triduum Paschalne – Pan przechodzi ze śmierci do Życia!
2009-04-09
Rozpoczynamy dziś Triduum Paschalne, niech te dni będą dla nas czasem refleksji i łaski. Niech Miłość i Pokój jaki niesie Chrystus zawita w naszych rodzinach i zagości w nich na stałe.
DEKLARACJA SOLIDARNOŚCI Z OJCEM ŚWIĘTYM!
2009-04-03
Pani Ewa Kowalewska z HLI przesłała nam apel o solidarność z Naszym Ojcem Świętym Benedyktem XVI - przyłączamy się!

Drodzy Przyjaciele!
Poruszeni bezkompromisowym atakiem medialnym na papieża Benedykta XVI związanym z Jego pielgrzymką do Afryki, czujemy się zobowiązani do zaznaczenia naszej osobistej solidarności z Ojcem Świętym i Jego nauczaniem.

Nie możemy pozwolić, aby marginalizowano i poniżano zarówno osobę papieża Benedykta XVI, jak i przekazywaną przez Kościół katolicki prawdę na temat przekazywania ludzkiego życia.

Akcja ta początkowo powstała w Austrii w języku niemieckim z inicjatywy katolickiego portalu „Kath net”. Jesteśmy z nimi w bezpośrednim kontakcie.

Przyłączamy się do tej wielkiej akcji internetowej uruchamiając stronę w języku polskim i angielskim oraz sukcesywnie w innych językach. Link do wersji niemieckiej prowadzi bezpośrednio do oryginalnej strony austriackiej.

Lista osób, które podpisały „Deklarację solidarności z Ojcem Świętym” zostanie przekazana Benedyktowi XVI po 20 maja br. Zapraszamy do osobistego poparcia przez stronę http://www.tak-dla-benedykta.pl/Ewa Kowalewska
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Human Life International Polska
Zbliża się kolejna rocznica odejścia Jana Pawła II do domu Ojca Niebieskiego.
2009-03-29
W wielu, w większości parafii w Polsce w dniu 2 kwietnia będziemy wspominać ten czas sprzed czterech lat gdy Polska zamarła, zmieniła swój codzienny rytm i wpatrywała się w tysiące portretów oraz świateł oddając cześć naszemu największemu Rodakowi. Po ulicach krążyły samochody z czarnymi wstążkami. Każdy z nas wspominał i zastanawiał się nad własną odpowiedzią na nauczanie Jana Pawła II.

My rodzice, zgromadzeni w różach modlących się za swoje dzieci właśnie ta drogą realizujemy Jego testament! Bierzemy do ręki różaniec i podążamy za Jezusem i Jego Matką poprzez życie w kontekście naszej codzienności.
Tego dnia szczególnie zawierzajmy siebie, swoje dzieci i całą tą wspólnotę modlitwy opiece Maryi przez pamięć Jana Pawła II.
Święty Józefie patronie Kościoła, rodzin, a szczególnie mężczyzn i ojców
2009-03-10
Módl się za nami!

Polecamy ci ufnie wszystkie nasze sprawy

Pokorny, potężny nasz Patronie wstawiaj się za nami, wspieraj nas!
Dwunastoletnia dziewczynka odważnie o obronie Życiu
2009-03-06
Na portalu Fronda odnaleźliśmy interesującą wypowiedź zaledwie 12-stoletniej dziewczynki, upominajacej się o prawdę i godność w życiu Człowieka - w dramatycznej wypowiedzi obnażającej kłamstwa aborcjonistów.

polecamy: http://czat.fronda.pl/news/czytaj/bronila_zycia_powalila_wszystkich_na_kolana

w wersji z polskim tłumaczeniem wypowiedź na You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=QcXLXyep7Hk&feature=related


W kontekście tej informacji szczególnie serdecznie zaraszamy do Oliwy na Konferencję O godność osoby ludzkiej / informacja poniżej.

V Narodowy Dzień Życia – ogólnopolska Konferencja w Gdańsku Oliwie 14 marca 2009
2009-02-26
Do Różańca Rodziców dotarło zaproszenie na kolejną konferencję z cyklu Miłość - Życie – Rodzina z zachętą do zaproszenia na nią osób zatroskanych o dobro swoich rodzin, polskich rodzin. Konferencja odbędzie się w Gdańsku Oliwie, w auli im Jana Pawła II (obok Katedry) w dniu 14 marca w godzinach 8.30 do 17.25, a zakończy się uroczystą Mszą świętą w Katedrze Oliwskiej o godz. 18.00.

Konferencja zorganizowana jest przez Klub Przyjaciół Ludzkiego życia i Human Life International Europa przy współpracy z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Gdańskiej i innych organizacji pod patronatem ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia, Metropolity Gdańskiego i Brunona Synaka przew. Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Ubiegłoroczna Konferencja z tego cyklu poświęcona ...
Różańcowy jubileusz – miesięcznik Różaniec ma sto lat!
2009-02-11
Wydawany obecnie przez Siostry Loretanki z Rembertowa miesięcznik Różaniec obchodzi właśnie stulecie założenia. Jego poprzednikiem był miesięcznik Kółko Różańcowe założony przez Błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego, którego pierwszy numer wyszedł w styczniu właśnie sto lat temu w 1909 roku. W trudnych czasach niewoli, wojen światowych i najazdów oraz opresji bolszewickiej i komunistycznej pismo odgrywało ważną rolę formacyjną i integrującą. O historii pisma i jego dniu dzisiejszym można dowiedzieć się więcej na stronie www.rozaniec.eu , a najlepiej zamawiając jego prenumeratę lub kupując w empiku. Od samego początku miesięcznik Różaniec jest bardzo przydatną pomocą w formacji modlitwy różańcowej, ale obecnie Siostry Loretanki przykładają szczególnie dużo uwagi do tego aby był pomocny np. rodzinom. Tak jak sama modlitwa różańcowa jest modlitwą rodzin i za rodziny tak i tym tropem podąża Redakcja Różańca co widać w publikowanych artykułach i świadectwach.

Mamy nadzieję, że nawiązane od jakiegoś czasu kontakty z Redakcją zaowocują również publikacją materiałów i świadectw działania łaski Bożej w różach rodziców. A obecnie z okazji jubileuszu składamy Siostrom i Redakcji Różańca szczególnie ciepłe i serdeczne życzenia wypełniania tego powołania jakie w ich ręce i serca złożył Bóg.

Zachęcamy też do zaprenumerowania dla siebie tego miesięcznika właśnie osoby modlące się w Różańcu Rodziców. Niech to będzie dla nas umocnieniem i prowadzeniem w rozwiązywaniu naszych codziennych trosk i wsparciem naszej modlitwy.

Prenumeratę można zamówić poprzez stronę miesięcznika : http://www.rozaniec.eu/index.php?m=RosaryArticles&a=ShowRosaryArticle&ra_id=14
Jest nas coraz więcej, czasem emaile nie dochodzą – twórzmy róże w naszych środowiskach!
2009-01-25
Od jakiegoś czasu dochodzą do nas informacje od niektórych zaniepokojonych uczestników modlitwy, że nie przyszedł comiesięczny email z tajemnicą do potwierdzenia uczestnictwa w różańcu rodziców.

Kochani rodzice przepraszamy wszystkich za te kłopoty i prosimy o wyrozumiałość.
Przyczyną są wyłącznie kłopoty techniczne związane z coraz większą liczbą uczestników i koniecznością wprowadzenia zamian w technicznej obsłudze mechanizmów komunikacji ze strony. Jeśli do kogoś nie doszedł email to w przypadku takich kłopotów istnieje przewidziana możliwość potwierdzenia uczestnictwa w modlitwie poprzez zakładkę Moja róża - po wpisaniu własnego imienia i nazwiska pojawia się aktualna tajemnica i możliwość potwierdzenia uczestnictwa.

Pracujemy nad tym i będziemy się starać aby powstała nowa, lepsza wersja strony różańca rodziców i komunikacji z uczestnikami modlitwy. Zajmuje to niestety sporo czasu i zachodu – dlatego prosimy o wsparcie modlitwą tej sprawy.
List pasterski Episkopatu Polski - do rodzin - odmawiajcie różaniec!
2008-12-29
W Niedzielę Świętej Rodziny 28 grudnia 2008r w całej Polsce odczytany został list pasterski Episkopatu Polski odnoszący się do aktualnych zagadnień, zagrożeń i zadań jakie stają przed naszymi rodzinami we współczesnym świecie, w naszej rzeczywistości.

List jest mocnym i zdecydowanym przypomnieniem i uściśleniem nauczania Kościoła o rodzinie i godności każdego człowieka, o obronie życia i zadaniach jakie przed nami jako rodzicami odpowiedzialnymi za swoje rodziny stoją.

Warto wczytać się w treść tego listu dokładnie, tym bardziej, że ateistyczne (tzw. świeckie) media jak widać
Celebrujmy Święto Młodzianków Męczenników
2008-12-26
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zachęca do uroczystej celebracji Święta Młodzianków Męczenników, połączonego w tym roku ze Świętem Świętej Rodziny, w dniu 28 grudnia (niedziela).
Wspomnienie o mordzie dokonanym przez Heroda, przypomina o wielkim problemie współczesnego świata – braku szacunku dla ludzkiego życia, którego przejawami są aborcja, stosowanie środków poronnych czy eutanazja. Święto to jest szczególną okazją do refleksji, modlitwy ekspiacyjnej i zadośćuczynienia za występki przeciw ludzkiemu życiu. To także dzień, w którym warto zastanowić się nad wyjątkowym darem, jakim zostaliśmy obdarzeni - naszym i naszych bliźnich życiem.
Podobnie jak w latach ubiegłych w wielu miejscach w Polsce w tym dniu odprawiane będą Msze święte w intencji rodziny i poszanowania ludzkiego życia, podczas których wiele osób podejmie przyrzeczenie duchowej adopcji dzieci poczętych. Po Mszach świętych wyruszą procesje ze świecami w obronie życia. Gorąco prosimy o:

- zaangażowanie się w lokalne inicjatywy tam gdzie tradycja obchodów tego Święta już istnieje,
- inspirowanie i organizowanie obchodów tego święta tam, gdzie tradycji takiej jeszcze nie ma.
Jezus jest wśród nas !
2008-12-25
Dziękując Bogu i ludziom za wszelkie dobro jakiego wciąż doświadczamy składamy wszystkim rodzicom modlącym się wraz z nami za swoje dzieci i wszystkim zaangażowanym w to osobom, najlepsze życzenia z okazji świat Narodzenia Pana Jezusa.
Niech ten pokój jaki Jezus przyniósł w Betlejem na stałe zagości w naszych sercach i naszych rodzinach.

Dziękujemy za wszyskie życzenia jakie dotarły do nas pocztą zwykłą i internetem
W dniu 8 grudnia ponowiliśmy Akt Zawierzenia naszych dzieci.
2008-12-01
W dniu 8 grudnia ponowiliśmy Akt Zawierzenia naszych dzieci, nas jako rodziców i wszystkich rodzin patronce naszej modlitwy Matce Bożej Oliwskiej.
Przez ten rok doznawaliśmy wielu łask i opieki za wstawiennictwem MB Oliwskiej w naszej modlitwie różańcowej.

W tym roku uroczystość Niepokalanego Poczęcia wypadła w poniedziałek i w tym dniu mieliśmy wspólną Eucharystię w Katedrze Oliwskiej o godzinie 18.00. Tego dnia...
Świadectwa! Świadectwa! To przykłady pociągają – właśnie tak się rozszerza różaniec rodziców.
2008-11-08
Prosimy o nadsyłanie jak największej ilości świadectw do naszego serwisu. Będziemy starali się je w miarę możliwości publikować, bo właśnie w ten sposób Różaniec Rodziców dociera do coraz szerszej ilości osób. A teraz kilka krótkich świadectw.
Pełna radosnego zdziwienia matka nastolatka nadesłała nam informację, że już po ok. tygodniu modlitwy syn się zmienił, zaczął informować mamę co robi, gdzie się podziewa i wziął się do nauki!
Inni rodzice informują, że córka, która żyła w związku niesakramentalnym w krótkim czasie po rozpoczęciu modlitwy zapragnęła wziąć ślub i młodzi podjęli decyzję, że uporządkują swoje życie!
Nie zawsze tak szybko przychodzi pomoc - i nie należy się tym zarażać – Bóg wie lepiej - zawsze wie lepiej od nas.
Po podjęciu modlitwy za córką z którą nie widział się ojciec kilka lat - trzeba było pięciu miesięcy, żeby zadzwoniła i kolejnych czterech żeby zechciała się spotkać i rozmawiać. Czas potrzebny na przebaczenie i pojednanie niekiedy musi być dość długi.

Dwudziestolatek wrócił z Anglii po dwu latach modlitwy i zaczął nowe - normalne życie, podjął naukę i chce wejść w normalne życie! Teściowa pogodziła się ze swoją synową i synem po trzech miesiącach od chwili kiedy podjęła modlitwę za dzieci – zrozumiała że sama musi wiele zmienić w swoim życiu. Zyskała spokój serca i na nowo pokochała swoje dzieci. Dziś cieszy się pokojem i miłością w rodzinie i wnukiem!

Nie bądźmy niecierpliwi w oczekiwaniu na efekty modlitwy, ale też kiedy przychodzą uwierzmy, że niemożliwe rzeczy też mogą nastąpić – i w naszym życiu też może się zadarzyć piękno! Cud nawrócenia, czy uzdrowienia!
Czekamy na kolejne świadectwa rodziców.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - nie dopuśćmy do manipulacji w ONZ
2008-11-06
Do redakcji serwisu Różańca Rodziców dotarł bardzo ważny apel Obrońców życia. Prosimy o wsparcie - od nas zależy jaka przyszłość czeka nasze dzieci i wnuki!

Szanowni Państwo!

Obecnie mija 60 - ta rocznica uchwalenia niezwykle ważnego w skali międzynarodowej dokumentu, jakim jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Niestety nie jest ona przez wiele krajów przestrzegana. Często pomijane są zapisy mówiące o ochronie prawa do życia każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, jako podstawowej komórki społecznej. Pojawiają się natomiast manipulacje mające na celu taką interpretację, aby przyznać kobietom prawo do aborcji, interpretowane jako podstawowe prawo człowieka czy promocję związków homoseksualnych kosztem naturalnej rodziny. Organizacje proaborcyjne przygotowują złożenie swojej petycji w tej sprawie, która ma na celu przyznanie powszechnego prawa do aborcji.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich, którym bliska jest sprawa ochrony ludzkiego życia i rodziny, o przyłączenie się o wspólnej petycji skierowanej do Organizacji Narodów Zjednoczonych o właściwą interpretację prawa międzynarodowego o tak wielkim znaczeniu dla całej ludzkości.

Petycja ta zostanie przekazana do ONZ 10 grudnia bieżącego roku. przez przedstawicieli Katolickiego Instytutu Praw Człowieka i Rodziny (C-FAM), organizacji pozarządowej, która posiada akredytację przy ONZ i jej statutowym celem jest ...
Wielu rodziców pyta - zatem odpowiadamy
2008-11-05
Wielu rodziców pragnie dołączyć dzieci chrzestne do listy, synowe, zięciów, dzieci z adopcji duchowej itp. i w związku z tym pytają sie czy to możliwe. Takie pragnienie jest dobre i uzasadnione. Jednak te nasze dzieci, które się łączą z naszymi rodzonymi (synowe, zięciowie, i dzieci chrzestne oraz inne) są obejmowane automatycznie ta modlitwą.
Wszak np. mąż i żona to jedno! Ale ze względów porządkowych po prostu ich nie dopisujemy do listy dzieci, bo by się nam bałagan porobił. Obejmujemy je naszą modlitwą duchowo.
To już praktycznie mamy sprawdzone - zresztą i tak jak widać serwery sie zaczynają zapychać - i trzeba powiekszać system i go unowocześniać.
Tylko się cieszyć, że tak wiele rodziców chce się modlić za swoje dzieci! Redakcja serwisu pozdrawia wszystkich rodziców!
Jest nas dużo, coraz więcej - czasem potwierdzenia nie docierają na czas pierwszego dnia miesiąca!
2008-11-01
Ilość zgłoszeń do różańca rodziców jest już tak duża (i wciąż się powieksza), że mechanizm wysyłania nie radzi sobie z tym w ciągu jednego dnia. Chcemy to przerobić na lepszą wersje techniczną i prosimy o wsparcie modlitwą.
Zresztą w tej modlitwie ważniejsza jest własna aktywność niż pomocnicze mechanizmy zewnętrzne - takie jak email z potwierdzeniem - dlatego mamy zainstalowany mechanizm dowiedzenia się o aktualnej tajemnicy i potwierdzenia trwania w modlitwie.

Na stronie www.rozaniecrodzicow.pl proszę wejść na zakładkę Moja róża i wpisać swoje imię i nazwisko - i tam można się dowiedzieć o aktualnie odmawianej tajemnicy.

Nie jest ważne czy email doszedł czy też nie. Ważne jest wasze – rodziców trwanie w modlitwie różańcowej.
Każdy z was może też sobie ściągnąć ze strony wszystkie tajemnice i wiedząc która była odmawiana w poprzednim miesiącu - od pierwszego dnia następnego
miesiąca odmawia się kolejną - o jedną do przodu według kolejności w różańcu.

Ważna jest osobista troska – i nasze własne nawracanie się.
A nad mechanizmami na stronie internetowej staramy się pracować – proszę i w tej intencji o wsparcie modlitwą.
Dzień Żywych – Uroczystość Wszystkich Świętych
2008-11-01
Ten dzień - to dzień Chwały w Kościele - to dzień radości z perspektywy Nieba jaką daje nam Jezus, każdego dnia w Eucharystii. Wiele róż rodziców ma swoich świętych patronów - dziś do zestawu róż dopisujemy różę Wszystkich Świętych. Zapewne zostanie ona uformowana za 2-3 miesiące. Wierząc w Świętych obcowanie, chcemy się zwracać również do Nich o pomoc i wsparcie modlitwą przed Tronem Boga. Wiemy przecież, że Królową Wszystkich Świętych jest nie kto inny tylko nasza Patronka i Przewodniczka w modlitwie – Maryja. Niech nasze wspominanie tych, którzy odeszli przed nami do Domu Ojca Niebieskiego posłuży nam do pojednania i pokoju w sercu w stosunku do żyjących.

Dziś i w całym miesiącu listopadzie polecajmy w modlitwie szczególnie tych z naszego grona rodziców i dzieci, którzy odeszli do Pana wierząc, że przez przyczynę Maryi przyjmie ich do Swej Chwały.
Życie z Jezusem daje radość - różaniec tego pozwala doświadczać! - Świadectwo matki
2008-10-29
Chciałabym się podzielić moją radością z rodzicami, którzy jeszcze nie należą do „różańca rodziców”, a może zastanawiają się czy to uczynić. Uczynić!- koniecznie!!! Łaski, które otrzymujemy, spływają jak strumień nieustannie przybierający na sile! Po miesiącu modlitwy w „różańcu rodziców” mój 18-letni syn, uzależniony od gry internetowej, w stopniu uniemożliwiającym mu normalne życie (przestał się uczyć, stracił kontakt z otoczeniem, grał dniami i nocami) sam z siebie postanowił z tym skończyć. Od prawie roku nie gra w żadne gry. Po dalszym pół roku modlitwy, z własnej inicjatywy zaczął uczęszczać na Msze świętą wspólnoty, następnie zapisał się na rekolekcje Marana Tha, na których przystąpił do sakramentu pokuty, przyjął Komunię Świętą i otrzymał piękne pocieszenie w postaci zaśnięcia w Duchu Św. Jestem przekonana, że po 3 latach od tragedii, która odmieniła nasze życie, wszystko zaczyna się układać i wierzę, że w znacznej mierze zawdzięczam to modlitwie w „różańcu rodziców”. To nasze nowe życie, o dziwo, jest życiem pięknym i głębokim. Wystarczy tak niewiele- dać Panu Bogu odrobinę swojego czasu i ufności, oraz prosić o łaski, a one spływają. Naprawdę.
Katarzyna


/i dlatego zachęcamy do dzielenia się swoimi świadectwami radości spotkania Jezusa poprzez Różaniec Rodziców / red.serwisu www.rozaniecrodzicow.pl można przysłać email lub list pocztą
Przepraszamy za klopoty techniczne z serwerem internetowym
2008-10-21
Kochani rodzice - z przyczyn niezależnych od nas w cięgu ostatnich kilku dni serwery pocztowe i internetowe kilkakrotnie nie działały. Podobne sytuacje mogą trwać jeszcze jakiś czas około tygodnia. Proszę się nie niepokoić i po prostu trwać w modlitwie niezależnie od internetu

Z Bogiem
Nowi patroni wzorem dla rodziców
2008-10-21
W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy radość ogłoszenia błogosławionymi rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Bł. bł. Louisa i Marii Zeli Martin to rodzice św. Teresy z Lisieux. Mieli łacznie 9 cioro dzieci. Czworo z nich zmarło w młodym wieku, podczas gdy pozostałe obrały życie zakonne. Rodzice patronki misji zostali ogłoszeni błogosławionymi w Niedzielę Misyjną 19 X 2008r.

Dla nas - rodziców którzy modlą się za swoje dzieci są oni pięknym wzrocem oddania się Bogu poprzez wypełnianie powołania do rodzicielstwa. Takie błogosławione rodzicielstwo jest drogą do świetości naszych dzieci i zmieniania świata na lepsze. Do grona naszych patronów trafiają w dniu swej beatyfikacji.

Niech nasze serca napełnia nadzieja, złożona w Bogu przez wstawiennictwo Maryi i nowych Błgosławionych - abyśmy zawsze ufajac Bogu byli dla naszych dzieci podporą która da im zbudwoać własne - niezależne - piękne życie.
Różaniec odmienił moje dzieci - świadectwo!
2008-10-10
Jestem matką dwójki nastolatków. O Różańcu Rodziców dowiedziałam się w październiku 2007 roku podczas rekolekcji. Przystąpiłam do jednej z Róż i wspólnej modlitwy w intencji dzieci.
Już po kilkunastu dniach widać było efekty modlitwy. Córka, która zawsze miała jakieś problemy z nauką, nagle zaczęła przynosić do domu bardzo dobre stopnie. Na początku myślałam, że to przypadek ale sytuacja taka trwała nadal. Zmiana ku lepszemu była tak radykalna, że aż nauczycielki zaczęły się pytać o przyczynę!

Czerwcu 2008 roku moje dyslektyczne dziecko na koniec roku szkolnego z języka polskiego otrzymało ocenę bardzo dobrą (do tej pory było to na ogół dostatecznie) a średnia z jej ocen wyniosła 4. Obecnie dostała się do liceum ogólnokształcącego i jest w klasie o profilu humanistycznym.

Może ktoś powiedzieć że są to tylko oceny - a dla mnie są to namacalne dowody. Ponadto moja relacja z dziećmi w tym czasie bardzo się poprawiła i obecnie jesteśmy nie tylko rodziną ale i przyjaciółmi. Dzięki wstawiennictwu Matki Bożej mogę cieszyć się nie tylko dobrymi ocenami moich dzieci ale również, wspólną z nimi modlitwą (gdyż razem należymy do wspólnoty modlitewnej).

Dodam przy okazji, że około pięć lat temu zaczęłam codziennie odmawiać różaniec. Wówczas modliłam się tylko za siebie. Od tamtej pory moje życie całkowicie się zmieniło – nawróciłam się mogę korzystać z sakramentów. Wiem, że te wszystkie zmiany miały nastąpiły w wyniku modlitwy różańcowej i dziś chciałabym podziękować Maryi, za Jej wstawiennictwo i liczne łaski.
/Anna - matka nastolatków /


Świadectwo zamieszczamy aby zachęcić i inne osoby do podzielenia się tym co Bóg przez wstawiennictwo Maryi i modlitwę rózańcową uczynił w ich życiu i w życiu ich dzieci!
Święto Królowej Różańca Świętego
2008-10-07
Święto to ustanowił św. Pius V dla upamiętnienia i podziękowania za Jej
pomoc w zwycięstwie nad Turkami pod Lepanto 7 października 1571 roku. Jego
sławne Breve Consueverunt (14 XI 1569) upatrywało w Różańcu zapowiedź tego
zwycięstwa. Klemens XI rozszerzył to święto na cały Kościół i opublikował
dziewięć wspaniałych encyklik o Różańcu. Za św. Piusa X święto to
ostatecznie zostało ustanowione w dniu 7 października. Obchody tego święta
stanowią zaproszenie wiernych do modlitwy i rozważania w Różańcu tajemnic
życia Jezusa i Maryi.
Dziś w całej Polsce i na całym świecie w modlitwie jednoczy się rodzina różańcowa.
Niech ten dzień będzie szczególnym dniem dziękowania za wszelkie łaski jakich doznajemy za sprawą naszej Królowej i tej modlitwy. Niech ten dzień będzie ogromnym dniem ufności w Bożą opiekę za sprawą Maryi.
Kolejna audycja w Radio Maryja we wtorek 30 września
2008-09-30
Kochani Rodzice i animatorzy modlitwy różańcowej rodziców za dzieci

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 30 września br. na zaproszenie Elżbiety i Lecha Polakiewiczów, redaktorów Audycji dla Rodziców i Małżonków z R M wzięliśmy udział w audycji dla małżonków i rodziców.
Obecni w studio byli goście - ks. Prof. Andrzej Kowalczyk - założyciel i opiekun wspólnoty MARANA-THA w której powstała i rozwinęła się modlitwa Różańca Rodziców oraz Ireneusz Rogala wraz z żoną Ewą - inicjatorzy tej inicjatywy modlitewnej. Temat tej audycji brzmiał >>Jak reagować na zło w rodzinie<<.

Audycja jest juz dostępna na stronie Radia Maryja pod adresem: http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=9376


Zachęcamy do odsłuchania osoby już modlące się jak również te które jeszcze się wahają, lub takie które jeszcze o tym Różańcu Rodziców nie słyszały.

Zachęcamy do przesłania swoich własnych świadectw na adres interenetowy redakcji naszego serwisu lub na adres ir@rozaniecrodzicow.pl,

Różaniec Rodziców

Gdańsk
Święci i błogosławieni skarbem Kościoła i naszym!
2008-09-25
Jak wiadomo, każda nasza róża rodziców modlących się za swoje dzieci oprócz Maryi ma jeszcze swojego patrona świętego lub błogosławionego, opiekuna i orędownika w niebie. W ten sposób wyrażamy naszą wiarę w Świętych obcowanie, ale też chcemy odnajdować drogi do świętości w życiu codziennym, wzorce dla naszego postępowania. Im więcej wczytujemy się w żywoty świętych i błogosławionych tym bardziej dostrzegamy jak wielkim skarbem są oni dla nas. Po co sięgać po szmatławe pisma kolorowe propagujące wartości sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i tradycją wartości ludzkich?! Żywoty świętych to zawsze są PASJONUJĄCE historie do których nie mogą się równać żadne wymyślone scenariusze filmowe czy książkowe.

Ale czemu o tym piszę tu w aktualnościach?
Piszę, bo chcielibyśmy umieszczać jako patronów róż naszych polskich świętych i błogosławionych, którzy są znani i czczeni lokalnie, a warto byłoby ten kult upowszechniać.

Proszę zatem o przysyłanie nam imion świętych i błogosławionych osób, zwłaszcza z Polski, / wraz z krótkim opisem - ewentualnie świadectwem otrzymanych łask/ na adres redakcji.

Przypominam też i zachęcam do dzielenia się świadectwem łaski otrzymanym za pośrednictwem różańca rodziców - prosimy o nadsyłanie również na adres redakcji.
Matka Boża Bolesna – serce przebite mieczem boleści współczuje z nami!
2008-09-15
Już ponad siedem lat (od 8 września 2001 r) trwa modlitwa różańcowa rodziców za swoje dzieci! Maryi powierzamy to co jest naszą słabością w rodzicielstwie, aby to zaniosła Bogu. Mamy 15 września - obowiązkowe wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
Serce bolejące Maryi wie jak bardzo boleje serce rodzica nad kłopotami i błędami dzieci. A Ona …, a Jej Syna zamordowali bez żadnej przewiny.
Dziękujemy Ci Maryjo za tyle lat opieki i tyle łask wyproszonych nam i naszym dzieciom w tym świętym Różańcu!
Tysiące rodziców modli się za swoje dzieci, a Bóg nam wszystkim błogosławi. Maryjo dziękujemy Ci, że pokazujesz jak ofiarować cierpienie i jak w najtrudniejszych chwilach życia trwać przy Bogu.
Nowy rok szkolny – rozpoczynamy w imię Boże!
2008-09-03
Na progu nowego roku szkolnego polecajmy opiece Bożej przez wstawiennictwo Maryi wszystkich nauczycieli, wychowawców i wszystkie osoby zaangażowane w opiekę i wychowanie naszych dzieci. Módlmy się też o to aby nasze dzieci – te które są w wieku szkolnym oczywiście – jak najlepiej czuły się w szkole i jak najwięcej dobrego z niej wynosiły. Prośmy też o ochronę przed wszelkim złem, zwłaszcza tym zaplanowanym i masowym. Przed magią, okultyzmem, subkulturami, narkotykami, papierosami i alkoholem oraz przed innymi zagrożeniami.
Świadectwo pielgrzymowania - trud i modlitwa niech zmieniają nasze życie w codzienności!
2008-08-12
Zbliża się święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – naszej Matki i Królowej. Codziennie na Jasną Górę przybywają dziesiątki tysięcy pielgrzymów. To są setki kilometrów w drodze nawrócenia i zadośćuczynienia za grzechy. W tej drodze nie da się oszukać ani zagadać swego sumienia. Tak właśnie trzeźwo musimy spoglądać w prawdzie na swoje życie.

Przed nami konieczność mobilizacji sił przeciw atakowi zła w naszych rodzinach i w naszym otoczeniu - bliższym i dalszym. Potrzebujemy zwycięstwa jak przed laty - kiedy cały polski naród zmobilizował się przeciw bolszewickiej, ateistycznej nawałnicy. Z pewnością Maryja nas nie opuści – a naszym zadaniem jest po prostu przy Niej trwać i Jej przewodnictwu się powierzać.
Łączmy się z pielgrzymami w sposób duchowy, obejmując wszystkie intencje wspólnotą modlitwy.
Jest nas dużo; a będzie więcej!
2008-08-02
Do wielu z rodziców email z nową tajemnicą za dany miesiąc dociera z opóźnieniem jednego czy dwu dni! Prosimy o wyrozumiałość – jest nas coraz więcej. Do zestawienia w Internecie zapisało się już dobrze ponad dwa tysiące rodziców, i aby nie zablokować serwerów komunikacja musi być rozłożona w czasie. Dopóki nie przygotujemy nowego sposobu powiadamiania o aktualnej tajemnicy prosimy o wyrozumiałość i .. samodzielność. Po prostu tajemnicę sami zmieniajmy o jedną do przodu – a email który przychodzi od nas traktujmy jako przypomnienie. Tak naprawdę to jest bardzo dobra wiadomość - jest nas coraz więcej i więcej. Ludzie doznają łask i sami propagują różaniec rodziców. Powstają liczne róże we własnych środowiskach i to jest jak najbardziej godne polecenia!
Trzeźwo patrzeć na świat
2008-07-31
Sierpień od wielu lat jest miesiącem trzeźwości i przypominania o trzeźwości.
To jest po prostu konieczność naszego czasu. Alkohol i inne używki uzależniające zbierają tragiczne żniwo w naszych rodzinach. Dlatego tak ważne jest abyśmy modlili się, a i własnym przykładem bezwzględnej abstynencji, przynajmniej w sierpniu, wspierali tych, którzy nie mogą sobie poradzić z nałogiem. Polecajmy wszystkich i tych którzy są przyczyną i tych którzy z tego powodu cierpią przez wstawiennictwo św. Maksymiliana Marii Kolbe (14 sierpnia).
Święto MB Szkaplerznej – jakże bliskie rodzicom oddającym w opiekę Bogu przez Maryję swoje dzieci
2008-07-16
Szkaplerz - szata wierzchnia okrywająca habit zakonnika - nawiązująca do jego oddania się pod opiekę Matce Bożej. To ona chroni osobę duchowną przed największymi atakami, pod szkaplerzem jest dopiero habit zakonnika. Obrazuje to właśnie sytuację, w której nasze starania są pod ochroną modlitwy i miłości Maryi. Z naszymi pracami i staraniami o dobro dzieci powierzamy siebie i dzieci pod płaszcz Maryi, pod Jej przemożną władzę Królowej Nieba i ziemi. W dniu dzisiejszym i w całym naszym życiu łączymy się z duchowością zakonów karmelitańskich, a przyjmując szkaplerz jako widoczny znak łączności włączamy się również w strumień łask jakie świat poprzez modlitwy tych zakonów otrzymuje.
Nadzieja młodych serc na antypodach! Papież Benedykt XVI na Światowych Dniach Młodych w Australii
2008-07-15
Młodzi jak zawsze nie zawodzą Papieża co ukazują spotkania Benedykta XVI z młodzieżą w ramach SDM. Tą wiarę i nadzieję płynącą z entuzjazmu i gorących serc pociąganych do Boga przez Papieża – prawdę, Słowem Bożym i Eucharystią. To właśnie nas czeka w najbliższych dniach i to właśnie jest program dla nas rodziców – uwierzyć Bogu, że nasze dzieci mogą mieć w nim nadzieję. I mówić im o tym swoim życiem i zaproszeniem do modlitwy.
Modlimy się też w czasie wakacji! Wielu z nas pielgrzymuje!
2008-06-27
Zapraszamy również do odwiedzenia MB Oliwskiej w Katedrze Oliwskiej w tym wakacyjnym czasie. A ci z nas, którzy podążają na pielgrzymich szlakach niech niosą również tam gdzie wędrują i wypoczywają te nasze intencje i informacje o różańcu rodziców. Może w czasie wakacji właśnie zaistnieje okazja aby powiedzieć swoim znajomym, czy rodzinie o takiej formie wspierania i ochrony dzieci!

W tym czasie wakacyjnym mogą wystąpić pewne opóźnienia w przesyłaniu intencji itp. Nie bójmy się tego, ale módlmy się wg. przypisanego nam porządku. Treść rozważań dla danej tajemnicy można sobie znaleźć na stronie w zakładce .. do pobrania..
Na pewno naszym dzieciom w miejscach w których wypoczywają nasza modlitwa się przyda!

Bułgaria potrzebuje i prosi o modlitwę w obronie życia!
2008-06-20
Na sesji grudniowej o zagrożeniach młodego człowieka na początku XXI w. jeden z wykładów poprowadziła prof. Viara Maldzieva. Dzięki obecności p. Profesor Maldzievej doświadczyliśmy m.innymi tego ze Kościół jest powszechny. Obecnie otrzymaliśmy od niej niezwykle alarmujące wieści z Bułgarii. Dzielimy się tym z prośbą o pamięć w modlitwie.


Zwracamy się z prośbą o solidarność w modlitwie! Ci, co się modlą niech pomogą tym, co żyją tak, jakby Boga nie było!
Kilka tygodni temu minister pracy i polityki socjalnej w postkomunistycznym rządzie Bułgarii pani Emilia Masłarowa, ogłosiła, że od 2009 roku kobiety w ciąży w Bułgarii będą zobowiązane poddać się prenatalnym badaniom genetycznym dla wczesnego wykrycia „chorób płodu”.
Dziecko doprowadzono do zabicia dziecka!
2008-06-17
Łączymy się też we wspieraniu tych którzy się starają pomagać! Patrząc na przykłady śp. Agaty Mróz i św. Joanny Beretty Mola - matek poświęcających swoje życie dla dzieci poczętych módlmy się za dzieci nienarodzone zagrożone zabiciem, módlmy się szczególnie teraz, gdy środowiska proaborcyjne doprowadziły 14-letnią dziewczynkę do zabicia jej własnego dziecka. Dla nas rodziców chcących otaczać swoje dzieci modlitwą i wypraszać im błogosławieństwo nie może być obojętna sytuacja gdy na oczach całego kraju, niemal w świetle jupiterów wojujący aborycjoniści wespół ze swymi poplecznikami z mediów przymusili dziecko do zabicia innego dziecka! Wierzę że nasza modlitwa w tej sytuacji jest potrzebna. Nie możemy pozostać obojętni wobec tak ewidentnie uczynionego na naszych oczach zła!
Dokonało się zło - krótka, przejmująca refleksja na Salonie24 : http://adamkuz.salon24.pl/79887,index.html

Módlmy się o nawrócenie tych co promują chcąc czy niechcąc aborcję!
Pożegnaliśmy AGATĘ MRÓZ - Miłość wygrała!
2008-06-09
Potrzeba nam świadków Miłości! Świadków odważnych aż do złożenia ofiary swojego życia! Dziękujemy Bogu za taką Matkę, która nie wahała się oddać swego życia za dziecko. Niech ona będzie dla nas przykładem heroicznej Miłości rodzicielskiej w chwilach, które wydają się nam trudne albo i beznadziejne. W Bogu jest cała nadzieja!

Ze smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Agaty Mróz-Olszewskiej, jednej z najlepszych polskich siatkarek, wielokrotnej reprezentantki Polski, Mistrzyni Europy.
Powiększać przestrzeń dobra -wskazując dobro - FESTIWAL MŁODZI I MIŁOŚĆ
2008-06-03
Dotarło do nas zaproszenie na doroczny festiwal Młodzi i Miłość organizowany w Gdańsku Matemblewie.

Ponadto odbędą sie wykłady dr. Jacka Pulikowskiego. Mimo, że wiadomość dotyczy w zasadzie Trójmiasta i okolic to ją publikujemy aby wskazywać, że jest wiele aktywności w tej materii w Polsce - niech to będzie dobrym przykładem! szczegóły poniżej!
Najlepszy prezent dla dzieci! Modlitwa i błogosławieństwo rodziców.
2008-05-31
Ostatnio bardzo wiele nowych osób dołącza do grona rodziców modlących się na różańcu za swoje dzieci, tworzy się bardzo wiele róż w Polsce - powstają róże za granicą, dołączają do nas osoby ze świata. Z okazji dnia dziecka w wielu miejscach rodzice z naszego różańca zapraszają na msze święte w intencji dzieci. Dotarło do nas szczególne powiadomienie z Kraśnika, gdzie przy Kościele Rektoralnym powstało już 13 róż rodziców, a dziś właśnie o godzinie 18 będzie odprawiona msza święta w intencji dzieci z różańca rodziców – łączmy się duchowo w tym dniu w modlitwie oddając w szczególny sposób w dniu dzisiejszym Niepokalanemu Sercu Maryi nasze dzieci. Wiele róż też zadeklarowało początek modlitwy właśnie od 1 czerwca – w dniu dziecka.
Twórzmy Róże Rodziców we własnych środowiskach i wspólnotach!
2008-05-25
Po audycji 13 maja 2008 w Radio Maryja zgłasza się do Różańca rodziców za dzieci bardzo wiele osób (kilkaset zgłoszeń).

Zachęcamy do tworzenia róż rodziców modlących się za swoje dzieci we własnych środowiskach, w rodzinach, wspólnotach, w parafiach, wśród kręgu znajomych i przyjaciół.
Informacje na temat tworzenia róży można znaleźć na stronie w zakładce do pobrania – instrukcję nt. tworzenia róży, akt zawierzenia, intencje i rozważania.

Warto, aby róże tworzone w lokalnych środowiskach tworzyły wspólnotę modlitwy - można wówczas organizować np. Msze św. w danym miejscu, miejscowości, wspólnocie, rodzinie itp. Można również bliżej dzielić się świadectwami działania tej modlitwy itp.
Problemy ze zgłoszeniami podczas audycji
2008-05-13
W związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń do modlitwy w Różańcu Rodziców, mogą występować pewne problemy z otrzymywaniem przez zgłaszających się wiadomości e-mail z prośbą o potwierdzenie. Wiadomość e-mail powinna dotrzeć w czasie do 15 minut, jednak nie zawsze tak się dzieje.

Często taki e-mail jest umieszczany przez serwer pocztowy w folderze SPAM, więc jeśli Państwo nie otrzymali e-maila, prosimy sprawdzić, czy nie znajduje się on w folderze SPAMu. W razie dalszych problemów prosimy spróbować zgłosić się jutro, gdy serwery będą mniej obciążone, Gdyby to nie pomogło, prosimy o kontakt bezpośredni na adres ir@rozaniecrodzicow.pl.
O Różańcu Rodziców na żywo - na antenie RADIO MARYJA 13 maja o godz. 21.40
2008-05-08
Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 13 maja br. na zaproszenie RADIO MARYJA weźmiemy udział w audycji dla małżonków i rodziców - w godz. 21.40 - 23.50
Obecni w studio będą ks. Prof. Andrzej Kowalczyk - założyciel i opiekun wspólnoty MARANA-THA w której powstała i rozwinęła się modlitwa Różańca Rodziców oraz Ireneusz Rogala - inicjator i moderator tej inicjatywy modlitewnej. Podczas audycji chcemy przedstawić genezę tej modlitwy, wraz z różnymi aspektami praktycznymi i świadectwami działania modlitwy w życiu dzieci, rodziców i rodzin. Usłyszymy również nieco nt. zagrożeń duchowych i sposobów radzenia sobie z nimi oraz propozycję rekolekcji.
Zachęcamy do przesłania swoich własnych świadectw na adres redakcji, abyśmy mogli je ewentualnie wykorzystać w trakcie audycji.
Zachęcamy do słuchania osoby już modlące się jak również te które jeszcze się wahają, lub takie które jeszcze o tym Różańcu Rodziców nie słyszały.
3 maja oddaliśmy się w ręce Naszej Królowej!
2008-05-04
Trzeci maj to dla nas przede wszystkim święto Królowej Polski i dzień dziękczynienia za liczne łaski i cuda których doświadczamy codziennie.
Wieczorny Apel Jasnogórski w oprawie z Wojskiem Polskim i tłumami wiernych w niejednym sercu musiał obudzić nadzieję i dumę z przynależności do Narodu, którego Królową jest Maryja. To jest wielka chwała ale i wielka odpowiedzialność, świadomi tego zwracamy swe serca do Boga ufni w Jego Miłosierdzie. Szczególnie my – rodzice zawierzający losy naszych dzieci Bogu przez Maryję wiemy jak bardzo jesteśmy obdarowani Kościołem w Polsce i jak Boża Łaska może odmienić los ku dobremu.
Mamy wiele do dziękowania i do proszenia. Nie ustawajmy w naszej modlitwie!
Wypełniamy testament Papieża - głos dla życia! - Konferencja w Gdańsku!
2008-04-02
W dniach 11-12 kwietnia odbędzie się w Gdańsku Konferencja poświecona aktualnym zagadnieniom ochrony życia – od poczęcia do śmierci!

W piątą rocznicę śmierci profesora Fiałkowskiego i w 50 rocznicę utworzenia szkół rodzenia, w Katedrze Oliwskiej (11 kwietnia) i w Sali Senatu Uniwersytetu Gdańskiego (12 kwietnia) odbędą się uroczystości upamiętnienia dzieła i osoby tego wielkiego orędownika życia!
Pełny program konferencji i wiadomości organizacyjne pod adresem : http://www.fijalkowski.hli.org.pl

i pod telefonem :tel.: (58) 3411911 (pn.-pt. w godz. 09:00-16:00)
Powiększać przestrzeń dobra usuwając treści negatywne
2008-03-26
Z radością przyjęliśmy informację o fakcie usuwania publikacji o charakterze pornograficznym z salonów prasowych w sieci EMPIK. To właśnie takie odważne i konkretne działania pozwalają na powiększanie obszaru dobra i zmniejszanie dostępności treści destrukcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnie w życiu społecznym.
Wspierajmy takie działanie również naszą pozytywną reakcją i naszą modlitwą - takie o których wiemy i te o których nie wiemy, a które (jak to zwykle dobro) nie są krzykliwe acz skuteczne i owocne.

Okazuje się, że możliwe jest skuteczne i racjonalne działanie dla dobra, a stała, niestrudzona praca edukacyjna, formacyjna i promocyjna pozytywnych zachowań w końcu odnosi skutek.

Osoby, które chciałby wyrazić poparcie dla tej inicjatywy firmy EMPIK mogą to uczynić drogą internetową na adres: obsluga.klienta@empik.com
W Krzyżu Chrystusa źródło Miłosierdzia
2008-03-21
Razem z całym Kościołem rozpoczynamy nowennę do Bożego Miłosierdzia! My - rodzice, wiemy jak potrzebna jest nam łaska w codziennym życiu, wiemy jak potrzeba nam nadziei zanużonej w ofierze Chrystusa. Niech ten czas triduum paschalnego będzie dla nas czasem nawrócenia, szukania i znajdowania BOGA i nadziei poranku Zmartwychwstania!
\"EGZORCYZMY ANNELIESE MICHEL\".
2008-03-19
Jak blisko nas jest świat duchowy! Niezwykły dokument filmowy w TVP2 - gorąco polecamy ten film.

Drodzy przyjaciele,
Zapraszamy Was do obejrzenia filmu dokumentalnego:
\"EGZORCYZMY ANNELIESE MICHEL\". Emisja filmu - Wielki Czwartek 20 marca 2008 o godzinie 23:00 - Program 2 TVP.
1 lipca 1976 w centralnych Niemczech zmarła 24 letnia studentka pedagogiki Anneliese Michel. Lekarz podpisujący akt zgonu nie był w stanie stwierdzić naturalnej przyczyny śmierci. W czasie dochodzenia okazało się, że ostatnie 9 miesięcy życia dziewczyna była poddawana egzorcyzmom. Rodzice i dwaj księża egzorcyści zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci i dwa lata później skazani na karę 6 miesięcy więzienia. Proces ten wywołał w Niemczech największą medialna burzę od czasu procesów Norymberskich. Ustami bezpośrednich świadków, opowiadamy o tym, co naprawdę wydarzyło się w życiu Anneliese Michel. W filmie wykorzystaliśmy fragmenty oryginalnych nagrań audio dokonywanych podczas egzorcyzmów Anneliese Michel. Jest to wstrząsające świadectwo ukazujące podstawowe prawdy naszej wiary.
Szatan istnieje. Jest zabójcą nienawidzącym Boga i człowieka. Za wszelką cenę chce doprowadzić człowieka do śmierci wiecznej.
Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i tylko w Jego mocy możemy zwyciężać moce piekielne.
Film został zrealizowany we współpracy i przy wsparciu modlitewnym polskich księży egzorcystów, a więc tych kapłanów, którzy stoją na pierwszej linii frontu wojny z szatanem. Księża egzorcyści wzięli udział w specjalnym pokazie przedpremierowym zorganizowanym podczas ich zjazdu w Niepokalanowie. Film został przyjęty owacją na stojąco. \"Egzorcyzmy Anneliese Michel\" widziało już bardzo wiele osób. Zawsze wywoływał on żywe reakcje i ogromne duchowe poruszenie.

Z woli Bożej powstał materiał, który w niesamowity sposób dotyka serca człowieka.
Teraz najważniejszym jest, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o terminie emisji.
Wielki Czwartek 20 marca 2008 o godzinie 23:00 - Program 2 TVP

Leszek Dokowicz, Maciej Bodasiński
Przez wstawiennictwo św. Józefa módlmy się za ojców
2008-03-15
Obecność kochającego i zaangażowanego taty daje dzieciom wiarę w siebie i poczucie, że jest ktoś, dla kogo są najważniejsze. Dzięki temu dzieci, które wzrastają w obecności odpowiedzialnych i oddanych ojców radzą sobie lepiej w szkole, w kontaktach z rówieśnikami, w pracy i w dorosłym życiu.
Wybierać życie - Droga do prawdy! List z HLI
2008-02-15
W piatek 15 lutego upływa 5 lat jak odszedł od nas śp. prof. Włodzimierz Fijałkowski, powszechnie znany i kochany lekarz, wielki obrońca życia, twórca polskiej szkoły psychoprofilaktyki porodowej i założyciel szkół rodzenia. o profesorze - http://www.hli.org.pl/pl/fijalkowski/index.html
Płyta CD z materiałem dźwiękowym z sesji nt. manipulacji już dostępna!
2008-01-29
Od początku lutego dostępna jest płyta CD z materiałami dźwiękowym z ubiegłorocznej sesji naukowej nt. Zagrożeń osobowości człowieka na początku XXI wieku, na której przedstawiane były różnorodne postaci manipulacji w życiu społecznym. Uczestnicy Sesji zgodnie podkreślali, że takie spotkanie było bardzo potrzebne, a zaprezentowane treści do głębi poruszyły serca i umysły wszystkich obecnych.
Płyta CD zawiera zapis wszystkich wykładów wygłoszonych podczas sesji, oraz nieco materiałów uzupełniających. Osoby, które zapisały się i wpłaciły należność za płytę otrzymają ją pocztą. Dla osób, które zadeklarowały, że odbiorą osobiście będzie taka możliwość po Mszy św. wspólnoty Marana Tha w Oliwie w kościele św. Jakuba (obok Katedry) we wtorek 5 lutego (i ew. następne)ok godz.19.30.

Osoby, które się nie zapisały mogą nabyć płytę CD z materiałem z sesji u wydawcy - w Oratorium w Bydgoszczy wysyłając zamówienie na adres internetowy biuro@oratorium.com.pl i wpłacając należność w wys. 20 zł na konto Oratorium w Bydgoszczy :
w banku PKO BP.SA 0/Interligo nr konta: 50 1020 5558 1111 1491 2580 0405

UWAGA !
ILOŚĆ EGZEMPLARZY PIEWSZEJ EDYCJI JEST OGRANICZONA I DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
28 Grudnia - Świętych Młodzianków - czas modlitwy wynagradzającej, czas modlitwy przebłagalnej
2007-12-28
Dwuletnim, a nawet młodszym chłopaczkom zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda, ojcowie Kościoła nadali tytuł męczenników. Wydając okrutny rozkaz Herod chciał uśmiercić \\\"nowo narodzonego króla żydowskiego\\\" (Mt2,16). Nie złożyli życia za Chrystusa, ale niewątpliwie z Jego powodu.
W tym dniu w wielu kościołach i wspólnotach modlą się obrońcy życia. A intencje są przede wszystkim przebłagalne i wynagradzające za zło aborcji, za zabijanie nienarodzonych, za rządzących , któzy są odpowiedzialni za to aby również prawo chroniło życie w pełni. Jest to dobry czas aby podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. W Gdańsku i w Gdyni organizowane są Msze święte z procesjami w intencji obrony życia i przeproszenia za wszystkie zamachy na życie ludzkie.
Troska o nasze dzieci musi się zaczynać od troski o dar najważniejszy jaki otrzymaliśmy od Boga - dar życia! Dlatego włączajmy się również w ten nurt myślenia o bezpieczeństwie naszych dzieci poprzez obronę życia.
Najlepsze życzenia z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego
2007-12-23
Za wszelkie dobro jakiego doświadczyliśmy w ciągu ostatniego roku od Boga za sprawą modlitwy różańcowej i poprzez wstawiennictwo – opiekę nad nami naszej najlepszej Matki Maryi w tym świątecznym czasie specjalnie podziękujmy Bogu.

W tym czasie wpatrujmy się szczególnie w to jak Jezus został przyjęty przez swoją ziemską rodzinę. Zobaczmy jak Maryja potrafi w najtrudniejszych warunkach przyjąć w Miłości i pokorze swojego Syna. Zobaczmy jak Józef wypełnia swoje zadanie bycia ojcem rodziny – Świętej Rodziny!
Po uroczystości 8 grudnia i sesji nt. Zagrożeń osobowości młodego człowieka na początku XXI w.
2007-12-18
Zgodnie z planem, z drobnymi korektami, w tym roku zawierzaliśmy ponownie nasze dzieci i naszą modlitwę różańcową Matce Bożej Oliwskiej. W roku bieżącym wiele różnych i nieoczekiwanych sytuacji złożyło się na przebieg tego naszego świętowania Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwotny plan ponowienia Aktu Zawierzenia został wzbogacony przez sesję naukową nt. Zagrożeń rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku opracowaną i prowadzoną przez O.dr Aleksandra Posackiego SJ. Sesja została jak wiadomo poświęcona pamięci niedawno zmarłego młodego księdza zaangażowanego w sprawy ewangelizacji śp. Janusza Witkowskiego.
Zaproszenie od Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej
2007-12-12
Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą kulturą chrześcijańską do udziału w comiesięcznych zajęciach prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni.

Pierwsze spotkanie 15-12-2007:
WALKA WEWNĘTRZNA, EGZORCYZMY – ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk , Gdańskie Seminarium Duchowne

SEKTY I NOWE RUCHY RELIGIJNE – ks Grzegorz Daroszewski, fundacja UNAS
ZMARŁ KSIĄDZ PRAŁAT BRUNON KĘDZIORSKI - OPIEKUN RÓŻAŃCA RODZICÓW
2007-11-24
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 listopada b.r. zmarł nagle w wieku 65 lat Ksiądz Prałat Brunon Kędziorski, opiekun Różańca Rodziców, proboszcz Katedry Oliwskiej Parafii Św. Trójcy w Gdańsku, Dziekan Dekanatu Gdańsk Oliwa.
Ksiądz Prałat był zaangażowany w niezmiernie wiele działań,
Rocznica zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców Matce Bożej Oliwskiej - SESJA NAUKOWA nt. MANIPULACJI - 8 GRUDNIA!
2007-11-14
W tym roku 8 grudnia ponowimy Akt Zawierzenia naszych dzieci, nas jako rodziców i wszystkich rodzin patronce naszej modlitwy Matce Bożej Oliwskiej.
Przez ten rok doznawaliśmy wielu łask i opieki za wstawiennictwem MB Oliwskiej w naszej modlitwie różańcowej.
W tym roku spotkanie w Oliwie będzie wzbogacone przez sesję naukową nt. zagrożeń
Październikowi święci Patroni
2007-10-02
Miesiąc październik jest bardzo inspirujący pod względem świętych patronów danego dnia.
Pierwszy października do wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. To bardzo ciekawy przykład wielkiej świętości w rzeczach drobnych i codziennych. A czymże innym jest właśnie nasza praca rodzicielska jak nie wykonywaniem codziennie niewielkich rzeczy z miłości i z miłością dla własnych dzieci
Czas szczególnej łaski dla nas rodziców - Październik
2007-10-01
Październik to miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej! Dla naszej społeczności - we wspólnocie rodziców połączonej poprzez modlitwę różańcową w różach rodzicielskich powinien to być czas szczególnego zanurzenia w modlitwie. To czas łaski, który spożytkujmy jak najbardziej owocnie dla dobra naszych dzieci i dla rozszerzania tego dzieła.
Mamy nadzieję, że pojawią się również pewne nowości na naszej stronie internetowej – rozważania, propozycje książkowe, nowe świadectwa itp. Warto pokusić się o pokazanie swojej róży szerszemu gronu osób, może zorganizować któryś z parafialnych różańców z rozważaniami. Warto!

Nieustannie czekamy też na świadectwa!
Matka, która stała pod Krzyżem
2007-09-15
To Ona potrafi zrozumieć zatroskanie rodzicielskiego serca, które boleje gdy dziecko błądzi. Ona rozumie ból rodzicielskiego serca, gdy dziecku dzieje się krzywda, gdy tragiczne i bolesne wydarzenia dotykają naszych dzieci.
Ona z nami rodzicami tak samo jest zatroskana o dobro tych dzieci, które Bóg powierzył nam jako rodzicom i Jej z Krzyża słowami Jezusa „Oto syn Twój”.
Dlatego pod Jej przemożną opiekę się uciekamy.
Wiele łask i pomocy, ochrony przed złem za sprawą tej różańcowej modlitwy rodziców doświadczyły dzieci we wszystkich zakątkach świata. Jeśli jest jakaś trudna sprawa wychowawcza wśród naszych znajomych – pokazujmy im ten właśnie niezawodny środek pomocy. Ta modlitwa różańcowa leczy również zranienia i trudne sytuacje w całych rodzinach.
Módlmy się wytrwale i propagujmy różaniec rodziców – dawajmy świadectwo mocy tej modlitwy i dzielmy się nim. Zapraszam do nadsyłania świadectw z życia dzieci (i całych rodzin) objętych ta modlitwą.
Sześć lat łaski – szósta rocznica Różańca Rodziców
2007-09-10
W tym roku właśnie 8 września minęło sześć lat od kiedy powstała inicjatywa Rózańca Rodziców. Dziękujemy Bogu za wszelkie dobro i pomoc jakie otrzymaliśmy my rodzice i nasze dzieci za sprawą opieki Matki Bożej i tej modlitwy różańcowej. Dziękujemy za każdy promyk nadziei tam gdzie nadziei zdawałoby się nie ma. Dziękujemy za wszelkie cudowne zdarzenia i za pomyślność w codzienności. Jest nas już ładnych kilka tysięcy jak wynika ze statystyki - ale wiemy że wiele róż się modli choć się nie zgłosiły! Najważniejsza jest wszakże modlitwa! Trwajmy w niej i jak najbardziej rozszerzajmy to dzieło!
Nowy program w TVP 3 w sierpniu
2007-08-03
Nowy program Roberta Tekielego i Mateusza Dzieduszyckiego pt. \"Jarmark cudów\". Emisja 8 odcinków będzie miała miejsce w sierpniu (soboty i
niedziele) w paśmie ogólnopolskim TVP3.
Program prowadzą: Robert Tekieli i Iwona Schymalla.
Godzina emisji: 21.05- 21.25
4 sierpnia - Bioenergoterapia
5 sierpnia - Spirytyzm
11 sierpnia - Tarot
12 sierpnia - Okultyzm
Wakacje – czas odpoczynku, refleksji i ... czas pielgrzymek!
2007-06-26
Dziękujemy Bogu za cały ubiegły rok szkolny, za wszystko to co było w nim dobre i za to, że nasze niedociągnięcia oraz słabości, rodzicielskie czy wychowawcze zaniedbania, naprawiał Swoją ręką. Czas wakacji to czas odpoczynku i relaksu, spotkania z osobami i miejscami, których normalnie nie spotykamy. W tym czasie
Jak być mężczyzną dziś!?
2007-05-07
Podczas, gdy niemal cała Polska kończyła świętować tzw. „długi weekend”, w Gdyni w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej grupa mężczyzn z całego kraju pod przewodnictwem o. Czesława Sobolewskiego SJ wzięła udział w pierwszej sesji „Być mężczyzną dzisiaj!”. Mieliśmy tą jedyną w swoim rodzaju okazję aby nieco bliżej przyjrzeć się swojej męskości - i to nie w wykrzywionym współczesnym świetle zdominowanym przez zdegenerowane stereotypy męskości! Możliwe to było ze względu na świetnie przygotowane i profesjonalnie prowadzone przez psychologów sesje tematyczne, w czasie których można było dowiedzieć się źródłowych i konkretnych informacji na temat tego jak to właściwie z mężczyzną w ciągu jego całego życia jest!
Łaska i pokój od Zmartwychwstałego niech zagości we wszystkich rodzinach!
2007-04-07
Pan prawdziwie Zmartwychwstał! Przeszliśmy wiele dróg z Krzyżem Chrystusa! Oddaliśmy Mu to z czym sobie nie radzimy! Ten czas, smutku, porażki i upadku ma kres w męce i Zmartwychwstaniu Jezusa! On jest naszym Panem, to on nasz los zabezpiecza!
On też z Krzyża dał nam za Matkę Maryję!
Ufnie powierzając Jezusowi losy naszych dzieci i nasze, przez wstawiennictwo Maryi i Świętych, trwajmy mocno w wierze i w tej naszej modlitwie różańcowej za dzieci!

Niech Chrystus Pan Zmartwychwstały nam – wszystkim rodzicom oraz rodzinom - błogosławi i umacnia w wierze. Błogosławionych Świąt Wielkanocnych !!!
Pokolenie JPII dla życia! Poprzyj apel w sprawie ochrony konstytucyjnej życia
2007-03-22
Wiele jest inicjatyw w celu ochrony życia!
I nas rodziców może to tylko cieszyć - że i młodzież dołącza do tego dzieła ze swoją energią i pomysłowością.
Na łamach dwutygodnika młodzieży katolickiej DROGA znalazł się APEL za życiem - i tam można wyrazić dla życia poparcie
podajemy adres internetowy : http://www.pro-life.pl/apel/
Rodzice bronią życia i wspierają ochronę życia!
2007-03-19
My, którzy doświadczyliśmy tego szczególnego daru jakim jest rodzicielstwo, ze wszystkimi wymaganiami jakie na nas nakłada i z pełnym przeżywaniem szczęścia jakim jest dla każdego normalnego rodzica dziecko postarajmy się w tych ważnych momentach jeszcze bardziej zaangażować w obronę życia. Obronę życia pojmowaną jako wartość nienaruszalna i konstytutywna dla naszej kultury, cywilizacji i dla życia naszego narodu! Stąd wypływa oczywisty wniosek abyśmy aktywnie - wszędzie tam gdzie możemy, w każdej możliwej do zrealizowania formie wspierali obecne działania do zapisania KONSTYTUCYJNEJ OCHRONY ŻYCIA.
Nowenna do św. Józefa
2007-03-10
W menu został umieszczony odnośnik do tekstu Nowenny do św. Józefa. Nowennę w intencji ojców i mężczyzn rozpoczynamy dnia 10 marca.
19 Marca przez wstawiennictwo św. Józefa módlmy się za mężczyzn o wypełnianie powołania do bycia mężczyzną w życiu rodziny, Ojczyzny i Kościoła
2007-03-05
Dzieci dla prawidłowego rozwoju potrzebują zarówno matki jak i ojca. Obecność kochającego i zaangażowanego taty daje dzieciom wiarę w siebie i poczucie, że jest ktoś, dla kogo są najważniejsze. Dzięki temu dzieci, które wzrastają w obecności odpowiedzialnych i oddanych ojców radzą sobie lepiej w szkole, w kontaktach z rówieśnikami, w pracy i w dorosłym życiu.
Przywrócić ojca dzieciom i rodzinie!
2007-02-23
Jakąż radością napełniają nasze serca tysiące matek modlących się za swoje dzieci.
A jakimż smutkiem musi napawać fakt, że te dzieci tak jakby nie miały ojców! Przecież obowiązek zadbania o rozwój dzieci, o zapewnienie im właściwego wychowania nie spoczywa wyłącznie na matkach. Tymczasem ponad 90% spośród kilku tysięcy osób, które modlą się za swoje dzieci w różańcu rodziców to matki, ojców jest jak na lekarstwo. Ale nie zawsze tak było. To właśnie ojcowie kształtowali właściwie postawy rodzin, dbali o świętość w rodzinach. Najlepszym przykładem z naszych czasów jest
Świadectwo buduje Kościół! Rodzice dawajcie świadectwo łaski!
2007-01-12
Kochani rodzice, którzy modlicie się w różach rodziców za swoje dzieci! Nie dowiedzielibyście się o tej modlitwie , gdyby wam ktoś nie powiedział o tym. Nie rozpoczęlibyście wspierać swoich dzieci taką modlitwą, gdyby nie świadectwo łaski jak została udzielona innym rodzicom właśnie poprzez różaniec. Bóg obdarza tych, którzy ...
Nowy Rok bieży!
2007-01-02
Wchodzimy w nowy 2007 rok z wieloma nadziejami i z wciąż powiększającymi się kręgami rodziców modlących się za swoje dzieci. Coraz więcej róż jest zgłaszanych, pojawiają się tez sygnalizowane czasem problemy z serwerem, z obsługą pojedynczych emaili dochodzących do osób chcących potwierdzić swoją obecność w modlitwie lub potwierdzić zgłoszenie róży,
W takim przypadku prosimy o kontakt ( najlepiej przysłanie komunikatu jaki jest wyświetlany na waszych ekranach) w celu uwzględnienia poprawek.
Wesołych Świąt Narodzenia Pańskiego!
2006-12-25
Wszystkim rodzicom, którzy obdarzają codziennie swoje dzieci najpiękniejszymi prezentami:
Bożym błogosławieństwem płynącym z modlitwy różańcowej przekazujemy najlepsze życzenia z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego!

Niech Ten, który przyszedł w takim ubóstwie ubogaca nasze życie swoim Pokojem i Miłością!
Niech Jezus objawia swoją Miłość w tej modlitwie różańcowej i w rodzinach!
Niechaj Maryja i Józef opiekują się nami tak jak opiekowali się Synem Najwyższego!
Pod płaszczem modlitwy i opieki Maryi
2006-12-12
Jak wcześniej informowaliśmy w Katedrze Oliwskiej w święto Niepokalanego Poczęcia NMP o godzinie 19.30. odbyła się uroczysta Msza Święta w czasie, której zawierzyliśmy nasze dzieci, wszystkich rodziców i osoby zaangażowane w to dzieło modlitwy różańcowej w intencji dzieci.

Chociaż inicjatywa takiej, specjalnej modlitwy rodziców w intencji swoich dzieci zrodziła się we wspólnocie
Na dzień 8 grudnia zapraszamy do Gdańska!
2006-11-21
Z wielką radością pragniemy poinformować wszystkie osoby, które modlą się za swoje dzieci że w dniu 8 grudnia w Katedrze w Gdańsku Oliwie uroczyście oddamy to dzieło modlitwy pod opiekę Matki Bożej Oliwskiej. Tej, która jest patronką rodziców modlących się za swoje dzieci - niechaj przyjmie nas pod swoją opiekę i wyprasza wszelkie łaski oraz uprasza łaskę dla rozszerzania tej różańcowej modlitwy rodziców w intencji swoich dzieci!
Moja Róża – opcja, która pozwala sprawdzić jaką tajemnicę aktualnie odmawiam
2006-11-03
Z radością stwierdzamy że większość osób, które zgłosiły się do Modlitwy różańcowej rodziców za dzieci trwa w tej modlitwie, co znakomicie pozwala stwierdzić nowy system obsługi strony. Mamy nadzieję, że nie jest to zbyt uciążliwe dla Was rodzice, jeśli w tej materii macie jakieś uwagi to prosimy je przesłać na adres redakcji.
Kolejna nasza radość to fakt
Nowenna o wyniesienie na ołtarze SB Jana Pawła II
2006-10-07
Ojciec Święty Jan Paweł II jest nam - rodzicom modlącym się za swoje dzieci na różańcu szczególnym patronem. Dlatego proponujemy począwszy od dziś nowennę - modlitwę o wyniesienie \"naszego\" Papieża na ołtarze. Codziennie będziemy publikować tekst na dzien następny.
W prezencie Matce Bożej Różańcowej uruchomiliśmy nowy system obsługi administrowania stroną!
2006-10-02
Obecnie rejestracja odbywa się w cyklu automatycznym, również automatycznie wysyłane są emaile z prośbą o potwierdzenia uczestnictwa w modlitwie.
Wpisując swoje imię i nazwisko w polu pod nazwą MOJA RÓŻA - można się przekonać za jakie dzieci modli się moja róża oraz jaką aktualnie tajemnicę się odmawia.
Nowy system zgłoszeń
2006-10-01
Od 1 października uruchomiliśmy nowy system przesyłania zgłoszeń. W razie problemów prosimy o kontakt przez e-mail.
Nowy kształt administrowania stroną - mogą być kłopoty
2006-09-17
Kochani rodzice i czytelnicy naszego serwisu – trwają obecnie prace nad uruchomieniem nowego sposobu zarządzania częścią administracyjną serwisu Różaniec Rodziców.
Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej ojczyźnie
2006-09-14
To czego my, Polacy doświadczaliśmy kiedy odwiedzał nas „nasz papież” Jan Paweł II jest teraz udziałem Niemców. To jeszcze bardziej zbliża nasze narody, to daje nadzieję że w Niemczech umocni się i odrodzi Kościół Katolicki.
Świat wraz z Papieżem podnosi na nowo Rodzinę do jej właściwej pozycji! Ojciec Święty Benedykt XVI w Hiszpanii na początku lipca AD. 2006
2006-07-09
Trzeba wiele pracy i determinacji aby postawić tamę wszelkim zagrożeniom i zakusom na rozbicie rodzin i zamazanie znaczenia rodziny w życiu człowieka i społeczeństwa. Hiszpanie z ogromną energią i radością, z mocą powitali Papieża jako zwiastuna Bożego Planu dla rodziny.
Kongres Rodzin
2006-07-03
Papież Benedykt XVI w niedzielę po modlitwie \"Anioł Pański\" wezwał Polaków do duchowego uczestnictwa w V Światowym Spotkaniu Rodzin w Walencji.
Wpisywanie nowych róż
2006-06-02
Informujemy że z przyczyn techniczno-organizacyjnych przedłuża się czas wpisania nowych róż na listę, niemniej wszyscy którzy się zgłaszają są zanotowani; obecnie jest zgłoszonych sto kilka Róż czyli ponad 2000 rodziców modli się za swoje dzieci w różnych miejscach świata. Prosimy o pamięć w modlitwie za tych wszystkich którzy nas wspomagają, którzy się dodatkowo w jakiś sposób angażują abyśmy sprostali zadaniom jakie mamy wypełniać.
Najlepszy prezent dla dzieci - od rodziców!
2006-06-01
Tak to własnie nasza modlitwa, to ufne powierzanie spraw naszych dzieci Bogu jest dla tych dzieci najlepszym od nas prezentem. Nie musi być jedynym prezentem ale dobrze aby żadnemu dziecku rodzicielskiej modlitwy nie zabrakło.
I abyśmy również nasze słabości troski i niepokoje - oraz wynikajace z tego cierpienie umieli ofiarować Bogu w intencjach tej modlitwy za nasze dzieci
Dlatego starajmy się trwać mocni w wierze - oraz propagować tą naszą formę modlitwy.
BENEDYKT XVI w Polsce - historyczna pielgrzymka!
2006-06-01
Przeżyliśmy historyczne chwile – Polska w całej swej istocie, z władzami świeckimi i duchownymi, ze wszystkimi stanami i zawodami, z rodzinami poczynając od najmłodszych do najstarszych stanęła przed majestatem Boga. Niczym Naród wybrany zawarła przymierze z Najwyższym, potwierdziła swą miłość i przywiązanie do Boga – i otrzymała zadania, trwać, umacniać się i dawać świadectwo Bożej Miłości.
BENEDYKT XVI w Polsce!!!
2006-05-27
Przybył do nas Następca Piotra - Benedykt XVI - i tak własnie odbierają Jego obecność Polacy. To ziarno rzucone w glebę naszych serc przez sb. Jana Pawła II, troskliwie pielęgnowane w czasie poprzedniego pontyfikatu teraz jak widać owocuje. I chciejmy dalej podążać tą droga!
Święta Zmartwychwstania Pańskiego AD. 2006
2006-04-15
Wewnętrznie owocnego przeżycia Świąt Wielkanocnych
i miłosierdzia Zmartwychwstałego wszystkim płatkom wszystkich Róż rodziców modlących się za swoje dzieci -
- życzy redakcja serwisu Różaniec Rodziców
Pielgrzymi w obronie życia!
2006-03-27
W dniu 25 marca - Dzień Zwiastowania Pańskiego - Narodowy Dzień Życia w Polsce – tradycyjnie na Jasnej Górze w Częstochowie spotkali się obrońcy życia.
Te spotkania - z wieloletnią tradycją są świadectwem trwałości i niezmienności prawdy o życiu głoszonej przez Kościół, a zwłaszcza „naszego” papieża Jana Pawła II. Więcej na ten temat w informacji senatora A. Szymańskiego :
Nowa intencja
2006-03-18
Inicjatywa modlitwy różańcowej Rodziców za dzieci wciąż się rozwija. Ostatnio po konsultacji z księdzem postanowiliśmy dołączyć piątą intencję ogólną do dotychczasowych czterech.