Formularz zgłoszeniowy

Zgłaszam swój udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku, Gdańsk, 20-22 listopada 2015

Udział w sobotniej i niedzielnej części konferencji jest odpłatny. Koszt udziału to 60 zł za całość lub 40 zł w przypadku uczestnictwa w tylko sobotę lub tylko w niedzielę. Dla uczniów, studentów i nauczycieli ulga 50%.

Udział w piątkowej części konferencji jest bezpłatny i nie wymaga zgłoszeń.

Imię *
Nazwisko *
Status *


Uczestnictwo w

Zamówienie obiadu
Telefon komórkowy
Adres e-mail *

* gwiazdką oznaczone są pola obowiązkowe

Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do organizacji Konferencji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz.883.

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Tylko opłacenie uczestnictwa daje gwarancję miejsca.