Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Pro Ecclesia et Populo dla Różańca Rodziców.
2017-01-09
Z początkiem nowego roku chcemy podzielić się wielką radością wynikająca z uhonorowania Różańca Rodziców nagrodą Pro Ecclesia et Populo przyznawaną na Pomorzu osobom zaangażowanym w życie Kościoła i Narodu. Jako nagrodzeni inspiratorzy, twórcy i moderatorzy tego ruchu modlitwy odczytujemy tą nagrodę jako wielką wdzięczność Bogu i Maryi za obdarowanie nas darem jakim jest różaniec w intencji dzieci. Odczytujemy również jako docenienie roli modlitwy różańcowej w życiu człowieka i społeczeństwa, swoiste odkrywanie Różańca świętego dla każdego z nas i dla przeżywania wiary w sposób wspólnotowy i społeczny!
Dziękujemy Bogu za wszystkie łaski, za każdą połączoną w modlitwie rodzinę, za każde dziecko objęte duchową opieką przez swoich rodziców. Dziękujemy za dar Kościoła w którym to wszystko mogło się zrodzić i rozwijać. Dziękujemy za kapłanów wspierających nas w zadaniach wychowawczych, dziękujemy za każdego animatora i moderatora zaangażowanego w szerzenie Różańca w Polsce i na całym świecie.
To właśnie z Różańcem możemy odmieniać oblicze tej ziemi.

Niech Bóg będzie w tym uwielbiony!

< Pro Ecclesia et Populo - relacja w Niedzieli
Ewa i Ireneusz Rogala, Gdańsk 2017.
Nowy rok 2017 – rok Fatimski, rok różańcowy!
2017-01-02
Sto lat temu trójka małych, niepiśmiennych dzieci w niewielkiej wiosce portugalskiej odpowiedzią czystych serc na objawienie Maryi zmieniła losy świata! Te małe dzieci potrafiły ufnie i z czystymi sercami modlić się za siebie i za innych, a także w intencjach wskazanych przez Maryję. Potrafiły modlić się i świadczyć o Bogu Miłosiernym i Wszechmocnym, o Miłości Maryi i Jej wielkim wstawiennictwie za całym światem. A Maryja wskazała nam poprzez te dzieci Różaniec Święty, jako modlitwę i pomoc w walce duchowej.
To właśnie niech będzie przesłaniem dla naszego Różańca Rodziców na cały nadchodzący rok 2017.
Rozszerzajmy Różaniec, dzielmy się tymi łaskami jakich sami doświadczamy oraz przez świadectwo dawajmy nadzieję tym rodzicom, którzy są w trudnych sytuacjach, czasem w desperacji lub rozpaczy. Mówmy im i zapraszajmy do Różańca za dzieci. Bóg może to WSZYSTKO co jest trudne i złe odmienić! Od tysiącleci nie słyszano aby Maryja zawiodła kogokolwiek kto się do Niej w opiekę ucieka i o Jej wstawiennictwo prosi. A tu mamy całą armię takich osób, wspólnotę 20 osób w danej róży i wspólnotę całego ruchu Różańca Rodziców których jest kilkadziesiąt tysięcy osób!
Niech ten rok będzie dla nas szczególnym rokiem apostołowania dla różańca. Zapraszajmy też swoich współmałżonków jeżeli jeszcze się nie modlą na różańcu za swoje dzieci. Zapraszajmy mężów i żony, zapraszajmy do RR swoich braci i siostry, ciocie i mamy, ojców i wujków, córki i synów. Zapraszajmy przyjaciół i znajomych, ale również nieznajome a potrzebujące osoby - wszystkich! I powierzajmy ich decyzję naszej modlitwie. Niech tylko spróbują, niech rozpoczną a zobaczą jak wielkim darem jest ta modlitwa i jak bardzo łatwo jest ten „obowiązek” codziennej modlitwy wypełnić i ile radości on przynosi.
Sursum Corda! W górę serca!
Rok 2016 odchodzi w przeszłość!
2016-12-31
Kolejny rok za nami, do Różańca rodziców w tym jubileuszowym roku dołączyło ponad 430 róż, czyli ponad 8600 rodziców rozpoczęło modlitwę za swoje dzieci. Przeżyliśmy 15 rocznice powstania Tego ruchu modlitwy i 10 rocznicę zawierzenia MB Oliwskiej. Przeżyliśmy wiele pielgrzymek do różnych miejsc, 1050 rocznicę Chrztu Polski i Zawierzenie Jezusowi Polski jako Królowi i Panu.
Za wszystko to w czym my, nasi bliscy i wszyscy Polacy nie potrafiliśmy sprostać powołaniu i wypełnieniu woli Boga przepraszamy. Niech Bóg dobry i miłosierny wybaczy nam nasze grzechy i słabości. Ale niech obdarza nas łaską skruchy i pokuty, abyśmy umieli oddawać się Mu w całości.
Więcej jednak dziękujmy bo Bóg darzył nas obfitością łask, nas nasze rodziny i nasze dzieci, całą Polskę i świat. Boże bądź uwielbiony w swoim Miłosierdziu dla każdego człowieka!
GLORIA IN EXCELSIS DEO!
2016-12-24
Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego, składamy serdeczne życzenia dla wszystkich rodziców, animatorów, moderatorów, kapłanów i innych osób zaangażowanych w Różańcu Rodziców.

Niech blask Betlejemskiej Nocy rozświetla wszystkie wasze dni obdarowaniem jakim jest Jezus dla każdego człowieka.
Niech w waszych domach gości pokój i dobro, radość i pomyślność.
Niech to będą skarby w jakie uposażymy nasze dzieci i rodziny na przyszłość!

A NA ZIEMI POKÓJ DOBREJ WOLI!
POLSKA pilnie potrzebuje naszej różańcowej modlitwy!
2016-12-21
„Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. Odbywajcie swoje nabożeństwa różańcowe. W każdej polskiej rodzinie razem ojciec i matka, i dzieci, klękajcie razem do pacierza, do różańca”.
W przeddzień swojej śmierci kardynał A. Hlond wypowiada prorocze słynne słowa: „Teraz was błogosławię i waszą trzodę, i wasz lud, i Warszawę. Aby Królestwo Boże powiększało się i osiągnęło zwycięstwo. Walczcie z ufnością! Pod opieką Błogosławionej Maryi Dziewicy pracujcie! Zwycięstwo gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem Błogosławionej Maryi Dziewicy”.

„Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo — jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki MATKI BOŻEJ. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem”.

Módlmy się za Prezydenta RP, za Rząd i panią Premier oraz za parlamentarzystów aby potrafili w mocy Ducha Świętego prowadzić odważnie i z rozwagą sprawy Polski. Módlmy się za koalicję rządzącą i oraz za opozycję, aby potrafili wznosić się ponad interesy partyjne dla dobra Polski i Polaków.
Módlmy się za wszystkich Polaków abyśmy umieli właściwie oceniać sprawy, nie pozwolić się manipulować, ale bronić tradycyjnych polskich wartości jakie zawierają się w trzech słowach: BÓG, HONOR i OJCZYZNA.

Dlatego właśnie teraz przed świętami Przyjścia Pana Jezusa na świat, przed Wigilią – co zawsze jednoczyła Polaków proszę i zachęcam do modlitwy różańcowej za Polskę, do Krucjaty trwającej od lat.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę - poznaj i dołącz!

Oraz do modlitwy za poszczególnych polityków przez wstawiennictwo Matki Bożej Trybunalskiej:
Modlitwa za Polskę - http://www.zapolske.pl/cg
Jak odmawiać Różaniec Rodziców ? Jak odmawiać Różaniec Święty?
2016-12-16
W zestawieniu światowym jednej z najważniejszych firm internetowych na świecie oceniano jakie informacje są najczęściej wyszukiwane przez ludzi w internecie. W wersji polskojęzycznej fraza JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC znalazła się na wysokiej dziewiątej pozycji.
A to oznacza że Polacy są religijni, że są Maryjni i potrzebują modlitwy, a modlitwa różańcowa jest podświadomie pierwszym naszym wyborem. Ale też to oznacza że nie potrafimy się nią modlić i potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy ewangelizacji różańcowej! Co więcej ludzie na nią czekają i są otwarci!
Dlatego postanowiłem że będziemy również publikować, czasem wydawałoby się, banalnie proste informacje o tym jak odmawiać różaniec święty. A dodatkowo jak odmawiać różaniec święty w modlitwie rodziców zorganizowanej wspólnotowo przez nas.

Różaniec jest modlitwą głęboko medytacyjną – która łączy praktykę odmawiania konkretnych modlitw z rozważaniem konkretnie wskazanych scen z życia Jezusa i Świętej Rodziny. Jest zatem modlitwę o głębokich korzeniach biblijnych. I to modlitwa prowadząca do Jezusa oraz do Zbawienia w Jezusie! To właśnie dlatego jest tak owocna!

Różaniec w całości składa się z: części wprowadzającej i czterech części w których są pogrupowane tajemnice odpowiednio Radosne, Światła, Bolesne i Chwalebne.

Modlitwa potrzebuje działania! Działanie potrzebuje formacji i wsparcia. Pismo i Video
2016-12-11
Prawdziwa modlitwa, aby była owocną powinna kończyć się moją konkretną, osobistą decyzją o zmianie na dobre jakiegoś obszaru z mojego życia! Po modlitwie mam wstać z kolan lepszy. Dlatego potrzebujemy wsparcie i pomocy formacyjnej - JAK TO ROBIĆ ABY ZROBIĆ DOBRZE I NA STAŁE!
Z tego właśnie powodu, ABY WSPIERAĆ RODZICÓW W ICH ZADANIACH, rozszerzyliśmy nasze propozycje formacyjne o miesięcznik TAK RODZINIE .
I z całego serca zachęcamy do prenumeraty i propagowania tego pisma, kupowania i korzystania z niego!

Inna i bardzo ciekawa inicjatywa, w której uczestniczymy od wielu lat, to Konferencja na Uniwersytecie Gdańskim na temat rozwoju osobowości młodego człowieka.
Tegoroczna z wielu racji była konferencją wyjątkową, dziesiąta edycja, 20 lat od pierwszej i w tygodniu w którym Polska przyjęła Jezusa Chrystusa za swego Pana i Króla.
Jako specjalny prezent świąteczny zamieszczamy link do wideo

Wykłady X Konferencja - Miłości Trzeba się uczyć – Uniwersytet Gdańsk 2016
.
8 Grudnia - czas łaski i dziękowania za łaski jakimi Bóg przez Niepokalaną nas obdarza!
2016-12-08
W tym roku dziękowaliśmy Bogu za 10 lat opieki Matki Bożej Oliwskiej nad Różańcem Rodziców i za piętnaście lat trwania tej modlitwy!. Dziękowaliśmy za wszelkie łaski otrzymane i za nadzieję oraz pokój jaki wprowadza w nasze serca i działania.
Dziękowaliśmy za wszystkich modlących się rodziców, za animatorów i moderatorów tego dzieła modlitwy rozproszonych w całej Polsce i w całym świecie, za wszystkich kapłanów wspierających rodziców oraz posługujących nam i naszym rodzinom. Dziękowaliśmy za opiekę i modlitwę Kościoła. W końcu dziękowaliśmy Bogu za dobro jakiego udziela naszym dzieciom, za ich życie i każdy dzień, każdą dobrą rzecz w ich życiu.

I z ufnością prosiliśmy o obfitość łask na przyszły rok i przyszłe lata. O rozszerzanie się tego dzieła modlitwy.
To dziękowanie umieszczone w sercu Kościoła, w Eucharystii 8 grudnia w Katedrze Oliwskiej o godzinie 18-tej miało jak co roku swoisty wymiar, bo złączone było z Uroczystością Maryi Niepokalanej. O tej prawdzie wiary powiedział w homilii ks. proboszcz W. Waluk - wskazując że właśnie Maryja, Niepokalana jest dla nas bramą do Jezusa - bramą do Nieba, zapowiedzią Zbawienia, o ile potrafimy się od naszej grzeszności odwrócić, a właśnie w tym dopomaga Ona. Ma wszak tytuł Wspomożenie Wiernych, Ucieczka grzeszników, Ona jest naszą Królową!

A wiemy też że w łączności duchowej w bardzo wielu kościołach i miejscach w Polsce i na świecie modlili się rodzice i animatorzy róż rodziców. Bardzo uroczyście i podniośle wybrzmiało ponowienie Aktu Zawierzenia dzieci i tej modlitwy Matce Bożej Oliwskiej, Maryi Niepokalanej odczytane po błogosławieństwie przez ks. proboszcza.

Jako szczególny prezent z tej okazji zamieszczamy link do wystąpień na X Konferencji - Miłości Trzeba się uczyć – Uniwersytet Gdańsk 2016
.
8 grudnia jak co roku ponawiamy w Katedrze Oliwskiej Akt Zawierzenia Maryi!
2016-12-02
W tym roku już po raz dziesiąty w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia, w Różańcu Rodziców odnawiamy Akt Zawierzenia Dzieci i naszej modlitwy Maryi. Zapraszamy na Mszę św. w Gdańsku, w Archikatedrze Oliwskiej: o godzinie 17.30 różaniec prowadzony przez rodziców, a o 18-tej Msza św. i ponowienie Aktu Zawierzenia.
Gorąco zachęcamy do osobistego odwiedzenia Katedry Oliwskiej tego dnia i do łączności duchowej w modlitwie dla tych którzy są oddaleni i będą się modlić w swoich parafiach i środowiskach!
Jakże wiele jest powodów, aby Bogu i Maryi dziękować! Ilość róż i rodziców nieustannie zwiększa się, coraz więcej osób w bardzo wielu miejscach Polski i świata odpowiada na wieść o Różańcu Rodziców swoim zaangażowaniem. Jest bardzo wielu zaangażowanych animatorów i moderatorów, bardzo wielu kapłanów pomaga nam, prowadzi formację i opiekę nad poszczególnymi różami i środowiskami które tworzą się w parafiach. Dziękujemy za opiekę i posługę naszym kapłanom i biskupom. Dziękujemy Bogu za poszerzenie intencji o relacje w naszych rodzinach i za dzieci odrzucone, pozostawione sobie samym.
Dziękujemy również wielu ludziom mediów, szerzących wiadomości o naszej wspólnocie modlitwy. W tym roku szczególne podziękowania należą się redakcji miesięcznika TAK RODZINIE , która zgodziła się abyśmy przyjęli ten miesięcznika jako pomoc formacyjną dla naszego ruchu modlitwy.
Koniecznie trzeba wymienić Radio Maryja we wtorkowych audycjach dla małżonków i rodziców, miesięcznik Różaniec, Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego, portal www.edukacjamedialna.pl, radio EM z Katowic i wiele innych. Jest nas modlących się rodziców już ponad sześćdziesiąt osiem tysięcy, a chcemy aby to były setki tysięcy rodziców, a nawet miliony! Aby ta modlitwa przepajała nasze rodziny i środowiska! To jest możliwe i potrzebne! Aby Bóg był poznawany i kochany, aby rodzice wiedzieli że mogą Maryi spokojnie powierzyć przyszłość i teraźniejszość swoich dzieci!

Niechaj tego dnia nasze serca będą szczególnie nastrojone na ufne powierzanie się Bożej Miłości przez ręce Maryi!
Dlatego zachęcamy do przygotowania Modlitwa nowenny na portalu Katolik.pl
Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - kolejne dni
2016-11-29
Modlitwa nowenną to dziewięć dni przygotowania duszy na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Dzień pierwszy przypada na 29 listopada.
Zaczynamy tą modlitwę z otwartym sercem, ufnie prosząc o oczyszczenie naszych serc!
Kolejne dni:
Modlitwa nowenny na portalu Katolik.pl

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi