Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

24 czerwca pielgrzymujemy na Górę Św. Anny
2017-06-18
Św. Anna patronką Różańca Rodziców. W tym roku już po raz piąty rodzice różańcowi z okolic Góry Św. Anny pielgrzymują właśnie do Św. Anny aby tym razem przyjąć Ją za drugą patronkę Różańca Rodziców. Natchnienie do takiego kroku przyszło po wielu spotkaniach i refleksji o tym jak pięknych i dobrych rodziców miała Maryja.
W tym roku zapraszamy w dniu 24 czerwca, rejestracja grup pielgrzymów od godz. 13.30 – a potem modlitwa różańcowa i Eucharystia, następnie spotkanie i świadectwa oraz Koncert ewangelizacyjny. Kontakt do organizatorów: p. Krystyna tel 501-191-905
Zapraszamy do obecności i pielgrzymowania oraz łączności duchowej ze zgromadzonymi rodzicami!
Boże Ciało 2017 - Jezu dziękujemy Ci za Twoje Królowanie w Polsce!
2017-06-15
W tych dniach na ulice polskich miast i wsi wyjdzie wyjątkowa osoba – sam Jezus Chrystus Eucharystyczny. Co może w Polsce zobaczyć i kogo? Jak chcemy go w naszych miastach i wsiach, w naszych domach przyjąć? Czy spotka mnie na ulicy i przyklękając będę Go witał, a potem pójdę za nim w procesji? A może zaplanowałem sobie relaks na łódce lub na rowerach?
Wiele udało się w ostatnich latach i miesiącach zmienić, ale wiele jeszcze zmian przed nami! Są wciąż politycy którzy przeszkadzają i knują swoje sprawy bez żadnej myśli o dobru kraju i szacunku dla niepodległej Polski – sprzedajni. Są nadal pogubieni artyści lub pseudo artyści i ich poplecznicy chcący za publiczne pieniądze w publicznych miejscach wystawiać bluźniercze pseudo sztuki. Ale jest też wiele zmian na dobre, wiele osób i całych wspólnot modlitwy troszczących się o losy całej Polski i każdego człowieka.
Chcemy dziękować Bogu za wszystko - tak jak rodzice dbający o dobro swych dzieci z różańcem w ręku! Albo jak parafianie dbający o dobro swej parafii i wspierający swego proboszcza! Również jako zatroskani o dobro Polski i Polaków społecznicy i obywatele. Widać że potrzeba naszej aktywności bo zagrożeń jest wiele. Potrzeba działania i modlitwy.
Niech sumienie nam odpowie jaki był ten rok od poprzedniego Bożego Ciała. Niechaj to będzie czas refleksji i podziękowania za wszelkie dobro jakiego nam Bóg udzielił. Niechaj to będzie wreszcie czas świadectwa, że Jezus Żyje, że jest obecny i w moim życiu i w życiu społecznym całej Polski. Niechaj to też będzie czas Jego zwycięstwa poprzez nawracanie naszych sumień. I czas świadectwa że jest miejsce do nawrócenia nawet dla najbardziej zatwardziałego grzesznika. Przechodź Panie Jezu przez nasze ulice, nawiedzaj nasze domostwa i umacniaj w wierze, pociągaj do siebie tych, którzy się pogubili. Ufamy Tobie! Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś Królem Polski!
Każde życie jest piękne i ma sens – brońmy go i zachwycajmy się jego pięknem!
2017-06-08
Tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny w wielu miastach już przeszły gromadząc tysiąc zaangażowanych osób, w innych będą! Weźmy w tym udział, fizycznie i duchowo.

W Gdańsku na Marsz dla Życia i Rodziny zapraszamy w niedzielę 11 czerwca. Będziemy szli pod hasłem, jak co roku: „Św. Jan Paweł II – Promotor godności życia i rodziny”, a termin wpisuje się w obchody 30 rocznicy wizyty Św. Jana Pawła II w Trójmieście. Zapraszamy na uroczystą Eucharystię do Bazyliki Mariackiej o godz. 12.00 odsłonięcie wystawy przygotowane przez Gdański Oddział IPN pt. To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze „być” i nasze „mieć” Jan Paweł II w Trójmieście – czerwiec 1987. Marsz, rozpocznie się ok. godz.13.30, przed głównym wejściem do Bazyliki Mariackiej.

W tym roku główny akcent zostanie położony na świadectwa rodzin wielodzietnych, również tych z niepełnosprawnymi dziećmi, jak tych które oczekując potomstwa skorzystały z naprotechnologii. Marszowi towarzyszył będzie „mały Jasio” czyli model naturalnej wielkości 10-tygodniowego dziecka w łonie matki i stópek, jakie otrzymają uczestnicy i widzowie natomiast dzieci jak co roku otrzymają krówki z logiem Marszu.

Marsz przejdzie ulicami: Piwną, Kołodziejską, Węglarską, Pańską, Podmłyńską, Wielkie Młyny, Rajską, prawą stroną ul. Wały Piastowskie i zakończy koncert uwielbienia prowadzony przez zespół Empire Gospel Choir przed pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Jako wielkie dopełnienie tej informacji niech posłuży historia o dziecku porzuconym i chorym, które dzięki opiece i miłości dorosłej osoby osiąga szczyty! Niesamowita historia 14-letniej Lorelei (Alberta) Mosnegutu, która zwyciężyła brawurowo rumuńską edycję Mam talent! Relacja i film na stronie Gościa Niedzielnego /

.
Kolejny ważny akt roku fatimskiego – Polska zawierzona Niepokalanemu Sercu Maryi!
2017-06-07
Wczoraj 6 czerwca 2017 roku Episkopat Polski wraz z władzami państwowymi oraz zgromadzonymi tłumami wiernych ponowił Akta Zawierzenia Polski i wszystkich Polaków Niepokalanemu Sercu Maryi. To bardzo ważne wydarzenie o wielkim znaczeniu dla Polski i naszej historii, dla każdego z nas! To jest też początek drogi zawierzania Polaków Niepokalanemu Sercu Maryi, w kolejnych miesiącach to zawierzenie będzie się dalej realizowało w diecezjach i parafiach aby objąć nas w naszych rodzinach.
Dla nas także ważną datą jest dzień 8 września – czyli rocznica powstania Różańca Rodziców – w Uroczystość Narodzenia Matki Bożej. Właśnie tego dnia będziemy zgromadzeni w zasadzie po raz pierwszy tak licznie na Pierwszym Ogólnopolskim Kongresie Różańcowym. I tego właśnie dnia będzie czas na wypowiedzenie słów Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Ten Akt Zawierzenia będzie się dokonywał w Diecezjach, parafiach i rodzinach!
I Bogu niech będą dzięki że to się rozpoczęło, że jako kraj zostaliśmy zawierzeni, a teraz to będzie się realizować aż o poziomu każdego z nas osobiście.
Reporterzy Gościa Niedzielnego będąc pod wrażeniem wielkiego duchowego przeżycia w Sanktuarium fatimskim na Krzeptówkach wypowiedzieli znamienne słowa – Tu jest polska Fatima, Jesteśmy teraz w Fatimie!
Matka Kościoła - Maryja wraz z Apostołami!
2017-06-05
Drugi dzień po Zesłaniu Ducha Świętego przeżywamy Uroczystość Matki Kościoła. Duch Święty ożywia i prowadzi Kościół, a Maryja jest razem z nim, razem z apostołami dzisiejszego Kościoła i z jego wiernym ludem.
To że jest, odczuwamy na każdym kroku, to że jest Matką napełnia nasze serca otuchą.
O Jej wszak wstawiennictwo i pomoc prosimy nieustannie, ufnie i we wspólnocie Różańca Rodziców.

Przyjdź Duchu Święty i otwieraj nasze serca, napełniaj je Miłością i pokojem.
Duch Święty przychodzi nam z pomocą!, On nas pociesza, umacnia i doprowadzi do Prawdy!
2017-06-04
Wiele wspólnot Kościoła czuwało w nocy przed Świętem Zesłania Ducha Świętego na uwielbieniu i modlitwie. My w Gdańsku od lat też mamy tradycję że w kościołach stacyjnych modlą się wspólnoty, czuwają i wielbią Boga, aby spotkać się na mszy świętej o północy w Gdańskiej Bazylice Mariackiej.
W tym roku msza święta celebrowana była przez biskupa Zbigniewa Zielińskiego (niegdyś opiekuna RR), który wśród wielu rzeczy wymienił jako wielki i ważny atrybut Kościoła Nadzieję. Nadzieję, wypływającą ze Zmartwychwstania, trwającą w Kościele i dar którym mamy się dzielić z innymi. W naszej wspólnocie modlitwy za dzieci, za nasze rodziny i za nas jako rodziców chcemy trwać i rozwijać się w tej Nadziei, bo z nami jak z apostołami w Wieczerniku jest Maryja. Bo Ona daje nam Jezusa, bo Ona jest Panną Wierną!
Niech Duch Święty prowadzi nas w naszych powołaniach, do bycia ojcem lub matką, w naszej modlitwie i w naszej aktywności na rzecz szerzenia modlitwy rodziców w intencjach dzieci. Przyjdź Duchu Święty do każdej róży, do animatorów i rodziców, do dzieci i do całych rodzin. Przemieniaj każdą niedobrą sytuację i umacniaj swoją mocą wszystko to co dobrego ustanawiasz w naszych sercach i w naszym życiu! Przyjdź!

Świadectwo w Kaliszu, o różańcu rodziców od 31 minuty transmisję poprzez telewizję TRWAM / .

TWÓRZMY RÓŻE RODZICÓW jako prezent dla naszych dzieci!
Weź swoich rodziców do kina na film o Różańcu!
2017-05-26
Film o Różańcu i Zwycięstwach przez modlitwę - pasjonująca opowieść z wielu miejsc świata:
Premiera filmu TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI – ten film trzeba obejrzeć!
Od 19 maja jest już wyświetlany w wielu kinach w całej Polsce - warto poświecić czas i wybrać się na niego oraz zachęcić innych. Jako Różaniec Rodziców przyjęliśmy honorowy patronat nad tym filmem i wspieramy obecnie jego dystrybucję modlitwą i informując o dostępności w kinach. Teraz jest czas aby tym dobrem się podzielić i umacniać swoją nadzieję!

Tu jest Strona filmu Teraz i w godzinę śmierci!
Tu jest lista kin z seansami filmu Teraz i w godzinę śmierci!

Zaproś na film swojego tatę i swoją mamę, swoich przyjaciół i znajomych, przekaż to zaproszenie - informację jak największej liczbie osób! Niech Różaniec zwycięża świat - dla Jezusa i Maryi!

Zaufajcie Wspomożycielce a zobaczycie cuda!
2017-05-24
Święto Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych ustanowił papież Pius VII w roku 1815 dla Rzymu i państwa kościelnego na podziękowanie za opiekę Matki Bożej nad Kościołem. W roku 1959 na prośbę biskupów polskich zostało ono wprowadzone w Polsce.

Św. Jan Bosco był wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki wiernych. I my rodzice różańcowi jesteśmy Jej bardzo wierni w modlitwie, i my Jej się powierzamy i powierzamy Jej opiece nasze dzieci i rodziny.
Niezawodnie wspomoże, pokieruje i rozwiąże najtrudniejsze sprawy w sposób którego może nawet się nie spodziewaliśmy.

Wraz z księdzem Bosco, z zakonem Salezjańskim wzywajmy szczególnie dziś wstawiennictwa i pomocy naszej Wspomożycielki!
Maryjo Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

Dodatkowo:
Fatima a islam, Grzegorz Górny odczytuje znaki czasów w SALVE TV

i film o Różańcu i Zwycięstwach:
Premiera filmu TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI – ten film trzeba obejrzeć!

.
Teraz i w godzinę śmierci … - film o nadziei i zwycięstwach Różańca - już w kinach w Polsce!
2017-05-22
Film to opowieść o zwycięstwach za sprawą Maryi i za sprawą modlitwy różańcowej, która mogła by trwać w nieskończoność. To zwycięstwa normalne, w naszych codziennych sprawach i życiu rodzin, ale są też bardziej spektakularne i głośne w losach świata i w dramatycznych okolicznościach!
Odpowiedź trójki małych dzieci na Apel Maryi o modlitwę i pokutę w intencji pokoju uchroniły Portugalię od wojny! Włączył się cały naród i Bóg wysłuchał modlitwy.
Film który wiele takich zwycięskich wątków opowiada zupełnie nowym językiem – obrazów i dźwięków, fabuły bazującej na realnych faktach powstał z potrzeby serca. Został on sfinansowany przez tych którzy kochają Maryję i Różaniec przez małe dobrowolne wpłaty.
Od 19 maja jest już wyświetlany w wielu kinach w całej Polsce - warto poświecić czas i wybrać się na niego oraz zachęcić innych. Jako Różaniec Rodziców przyjęliśmy honorowy patronat nad tym filmem i wspieramy obecnie jego dystrybucję modlitwą i informując o dostępności w kinach. Teraz jest czas aby tym dobrem się podzielić i umacniać swoją nadzieję!

Tu jest Strona filmu Teraz i w godzinę śmierci!
Tu jest lista kin z seansami filmu Teraz i w godzinę śmierci!

Przekaż tą informację jak największej liczbie osób! Niech Różaniec zwycięża świat - dla Jezusa i Maryi!
Wielki obrońca życia i godności człowieka – prof. Włodzimierz Fijałkowski
2017-05-19
W tym roku wśród wielu rocznic i ważnych dat znalazła się jeszcze jedna – 100 lecie narodzin wybitnego polskiego lekarza, społecznika, naukowca, myśliciela, patrioty, ojca rodziny a przede wszystkim obrońcy życia i godności człowieka – profesora Włodzimierza Fijałkowskiego.
Spotkanie z profesorem poprzez dzieła jakie po sobie pozostawił jest wielkim przeżyciem. Postać profesora Fijałkowskiego została uczczona przez grupę senatorów z inspiracji środowiska obrońców życia wyrastającego z filozofii życia profesora. Największym jego i najbardziej ludzkim stwierdzeniem, gdy był przymuszany do dokonywania aborcji w latach komunizmu stało się stwierdzenie: JAKO CZŁOWIEK ODMAWIAM.
Wszyscy korzystamy z pracy, myśli i osiągnięć profesora Fijałkowskiego. Grupa senatorów pod przewodnictwem gdańskiego senatora Antoniego Szymańskiego wydała oświadczenie wspominające osobę i osiągnięcia prof. Fijałkowskiego.
W Oświadczeniu senatorów RP czytamy: W związku z 100 - rocznicą urodzin Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, która przypada 4 czerwca 2017r. wybitnego lekarza, humanisty, uczonego, społecznika, który był wzorem osobowym dla młodych pokoleń, nie tylko związanych profesjonalnie z medycyną, jako Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej pragniemy wyrazić nasz najgłębszy szacunek za Jego wybitne dokonania.
Opracowano i przygotowano program obchodów urodzin, który poniżej zamieszczamy – wielkość dzieła i osoby składnia do wielkiej wdzięczności Bogu za dar takiego lekarza, naukowca i człowieka.

100-LECIE URODZIN PROF. WŁODZMIERZA FIJAŁKOWSKIEGO wydarzenia w maju i czerwcu 2017 roku w Łodzi


1. 20 maja 2017r. sobota Centrum Służby Rodziny ul. Broniewskiego 1a 93-162 Łódź

. Konferencja "W zgodzie z naturą przecież to (EKO)logiczne"

Panel pierwszy
I Ekologiczny program prokreacji wg prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

10.00 - 10.15 – powitanie
10.15 - 11.30 – prof. Włodzimierza Fijałkowskiego wspominają w rozmowie:
prof. Dorota Kornas – Biela, dr Maria Welento - Tyszko, senator Antoni Szymański , Paweł Fijałkowski

11.30 – 12.15 Przerwa kawowa

Panel drugi
II Chcemy być rodzicami

12.15 - 12.45 - Chcemy być rodzicami - przygotowanie prekoncepcyjne
12.45 - 13.15 - Wyznaczanie okna płodności (fertile window) według metod rozpoznawania
płodności – mgr Mirosława Szymaniak
13.15 – 13.45 - Postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w endokrynologicznych
zaburzeniach płodności – dr Joanna Smyczyńska

13.45 – 14.30 - Debata

14.30-15.30 Obiad

Panel trzeci
III Chcemy być zdrowi i płodni

15.30 - 16.00 - Wartość diagnostyczna karty cyklu miesiączkowego - zlecanie badań w oparciu
o indywidualny profil zdrowia kobiety – dr Ewa Ślizień - Kuczapska
16.00 - 16.30 - Wpływ antykoncepcji hormonalnej na płodność – dr Piotr Gratkowski
16.30 - 17.00 - Rozpoznawanie płodności po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej
– Magdalena Ogrodowczyk

Debata do 17.30

Zakończenie

KONFERENCJA OTWARTA, WSTĘP WOLNY skierowana głównie do młodych rodziców i myślących o rodzinie

2. 27 maja sobota Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach
Ul. Jana Pawła II 46 95-200 Pabianice
Uroczysta eucharystia Archidiecezjalnej Pielgrzymki Rodzin –
wspomnienie prof. Włodzimierza Fijałkowskiego oraz osób kontynuujących jego dzieło.

3. 9 czerwca piątek Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi ul. Czerwona 3 90-001 Łódź
Konwersatorium pt.: 100 lecie urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego
17.00 – 17.10 – Powitanie - prof. dr hab. n. med. Janusz Wasiak
17.10 – 17.50 - Moja ocena miejsca prof. Włodzimierza Fijałkowskiego w polskiej ginekologii i położnictwie. - prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba - Śląski Uniwersytet Medyczny.
17.50 – 18.30 - Świadectwo życia prof. Włodzimierza Fijałkowskiego - droga do Prawdy. – Dr hab. Dorota Kornas - Biela prof. KUL .
KONWERSATORIUM OTWARTE, WSTĘP WOLNY skierowane głównie do lekarzy i studentów Uniwersytetu Medycznego

4. 17 czerwca sobota Prawda koło Łodzi ul. Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego
Prawda 95-030 Rzgów
10.00 – 22.00 - Rodzinny piknik śladami Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego
„ MOJA DROGA DO PRAWDY”
Organizator: Paweł Fijałkowski oraz sołectwo Prawda pod patronatem Burmistrza miasta Rzgów

GOŚCIEM SPECJALNYM PIKNIKU będzie o godz. 16.00 JACEK PULIKOWSKI
w rozważaniu „W Prawdzie o szczęściu”

SPOTKANIE OTWARTE, WSTĘP WOLNY skierowane do myślących o rodzinie na serio.

Z radością przedstawiam Państwu ten program i pozostaję do dyspozycji Paweł Fijałkowski tel. 605 22 37 97

RODZINNY PIKNIK ŚLADAMI PROF. WŁODZIMIERZA FIJAŁKOWSKIEGO
„MOJA DROGA DO PRAWDY”
IMPREZA OTWARTA. WSTĘP WOLNY
Termin: 17 czerwca 2017 r. godz. 10.00 – 22.00
Miejsce : Prawda, ul. Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego 95-030 Rzgów
Organizator: Paweł Fijałkowski oraz sołectwo Prawda pod patronatem burmistrza Rzgowa
Sponsorzy: „OVOVITA” , „ABIPLAST” „MTM” Tomasz Fijałkowski
Podczas pikniku czynny plac zabaw - „dmuchańce”

PROGRAM PIKNIKU
10.00 – otwarcie oraz zapisy do zawodów sportowych
10. 15- 11.00 – program - „Nasze talenty”
11. 00-13. 00 - zawody sportowe i sprawnościowe : rodzinny mecz piłki nożnej, rowerowy tor przeszkód, rzuty do celu itp.- organizator GOSTiR
13.00 – na bigos przy ognisku harcerskim zaprasza Koło Gospodyń Wiejskich z Prawdy
14. 00 – 15.00 – pokazy strażackie
15.00 – 15 .30 – dekoracja zwycięzców zawodów sportowych
16.00 – 17. 00 – GOŚĆ SPECJALNY PIKNIKU – JACEK PULIKOWSKI Rozważanie z „dyskusją aż po świt” dla myślących o rodzinie na serio „w Prawdzie o szczęściu”
17.30 – 19.00 - koncert „Jazz miły dla ucha” gra PIOTR KRZEMIŃSKI QUARTET
19.00 – 20.00 - dyskoteka dla dzieci
20.00 – 22.00 – dyskoteka
22.00 - zamknięcie pikniku .

Uwaga! Możliwość rozbicia własnego namiotu przy „harcerskim ognisku” od piątku godz. 12.00 do niedzieli godz. 12.00 OBOWIĄZUJĄ ZASADY PRAWA HARCERSKIEGO - zgłoszenia tel. 605 22 37 97


Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi