Matka Boża Oliwska

Matka Boża OliwskaOd dnia 8 grudnia 2006 Matka Boża Oliwska jest patronką Modlitwy Różańcowej Rodziców w Intencji Dzieci.

W roku 2006 w dniu św. Józefa 20 marca (tego roku było przesunięte o jeden dzień z racji niedzieli) przyszło natchnienie aby patronką Różańca Rodziców obrać MB Oliwską. Od razu zwróciłem się z pytaniem i prośbą o zgodę do ówczesnego proboszcza Katedry Oliwskiej ks. Brunona Kędziorskiego, a on obiecał że się nad tym zastanowi. Nie minęły 2 tygodnie, kiedy wyraził zgodę, a co więcej zaprosił RR do tego, aby na stałe gościł w Oliwskiej Archikatedrze, obejmując nas swoją opieką duchową. Do tego czasu powstało w Gdańsku i w Polsce już kilkadziesiąt róż rodziców, powstała strona internetowa na darmowym serwerze, ale nie tworzyliśmy jakiegoś sformalizowanego ruchu. Po prostu pewien rytm, sposób modlitwy. Po wyrażeniu zgody przez Ks. Brunona, aby patronką Różańca Rodziców została MB Oliwska postanowiliśmy, by to przybrało formę bardziej uroczystą połączoną z zawierzeniem całej modlitwy przed Feretronem MB Oliwskiej. Jako dzień Zawierzenia wybrana została Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia. Na zaproszenie przybyli rodzice z Gdańska, Trójmiasta i okolic, przybyło również wiele osób ze wspólnoty Marana Tha, wraz z jej liderem i pasterzem ks. prof. Andrzejem Kowalczykiem, który wraz z ksiedzem Brunonem koncelebrował uroczysta Mszę Świetą, Na zakończenie odmówiliśmy po raz pierwszy Akt Zawierzenia naszej rodzicielskiej modlitwy Matce Bożej. Jeszcze ksiądz proboszcz poprosił o kilka zdań o Różańcu Rodziców, o fakty, o świadectwa - dlatego wyszedłem i z wielką radością opowiedziałem że jest nas wielu (a wówczas było to około tysiąca). Postanowiliśmy również że Akt Zawierzenia będziemy co roku w Niepokalane Poczęcie NMP ponawiać w łączności ze wszystkimi rodzicami na całym świecie, modląc się na Mszy Świętej w Katedrze Oliwskiej.

Kolejny rok zapowiadał się bardzo uroczyście, ponieważ postanowiliśmy reaktywować Konferencje o zagrożeniach duchowych młodych ludzi. Udało się wszystko zorganizować, a nawet wydrukować obrazki MB Oliwskiej z tekstem Aktu Zawierzenia, który w między czasie uzyskał imprimatur naszej Kurii (osobiste uwagi i korekty tekstu naniósł Arcybiskup Tadeusz Gocłowski). Niestety na kilka dni przed 8 grudnia zmarł nagle nasz pierwszy mentor i opiekun. Katedra czekała na swego nowego proboszcza, a my rozpoczynając mszą świętą Konferencję ponawialiśmy z ufnością jak co roku nasz Akt Zawierzenia Maryi.

Dopiero z czasem zaczęła do nas docierać głębia tego co się wydarzyło. Feretron Matki Bożej Oliwskiej ma swoją kilkusetletnią historię. Powiązany jest  z Pokojem Oliwskim zawartym pomiędzy Polską, a Szwedami w roku 1660 w Oliwie, dlatego też nazywamy Ją Królową Pokoju. Pielgrzymi rozpoczęli dziękczynne pielgrzymowanie za pokój już w kilka lat po tym fakcie a następnie przybrały one formę regularnych pielgrzymek organizowanych przez bractwa. Co roku w piątek przed Niedzielą Wniebowstapienia wyrusza pielgrzymka z Oliwy ku Kalwarii wejherowskiej na odpust. Pielgrzymi w liczbie ponad kilkaset osób pielgrzymują przez Gdańsk Osowę, Chwaszczyno, Kielno, Szemud do Wejherowa, „Boże wędrowanie” trwa przez dwa dni . Pielgrzymka Oliwska - której inicjatorami byli Ojcowie Cystersi - jest jedną z najstarszych pielgrzymek nie tylko w kraju, ale i na świecie, ma ona ponad 350 lat (oczywiście ma ona tylko charakter lokalny, a obecnie również duchowo wymiar ponadregionalny).

Obecnie feretronem Matki Bożej Oliwskiej opiekuje się Bractwo Krzyża Świętego z Oliwskiej Katedry, które zawsze uczestniczy w przepięknym nabożeństwie do MB Oliwskiej w każdą pierwszą sobotę miesiaca po wieczornej mszy świętej. Razem z Bractwem wielu wiernych z zapalonymi świecami idzie w procesji rózańcowej modląc się, dziękując i prosząc, ze śpiewem Ave Maryja w przepięknej, sławnej i wiekowej Archikatedrze Oliwskiej. Mijamy stare epitafia, mijamy miejsce spoczynku Biskupów Gdanskich i świętobliwych mnichów cysterskich, mijamy stary baldachim - dar Królowej Szwedzkiej Krystyny wychaftowany i podarowany Oliwie jako przeproszenie za szwedzki potop. Mijamy rzeźbioną Pietę Oliwską, Maryję opłakującą zmarłego Syna i wiele innych świadków historii przemawiających o wierze naszych przodków, o wierze Polaków. Nie można pominąć wśród nich daru Króla Jana III Sobieskiego, tureckich kolorowych kurdybanów - zdobyczy z Victorii wiedeńskiej, którymi ozdobiono kilka z bocznych ołtarzy w lewej nawie. Muzyka z prześwietnych Oliwskich organów, grana tą wieczorną porą przez wspaniałych organistów podkreśla i dopełnia majestatu wielkich, a jakże zwykłych słów tak bardzo znanej modlitwy ...  Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna ... , Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu! ....

Z czasem odkryliśmy, że już w dawniejszych czasach w modlitwie nowenny do MB Oliwskiej było wezwanie do Maryi jako Opiekunki matek zatroskanych o losy swoich dzieci. Na moją prośbę, ksiądz proboszcz Brunon Kędziorski zgodził się, aby rozszerzyć to wezwanie na rodziców zatroskanych o losy swoich dzieci. To jest tak jakby Maryja sama zapraszała nas do tego Różańca, każdego rodzica, mamę, tatę, niezależnie od aktualnej sytuacji w rodzinie, niezależnie od trudności i skomplikowania spraw. Ona jest i czeka i już modli się i wspiera, prowadzi do Syna!

Dla nas rodziców Matka Boża Oliwska jest Królową Pokoju, Wspomożycielką w naszych rodzicielskich zadaniach, a troskach Pocieszycielką strapionych. Warto pielgrzymować do Oliwy i w bocznej Kaplicy odwiedzić Maryję w jej Oliwskim Feretronie. Wiele razy przychodziłem aby spojrzeć w Jej oczy, aby powierzyć Jej aktualne sprawy osobiste i Różańca Rodziców. A Ona przygarnia i wspiera ZAWSZE!

Od 13 listopada 2017 roku rozpoczęliśmy stały różaniec u MB Oliwskiej w kaplicy Mariackiej Archikatedry Oliwskiej, o godzinie 17.30, potem msza św. o godz. 18.00 i nastepnie nabożeństwo do MB Oliwskiej po mszy. ZAPRASZAMY!

W kolejnym roku, jakże trudnym roku 2020, 8 grudnia ponownie składaliśmy nasz Akt Zawierzenia po mszy świętej wieczornej w dniu Niepokalanego Poczęcia. A że modliła sie za nami również Diakonia Społeczna Ruchu Świat Życie i było to nagrywane  - dzięki ich uprzejmości i zapobiegliwości możemy udostepnić skrót nagrania z uroczystości. Pewnie jest to wskazanie aby w kolejnych latach łączność duchowa rodziców rozproszonych w całym świecie mogłą być umocniona przez transmisję internetową - zdalną. Niech Bóg dopomaga!

Współpatronka Św. Anna 

Od dnia 24 czerwca 2017 roku oficjalnie drugą współpatronką naszej modlitwy rodziców została ogłoszona św. Anna  z Góry Św. Anny. Działo się to w czasie  V pielgrzymki regionalnej rodziców do sanktuarium św. Anny Samotrzeciej. Piękną i ufną modlitwą jest Akt strzelisty do św. Anny:  Niech się co chce ze mną dzieje, ja w Tobie Św. Anno mam nadziejęWięcej na ten temat wkrótce, w dodatkowej informacji. 

św. Anna Samotrzecia z Góry św. Anny