Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

TAK RODZINIE - miesięcznik formacyjny Różańca Rodziców
2016-09-19
Z radością przekazujemy informację, o nowej inicjatywie aby miesięcznik Tak Rodzinie, wydawanym przez Siostry Loretanki z Rembertowa stał się naszym pismem formacyjnym .

Miesięcznik Tak Rodzinie jest jakby wprost dedykowany zadaniom formacyjnym dla rodziców. Jest to świetnie redagowane i przygotowane dla nas – rodziców pismo wspierające rzetelną wiedzą i artykułami nasze zadania rodzicielskie. Poprosiliśmy więc, aby miesięcznik Tak Rodzinie stał się naszym pismem formacyjnym Różańca Rodziców - tak jak Różaniec jest pismem formacyjnym dla Żywego Różańca. I na tą prośbę Siostra Dyrektor Wydawnictwa zgodziła się wstępnie, mamy nadzieję już na stałe na takie właśnie wsparcie naszej modlitwy różańcowej rodziców. W rozmowie telefonicznej Redaktor Naczelny pisma potwierdził taką decyzję.

Zatem zachęcamy, aby już od bieżącego miesiąca nabywać i propagować ten miesięcznik, aby wykupić prenumeraty. Ten pomysł i możliwość odbieramy jako kolejny dar Maryi dla nas rodziców. Nabywajmy, a najlepiej prenumerujmy to pismo dla siebie i dla swoich róż, postarajmy się aby było obecne również dla wszystkich rodziców, a zwłaszcza dla członków Różańca Rodziców w naszych parafiach. Można np. zamówić jakąś ilość i na stałe co miesiąc rozprowadzać je w swoich parafiach!
Niech nasze działania dla szerzenia Różańca Rodziców realizują się również poprzez wskazanie dobrych materiałów formacyjnych - w miesięczniku Tak Rodzinie!

Miesięcznik Tak Rodzinie i jego prenumeratę można zamówić:
przez Internet na stronie www.sklep.loretanki.pl lub przez e-mail: sklep@loretanki.pl
telefonicznie: (22) 673 58 39; (22) 673 46 93
lub: u listonosza albo na poczcie (od 1 grudnia)


W ramach przygotowania do Intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce powstałą inicjatywa WIELKA POKUTA Zachęcamy aby się w nią włączyć

Ponadto: W tym roku chcemy zaprosić wszystkich rodziców z różańca rodziców do wsparcia modlitwą i darem materialnym inicjatywę Zgromadzenia Michaelitów na Białorusi: Centrum Pastoralne GATOWO
Modlitwa św. Kardynała NEWMANA i św. Matki Teresy z Kaltuty
2016-09-16

PROMIENIOWAĆ CHRYSTUSEM

Drogi Jezu, pomóż mi nieść Twoją woń wszędzie, dokąd idę.
Zanurz moją duszę w Twoim duchu i życiu.
Przeniknij i weź w posiadanie całe moje jestestwo
do tego stopnia, żeby moje życie było wyłącznie odblaskiem Ciebie.
Świeć przeze mnie; i tak bądź we mnie,
aby każda dusza, którą napotkam, mogła odczuć Twoją obecność we mnie. Pozwól jej spojrzeć i widzieć nie moja osobę, lecz tylko Jezusa.

Bądź ze mną, a wtedy będę promienieć, jak Ty promieniejesz;
tak świecić, aby być światłem dla innych;
całe światło, o Jezu, będzie pochodzić od Ciebie,
nic nie będzie ode mnie;
to będziesz Ty, promieniujący na innych przeze mnie.

Niech więc Ciebie chwalę, w sposób najbardziej miły Tobie:
promieniując na wszystkich wokół mnie.
Pozwól mi głosić Ciebie, nie głosząc;
nie za pomocą słów lecz przez przykład;
dzięki porywającej sile współczującego oddziaływania tego, co czynię;
jako namacalnego ogromu miłości, którą moje serce zachowuje dla Ciebie. Amen.

Modlitwę tę codziennie po Komunii Św. odmawiała św. Matka Teresa z Kalkuty wraz z Siostrami, niech i nam będzie przewodnikiem na drogach życia!
Podwyższenie Krzyża
2016-09-14
Z niczego nie będę się chlubił, tylko z Krzyża Chrystusowego!

To takie proste do wypowiedzenia, takie trudne do wypełnienia.

Panie natchnij mnie abym umiał przyjmować Krzyż z Twoich rąk i nieść go z radością! Bo przez niego wiedzie droga do Zbawienia!

Ofiaruję wszystkie cierpienia za RR na większą Chwałę Boga!
Imię Maryi - nadzieja i radość każdego chrześcijanina, każdego człowieka
2016-09-12
Dziś obchodzimy święto imienia Maryi, w to imię odnoszono największe zwycięstwa, takie jak pod Lepanto, Victoria wiedeńska, Obrona Częstochowy, czy też Bitwa Warszawska - Cud nad Wisłą w 1920 roku.
W to imię zwyciężamy nasze codzienne słabości i w tym imieniu pokładamy ufność o której 9 wieków temu pisał i mówił św. Bernard - Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, ó Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Dlatego z taką radością i miłością wołamy Cześć Maryi, cześć i Chwała ...., AVE, AVE, AVE MARYJA!
To już 15 lat Różańca Rodziców
2016-09-05
W roku 2016 jest wiele okazji do świętowania jubileuszy, wśród niech jest również nasz mały jubileusz 15 lat Różańca Rodziców, który przypada 8 września. Przez te 15 lat Bóg poprzez ręce Maryi, obdarował rzesze rodziców i dzieci tak wieloma łaskami, że trudno to opisać. Różaniec rodziców odmienia życie rodzin i losy dzieci, jest umocnieniem i nadzieją w trudnych sytuacjach. Jest to wielki dar Maryi, Matki Bożej obecnej w Feretronie Oliwskim, na te trudne czasy. Z potwierdzonych róż jest już ponad 66 tysięcy rodziców uczestniczących w modlitwie, setki tysięcy dzieci są nią objęte w sposób bezpośredni!

Dlatego będziemy w sposób szczególny dziękować właśnie w dniu rocznicy powstania
8 września na mszy św. w Katedrze Oliwskiej o godz. 18-tej celebrowanej przez ks. Andrzeja Kowalczyka. Przygotowanie do Mszy św. rozpoczniemy różańcem o godzinie 17.30 poprowadzonym przez rodziców.
Zapraszamy wszystkich którzy mogą przyjechać na ten dzień do Gdańska Oliwy do Katedry.

A tych którzy nie mogą dojechać zachęcamy do łączności duchowej, do modlitwy lub zorganizowania takiej mszy dziękczynnej w swoich parafiach. Zachęcam też do nadsyłania świadectw do odczytania!
List św. Matki Teresy do Polaków! Szczególny testament dla nas!
2016-09-05
Moi Drodzy
Bracia i Siostry w Polsce!

Jak wiecie, jestem w szpitalu, ale słysząc o zmianach prawa, jakie są rozważane w Polsce, czuję, że Bóg chce, abym zwróciła się do Was w imieniu nienarodzonych dzieci.
Życie jest najpiękniejszym darem Boga. On stworzył nas do wielkich rzeczy, aby kochać i być kochanym. Bóg daje nam czas na ziemi, abyśmy poznali Jego Miłość, abyśmy doświadczyli Jego Miłości do głębi naszego istnienia. Abyśmy Go kochali, byśmy kochali naszych braci i siostry. Życie jest darem Boga. Darem, którym tylko Bóg może obdarzać. I Bóg w swojej pokorze dał mężczyźnie i kobiecie zdolność współpracy z Nim w przekazywaniu życia. Jakikolwiek był Jego zamiar, nie wolno nam ingerować w ten piękny Boży dar ani go niszczyć. Dlaczego dzisiaj ludzie boją się małego dziecka? Ponieważ chcą mieć łatwiejsze, bardziej komfortowe, wygodniejsze życie? Więcej wolności? Bać się należy jedynie łamania Bożych praw, ponieważ Bóg w swojej nieskończonej i czułej miłości pragnie tylko naszego dobra, naszego szczęścia, naszej miłości.
Moi kochani Polacy! Uczcie swoich młodych kochać Boga. Uczcie ich modlić się. A jeśli będziecie trzymać się razem, będziecie kochać się wzajemnie taką miłością, jaką Bóg kocha każdego z nas. Z całych sił starajmy się utrzymać jedność polskich rodzin. Wnośmy prawdziwy pokój w naszą rodzinę, otoczenie, miasto, kraj, w świat. Zaczynajmy od pełnego miłości pokochania małego dziecka już w łonie matki. Jak już wielokrotnie mówiłam w wielu miejscach, tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie, jest aborcja, ponieważ jeżeli matka może zabić swoje własne dziecko, co może powstrzymać Ciebie i mnie od zabijania się nawzajem?
Najbezpieczniejszym miejscem na świecie powinno być łono matki, gdzie dziecko jest najsłabsze i najbardziej bezradne, w pełni zaufania całkowicie zdane na matkę. I pamiętajcie, że Jezus powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Ofiarowuję wszystkie swoje cierpienia, wynikające z choroby i bezradności, abyście dokonali prawidłowego wyboru - abyście wybrali życie, zgodnie z wolą Bożą. Módlmy się! Niech Bóg Was błogosławi.

Kalkuta, 24 września 1996 r.
Miłość ma moc łączenia i moc uzdrawiania! Św. Matka Teresa z Kalkuty Kanonizowana 4 września 2016r.
2016-09-04
W Roku Miłosierdzia Bóg daje nam świętą, którą wszyscy rozpoznają po miłosierdziu jakie hojnie rozdawała najbardziej potrzebującym! Matka Teresa z Kalkuty podjęła te prace i zadania których NIKT nie chciał nawet zauważyć. I zmieniła świat na lepszy.
Połączyła dwa Narody albański i hinduski, połączyła dwa kontynenty – Europę i Azję, połączyła miliony ludzi swoją bezinteresowną, heroiczną pracą dla tych osób które zostały całkowicie odrzucone i porzucone w swej niedoli. W swojej posłudze i modlitwie połączyła dwa wieki – wiek trzynasty świętego Franciszka i wiek XX św. Matki Teresy z Kalkuty.
Święta Matko Tereso, ucz nas wprowadzać pokój tam gdzie go brakuje, miłość w miejsce złości, pociechę potrzebującym, ucz nas wypełniać to o co modlił się św. Franciszek!
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.
We wrześniowym numerze Różańca o różańcu rodziców, w TAK Rodzinie wywiad z Andrzejem Duffkiem.
2016-08-29
Już dotarły do nas najnowsze wydania miesięczników formacyjnych Różaniec i Tak Rodzinie. W pierwszym jest duch pielgrzymowania i jakby podsumowanie obecności Ojca św. Franciszka na ŚDM.
Z racji naszej 15 rocznicy powstania Różańca Rodziców, która przypada 8 września, redakcja poprosiła mnie o odpowiedź na kilka pytań i zrobił się z tego wywiad. Te refleksje są pewnym podsumowaniem naszej dotychczasowej drogi duchowej i zaproszeniem do świętowania i dziękowania za tak wiele łask otrzymanych we wspólnocie tej modlitwy. Przez te 15 lat Bóg poprzez ręce Maryi, obdarował rzesze rodziców i dzieci tak wieloma łaskami. Różaniec Rodziców odmienia życie rodzin i losy dzieci, jest umocnieniem i nadzieją w trudnych sytuacjach. Jest to wielki dar Maryi na te trudne czasy. Dlatego będziemy w sposób szczególny dziękować właśnie w dniu rocznicy powstania 8 września na mszy św. w Katedrze Oliwskiej o godz. 18-tej. Przygotowanie do Mszy św. rozpoczniemy różańcem o godzinie 17.30 poprowadzonym przez rodziców.

W miesięczniku TAK Rodzinie wiele ciekawych materiałów, ale chyba najciekawszy jest wywiad z Andrzejem Duffek. To przedsiębiorca z Gdańska, który uległ wypadkowi i przez pewien czas znajdował się w stanie agonii. Co z tego wynikło i przemiana życia oraz dalsza droga zapisane jest na czterech stronach pisma. Zachęcamy do prenumerowania pisma Tak Rodzinie - prenumerata na stałe, aby posiadać w domu materiały pomocne w wielu aspektach wychowania.
Pogrzeb BOHATERÓW oddaniem hołdu i zobowiązaniem do codziennej wytrwałej walki o Polskę wielką i piękną!
2016-08-28
W Gdańsku, 28 sierpnia 1946 r., władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na sierżancie Feliksie Selmanowiczu, ps. Zagończyk, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej, a po II wojnie - dowódcy plutonu 5. Wileńskiej Brygady AK. Wraz z nim stracona została sanitariuszka Brygady, Danuta Siedzikówna „Inka” – osiemnastoletnia dziewczyna niezłomna.
Zwłaszcza postać Inki wzbudza wielkie emocje – przypominając jak w soczewce niewyobrażalne barbarzyństwo i zbrodnie komunistycznego reżimu – zwyciężonego przez wiarę, heroizm i bohaterstwo!
W Ince i w Zagończyku, widzimy wielkość oddania i poświęcenia jakie każdy z nas winien jest w imię naszego narodowego hasła – Bóg – Honor – Ojczyzna. „Powiedzcie babci że zachowałam się jak trzeba” – to zdanie Danusi Siedzikówny, wzywa również nas po 70-ciu latach do walki o zachowanie testamentu polskości. Do zachowania godnego naszych poprzedników, do postepowania honorowego i szlachetnego, do walki o Polskę wierną Bogu i Ewangelii SEMPER FIDELIS – wierną Kościołowi.
Dziękujemy dziś Bogu za tych bohaterów nazwanych z imienia, którzy reprezentują całą rzeszę bohaterów bezimiennych, którzy swoją postawą obronili i wywalczyli dla nas Polskę! Właśnie tak mamy wychowywać nasze dzieci, aby wyrastały na wiernych i walecznych synów i córki polskiego Narodu.
Niech nasz codzienny różaniec będzie również podziękowaniem Bogu za tych którzy nam Polskę katolicką obronili !
Królowo Polski ślubujemy, Królowo Polski przyrzekamy! – Tobie się zawierzamy w całości!
2016-08-26
We wszystkich polskich parafiach, także na emigracji - zgodnie z postanowieniem episkopatu - odbędzie się w piątek 26 sierpnia 2016 roku, w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, Akt Zawierzenia Matce Bożej. Wierni będą ją prosić m.in. o błogosławieństwo dla Polski.
Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik objaśnia że to kolejny etap obchodów 1050-lecia chrztu Polski.
Akt Zawierzenia Matce Bożej to wypełnienie objawień fatimskich, które przekazała Maryja dzieciom w Fatimie. Jest to zobowiązanie, by żyć jak prawdziwy chrześcijanin, odrzucić grzech i przebaczać innym. To także zobowiązanie do pogłębiania i obrony naszej wiary.
W 1946 roku Kardynał August Hlond, odpowiadając na objawienia fatimskie wraz z Episkopatem Polski oddał Polskę w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi, potem był tzw. Akt Milenijny w 1966 roku. Dzięki temu wiara w narodzie polskim, w Polsce - mimo komunizmu przetrwała, a Polska nie była tak prześladowana jak inne kraje komunistyczne. Były też powołania do życia kapłańskiego i zakonnego.
W tym roku z racji 1050. rocznicy chrztu Polski, Episkopat Polski postanowił ponowić ten akt milenijny z prośbą O zachowanie wiary i błogosławieństwo Boże dla Polski. Tak jak w 1946 r. akt ten ma trzy etapy: parafialny, diecezjalny i ogólnopolski na Jasnej Górze, który odbył się 3 maja. Etapy diecezjalne odbywały się w diecezjach z racji jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski. Natomiast 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej Akt ten ma być powtórzony w każdej parafii.
Mamy teraz ten wyjątkowy skarb wiary i żywego Kościoła, obecnego także w życiu społecznym Państwa Polskiego. Włączajmy się w to Zawierzenie, bądźmy obecni na mszach świętych w swoich parafiach, lub tam gdzie akurat jesteśmy. Niech nasza modlitwa i obecność umacnia nasze serca, a Zawierzenie niech będzie naszym aktem przyznania się do miłości do Matki Bożej, Ojczyzny i Kościoła.

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi