Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Tydzień misyjny w Kościele - wesprzyj Misje - pomóż sobie!
2016-10-24
Myśmy uwierzyli i doświadczyli Bożej Miłości! Nie możemy na tym poprzestać i chcemy dzielić się tym doświadczeniem wiary i Bożej Opieki nad naszymi dziećmi i naszymi rodzinami. Ten tydzień to też wezwanie do wsparcia Misji w świecie – tam wszędzie gdzie trudno dotrzeć z informacją o Ewangelii do innych osób.
Zachęcam do wsparcia inicjatywy Zgromadzenia księży Michaelitów na Białorusi. Chcemy zaprosić wszystkich rodziców z różańca rodziców do wsparcia modlitwą i darem materialnym inicjatywy zbudowania centrum pastoralnego dla dorosłych i młodzieży Centrum Pastoralne GATOWO

Gatowo to miejscowość niedaleko Mińska – a inicjatywa mimo wielu przeszkód rozwija się od kilku lat, zaś wspieranie jej i modlitwą i regularnym darem materialnym daje wiele radości!
TAK RODZINIE - miesięcznik formacyjny Różańca Rodziców
2016-10-17
Miesięcznik Tak Rodzinie, wydawany od lat przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Rembertowie, jest wprost dedykowany zadaniom formacyjnym dla rodziców. Jest to świetnie redagowane i przygotowane dla nas – rodziców pismo wspierające rzetelną wiedzą i artykułami nasze zadania rodzicielskie. Na skutek naszej prośby i zgody ze strony Redakcji i Wydawnictwa, miesięcznik Tak Rodzinie stał się od tego roku pismem formacyjnym Różańca Rodziców.
Zatem zachęcamy, aby nabywać i propagować ten miesięcznik, aby wykupić prenumaratę miesięcznika Tak Rodzinie dla siebie dla swoich róż. Taką możliwość odbieramy jako kolejny dar Maryi dla nas rodziców. Obok bowiem modlitwy otrzymujemy konkretną pomoc – informacje i wskazówki jak radzić sobie z zadaniami rodzicielskimi, z wyzwaniami i trudnościami. Postarajmy się, aby było obecne również dla wszystkich rodziców, a zwłaszcza dla członków Różańca Rodziców w naszych parafiach. Można np. zamówić jakąś ilość i na stałe co miesiąc rozprowadzać je w swoich parafiach!
Jednym ze źródeł łaski w modlitwie Różańca rodziców jest szerzenie świadectwa o tej idei modlitwy. Niech nasze działania dla szerzenia Różańca Rodziców realizują się również poprzez wskazanie dobrych materiałów formacyjnych - w miesięczniku Tak Rodzinie.
Pierwszym naszym zadaniem jest modlitwa różańcowa w intencji dzieci, ale kolejne to szukanie właściwych rozwiązań dla pojawiających się problemów i zadań. Korzystajmy ze sprawdzonych przez lata wzorców.
W najnowszym, październikowym numerze – świadectwo małżeństwa Angeliki i Grzegorza Górnych. Piękna, barwna i poruszająca historia, która inspiruje do zaangażowania w wierze i szukania wsparcia w modlitwie i u Maryi!
WIELKA POKUTA - Ogólnonarodowe spotkanie i nabożeństwo pokutne Polaków w Częstochowie – 15.X.2016
2016-10-13
Różańcowy październik w tym roku to miesiąc bezpośrednio poprzedzający zawierzenie Polski Jezusowi. Modlimy się w intencjach naszego Narodu, z Maryją naszą Królowa, która chce prowadzić i prowadzi nas do Jezusa. Do Jego królowania w naszych sercach, rodzinach, miejscach zamieszkania i pracy, w całej Polsce. Żyjemy w wyjątkowym okresie historii, gdy Naród polski reprezentowany przez osoby szanujące katolicką wiarę i wypływające z nich kulturę oraz tradycje narodowe obchodzi 1050 rocznicę chrztu. Naszym ważnym zadaniem jest, aby to świętowanie było przede wszystkim poprzez modlitwę i powierzanie się Bogu. Aby zwieńczone zostało zapowiedzianym Jubileuszowym Aktem Zawierzenia Narodu Jezusowi Chrystusowi jako Królowi.

Aby się to dokonało w skruszonych sercach, powstała też inicjatywa WIELKA POKUTA , aby za grzechy narodu publicznie przeprosić, aby nawrócić się z nich.
Jest za co przepraszać: Za współpracę z Komunizmem, za masowe grzechy aborcji, za rozprzestrzeniający się w Polsce okultyzm,nawrót do magii, za masowe grzechy pijaństwa, za grzechy ludzi Kościoła, za naszą letniość w wierze - pomimo tak wielkiego obdarowania!

Ta ogólnonarodowa modlitwa przebłagania i nabożeństwo pokutne zostało zaplanowane w dniu 15 w Częstochowie, duchowej stolicy Polski. Chcemy tam byli również przedstawiciele Różańca Rodziców i także łączymy się z tą inicjatywa pokutną duchowo. Chcemy przepraszać Boga i Maryję za wszystkie grzechy nas samych i całego narodu polskiego. Przepraszać za każdą i każdego z nas w tym wszystkim co potrzebuje nawrócenia, poprawy i zadośćuczynienia. Zachęcamy aby każdy kto może przybył na to całodniowe czuwanie i modlitwę, zaś ci którzy z różnych przyczyn (tak jak my) nie mogą niech łączą się duchowo, ofiarując swoje cierpienia i swoją modlitwę przebłagalną.
Więcej na stronie inicjatywy WIELKA POKUTA

Rozmowa z Lechem Dokowiczem , jednym z inicjatorów WIELKIEJ POKUTY

Reportaż w Gloria TV - rozmowa z L. Dokowiczem i M. Bodasińskim


KONFERENCJA na UG - Ekologia Rodziny
2016-10-11
Pod wielce intrygującym tytułem odbędzie się w dniu 15 października br. na Uniwersytecie Gdańskim konferencja poświęcona aktualnym wyzwaniom i sprawom dotyczącym życia polskich rodzin.

To bardzo ważna i niezwykle bogata w treści Konferencja zatem zapraszamy do uczestnictwa więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod adresem : < Konferencja Ekologia Rodziny

Dziękować to oddawać Chwałę Bogu, to jest naprawdę wierzyć, że Bóg zwyciężył! Dlatego ważne jest nasze świadectwo!
2016-10-09
……………………………………….
W Ewangelii św. Łukasza czytamy dziś:
… wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, ( … )
Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?
………………………………………
Dziękowanie za łaski jakie otrzymaliśmy od Boga przez modlitwę, przez wstawiennictwo Maryi i świętych, przez różaniec i ufną wiarę jest dopełnieniem tej wiary. Kiedy dziękuję za łaskę zdrowia, za szczęśliwą podróż, za rozwiązanie trudnej sytuacji to wyrażam całość swej wiary i zaczynam widzieć właściwą miarę rzeczy. To wtedy moja osobista pycha, uświadomiona lub nieuświadomiona schodzi na ostatnie miejsce, a ważne staje się źródło dobra - Bóg. To wówczas zaczynam uczyć się rozpoznawać Boga i potrzebę Jego obecności w moim życiu.
Żeby nie było tak, że Jezus zapyta o tych dziewięciu i ja wśród nich się znajdę, muszę uczyć się dziękować za wszystko, za dobro i za to co wydaje mi się złe, za to co budujące i za to co jest trudnym, czasem tragicznym doświadczeniem.
Zwłaszcza kiedy jest dobrze i pięknie, zwłaszcza wtedy gdy Bóg przemienił złą sytuację w dobrą, pomógł pojednać się rodzinie, uwolnił dzieci od jakiegoś nałogu czy uzależnienia, doznały uzdrowienia lub uwolnienia od trudnej sytuacji – wtedy dziękujmy Bogu!
I w ramach tego podziękowania KONIECZNIE DZIELMY SIĘ ŚWIADECTWEM BOŻEJ OPIEKI I POMOCY!
To na większą Chwałę Boga, zawsze podkreślając Jego Miłość do każdego człowieka i Miłość Maryi, miłość z której otrzymujemy dobro i pomoc.

Boże dziękujemy Ci za wszelkie łaski i za całe dobro jakie poprzez Serce Maryi i Jej wstawiennictwo dociera do nas. Dziękujemy Ci za Maryję i za Jej Różaniec, za łaskę poznania i uczestnictwa w tej modlitwie! Niech każde nasze Ave Maryja, każde nasze Zdrowaś Maryjo, będzie wyśpiewaniem dziękczynienia za Twoje łaski Boże.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. AMEN.

Trzeba jednak pamiętać o tym aby też dziękować człowiekowi, osobom z którymi żyjemy, pracujemy, mieszkamy, naszym najbliższym! Za opiekę i za pomoc, za to że możemy na nich liczyć i za proste, prozaiczne przysługi jakimi nas wspomagają! Postawa dziękowania niech stanie się naszym najgłębszym nawykiem.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami! Królowo Zwycięska Twej opiece się powierzamy!
2016-10-07

Zawitaj Królowo Różańca Świętego!

Kiedy Imperium osmańskie w 1571 roku z ogromną flotą zmierzało do Rzymu i unicestwienia Chrześcijaństwa, papież Pius V widząc skromność sił chrześcijańskich stających do obrony wezwał do modlitwy! Wezwał konkretnie do modlitwy Różańcowej i w tym znaku pod opieką Matki Bożej Różańcowej wojska Chrześcijańskiej pokonały nawałę turecką. Zwycięstwo odrodziło ducha Europy i było ewidentnym świadectwem interwencji Bożej przez modlitwę różańcową do Matki Bożej. Już od następnego roku papież Pius V ustanowił święto Matki Bożej Zwycięskiej, zmienione następnie na święto Matki Bożej Różańcowej.
To nie przypadek że w październiku, w sposób szczególny oddajemy się w opiekę Maryi w modlitwie różańcowej. Tych zwycięstw małych i wielkich wciąż nam potrzeba. POTRZEBA NAM ODNOWIENIA DUCHA NIEZWYCIĘŻONEGO, w naszych rodzinach, w Polsce, w Europie i na świecie!
Pod znakiem Maryi to się dokonywało i dokonuje, Jej Zwycięstwa są zawsze dla nas zwycięstwami miłości. I ostateczne zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi też się dokona, a my zróbmy wszystko aby mieć w tym jakiś swój udział.
Dlatego módlmy się za nasze dzieci i rodziny w Różańcu rodziców, Koniecznie rozszerzajmy to dzieło, mówmy o tym swoim znajomym, w rodzinie, w szkole, przyjaciołom i zupełnie przygodnie spotkanym ludziom. Dawajmy im tą nadzieję jakiej sami doświadczamy, nadzieję że z Maryją wszystko można zwyciężyć!
W tym roku w sposób szczególny modlimy się o obronę życia poczętego. O mądrość i jedność dla tych co walczą o tą obronę oraz nawrócenie tych którzy przeciw życiu nienarodzonych występują!
Św. Janie Pawle II módl się za nami, św. Matko Tereso z Kalkuty, módl się za nami, Niepokalana Maryjo Dziewico, Zwycięska Królowo Różańca świętego, módl się za nami!

A tu dodatkowo - Radość z dziękowania za Życie!
APEL o modlitwę w intencji ochrony życia, o prawe sumienia! Walka o życie trwa, szturmujmy Niebo z naszymi różańcami!
2016-10-04
Tygodnik "Idziemy" zaprasza wiernych do wzięcia udziału w modlitwie o prawe sumienia i światło Ducha Świętego dla wszystkich decydujących w Polsce o prawnej ochronie życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech w tych dniach w naszych Kościołach trwa modlitwa.
POTRZEBNY JEST NASZ MASOWY RÓŻAŃCOWY SZTURM DO NIEBA W OBRONIE ŻYCIA!
Zapraszamy do jak najliczniejszego udziału w tej modlitwie. Niech nikt z nas w tych dniach nie będzie obojętny, i modlitwą oraz postem wspierajmy tych co walczą o godność kobiet, dzieci, rodzin i Polskę wolną od grzechu dzieciobójstwa! Szczególna rola w tej modlitwie przypada mężczyznom, którzy powołani jesteśmy do obrony naszych rodzin. Potrzeba też wielu męskich rąk złożonych do modlitwy i kciuków trzymanych na różańcu.

Potrzebna jest nasza modlitwa i nasze konkretne działanie w tych dniach w intencji OBRONY ŻYCIA. Nasze zadanie to przeciwstawić się złu. Różańcem zwyciężymy, przez wstawiennictwo Matki Bożej - Mocą Bożą. Czy będziemy w pracy czy w domu, sięgnijmy po nasze różańce prosząc Boga o miłosierdzie dla Polski. O oddalenie zakusów zła i nawrócenie tych którzy to zło rozsiewają.
Święci Patronowie Polski módlcie się za nami! Maryjo, Królowo Polski módl się za nami!

Historia kobiety heroicznej
Jesienią 1919 roku Emilia z mężem Karolem i 13-letnim synem Edmundem mieszkali w Wadowicach przy ulicy Kościelnej, w wynajmowanym mieszkaniu. Emilia przed trzema laty straciła Olgę - córkę, która zmarła w kilkanaście godzin po porodzie. Teraz miała ponad 35 lat, obawiała się, że już więcej nie będzie mogła mieć dzieci. Gdy się dowiedziała, że spodziewają się kolejnego dziecka była bardzo szczęśliwa. Jednak nad tym szczęściem zaciążył fakt medyczny. Znany ginekolog i położnik z Wadowic stwierdził, że ciąża jest zagrożona, a ciężarna matka jej nie donosi. Nie ma szans na urodzenie żywego dziecka! Jeśli jednak zdecyduje się na donoszenie ciąży, to kosztem własnego życia. „Nie przeżyje pani tego porodu, proszę dokonać aborcji” - powiedział matce.
Emilia odmówiła aborcji, zabicia swego dziecka. 18 maja 1920 roku urodził się mały Karol, Józef Wojtyła - przyszły Jan Paweł II – NASZ PAPIEŻ! Matka papieża, Emilia Wojtyła żyła jeszcze przez 9 lat, w chwilach trudnych miała wsparcie swego męża.

Dlatego dziękujemy za nasze życie - a tu wypowiedź warta posłuchania i obejrzenia: Radość z dziękowania za Życie!

Właśnie tego, takiego bohaterstwa i wiary polskich kobiet i mężczyzn potrzeba! Rodzicielstwo to wielki dar jakim posługujemy, tym którzy przyjdą po nas, to dar z którego każdy z nas darmo skorzystał!
Módlmy się też o nawrócenie tych, którzy nie potrafią zrozumieć piękna ofiarnej rodzicielskiej miłości - miłości Matki i Ojca. Módlmy się na różańcu, aby Bóg udzielił im tej łaski i ochronił ich od grzechów przeciw życiu! Aby obronił Polskę przed tymi grzechami przeciw życiu popełnianymi w majestacie prawa!
Módlmy się w naszych rodzinach, razem z dziećmi i módlmy się w naszych Kościołach, wspólnotach i w parafiach! Zamawiajmy msze święte, inicjujmy odmawianie Różańca w intencji ochrony życia w naszych parafiach i włączajmy się w taką modlitwę.

Proszę też o przysyłanie informacji do nas o tym jakie działanie będą przez was podejmowane , abyśmy się mogli wzajemnie tym dzielić jak świadectwem!
Zawitaj Królowo Różańca Świętego!
2016-10-01
Zawitaj w sercu każdego człowieka, każdego z nas! Zawitaj w naszych rodzinach i we wszystkich naszych relacjach w rodzinach naszych. Pomóż nam wymodlić łaski potrzebne do tego, aby nasze rodziny były jak najbardziej podobne do Twojej Świętej Rodziny. Abyśmy jako rodzice czerpali wzór z tego jak Ty ze świętym Józefem tworzyliście piękne i święte relacje w swojej rodzinie. Dopomóż abyśmy umieli poświęcać swoje egoizmy dla dobra innych, dopomóż nam odnajdować to co pochodzi od Ojca i Jemu ofiarować przez Twoje wstawiennictwo każde nasze działanie.
Maryjo, Zwycięska Królowo Różańca świętego! Dzięki Tobie odnosimy małe i wielkie zwycięstwa, przez różaniec i wytrwałość w modlitwie! Dziękujemy Ci za wszelkie łaski, dziękujemy już teraz za ogrom łask jaki w tym miesiącu październiku, wyleje się na nas, nasze rodziny, na Polskę i świat cały przez ufną modlitwę różańcową i przez Twoja miłość do każdego z nas!
Jak śpiewamy w Katedrze Oliwskiej w każdą pierwszą sobotę miesiąca - Pomóż nam w wierze trwać, nie odejść od Boga ni na krok!


Ave, Ave, AVE, MARYJA, Zdrowaś, Zdorwaś, ZDROWAŚ MARYJA !

TAK RODZINIE - miesięcznik formacyjny Różańca Rodziców
2016-09-19
Z radością przekazujemy informację, o nowej inicjatywie aby miesięcznik Tak Rodzinie, wydawanym przez Siostry Loretanki z Rembertowa stał się naszym pismem formacyjnym .

Miesięcznik Tak Rodzinie jest jakby wprost dedykowany zadaniom formacyjnym dla rodziców. Jest to świetnie redagowane i przygotowane dla nas – rodziców pismo wspierające rzetelną wiedzą i artykułami nasze zadania rodzicielskie. Poprosiliśmy więc, aby miesięcznik Tak Rodzinie stał się naszym pismem formacyjnym Różańca Rodziców - tak jak Różaniec jest pismem formacyjnym dla Żywego Różańca. I na tą prośbę Siostra Dyrektor Wydawnictwa zgodziła się wstępnie, mamy nadzieję już na stałe na takie właśnie wsparcie naszej modlitwy różańcowej rodziców. W rozmowie telefonicznej Redaktor Naczelny pisma potwierdził taką decyzję.

Zatem zachęcamy, aby już od bieżącego miesiąca nabywać i propagować ten miesięcznik, aby wykupić prenumeraty. Ten pomysł i możliwość odbieramy jako kolejny dar Maryi dla nas rodziców. Nabywajmy, a najlepiej prenumerujmy to pismo dla siebie i dla swoich róż, postarajmy się aby było obecne również dla wszystkich rodziców, a zwłaszcza dla członków Różańca Rodziców w naszych parafiach. Można np. zamówić jakąś ilość i na stałe co miesiąc rozprowadzać je w swoich parafiach!
Niech nasze działania dla szerzenia Różańca Rodziców realizują się również poprzez wskazanie dobrych materiałów formacyjnych - w miesięczniku Tak Rodzinie!

Miesięcznik Tak Rodzinie i jego prenumeratę można zamówić:
przez Internet na stronie www.sklep.loretanki.pl lub przez e-mail: sklep@loretanki.pl
telefonicznie: (22) 673 58 39; (22) 673 46 93
lub: u listonosza albo na poczcie (od 1 grudnia)


W ramach przygotowania do Intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce powstałą inicjatywa WIELKA POKUTA Zachęcamy aby się w nią włączyć

Ponadto: W tym roku chcemy zaprosić wszystkich rodziców z różańca rodziców do wsparcia modlitwą i darem materialnym inicjatywę Zgromadzenia Michaelitów na Białorusi: Centrum Pastoralne GATOWO
Modlitwa św. Kardynała NEWMANA i św. Matki Teresy z Kaltuty
2016-09-16

PROMIENIOWAĆ CHRYSTUSEM

Drogi Jezu, pomóż mi nieść Twoją woń wszędzie, dokąd idę.
Zanurz moją duszę w Twoim duchu i życiu.
Przeniknij i weź w posiadanie całe moje jestestwo
do tego stopnia, żeby moje życie było wyłącznie odblaskiem Ciebie.
Świeć przeze mnie; i tak bądź we mnie,
aby każda dusza, którą napotkam, mogła odczuć Twoją obecność we mnie. Pozwól jej spojrzeć i widzieć nie moja osobę, lecz tylko Jezusa.

Bądź ze mną, a wtedy będę promienieć, jak Ty promieniejesz;
tak świecić, aby być światłem dla innych;
całe światło, o Jezu, będzie pochodzić od Ciebie,
nic nie będzie ode mnie;
to będziesz Ty, promieniujący na innych przeze mnie.

Niech więc Ciebie chwalę, w sposób najbardziej miły Tobie:
promieniując na wszystkich wokół mnie.
Pozwól mi głosić Ciebie, nie głosząc;
nie za pomocą słów lecz przez przykład;
dzięki porywającej sile współczującego oddziaływania tego, co czynię;
jako namacalnego ogromu miłości, którą moje serce zachowuje dla Ciebie. Amen.

Modlitwę tę codziennie po Komunii Św. odmawiała św. Matka Teresa z Kalkuty wraz z Siostrami, niech i nam będzie przewodnikiem na drogach życia!

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi