Aktualności

Największy z Polaków w historii narodził się 100 lat temu – św. Janie Pawle II módl się za nami!

ir
17 maja 2020

Przepowiedziany przez wieszczów – papież słowiański wprowadził pokój bez jednej dywizji i jednego wystrzału, cały zawierzając się Maryi! Święty Janie Pawle II dziękujemy za List o Różańcu  Dziewicy Maryi, w którym napisałeś że czymś pięknym i owocnym jest powierzanie drogi rozwoju dzieci tej modlitwie! To chcemy czynić nieustannie! Modlitwa różańcowa za dzieci, (…) która wychowuje je już od najmłodszych lat (…) stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.       -  Ty cały zawierzając się Maryi, jesteś dla nas wzorem działania zanurzonego w Bogu! Módlmy sie Litanią Narodu polskiego!


Bogu, przez Twoją osobę, zawdzięczamy tak wielkie wyniesienie Polski, zawdzięczamy niezłomną obronę życia poczętego i wiary. Tobie w końcu zawdzięczamy wprowadzenie kultu Miłosierdzia Bożego.


Święty Jan Paweł II potrafił mówić do nas i za nas, gdyśmy tego nie mogli robić. Był dla każdego i za wszystkich, za cały świat się modlił. Nic dziwnego, że różnej maści ateiści i lewacy chcą teraz obrzydzić ludziom Kościół, spostponować kapłanów i wzbudzić nienawiść oraz nieufność wobec nich. Tymczasem teraz, kiedy znowu możemy być coraz liczniej obecni w kościele, uczestniczyć w pełni w Eucharystii,  wyciągają oskarżenia sprzed wielu lat, dotyczące kilku wydalonych ze stanu kapłańskiego osób, które się pogubiły i próbują oskarżać cały Kościół. Nie wolno nam na to pozwolić, nie wolno nam obojętnie przejść wobec 1000 letniego dziedzictwa Kościoła w Polsce, który Polskę tworzył i jej bronił, nawet wtedy gdy Polski na mapach świata nie było!


 Święty Jan Paweł II obrazuje to wszystko co w polskiej tradycji narodowej dobre i piękne. Przynosi nam całe bogactwo polskiego Kościoła zakochanego w Maryi i Jej oddanego. A całe życie naszego papieża wskazuje jak bardzo wiele Kościół do życia każdego z nas wnosi. I tylko od nas samych zależy czy z tego będziemy umieli skorzystać. Św. Jan Paweł II w liście O Różańcu wskazał nam ufną drogę modlitwy różańcowej za dzieci i z dziećmi! Dziękujemy!


Dlatego tym bardziej prosimy o pamiętaniu w swojej modlitwie różańcowej o intencjach Kościoła, o intencjach nowych świętych powołań kapłańskich, a wreszcie za kapłanów, którzy w Różańcu Rodziców posługują i udzielają nam sakramentów. To jest dla naszego życia duchowego najważniejsze, i aby to zburzyć wrogowie Kościoła nie cofną się przed żadnym oszczerstwem, kłamstwem lub zwykłą podłością. Niech Miłosierny Bóg im to wybaczy i da łaskę nawrócenia.


Św. Jan Paweł II był kochany na całym świecie, właśnie za tą piękna miłość Boga jaką pokazywał całym swoim życiem. Piękny list papieża emeritusa, Benedykta XVI daje o nim wspaniałe świadectwo.


A Polsce łaskę pokoju i powrotu do jedności z Bogiem, przez Maryję i przez wstawiennictwo polskich świętych!


Święty Janie Pawle II módl się za nami!   Świeta Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!