Aktualności

Zwiastowanie Najświętszej Pannie Maryi, dzień świętości życia!

ir
24 marca 2019

Na 9 miesięcy przed Narodzeniem Jezusa, Anioł Gabriel zwiastował Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.  Maryja wypowiadając swoje Tak zmieniła losy świata! Każde nasze Zdrowaś Maryjo, jest wspomnieniem tej chwili! Z  Maryją wypowiadamy Bogu nasze Tak! Chcemy być Jego i z Nim. Chcemy, aby Bóg prowadził nasze życie swoją świętą ręką, aby Duch Święty uświęcał każdy dzień, aby Jezus był naszym Panem.   Życie Jezusa rozpoczyna się poprzez słowo Maryi przyjmującej Słowo Boga. Każda matka i ojciec przyjmujący z wielkodusznością nowe życie podążają tą drogą.  A jakże wiele osób dziś pracuje, aby życie zniszczyć, aby dzieci znieprawić i upodlić poprzez seksualizację. I  to konkretnie w Polsce, w konkretnych miejscach  i instytucjach - w Gdańsku, w Warszawie, w innych wielkich miastach!


W ubiegłym roku prosiliśmy o modlitwę za Gdańsk, aby przeciwdziałać seksualizację dzieci. Zabity w tragicznych okolicznosciach na początku roku prezydent miasta odegrał nietety w tym niechlubną rolę inspiratora i realizatora takich działań. Następczyni nie cofa tego procederu, ale kontynuuje te niecne działania. Dopiero, gdy w Warszawie i innych miastach Polski zaczyna się podobny proces pod niechlubnym przywództwem samorządowych polityków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej ludzie, rodzice zaczynają się budzić. A trzeba wiedzieć że działania przeciw dzieciom są podstępne i długofalowe. To się dzieje na naszych oczach. Jeszcze 20 lat temu nikt nie odważyłby się sformułowac takich pomysłów jak tzw. karta LGBT. Jeśli już dziś nie zatrzymamy tego ataku na rodzinę,  tej kulturowej zmiany i nie zaczniemy bronić rodziny obudzimy się w chwili gdy już nie będzie czego bronić. To już niemal stało się w Gdańsku, mamy nadzieję, że Polska obroni normalność w Gdańsku!


To właśnie w rodzinie zaczyna się obrona życia i godności życia. Zdrowe i normalne rodziny są w stanie wychować zdrowe i normalne młode pokolenie. Dlatego Różaniec Rodziców z całego serca modli się również za dzieci poczęte. Przez wstawiennictwo Niepokalanej modlimy się o ochronę każdego poczętego życia. Modlimy się za nas samych o czyste serca i przyjęcie życia w naszych rodzinach. Modlimy się za wszystkich, którzy z głupoty lub nawet z premedytacji działają przeciw życiu i dobru dzieci i młodzieży. Modlimy się o ich nawrócenie, o odstąpienie od złego i nawrócenie serca ku Bogu.  Nasza modlitwa trwa w codziennym różańcu ale również w każdy poniedziałek w Archikatedrze w Gdańsku Oliwie od godz. 17.30.. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i do łączności duchowej w modlitwie. Niepokalana Dziewico Maryjo, módl się za nami.