Aktualności

Cześć i Chwała Bohaterom!

ir
3 sierpnia 2020

Sierpień, który rozpoczyna się wielka datą początku Powstania Warszawskiego jest miesiącem trzeźwości! Trzeźwość to wolność do walki o lepszą Polskę! O zachowanie w Polsce normalności!


Świat, który nie uznaje normalności, przybiera nowe odsłony. Teraz nienormalność mamy już podziwiać i promować. Teraz nienormalnych, deprawacyjnych treści już ma nauczać szkoła. Po to te marsze wszystkie robiono, aby raban robić medialny, aby  w końcu lewaccy politycy mogli przegłosować prymat LGBT+ nad każdym normalnym, zdrowym zachowaniem. A dewianci i sodomici mają mieć zupełnie oddzielne prawa do prowokacji i profanacji wszystkiego co im się tylko przyśni.


Naszym zadaniem jest obronić Polskę i Polskość przed obłąkańczymi ideologiami. Przed rozpasanymi hedonistycznymi treściami propagowanymi na masową skalę w mediach i w kulturze! Przed zmianą definicji ról społecznych i wreszcie przed zanegowaniem pozytywnej roli rodziny w życiu społeczeństwa. A to właśnie między innymi, pod pozorem ochrony kobiet promuje tzw. Konwencja Stambulska. Nie wolno nam dłużej tolerować obowiązywania takiej normy, która uznaje rodzinę jako główną przyczynę zniewolenia kobiet! Tak też nie powinniśmy dłużej tolerować eugenicznego zabijania dzieci poczętych, tylko dlatego, że ktoś mniej lub bardziej dokładnie zdiagnozował u nich chorobę!


Teraz nawet najnormalniejsze w świecie wartości rodziny i patriotyzmu, deprawatorzy dla usprawiedliwienia swoich obłąkanych pomysłów chcą naginać dla swoich potrzeb! Nie wolno nam na to bezczynnie przystać. Stąd my, rodzice różańcowi, mamy zadanie wielkiej, wytrwałej i żarliwej modlitwy o nawrócenie grzeszników. Uznajemy swoją słabość i grzeszność, ale też uznajemy że nie wolno nam pozostawić ludzi błądzących bez wsparcia, bez miłosiernej modlitwy do Ojca niebieskiego o nawrócenie deprawatorów. Boże chroń nasze dzieci i daj łaskę nawrócenia błądzącym. Nam daj siłę ochrony dzieci przed nienormalnością, przed deprawacją, przed wszelkim złem!