Aktualności

26 maja Dzień Matki – dziękujemy za nasze mamy, za ich trud i piękną miłość, dziękujemy Jezusowi że dał nam swoją Mamę – Maryję!

ir
26 maja 2022

To szczególny dzień gdy chcemy Bogu dziękować za dar życia, otrzymany od rodziców, a szczególnie za piękną i ofiarną miłość naszych mam. Niech nasza Niebieska Mama – Maryja obdarza je swoją modlitwą! Mamo dziękuję ci za moje życie i twoją miłość.


Każdy z nas nosi w swoim ciele pamiątkę, cząstkę macierzyńską. To znamię pępka, znak tego, że przez wiele miesięcy pod swoim sercem nosiła nas mama. Ona przekazała życie, ona tuliła i opiekowała się od pierwszych chwil, ona prowadziła do Boga, uczyła nas modlitwy, chciała chronić przed złem świata. Sama gdyby to było potrzebne oddałaby krew i życie, aby tylko dziecku było lepiej. Niech matczyne ręce i serce będą błogosławione, niech Bóg odda naszym mamom według swojej miar, udzieli życia wiecznego zmarłym mamom, a błogosławieństwa żyjącym. Obyśmy nigdy nie zasmucali naszych mam swoim życiem i postępowaniem.


Warto w tym miejscu i w tym czasie przypomnieć, że Kościół Święty jest naszą Matką. To w Kościele rodzimy się do wiary i w Kościele wzrastamy. W Kościele otrzymujemy duchowy pokarm i również pomoc w każdym zadaniu życiowym.


A Matką Kościoła jest Maryja. Tu jakby wszystko się zbiega i rozpoczyna – i wiara i życie. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia – w Jezusie, zrodzonym z Maryi i oddanym dla nas w całości.


Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami i za naszymi mamami!