Aktualności

Za łaski w roku 2021 dziękujemy Bogu i Maryi

ir
30 grudnia 2021

W czasie wieczornych mszy świętych  31 grudnia w całej Polsce będziemy dziękować Bogu i Matce Najświętszej za wszelkie dobro jakiego w ciągu tego trudnego 2021 roku doświadczyliśmy. Dziękujemy za rozwój Różańca Rodziców, za każdego rodzica, który dołączył do wspólnej modlitwy, za każde dziecko otoczone tą wspólnotowa modlitwą, za każdą nową różę, za każdego zaangażowanego animatora i księdza opiekuna, za każdą zaangażowaną osobę. Dziękujemy za każde dobro jakiego w tym roku doświadczyliśmy. To szczególny dzień na podsumowanie i podziękowania.   


W wielu miejscowościach i parafiach powstały, i nadal nieustannie powstają zupełnie nowe róże, nowe wspólnoty rodziców odpowiadających na zaproszenie Maryi do modlitwy za swoje dzieci. Angażują się nowi animatorzy, nowe osoby z dobrymi inicjatywami. W tym kolejnym roku pandemii 2021 ponownie coraz więcej rodziców też przyjeżdżało do Oliwy, aby w Katedrze spojrzeć w oblicze Maryi i Jezusa, aby zawierzyć i ufnie oddawać wszystkie trudne sprawy swego rodzicielstwa.  Spotkaliśmy na naszej poniedziałkowej modlitwie osoby m. innymi z Niemiec, ze Szwecji, a Anglii i Irlandii, z Kanady, ze Stanów zjednoczonych, a nawet z Australii i z wielu, wielu miejsc z Polski i całego świata.  Byli pielgrzymi z bliska i z daleka, grupy mniejsze oraz pojedyncze rodziny czy osoby. Z każdej takiej wizyty się cieszymy, każda z nich jest zapewne darem dla pielgrzymów od MB Oliwskiej.


Przez cały ubiegły rok, w każdy poniedziałek modliliśmy się w Katedrze Oliwskiej w intencjach Różańca Rodziców na różańcu. Co tydzień w poniedziałek sprawowana była Msza Święta w intencjach róż i całego Różańca Rodziców, których ofiarodawcami byli rodzice, animatorzy i całe róże z wielu miejsc Polski i nawet z zagranicy. W dniu 8 września świętowaliśmy w Oliwskiej Katedrze  okrągłą 20 - tą rocznicę powstania Różańca Rodziców – i wtedy po raz pierwszy w relacji na żywo można było się z nami łączyć zdalnie przez Internet. W Niepokalane Poczęcie NMP,  8 grudnia jak co roku ponawialiśmy nasze Zawierzenie Matce Bożej dziękując za łaski.  


Przez cały rok modliliśmy się o włączenie Różańca Rodziców, jako osobnej gałęzi do Żywego Różańca,  na szczeblu Archidiecezji Gdańskiej otrzymaliśmy Dekret naszego Ordynariusza Metropolity JE Tadeusza Wojdy, zatwierdzający naszą wspólnotę modlitwy i Reguły Działania Różańca  Rodziców z jednoczesnym włączeniem do Żywego Różańca.  i mamy nadzieję, że w nowym roku uda się to zrealizować w pełni na terenie całego kraju, tym bardziej że ta inicjatywa zyskała już pozytywną opinię na szczeblu krajowym, na spotkaniu moderatorów Żywego Różańca.  Na koniec 2021 roku było nas już ponad 100 130 rodziców w różańcu za dzieci (5010 róż). W ciągu roku przybyło  ponad 3500 osób. Najważniejsze, że zapał nie opada w tym trudnym czasie, a wręcz wzrasta i nabiera wciąż nowej energii. Powstają wciąż nowe inicjatywy, animatorzy posiadający już odpowiednie doświadczenie, jadą do innych parafii po to aby dawać świadectwo i zapalać nowe osoby do tego wspaniałego dzieła Maryi. Powstała bezpłatna aplikacja na smartfona, wspierająca codzienne pamiętanie o modlitwie, obecnie jest do pobrania jej najnowsza wersja na rok 2022 – wystarczy na smartfonie wejść, wyszukać w Sklepie nową aplikację i ją zainstalować. Po wpisaniu własnych danych będzie nam codziennie służyć.   


Nie wszystko było jednak w tym roku łatwe. Wciąż doświadczaliśmy różnego rodzaju prowokacji i profanacji, które w ubiegłym roku w wulgarnej formie przybrały swoją kulminację po wyroku Trybunału Konstytucyjnego chroniącego chore, nienarodzone dzieci przed zbrodnią aborcji. W tym roku było nieco spokojniej ale procesy i działania bluźniercze nieustannie trwają. Wielokrotnie pisałem na naszej stronie o tym że wprowadzenie pod pozorem tolerancji dewiacyjnych treści do nauczania dzieci i młodzieży w szkołach może mieć nieobliczalne skutki. W większości szkół w Polsce dzięki działaniom rodziców i modlitwie udało się to zablokować, jednak w wielu szkołach i środowiskach ta ideologia była szerzona. W Gdańsku na szczęście niepowodzeniem zakończył się program tzw. Zdrowe Love, ale władze miasta już zapowiadają że będą chciały w jakiejś mierze prowadzić działania podobne. Dzięki zdecydowanej postawie rodziców udało się to zablokować w większości szkół ale kilkuset uczniów i uczennic zostało poddanych zajęciom wg. tej ideologicznej platformy.  Doświadczyliśmy bezprecedensowych ataków na Kościół w Polsce. Pod pozorem rzekomej troski o Kościół publikowano masowo przeinaczenia, nieprawdziwe uogólnienia lub wręcz kłamstwa, atakowano gremialnie kapłanów za winy pojedynczych osób, które się pogubiły. Oczywiście wielokrotnie atakowano pod zupełnie fałszywymi i kłamliwymi pozorami – a obecnie nikt z tych oszczerców nie przyznaje się do kłamstw.  Nie chodzi o usprawiedliwianie zła, ale o ochronę osób uczciwych, o ochronę przed zdeprawowaniem i zohydzeniem kapłanów poświęcających dla nas swoje życie!   Perfidnie zaatakowano nawet świętego Jana Pawła II – przypisując mu niemal udział w pedofilii i pamięć błogosławionego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zło zawsze będzie ohydne, kłamliwe i nienawistne – nam nie wolno się dać sprowokować – nam trzeba zło dobrem i modlitwą zwyciężać!


Tu wspomnieć trzeba kilka postaci, osób które w minionym roku odeszły do domu Ojca Niebieskiego. Jako pierwszego pamiętamy i chcemy pamiętać naszego lidera i twórcę Wspólnoty Marana Tha z której wyrósł Różaniec Rodziców, ks. Profesora, prałata Andrzeja Kowalczyka.  On był nam ojcem, on był nam wzorem, oparciem i autorytetem. Obszarów dobra, jakie mierze zrealizował w swoim długim życiu było bardzo wiele. I jako kapłan, i jako naukowiec biblista, i jako wychowawca kapłanów, jako lider wspólnoty i wsparcie dla ogromnej rzeszy świeckich osób oraz jako egzorcysta posługujący niemal do ostatniej chwili w tak wielkim i trudnym powołaniu rozeznawania i uwalniania. A wreszcie jako autor licznych książek, utworów, a nawet poezji.  Spotkać takiego człowieka w życiu, takiego kapłana i przyjaciela to ogromne szczęście i dowodem na to była Katedra Oliwska zapełniona przez tłum wiernych modlących się przez trzy dni przy trumnie śp. ks. Andrzeja.  Pochowany w lutym na oliwskim cmentarzu jest nam nieustannie bliski i pomocny. Warto się modlić za jego  wstawiennictwem, wszyscy ludzie dobrej woli,  którzy  go znali to potwierdzają. Pozostawił po sobie Wspólnotę skupioną wokół Jezusa i Maryi, pozostawił po sobie program katechetyczny dla formacji osób dorosłych, z którego nadal korzystamy oraz rekolekcje Marana Tha – których już dwie edycje z nowym liderem Wspólnoty zostały zrealizowane. Ksiądz Andrzej Kowalczyk to oczywisty i piękny dowód na świętych obcowanie, na żywą pamięć o tym i ż życie się zmienia, a nie kończy a bliscy, którzy przeszli na drugi brzeg życia są z nami chociaż są w innej postaci!


Drugi wybitny, zwykły ksiądz to mój wychowawca w wierze, ks. Kanonik Stanisław Mrozik, którego pożegnaliśmy w grudniu. Wspominam go bo był tak zwykły a jednocześnie tak niezwykły, swoją posługę realizował przez 67 lat kapłaństwa – przeżył opresje komunistyczne w latach 50 tych i 60 tych. W mojej rodzinnej parafii posługiwał 44 lata, a następnie w Starogardzie Gdańskim na rezydenturze przez 15 lat, niemal do samej śmierci! Tak jak to jest powiedziane w Biblii   - swoje życie oddał za przyjaciół, ale i za nieprzyjaciół. Oddał nam całe swoje życie, całego siebie – takich kapłanów mamy tysiące – i ten jeden z nich, jako przykład niech nam posłuży do refleksji abyśmy naszych kapłanów otaczali serdeczną i gorącą modlitwą. Jesteśmy im to jak najbardziej winni.  Po śmierci ks. Stanisława dowiedziałam się znacznie więcej o tym w jak wielu zadaniach był zaangażowany, jak wiele dobra zdziałał tam gdzie był posłany. Bogu niech będą dzięki za każdego kapłana! Kiedy wspominam ks. Stanisława to przypominają mi się jego słowa jakie bardzo często mówił opisując Pana Jezusa – przeszedł przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc. Właśnie to o nim można powiedzieć i tak go chcę zapamiętać.


 I trzecia z osób jakie w ostatnim roku odeszły to organista z Katedry Oliwskiej, pan Wacław Szulta. O śmierci pana Wacława dowiedziałem się właśnie dziś dwa dni przed końcem roku. To człowiek można powiedzieć legenda. To mężczyzna na wzór św. Józefa. Spokój i dobro wprost emanowały z jego osoby. Po spotkaniu w latach wcześniejszych z  bł. Ks. Kardynałem Stefanem Wyszyńskim za wzór wziął sobie szacunek jakim błogosławiony Stefan z miłości do Matki Bożej otaczał niewiasty. Widząc pana Wacława w relacji z żoną było widoczne że on ja kocha, przez samo zachowanie. Właśnie takiej miłości małżeńskiej pomiędzy nami potrzebują nasze dzieci. Potrzebują wzoru do naśladowania, ale również po prostu potrzebują doświadczenia naszej małżeńskiej miłości – widzieć ją i być nią umocnionymi. Pan Wacław posługiwał w Katedrze Oliwskiej jako organista na tym słynnym  w całym świecie instrumencie, a poznawszy Różaniec Rodziców był również tatą modlącym się za swoje dzieci w róży. Zawsze ilekroć miałem okazję z nim porozmawiać uderzające było jak bardzo ceni ta modlitwę i jak wdzięczny jest naszej MB Oliwskiej za opiekę nad swoimi dziećmi! Jeśli mielibyśmy powiedzieć o kimś że był dobry i pokorny to właśnie o p. Wacławie. To jest miara wielkości człowieka do jakiej chcemy dążyć.


Pisze tylko o trzech osobach, ale każdy z nas mógłby dodać inne ważne osoby, osoby które dzieliły się dobrem i miłością, które nas do Boga prowadziły. Niech ten przykład nas zachęca i pobudza do miłości Boga obecnego i działającego w Kościele. To w Kościele i poprzez Kościół jesteśmy obdarowani Bogiem.  W minionym roku odeszło do domu Ojca wielu rodziców zaangażowanych i modlących się w Różańcu Rodziców, ale zmarło również wiele dzieci za które się modlimy. Ta modlitwa ufamy, poprowadzi je już tam po drugiej stronie do Boga, a nam niechaj przynosi pocieszenie.


W tych trudnych czasach potrzebujemy formacji, potrzebujemy umocnienia sakramentalnego przez Eucharystię i umocnienia, uformowania intelektualnego w wierze poprzez poznawanie nauczania Kościoła Katolickiego – skierowanego do katolickich rodziców. Na całe szczęście w Polsce mamy rozwinięte formy rekolekcji i wspólnot w których rodzice na stałe mogą poznawać i pogłębiać swoją wiedzę i wiarę. Jest Domowy Kościół, są Spotkania Małżeńskie, są ośrodki rekolekcyjne w wielu sanktuariach  z zaplanowanym programem rekolekcji na 2022 rok.  Polecamy program rekolekcji w polskim Loretto k. Wyszkowa, prowadzonym przez Siostry Loretanki, polecamy oczywiście Licheń i rekolekcje dla małżeństw w ramach Spotkań Małżeńskich. Jest wiele innych inicjatyw, warto poszukać konkretnej propozycji dla siebie.


Pragnienie, aby uruchomić jakąś formę rekolekcji skierowaną konkretnie dla Różańca Rodziców przybrało konkretną postać. Zaplanowaliśmy pierwsze rekolekcje Marana Tha dla animatorów i rodziców właśnie w Loretto w dniach 11-13 lutego tego roku. Szczegóły w zakładce Wydarzenia. Mam nadzieję, że formuła rekolekcji się sprawdzi i będziemy mogli je proponować coraz szerzej dla całego RR w różnych regionach. Póki co prosimy o modlitwę w intencji owoców tych rekolekcji.


O planach na nadchodzący rok warto myśleć i je przedstawiać  - napiszemy w nowym 2022 roku. Zachęcam abyście wasze plany działania równeiż do nas przesyłali abyśmy się nimi mogli dzielić!


Rozpoczynajmy ten rok ze Świętą Bożą Rodzicielką, i trwajmy w Bożej obecności z Jej pomocą a z całą pewnością doświadczymy pomocy, opieki i dobra. Bo Bóg jest Miłością. Rozpoczynamy ten rok również z Niepokalaną w pierwszą sobotę miesiąca – jakiż to wieka i dobra okazja do spotkania z Maryją. Niech Łąska Boża przez wstawiennictwo Niepokalanej nam zawsze towarzyszy!


Módl się za nami Święta Boża  Rodzicielko,


 


 Gdańsk Oliwa 30 grudnia 2021, Koordynator RR Ireneusz Rogala.