Aktualności

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA - specjalny dar i zadanie!

ir
25 marca 2012

Z newslettera HLI:

W Nim było życie,

a życie było światłością ludzi,

a światłość w ciemności świeci

i ciemność jej nie ogarnęła. (J 1, 4 – 6)

Drodzy Przyjaciele!

Jak co roku od wielu lat w Święto Zwiastowania 25 marca, czyli 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem, obchodzimy Dzień Świętości Życia. W tym dniu cieszymy się życiem, które jest darem Boga i dziękujemy za nie. Celebrujmy to święto szczególnie uroczyście. W tym roku szczęśliwie przypada ono w niedzielę. Przypomnijmy naszemu Księdzu Proboszczowi o tym. Może będzie można przygotować przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na sumie, przed całą wspólnotą parafialną? Przygotujmy rodzinny obiad. Ustawmy piękną świecę, symbol światłości i Życia, na naszym stole. Zapalmy ją. I módlmy się wspólnie, dziękując Bogu za dar życia. Radujmy się i weselmy, to przecież takie piękne święto!

W tym dniu obiecujemy Panu, że będziemy stać na straży rodzącego się życia. Rozejrzyjmy się dokoła, tylu jest potrzebujących naszego chrześcijańskiego optymizmu, życzliwej obecności i wsparcia.