Aktualności

Każdy z nas ma swoje Westerplatte – obszar, który trzeba utrzymać, z którego nie wolno zdezerterować!

ir
1 września 2019

Każdy z nas ma swoje Westerplatte – obszar, który trzeba utrzymać, z którego nie wolno zdezerterować!


W rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej przypominamy słowa św. Jana Pawła II, który wzywa nas i dziś do wypełnienia swoich zadań i powołań!


Nasze Westerplatte to dziś obrona dzieci i młodzieży, całego młodego pokolenia przed deprawacją i ateizacją. Dzisiejszy świat zabiera dzieci w tyle obłąkańczych ideologii,  obszarów i zainteresowań wirtualnych, że zupełnie mogą się w nich zagubić.


Nie negujemy nowoczesności i postępu, ale dostrzegamy zagrożenia jakie mogą z nich wypływać  i wypływają. Bez naszej żywej wiary i modlitwy nasze dzieci są narażone na systematyczną i systemową deprawację i destrukcję.


Dlatego modlimy się wytrwale i we wspólnocie różańcowej z Maryją i świętymi patronami.


Maryjo, Królowo Polski módl się za nami!