Aktualności

Królowo Różańca Świętego dziękujemy! Maryjo - Módl się za nami.

ir
2 października 2012

Miesiąc Królowej Różańca Świętego! To miesiąc szczególny dla nas, to miesiąc różańcowych zwycięstw i chwały Maryi uczczonej modlitwą bractw różańcowych. W dniu 7 października w sposób szczególny dziękujmy Maryi za opiekę nad nami i naszymi dziećmi.

Miesiąc Październik to miesiąc szczególnej aktywności bractw różańcowych, i z tego choćby powodu warto propagować formacyjny miesięcznik „Różaniec”. Każdy numer tego pisma niesie dla nas wsparcie w formacji, przekazuje treści jakich gdzie indziej nie znajdziemy. W październiku redakcja „Różańca” ukazuje nam postać założycielki Żywego różańca – sługi Bożej Pauliny Jaricot oraz świadectwa mocy i łask różańcowych.

Październik to dobry miesiąc aby pomyśleć o prenumeracie miesięcznika Różaniec, dla siebie, a może w prezencie dla bliskich których chcemy obdarować w ten sposób!

Tradycyjnie gości odwiedzających Oliwę zapraszamy do nawiedzenia Katedry Oliwskiej i spotkania z Matką Bożą Oliwską. Szczególnie zapraszamy do uczestnictwa w pięknym i poruszającym nabożeństwie do MB Oliwskiej, kiedy wieczorną porą w procesji z modlitwą różańcową podążamy za feretronem. Nabożeństwo to odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a w miesiącach jesiennych rozpoczyna się o godz.21.00. A wszystkich rodziców z róż zachęcamy do łączności duchowej!

Rozważanie - Poczynając od października wchodzimy w rozważania tajemnic życia Jezusa i świętej Rodziny.

Pierwsza tajemnica radosna, Zwiastowanie NMP – to tajemnica czuwania, trwania i świadomej decyzji aby pójść za natchnieniem Bożym. Bez czujnego trwania w Bogu nie odnajdziemy czasu naszego nawiedzenia, bez trwania w modlitwie nie znajdziemy siły i odwagi aby powiedzieć Bogu TAK, gdy nadejdzie czas próby. I nie jest ważne czy będzie to próba w rzeczach małych i prostych, czy też w sprawach niezwykłej wagi. Ta tajemnica wskazuje nam również obszar naszej godności i wolności w Bogu, wskazuje jak z nich korzystać i jak cenni jesteśmy w oczach Boga. To On sam chce wejść w nasze życie i przemieniać je, tylko potrzebuje naszej świadomej zgody i zaprasza do wspólnej drogi.

Niech ta tajemnica uczy nas otwarcia na dobro w naszym życiu i umiejętności dawania doba innym, przekraczania utartych dróg, przekraczania progów nadziei.

Niech Bóg będzie w naszej modlitwie uwielbiony!

Załączamy intencje papieskie dla Żywego różańca na miesiąc październik:

• Ogólna: O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach od wieków chrześcijańskich.

• Misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego były okazją do odnowy zaangażowania w dzieło ewangelizacji.