Aktualności

Maryja Wniebowzięta – nasza mama jest w Niebie!

ir
15 sierpnia 2019

Dziękujemy Bogu za dobroć i miłość Maryi, za dar jakim dla nas i naszych dzieci jest Matka Syna Bożego. Dziękujemy Tobie Maryjo za dar Różańca Rodziców przez który zapraszasz nas wraz z dziećmi pod płaszcz swojej opieki!


Łączy się to święto Maryi ze świętem polskiej wolności i Wojska Polskiego. To w imię wolności jaką Bóg nam daje nasi przodkowie bronili Ojczyzny, za nią walczyli i umierali, dla niej żyli i poświęcali życie. Dziś na samo wspomnienie zarazy ideologii tęczowej i Genderowej wrogowie wolności i godności człowieka oskarżają wszystkich wkoło o brak tolerancji. Tymczasem sami i to z premedytacją depczą wszystko co polskie i polską tradycję przypomina. Potrzeba nam takiego właśnie zrywu do obrony Polski i ducha polskości, jakiego przykład pokazał Polski Naród w sierpniu 2020 roku. CI co walczyli, walczyli wspierani modlitwą całego kraju! Ci co się modlili mieli świadomość potrzeby walki duchowej i ochrony przed zaraza komunizmu dla Polski i Polaków.


Są tacy i dziś co w imię obłąkańczych idei dążą do deprawacji dzieci i młodzieży, czynią konkretne działania, wydają książki i płacą nauczycielom za promowanie ideologii gender. To już dzieje się w Gdańsku, gdzie władze miasta od kilku lat promują systemową deprawację młodzieży. W Warszawie, mieście bohaterskim, prezydent wydał już deklarację jawnie wspierającą obłąkańcze pomysły tęczowej ideologii. Władze innych miast jakby zaślepione bieżącymi działaniami politycznymi próbują robić to samo. Potrzeba wielkiej modlitwy i przeciwstawienia się  takim deprawacyjnym działaniom.


Pamiętając o wielkich zwycięstwach za wstawiennictwem Maryi, w obliczu podstępnie sączonych w umysły dzieci i młodzieży zagrożeń i obłakańczych idei, chcemy prosić Matkę Bożą o wstawiennictwo, w Jej imię walczyć i zwyciężać. Dlatego sami uciekamy się pod płaszcz Jej opieki i o tą opiekę dla naszych dzieci, dla polskich rodzin i dla całego Polskiego Narodu prosimy.


Maryjo – Królowo Polski, módl się za nami!