Aktualności

Nowy rok 2022 – plany, zadania, nadzieje, działania – Maryjo prowadź nas!

ir
3 stycznia 2022

Nowy rok 2022 zapowiada się bardzo ciekawie i intensywnie. Po raz pierwszy zaplanowaliśmy nasze rekolekcje Różańca Rodziców.  Planowany jest II Kongres Różańcowy 3 czerwca i pielgrzymka Żywego Różańca w której w pełnoprawny sposób uczestniczymy.  Planujmy nasz udział w rekolekcjach, w  pielgrzymkach i naszą formację! Niech Różaniec Rodziców dociera szeroko do osób potrzebujących nadziei!


Wielkie nadzieje wiążemy z pierwszymi rekolekcjami Różańca Rodziców zaplanowanymi na weekend 11-13 lutego w polskim Loretto k/Wyszkowa. Te rekolekcje poprowadzi wspólnota Marana Tha z ks. Wojciechem Lange,  liderem wspólnoty. Oczywiście nie zabraknie nas czyli inicjatorów RR, ale liczymy również na jak najliczniejsze grono animatorów i zaangażowanych rodziców z całej Polski. Rekolekcje oparte są na Kursie Marana Tha opracowanym  i prowadzonym we wspólnocie Marana Tha z której duchowo wywodzi się Różaniec Rodziców. Mamy nadzieję, że to pierwsze spotkanie w tak licznym gronie przyniesie obfite owoce i zapoczątkuje serie rekolekcji w poszczególnych regionach Polski. To zadanie trudne ale i bardzo ambitne. Liczymy tez na szeroką wymianę doświadczeń jak działać, jak w praktyce stosować Reguły Działania  RR, czy w jakiś sposób je modyfikować i uzupełniać, albo definiować szczegóły.  


Wiemy o sygnałach i potrzebach stałej formacji dla członków RR, a szczególnie dla animatorów – mamy tu propozycję dla zainteresowanych realizacji programu wieloletniej, stałej formacji opartej na Katechizmie Kościoła Katolickiego, w formule sprawdzonej we wspólnocie Marana Tha.  To również jest do określenia.


Mamy dodatkowo potrzebę jakiejś ogólnopolskiej organizacji działania, reprezentacji tak licznej rzeszy rodziców w każdej z diecezji oraz formuły spotkań pozwalających na dalsze dynamiczne działania na rzecz rozwoju RR. Ufam że ten rok pozwoli nam większość z tych planów i zadań zrealizować w konkretnych działaniach. Nasz charyzmat to działanie organizacyjne przede wszystkim osób świeckich, czyli nas – rodziców.


Różaniec Rodziców został oficjalnie zatwierdzony Dekretem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Tadeusza Wojdy na terenie Archidiecezji Gdanskiej w czerwcy 2021.  Mam nadzieję, że ten fakt i nasze dotychczasowe starania o uznanie na szczeblu krajowym i formalne włączenie do struktury Żywego Różańca zostanie zrealizowane  i ogłoszone – jak ufam jeszcze w pierwszym półroczu 2022. Wytrwale módlmy się o to.


Już teraz zachęcamy aby zaplanować swoje pielgrzymki różańcowe  (pielgrzymki róż) na Jasną Górę do MB Częstochowskiej w dniu 04 czerwca 2022 roku. Proszę również zaplanować czas na udział w II Kongresie Różańcowym jaki odbędzie się bezpośrednio przed pielgrzymką  3-ciego czerwca, tu udział musi być wcześniej zaplanowany z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. W trakcie Kongresu Różaniec Rodziców będzie brał udział w przygotowaniu, czuwaniu i posługiwaniu, jesteśmy już w tym działaniu uwzględnieni. Niech to ogólnopolskie spotkanie u Maryi w Częstochowie będzie dla nas okazją do spotkania się nawzajem grup z różnych stron Polski, z wymianą doświadczeń i umocnieniem wzajemnym.  


Niezależnie od tych wydarzeń w bieżącym roku będziemy przeżywać ogromnie ważną uroczystość  - 22 maja  beatyfikację SB Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca, naszej patronki w modlitwie. Wstępnie zaplanowaliśmy pielgrzymkę autokarową z gdańska na tą uroczystość – z nawiedzeniem szeregu sanktuariów i  grobów świętych np. grobu św. Ireneusza w Lyonie., patrona proboszczów św. Jana Vianey w Ars, i innych miejsc.  Jeśli będzie taka możliwość zachęcam aby również z innych miejsc spróbować zorganizować pielgrzymki – rekolekcje w drodze.


Oczywiście zapraszamy już tradycyjnie do odwiedzenia Gdańska Oliwy. Niech Oliwa będzie bardziej znana z obecności Maryi w Jej Feretronie Oliwskim w Oliwskiej Katedrze opiekującej się naszymi dziećmi, niż ze sławnych na cały świat organów (nic im nie umniejszając).  Wiele razy przeżywaliśmy w ubiegłym roku ogromnie budujące sytuacje, kiedy w naszej poniedziałkowej modlitwie różańcowej brały udział osoby z różnych miejsc z Polski i z zagranicy, z Europy a nawet z Ameryki, czy odległej Australii!  Zachęcamy, aby zaplanować  i organizować pielgrzymki do Maryi Oliwskiej  - a jeśli dostaniemy odpowiednio wcześniej informację to w miarę możności postaramy się spotkać i pomóc! Czy to pielgrzymki indywidualne czy całych grup różańcowych.


Wiele dobrego wydarzyło się w naszych  różach różańcowych rodziców, dlatego po raz kolejny zachęcam aby nadsyłać i przekazywać do nas świadectwa o owocach tej modlitwy. Dawanie świadectwa jest niezwykle skuteczną formą również modlitwy – to po prostu dziękowanie Bogu przed ludźmi za otrzymane łaski. Im więcej dziękujemy tym więcej ich otrzymamy. To również nasze zadanie dawania nadziei tym rodzicom, którzy nie wiedzą co począć z trudnymi wyzwaniami rodzicielskimi. Tym bardziej ze nadchodzący czas będzie bardzo trudny i pod tym względem wymagający. Zmiany cywilizacyjne są tak szybkie, i nadal przyspieszają że niestety sami, bez pomocy Boga za nimi nie nadążymy.  Pierwsze co jest potrzebna innym to nasze świadectwo pomocy i łatwości jej uzyskania poprzez naszą wspólnotową różańcową modlitwę!


Mamy też nadzieję, że uda się  przygotować transmisję z naszej  poniedziałkowej modlitwy różańcowej i mszy świętej w intencji Różańca Rodziców z Oliwskiej Katedry, tak ażeby była możliwość łączności duchowej ale i poprzez media elektroniczne.  Wiele róż z Polski zamawia intencję naszej mszy świętej w poniedziałek   - i wówczas intencja mszy jest dla całego RR, a szczególnie dla konkretnej róży czy konkretnej nawet rodziny. Taka możliwość istnieje po porozumieniu i uzgodnieniu z nami i z parafią – kontakt  RR p. Basia – [email protected]  .


Od wielu lat współorganizowaliśmy Konferencję naukową na Uniwersytecie Gdańskim nt. Zagrożeń osobowości młodego człowieka.  W ostatnich dwu latach jej nie było z różnych przyczyn, w tym roku mamy nadzieję, że uda się do niej powrócić, tym bardziej że zagrożenia wyraźnie narastają.


Aby te wszystkie plany i zamierzenia, które jak ufamy są zgodne z wolą Bożą, aby mogły się ziścić serdecznie i gorąco prosimy o modlitwę w intencjach rozwoju RR oraz o osobiste zaangażowanie i współdziałanie, czy to lokalnie  czy na szczeblu ogólnopolskim. Jeśli nie my to nikt inny za nas dobra dla naszych dzieci nie wymodli i nie zorganizuje!


Maryjo, Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!


Maryjo, Królowo Rodzin, módl się za nami!


Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!