Aktualności

1 września -pamiętamy o przeszłości - modlimy się o przyszłość

ir
1 września 2020

Żyjemy w czasach wymagających od nas jako rodziców szczególnej uwagi i troski o dobro naszych dzieci – zwłaszcza o dobro duchowe. We wrześniu w oczywisty sposób nasza myśl biegnie ku zaspokojeniu potrzeb dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny. Sytuacja jest szczególna ze względu na pandemię, ale również bardzo groźna ze względu na wzmagającą się promocję destrukcyjnych ideologii gender i lgbt. Jako rodzice musimy od siebie wymagać więcej, zwracać  uwagę na treści i zdarzenia jakie spotykają nasze dzieci w szkole. Destrukcyjne treści są powszechnie proponowane i przemycane, czasem nawet oficjalnie, jak ma to miejsce niestety w Gdańsku, pod pozorem dobra i niby tolerancji, a czasem zabawy. Dlatego tak ważne jest nasze przeciwdziałanie wszelkim próbom promocji treści destrukcyjnych i demoralizacyjnych. Oprócz działania KONIECZNA jest nasza modlitwa w tej intencji. W Katedrze Oliwskiej, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca modlimy się o ochronę naszych dzieci i wszystkich dzieci przed deprawacją i działaniami destrukcyjnymi wypływającymi z antyludzkich ideologii. 


Miesiąc wrzesień w tradycji polskiej to również pamięć o wybuchu II wojny światowej, o bohaterach ofiarnie broniących straconej zdałoby się sprawy tak jak na Westerplatte i wielu innych miejscach kampanii wrześniowej. Ale to również miesiąc pamięci o Polakach, cywilach bestialsko mordowanych przez Niemców w wielu miejscach w Polsce, a szczególne o mordach w Piaśnicy na Pomorzu. Nie wolno nam zapomnieć o ofierze krwi tych ludzi zabijanych za obronę polskości przed wojną. Nie wolno nam zapomnieć o masowych deportacjach do łagrów sowieckich i wszystkich bezimiennych ofiarach za Polskę. Oni dla niej żyli i umierali, aby nam zostawić testament godności Polaka, świętości Polski zawsze wiernej Bogu.  W tych czasach zamieszania i agresji ze strony środowisk i ideologii ateistycznych, antychrześcijańskich i antyludzkich niech każdy z nas głęboko weźmie sobie do serca słowa św. Jana Pawła II jakie wypowiedział on do młodych na Westerplatte w roku 1987. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować.


Ta sprawa na dziś to zachowanie wiary i tradycji katolickiej w naszym narodzie i w naszym kraju. To zachowanie normalnej rodziny, trwałych więzi rodzinnych, to obrona życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, to obrona dzieci i młodzieży przed deprawacją i demoralizacją ze strony antyludzkich ideologii  takich jak gender i lgbt. 


Właśnie dlatego łączymy się w duchowej jedności modlitwy różańcowej i pod przewodnictwem Maryi powierzamy Bogu losy naszych dzieci, młodego pokolenia, losy Polski i świata.