Aktualności

Modlitwa o odrodzenie charyzmatu Ojcostwa

ir
11 kwietnia 2019

Kryzys ojcostwa i męskości, negacja i zanik prymatu, zaburzone relacje, utrata tożsamości, rozpad osobowości i wspólnot, a szczególnie tej podstawowej, jaką jest rodzina, wzywa nas do włączenia się do modlitwy pokutno-błagalnej.


 Modlimy się o odrodzenie charyzmatu ojcostwa i przepraszamy za grzechy godzące w prymat ojcostwa, godność mężczyzny i kobiety, za grzechy godzące w świętość życia i rodziny, nierozerwalność małżeństwa, w jedność Kościoła.


 Przepraszamy za wszelkie dewiacje i deprawacje naszych dzieci i młodzieży, do których przyczyniają się władze ustawodawcze, próbując wprowadzać do szkół, sprzeczne z naturą człowieka, zajęcia z LGBTQ, posuwając się także do ataków wymierzonych w niepodważalne prawa rodziców.


 W tych intencjach, wraz z 11-stoma mężnymi Błogosławionymi Siostrami z Nowogródka, trwamy w Nowennie do Boga Ojca.


 W kościele OO. Cystersów pw. MB Królowej Korony Polskiej spotykamy się w każdy drugi piątek miesiąca. Najbliższa modlitwa pokutno-błagalna odbędzie się w piątek 12 kwietnia 2019r. Prowadzi o. Krzysztof Morajko OCist. Rozpoczynamyy drogą Krzyżową o godz. 17.30, natepnie Msza św. z modlitwą i nowenna.