Aktualności

Nadzieja młodych serc na antypodach! Papież Benedykt XVI na Światowych Dniach Młodych w Australii

ir
15 lipca 2008

Młodzi jak zawsze nie zawodzą Papieża co ukazują spotkania Benedykta XVI z młodzieżą w ramach SDM. Tą wiarę i nadzieję płynącą z entuzjazmu i gorących serc pociąganych do Boga przez Papieża – prawdę, Słowem Bożym i Eucharystią. To właśnie nas czeka w najbliższych dniach i to właśnie jest program dla nas rodziców – uwierzyć Bogu, że nasze dzieci mogą mieć w nim nadzieję. I mówić im o tym swoim życiem i zaproszeniem do modlitwy.