Aktualności

Narastająca agresja przeciw religii katolickiej - w tej walce potrzebna jest nasza modlitwa, potrzebne jest krucjata przeciw zalewowi zła!

ir
13 grudnia 2012

W ostatnim czasie narasta fala agresji przeciw tradycji katolickiej w Polsce, przeciw instytucjom Kościoła i przeciw kapłanom. Jest to agresja która znalazła swój wyraz w pierwszym od najazdu szwedzkiego ataku na ikonę MB Częstochowskiej. Jest to agresja przeciw instytucjom i ludziom Kościoła prowadzona w sposób zorganizowany przez media wrogie polskiej tradycji narodowej.

Tak właśnie medialnie został zaatakowany, za swoją działalność na rzecz kibiców, jeden z prelegentów z współorganizowanej przez różaniec rodziców Konferencji nt. zagrożeń duchowych - Ks. Dr Jarosław Wąsowicz.

Jest to zorganizowany atak medialny rozpoczęty oszczerczą i szkalującą osobę kapłana notatką w GW. Zaraz też odbyły ataki medialne w radio i w TVN. Widać, że to co robi Ks, Jarosław boli wielu w GW i w środowiskach, które chciałyby mieć zdefiniowaną sytuację że kibice to najgorsza hołota. Nie chcą one przyjąć do wiadomości, że kibice to też ludzie, to może specyficzna grupa, która jednak potrafi kultywować tradycje narodowe, która potrafi pojechać na pielgrzymkę i wspólnie się modlić.

Kibice to nie pokorne owieczki, ale nie są to w całości i tylko i wyłącznie chuligani skoncentrowani na czynieniu zła. Przeciwnie – to właśnie środowiska kibiców potrafiły organizować się np. w pomocy dla Polaków na Litwie, czy też akcje skierowane na uczczenie pamięci wybitnych, a zapominanych postaci z polskiej historii najnowszej.

Właśnie obecność kapłana wśród kibiców, jego praca na ich rzecz i wspólna modlitwa, a także pielgrzymka kibiców na Jasną Górę, która ma miejsce od pięciu lat na początku stycznia zostały wyśmiane i ukazane jako coś złego. Dobro jakie jest przedmiotem pracy księdza doprowadziło do ataku na jego osobę!

W naszej modlitwie różańca rodziców modlimy się o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci. To właśnie kapłani umiejący przemieniać świat, umiejący podać rękę naprawdę potrzebującym tworzą takie środowisko. Oni, tak jak Ksiądz Jarosław potrzebują naszego modlitewnego wsparcia.

Dlatego GORĄCO PROSZĘ O MODLITWĘ W INTENCJI WSPARCIE DZIAŁAŃ KS. JAROSŁAWA. Proszę w tych dniach o modlitwę za wszystkich, którzy działają na rzecz naszych dzieci i młodzieży. Proszę też o modlitwę aby przyszło opamiętanie i nawrócenie tych którzy czynią zło. Módlmy się za tych którzy propagują kłamstwo w życiu społecznym o ich nawrócenie i zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę.

NIE WOLNO NAM W TYM CZASIE ATAKU NA KOŚCIÓŁ POZOSTAĆ OBOJETNYMI!