Aktualności

Nowy rok szkolny – rozpoczynamy w imię Boże!

ir
3 września 2008

Na progu nowego roku szkolnego polecajmy opiece Bożej przez wstawiennictwo Maryi wszystkich nauczycieli, wychowawców i wszystkie osoby zaangażowane w opiekę i wychowanie naszych dzieci. Módlmy się też o to aby nasze dzieci – te które są w wieku szkolnym oczywiście – jak najlepiej czuły się w szkole i jak najwięcej dobrego z niej wynosiły. Prośmy też o ochronę przed wszelkim złem, zwłaszcza tym zaplanowanym i masowym. Przed magią, okultyzmem, subkulturami, narkotykami, papierosami i alkoholem oraz przed innymi zagrożeniami.