Aktualności

Obrona dzieci przed deprawacją i seksualizacją

ir
6 listopada 2019

W Gdańsku doświadczamy, pod pozorami tolerancji, szczególnego nacisku na promocję i wdrażanie ideologii Genderowej  w szkołach dla dzieci i młodzieży. Pod drugiej Konferencji w Gdańsku na temat obrony dzieci przed zorganizowaną i nachalnie promowaną deprawacją i seksualizacją dzieci i młodzieży pojawiło się szereg wniosków. Zaprezentowano Poradnik dla odpowiedzialnych rodziców. opracowany przez Odpowiedzialny Gdańsk.


Po pierwsze czujność jest potrzebna nieustannie. Po drugie koniecznie trzeba zadbać o ochronę treści jakie w zakresie wychowania do życia są podawane w szkole. Deprawatorzy będą pod różnymi pozorami próbowali wejść ze swoimi destrukcyjnymi treściami do szkoły.


Są oni finansowani z zewnętrznych funduszy i są zorganizowani. Posługują się kłamstwem i manipulacją. Jedną z nich jest kłamstwo na temat wychowania do życia w rodzinie. To wychowanie jest i jest ono bardzo pozytywne. To co jest proponowane ma niby charakter naukowy, podpierane jest przepisami WHO, a jest bardzo destrukcyjne w całym zakresie procesu wychowania. W Gdańsku przykładowo, procesy seksualizacji i deprawacji są wprowadzane pod pozorem tolerancji.


Konkluzja obecna jest taka, że zagrożenie dla dzieci i młodzieży może się pojawić w dowolnym miejscu w Polsce i w najmniej oczekiwanym czasie. Rodzice w Gdańsku zorganizowali się w stowarzyszeniu Odpowiedzialny Gdańsk. Pomimo wielu działań widzimy, że władze samorządowe, z niewiadomych przyczyn forsują różne formy wprowadzania deprawujących treści do procesu wychowania dzieci. Efektem prac w stowarzyszeniu jest poradnik pozwalający na skuteczne przeciwdziałanie seksualizacji i deprawacji.   


Poradnik w formie elektronicznej pdf jest dostępny na stronie Odpowiedzialnego Gdańska pod adresem: Poradnik dla odpowiedzialnych rodziców 


W poradniku krok po kroku znajdują się sprawdzone materiały i informację pozwalające na ochronę dzieci przed deprawacyjnymi środowisk promujących ideologie GENDER.  Na temat ochrony dzieci przed seksualizacją i deprawacją  - w ujęciu praktycznym będziemy też mówić na Konferencji o zagrożeniach młodego człowieka w Gdańsku w dniach 23-24 listopada. Warto wybrać się w tym czasie do Gdańska i poświęcić czas na zdobycie wiedzy oraz kontaktów do osób które mogą pomóc. Gorąco zachęcamy do korzystania z Poradnika, z doświadczeń rodziców z Gdańska oraz do przyjazdu na Konferencję na UG do Gdańska.


Musimy obronić naszą kulturę, obronić siebie samych. Od lat już obserwujemy świadomie prowadzoną ofensywę kulturową (zwłaszcza w mediach i szkolnictwie), która ma wysadzić w powietrze naszą tradycję narodową oraz całą tysiącletnią cywilizację europejską opartą na chrześcijaństwie. Ostatnio używana jest do tego niszczenia postmarksistowska i pokomunistyczna ideologia ‘gender’, która stanowi największe zagrożenie dla cywilizacji XXI wieku. ‘Gender’ wydaje się dla Europy zagrożeniem dużo większym nawet od terroryzmu islamskiego