Aktualności

Pamiętamy o zmarłych potrzebujących naszej modlitwy!

ir
2 listopada 2021

Listopad rozpoczyna się Świętem Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym. To przypomnienie o celu naszej drogi na ziemi, aby po śmierci dojść do Zbawienia.  Całe nasze życie i wszystkie nasze modlitwy mają właśnie ten jeden cel, choć nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości. A wspomnienie naszych bliskich, którzy już przeszli bramę śmierci uświadamia nam jak bardzo kruche jest życie i jak wiele trzeba naszego wysiłku, aby dobro zwyciężało. Korzystajmy z hojności Bożego Miłosierdzia, z odpustów, które możemy w tych dniach dostąpić i ofiarować za dusze w czyśćcu, korzystajmy przez całą oktawę Wszystkich Świętych.


Kiedy nawiedzamy cmentarz nie są najważniejsze kwiaty i znicze, nie sa najważniejsze kwesty i wspominanie naszych bliskich, choć jest to nam bardzo potrzebne. Naszym bliskim i wszytskim wiernym zmarłym potrzebna jest nasza modlitwa. Nasze ufne spotkanie z Bogiem i nasze pokorna prośba o Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu, aby Bóg dobry i sprawiedliwy okazał swoje Miłosierdzie tym którzy sami o to już poprosić nie mogą. 


Ta pamięć i wspólnota ducha jaka rodzi się poprzez modlitwe za naszych bliskich zmarłych prowadzi nas do wdzięczności Bogu za wielkie rzeczy i obfite dary jakich my doświadczamy tu na ziemi i za jakie powinniśmy Bogu dziękować. Prowadzi też do skruchy serca i potrzeby nawrócenia. Świeto Wszystkich Świętych przypomina nam o wielkiej tajemnicy Świetych Obcowania. 


To jest też wiara Kościoła w rzeczywistość czyśćca, w rzeczywistość wymiany dobra pomiędzy Kościołem pielgrzymującym (nami), pokutującym (dusze w czyśćcu) i Chwalebnym (niebo). Dzień Wszystkich Świętych to wspomnienie świętości udzielonej światu w konkretnych osobach. To zawsze przykład zwycięstwa dobra nad złem. Ale to również wstawiennictwo jakiego możemy doświadczać my tu na ziemi ze strony Świętych, a dusze czyśćcowe pomocy z naszej strony. A nad nami jest Maryja, Królowa Wszystkich Świętych. Razem z Maryją idziemy i chcemy iść w stronę nieba na Większą Chwałę Boga!


Wszyscy Święci nasi patronowie, módlcie się za nami!


Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami!


Maryjo, Królowo Wszystkich Świętych , módl się za nami!