Aktualności

Pierwszy dzień anielskiej nowenny

ir
23 września 2022

Rozpoczynamy naszą nowennę przed Świetem Aniołów Stróżów. Zwracamy się do wszystkich Chórów Anielskich, zwracamy się również z naszą Mamą i Królową Aniołów, o opiekę i wsparcie, o ochronę i błogosławieństwo w każdym aspekcie naszego życia. Dziś dzień pierwszy - zamieszczamy ponizej rozważania i modlitwy wstępne.Autor: Ks. Mateusz Szerszeń CSMA 


Modlitwa wstępna


Wszechmogący Boże, który nieustannie wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom, zwracamy się do Ciebie w tej nowennie, abyś nieustannie posyłał do nas Aniołów Stróżów, którzy wpatrują się w Twoje oblicze. W sposób szczególny modlimy się za nasze dzieci i młodzież, aby anielska opieka i wstawiennictwo umocniły ich w wierze i wierności Kościołowi.


Królu aniołów, Ty posyłasz niebiańskich posłańców, aby w duchu  służby przynosili nam pociechę i łaskę. Prosimy Cię, aby życia naszych dzieci zawsze strzegli święci aniołowie, i aby pod ich natchnieniem zawsze wypełniały tylko Twoją wolę.


Święci Aniołowie Stróżowie naszych dzieci, zwracamy się do was i z ufnością prosimy, aby nasze dzieci wolne były od grzechu, zniewoleń i wszelkich niebezpieczeństw. Dopomóżcie im wzrastać w mądrości  oraz w łasce u Boga i ludzi. Strzeżcie ich od wszelkiego złego i prowadźcie do życia wiecznego. Amen.


II


Koronka do Dziewięciu Chórów Anielskich


Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.  Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.  Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


POZDROWIENIE I – na cześć Chóru Serafinów


Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.


1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”


POZDROWIENIE II – na cześć Chóru Cherubinów


Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.


1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”


POZDROWIENIE III  – na cześć Chóru Tronów


Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.


1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”


POZDROWIENIE IV  – na cześć Chóru Panowań


Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.


1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”


POZDROWIENIE V – na cześć Chóru Mocarstw


Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.


1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”


POZDROWIENIE VI – na cześć Chóru Potęg


Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Potęg, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.


1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”


POZDROWIENIE VII – na cześć Chóru Księstw


Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.


1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”


POZDROWIENIE VIII – na cześć Chóru Archaniołów


Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.


1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”


POZDROWIENIE IX – na cześć Chóru Aniołów


Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Aniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.


1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”


Na cześć św. Michała Archanioła – „Ojcze nasz”


Na cześć św. Gabriela Archanioła – „Ojcze nasz”


Na cześć św. Rafała Archanioła – „Ojcze nasz”


Na cześć naszych Aniołów Stróżów – „Ojcze nasz”


Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięczności ogłaszać Jego chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen


Modlitwa na dzień pierwszy


Kim jest dziecko?


Gdy Jezus przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. Lecz On rzekł: „Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi”. I wyśmiewali Go, wiedząc, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, rzekł głośno: „Dziewczynko, wstań!”. (Łk 8,51-53)


Prawdę o człowieku poznaje się, widząc, w jaki sposób traktuje on  słabszych od siebie, a szczególnie młodszych i starszych. Bycie dorosłym nie oznacza zawsze bycia dojrzałym. Nasz stosunek do słabszych ujawnia szczerość intencji, poczucie wyższości, a często także naszą niewiarę. Nie wolno nam zapominać o najmniejszych, o których Jezus wspominał w Ewangelii. W dziecku odbija się obraz Boga. Troska o dzieci powinna stanowić fundament naszego myślenia i zaangażowania. Współczesny kryzys demograficzny uświadamia nam, że stoimy przed bardzo poważnym wyzwaniem. Bez dzieci świat po prostu nie przetrwa. Nie będzie kogo kochać. Nie będzie komu przekazać wiedzy, a przede wszystkim nie będzie komu przekazać wiary w Jezusa Chrystusa. Jednocześnie nie trzeba specjalnych zdolności, aby zauważyć, że los współczesnego dziecka narażony jest na liczne niebezpieczeństwa. Tradycją w wielu polskich domach jest wieszanie nad łóżeczkiem dziecka obrazka z Aniołem Stróżem. To znak, że chcemy modlić się za nasze dzieci, ale także zrobić wszystko, aby nie spotkała ich żadna krzywda. W tej nowennie chcemy wzbudzić w sobie gorliwość i przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów naszych dzieci prosić, abyśmy z pomocą Bożą otoczyli je troską i czystą miłością.


Aniołowie Stróżowie naszych dzieci, posyłamy was do nich, abyście dzięki mocy Bożej czuwali nad najmłodszymi i wspierali ich w dążeniu do świętości.