Aktualności

Podejmujemy Krucjatę za Ojczyznę - tak świętujemy Odzyskanie Niepodległości!

ir
11 listopada 2011

Z okazji Święta Niepodległości składamy wszystkim rodzicom wytrwale modlącym się za swoje dzieci najlepsze życzenia.

Ta nasza modlitwa jest też w obecnych czasach wyrazem patriotyzmu i walki o utrzymanie i umocnienie niepodległości Polski, o ducha Narodu Polskiego i najlepsze z możliwych warunki wzrastania naszych dzieci.

To co dziadowie i ojcowie nasi wywalczyli i przekazali nam my chcemy przekazać naszym dzieciom i wnukom - w najlepszy możliwy sposób. Takich podstępnych i totalnych zagrożeń jak obecnie dawniej nie było, a jednak walka nasza i dawniejsza ma ten sam sens choć inny wymiar. Trzeba nam uwolnić się od kłamstw w życiu społecznym, trzeba uwolnić się od usłużnej podległości interesów zewnętrznych – ale nade wszystko musimy się uwolnić od materializmu wszechwładnie obejmującego współczesny świat.

Dlatego w dniu Święta odzyskania Niepodległości apeluję do wszystkich członków Różańca Rodziców – rodziców i animatorów róż, a także – a może szczególnie do kapłanów opiekujących się różami – zwracam się z apelem o podejmowanie wezwania do modlitwy za Ojczyznę naszą - za Polskę.

W numerze listopadowym miesięcznika Różaniec , Siostry Loretanki dołożyły nawet indywidualne formularze do nadsyłania zgłoszeń. My posługując się Internetem możemy zapoznać się i zgłosić do tej Krucjaty modlitewnej za Polskę na stronie :

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

Zachęcamy z całego serca!