Aktualności

19 rocznica powstania Różańca Rodziców

ir
7 września 2020

W tym roku 19-tą rocznicę powstania Różańca Rodziców świętowaliśmy Mszą świętą w Katedrze Oliwskiej dniu 7 września, rozpoczynając różańcem od godziny 17.30. We wspólnej modlitwie, w łączności duchowej z wszystkimi rodzicami modlącymi się na różańcu za swoje dzieci, przede wszystkim dziękowaliśmy Bogu i Maryi za tyle lat opieki, łask, nadziei i pomocy dla naszych dzieci oraz opiekę nad naszymi rodzinami. Zaczynało się od 15 osób, a dziś jest nas ponad 95 tysięcy w całej Polsce i na całym świecie. Nasza modlitwa to przede wszystkim podziękowanie Maryi za  tyle lat opieki i tak wiele łask uproszonych w modlitwie różancowej.


Pewnie najważniejsza sprawa dla naszych dzieci i rodzin na dziś to zachowanie wiary i tradycji katolickiej w naszym narodzie i w naszym kraju. To zachowanie normalnej rodziny, trwałych więzi rodzinnych, to obrona życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, to obrona dzieci i młodzieży przed deprawacją i demoralizacją ze strony antyludzkich ideologii  takich jak gender i lgbt, szerzonych czasami nawet zupełnie oficjalnie. 


Właśnie dlatego łączymy się w duchowej jedności modlitwy różańcowej i pod przewodnictwem Maryi powierzamy Bogu losy naszych dzieci, młodego pokolenia, losy Polski i świata. Pamiętamy o sobie nawzajem i nawet gdy nie ma informacji to modlimy się wzajemnie za siebie. We wrześniu w oczywisty sposób nasza myśl biegnie ku zaspokojeniu potrzeb dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny. Sytuacja jest szczególna ze względu na pandemię, ale również bardzo groźna ze względu na wzmagającą się promocję destrukcyjnych ideologii gender i lgbt. Jako rodzice musimy od siebie wymagać więcej, zwracać  uwagę na treści i zdarzenia jakie spotykają nasze dzieci w szkole. Destrukcyjne treści są powszechnie proponowane i przemycane, czasem nawet oficjalnie, jak ma to miejsce niestety w Gdańsku, pod pozorem dobra i niby tolerancji, a czasem zabawy. Niestety samorządowcy miejscu uwikłani w polityczne zależności nie chcą zablokować destrukcji pomimo iż jest im to realnie pokazywane. Dlatego tak ważne jest nasze przeciwdziałanie wszelkim próbom promocji treści destrukcyjnych i demoralizacyjnych. Oprócz działania KONIECZNA jest nasza modlitwa w tej intencji.