Aktualności

Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli modlimy się za Polskę!

ir
9 kwietnia 2019

W tym czasie Wielkiego Postu – refleksji nad swoim życiem osobistym potrzebna jest nam tez refleksja nad życiem Narodu. Módlmy się za Polskę, o pojednanie wśród Polaków, za nauczycieli i sprawujących władzę, aby dla dobra dzieci i przyszłości narodu polskiego porozumieli się! Aby potrafili przekazywać dobre wychowanie i tradycje młodemu pokoleniu. Aby oparli się ideologicznym oszustwom i demoralizacji propagowanej pod płaszczykiem tolerancji.


Potrzebujemy Twojego św. Andrzeju Bobola wstawiennictwa, wstawiennictwa przypieczętowanego czystością serca i cierpieniem. Ty Św. Andrzeju, wstawiasz się za nami i chcesz abyśmy właśnie za twoim wstawiennictwem modlili się za Polskę, o jej przyszłość i o wszelkie dobro dla Polaków.


Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie.


Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.


Św. Andrzeju Bobola, módl się za nami!