Aktualności

Rekolekcje Różańca Rodziców - Góra Św. Anny pełna łask – rozpoczynamy!

ir
14 czerwca 2024

Na Górze św. Anny rozpoczynamy nasze kolejne ogólnopolskie rekolekcje – to zawsze jest czas owoce dla uczestników, dla Różańca Rodziców i dla całego Kościoła w Polsce i na świecie łaski  - prosimy o wspólnotową modlitwę cały Różaniec Rodziców aby rekolekcje przyniosły błogosławione! To czas łaski dla nas wszystkich!


Nie pomyśl sobie w taki sposób – dziś nie mam na to czasu  - pójdę  / pojadę jak będzie kolejna edycja.  Może bliżej mnie, może  w moim mieście. Bo to może się nie zdarzyć NIGDY! Zawsze jakieś sprawy będą wołać my ważniejsze, zajmij się najpierw tym czy tamtym!  Tymczasem nie ma ważniejszej sprawy niż Zbawienie .  Jezus powiedział nawet mocne słowa  . .  zostaw umarłym grzebanie umarłych .


Oczywiście w roztropności potrafimy ocenić co jest w danym czasie niezbędnie konieczne do wykonania – od czego nie ma odwołania. Jednak wielkodusznie pamiętajmy o tym aby nie lekceważyć zaproszeń na wydarzenia o wymiarze duchowym. Na mszę świętą, na rekolekcje, na pielgrzymkę  i td.


Cieszymy się obecnymi rekolekcjami i pozdrawiamy wszystkich już z Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny – od 17 tej początek!