Aktualności

Święta Anna i święty Joachim – patroni katolickich rodziców i dziadków.

ir
26 lipca 2019

Fakt że Św. Anna Samotrzecia z Góry św. Anny została ogłoszona współpatronką modlitwy Różańca Rodziców bierze się stąd że jest Ona wraz ze swym mężem św. Joachimem wzorem rodziców i dziadków w Świętej Rodzinie i są nam dani dla naszych rodzin. To w domu stworzonym przez Annę i Joachima wyrastała Maryja, Niepokalanie Poczęta i szczególny dar  Nieba dla ludzi. Święte życie rodziców Maryi, ich cichy i piękny przykład zdrowej pobożności jest dla nas wzorcem życia naszych rodzin i odnajdowania się w powołaniu. Anna i Joachim są nam niezawodnymi  przewodnikami jak prowadzić dzieci ku świętości!


W imię Zawierzenia Świętej Annie mamy śmiałość i ufność prosić jako rodzice (i jako dziadkowie) o opiekę i błogosławieństwo przez ich wstawiennictwo. Prosimy –  Św. Anno i Św. Joachimie módlcie się za nami!


Dlatego dziś w niektórych parafiach w Polsce będziemy się modlić właśnie w intencji babć i dziadków przez wstawiennictwo Świętych Anny i Joachima. Serca dziadków i babć biją zawsze dla wnucząt, niech nasza modlitwa wyprasza im święte życie, dobre środowisko wzrastania i błogosławieństwo na każdy dzień!