Aktualności

Święto Królowej Różańca Świętego

ir
7 października 2008

Święto to ustanowił św. Pius V dla upamiętnienia i podziękowania za Jej

pomoc w zwycięstwie nad Turkami pod Lepanto 7 października 1571 roku. Jego

sławne Breve Consueverunt (14 XI 1569) upatrywało w Różańcu zapowiedź tego

zwycięstwa. Klemens XI rozszerzył to święto na cały Kościół i opublikował

dziewięć wspaniałych encyklik o Różańcu. Za św. Piusa X święto to

ostatecznie zostało ustanowione w dniu 7 października. Obchody tego święta

stanowią zaproszenie wiernych do modlitwy i rozważania w Różańcu tajemnic

życia Jezusa i Maryi.

Dziś w całej Polsce i na całym świecie w modlitwie jednoczy się rodzina różańcowa.

Niech ten dzień będzie szczególnym dniem dziękowania za wszelkie łaski jakich doznajemy za sprawą naszej Królowej i tej modlitwy. Niech ten dzień będzie ogromnym dniem ufności w Bożą opiekę za sprawą Maryi.