Aktualności

Święto MB Szkaplerznej – jakże bliskie rodzicom oddającym w opiekę Bogu przez Maryję swoje dzieci

ir
16 lipca 2008

Szkaplerz - szata wierzchnia okrywająca habit zakonnika - nawiązująca do jego oddania się pod opiekę Matce Bożej. To ona chroni osobę duchowną przed największymi atakami, pod szkaplerzem jest dopiero habit zakonnika. Obrazuje to właśnie sytuację, w której nasze starania są pod ochroną modlitwy i miłości Maryi. Z naszymi pracami i staraniami o dobro dzieci powierzamy siebie i dzieci pod płaszcz Maryi, pod Jej przemożną władzę Królowej Nieba i ziemi. W dniu dzisiejszym i w całym naszym życiu łączymy się z duchowością zakonów karmelitańskich, a przyjmując szkaplerz jako widoczny znak łączności włączamy się również w strumień łask jakie świat poprzez modlitwy tych zakonów otrzymuje.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus jest nam w jakimś sensie przewodniczką poprzez pokorne i ciche zawierzenie w jej Małej Drodze. W duchowości Małej Tereski możemy odnaleźć drogę do świętości w naszym dniu codziennym, do świętości naszej i naszych dzieci. Każde ze zdarzeń trudnych i pięknych – niezwykłych i najzwyczajniejszych ofiarowane Bogu mają dla naszego wzrostu duchowego znaczenie. Te najmniejsze czasem mogą być właśnie najistotniejsze. Przełamać siebie, swoje małości i przyzwyczajenia, również błędy czy powtarzane nieświadomie zaniedbania może być kluczem do najpiękniejszej drogi wzrastania naszych dzieci, naszych rodzin i nas samych. Tego chcemy, w tym powierzamy się Bogu.

Z naszym portalem i inicjatywą zaprzyjaźnione są domy zakonne sióstr Karmelitanek, zwłaszcza siostry Karmelitanki z Ełku, które swój dom właśnie teraz budują, a które wielokrotnie wspierały nas swoją modlitwą. Jeśli by ktoś chciał i mógł je wesprzeć wzajemnie modlitwą i groszem to niech tak uczyni w radości swego serca. Adres strony internetowej http://karmel.diecezja.elk.pl/

Modlitwa:

Panie, niech matczyne modlitwy chwalebnej Matki Dziewicy z Góry Karmel przyjdą nam z pomocą, abyśmy mogli dotrzeć do prawdziwego szczytu, jakim jest Jezus Chrystus. Amen