Aktualności

W sierpniu nie piję, trzeźwość daje wolność, Cześć i chwała bohaterom, którzy walczyli za Polskę

ir
1 sierpnia 2019

Tak jak dawniej trzeba było walczyć i powstawać pprzeciw najeźdźcom tak dziś musimy stawać w obronie wolnej i dumnej Polski. Aby barbarzyńskie i nieludzkkie idee nie doprowadziły do upadku ducha polskości!  Nie wolno nam oddać kościoła i porzucić wiary, nie wolno pozwolić na profanowanie naszej tradycji w żadnym wymiarze.


Musimy stawać do duchowej walki jak Powstańcy Warszawscy do walki z najeźdźcami, z zalewem zła i nienawistnych ideologii.


Naszym orężem modlitwa, eucharystia i różaniec. Naszym orężęm wierność Kosciołowi