Aktualności

W dniu 8 grudnia ponowiliśmy Akt Zawierzenia naszych dzieci.

ir
1 grudnia 2008

W dniu 8 grudnia ponowiliśmy Akt Zawierzenia naszych dzieci, nas jako rodziców i wszystkich rodzin patronce naszej modlitwy Matce Bożej Oliwskiej.

Przez ten rok doznawaliśmy wielu łask i opieki za wstawiennictwem MB Oliwskiej w naszej modlitwie różańcowej.

W tym roku uroczystość Niepokalanego Poczęcia wypadła w poniedziałek i w tym dniu mieliśmy wspólną Eucharystię w Katedrze Oliwskiej o godzinie 18.00. Tego dnia...

dziękowaliśmy za wszelkie łaski jakie otrzymaliśmy i otrzymały nasze dzieci. Pamiętamy o tych wszystkich rodzicach zaangażowanych w modlitwę różańca rodziców, którzy w ciągu tego roku odeszli do Domu Ojca Niebieskiego. Dziękowaliśmy za wszystkie osoby, które to dzieło wspierają w jakikolwiek sposób, prosząc dla nich o Boże błogosławieństwo. Prosiliśmy o nowych dobrych ludzi wspierających nas w tej inicjatywie oraz o siły, gorliwość i wytrwałość dla nas samych, dla rodziców, którzy chcą polecać Bogu swoje rodzicielstwo. Te wszystkie sprawy, to wszystko co jest piękne i dobre, czym nas Bóg obdarza i to co jest nam dane jako zadanie, to z czym musimy się borykać w naszym dniu codziennym na tej Mszy świętej i w duchowej łączności na całym świecie, we wszystkich Mszach świętych, gdziekolwiek się rodzice zgromadzą mieliśmy okazję zawierzać Matce Bożej, a przez Jej Osobę Bogu.

Odmówiliśmy również część radosną różańca .