Aktualności

W obronie wartości katolickich w życiu społecznym - wesprzyjmy telewizję TRWAM - modlitwą i czynem.

ir
18 stycznia 2012

Od kilkunastu miesięcy trwa batalia o przyznanie koncesji na naziemne nadawanie w standardzie cyfrowym dla telewizji TRWAM. Pomimo poprawnie składanych wniosków koncesyjnych i działań wyjaśniających ewentualne niejasności ze strony nadawcy telewizji TRWAM Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji reprezentowana przez przewodniczącego p. Dworaka nie przyznając koncesji Telewizji TRWAM dokonała faktycznego wykluczenia znacznej grupy osób z możliwości swobodnego rozpowszechniania wartości katolickich. Jest to wykluczenie z pewnej części życia społecznego, o niezwykle istotnym znaczeniu. Decyzje KRRiT należyszczególnie negatywnie oceniać w kontekście opracowanego wcześniej i zatwierdzonego przez jej przewodniczącego dokumentu nt. strategii rozwoju telewizji cyfrowej i działań planowanych przez KRRiT w tym zakresie. W kontekście powyższego dokumentu to właśnie telewizja TRWAM powinna przede wszystkim otrzymać koncesję - z uwagi na walory społeczne, programowe ekonomiczne i organizacyjne.

Trzeba tu wyraźnie wskazać, że wykluczenie wspomniene wcześniej, widoczne było w zakresie swobodnego dostępu do informacji niemal w całym roku 2010 i 2011, a uwidoczniło się szczególnie w czasie wizyt papieskich – czy to w Wielkiej Brytanii, czy to w Hiszpanii w czasie Światowych Dni Młodzieży kiedy to żadna inna polskojęzyczna stacja telewizyjna nie nadawała relacji a jedynie skróty agencyjne i niewielkie informacje reporterskie. Tymczasem były to niezwykle istotne wydarzenia o zasięgu światowym o szczególnym znaczeniu dla katolików, które relacjonowała dla Polaków wyłącznie telewizja TRWAM!

W związku z blokowaniem naszego dostępu do możliwości swobodnego działania przez konstytucyjny organ naszego państwa mamy obowiązek obywatelski podjąć działania jakie są dostępne nam w tym zakresie. A nasze działanie to przede wszystkim modlitwa - w intencji trzeciej ogólnej Różańca Rodziców modlimy się o dobre środowisko wzrastania dzieci – tylko niezależne, katolickie media mogą nam w tym pomagać. Dlatego prosimy wszystkich rodziców i róże rodziców o szczególną modlitwę w intencji o koncesję dla telewizji TRWAM, o dobre media katolickie, o nawrócenie tych którzy blokują dostęp do wartości katolickich w życiu społecznym.

Wyraźnie widać, że konieczne jest podejmowanie krucjaty w intencji Ojczyzny, oraz szczególne intencje w obronie ważnych instytucji i inicjatyw społecznych.

Niezależenie od tego prosimy o włączenie się w akcję zbierania podpisów i wysyłanie protestów przeciw dyskryminującym działaniom KRRiT. Prosimy o działania lokalne wobec posłów lokalnie wybieranych z danego terenu, zwłaszcza do posłów koalicji rządzącej obecnie Polską, aby mieli świadomość, iż wspierają struktury i działania blokujące swobodę rozpowszechnienia wartości katolickich w życiu społecznym,działają wbrew interesom katolickiego społeczeństwa. Tego społeczeństwa, które mają w swoim sumieniu reprezentować na forum publicznym w całej pełni.