Aktualności

W Święto Niepokalanego Poczęcia dziękujemy za Różaniec Rodziców. Zapraszamy do Katedry Oliwskiej 8 grudnia na 18.00!

ir
6 grudnia 2012

Jak co roku w dniu 8 grudnia ponawiamy Akt Zawierzenia naszych dzieci, nas jako rodziców, wszystkich rodzin i róż rodziców patronce naszej modlitwy, Matce Bożej Oliwskiej.

Przez ten kolejny rok doznawaliśmy wielu łask i opieki za wstawiennictwem Maryi Niepokalanie Poczętej w naszej modlitwie różańcowej, a inicjatywa tej modlitwy coraz szerzej i dalej docierała do kolejnych rodziców i rodzin.

W tym roku uroczystość Niepokalanego Poczęcia wypada w sobotę i w tym dniu w Katedrze Oliwskiej o godzinie 18.00 będzie odprawiona Msza święta przez naszego opiekuna, Ks. proboszcza Zbigniewa Zielińskiego, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich chcących łączyć się w modlitwie.

Wiemy, że poszczególne róże i osoby z Polski w wielu miejscach łączą się duchowo - na specjalnie zorganizowanych mszach świętych lub pojedynczo pozostając w jedności duchowej.

W roku obecnym istotnym akcentem była zorganizowana na Uniwersytecie Gdańskim VII Konferencja naukowa o zagrożeniach duchowych, przy organizacji której współdziałaliśmy.

W trakcie wykładów wyraźnie po raz kolejny potwierdziło się, jak bardzo nasza rodzicielska troska i modlitwa w obecnych czasach potrzebna jest naszym dzieciom i młodzieży.

8 grudnia chcemy za wszystkie łaski podziękować Bogu przez ręce Maryi i prosić o dar rozszerzania tej modlitwy rodziców. Szczególnie chcemy dziękować za dar sakramentu małżeństwa i doświadczania miłości małżeńskiej w rodzinach. Właśnie ta miłość jest wspaniałym darem dla naszych dzieci.