Aktualności

Wakacje, pielgrzymowanie i prowadzenie przez Matkę Bożą Oliwską, naszą patronkę - do Jezusa

ir
6 lipca 2012

Kochani rodzice i Animatorzy róż rodziców modlących się za swoje dzieci!

W miesiącu lipcu rozpoczęły się wakacje, te dla młodzieży pełne radości i te dla rodziców pełne troski o los, bezpieczeństwo i zapewnienie wypoczynku swoim dzieciom.

Jednocześnie rozpoczyna się czas pielgrzymowania wakacyjnego. Podążamy do wielu miejsc, gdzie Bóg w jakiś szczególny sposób zaprasza nas do spotkania z sobą. Takim szczególnym miejscem wakacyjnego spotkania z Bogiem może się stać dla wielu Oliwska Archikatedra. Wszystkich rodziców , którzy w tym wakacyjnym czasie odwiedzać będą Oliwę zapraszamy do nawiedzenia Katedry Oliwskiej i spotkania z Matką Bożą Oliwską. Szczególnie zapraszamy do uczestnictwa w pięknym i poruszającym nabożeństwie do MB Oliwskiej, kiedy wieczorną porą w procesji z modlitwą różańcową i światłęm w dłoniach podążamy za feretronem naszej Patronki. Nabożeństwo to odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a w miesiącach letnich rozpoczyna się o godz. 21.00. Najbliższe nabożeństwo w dniu 04 sierpnia o 21.00.

W ramach wsparcia formacyjnego zachęcamy do korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy i umocnienia wiary polecając szczególnie miesięcznik Różaniec , gdzie w obecnych numerach znajdziemy materiały nt. modlitwy różańcowej.


Przedmiotem kolejnej refleksji chcemy uczynić naszą modlitwę Ojcze nasz. Myśmy zobaczyli i uwierzyli Bogu, a w modlitwie różańcowej Jemu w opiekę powierzyliśmy nasze dzieci i nasze rodzicielstwo. Moje „Ojcze nasz” jest dla mnie jakby zwierciadłem tego ku czemu powinienem dążyć, i jak powinienem swoje rodzicielstwo rozwijać. W tej modlitwie, którą dał nam sam Pan Jezus odnajduję inspirację i umocnienie do formowania mojego ojcostwa i mojego rozumienia macierzyństwa(jeśli jestem mężczyzną) oraz rozmienia ojcostwa mego męża i swego macierzyństwa (będąc kobietą). To świętość ma być moim celem, to świętość, dążenie do niej i pokazanie, że jest możliwa w życiu codziennym ma być moim zadaniem rodzicielskim. Wszystko inne jest rozwinięciem świętości, jest rozwinięciem Miłości Boga której On sam nam udziela. W Ojcze nasz Bóg wyraźnie wskazuje konieczność przebaczania – w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji. Tylko tyle mogę oczekiwać od Boga na ile sam jestem w stanie przebaczyć. To w końcu świętość broni nas od złego. Warto tą modlitwę Pańską, która stanowi jakby fundament Różańca Świętego przemyśleć i kontemplować - wejść w jej głębię i odczytać dla siebie sens na każdy dzień. Ojcze nasz rozpoczyna różaniec i rozpoczyna każdą dziesiątkę, każdą tajemnicę - nieprzypadkowo.

Załączamy intencje papieskie dla Żywego różańca:

Ogólna: Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wykonywać ją w bezpiecznych warunkach.

Misyjna: Aby chrześcijańscy wolontariusze na terenach misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa.