Aktualności

Z różańcem świętym zawsze zwyciężysz. Viktoria wiedeńska Króla Sobieskiego to zwycięstwo Różańcowe - zwycięstwo Maryi!

ir
12 września 2022

Z Maryją na ryngrafach i na sztandarach, wspierani modlitwą towarzystw różańcowych polscy rycerze pod wodzą króla Jana III Sobieskiego obronili Europę przed najazdem islamu.  Dziś naszą bronią też jest Różaniec Święty!


Modlitwa różańcowa to wielkie duchowe dzieło, poprzez które objawia się moc Boża, poprzez które Maryja wspomaga swoje dzieci, każdego z nas, różne narody i cały świat.  To nie są tylko okrągłe słowa i zachęta do modlitwy. To prawda o pomocy z Nieba za wstawiennictwem Maryi i prawda o mocy modlitwy wspólnotowej. To również prawda o roli jaką Matka Boża od wieków odgrywa w historii Polski.


Pod sztandarami Maryi nie prowadzi się wojen, ale walkę o pokój i dobro. Czasem nawet jako walne, wielkie bitwy, jak te pod Wiedniem, pod Lepanto, obrona Częstochowy przed Szwedami, czy na przedpolach Warszawy w 1920 roku i wiele innych.


Pod sztandarem Maryi prowadzimy nasza codzienną walkę o losy naszych dzieci, o losy następnych pokoleń. Niech zwycięstwo wiedeńskie będzie inspiracją do zwyciężania z Bogiem przez wstawiennictwo Maryi, zwyciężania tego co w nas słabe, trudne i nieuporządkowane. Zwyciężania ze złem zalewającym świat, a przede zwyciężania ze wszystkim co zagraża godności naszych dzieci i młodzieży.


Niech każde Zdrowaś Maryjo …, każde, Ojcze nasz … i Chwała Ojcu … - niech będą pomocą i obroną, niech będą naszym wołaniem o błogosławieństwo dla naszych dzieci i młodzieży, dla rodziców i tych który ich w powołaniu rodzicielskim wspierają, aby Boża Chwała objawiała się w tym świecie!


Abyśmy jak Król Sobieski mogli powiedzieć, przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył!