Aktualności

Wielka Sobota - do Wigilii Paschalnej czas ciszy i trwania przed Jezusem eucharystycznym !

ir
20 kwietnia 2019

Wielka Sobota  - to najlepszy czas aby usiąść w ławce w Kościele, i zanurzyć sie w ciszy Bożego Grobu. To tam Jezus czeka na ciebie i chce pogrzebać to co złe, niepotrzebne, nieuporządkowane!  Zobacz  - Jak nic nie robić w Wielką Sobotę !


Dzis drugi dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia!


Słowa Pana Jezusa:     – Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.


Św. Siostra Faustyna:    – Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.


(…) – Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia  swego na grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kapłanów i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym to Sercu są zamknięte, udziel im mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen