Aktualności

Wielki Tydzień – dni dla nawrócenia, męka i śmierć Jezusa dla każdego z nas!

ir
17 kwietnia 2019

Weszliśmy w Wielki Tydzień. Każdy z dni ma swoje przesłanie i zasadniczy cel. W każdym z dni mamy do przepracowania jakiś obszar naszego życia duchowego.


Wielka Środa – dzień w którym słyszymy o zdradzie Judasza. Za pieniądze, za 30 srebrników sprzedał to co najlepsze w jego życiu, sprzedał Tego, który bym mu prawdziwym przyjacielem. Sam poszedł do arcykapłanów i zaoferował zdradę. Szukał okazji, aby sprzeniewierzyć się prawdzie i miłości. Nawet wtedy gdy Jezus wprost powiedział mu że zdradzi nie cofnął się, nie zadrżała mu ręka, sumienie zagłuszył i nie zaniechał swego niecnego planu.


Ile razy Bóg przychodzi do każdego z nas z napomnieniem. Nie lekceważmy  wezwania do nawrócenia i pojednania. Przykład papieża , który uniża się wobec tych , którzy sami powinni się uniżyć niech będzie naszym drogowskazem. Ja nie jestem bez grzechu, mam jeszcze czas i okazję aby wyspowiadać się, oddać Bogu w sakramencie pojednania i pokuty moje upadki i prosić o przebaczenie! Teraz to jest właśnie ten czas. Potrzebuję tego w moim życiu osobistym.


Potrzebujemy tego również w naszym życiu społecznym, życiu polskiego Narodu. W imię Jezusa Chrystusa, Jego męki i śmierci ofiarowanej za nas, w imię tego, że przyjęliśmy Jezusa jako Króla naszego Narodu, Króla każdego obszaru życia Polski, niech dokona się akt pojednania narodowego.


Módlmy się i przebaczajmy sobie nawzajem. Módlmy się za tych, którzy inaczej niż my postrzegają rzeczywistość. Znacznie więcej nas łączy niż dzieli. Módlmy się za siebie samych abyśmy byli osobami dążącymi do pojednania i pokoju.  Niech Boża Miłość i Miłosierdzie objawione na Krzyżu nas ogarnie i uspokoi emocje i niepotrzebne spory. Jesteśmy braćmi, jesteśmy Polakami, naszą ojczyzną jest jedna i ta sama Polska. W imię wspólnej historii i dobra wspólnego niech Bóg udzieli nam ducha jedności, przebaczenia i pojednania.  Święci Patronowie Polski, módlcie się za nami!