Aktualności

Za I Ogólnopolską Pielgrzymkę RR do Gietrzwałdu Bogu niech będą dzięki!

ir
24 września 2023

W Gietrzwałdzie było nas ponad 500 uczestników na pierwszej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Różańca Rodziców. Z wielu miejsc Polski przyjechały grupy zorganizowane oraz bardzo wielu pielgrzymów indywidualnie samochodami a nawet pociągami


Zawierzyliśmy wszystkie dzieci Niepokalanej Pannie Maryi, modliliśmy się u Pani Gietrzwałdzkiej, przeszliśmy Drogę Krzyżową z Maryją i św. Józefem. Drogę którą zakończył świadectwem, modlitwą i podwójnym Błogosławieństwem ks. Sławomir Wasilewski ze Skierniewic! Tu w Gietrzwałdzie czuje się też tą wielką miłość Maryi do Polski i Polaków, ale również Jej wielką bliskość do każdego z nas obecnych w Jej Domu!  Spotkanie faktycznie było bardzo rodzinne – odczuliśmy wspólnotę serc i ducha modlitwy. Poczuliśmy się we wspólnocie i że obejmujemy całą Polskę i wszystkie miejsca również na świecie  - wszędzie tam gdzie modlący  się w Różańcu Rodziców otaczają swoje dzieci duchową opieką.


Wspomniane podwójne błogosławieństwo, chyba już na stałe powinno nam w takich sytuacjach towarzyszyć. Pierwsze było dla nas  - uczestników pielgrzymki przechodzących Drogę Krzyżową, a drugie dla wszystkich dzieci rozsianych w Polsce i na całym świecie, gdziekolwiek one są na ich życiowych drogach. Za każdego pielgrzyma i za wszystkich łączących się z nami duchowo, za wszystkie łaski – Bogu niech będą dzięki!


Przesłanie Maryi z Gietrzwałdu streszcza się do trzech bardzo prostych ale głębokich i niezwykle ważnych dla nas zdań: Jestem Najświętsza Panna Maryja, Niepokalanie Poczęta. Życzę sobie abyście codziennie odmawiali Różaniec. Nie smućcie się, bo Ja zawsze będę przy was.   W ostatnim dniu Maryja powiedziała na zakończenie:  Odmawiajcie gorliwie Różaniec!  To jest nasze zadanie - codziennie gorliwie odmawiać różaniec! I nie musimy się lękać ani smucić ! Maryja jest przy nas, gotowa pomagać nieustannie!


Maryja w Gietrzwałdzie mówiła do dzieci po polsku, i wywołało to w tym czasie zaborów niezwykłe poruszenie i podniesienie ducha narodu polskiego! I dziś dla nas jest to nadal aktualne, jakby na nowo!


Byliśmy w Gietrzwałdzie  bo Polskość to świętość! Bylismy bo kochamy Maryję i nasze dzieci, kochamy Polskę, bo w niej jest przyszłość naszych dzieci - bo to prowadzi nas do Boga!


Naszym zadaniem jest obronić i utrzymać wiarę w naszych rodzinach, odnowić i umocnić ją w Polsce, przekazać naszym następnym pokoleniom skarb wiary i jej nienaruszalny depozyt. Maryja sama zjawiła się w tym miejscu i przemówiła do Polaków w języku polskim, niemal na każdą prośbę i zapytanie wskazywała aby modlić się na różańcu! I uczyniła to w najciemniejszym momencie naszych dziejów, gdy zdawało się że już znikąd nie ma pomocy!


Czy my nie doświadczamy tego w obecnej sytuacji w Polsce!? Czy nie doświadczamy tego bardzo często w naszych rodzinach!? Nie mogło nas tutaj nie być!  Nie wolno nam zostawiać skarbów dla nas przygotowanych nieodkrytymi i nie wykorzystywanymi.  My byliśmy w Gietrzwałdzie nie tylko dla siebie!


Byliśmy w tym świętym miejscu  dla Polski ( i w jakimś sensie można powiedzieć świata) – dla WSZYSTKICH RODZICÓW W POLSCE!  Przybyliśmy  aby zaczerpnąć ducha Maryi, aby  pobywszy w Jej domu tą atmosferą miłości i ufnej opieki nasiąknąć po to aby dalej ją przekazywać! Aby zapalać nadzieją, aby podnosić tych, którym ręce już całkiem opadły.


I nie łudźmy się – przeciwnik będzie chciał to w nas i w naszych bliskich zniszczyć  i zagłuszyć. Tak jak zaborcy, którzy nie pozwalali propagować informacji o Objawieniach w Gietrzwałdzie – w zaborze rosyjskim nie wolno było nic opublikować. A jednak ludzie, ludziom przekazywali informacje, nadzieję, rozpalali wiarę i Duch Boży prowadził tysięczne pielgrzymki z całej Polski do tego miejsca! Nagle niemal z dnia na dzień uruchomił się ruch pielgrzymkowy – pomimo granic i zakazów. 


Na naszej pielgrzymce było podobnie - grupy i osoby praktycznie z całej Polski: z Warszawy i z Gdańska, z Siedlec i ze Skierniewic, z Makowa i z Lubawy, z Lubaczowa i z Sieradza, z Wielkopolski, ze Śląska i z Małopolski, z Kujaw, z Pomorza i z Warmii. Bogu niech będa dzięki!


Nie na darmo nazywamy Maryję Gwiazdą Zaranną,  Ona gdy jeszcze nie było żadnej nadziei potrafiła rozpalić ducha Polaków – do świętej wiary katolickiej i do miłości Ojczyzny, Polski – przecież Jej Królestwa!  Dla nas ważne jest to przesłanie, że przez Różaniec możemy uprosić WSZYSTKO!


Na facebooku rózańca rodziców już można znaleźć relacje zdjęciowe z pielgrzymki! 


I już teraz jest wielkie pragnienie aby ta pielgrzymka była corocznie!


Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!