Aktualności

Zaproszenie na Konferencję - TATO.NET

ir
28 lutego 2012

Fundacja Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net

przy współpracy z NSZZ Solidarność UG

serdecznie zaprasza

na Konferencję

OJCOSTWO DZISIAJ

- Strategia dla organizacji wspierających rodzinę

Gdańsk, piątek, 2 marca 2012 r., godz. 10.00–15.00

Sala posiedzeń Senatu UG, ul Wita Stwosza 53

Konferencja adresowana jest do organizacji i instytucji wspierających rodzinę, działających na terenie województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

Zainicjuje ona tworzenie sieci współpracy akcentującej rolę zaangażowanego ojca w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny.

W programie przewidujemy:

 wystąpienia specjalistów z dziedzin związanych z tematyką rodzinną, wychowawczą, edukacyjną,

 prezentację aktualnego stanu inicjatyw wspierających ojcostwo w Polsce,

 dzielenie się dobrymi praktykami w Polsce i na świecie,

 zaprezentowania najnowszych badań.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza w formie załącznika dokumentu word lub zamieszczonego na stronie http://www.tato.net/tatonet_en/gdansk-rejestracja . Na tej stronie znajdą Państwo również informacje o Inicjatywie Tato.Net oraz więcej szczegółów związanych z konferencją, która jest częścią projektu „NaviTata – nawigacja do ojcostwa”, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w kreowanie nowoczesnej strategii wspierania rodziny!