Aktualności

Święto Zesłania Ducha Świętego! Przyjdź Duchu Święty

ir
30 maja 2020

Przyjdź Duchu Święty i napełnij nas swoją świętą obecnością!  Zalęknieni wcześniej Apostołowie i Uczniowie, teraz w mocy Ducha Świętego zdobywają cały świat dla Jezusa. Niech dla nas będzie to wskazaniem, jak usunąć lęk z naszego życia, jak współpracować z Łaską, jak pomagać innym uwierzyć w Jezusa Zmartwychwstałego!


Chcemy otwierać się na tchnienie Ducha Świętego. Na Jego nawiedzenie w naszym życiu. Duch Święty przynosi nam uświęcenie. On jest sprawcą chcenia i działania. To Duch Święty uzdalnia nas do modlitwy. Duch Święty pomaga nam zrozumieć i przyjąć wielkie prawdy naszej wiary. Szczere odwołanie się sercem do pomocy Ducha Świętego chroni nas przed błędami i niepotrzebnymi dociekaniami, zaś prowadzi w rozważanie Słowa Bożego. To właśnie za natchnieniem Ducha Świętego rozpoczynaliśmy ten nasz rodzicielski różaniec. Każdy z nas właśnie dzięki Duchowi Świętemu podejmował swoją osobistą decyzję o przystąpieniu do tej modlitwy. Dzięki Duchowi Świętemu możemy uczestniczyć w Kościele. I potrzebujemy obfitości łask zsyłanych przez Ducha Świętego dla każdej chwili naszego życia aby były one dobre i uświęcone. Duchu Święty działaj w nas, przepełniaj nasze serca miłością Boga i człowieka. Ożywiaj w nas wszystko co dobre i usuwaj wszelką ciemność z naszej duszy. Udzielaj łaski zdrowej pobożności i chroń przed pokusami błędów i przed pychą. Pomagaj przebaczać i zaszczepiaj ducha jedności w naszych działaniach. Prowadź nas w Prawdzie i Miłości każdego dnia.


Przyjdź Duchu Święty! Wlej w nasze serca miłość do Kościoła!