Aktualności

Zwycięska Królowa Różańca świętego

ir
3 października 2019

Październik to miesiąc różańcowy, ze świętem Matki Bożej Królowej Różańca świętego obchodzonym 7 X w rocznicę  zwycięskiej bitwy pod Lepanto oraz rocznica objawienia Maryi w Fatimie, która sama nazwała siebie Matką Różańcową.  To Ona jest nam przewodniczką i wzorem życia z Bogiem.  A my  chcemy się nazywać różańcowi. Ja jestem różańcowym ojcem, moja żona różańcową mamą, jesteśmy wszyscy wspólnie różańcowymi rodzicami. To oznacza, że zapraszamy Maryję z Józefem do naszych rodzin , ufając że oni zobaczą czego nam potrzeba i uproszą. Przyjmujemy nasz skarb  - dzieci i ofiarując je Bogu, czynimy wszystko cokolwiek nam powie, aby objawiało się Królestwo Boże i abyśmy doświadczali radości Zmartwychwstania. 


Tegoroczny październik przez Ojca Świętego Franciszka ogłoszony miesiącem misyjnym jest w oczywisty sposób dla nas bliski. Nasza misja jest na wyciagnięcie ręki – zapraszaniem do modlitwy różańcowej kolejnych rodziców, ale też wypraszaniem łask dla tych co podjęli trudy misjonarza!  Modlitwa papieża Franciszka na miesiac październik: Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Cały czas trwa walka o obronę naszych dzieci! Nie łudźmy się że zły duch nas pozostawi w spokoju, zło wciska się do naszego życia podstępem. Widzimy to szczególnie jaskrawo w Gdańsku.  Pod pozorem tzw. Karty równości  i modelu tolerancji władze miejskie oparte o Koalicją obywatelską rządzącą miastem pomimo oporu rodziców, na siłę wprowadzają OFICJALNIE do szkół a nawet przedszkoli różne elementy programu seksualizacji i deprawacji małych dzieci i młodzieży. Pomimo, że to wprost nie jest zgodne z prawem i obowiązującą Konstytucją. W imię politycznej poprawności i zdeformowanych sumień radni przegłosowali to jako normę. PAMIĘTAJMY – Gdańsk to tylko początek.  Tu mają większość lokalną i wyraźnie widać jaka by była cała Polska pod ich rządami!. W każdej z miejscowości takie coś może się zdarzyć i wiemy, że w wielu miejscach Polski takie próby są czynione!  Nadchodzą wybory do Parlamentu i dlatego gorąco apelujemy. Módlmy się  o ludzi sumienia i wybierajmy ludzi sumienia! Nie dajmy się zwieść okrągłym zapewnieniom, że to wszystko pozostanie jak było. W Gdańsku (i w kilku innych miastach) już teraz wyraźnie widać, że NIE POZOSTANIE! Toczy się wojna cywilizacyjna i dlatego tak ważne, aby wybrać życie, normalność i tradycję!  Mamy nadzieję że 13 X zwyciężymy w bitwie o dobro!