Materiały dla animatora - jak założyć różę?

Jeśli w twoim sercu zrodziło się natchnienie, pragnienie do założenia róży, albo już to uczyniłaś lub uczyniłeś, przedstawiamy poniżej kilka informacji praktycznych, jak to realizować.

Po pierwsze: odważnie, ale i z rozwagą. Nie obawiaj się, że to się nie powiedzie. Wielokrotnie zaczynało się od kilku osób, a potem powstawało wiele kompletnych róż - kolejne osoby zwykle szybko się znajdują. Różę można zacząć od siebie samego i kilku najbliższych osób, nawet dwu czy trzech, a potem po prostu zapraszać jak największą liczbę osób.

Różaniec rodziców składa się z 20-sto osobowych grup rodziców (tradycyjnie nazywanych różami). Każda róża musi mieć swojego animatora. Animator powinien się zajmować jedną różą. Często zdarza się, że po jakiś czasie róża jest zapełniona i zgłasza się więcej osób. Wówczas osoba, która rozpoczęła taką inicjatywę w swoim środowisku powinna wśród zgłaszających się osób poszukać odpowiedniej osoby (prawie wszyscy się nadają!), aby ta osoba objęła obowiązki animatora nowo tworzącej się róży. Należy jej pomóc i objaśnić.

A jakie są to obowiązki? Pierwszy: to animator dba, aby był zachowany porządek modlitwy. Dlatego należy spisać dokładnie wszystkich uczestników róży i przydzielić im na początku konkretne tajemnice na dany miesiąc. Spisujemy imię i nazwisko, imiona dzieci własnych (inne dzieci, np chrzestne, współmałżonków, z adopcji duchowej rodzice dołączają duchowo w trakcie modlitwy, ale z racji porządkowych nie dopisujemy w spisie – chyba, że ktoś ma tylko dzieci chrzestne). Należy też spisać co najmniej dwa sposoby komunikacji, np. email i telefon (lub np. adres, gdy ktoś nie posiada adresu email). Te dane mogą służyć WYŁĄCZNIE dla celów wspierania w modlitwie. Do spisania członków róży można skorzystać przygotowanego przez nas w tym celu Arkusza porządku odmawiania tajemnic w Róży (plik Excel do pobrania).

Animator też jest odpowiedzialny za wybór świętego patrona danej róży, czasem wybiera sam patrona róży i do niej zaprasza innych, a czasem wspólnie czynią to członkowie róży. Warto i należy powiadomić o tej modlitwie swojego proboszcza i np. zamówić Mszę św. na rozpoczęcie działania róży, poprosić o błogosławieństwo kapłana dla tej modlitwy. Często zgłaszają się osoby spoza parafii lub nawet z innego miasta, a nawet kraju. Tak też może być  - ważne aby zapewnić dobrą komunikację z takimi osobami. Macierzystą parafią róży jest parafia jej animatora. Do róży zapisujemy osobno ojca dzieci i osobno mamę, wyznaczając im własne tajemnice. Każde z nich odpowiedzialne jest za swoją modlitwę, tak jak każde z nich ma swoje obowiązki rodzicielskie, mama - matczyne, tato – ojcowskie. Jeśli koniecznie członkowie róży chcieliby mieć jedną tajemnicę jako małżeństwo można się na to wyjątkowo zgodzić, ale zachęcamy jednak do rozdzielania tajemnic w małżeństwach. Oczywiście małżeństwa mogą odmawiać różaniec wspólnie - każdy swoją tajemnicę.

Animator może zgłosić różę na naszej stronie. Bardzo zachęcamy do zgłoszenia założonej róży. Dzięki zŋłoszeniu róży dajemy świadectwo rozprzestrzeniania Różańca Rodziców. Róża zostanie umieszczona na liście róż, a animator będzie otrzymywał co miesiąc materiały formacyjne, a także od czasu do czasu dodatkowe informacje. Zgłoszenie jest w formie ogólnej, zatem nie podajemy szczegółowych danych uczestniczących osób, a tylko ogólne dane róży. Zgłoszenia dokonuje się poprzez formularz:

Aby zgłosić różę, kliknij tutaj

Animator może w różnej mierze organizować aktywność róży np. w rocznicę powstania róży zamawiać mszę św. w intencjach osób modlących się w danej róży. Tak jak go Duch Święty poprowadzi, może zapraszać do różnych aktywności - ale w zupełnej wolności. Z założenia nie ma częstych spotkań róży, a zmiana tajemnic realizowana jest samodzielnie przez uczestników modlitwy każdego pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego o jedną tajemnicę do przodu. Jednak róża może sobie takie spotkania organizować, albo w jakiś inny sposób uczestniczyć w regularnej formacji. Animator powinien poznawać zasady i sposób modlitwy RR i objaśniać je członkom róży. Powinien przekazać podstawowe informacje o modlitwie, o intencjach ogólnych i  zasadach, a także wskazać stronę RR jako źródło informacji. Pisma formacyjne RR to miesięczniki Różaniec i TAK RODZINIE. Animator może też zadbać o to, aby uzyskać z Gdańska obrazki MB Oliwskiej z Aktem Zawierzenia, są one dostępne bezpłatnie - wystarczy przysłać większą kopertę ze znaczkami i adresem zwrotnym oraz potrzebną ilością obrazków. Kiedy jakaś osoba się z róży wykruszy albo np. umrze, na to miejsce animator zaprasza kolejną osobę do modlitwy. Animator dba też i zachęca do dzielenie się świadectwami owoców i łask jakie otrzymują członkowie róży za sprawą tej modlitwy. Animator też przekazuje różne informacje o akcjach organizowanych przez RR. Animator przypomina o ponowieniu Aktu Zawierzenia co roku, w dniu 8 grudnia - w łączności z wszystkimi rodzicami na całym świecie!

W przypadkach wątpliwości wystarczy przysłać maila do moderatorów ogólnopolskich RR z zapytaniem - postaramy się rzeczowo odpowiedzieć. Kiedy animator z jakichkolwiek powodów nie mógłby dalej prowadzić róży, powinien zadbać o ustanowienie swojego następcy i przekazanie mu danych dotyczących róży.

Dodatkowe informacje na temat prowadzenia róży można znaleźć w pliku do pobrania: Informacje na temat tworzenia róży. (pobierz PDF)

Częste pytania przy tworzeniu róży

  • Czy można zapisać rodziców, którym dziecko zmarło?
    Można, ale intencje wówczas są inne, za to dziecko modlimy się jak za osoby zmarłe (w spisie w jakiś sposób to zaznaczamy, np krzyżykiem).
  • Czy zapisywać osoby które nie mają własnych dzieci, a tylko dzieci chrzestne?
    Oczywiście tak - wówczas w miejscu imion dzieci podają swoje dzieci chrzestne.
  • Mogą być nawet osoby które w ogóle nie mają dzieci ale pragnienie w sercu modlitwy za dzieci innych osób - takie osoby również mogą modlić się w róży.