Materiały do modlitwy

Poniżej zamieszczamy dodatkowe informacje i materiały do modlitwy.  Materiały w innych wersjach językowych można znaleźć w zakładce Do pobrania.

Nasza modlitwa ukształtowała się w oparciu o metodę Żywego Różańca i w pełni akceptuje nauczanie Kościoła Katolickiego, zwłaszcza zawarte w Liście Apostolskim św. Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae (O Różańcu Dziewicy Maryi). Zatem modlimy się właśnie tak jak to jest przyjęte w tradycji Różańca:

  • Każdy rodzic, który przystępuje do Różańca Rodziców deklaruje iż będzie codziennie odmawiać jedną dziesiątkę różańca rozważając przepisaną jej na dany miesiąc tajemnicę.
  • Do kolejnej tajemnicy przechodzi pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego zgodnie z porządkiem tajemnic w różańcu.
  • Osoba odmawiająca pierwszą tajemnicę radosną modli się również modlitwami wstępnymi różańca czyli Wierzę w Boga …, Ojcze nasz …, 3x Zdrowaś Maryjo … i Chwała Ojcu … .

Rozpoczęcie modlitwy - Akt Zawierzenia

Modlitwę w Różańcu Rodziców rozpoczynamy Aktem Zawierzenia. Akt Zawierzenia ponawiamy każdego roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia w łączności z wszystkimi rodzicami zaangażowanymi w tym ruchu modlitwy. Obrazek / obrazki MB Oliwskiej z Aktem Zawierzenia można od nas uzyskać (bezpłatnie) dla siebie lub dla całej róży  droga pocztową - pokrywając koszty wysyłki - poprzez zgłoszenie mailowe na adres: [email protected] - nalezy podac swój adres i ilość sztuk. Osobiście można je wziąć w Katedrze Oliwskiej - są na stałe wyłozone wo pobrania.

Rozważania

Zamieszczamy komplety rozważań do poszczególnych tajemnic ukierunkowane na modlitwę rodziców. Nie są one obowiązkowe, a służą one jako materiały pomocnicze i tak je należy traktować. Każdy z rodziców może prowadzić rozważania według sobie dostępnych materiałów pomocniczych lub po prostu samodzielnie.

Osoby będące w różach internetowych dodatkowo otrzymują te propozycje rozważań w comiesięcznym emailu, mogą też je sprawdzić na stronie internetowej po zalogowaniu.

Zachęcamy aby korzystać z zestawów rozważań po kolei, czyli najpierw zestaw I, a następnie zestaw II. Po przejściu wszystkich rozważań z Zestawu I przejść do Zestawu II. A w tym czasie można znaleźć inne rozważania jakie będą nam odpowiadać lub nauczyć się samodzielnego prowadzenia rozważań nad daną tajemnicą. To w zasadzie jest naszym celem, aby modlitwa w Różańcu Rodziców rozwijała naszą osobista modlitwę. Zachęcamy aby na samym początku miesiąca w kilku pierwszych dniach odczytać stosowny do danej tajemnicy urywek z Pisma Świętego, i na bazie tego urywka po prostu podjąć rozważanie spraw swoich dzieci, rodziny i swego rodzicielstwa. Później przez cały miesiąc będziemy mieli w ten sposób daną scenę z Ewangelii i to pomoże nam w modlitwie.

Modlitwa jest pełna kiedy oprócz samego procesu modlitwy kończy się odniesieniem do konkretnej sytuacji życiowej i konkretnym postanowieniem do działania ku dobru naszych dzieci i naszych rodzin. Nawet wówczas kiedy jest to trudne i wymagające od nas samych, a w zasadzie właśnie wówczas.

Formacja stała

Uczestniczący w Różańcu Rodziców mają również zadanie dbać o swoją osobistą formację i rozwój duchowy. Zachęcamy do uczestniczenia w rekolekcjach formacyjnych pomagających rozwiązywać różnego rodzaju problemy życia osobistego i rodzinnego. Szczególnie zapraszamy do rekolekcji Spotkania Małżeńskie i do innych temu podobnych. Zachęcamy też do udziału we wspólnotach formacyjnych różnego rodzaju obecnych w Kościele Katolickim.

Inna zalecana droga formacji stałej to korzystanie z miesięcznika Różaniec wydawanego przez SS. Loretanki, będącego oficjalnym pismem formacyjnym Żywego Różańca oraz inne pisma formacyjne (rekomendacje znajdują się na naszej stronie). Uczestnicy Różańca Rodziców powinni również aktywnie korzystać z form i propozycji formacyjnych dostarczanych przez parafię w której się znajdują.

Wykorzystanie materiałów

Materiały pomocnicze publikowane na stronie internetowej www.rozaniecrodzicow.pl w zakładkach Materiały formacyjne i Do pobrania można swobodnie pobierać do użytku prywatnego, dla siebie i dla potrzeb prowadzenia animowanych przez siebie róż rodziców. W przypadku publicznego ich użycia należy wskazać  źródło - czyli naszą stronę internetową z zachowaniem praw autorskich. W przypadku tłumaczenia na inne języki należy zadbać o porawność i wierność tłumaczenia.