Wydarzenia

3 marca – VII Dzień skupienia Różańca Rodziców róż z diecezji Bielsko – Żywieckiej

3 marca 2018

Rodzice, którzy w różnych miejscowościach diecezji Bielsko – Żywieckiej utworzyli róże różańcowe modląc się za swoje dzieci od kliku lat organizują dzień skupienia. To  okazja do wspólnej modlitwy, refleksji i spotkania ludzi podobnie jak my zatroskanych o losy swoich dzieci.  W tym roku dzień skupienia odbędzie się w Bazylice w Hałcnowie w Bielsku Białej w dniu 3 marca.


Spotkanie rozpocznie się modlitwą różańcową o godzinie 9.00, po czym nastąpi odnowienie Aktu Zawierzenia dzieci Matce Bożej. Następnie ok. godz. 9.45 rozpocznie się  Msza Święta, w czasie której homilię wygłosi ks. Piotr Krzystek – diecezjalny moderator grup różańcowych.


Po Mszy świętej świadectwo Ireneusza i Ewy Rogala z Gdańska  Oliwy – inicjatorów i moderatorów Różańca Rodziców za Dzieci.


Będzie można również nabyć wartościowe książki i wydawnictwa. Siostry Loretanki z Rembertowa objęły to spotkanie patronatem medialnym. Będą miesięczniki:  Różaniec,  Tak Rodzinie i  dla dzieci Anioł Stróż.


Serdecznie zapraszamy  do spotkania i wspólnej modlitwy, do świadectwa nadziei wypływającej z powierzania się Matce Bożej.

Nadchodzące wydarzenia