Wydarzenia

Konferencja PO CO ŻYĆ - Rodziców, nauczycieli i wychowawców, wszystkich czcicieli św. Jana Pawła II zapraszamy na XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową: Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku, która odbędzie się w Gdańsku Oliwie w auli św. Jana Pawła II w dniach 7-8-9 czerwca 2024! Chcemy korzystając z dorobku naszego Papieża, poszukać odpowiedzi na pytanie o sens życia dla młodego człowieka!

8 czerwca 2024

„PO CO ŻYĆ?”


XIV KONFERENCJA – ZAGROŻENIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI MŁODEGO CZŁOWIEKA
 NA POCZĄTKU XXI WIEKU


07-09 czerwca 2024r.


pod patronatem Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Tadeusza Wojdy


Drodzy Rodzice i Nauczyciele!


Z okazji 25-lecia ostatniej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Trójmieście oraz u progu obchodów 100-lecia założenia Archidiecezji Gdańskiej zapraszamy Państwa na XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową: Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI w.


Temat tegorocznej konferencji:


„PO CO ŻYĆ?”


AKTUALNOŚĆ NAUCZANIA JANA PAWŁA II DLA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA


Kiedy:   07-09.06.2024r.


Gdzie: Katedra Oliwska w Gdańsku-Oliwie oraz Aula św. Jana Pawła II, przy Katedrze Oliwskiej, ul. Cystersów 16, 80-330 Gdańsk – Oliwa.


Konferencja jest odpowiedzią na poszukiwania przez rodziców, nauczycieli i wychowawców wiedzy na temat współczesnych zagrożeń związanych z rozwojem młodego człowieka i sposobów radzenia sobie z tymi problemami.


W tym roku swym doświadczeniem i wiedzą podzielą się m.in.:
ks. biskup Piotr Przyborek,  dr hab. Magdalena Błażek - prof. GUMed, red. Grzegorz Górny, ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, Ewa Kowalewska.


ORGANIZACJA MERYTORYCZNA I PRZEWODNICTWO: ks. Grzegorz Daroszewski


ORGANIZATORZY:


·        Wspólnota Różańca Rodziców ; www.rozaniecrodzicow.pl  oraz


·        Towarzystwo Edukacyjne LOKOMOTYWA https://lokomotywa.edu.pl/


·        Przy wsparciu: Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Uniwersytetu Gdańskiego


·        PATRONAT MEDIALNY: Gość Niedzielny


W naszej konferencji bierze udział ok. 200 osób, a wykładowcy  i uczestnicy przyjeżdżają z całej Polski.


Podobnie jak w latach poprzednich, patronat nad wydarzeniem objął Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Wojda


Liczba miejsc jest ograniczona, prosimy o jak najszybsze zgłoszenia.


 Zapraszamy serdecznie  do przybycia i wzięcia udziału,  pomimo że  formalnie Zgłoszenia udziału na stronie Konferencji zostały zamknięte - ( prosimy składać  na stronie  https://konferencja-zagrozenia-po-co-zyc.konfeo.com)


 Każdy  zgłoszony uczestnik otrzyma materiały konferencyjne, a nauczyciele (na życzenie) zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.


XIV KONFERENCJA – ZAGROŻENIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI MŁODEGO CZŁOWIEKA   NA POCZĄTKU XXI WIEKU


dedykowana śp. ks. JANUSZOWI WITKOWSKIEMU oraz  śp. ks. prof.  Andrzejowi Kowalczykowi  pod patronatem Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Tadeusza Wojdy 


„PO CO ŻYĆ?”


AKTUALNOŚĆ NAUCZANIA JANA PAWŁA II DLA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA


PROGRAM


7 czerwca (Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz pierwszy piątek miesiąca)


18.00 Msza św. z homilią ks. prof. dr hab. Marka Chmielewskiego (KUL) Po mszy św. nauka ks. prof. dr hab. Marka Chmielewskiego (KUL) - „Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa” 


8 czerwca (sobota) (św. Jadwigi Królowej)


08.00-09.00 Rejestracja Uczestników Konferencji


Część I Nauka


09.00 – Słowo wstępne


09.15 - 09.45   ks. biskup Piotr Przyborek  - „Biblijny sens jubileuszu”


09.45 - 10.15 o. dr hab. Jan P.  Strumiłowski OCist  - „Mądrość wyboru w perspektywie wiary”


10.15 - 10.45  Przerwa kawowa  


10.45 - 11.15   red. Grzegorz Górny  - "Kto chce ukraść dusze naszych dzieci?" 


11.15 - 11.45  dr hab. Magdalena Błażek, prof. GUMed  - „Zagrożenia  integracji i rozwoju tożsamości w obszarze płci i seksualności”


11.45-12.30   Dyskusja panelowa


12.30-14.00   Przerwa obiadowa


Część II  Kultura


14.00-14.30   o. dr Łukasz Buksa OFM - "Cyfrowe Pułapki: Wpływ używania nowych technologii na rozwój osobowości i komunikację adolescentów "


14.30-15.00  Grzegorz Kasjaniuk  – „Czego słuchasz? - zagrożenia duchowe w muzyce, w popkulturze”


15.00-15.30  Przerwa kawowa


15.30-16.00   ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (KUL) -  „Duchowość jako zagrożenie?”  


16.00-16.15  ks. Grzegorz Daroszewski – „Duchowe zagrożenia dla rodziny i przeciwdziałanie im - na podstawie nauczania św. Jana Pawła II”


16.15-16.45 o. dr Łukasz Buksa OFM    - "Oblicza kultury destrukcji: analiza negatywnych zachowań a ich wpływ na komunikację w społeczeństwie współczesnym”


16.45-17.30  Dyskusja panelowa, podsumowanie i zamknięcie części wykładowej


18.00  Msza św. (msza w intencji śp. ks. Janusza Witkowskiego oraz  śp. ks. prof.  Andrzeja Kowalczyka}


 9 czerwca (niedziela)
Prowadzącym konferencję oraz moderatorem dyskusji w niedzielę 09.06.2024 będzie Antoni Szymański (senator  VI i IX kadencji)


Część III Rodzina


09.00 – Słowo wstępne


09.15-09.30   Ireneusz Rogala - „Różaniec Rodziców w życiu rodziny  - świadectwa owoców modlitwy”


09.30- 09.45 Edyta Gronowska  - „Jak wychować dziecko, by wypełniło swoje życie sensem”


09.45 -10.15 r.pr. Katarzyna Gęsiak – „„W jakim kierunku zmierzają zmiany prawne dotyczące ochrony życia ludzkiego w Polsce? Czy podążamy śladem Francji?”


10.15 - 10.45   Przerwa kawowa


10.30-11.00  dr hab. Maria Ryś prof. UKSW „Syndrom postaborcyjny”


11.00-11.30  Ewa Kowalewska (HLI) – „Pigułka „DZIEŃ PO” od 15 roku życia. Zagrożenia dla zdrowia kobiet i ich dzieci.”


11.30-12.00 ks. Kamil Sobiech  - „Nieznana błogosławiona z sąsiedztwa, Marta Wiecka - co o niej wiemy w 150 rocznicę urodzin i 120 rocznicę śmierci?”


12.00-12.55  Dyskusja panelowa


12.55- 13.00 Zakończenie konferencji 


 MIEJSCE KONFERENCJI:


Msze święte w Katedrze Oliwskiej,


część wykładowa  - Aula św. Jana Pawła II , Gdańsk Oliwa ul. Cystersów 16. 


Przybywaj i dołączaj do KONFERENCJI  - pomimo, że zgłoszenia udziału   już formalnie zostały zamknięte  na stronie  https://konferencja-zagrozenia-po-co-zyc.konfeo.com

Nadchodzące wydarzenia