Wydarzenia

Zapraszamy WSZYSTKICH różańcowych rodziców na Drugą Ogólnopolską Pielgrzymkę Różańca Rodziców do naszego narodowego sanktuarium różańcowego w Gietrzwałdzie na sobotę 21 września! Przybywajcie osobiście, samodzielnie i w grupach zorganizowanych z całej POLSKI! - będziemy zawierzać całą polską młodzież i dzieci!

21 września 2024

Po raz kolejny z ogromną radością chcemy zaprosić WSZYSTKICH różańcowych rodziców na Drugą Ogólnopolską Pielgrzymkę  Różańca Rodziców do naszego narodowego sanktuarium różańcowego w Gietrzwałdzie na sobotę 21 września!   Naszym zadaniem jest obronić i utrzymać wiarę w naszych rodzinach, odnowić i umocnić ją w Polsce, przekazać naszym następnym pokoleniom skarb wiary i jej nienaruszalny depozyt – w tak trudnych warunkach w jakich dziś przyszło nam żyć. Maryja, która w tym miejscu  przemówiła do Polaków w języku polskim, niemal na każdą prośbę i zapytanie wskazywała, aby modlić się na różańcu!  Po cudownym czasie spotkania w 2023 roku i pytaniach z wielu stron Polski podjęliśmy decyzję, aby kontynuować tradycję  pielgrzymki rodziców do Gietrzwałdu. Chcemy pielgrzymować tu, gdzie Maryja właśnie dla nas Polaków, ale i dla całego świata wskazała Różaniec święty jako drogę powrotu do Boga. Przez objawienie w Gietrzwałdzie obudził się w całej ówcześnie zniewolonej Polsce duch wolności i walki duchowej o Polskę. Praca dla Polski i walka o Polskę wielką i piękną poprzez wiarę katolicką trwa nieustannie również i dziś!. Jesteśmy królestwem Maryi i naszym zadaniem jest otoczyć każdą polską rodzinę modlitwą różańcową. Również te rodziny w których wiara ledwie się tli, a i te gdzie zdawałoby się że całkiem wygasła. Polska i polskość to skarb świętości i wiary naszych ojców i matek, dziadków i babć, naszych poprzednich pokoleń!


Gdy wrogowie Polski i polskości walczą z Krzyżem, gdy wsadzają niewinnych kapłanów do więzienia i poniżają ich, kiedy próbują całkowicie wyrugować wiarę katolicką z życia społecznego my udajemy się do Maryi, do naszej Królowej po nadzieję i siłę, po obronę przed złem i zniszczeniem, z modlitwą o nawrócenie Polaków i nawrócenie w naszych rodzinach! Zachęcamy aby przyjechać ze swoimi krzyżami, tymi jakie sa w naszych domach ale i z takimi jakie specjalnie do tego celu przygotujemy  - mniejsze lub wieksze - niech one będa naszym znakiem rozpoznawczym i naszą mocą w zyciu codziennym - ufamy pobłogosławione przez Maryję! 


W pielgrzymce wezmą udział:  rodzice i animatorzy z całej Polski oraz inicjatorzy Różańca Rodziców. Przyjazd zapowiedział również nasz opiekun ks. Mirosław Piskozub. Zapraszamy indywidualnie i grupowo,  róże rodziców z całej Polski! Zapraszamy róże ze swoimi animatorami oraz opiekunami duszpasterskimi! Niech nikogo z nas tego dnia w Gietrzwałdzie nie zabraknie!


Rozpoczynamy już od godziny 8.45,  - logistyka, noclegi i wyżywienie we własnym zakresie w ramach dostępnych w Sanktuarium, a program szczegółowy poniżej:


Program Pielgrzymki Różańca Rodziców do Gietrzwałdu:


08.45 - 09.15 Przyjazdy i rejestracja grup i zawiązanie wspólnoty -  w Domu Maryi (teren Sanktuarium) i przechodzimy do Źródełka


09.15 – 09.55 Historia objawień w Gietrzwałdzie i jej wpływ na dzieje Polsk i Różaniec Rodziców dziś. Grzegorz Kasjaniuk


10.00 - 10.30  Różaniec - Tajemnice światła -  w Bazylice lub przy ołtarzu polowym


10.30 – 11.30 Msza święta w Bazylice w intencji RR  i Zawierzenie Maryi dzieci i młodzieży polskiej, ks. Mirosław Piskozub - opiekun duszpasterski Różańca Rodziców


11.30 -12.40 czas indywidualnego nawiedzenia Sanktuarium i spotkań we wspólnocie RR


12.40 -13.30 Droga Krzyżowa Różańca Rodziców - serce ojca i matki z Maryją i ze św. Józefem


13.30 - 15.00 Czas indywidualny nawiedzenia Sanktuarium i posiłek 


15.00 Koronka w Bazylice u MB Gietrzwałdzkiej


15.15 - 16.45 Spotkanie RR  - czas wspólnoty, świadectw i dzielenia w okolicy Domu Maryi - Ireneusz i Ewa Rogala


16.45 Zakończenie i indywidualne wyjazdy.


 Zgłoszenia grup i informacje o przyjazdach indywidualnych dla celów porządkowych prosimy nadsyłać na adres [email protected]Rezerwację na noclegi i posiłki dla grupy należy dokonać samodzielnie  

Nadchodzące wydarzenia