Świadectwa

Nie zwlekać!

Mama
14 listopada 2011

Na spotkaniu jednej z grup przy kościele w Gdyni matka usłyszała świadectwo działania łaski Bożej przez Różaniec Rodziców. Postanowiła się włączyć do tej modlitwy, zapisała się i tego samego wieczora rozpoczęła modlitwę aktem zawierzenia, a następnie żarliwą modlitwą dziesiątką różańca sobie przypisaną na dany miesiąc.

Zapadł wieczór, a syn, który z koleżanką poszedł do kina, nie wracał. Gdy zdyszany i rozgorączkowany wreszcie wbiegł do domu z okrzykiem „Mamo, stał się cud”, wyjaśniło się, jak bardzo potrzebna była ta modlitwa. Po wyjściu z kina młodzi zostali otoczeni i napadnięci przez bandę chuliganów. Cudem udało się im wyrwać z sytuacji bez wyjścia. A właśnie w tym czasie matka polecała opiece Bożej swego syna!

Płaszcz modlitwy różańcowej może ochronić nasze dzieci nawet z najtrudniejszych opresji.