Świadectwa

Doświadczyliśmy ogromnej siły modlitwy wspólnotowej podczas choroby naszego syna

Elżbieta i Daniel
20 stycznia 2023

Dziękujemy Matce Bożej Oliwskiej za wstawiennictwo!
Dziękujemy za dar Różańca Rodziców!
Doświadczyliśmy ogromnej siły modlitwy wspólnotowej podczas choroby naszego syna. W październiku 2022 roku podczas rutynowych badań lekarskich otrzymał informację o złych wynikach badania krwi. Okazało się, że jest to rzadko spotykana wznowa choroby nowotworowej, którą przeszedł w 2018 roku.
Konieczna była poważna operacja w jamie brzusznej. Wyniki krwi pogarszały się z dnia na dzień.
Modliliśmy się do Matki Bożej, także za wstawiennictwem sługi Bożego ojca Wenantego Katarzyńca.
Szturm do nieba dawał nam spokój ducha, a nasz syn, mimo złych wyników badań, czuł się wyjątkowo dobrze. Operacja (21 grudnia 2022r.) przebiegła nadspodziewanie sprawnie i trwała znacznie krócej niż zakładano. Lekarz operujący był pozytywnie zdziwiony.
Nasz syn bardzo szybko, bo już w Wigilię (trzy dni po operacji), wyszedł ze szpitala. Badanie histopatologiczne usuniętych tkanek potwierdziło, że był to ten sam złośliwy nowotwór co cztery lata wcześniej.
Nastąpiła seria badań i oczekiwanie na werdykt hematologa i onkologa. Na wypisie ze szpitala była sugestia dalszego leczenia chemioterapią, której się bardzo baliśmy. Syn kończy studia, które już raz musiał przerwać z powodu choroby.
Matka Boża i Jej Syn Umiłowany z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym wysłuchali naszych próśb i dzisiaj, 19 stycznia 2023 roku nasz syn dowiedział się, że jest zdrowy i chemioterapia nie jest potrzebna.
Bogu Najwyższemu niech będą dzięki!
Matko Najświętsza! Wielbimy Cię i wysławiamy! Chwała Panu! Alleluja!
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy łączyli się z nami w modlitwie! Niech Wam Pan Bóg wynagradza, a Matka Boża otacza płaszczem swojej miłości i opieki!
Elżbieta i Daniel