Świadectwa

Mama dwu córek i babcia

Barbara
23 lutego 2023

Jakiś czas temu prosiłam o modlitwę za moje dzieci, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.
Muszę bardzo podziękować za pomoc, która to dzięki waszej/naszej wspólnej modlitwie różańcowej i interwencji Boga Ojca doprowadziła do poprawy sytuacji w takim stopniu, że obydwie moje córki poszyły na terapię i leczenie. Myślę również, że zaczął się u nich proces nawracania do Boga i na dobrą drogę.
Mam nadzieję, że Pan Bóg to przypieczętuje swoja wolą i mocą !
Bardzo proszę o nieustającą pamięć w modlitwie za siłę, mądrość oraz uzdrowienie dla moich córek oraz ochronę przed złem ich córek czyli moich wnuczek, a ja odmawiam dalej z zaufaniem i wytrwałością różaniec.

Od red.
Chwała Panu Bogu! Cały czas modlimy się w każdy poniedziałek od godz. 17.30 na różańcu i mszy świętej w Katedrze Oliwskiej za wszystkie dzieci objęte modlitwą w RR. Zachęcamy do łączności duchowej!